PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Justru itu . Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. . Justru itu segi sahsiah muridnya.nusa dan bangsa. Dengan demikian. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya.

Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. 4. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. 2. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. 5. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. inhalan dan penyalahgunaan dadah. 6. 3.

Warden Sekolah 4.Pengawas Asrama 5.Guru Penyelaras Tingkatan 3.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Pengurusan Asrama 2.Guru Pengurus Sahsiah 6.Pengurus Sahsiah Murid 2.Guru Penasihat Pengawas 1.Tukang Masak (Swasta) 1.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.SPBT 4.Lembaga Disiplin Murid 5.Guru Tingkatan 4.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Badan Pengawas Sekolah 7.Penyelian Asrama 3.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.

AJK Koperasi Sekolah . AJK Kantin Sekolah 6 .Kebersihan & Keceriaan 5.

Bilangan waden mencukupi W1. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Sistem perparitan yang tidak sempurna .1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.1.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. S5 .Aspek 3K belum mantap W2. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.

T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . dan PPD dengan sekolah. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 .Berdekatan dengan Klinik Desa.Kemudahan pengangkutan awam kurang. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. O7 .Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.

.

Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Wujud gejala merokok di kalangan murid. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Tahap kerosakan SPBT tinggi.1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. 2. 3. Mengadakan kempen anti merokok. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan .

. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks.3% daripada jumlah buku. Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%.

. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki.4. Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama.

.

Semua Penolong Kanan.1. Semua Kaunselor.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Sekolah Murid ponteng secara . Semua Guru Jan Nov.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 .

Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. PIBG. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%. IbuBapa 7% di kalangan murid . Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Sekolah.

masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 . Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.

kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak. . Semua Penolong Kanan. PIBG.Semua Kaunselor. Sekolah.Semua Guru Jan Nov.

PK HEM. Ketua Waden. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. IbuBapa Tahap pengurusan . RumahKu. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. PIBG. Pengetua. Sekolah. Semua Waden Jan Nov.

asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. . Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT. Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%.

1. Sumber Kewangan 4. Semua AJK dibawah HEM. . Tempat Pemantauan Pengetua. Mari Belajar. Sayangi Buku Teks. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. Masalah Pengangkutan 2. 4. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM.berdedikasi. Masa terhad 3. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. berdisplin . Unit Bimbingan Dan Kaunseling. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. Kempen Sekolah Bebas Rokok. 3.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. PK Kokurikulum. RumahKu. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. AsramaKu. PK HEM. 2.

Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. . S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta. 55% pelajar tinggal di asrama.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin. S5 . Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2.

O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. . T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid.Kemudahan pengangkutan awam kurang. T2 .PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%.2. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. 1.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. 4. 2. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. 3. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . 1.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. 2.

3. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. .dengan rela hati. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.

2. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

tidak terancang dan berselerak. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama. .1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. Kedudukan asrama yang tidak strategik. S2 Warden komited terhadap tugas.3. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama.

S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T2-Berdekatan dengan kampung. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. S5-Kemudahan asas ada. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. T6-Ancaman denggi dan malaria . ibu bapa dan organisasi luar.bapa. T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak.

3. 3. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah. 2. 2.Memanjangkan masa belajar malam. 1.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat .Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tiada kebocoran paip belaku. .

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. 2.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. 3. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat .

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

murid.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. 3 . 2 Randau PIBG. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.

4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini.

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini.

Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.

3.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1. 2.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. Mencungkil bakat murid 3.

PEMANTAUAN i. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Ketua Warden ii.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar.

Taklimat asrama 3. .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . Ketua Warden ii. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4. Semua Penyelia asrama . Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.

Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2.

Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Mesyuarat Lembaga Warden 2. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Kewangan asrama ii. Tandas 2 bintang . Susun atur 3. Semua warden asrama iii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . kebersihan asrama .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Ketua Warden ii. Asrama tercantik .

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

Taklimat asrama 5. Pelaksanaan Aktiviti: . Ketua Warden. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Ucapan alu-aluan Pengetua. hari bekerja dan urusan rasmi. PK1. PK HEM . Mesyuarat Lembaga Warden 2. YDP. Ahli Jawatankuasa PIBG. PEMANTAUAN i. Sesi soal jawab . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Bersurai KEKANGAN 1. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Ketua Warden .

jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . Semua warden asrama iii. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama .. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan. PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.ii.

