PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Dengan demikian.nusa dan bangsa. Justru itu . Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justru itu segi sahsiah muridnya. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. .PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara.

2. 3. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. 6. 5. 4. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. inhalan dan penyalahgunaan dadah. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.

Pengurusan Asrama 2.Penyelian Asrama 3.Pengawas Asrama 5.Warden Sekolah 4.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .SPBT 4.Badan Pengawas Sekolah 7.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Tukang Masak (Swasta) 1.Lembaga Disiplin Murid 5.Guru Penasihat Pengawas 1.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Guru Tingkatan 4.Pengurus Sahsiah Murid 2.Guru Penyelaras Tingkatan 3.Guru Pengurus Sahsiah 6.

Kebersihan & Keceriaan 5. AJK Kantin Sekolah 6 .AJK Koperasi Sekolah .

Bilangan waden mencukupi W1.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.Sistem perparitan yang tidak sempurna .Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.1. S5 . 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Aspek 3K belum mantap W2.

T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8.Berdekatan dengan Pondok Polis O8 .PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.Kemudahan pengangkutan awam kurang. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . O7 . Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik. T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. dan PPD dengan sekolah.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak .Berdekatan dengan Klinik Desa.

.

Mengadakan kempen anti merokok. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah.1. 2. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Wujud gejala merokok di kalangan murid. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. 3. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Tahap kerosakan SPBT tinggi.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. . Mengadakan kempen/program sayangi buku teks.3% daripada jumlah buku. Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%.

Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. .4.

.

Sekolah Murid ponteng secara . Semua Penolong Kanan. Semua Guru Jan Nov.1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Semua Kaunselor.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua.

PIBG. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. Sekolah. IbuBapa 7% di kalangan murid .

masih merokok. Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 .

kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua.Semua Kaunselor. . IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak.Semua Guru Jan Nov. PIBG. Sekolah. Semua Penolong Kanan.

RumahKu.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Semua Waden Jan Nov. PIBG. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. Ketua Waden. Sekolah. Pengetua. PK HEM. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. IbuBapa Tahap pengurusan .

. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%.

PK Kokurikulum. Semua AJK dibawah HEM. Unit Bimbingan Dan Kaunseling.1. 3. Kempen Sekolah Bebas Rokok.berdedikasi. 4. Sumber Kewangan 4.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. . Mari Belajar. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. RumahKu. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. berdisplin . bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. PK HEM. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. AsramaKu. Masa terhad 3. Sayangi Buku Teks. Tempat Pemantauan Pengetua. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. 2. Masalah Pengangkutan 2.

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. S5 . 55% pelajar tinggal di asrama. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta. .

Kemudahan pengangkutan awam kurang. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. T2 .PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. . T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah.

Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. 2. 2. 1. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) .Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. 3. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014.2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. 4. 1.

3. .dengan rela hati. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar. 2.

2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3. S2 Warden komited terhadap tugas. tidak terancang dan berselerak. Kedudukan asrama yang tidak strategik. . S3 Tahap disiplin murid masih terkawal. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG.3.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama.

T6-Ancaman denggi dan malaria . W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. T2-Berdekatan dengan kampung. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. ibu bapa dan organisasi luar. S5-Kemudahan asas ada. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun.bapa. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah.

Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat .T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat. 3.Menyediakan tempat belajar yang kondusif. 2. 3. 1. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah.Memanjangkan masa belajar malam. 2.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

. Tiada kebocoran paip belaku.Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri.

Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . 2.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. 3.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. 2 Randau PIBG. 3 . Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.murid.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini.

Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini. 4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini.

Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.

2.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. Mencungkil bakat murid 3.3.

Semua warden asrama iii. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Ketua Warden ii. PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden .

Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama . .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4. Semua warden asrama iii. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i.

PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

Susun atur 3. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Tandas 2 bintang . Asrama tercantik . kebersihan asrama . Semua warden asrama iii. Kewangan asrama ii. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Ketua Warden ii.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

PEMANTAUAN i.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Ucapan alu-aluan Pengetua. Sesi soal jawab . Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Mengambil Kehadiran ibu bapa . YDP. Ahli Jawatankuasa PIBG. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Bersurai KEKANGAN 1. Ketua Warden. Ketua Warden . hari bekerja dan urusan rasmi. PK1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. PK HEM . Taklimat asrama 5. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Pelaksanaan Aktiviti: .

jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . Semua warden asrama iii.ii.. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan. PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.

Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Jamuan . Bersurai KEKANGAN 1. Mesyuarat Lembaga Warden . hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Ketua Warden . Gotong royong . Taklimat asrama 3. Pelaksanaan Aktiviti: . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Ucapan alu-aluan Pengetua. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan.

Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang .tangan akan tanggungjawab diri. PEMANTAUAN i.

Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. . Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Mesyuarat Lembaga Warden . . Pelaksanaan Aktiviti: . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i.. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia .

Taklimat asrama 3. MT PIBG dan semua guru. . Kumang dan Keling (Iban. . belangi. Bidayuh. Cina dan Melayu) Ngajat. Semua Penyelia Asrama. Semua Penolong Kanan. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . PROSES KERJA 1. . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. joget Nyumpit Karaoke . Semua warden. Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Semua Ketua Bidang.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua.

Kewangan asrama ii.. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Bertaboh KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .

Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2. Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3.Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .

Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . . Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Semua warden asrama iii. . Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Pelaksanaan Aktiviti: . Ketua Warden ii. KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam.4. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah.

Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.4.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.. . S4. S2. W5. W2. S8.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. S5. W3. W4. S7.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Tiada kemudahan perkakasan BOSS.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. S9.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet. W1. S3.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG. S6.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan.

Sokongan padu dari pihak pentadbir O4.Sokongan padu dari ibu bapa .Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks. T1. T4. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2. O2.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3. O3.

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 2. Menahan Sijil Akademik pelajar . Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Mewajibkan pelajar membalut buku teks.4. 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. 1. 2. 1. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 2. 1. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks.

. 1.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. Peratus kehilangan buku teks 0%.

S/U JK buku teks 4. Penyelaras tingkatan. 3% buku teks hilang . 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. Pengetua 2. PKHEM 3. Mengurangkan kehilangan buku teks. . 1.4. 5. Guru subjek Jan Okt RM0 .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks.

Peratus buku yang . 0% buku yang perlu . . PKHEM 3. Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. . S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . . 3% buku yang rosak dibaikpulih . 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1.semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. Pengetua 2.

.

4. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. 5. Penyelaras tingkatan.Buku Teks buku teks. . teks. dibaikpulih dibaikpulih 0%.

Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Mengurangkan kehilangan buku teks.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.4. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. .2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin .(Peralihan hingga Ting.5) Guru Telibat: 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.1 Ucapan Pengetua 1. 2. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. S/U JK buku teks. 2.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. Penyelaras tingkatan 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.

PKHEM. Semua guru subjek. 3. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Mengurangkan kehilangan buku teks. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. S/U Jk buku teks. . Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Penyelaras tingkatan.5.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Pelaksanaan aktiviti 5. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. JK SPBT dan guru subjek. Kekangan: 1. 5. 2. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. 2. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah.

.

1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Kekangan: 1. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian.1 Ucapan Pengetua 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. 5. 4. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. 1. Pelaksanaan aktiviti 5.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. PKHEM. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program .2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. JK SPBT dan guru subjek. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. .Proses Kerja: 1. 5. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.

Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.0 JAWATANKUASA KANTIN 5. W3 . S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. O2 . .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 . O3 . T1 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. W2 .5.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. W1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 .

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Kekurangan dalam keceriaan kantin. 5. 2.5. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. 4. . Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian.

Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .Pelbagai menu disediakan menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.5. Kenalpasti kumpulan sasaran .2 Penerangan tentang program 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap. Program dijalankan sepanjang tahun . Mesyuarat Program K3c 1.pengusaha dan pekerja kantin 3.1 Ucapan HEM 1.

Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Pengetua. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. Pemantauan AJK kantin. Kesuntukan masa guru guru 2. . HEM. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.4. Kekangan 1. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan.

Kekangan 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. 2. 3.AJK kantin Proses Kerja 1. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. Taklimat PK HEM 1.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. . Taklimat kepada pengusaha kantin 2.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. .2.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.

Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. 2.PK HEM.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. 3. . Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.

S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. Ketua Pembantu Tadbir. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing.6. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul. Guru Data dan Guru Tingkatan . ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6.

dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. . W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan.

O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. .PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan.

.

2. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. 100 % pelajar yang layak . Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online .6. 1. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak.dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .

4. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. .3. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan.

.

