Anda di halaman 1dari 20

ِ َْ‫ا ِرْ ُد ا‬

‫ح وَاََْ ِء‬
ِ ‫ أَذآَ ِر ا‬

Wirdul-Latif
Zikir Pagi Dan Petang
Susunan

‫اد‬%‫"ي ا‬# ‫اﻡم ا  ا ﺏ‬


Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad

'(َِ#ْ‫ا ِ"رْ ُد ا‬
Wirdul-Latif

Wirdul-Latif adalah satu dari susunan wirid dan zikir oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin
Alawi Al-Haddad. Selalunya ia dibaca berseorangan pada waktu pagi dan petang.
Seperti karangannya yang lain, Imam Haddad menguatkan wirid ini dengan ayat-ayat Al-
Quran dan hadith.

Dengan cara tulisannya yang senang difaham, pendek dan tepat, beliau menyusun ayat-
ayat Al-Quran dan Hadith untuk berzikir kebesaran dan kelebihan Allah. Dinamakan
Wirdul-Latif (wirid ringan) sebab senang dibaca dan senang dirasakan di hati kita. Juga
sebab ia tidak begitu panjang seperti wirid yang besarnya, iaitu Wirdul-Kabir.

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


Karangan dan bacaan Wirdul-Latif di sini ialah seperti yang dianjurkan oleh pengikut-
pengikut, murid-murid dan muslimin di negeri Arab, Semenanjung Asia dan Africa, dari
keturunan Al-Haddad, Munsib-munsibnya di maqam Imam al Haddad di Al-Hawi, Tarim
- Hadhramaut di negara Yaman.

Imam Alawi bin Ahmad bin Hassan Al-Haddad, anak kepada cucu beliau telah
menyusunkan wirid ini dengan mengurangkan jumlah bacaan tasbih and tahmeed.
Perulangan tasbih dan tahmeed dikurangkan kepada tiga dan ditambah satu ayat untuk
gantinya. Baginda mengikut arahan Allah seperti di Surah 2 Al-Baqarah Ayat 286: “Allah
tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya.”

Diriwayatkan daripada Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w telah masuk ke masjid dan
baginda mendapati ada seutas tali yang direntangkan di antara dua tiang, lalu baginda
bertanya: “Tali apakah ini?” Para Sahabat menjawab, “Tali itu digunakan oleh Zainab
untuk sembahyang, apabila dia merasa malas atau keletihan dia akan berpegang pada
tali tersebut.” Rasulullah s.a.w bersabda lagi, “Lepaskan ikatan tali tersebut, seseorang
dari kamu hendaklah bersembahyang dengan keupayaan yang ada pada dirinya,
apabila dia malas atau letih maka hendaklah dia berhenti.” Zainab adalah seorang yang
kukuh imannya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Zainab r.a. jikalau ia
mahu belajar satu zikir yang berpahala serupa dengan membaca bilangan zikir-zikir ini.
Dan Baginda pun berkata, “tambahkan kalimah ‘seberapa banyak ciptaan Nya’ kepada
setiap tasbih, taslim and tahmeed”.

Sudah tentulah lebih baik kalau kita ada masa dan tenaga untuk membaca wirid ini
dengan sepenuhnya. Insya Allah Allah akan memberi kita taufiq dan hidayat dan
merahmati Al-Habib kita serta memimpin kita ke jalan yang benar.

'(َِ#ْ‫ا ِ"رْ ُد ا‬

+ِ ْ(ِ‫ﺡ‬- ‫ ا‬
ِ ْ‫ﺡ‬- ‫ ا‬
ِ ‫ ا‬+ِ ِْ‫ﺏ‬ .1
(9:9) .ٌَ‫ُ"ًا َأﺡ‬7ُ‫ُ آ‬5َ ُْ4َ‫ْ ی‬+َ‫ َو‬،َْْ"ٌ‫ْ ی‬+َ‫ِْ َو‬#َ‫ْ ی‬+َ ،َُ ْ‫ ا‬
ُ ‫ َا‬،ٌَ‫ َأﺡ‬
ُ ْ‫ْ هُ َ" ا‬.ُ/
1. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah
(wahai Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi tumpuan segala
permohonan; Ia tidak beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada
sesiapapun yang sebanding dengan-Nya. Surah Al-Ikhlas (3X)

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-khudri; seseorang mendengar
bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. Pada keesokan paginya dia datang
kepada Rasulullah s.a.w. dan sampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka
bacaan itu tidak cukup dan lengkap. Rasulullah s.a.w berkata, “Demi tangan yang
memegang nyawaku, surah itu seperti sepertiga al Quran!”

Dari Al-Muwatta', diriwayatkan oleh Abu Hurairah; Saya sedang berjalan dengan
Rasulullah s.a.w, lalu baginda mendengar seseorang membaca surah al-Ikhlas.
Baginda berkata, “Wajiblah.” Saya bertanya kepadanya, “Apa ya Rasulallah?” Baginda
menjawab, “Syurga” (Wajiblah syurga bagi si pembaca itu).

.+ِ ْ(ِ‫ﺡ‬- ‫ ا‬


ِ ْ‫ﺡ‬- ‫ ا‬
ِ ‫ ا‬+ِ ِْ‫ﺏ‬ .2
-= ‫ َوﻡِْ @َـ‬،ََ/‫? ِإذَا َو‬
ٍ ِ‫َﺱ‬E -= ‫ َوﻡِْ @َـ‬،َ?َ#َA َ‫ ﻡ‬-= َ@ ِْ‫ ﻡ‬،ِ?َ#َ7ْ‫ب ا‬
= -َ ِ‫ْ َأُ"ْ ُذ ﺏ‬.ُ/
(9:9) .َ ََ‫ ﺡَﺱِ ٍ ِإذَا ﺡ‬-= َ@ ِْ‫ َوﻡ‬،َُِIْ‫ت ِ ا‬ِ َ9 7‫ ـ‬H‫ا‬
2. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah
(wahai Muhammad); “Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh,
daripada kejahatan makhluk-makhluk yang Ia ciptakan; dan daripada kejahatan malam
apabila ia gelap gelita; dan daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada simpulan-
simpulan ikatan; dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan
kedengkiannya”. Surah Al-Falaq (3X)

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada salah
seorang anggota keluarga baginda yang sakit, baginda menyemburnya dengan
membaca bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika baginda menderita sakit yang
menyebabkan baginda wafat, aku juga menyemburkan baginda dan mengusap baginda
dengan tangan baginda sendiri, kerana tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya
daripada tanganku..

.+ِ ْ(ِ‫ﺡ‬- ‫ ا‬


ِ ْ‫ﺡ‬- ‫ ا‬
ِ ‫ ا‬+ِ ِْ‫ﺏ‬ .3
ْ‫ي‬Nِ ‫س َا‬
ِ HَMْ‫س ا‬
ِ ‫ اْ َ"ﺱْ"َا‬-= َ@ ِْ‫ ﻡ‬،ِ‫ س‬H‫ِ ا‬5َ‫ ِإ‬،ِ‫ س‬H‫ ا‬L ِ ِ#َ‫ ﻡ‬،ِ‫ س‬H‫ب ا‬ = -َ ِ‫ْ َأُ"ْ ُذ ﺏ‬.ُ/
(9:9) .‫س‬ِ H‫ِ وَا‬P HِQْ‫ ا‬
َ ِ‫ ﻡ‬،ِ‫ س‬H‫س ِْ ﺹُ ُوْ ِر ا‬ ُ "ِ ْ‫یُ َ"ﺱ‬
3. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah
(wahai Muhammad): “Aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Yang
Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, Yang melemparkan bisikan
dan hasutannya ke dalam hati manusia, dari kalangan jin dan manusia”. Surah
An-Nas (3X)

Dari Tirmidhi diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri; Nabi Muhammad s.a.w selalu
meminta perlindungan daripada kejahatan jin dan perbuatan hasad manusia. Apabila
surah al-falaq dan an-nas turun, baginda ketepikan yang lain dan membaca ayat-ayat ini
sahaja.

.‫ن‬
ِ ‫ُو‬-‫ُـ‬Wْ%َ‫ب َأنْ ی‬
= ‫ َر‬L
َ ِ‫ َوَأُ" ُذ ﺏ‬،ِ(ِT‫ (َـ‬U‫ت ا‬
ِ ‫َا‬S‫ ﻡِْ هََـ‬L
َ ‫ب َأُ" ُذ ﺏِـ‬
= ‫ َر‬.4
(9:9)
4. Ya Tuhanku, aku berlindung dengan-Mu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku
berlindung pula dengan-Mu ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. (3X)

Surah 23: Al-Mu’minun Ayat 97-98

.‫ن‬
َ ْ"‫ُـ‬Iَ‫ْﺝ‬-ُ‫\ ﺕ‬
َ َHْ(َ‫ْ ِإ‬+ُ4 ‫ْ َ َ[َ َوَأﻥ‬+ُ‫َآ‬Hَْ#َA َ ‫ْ َأﻥ‬+ُYْ َِ%َ ‫ َأ‬.5
5. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu
secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Surah 23: Al-Mu’minun Ayat 115

.+ِ ْ‫ی‬-ِ َ4ْ‫ش ا‬


ِ ْ-َIْ‫ب ا‬
a ‫\ هُ َ" َر‬
‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ ?
a َ%ْ‫ ا‬L
ُ ِ#َْ‫ ا‬
ُ ‫ََ` ا‬IَYَ .6
6. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya - Tidak ada Tuhan Selain Dia
- Tuhan yang mempunyai ‘Arsy yang Agong.

Surah 23: Al-Mu’minun Ayat 116

،ِ5ِ‫ْ َ َرﺏّـ‬Hِ ،ُ5ُ‫ﻥ َ ﺡَِـﺏ‬hَِ ،ِ5‫ُ ﺏِـ‬5َ ‫ن‬


َ َ‫ْه‬-ُ‫\ ﺏ‬
َ -َ َAg ًfَ‫ ِإ‬
ِ ‫ ا‬eَ َ‫ع ﻡ‬ ُ َْ‫َو ﻡَْ ی‬ .7
.‫ن‬
َ ْ‫و‬-ُ ‫َِـ‬4ْ‫ ا‬j
ُ ِ#ْ7ُ‫\ ی‬
َ ُ5‫ِإﻥ ـ‬

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


7. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak
ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi
Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Surah 23: Al-Mu’minun Ayat 117

.
َ ْ(ِِ‫ اﺡ‬-‫ ا‬-ُ ْ(َA l
َ ْ‫ْ َوَأﻥ‬+َ‫ْ وَارْﺡ‬-ِ7ْE‫ب ا‬
= ‫ْ َر‬.ُ/‫َو‬ .8

8. Dan katakanlah: Ya Tuhanku berilah ampunan dan berilah rahmat, dan Engkau
adalah Pemberi rahmat yang paling baik!

Surah 23: Al-Mu’minun Ayat 118

.‫ن‬
َ ْ"ُ%ِ ُْ‫ ﺕ‬
َ ْ(ِ‫ن َوﺡ‬
َ ْ"ُُْ‫ ﺕ‬
َ ْ(ِ‫ ﺡ‬
ِ ‫نا‬
َ َ%ْ َُ .9
9. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu
kamu berada di waktu subuh.

Surah 30: Ar-Rum Ayat 17

.‫ن‬
َ ْ‫و‬-ُ ِfْrُ‫ ﺕ‬
َ ْ(ِ‫ َوﺡ‬q(ِUَ‫ض َو‬
ِ ْ‫ر‬p
َ ‫ت وَا‬
ِ ‫َْ ُ ِ ا َ"َا‬%ْ‫ُ ا‬5َ‫ َو‬.10
10. Dan bagiNyalah segala puji di langit dan bumi, dan di waktu petang dan di
waktu kamu berada di waktu dhuhur.

Surah 30: Ar-Rum Ayat 18

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


َ ْIَ‫ض ﺏ‬
َ ْ‫ر‬p
َ‫ا‬
ِ ْ%ُ‫ َوی‬،=َ%ْ‫ ا‬
َ ِ‫ ﻡ‬l
َ =(َْ‫ج ا‬
ُ -ِ ْMُ‫ َوی‬l
ِ =(َْ‫ ا‬
َ ِ‫ ﻡ‬ َ%ْ‫ج ا‬ ُ -ِ ْMُ‫ ی‬.11
.‫ن‬
َ ْ"ُ‫ﺝ‬-ِ ْMُ‫ ﺕ‬L
َ ِNَ َ‫َ َوآ‬fِ‫ﻡَ"ْﺕ‬
11. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari
yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya: dan seperti itulah kamu
dikeluarkan dari kubur.

Surah 30: Ar-Rum Ayat 19

(9:9) .ِ+ْ(ِ‫ﺝ‬- ‫ن ا‬


ِ َْ( U‫ ا‬
َ ِ‫ ﻡ‬+ِ ْ(ِ#َIْ‫ ا‬eِ ْ(ِ ‫ ا‬
ِ ِ‫ َأُ"ْ ُذ ﺏ‬.12
12. Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui
dari bisikan syaitan yang terkutuk. (3X)

Dari Abu Daud diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri; “Apabila Rasulullah s.a.w.
sembahyang tahajjud, selepas beliau bertakbir, baginda membaca: “Subhanallah,
Alhamdulillah, Allahuakbar dan Lailaha illallah, tiga kali kemudian beliau mengucap:
“Aku berlindung dengan Allah, Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari
bisikan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, godaannya dan ludahnya.

،ِ‫ِ ا‬Pَ(ْUَA ِْ‫ََ =ً ﻡ‬Yُ‫ًـ ﻡ‬Iِ@َA ُ5َYْ‫َأی‬-َ َ .ٍ َ َ‫َ` ﺝ‬#َ ‫ن‬ َ gْ-ُْ‫َا ا‬Nَ‫َـ ه‬HْSَ ْ‫ َ"ْ َأﻥ‬.13
.‫ن‬
َ ْ‫و‬-ُ 4َ7َYَ‫ْ ی‬+ُf #َIَ ‫س‬
ِ H#ِ َfُ‫ﺏ‬-ِ ْWَ‫ل ﻥ‬ُ َ[ْ‫ﻡ‬uَْ‫ ا‬L
َ ْ#ِ‫َوﺕ‬
13. Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung pasti
kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Dan
perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

Surah 59: Al-Hashr Ayat 21

+ُ ْ(ِ‫ﺡ‬- ‫ ا‬
ُ َْ‫ﺡ‬- ‫َ َد ِة هُ َ" ا‬f U‫ وَا‬
ِ ْ(َvْ‫ ا‬+ُ َِ "َ ُ‫\ ه‬
‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ ْ‫ي‬Nِ ‫ ا‬
ُ ‫ هُ َ" ا‬.14

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


14. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan
yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Surah 59: Al-Hashr Ayat 22

Sُ ‫ِی‬SَIْ‫ ا‬
ُ ِْ(َfُْ‫ ا‬
ُ ‫ْﻡِـ‬xُْ‫ ُم ا‬:
َ ‫س ا‬
ُ ْ‫و‬a ُْ‫ ا‬L
ُ ِ#َْ‫\ هُ َ" ا‬ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ ْ‫ي‬Nِ ‫ ا‬
ُ ‫ هُ َ" ا‬.15
.‫ن‬
َ ْ"ُ‫آ‬-ِ ْUُ‫ َ ی‬ ِ ‫نا‬ َ َ%ْ ُ‫ ﺱ‬،ُ-= َ4َYُْ‫َ ُر ا‬Qْ‫ا‬
15. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia; Raja Yang Maha Suci; Yang Maha
Sejahtera; Yang Mengurniakan keamanan; Yang Maha Memelihara; Yang Maha
Perkasa; Yang Maha Kuasa; Yang Memeliki Segala Keagungan. Maha Suci Allah dari
apa yang mereka persekutukan.