Bersurai KEKANGAN 1. Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Pelaksanaan Aktiviti: . Mengambil Kehadiran ibu bapa . hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Ketua Warden . Gotong royong .GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Mesyuarat Lembaga Warden . Jamuan . Ucapan alu-aluan Pengetua.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang . PEMANTAUAN i.tangan akan tanggungjawab diri. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii.

Taklimat asrama 3. . Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. . Pelaksanaan Aktiviti: . . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.

. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan.

Bidayuh. belangi. Mesyuarat Lembaga Warden . Semua Penyelia Asrama. Kumang dan Keling (Iban. joget Nyumpit Karaoke . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat asrama 3. Cina dan Melayu) Ngajat. Semua Ketua Bidang. . Semua warden. MT PIBG dan semua guru. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . Semua Penolong Kanan. PROSES KERJA 1. .

Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .. Semua warden asrama iii. Bertaboh KEKANGAN i. Kewangan asrama ii.

Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2. Taklimat asrama 3. Mesyuarat Lembaga Warden .Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. . Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . . Ketua Warden ii.4. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . Pelaksanaan Aktiviti: . Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Semua warden asrama iii.

Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. S8. W2.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG. S3.4.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. S7.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. W3. S2. S4. S5. W4. W5.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. S6.. .Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4.Tiada kemudahan perkakasan BOSS. S9. W1.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.

Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) . O2.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.Sokongan padu dari ibu bapa . sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar. T4.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. T1.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4. O3.

Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 1. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Peratus kerosakan buku teks 0% 2.4. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 2. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 1. 1. 1.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. 2. 2. Menahan Sijil Akademik pelajar .

Peratus kehilangan buku teks 0%.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. . 1.

Pengetua 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks.4. 1. Guru subjek Jan Okt RM0 . 5. Mengurangkan kehilangan buku teks. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. PKHEM 3. S/U JK buku teks 4. . Penyelaras tingkatan. 3% buku teks hilang .

Pengetua 2. 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. 3% buku yang rosak dibaikpulih . Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. . . 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. Peratus buku yang . PKHEM 3. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA .semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku yang perlu . .

.

4. teks. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. 5. dibaikpulih dibaikpulih 0%.Buku Teks buku teks. . Penyelaras tingkatan.

2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1.(Peralihan hingga Ting. S/U JK buku teks.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.5) Guru Telibat: 1. Mengurangkan kehilangan buku teks. 2.4. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . Semua guru subjek Proses Kerja: 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Penyelaras tingkatan 3.1 Ucapan Pengetua 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. 2. . Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.

penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Mengurangkan kehilangan buku teks.5. . 2. Semua guru subjek. Pelaksanaan aktiviti 5. 3. JK SPBT dan guru subjek. S/U Jk buku teks. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. 5. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. PKHEM. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Penyelaras tingkatan. Kekangan: 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. 2.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan.

.

1. 5. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Pelaksanaan aktiviti 5. Kekangan: 1.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program . Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. . PKHEM. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. 4. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian.1 Ucapan Pengetua 1. JK SPBT dan guru subjek.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. 5.Proses Kerja: 1.

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . S4 . W2 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 . O2 . W1 . .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.0 JAWATANKUASA KANTIN 5.Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan. O3 .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. T1 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.5.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 . W3 .

5. 2. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Kekurangan dalam keceriaan kantin. 4.5. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. .

Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

Program dijalankan sepanjang tahun .pengusaha dan pekerja kantin 3.5.2 Penerangan tentang program 1. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap. Kenalpasti kumpulan sasaran . Mesyuarat Program K3c 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.1 Ucapan HEM 1.

Kesuntukan masa guru guru 2. Pengetua. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. HEM. . Kekangan 1.4. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Pemantauan AJK kantin.

3. Kekangan 1. Taklimat PK HEM 1. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.AJK kantin Proses Kerja 1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. 2. .

penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.2. . Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. 2.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja . 3.PK HEM. .

S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. Ketua Pembantu Tadbir.6. Guru Data dan Guru Tingkatan . ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing.

W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan. .dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan.

O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. . T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan.

.

Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . 2. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. 1. 100 % pelajar yang layak .6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa.

Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak.dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .

Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. . Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. 4. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa.3. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

.

Program Bantulah Mereka i. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Bulan Januari hingga Jun RM 0.6. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Guru Penolong Kanan HEM.

Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Promosi Biasiswa i. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 . Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.ii.

AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.6. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM.

Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. 5. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan HEM. Pelaksanaan Program: 5.3 . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1.2. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua .AJK Biasiswa. Ketua Penyelaras .Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3.

Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.

1 . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Ketua Penyelaras .2 . melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan. 5. 5.AJK Biasiswa.AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Pelaksanaan Program: 5. Guru Penolong Kanan HEM.

Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .7.0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.W ) S1 .

PELUANG (0PP0RTUNITIES . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.T) O1 .Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 . T3 .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri.Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang. T1 .O) ANCAMAN (TREAT . T2 .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.

7. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.

100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2.1. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .

Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 3. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .

7. 2. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Kursus Kepimpinan Pengawas 1. Semua Penolong .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pengetua.

Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental. .

.

3. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1. 2.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. 2. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental.

100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .pemimpin sekolah.

Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. 3. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. Menimba ilmu dan pengetahuan. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Mengemaskini perancangan aktiviti . Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas .3. 2.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

4.3. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. . Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. pelbagai pendekatan semasa berurusan. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa.

Lembaga Warden Proses Kerja 1. Buat kertas kerja: 1.2 1.1 1.7. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . Guru Penasihat Pengawas. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump. 2. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang.

2.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.1.1 2. Guru Penasihat Pengawas. Taklimat Kursus 2. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. Pengesahan 3.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4.1 3.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. .4 1. Pelaksanaan 4. Lembaga Warden Penilaian 1.1 4.

Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2.keyakinan dan ciri- 3. 3.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan.2. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. bagi mengenalpasti prestasi. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1.masalah p 3. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Penilaian 1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

2 1. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1. Menimba ilmu dan pengetahuan 3. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.1 1.

Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.Tarikh lawatan 4.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.3.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.W ) S1 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS . W1 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan. W2 .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 . W3 .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 . S5 .

.

T) O1 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.PELUANG (0PP0RTUNITIES . O3 . T1 . O2 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.O) ANCAMAN (TREAT .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. . T2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.

2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% . Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.8. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.

.

. -Bebas denggi.Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .8.

85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. 3 TANDAS Meningkatkan imej. bersih. kebersihan -Pengetua . kondusif dan menarik.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.ANGKAT dan keceriaan tandas. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun . 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.

RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.lain.

-Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. .

.

TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. 4. 3. Guru GSTT. Semua guru. . -aktiviti penanaman pokok dijalankan.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. 2. PK HEM.8.

Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . Guru Tingkatan. AJK 3K. PK HEM. PK HEM.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. semua murid PROSES KERJA 1. menarik dan lebih kondusif. guru bertugas harian. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria.

PEMANTAUAN PK HEM. 2. Guru tingkatan. guru bertugas harian. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.2. . AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Vandalisme di dalam kelas. Sumber kewangan 3.

Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. AJK Kebajikan. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. guru bertugas harian . AJK 3K. AJK 3K. PK HEM. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. semua kaki tangan sekolah. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Pelantikan penyelaras program. Guru bertugas harian.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. semua murid PROSES KERJA 1. 2. PEMANTAUAN PK HEM.

Pelantikan penyelaras program. GURU TERLIBAT Pengetua. . penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Warden asrama. TEMPOH Sepanjang tahun. PK HEM. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. KUMPULAN SASARAN Semua murid. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. Kenal pasti kumpulan sasaran. semua guru. 2. semua muri d. Penyelia Asrama.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.

Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. 4. PEMANTAUAN Pengetua. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT.1 Pembahagian murid mengikut kelas. . Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Pelaksanaan aktiviti.2. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. 5. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. PK HEM. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. 3.

5. 4. Semua guru. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. a. PK HEM. c. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Taklimat oleh pengetua. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. 2. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . Pelaksanaan aktiviti. b. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.

Taklimat program Ucapan pengetua .6. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Post-mortem program. AJK 3K. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. PK HEM. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

3. .Ucapan PK HEM-penerangan program 2. PK HEM.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. Pelaksanaan program 3. PEMANTAUAN Pengetua. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.

2. Pembantu makmal. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Ketua bidang. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. . guru subjek PROSES KERJA 1. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat oleh pengetua. PK HEM. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Mesyuarat pembentukan AJK 3.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Guru Tingkatan.

Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. PK HEM.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. PEMANTAUAN Pengetua. .

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. .