RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAARAN SK TANJUNG GEMOK Nama Murid Tarikh Mula Komponen

Pengetahuan Sedia Ada MUHAMMAD HAFIZOL HAKIMI BIN IBRAHIM 28 Jun 2010 Pengurusan Tingkah Laku Tatasusila / Adab 1. Menyatakan adab-adab dan tatasusila bertingkahlaku 2. Murid telah mengetahui serba sedikit mengenai adab sopan Kemahiran Mematuhi arahan guru Matkamat Mematuhi arahan guru dan peraturan kelas Kekuatan/Minat Berminat mewarna dan bermain puzzle Kelemahan/Masalah Kerap memukul rakan dan menimbulkan pergaduhan yang dikenalpasti Objektif Isi Pelajaran Aktiviti/Kaedah/Teknik Penilaian Tarikh Lahir Tarikh Tamat Umur 8 Dis 2001 20 Ogos 2010 9 Tahun

Catatan/BBM/Bahan Rujukan Gambar Buku adab dan akhlak Lakonan

Sifat menghormati (pertuturan, ucapan, permintaan)

Isi Pelajaran: a) Berinteraksi secara sopan dan memberi ucapan yang bertatasusila Kaedah / Teknik: 1. Tunjuk cara 2. Arahan Terapi: Terapi Perlakuan Sosial Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

Aktiviti: 1. Guru membuat lakonan hendak meminjam buku cerita dengan seorang kawan. 2. Menunjukkan cara meminta dan berterima kasih. 3. Murid diminta melakonkan semula lakonan yang ditunjukkan oleh guru.

Pemerhatian Tarikh: 02.07.2010 Skor/Pencapaian: Murid dapat melakonkan kembali situasi yang diarahkan guru; Cth: meminjam buku dan alat tulis daripada kawan menggunakan ucapan bertatasusila. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Isi Pelajaran: b) Meneka kata-kata yang mungkin diucapkan berdasarkan gambar Kaedah / Teknik: 1. Arahan

Aktiviti: 1. Guru menunjukkan beberapa gambar situasi tertentu. 2. Guru meminta pelajar meneka ucapan yang

Lembaran kerja Tarikh: 09.07.2010 Skor/Pencapaian:

Gambar

Terapi: Terapi Perlakuan Sosial Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

sesuai diucapkan berdasarkan gambar yang ditunjukkan.

Murid dapat menyesuaikan gambar dengan ucapan bertatasusila yang betul. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Sifat menghormati (pertuturan, ucapan, permintaan)

Isi Pelajaran: c) Melafazkan ucapan dengan suara, nada dan irama dengan sebutan yang betul Kaedah / Teknik: 1. Tunjuk cara 2. Arahan Terapi: Terapi Perlakuan Sosial Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

Aktiviti: 1. Guru menyediakan beberapa ucapan seperti ´Selamat pagi´, ´Apa khabar´, ´Terima kasih´, ´Tolong buang sampah´. 2. Guru menunjukkan cara-cara melafazkan ucapan itu dengan suara, nada dan irama dengan sebutan yang betul. 3. Guru meminta pelajar melafazkan ucapanucapan tersebut.

Pemerhatian Tarikh: 16.07.2010 Skor/Pencapaian: Murid dapat melafazkan ucapan bertatasusila dengan suara, nada, irama dan sebutan yang betul. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Kad ucapan bertatasusila Lakonan

Isi Pelajaran: d) Membina dialog menggunakan gambar yang berlainan dengan situasi yang berlainan Kaedah / Teknik: 1. Arahan Terapi: Terapi Perlakuan Sosial Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

Aktiviti: 1. Guru menyediakan beberapa gambar yang berlainan situasi. 2. Guru meminta pelajar membina dialog yang sesuai berdasarkan gambar tersebut.

Lembaran kerja Tarikh: 23.07.2010 Skor/Pencapaian: Murid dapat membina dialog yang sesuai berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Gambar

Isi Pelajaran: e) Bertindakbalas pada arahan yang diberikan. Kaedah / Teknik: 1. Arahan Terapi: Terapi Perlakuan Sosial Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

Aktiviti: 1. Guru memberikan beberapa arahan seperti ´Tolong tutup pintu´, ´Tolong buang sampah´, dan ´Bolehkah tolong ambil buku itu´. 2. Pelajar dikehendaki bertindakbalas pada arahan tersebut.

Pemerhatian Tarikh: 30.07.2010 Skor/Pencapaian: Murid dapat bertindak balas terhadap arahan yang diberikan guru. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Lakonan

Sifat menghormati (pertuturan, ucapan, permintaan)

Isi Pelajaran: g) Permainan yang berunsur menghormati orang lain Kaedah / Teknik: 1. Tunjuk cara 2. Arahan Terapi: Terapi Permainan Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

Aktiviti: 1. Guru menyediakan beberapa permainan yang berunsur menghormati orang lain kepada pelajar seperti dam ular. 2. Guru meminta semua pelajar melibatkan diri dalam permainan ini.

Pemerhatian Tarikh: 06.08.2010 Skor/Pencapaian: Murid dapat bermain dengan rakan-rakan tanpa mementingkan diri dan mengikut peraturan permainan. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Permainan: Dam ular

Isi Pelajaran: g) Permainan yang berunsur menghormati orang lain Kaedah / Teknik: 3. Tunjuk cara 4. Arahan Terapi: Terapi Permainan Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

Aktiviti: 1. Guru menyediakan beberapa permainan yang berunsur menghormati orang lain kepada pelajar seperti congkak. 2. Guru meminta semua pelajar melibatkan diri dalam permainan ini.

Pemerhatian Tarikh: 13.08.2010 Skor/Pencapaian: Murid dapat bermain dengan rakan-rakan tanpa mementingkan diri dan mengikut peraturan permainan. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Permainan: Congkak

Gerak geri (mendengar, memahami, mengikut arahan)

Isi Pelajaran: Menunjukkan aksi yang bersopan semasa berinteraksi. Kaedah / Teknik: 1. Tunjuk cara 2. Arahan Terapi: Terapi Perlakuan Sosial Teknik Pengubahsuaian Tingkah laku: DRA

Aktiviti: 1. Guru menayangkan video yang menunjukkan aksi yang bersopan semasa berinteraksi. 2. Guru menyuruh pelajar melakonkan semula aksi itu.

Pemerhatian Tarikh: 20.08.2010 Skor/Pencapaian: Murid dapat melakonkan semula aksi yang dipertontonkan. Penilai: Pn Rohana Bt Yusoff

Video

Disediakan oleh, «««««««. Pn. Rohana Binti Yusoff (Guru Mata pelajaran) Tarikh : «««««««. Disemak oleh , ««««««««««««. Pn.Hamidah bt A.Razak (Penyelaras Pendidikan Khas)

Dipersetujui oleh , «.«««««««.. Ibrahim Bin saad (Ibu/Bapa/Penjaga ) Tarikh : «««««.

Tarikh : ««««««