PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Justru itu . Justru itu segi sahsiah muridnya. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. . Dengan demikian.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya.nusa dan bangsa. Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara.

Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . inhalan dan penyalahgunaan dadah. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. 2. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. 4. 3. 6. 5.

Pengurusan Asrama 2.Tukang Masak (Swasta) 1.SPBT 4.Guru Pengurus Sahsiah 6.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Badan Pengawas Sekolah 7.Lembaga Disiplin Murid 5.Pengurus Sahsiah Murid 2.Penyelian Asrama 3.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Guru Penyelaras Tingkatan 3.Pengawas Asrama 5.Guru Tingkatan 4.Warden Sekolah 4.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Guru Penasihat Pengawas 1.

AJK Koperasi Sekolah . AJK Kantin Sekolah 6 .Kebersihan & Keceriaan 5.

S5 . 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Sistem perparitan yang tidak sempurna .Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.Aspek 3K belum mantap W2.Bilangan waden mencukupi W1.1.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.

PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. O7 . dan PPD dengan sekolah.Kemudahan pengangkutan awam kurang. T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8.Berdekatan dengan Klinik Desa. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.

.

3. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Tahap kerosakan SPBT tinggi.1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Wujud gejala merokok di kalangan murid. 2. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Mengadakan kempen anti merokok. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah.

Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks. .3% daripada jumlah buku. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014.

Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. . Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan.4. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum.

.

2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Semua Kaunselor. Semua Penolong Kanan. Sekolah Murid ponteng secara . Semua Guru Jan Nov.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 .1.

keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. Sekolah. PIBG. IbuBapa 7% di kalangan murid . Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov.

Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 .

kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak. Sekolah.Semua Guru Jan Nov.Semua Kaunselor. . PIBG. Semua Penolong Kanan.

PIBG. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. Sekolah. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. PK HEM. Pengetua.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Semua Waden Jan Nov. IbuBapa Tahap pengurusan . RumahKu. Ketua Waden.

asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT. .

Sayangi Buku Teks. 2. Sumber Kewangan 4. RumahKu. . Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. Masa terhad 3. Mari Belajar. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u.berdedikasi. 3. Kempen Sekolah Bebas Rokok. berdisplin . Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. 4. Semua AJK dibawah HEM. Masalah Pengangkutan 2. AsramaKu.1. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. Tempat Pemantauan Pengetua. PK Kokurikulum. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. PK HEM. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.

S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. S5 .Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. . Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. 55% pelajar tinggal di asrama. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah.

T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam.Kemudahan pengangkutan awam kurang.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. . T2 .

2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. 2. 4. 1. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . 1. 3. 2. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%.

2. 3. .dengan rela hati. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.

Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

3. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama. S2 Warden komited terhadap tugas. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. Kedudukan asrama yang tidak strategik. . tidak terancang dan berselerak.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3.

Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun.bapa. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. T2-Berdekatan dengan kampung. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. ibu bapa dan organisasi luar. S5-Kemudahan asas ada. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T6-Ancaman denggi dan malaria . T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak.

T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik. 3.Memanjangkan masa belajar malam. 3. 2.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat . 1. 2.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Tiada kebocoran paip belaku.Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. .

3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . 2.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. 3. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. 3 . 2 Randau PIBG. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.murid.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini.

4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini.

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini. Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .

Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .

3. Mencungkil bakat murid 3.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. 2.

KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. Ketua Warden ii. PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden .

Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Semua warden asrama iii. . Taklimat asrama 3. Semua Penyelia asrama . Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4.

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama .

kebersihan asrama . Kewangan asrama ii. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Tandas 2 bintang . Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Asrama tercantik . Mesyuarat Lembaga Warden 2. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Susun atur 3. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii.

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

Ketua Warden. YDP. PK1. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Taklimat asrama 5. Ketua Warden . hari bekerja dan urusan rasmi. Sesi soal jawab . PK HEM . Bersurai KEKANGAN 1.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Ucapan alu-aluan Pengetua. Ahli Jawatankuasa PIBG. Pelaksanaan Aktiviti: . PEMANTAUAN i. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan.

Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.ii. Semua warden asrama iii..

Jamuan . Ucapan alu-aluan Pengetua. Pelaksanaan Aktiviti: . hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Bersurai KEKANGAN 1. Gotong royong . Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Ketua Warden .GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4.

Ketua Warden ii. PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii.tangan akan tanggungjawab diri. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang .

Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Mesyuarat Lembaga Warden . . Pelaksanaan Aktiviti: . .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia .. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i.