Surah 59: Al-Hashr Ayat 23

ِ َ‫ُ ﻡ‬5َ j


ُ = َُ‫ ی‬،`َHُْ%ْ‫ﺱَْ ُء ا‬pَ ‫ُ ا‬5َ ،ُ‫ئ اَُْ ="ر‬ ُ ‫? اْ َ ِر‬
ُ َِMْ‫ ا‬
ُ ‫ هُ َ" ا‬.16
.+ُ (ِ4َ%ْ‫ ا‬Sُ ْ‫ی‬Sِ َIْ‫ َوهُ َ" ا‬،ِ‫رْض‬p َ ‫ت وَا‬ ِ ‫ا َ"َا‬
16. Dialah Allah Yang Menciptakan; Yang Mengadakan; Yang Membentuk Rupa;
Yang Mempunyai sifat-sifat yang baik; Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit
dan di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. Surah 59: Al-Hashr
Ayat 24

.
َ ْ(ََِIْ‫ح ِ ا‬
ٍ ْ"ُ‫َ` ﻥ‬#َ ٌ‫م‬:
َ َ‫ ﺱ‬.17
17. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Surah 37:Al-Saffat Ayat 79

.
َ ْ(ِHِْ%ُْ‫ِي ا‬SْQُ‫ ﻥ‬L
َ ِNَ َ‫ ِإﻥ آ‬.18
18. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat baik. Surah 37:Al-Saffat Ayat 80

.
َ ْ(ِHِ‫ْﻡ‬xُْ‫ُ ﻡِْ ِ َ ِدﻥَ ا‬5 ‫ ِإﻥ‬.19

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


19. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. Surah
37:Al-Saffat Ayat 81

(9:9) .?
َ َ#َA َ‫ ﻡ‬-= َ@ ِْ‫ت ﻡ‬
ِ ‫ ﻡ‬Y‫ ا‬
ِ ‫تا‬
ِ َِ#َ4ِ‫ َأُ" ُذ ﺏ‬.20
20. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan
makhlukNya. (3X)

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca
doa ini tiga kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh atasnya.”

"َ ُ‫\ ِ ا َ ِء َوه‬


َ ‫ض َو‬
ِ ْ‫ر‬p
َ ْ‫ِ @َْءٌ ِ ا‬5ِْ‫ أﺱ‬eَ َ‫ ﻡ‬-a ُWَ‫\ ی‬
َ ْ‫ي‬Nِ ‫ ا‬ ِ ‫ ا‬+ِ ِْ‫ ﺏ‬.21
(9:9) .+ُ ْ(ِ#َIْ‫ ا‬eُ ْ(ِ ‫ا‬
21. Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tak satu pun, yang di bumi
mahupun di langit dapat memberi bencana dan Ia Maha Mendengar Lagi Maha
Mengetahui. (3X)

Dari Ibn Hibban; Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Hamba-hamba Allah yang
membaca doa ini pada waktu pagi dan petang, tiada kesakitan apa jua akan di
alaminya.”


َ#َ L
َ َYَْIِ‫ْ ﻥ‬+ِْ‫ﺕ‬uََ ،ٍ-ْYِ‫ٍ َوﺱ‬Pَ(َِ‫ٍ َو‬PَْIِ‫ ِ ﻥ‬L
َ ْHِ‫ ﻡ‬l
ُ ْ%َ ْ‫ ِإﻥ= َأﺹ‬+ ُf# ‫ ا‬.22
(9:9) .‫ ِة‬-َ ِA{‫ﻥْ(َ وَا‬a ‫ك ِ ا‬
َ -َ ْYِ‫ َوﺱ‬L
َ َYَ(َِ‫َو‬
22. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendapatkan kurnia, kesehatan serta
perlindungan daripada-Mu di pagi hari ini, maka sempurnakan kurnia kesihatan serta
perlindungan-Mu padaku di dunia dan akhirat. (3X)

L
َ ِْ#َA eَ (َِ‫ َوﺝ‬L
َ َYَ4ِ|:
َ َ‫ َوﻡ‬Lَ ِ@ْ-َ َPَ#ََ‫ِ ُ ﺡ‬fْ@‫ك َوُأ‬
َ ُ ِfْ@‫ ُأ‬l
ُ ْ%َ ْ‫ ِإﻥ= َأﺹ‬+ ُf #‫ ا‬.23
‫ك‬
َ ُ ْ َ ‫َ ًا‬%ُ‫ن ﻡ‬ ‫ َوَأ‬Lَ َ Lَ ْ‫ی‬-ِ َ@ \
َ ‫ك‬ َ َ ْ‫ َوﺡ‬lَ ْ‫\ َأﻥ‬ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ ُ ‫ ا‬l
َ ْ‫ َأﻥ‬L َ ‫َأﻥ‬
(I‫ )أرﺏ‬.L َ ُ"ُ‫َو َرﺱ‬

23. Ya Allah, di pagi hari ini aku mengambil-Mu sebagai saksi, begitu pun para
pemikul ‘Arsy-Mu, para malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahawa Engkaulah

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, Tunggal tiada sekutu, dan bahawa Muhammad
adalah hamba dan utusan-Mu. (4X) (Sila rujuk ke-31)

(9:9) .~ُ َ ْ‫ی‬Sِ َ‫} ﻡ‬


ُ َِ4ُ‫ُ َوی‬5ََIِ‫ ﺡًَْا یُ"َاِ ﻥ‬
َ ْ(ََِIْ‫ب ا‬
= ‫ِ َر‬5 #ِ ُ َْ%ْ‫ َا‬.24

24. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, pujian yang memadai nikmat-
nikmat-Nya dan mencukupi penambahanNya. (3X)

‫ْ َو ِة‬-ُIِْ‫ ﺏ‬l
ُ ْ4ََْYْ‫ وَاﺱ‬،ِ‫ُ"ْت‬E ‫ وَا‬l
ِ ْ ِQِْ‫ت ﺏ‬
ُ ْ-َ7َ‫ َوآ‬،ِ+ْ(ِrَI‫ ا‬ ِ ِ‫ ﺏ‬l
ُ ْHَ‫ﻡ‬g .25
(9:9) .ٌ+(ِ#َ ٌeْ(َِ‫ ﺱ‬
ُ ‫ وَا‬،َfَ ‫َِ َم‬7ْ‫\ َاﻥ‬
َ ،`َْ9"ُ ْ‫ا‬

25. Aku beriman kepada Allah Yang Maha Agung dan ingkar terhadap sembahan
selain Allah, kejahatan dan thoghut (segala yang disekutukan dengan Allah), dan aku
berpegang dengan tali yang kukuh yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha
Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X) Surah Al-Baqarah Ayat 256;

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam, yang menceritakan satu
peristiwanya kepada Rasulullah s.a.w. lalu baginda berkata, “Syurga itu Islam, dan
berpeganglah Pegangan Yang Teguh (urwat al-wuthqa) supaya kamu sentiasa menjadi
seorang Muslim sampai kamu mati.”

q(ِ َ‫ ﻥ‬+َ #َ‫ِ َوﺱ‬5ْ(َ#َ 


ُ ‫ ` ا‬#َ‫َ ٍ ﺹ‬%ُِ‫ َوﺏ‬،ً‫ـ‬Hْ‫ ِم ِدی‬:
َ ْ‫ﺱ‬
ِ ِ‫ َو ﺏ‬،q‫ رَﺏـ‬
ِ ِ‫ ﺏ‬l
ُ ْ(ِ‫ َرﺽ‬.26
(9:9) .\ ً "ُ‫َو َرﺱ‬

26. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad s.a.w.
sebagai Nabi dan rasul. (3X)

Dari Abu Daud dan Tirmidzi; Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Sesiapa berdoa setiap
pagi dan petang dengan doa ini akan masuk ke syurga.” Surah 3: Ali-Imran Ayat 19:
Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.

.+ِ ‫ِ(ْـ‬rَI‫ش ا‬
ِ ْ-َI‫ب ا‬
a ‫ َوهُـ َ" َر‬l
ُ ْ# ‫ِ ﺕَـ َ"آ‬5‫َ(ْـ‬#َ "َ ‫\ هُـ‬
َ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ 
ُ ‫ ا‬
َ ِ ‫ ﺡَْـ‬.27
(ًI ‫)ﺱ‬

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


27. Cukuplah Allah sebagai pelindungku; tiada Tuhan melainkan Dia, kepada-Nya
aku bertawakal, dan Dialah Penguasa Arasy yang agung. (7X) Surah 9 al-Tawbah Ayat
129. Dari Tirmidhi, diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri; Rasulullah s.a.w.
bersabda, “Bagaimana saya hendak rehat sedangkan tiupan telah sedia di mulutnya,
membuka telinganya dan tunduk kepalanya, menunggu arahan untuk meniup? Ditanya
lagi, apa pula arahan baginda, “Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia lah sebaik-
baik penjaga.”

(‫ًا‬-Uَ) .ْ+=#َ‫ِ َوﺱ‬5ِ ْ%َ‫ِ َوﺹ‬5ِgَ‫َ ٍ و‬%ُ‫َ` ﺱَ(=ِﻥَ ﻡ‬#َ .


= َ‫ ﺹ‬+ ُf #َ‫ ا‬.28

28. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam-Mu ke atas penghulu kami


Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. (10X)

Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al ’As: Rasullulah s.a.w.
bersabda: “Sesiapa meminta Allah berselawat kepadaku, Allah akan membalas
keatasnya dengan sepuluh kali selawat.”

Surah 33; Al-Ahzab, Ayat 56: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat
(memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai
orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam
sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya..”

.-= U‫َ َء ِة ا‬Qُ ِْ‫ ﻡ‬L


َ ِ‫ َوَأُ" ُذ ﺏ‬،ِ-ْ(َMْ‫َ َء ِة ا‬Qُ ِْ‫ ﻡ‬L
َ ُuَْ‫ ِإﻥ= َأﺱ‬+ ُf #َ‫ ا‬.29

29. Ya Allah aku bermohon kepada-Mu untuk kebaikan yang tidak disangka; dan aku
berlindung dengan-Mu daripada bencana yang mengejut. (Sila rujuk Hadith Per. 31)

‫ك‬
َ ِ ْfَ `َ#َ َ‫ َوأَﻥ‬،َ‫ َو أَﻥَ َ ْ ُك‬،ِْHَYَْ#َA l
َ ْ‫\ َأﻥ‬
‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ =‫ َرﺏ‬l َ ْ‫ َأﻥ‬+ ُf #َ‫ ا‬.30
.lُ ْIََYْ‫ك ﻡَ اﺱ‬
َ ِ ْ‫َو َو‬
30. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau; Engkau ciptakan
daku dan aku ini adalah hamba-Mu dan aku akan menuruti titah dan amanat-Mu sekuat
tenagaku.

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aws; Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sebaik-
baiknya cara memohon ampunan dari Allah ialah: “Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada
Tuhan selain Engkau; Engkau ciptakan daku dan aku ini adalah hamba-Mu dan aku

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


akan menuruti titah dan amanat-Mu sekuat tenagaku tanpa soal. Aku berlindung
dengan-Mu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku mengakui nikmat kurnia-
Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka ampunilah daku, kerana tak ada yang
mampu mengampuni dosa itu selainkan Engkau.” Rasulullah s.a.w bersambung lagi...
(Sila rujuk Hadith Per. 31 dibawah)

ِْ ْ‫ﻥ‬Nَ ِ‫ َوَأﺏُ"ْ ُء ﺏ‬، َ#َ L


َ ِYَْIِHِ‫ ﺏ‬L
َ َ ‫ َأﺏُ"ْ ُء‬،ُl‫ْـ‬IَHَ‫ ﻡـَ ﺹ‬-= َ@ ِْ‫ ﻡ‬L َ ‫ َأُ"ْ ُذ ﺏِـ‬.31
.l
َ ْ‫\ َأﻥ‬ ‫ب ِإ‬
َ ْ"ُ‫ﻥ‬Na ‫ ا‬-ُ ِ7ْvَ‫\ ی‬
َ ُ5 ‫ َِﻥ‬،ِْ ْ-ِ7ْEَ
31. Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku
mengakui nikmat kurnia-Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka ampunilah daku,
kerana tak ada yang mampu mengampuni dosa itu selainkan Engkau.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Buraydah ibn Hasib; Rasullulah s.a.w. bersabda:
Kalau sesipa katakan di waktu pagi dan petang,: “ Ya Allah! Engkaulah Tuhanku; tiada
tuhan selain-Mu, Engkau Penciptaku, aku hamba-Mu, dan aku berpegang dengan tali
yang kokoh yang tidak akan putus; Aku berlindung dari perkara buruk yang aku telah
lakukan; aku mengakui nikmat-Mu serta dosaku; ampunilah aku sebab tiada yang
mampu mengampuni selainkan Engkau.”, dan jika dia mati pada hari atau malam itu, dia
akan masuk syurga.

‫ش‬
ِ ْ-‫َـ‬Iْ‫ب ا‬
a ‫ َر‬l
َ ْ‫ َوَأﻥ‬،ُl‫ْـ‬# ‫ ﺕَ َ"آ‬L
َ ْ(َ#َ ،َlْ‫\ َأﻥ‬
‫َ إ‬5َ‫\ ِا‬
َ ،ْ=‫ َرﺏ‬l
َ ْ‫ َأﻥ‬+ ‫ُـ‬f #َ‫ ا‬.32
.+ِ ‫ِ(ْـ‬rَIْ‫ا‬
32. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku tiada tuhan selain Engkau, hanya kepada Engkau
aku berserah diri, dan Engkaulah Tuhan yang mempunyai Keagungan.

Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas; Rasullulah s.a.w. apabila dimasa
kesusahan berdoa dengan membaca: “Tiada yang berhak disembah melainkan Allah,
Maha Sejahtera, Maha Kuasa. Tiada yang berhak disembah selain Allah, Tuhan
senanjung syurga dan dunia, Raja Yang Agung.”