Bulan Januari hingga Jun RM 0. Guru Penolong Kanan HEM.6.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan. Program Bantulah Mereka i.

Promosi Biasiswa i.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

ii. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 . Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM.6. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.

Pelaksanaan Program: 5. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.AJK Biasiswa. 5.3 .2. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan HEM. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua . Borang yang diisi masih tidak lengkap 2. Ketua Penyelaras .Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1.

Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal .

melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.2 . Pelaksanaan Program: 5. Ketua Penyelaras . 5.tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan HEM.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster.AJK Biasiswa.1 . 5.

0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .7.Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .W ) S1 .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .

Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah. T3 .PELUANG (0PP0RTUNITIES .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .T) O1 . T1 .O) ANCAMAN (TREAT .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri. T2 .

Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.

100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .1.

3.Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .

Semua Penolong . Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pengetua. 2. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Kursus Kepimpinan Pengawas 1.7.

Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. . 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental.

.

Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . 2.3. 2. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.

100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan . 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama.pemimpin sekolah.

2. Menimba ilmu dan pengetahuan.3. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. Mengemaskini perancangan aktiviti . 3. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas .

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. . 4. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas.3. pelbagai pendekatan semasa berurusan.

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1.2 1. Buat kertas kerja: 1. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.7. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang.1 1.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . 2. Lembaga Warden Proses Kerja 1. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Guru Penasihat Pengawas. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti.

1 4. . Pelaksanaan 4. Guru Penasihat Pengawas. 2. Taklimat Kursus 2.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. Lembaga Warden Penilaian 1.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan.1 2.4 1.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4.1 3. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM. Pengesahan 3.

keyakinan dan ciri- 3. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. 3. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. bagi mengenalpasti prestasi.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan.

Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Penilaian 1. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1.2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas.masalah p 3.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2.

3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2. Menimba ilmu dan pengetahuan 3. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua . Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.1 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.2 1.

Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.3. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.Tarikh lawatan 4.

0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8. W2 .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .W ) S1 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 . W1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan. W3 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan. S5 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .8.Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .

.

PELUANG (0PP0RTUNITIES .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.O) ANCAMAN (TREAT .Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. O3 . O2 . .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.T) O1 . T2 . T1 .

Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% . -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.8. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.

.

Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. . -Bebas denggi.

8.3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. 3 TANDAS Meningkatkan imej. bersih. kebersihan -Pengetua .85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. kondusif dan menarik.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

ANGKAT dan keceriaan tandas. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun . PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .

lain. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.

-Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat. .sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.

.

4. Semua guru.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. PK HEM.8. Guru GSTT. 2. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. 3. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. . Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua.

guru bertugas harian. semua murid PROSES KERJA 1. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. AJK 3K.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . Guru Tingkatan. PK HEM. menarik dan lebih kondusif.

PEMANTAUAN PK HEM. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.2. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Guru tingkatan. Vandalisme di dalam kelas. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. . Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. Sumber kewangan 3. guru bertugas harian.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. 2.

semua kaki tangan sekolah.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. PEMANTAUAN PK HEM. PK HEM. Pelantikan penyelaras program. guru bertugas harian . Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. semua murid PROSES KERJA 1. AJK 3K. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Guru bertugas harian. AJK Kebajikan. AJK 3K. 2.

AJK 3K. PK HEM. KUMPULAN SASARAN Semua murid. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran. GURU TERLIBAT Pengetua.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. TEMPOH Sepanjang tahun. semua muri d. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. semua guru. Penyelia Asrama. Pelantikan penyelaras program. . Warden asrama.

Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. PEMANTAUAN Pengetua. 4. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. .1 Pembahagian murid mengikut kelas. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. 3. 5. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. PK HEM. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Pelaksanaan aktiviti.2.

Taklimat oleh pengetua. b. a.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. c. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Pelaksanaan aktiviti. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Semua guru. 4. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. PK HEM. 2. 5.

PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. Post-mortem program. AJK 3K. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua.6. Taklimat program Ucapan pengetua . PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali).

1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. . Pelaksanaan program 3. 3. PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.

Ketua bidang. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. 2. . Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Mesyuarat pembentukan AJK 3.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. Pembantu makmal. Guru Tingkatan. PK HEM. guru subjek PROSES KERJA 1. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Taklimat oleh pengetua. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal.

Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. PEMANTAUAN Pengetua. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. PK HEM. .

. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan.RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful