Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAARAN


SK TANJUNG GEMOK

Nama Murid MUHAMMAD HAFIZOL HAKIMI BIN IBRAHIM Tarikh Lahir 8 Dis 2001
Tarikh Mula 28 Jun 2010 Tarikh 20 Ogos 2010
Tamat
Komponen Pengurusan Tingkah Laku Umur 9 Tahun
Pengetahuan Tatasusila / Adab
Sedia Ada 1. Menyatakan adab-adab dan tatasusila bertingkahlaku
2. Murid telah mengetahui serba sedikit mengenai adab sopan
Kemahiran Mematuhi arahan guru
Matkamat Mematuhi arahan guru dan peraturan kelas
Kekuatan/Minat Berminat mewarna dan bermain puzzle
Kelemahan/Masal Kerap memukul rakan dan menimbulkan pergaduhan
ah yang
dikenalpasti

Objektif Isi Pelajaran Aktiviti/Kaedah/Teknik Penilaian Catatan/BBM/Bahan


Rujukan

Sifat menghormati Isi Pelajaran: Aktiviti: Pemerhatian Gambar


(pertuturan, ucapan, a) Berinteraksi secara 1. Guru membuat Buku adab dan akhlak
permintaan) sopan dan memberi lakonan hendak Tarikh: 02.07.2010 Lakonan
ucapan yang meminjam buku cerita Skor/Pencapaian:
bertatasusila dengan seorang
kawan. Murid dapat
Kaedah / Teknik: 2. Menunjukkan cara melakonkan kembali
1. Tunjuk cara meminta dan berterima situasi yang diarahkan
2. Arahan kasih. guru;
Terapi: Terapi 3. Murid diminta Cth: meminjam buku
Perlakuan Sosial melakonkan semula dan alat tulis daripada
Teknik lakonan yang kawan menggunakan
Pengubahsuaian ditunjukkan oleh guru. ucapan bertatasusila.
Tingkah laku: DRA Penilai: Pn Rohana Bt
Yusoff
Isi Pelajaran: Aktiviti: Lembaran kerja Gambar
b) Meneka kata-kata 1. Guru menunjukkan
yang mungkin beberapa gambar Tarikh: 09.07.2010
diucapkan berdasarkan situasi tertentu. Skor/Pencapaian:
gambar 2. Guru meminta
Kaedah / Teknik: pelajar meneka ucapan
1. Arahan yang sesuai diucapkan Murid dapat
Terapi: Terapi berdasarkan gambar menyesuaikan gambar
Perlakuan Sosial yang ditunjukkan. dengan ucapan
Teknik bertatasusila yang
Pengubahsuaian betul.
Tingkah laku: DRA
Penilai: Pn Rohana Bt
Yusoff

Sifat menghormati Isi Pelajaran: Aktiviti: Pemerhatian Kad ucapan


(pertuturan, ucapan, c) Melafazkan ucapan 1. Guru menyediakan bertatasusila
permintaan) dengan suara, nada beberapa ucapan Tarikh: 16.07.2010 Lakonan
dan irama dengan seperti ”Selamat pagi”, Skor/Pencapaian:
sebutan yang betul ”Apa khabar”, ”Terima
Kaedah / Teknik: kasih”, ”Tolong buang Murid dapat
1. Tunjuk cara sampah”. melafazkan ucapan
2. Arahan 2. Guru menunjukkan bertatasusila dengan
Terapi: Terapi cara-cara melafazkan suara, nada, irama dan
Perlakuan Sosial ucapan itu dengan sebutan yang betul.
Teknik suara, nada dan irama Penilai: Pn Rohana Bt
Pengubahsuaian dengan sebutan yang Yusoff
Tingkah laku: DRA betul.
3. Guru meminta
pelajar melafazkan
ucapan-ucapan
tersebut.