= ِ#َIْ‫ ا‬
ِ ِ‫\ ﺏ‬
‫ُ " َة ِإ‬/ \
َ ‫ل َو‬
َ ْ"‫\ ﺡَـ‬
َ ‫ َو‬،ُْ4َ‫ْ ی‬+‫ْ َـ‬uَUَ‫ْ ی‬+َ َ‫ َوﻡ‬،َ‫ آَـن‬
ُ ‫ ﻡَ @َ َء ا‬.33
.+ِ ْ(ِrَIْ‫ا‬
33. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki
tidak akan terjadi, Tiada daya dan tiada kekuatan tanpa pertolongan Allah Yang Maha
Tinggi lagi Maha Besar (Rujuk Keterangan di Per: 54)

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


.‫ًْـ‬#ِ ‫ @َْ ٍء‬.
= ُ4ِ‫َْ َأﺡَـطَ ﺏ‬/ 
َ ‫نا‬
‫ َوَا‬،ٌ-‫َ ِیْـ‬/ ‫ @َْ ٍء‬.
= ُ‫َ` آ‬#َ 
َ ‫نا‬
‫ َأ‬+ُ ‫َـ‬#ْ‫ َا‬.34
34. Aku mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan
sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmu-Nya atas tiap-tiap sesuatu.
Surah 65: Al Talaq Ayat 12

َHِ‫ٌ ﺏ‬N‫ِـ‬Ag l
َ ْ‫ٍ َأﻥ‬P‫ دَاﺏ ـ‬.
= ‫ آُـ‬-= َ@ ِْ‫ َوﻡ‬،ِْْ7َ‫ ﻥ‬-= َ@ ِْ‫ ﻡ‬L
َ ‫ ِإﻥ= َأُ"ْ ُذ ﺏِـ‬+ ُf #َ‫ ا‬.35
* .+ٍ ْ(َِYُْ‫َاطٍ ﻡ‬-ِ‫َ` ﺹ‬#َ = ِ‫ن َرﺏ‬ ‫ ِإ‬،َfِYَ(ِ‫ﺹ‬
35. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan diriku sendiri, dan dari
kejahatan segala yang melata yang ubun-ubunnya berada dalam genggaman-Mu,
sesungguhnya Tuhanku selalu berada di atas jalan yang lurus.

.-ُ ْ(ِQَYْ‫ َأﺱ‬L


َ ِ‫َاﺏ‬Nَ ِْ‫ َوﻡ‬،ُ‚ْ(ِvَYْ‫ َاﺱ‬L
َ ِYَْ‫ﺡ‬-َ ِ‫ ﺏ‬،ُ‫"ْم‬a(َ/ َ‫ ی‬
a َ‫ یَ ﺡ‬.36
36. Ya Allah, Yang Hidup, Tuhan Yang Berdiri Sendiri, aku memohon pertolongan
dengan kasih sayang-Mu, dan aku memohon perlindungan daripada siksa-Mu.

َPَْ-َT L
َ ِْ#َA ِْ‫\ ِإَ` َأﺡَ ٍ ﻡ‬
َ ‫ِْْ َو‬7َ‫ِْ ِإَ ﻥ‬Hْ#ِ4َ‫\ ﺕ‬
َ ‫ َو‬،ُ5 #ُ‫ْﻥِْ آ‬uَ@ ِْ ْjِ#ْ‫ َأﺹ‬.37
.
ٍ ْ(َ
37. Berilah kepadaku kebaikan dalam semua permasaalahanku, janganlah Engkau
menyerahkan daku kepada diriku sendiri, dan jangan juga kepada salah seorang pun
daripada makhluk-Mu walau sekelip mata sekalipun.

‫ َو‬،ِ.ََ4ْ‫ وَا‬Sِ ْQَIْ‫ ا‬َ ِ‫ ﻡ‬L َ ِ‫ َوَأُ"ْ ُذ ﺏ‬،ِ‫ن‬Sَ َ%ْ‫ وَا‬+= َfْ‫ ا‬
َ ِ‫ ﻡ‬L َ ِ‫ ِإﻥ=ْ َأُ"ْ ُذ ﺏ‬+ ُf #َ‫ ا‬.38
.‫ل‬
ِ َ‫ﺝ‬-= ‫ ا‬-ِ ْfَ/‫ َو‬
ِ ْ‫ِ ا ی‬Pَ َ#َE ِْ‫ ﻡ‬Lَ ِ‫ َوَأُ"ْ ُذ ﺏ‬،ِ.ْMُ ْ‫ َوا‬
ِ ْ ُQْ‫ ا‬َ ِ‫ ﻡ‬L
َ ِ‫َأُ"ْ ُذ ﺏ‬
38. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan kesedihan, dan
aku berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung
dengan-Mu daripada bebanan hutang dan daripada paksaan manusia.

Dari Bukhari, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik; apabila Rasulullah s.a.w., berhenti
untuk berehat; saya dengar baginda berdoa: “Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu
daripada keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada bebanan hutang
dan daripada paksaan manusia"

.‫ ِة‬-َ ِA{‫ﻥْ(َ وَا‬a ‫ ِ ا‬،َPَ(َِIْ‫ ا‬L


َ ُuَْ‫ ِإﻥ= َأﺱ‬+ ُf #َ‫ ا‬.39
39. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan akhirat.

‫ي‬
َ َ(ْ‫ِْ َو ُدﻥ‬Hْ‫ ِ ِدی‬،َPَِ|‫ََ َة ا ا‬Iَْ‫ وَا‬،َPَ(ِ‫َـ‬Iْ‫ْ َ" وَا‬7َIْ‫ ا‬L
َ ُuَْ‫ ِإﻥ= َأﺱ‬+ ُf #َ‫ ا‬.40
.َِْ ‫ِْ وَﻡ‬#ْ‫وَأه‬
َ
40. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan dan kesejahteraan serta
perlindungan yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar; Rasulullah s.a.w. selalu
mengucapkan doa ini di waktu pagi dan petang: “Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu
kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan
dan kesejahteraan serta perlindungan yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku,
dan hartaku. Ya Allah, tutupilah segala ke’aibanku, dan amankanlah ketakutanku. Ya
Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depanku dan dari belakangku,
dan dari kananku dan dari kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan
keagungan-Mu agar jangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari).)

.ِْ‫ﻡِْ َروَْﺕ‬gَ‫ْ َ"ْرَاﺕِْ و‬-ُYْ‫ اﺱ‬+ ُf #َ‫ ا‬.41


41. Ya Allah, tutupilah segala ke’aibanku, dan amankanlah ketakutanku. (Sila rujuk
Hadith Per: 40)

ِْ‫ِْ َوَْ @َِِْ َوﻡ‬Hْ(َِ‫ِْ َوَْ ی‬7ْ#َA ِْ‫ي َوﻡ‬ َ َ‫ ی‬


ِ ْ(َ‫ِْ ﻡِْ ﺏ‬Hْrَ7ْ‫ اﺡ‬+ ُf #َ‫ ا‬.42
* .ِْYْ%َ‫ل ﻡِْ ﺕ‬ َ َYْE‫ َأنْ ُأ‬Lَ ِYََrَIِ‫ َوَأُ"ْ ُذ ﺏ‬،ِْ/ْ"َ
42. Ya Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depan dan
belakangku, dan dari kanan dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan
keagungan-Mu agar jangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari). (Sila rujuk Hadith
Per: 40)

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


،ْ‫ِـ‬Hْ(َِْ‫ ﺕ‬l
َ ْ‫ِـْ َوَأﻥ‬HُِIُْ‫ ﺕ‬l
َ ْ‫ َوَأﻥ‬،ْ‫ِـ‬Hْ‫ْ ِی‬fَ‫ ﺕ‬l
َ ْ‫ َوَأﻥ‬،ْ‫ِـ‬HَYَْ#َA l
َ ْ‫ َأﻥ‬+ ‫ُـ‬f #َ‫ ا‬.43
.ْ‫ِـ‬Hْ(ِ(ْ%ُ‫ ﺕ‬l
َ ْ‫ َوَأﻥ‬،‫ِـ‬HُYْ(ُِ‫ ﺕ‬l
َ ْ‫َوَأﻥ‬
43. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan daku, memberikan petunjuk kepadaku,
memberi makanan padaku, memberikan minuman kepadaku, mematikan daku, dan
membangkitkan daku semula.

Dari Muslim, diriwayatkan oleh Miqdad, Rasulullah s.a.w bersabda, “Allah, memberiku
makanan, memberiku minuman,” setelah baginda dapati susunya telah di minum oleh
seorang.

َ H=(ِ َ‫ ﻥ‬
ِ ْ‫َ` ِدی‬#َ‫ َو‬،ِ‫ص‬: َ ْA ِ ْ‫ِ ا‬Pَِ#َ‫َ` آ‬#َ‫ َو‬،ِ‫م‬:َ ْ‫ﺱ‬ ِ ْ‫ ِة ا‬-َ ِْ `َ#َ َHْ%َ ْ‫ َأﺹ‬.44
،ًِ#ُْ‫ً ﻡ‬7ْ(ِHَ‫ ﺡ‬+َ ْ(ِ‫َاه‬-ْ‫َ ِإﺏ‬Hْ(ِ‫ِ َأﺏ‬P #ِ‫َ` ﻡ‬#َ‫ َو‬،َ+ #َ‫ِ َوﺱ‬5ِgَ‫ِ و‬5ْ(َ#َ ُ ‫ ` ا‬#َ‫َ ٍ ﺹ‬%ُ‫ﻡ‬
* . َ ْ(ِ‫آ‬-ِ ْUُْ‫ ا‬
َ ِ‫ن ﻡ‬
َ َ‫وَﻡَ آ‬
44. Kami berada pada pagi ini dengan fitrah beragama Islam, di atas kalimah ikhlas,
dengan agama Nabi kami Muhammad s.a.w dan agama bapa kami Ibrahim a.s. yang
lurus dan berserah diri (kepada Allah), dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-
orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain.

“Hari ini Kami telah lengkapkan agamamu, dan penuhkan nikmat-Ku kepadamu, dan
meredhai untukmu Islam sebagai agamamu. Surah 5: al-Ma’idah Ayat 3

،‫ُ"ْ ُر‬UaH‫ ا‬L


َ ْ(َ‫ َوِإ‬،ُ‫ ﻥَُ"ْت‬L
َ ِ‫ َوﺏ‬،َ(ْ%َ‫ ﻥ‬Lَ ِ‫ َوﺏ‬،َHْ(َْ‫ َأﻡ‬L َ ِ‫ َوﺏ‬،َHْ%َ ْ‫ َأﺹ‬Lَ ِ‫ ﺏ‬+ ُf #َ‫ ا‬.45
.
َ ْ(ََِIْ‫ب ا‬
= ‫ َر‬
ِ ُ َْ%ْ‫ وَا‬،ِ5 #ِ L
ُ ْ#ُْ‫ ا‬j
َ َ ْ‫َ َوَأﺹ‬Hْ%َ ْ‫َأﺹ‬
45. Ya Allah! sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama Engkau, demikian
pula di waktu petang, dan di kala hidup dan di kala mati, dan hanya kepada-Mu lah
tempat kebangkitan, kami berada di waktu pagi sedang kekuasaan tetap berada bagi
Allah Tuhan seru sekalian alam.

Dari AbuDawud, diriwayatkan oleh Abu Malik; Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila
bangun pagi, bacalah: “Ya Allah, sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama
Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini
keterbukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatanmya dan petunjuknya; dan
perlindungan dari keaiban yang datang dengan nya dan sesudahnya.” Pada petang hari
serupa juga.

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


~ُ ‫ُ َوهَُا‬5َYَ‫آ‬-َ َ‫ ُ~ َوﻥُ"ْ َر ُ~ َوﺏ‬-َ َْ‫ُ َوﻥ‬5َ%ْYَ ‫َا اْ(ُ"ْ ِم‬Nَ‫ ه‬-َ ْ(َA L
َ ُuَْ‫ ِإﻥ= َأﺱ‬+َ af #َ‫ ا‬.46
46. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, pembukaannya,
kemudahannya, cahayanya, berkatnya dan petunjuknya.

َ ِ‫ َوَأُ"ْ ُذ ﺏ‬،ِ5ْ(ِ َ‫ ﻡ‬-َ ْ(َA‫ َو‬،ِ‫َا اْ(ُ"ْم‬Nَ‫ ه‬-َ ْ(َA L


‫َا‬Nَ‫ ه‬-= َ@ ِْ‫ ﻡ‬L َ ُuَْ‫ ِإﻥ َأﺱ‬+ ُf #َ‫ ا‬.47
.ِ5ْ(ِ َ‫ ﻡ‬-= َ@‫اْ(ُ"ْ ِم َو‬
47. Ya Allah aku memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, dan kebaikan apa yang
ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan hari ini dan
keburukan apa yang terdapat didalamnya.

L
َ ْ‫ی‬-ِ َ@ \
َ ‫ك‬ َ ْHَِ ،َLِْ#َA ِْ‫ﺡَـ ٍ ﻡ‬uَِ‫ٍ َأوْ ﺏ‬PَْIِ‫ ﺏِْ ﻡِْ ﻥ‬j
َ َ ْ‫ َوﺡ‬L َ َ ْ‫ ﻡَ َأﺹ‬+ ُf #َ‫ ا‬.48
.L
َ ِ‫َ` َذ‬#َ -ُ ْ4aU‫ ا‬L َ َ‫َْ ُ َو‬%ْ‫ ا‬L
َ َ#َ ،َLَ
48. Ya Allah, nikmat yang aku terima di pagi ini, atau yang di terima oleh salah
seorang dari hamba-Mu, maka sumbernya hanyalah Engkau semata, tiada sekutu bagi-
Mu, bagi-Mu lah pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu.

Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Malik; “Seorang bertanya Rasulullah s.a.w.:
‘Berilah kami suatu ayat yang boleh kami ulangi tiap pagi, petang dan apabila kami
bangun dari tidur.’ Baginda suruh kami berdoa: "Ya Allah! Yang Mencipta Syurga dan
dunia, Yang Mengetahui semua yang zahir dan batin, Engkaulah Tuhan sekian
makhluk; para malaikat saksikan bahwa tiada tuhan selain-Mu, kami berlindung
dengan-Mu dari keburukan diri kami dan dari bisikan syaitan yang menyekutukan Mu.”

(9:9) .ِ5ِ‫َِﺕ‬#َ‫ِ َوﻡَِا َد آ‬5ِ@ْ-َ َPَ‫ِ َو ِزﻥ‬5ِْ7َ‫ِ َو ِرﺽَـ` ﻥ‬5‫ِْـ‬#َA ‫َْ ِ ِ~ َ َ َد‬%ِ‫ َوﺏ‬
ِ ‫نا‬
َ َ%ْ ُ‫ ﺱ‬.49

49. Maha Suci Allah dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan makhlukNya,
sebanyak bilangan keridhaanNya, sebanyak timbangan ‘ArsyNya dan sebanyak tinta
untuk menulis kalimatNya. (3X)

Diriwayatkan daripada Juwairiyah Ummil Mukminin r.a., bawahasanya Nabi s.a.w keluar
dari rumahnya pada suatu pagi setelah habis sembahyang subuh sedang Juwairiyah
masih di tempat sembahyangnya (berzikir), apabila beliau kembali ke rumah setelah
menunaikan shalat Dhuha, beliau dapati Juwairiyah masih di tempat sembahyangnya
lagi, lalu beliau bertanya: Apakah engkau masih lagi berkeadaan seperti aku
tinggalkanmu tadi? Maka berkata Nabi s.a.w.: Bila aku meninggalkanmu tadi aku telah

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


mengucapkan empat kalimah sebanyak 3 kali, jika ditimbang dengan apa yang engkau
ucapkan sejak awal hari tadi niscaya ia lebih daripada apa yang engkau ucapkan, iaitu
wirid yang disambung dengan”sebanyak bilangan ......”.

ِ5ِ@ْ-َ َPَ‫ِ َو ِزﻥ‬5‫ِْـ‬7َ‫ِ َو ِرﺽَـ` ﻥ‬5‫ِْـ‬#َA ‫َْ ِ ِ~ َ َ َد‬%ِ‫ َوﺏ‬+ِ ْ(ِrَIْ‫ ا‬


ِ ‫ن ا‬
َ َ%ْ ُ‫ ﺱ‬.50
(9:9) .ِ5ِ‫َِﺕ‬#َ‫َوﻡَِا َد آ‬
50. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan puji-pujian untukNya, sebanyak
bilangan makhlukNya, sebanyak bilangan keridhaan-Nya, sebanyak timbangan ‘Arsy-
Nya dan sebanyak bilangan kalimat-Nya. (3X)

ِ ? َ ‫َـ‬#َA َ‫ َ َ َد ﻡ‬ِ ‫ن ا‬


َ ‫َـ‬%ْ ُ‫ ﺱ‬،ِ‫? ِ ا َـء‬ َ َ#َA َ‫ َ َ َد ﻡ‬
ِ ‫ن ا‬
َ ‫َـ‬%ْ ُ‫ ﺱ‬.51
.ٌ?ِ‫َـ‬A "َ ُ‫ َ َ َد ﻡَ ه‬
ِ ‫نا‬َ ‫َـ‬%ْ ُ‫ ﺱ‬،َLِ‫ َذ‬
َ ْ(َ‫ َ َ َد ﻡَ ﺏ‬
ِ ‫نا‬
َ ‫َـ‬%ْ ُ‫ ﺱ‬،ِ‫رْض‬p َ‫ا‬
(9:9)
51. Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Maha suci Allah
sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-
Nya di antara keduanya dan Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

Diriwayatkan daripada Sa’ad bin Abu Waqqash r.a. bahawasanya dia bersama
Rasulullah s.a.w. mendatangi seorang perempuan sedang pada kedua tangan
perempuan itu ada biji (kurma) atau kerikil dihitungnya dalam tasbihnya, maka bersabda
Rasulullah s.a.w.: Mahukah engkau aku memberitahumu sesuatu yang lebih mudah
atau lebih utama buatmu? Lalu beliau menyambung dengan membaca wirid yang
disambung seperti diatas ini

،ِ‫رْض‬p
َ ‫? ِ ا‬
َ ‫َـ‬#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬
ِ ُ َْ%ْ‫ َا‬،ِ‫? ِ ا َـء‬ َ ‫َـ‬#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬ِ ُ َْ%ْ‫ َا‬.52
(9:9) .ٌ?ِ‫َـ‬A "َ ُ‫ َ َ َد ﻡَـ ه‬ ِ ُ َْ%ْ‫ َا‬،َLِ‫ َذ‬
َ ‫ َ َ َد ﻡَـ ﺏَ(ْـ‬
ِ ُ َْ%ْ‫َا‬
52. Segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, segala puji bagi
Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, segala puji bagi Allah sebanyak bilangan
ciptaan-Nya di antara keduanya dan segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-
Nya. (3X)

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


ِ ?َ ‫َـ‬#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬ُ ‫\ا‬ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ ،ِ‫? ِ ا َـء‬ َ ‫َـ‬#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬
ُ ‫\ا‬
‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ .53
"َ ُ‫ َ َ َد ﻡَـ ه‬
ُ ‫\ا‬ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ ،َL‫ َذِـ‬ َ ‫ َ َ َد ﻡَـ ﺏَ(ْـ‬ ُ ‫\ا‬ ‫َ ِإ‬5‫\ ِإَـ‬
َ ،ِ‫رْض‬p َ‫ا‬
(9:9) .ٌ?ِ‫َـ‬A
53. Tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada
tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, tiada tuhan melainkan
Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya, dan tiada tuhan melainkan
Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

ِ ? َ ‫َـ‬#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬-ُ َ ْ‫ َأآ‬ ُ ‫ ا‬،ِ‫? ِ ا َـء‬ َ ‫َـ‬#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬-ُ َ ْ‫ َأآ‬
ُ ‫ ا‬.54
.ٌ?ِ‫َـ‬A "َ ُ‫ َ َ َد ﻡَـ ه‬-ُ َ ْ‫ َأآ‬ُ ‫ ا‬،َLِ‫ َذ‬
َ ‫ َ َ َد ﻡَـ ﺏَ(ْـ‬-ُ َ ْ‫ َأآ‬
ُ ‫ ا‬،ِ‫رْض‬p َ‫ا‬
(9:9)
54. Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Allah Maha Besar,
sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-
Nya di antara keduanya, dan Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya.
(3X)

Dari Al-Muwatta, diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w
bersabda: Sesiapa yang membaca: “Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada
sekutu baginya, kepunyaan-Nya lah kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji dan Dia
Maha kuasa atas segala sesuatu” dalam sehari sebanyak seratus kali, nescaya dia
mendapat pahala sebagaimana memerdekakan sepuluh orang hamba. Dia juga
diampunkan seratus kejahatan, dibuat untuknya benteng sebagai pelindung dari syaitan
pada hari tersebut hingga ke petang. Tidak diganjarkan kepada orang lain lebih baik
daripadanya kecuali orang tersebut melakukan amalan lebih banyak daripadanya.
Manakala mereka yang berkata: “Maha suci Allah dan segala puji hanya bagi Allah”,
dalam sehari sebanyak seratus kali nescaya terhapuslah segala dosanya sekalipun
dosanya itu banyak seperti buih di lautan .

(i) Al-Habib Abibakar Sakaran didalam Hizbnya telah mengatakan bahawa


pengucapan, “Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami
Nabi Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian” ialah sebagai
pintu menuju kepada Allah; dan kunci ke pintu itu ialah ucapan, “Tiada tuhan melainkan
Allah”; dan pertahanannya ialah ucapan, “Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan
izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung”

‫? ِ ا َ ِء‬


َ َ#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬+ِ ‫ِ(ْـ‬rَIْ‫ ا‬
= ِ#َI‫ ا‬
ِ ِ‫\ ﺏ‬
‫ُ " َة ِإ‬/ \
َ ‫ل َو‬
َ ْ"َ‫\ ﺡ‬
َ .55
‫ض‬
ِ ْ‫ر‬p َ ‫? ِ ا‬
َ َ#َA ‫ َ َ َد ﻡَـ‬+ِ ‫ِ(ْـ‬rَIْ‫ ا‬
= ِ#َI‫ ا‬
ِ ِ‫\ ﺏ‬
‫ُ " َة ِإ‬/ \
َ ‫ل َو‬
َ ْ"َ‫\ ﺡ‬
َ

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


L
َ ‫ َذِـ‬
َ ‫ َ َ َد ﻡَـ ﺏَ(ْـ‬+ِ ‫ِ(ْـ‬rَIْ‫ ا‬
= ِ#َI‫ ا‬
ِ ِ‫\ ﺏ‬
‫ُ " َة ِإ‬/ \
َ ‫ل َو‬
َ ْ"َ‫\ ﺡ‬
َ
(9:9) .ٌ?َِA "َ ُ‫ َ َ َد ﻡَ ه‬+ِ ‫ِ(ْـ‬rَIْ‫ ا‬= ِ#َI‫ ا‬
ِ ِ‫\ ﺏ‬
‫ُ " َة ِإ‬/ \
َ ‫ل َو‬
َ ْ"َ‫\ ﺡ‬
َ
55. Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan
Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada kekuatan atau kuasa
melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan
ciptaan-Nya di bumi, tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha
Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya, dan tiada
kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung,
sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X)