Isi Pelajaran: Aktiviti: Lembaran kerja Gambar


d) Membina dialog 1. Guru menyediakan
menggunakan gambar beberapa gambar yang Tarikh: 23.07.2010
yang berlainan dengan berlainan situasi. Skor/Pencapaian:
situasi yang berlainan 2. Guru meminta
Kaedah / Teknik: pelajar membina dialog Murid dapat membina
1. Arahan yang sesuai dialog yang sesuai
Terapi: Terapi berdasarkan gambar berdasarkan gambar
Perlakuan Sosial tersebut. yang ditunjukkan.
Teknik Penilai: Pn Rohana Bt
Pengubahsuaian Yusoff
Tingkah laku: DRA

Isi Pelajaran: Aktiviti: Pemerhatian Lakonan


e) Bertindakbalas pada 1. Guru memberikan
arahan yang diberikan. beberapa arahan Tarikh: 30.07.2010
Kaedah / Teknik: seperti ”Tolong tutup Skor/Pencapaian:
1. Arahan pintu”, ”Tolong buang
Terapi: Terapi sampah”, dan Murid dapat bertindak
Perlakuan Sosial ”Bolehkah tolong ambil balas terhadap arahan
Teknik buku itu”. yang diberikan guru.
Pengubahsuaian 2. Pelajar dikehendaki
Tingkah laku: DRA bertindakbalas pada Penilai: Pn Rohana Bt
arahan tersebut. Yusoff

Sifat menghormati Isi Pelajaran: Aktiviti: Pemerhatian Permainan:


(pertuturan, ucapan, g) Permainan yang 1. Guru menyediakan Dam ular
permintaan) berunsur menghormati beberapa permainan Tarikh: 06.08.2010
orang lain yang berunsur Skor/Pencapaian:
Kaedah / Teknik: menghormati orang lain
1. Tunjuk cara kepada pelajar seperti Murid dapat bermain
2. Arahan dam ular. dengan rakan-rakan
Terapi: Terapi 2. Guru meminta tanpa mementingkan
Permainan semua pelajar diri dan mengikut
Teknik melibatkan diri dalam peraturan permainan.
Pengubahsuaian permainan ini. Penilai: Pn Rohana Bt
Tingkah laku: DRA Yusoff

Isi Pelajaran: Aktiviti: Pemerhatian Permainan:


g) Permainan yang 1. Guru menyediakan Congkak
berunsur menghormati beberapa permainan Tarikh: 13.08.2010
orang lain yang berunsur Skor/Pencapaian:
Kaedah / Teknik: menghormati orang lain
3. Tunjuk cara kepada pelajar seperti Murid dapat bermain
4. Arahan congkak. dengan rakan-rakan
Terapi: Terapi 2. Guru meminta tanpa mementingkan
Permainan semua pelajar diri dan mengikut
Teknik melibatkan diri dalam peraturan permainan.
Pengubahsuaian permainan ini. Penilai: Pn Rohana Bt
Tingkah laku: DRA Yusoff

Gerak geri Isi Pelajaran: Aktiviti: Pemerhatian Video


(mendengar, Menunjukkan aksi yang 1. Guru menayangkan
memahami, mengikut bersopan semasa video yang Tarikh: 20.08.2010
arahan) berinteraksi. menunjukkan aksi Skor/Pencapaian:
Kaedah / Teknik: yang bersopan
1. Tunjuk cara semasa berinteraksi. Murid dapat
2. Arahan 2. Guru menyuruh melakonkan semula
Terapi: Terapi pelajar melakonkan aksi yang
Perlakuan Sosial semula aksi itu. dipertontonkan.
Teknik Penilai: Pn Rohana Bt
Pengubahsuaian Yusoff
Tingkah laku: DRA

Disediakan oleh,
Dipersetujui oleh ,
…………………. ….
…………………..
Pn. Rohana Binti Yusoff Ibrahim Bin saad
(Guru Mata pelajaran)
(Ibu/Bapa/Penjaga )

Tarikh : …………………. Tarikh : …………….

Disemak oleh ,

……………………………….
Pn.Hamidah bt A.Razak
(Penyelaras Pendidikan Khas)

Tarikh : ………………