َ‫ َ َ َد ﻡ‬+َ =#َ‫ِ َوﺱ‬5ِ ْ%َ‫ِ َوﺹ‬5ِ‫َـ` َا‬#َ‫ﻡ= َو‬p


ُ‫ا‬
= ِ َ‫َ ٍ ﻥ‬%ُ‫َ` ﺱَ(= ِﻥَ ﻡ‬#َ . = َ‫ ﺹ‬+ ُf #َ‫ ا‬.56
،ِ‫? ِ ا َء‬ َ َ#َA
َ‫ َ َ َد ﻡ‬+َ =#َ‫ِ َوﺱ‬5ِ ْ%َ‫ِ َوﺹ‬5ِ‫َـ` َا‬#َ‫ﻡ= َو‬p
ُ‫ا‬
= ِ َ‫َ ٍ ﻥ‬%ُ‫َ` ﺱَ(= ِﻥَ ﻡ‬#َ . = َ‫ ﺹ‬+ ُf #َ‫ا‬
،ِ‫رْض‬p َ ‫? ِ ا‬ َ َ#َA
َ‫ َ َ َد ﻡ‬+َ =#َ‫ِ َوﺱ‬5ِ ْ%َ‫ِ َوﺹ‬5ِ‫َـ` َا‬#َ‫ﻡ= َو‬p
ُ‫ا‬
= ِ َ‫َ ٍ ﻥ‬%ُ‫َ` ﺱَ(= ِﻥَ ﻡ‬#َ . = َ‫ ﺹ‬+ ُf #َ‫ا‬
،َL‫ َذِـ‬ َ ‫ﺏَ(ْـ‬
َ‫ َ َ َد ﻡ‬+َ =#َ‫ِ َوﺱ‬5ِ ْ%َ‫ِ َوﺹ‬5ِ‫َـ` َا‬#َ‫ﻡ= َو‬p
ُ‫ا‬
= ِ َ‫َ ٍ ﻥ‬%ُ‫َ` ﺱَ(= ِﻥَ ﻡ‬#َ . = َ‫ ﺹ‬+ ُf #َ‫ا‬
.ٌ?َِA "َ ُ‫ه‬
56. Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi
Muhammad yang Ummiy (buta huruf) dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya
sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan
kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang Ummiy dan atas keluarga dan
sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, Ya Allah, limpahkanlah
kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang Ummiy dan atas
keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya,
Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad
yang Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-
Nya.

‫ @َْ ٍء‬.
= ُ‫َـ` آ‬#َ "َ ُ‫َْ ُ َوه‬%ْ‫ُ ا‬5َ‫ َو‬L
ُ ْ#ُْ‫ُ ا‬5َ ،ُ5َ L
َ ْ‫ی‬-ِ َ@ \َ ~ُ َ ْ‫ َوﺡ‬ ُ ‫\ا‬ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ .57
(9:9) .‫ ٍة‬- َ‫' ﻡ‬
َ ْ‫ َذ ر ٍة َأ‬.
= ُ‫ٌ َ َ َد آ‬-ْ‫َ ِی‬/
57. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya
lah kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu, sebanyak bilangan zarah yang dicipta-Nya seribu kali. (3X)

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


‫ @َْ ٍء‬.
= ُ‫َـ` آ‬#َ "َ ُ‫َْ ُ َوه‬%ْ‫ُ ا‬5َ‫ َو‬L
ُ ْ#ُْ‫ُ ا‬5َ ،ُ5َ L
َ ْ‫ی‬-ِ َ@ \َ ~ُ َ ْ‫ َوﺡ‬
ُ ‫\ا‬ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ .58
.ٌ?َِA "َ ُ‫ٌ َ َ َد ﻡَ ه‬-ْ‫َ ِی‬/
58. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya
lah Kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu
yang telah diciptakan-Nya.

‫ @ء‬،‫ة‬-(Ap‫ـت ا‬%( Y‫~ ا‬N‫ف ه‬:‫ـ‬YA‫† زیدة وا‬H‫ْ… ا‬Iَ‫َو ِ ﺏ‬
.‫ اهـ‬.‫ واردة‬f#4 .f‫ ﺏ‬.I(#
l‫ن ا[ﺏ‬p ‫اد‬%ْ‫"ي ﺏ َأﺡْ ﺏ ﺡ ا‬# ‫' اﻡم‬xْ‫( ا‬7‫ره ﺡ‬YA‫ ا‬/‫و‬
:"‫ت ه‬%( Y‫~ ا‬N‫ ﻡ ه‬.‫ﺹ‬p‫ ا‬
(‫ة‬-‫ ﻡ‬P|‫َْ ِ ِ~ )ﻡ‬%ِ‫ َوﺏ‬+ِ ْ(ِrَIْ‫ ا‬
ِ ‫نا‬
َ َ%ْ ُ‫ ﺱ‬،(‫ة‬-‫ ﻡ‬P|‫َْ ِ ِ~ )ﻡ‬%ِ‫ َوﺏ‬
ِ ‫نا‬
َ َ%ْ ُ‫ﺱ‬
(‫ة‬-‫ ﻡ‬P|‫)ﻡ‬ .-ُ َ ْ‫ َأآ‬
ُ ‫ َو ا‬،ُ‫\ ا‬
َ ‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ ‫ َو‬،ِ ُ َْ%ْ‫ وَا‬،ِ‫ن ا‬
َ َ%ْ ُ‫ﺱ‬
"َ ُ‫َْـ ُ َوه‬%ْ‫ُ ا‬5َ‫ َو‬L
ُ ‫ْـ‬#ُْ‫ُ ا‬5َ ،ُ5َ L
َ ‫یْـ‬-ِ َ@ \
َ ~ُ َ ‫ َوﺡْـ‬
ُ ‫\ا‬
‫َ ِإ‬5َ‫\ ِإ‬
َ (ً‫ِی ُ ﺹَ َﺡ‬Sَ‫) َوی‬
(‫ة‬-‫ ﻡ‬P|‫ )ﻡ‬.ٌ-ْ‫َ ِی‬/ ‫ @َْ ٍء‬.
= ُ‫َ` آ‬#َ
‫ اهـ‬..‫آ‬p‫" ا‬f fِ‫ ﺏ‬. 

Nota:
Jika dibaca pada waktu petang gantikanlah perkataan-perkataan yang di garis bawah itu
seperti berikut:

ُ ْ(َْ‫ " َأﻡ‬- "l


"l ُ ْ%َ ْ‫ل ِ اََْء ﺏََل " َأﺹ‬
ُ "َُ‫َوی‬
Di ayat 22, 23, 44 dan 45: “Pagi” digantikan dengan “Petang”.

"-ِ ْ(َِْ‫ " َا‬- "‫ُ"ْ ِر‬UُHْ‫" َا‬ ‫َوﺏََل‬


Di ayat 45 “kebangkitan” digantikan dengan “kembali”.

Copyright By http://alkisah.web.id @2008


".
ِ ْ( #‫" ا‬ - " ‫" اْ(َ"ْ ِم‬ ‫َوﺏََل‬
Dan di dalam ayat 46 dan 47: “hari” digantikan dengan “malam”.

'(#‫` ا"رد ا‬fY‫إﻥ‬


Tamat Wirdul-Latif

Copyright By http://alkisah.web.id @2008

Anda mungkin juga menyukai