Semua Penyelia Asrama. Cina dan Melayu) Ngajat. belangi. Semua warden. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. . Semua Ketua Bidang. Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . Kumang dan Keling (Iban. Taklimat asrama 3.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Semua Penolong Kanan. Bidayuh. joget Nyumpit Karaoke . . Mesyuarat Lembaga Warden . MT PIBG dan semua guru. PROSES KERJA 1. .

Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Kewangan asrama ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i.. Bertaboh KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .

Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2. Taklimat asrama 3. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1.

Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Pelaksanaan Aktiviti: . Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Semua warden asrama iii. . Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah.4. Ketua Warden ii.

Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. S4. W3. W5.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan. S3.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1. .Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.4.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis. S7. W1.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. W2. S8. S6.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.Tiada kemudahan perkakasan BOSS.. W4. S5.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. S2.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. S9.

O2.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .Sokongan padu dari ibu bapa . O3.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3. T4.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4. T1.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 2. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. 1. 2. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. 1. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. 1. 2.4. 1. Menahan Sijil Akademik pelajar . Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan.

Peratus kehilangan buku teks 0%. .sehingga bayaran buku teks dilunaskan. 1.

Guru subjek Jan Okt RM0 . Penyelaras tingkatan. Pengetua 2. Mengurangkan kehilangan buku teks. S/U JK buku teks 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. 5. . PKHEM 3. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun.4. 3% buku teks hilang . 1.

Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. .semasa pemulangan pada akhir tahun. 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. . S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. PKHEM 3. Peratus buku yang . 3% buku yang rosak dibaikpulih . 0% buku yang perlu . Pengetua 2. .

.

dibaikpulih dibaikpulih 0%.Buku Teks buku teks. teks. 4. 5. . Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. Penyelaras tingkatan.

2. 2. Mengurangkan kehilangan buku teks.(Peralihan hingga Ting. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Penyelaras tingkatan 3.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin .1 Ucapan Pengetua 1.5) Guru Telibat: 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.4. S/U JK buku teks.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. .

PKHEM. Penyelaras tingkatan. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. JK SPBT dan guru subjek. 2. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Semua guru subjek. Kekangan: 1. 3. S/U Jk buku teks.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. 5. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. 2. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. . Mengurangkan kehilangan buku teks. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Pelaksanaan aktiviti 5. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1.5.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan.

.

2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. Pelaksanaan aktiviti 5. . Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Kekangan: 1. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program .1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. 4. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. 5. 5. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.1 Ucapan Pengetua 1. PKHEM. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah.Proses Kerja: 1. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. JK SPBT dan guru subjek.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.

W3 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . W1 . O3 . .Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan. W2 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. T1 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.5.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.0 JAWATANKUASA KANTIN 5.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. S4 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. O2 .

Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. 4. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. 2. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Kekurangan dalam keceriaan kantin. 5. . Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013.5. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1.

Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran . Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.Pelbagai menu disediakan menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

Program dijalankan sepanjang tahun .5. Mesyuarat Program K3c 1.1 Ucapan HEM 1. Kenalpasti kumpulan sasaran .pengusaha dan pekerja kantin 3. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.2 Penerangan tentang program 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap.

penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Pemantauan AJK kantin. Kekangan 1. HEM. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.4. . Pengetua. Kesuntukan masa guru guru 2.

Taklimat PK HEM 1. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. 2.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah. 3.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM.AJK kantin Proses Kerja 1. Kekangan 1. .1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.2. . Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.

3.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM. . Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua.PK HEM.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. 2. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.

Guru Data dan Guru Tingkatan . S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. Ketua Pembantu Tadbir. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.6.

.dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan.

. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah.

.

Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan.6. 1. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. 2. 100 % pelajar yang layak . Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap.

Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% . Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak. Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan.dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. 4. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. . Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya.3. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

.

Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Guru Penolong Kanan HEM.6. Bulan Januari hingga Jun RM 0. Program Bantulah Mereka i. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Promosi Biasiswa i. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan .Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .ii. Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.

Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.

3 . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Pelaksanaan Program: 5.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua . Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.AJK Biasiswa.2.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3. Ketua Penyelaras . 5.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5. Guru Penolong Kanan HEM. Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal .Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM.

Guru Penolong Kanan HEM.AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster.AJK Biasiswa.tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan. 5.1 . Ketua Penyelaras .2 . Pelaksanaan Program: 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . 5. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .W ) S1 .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.

T2 . T1 .Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 .O) ANCAMAN (TREAT .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri.Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .PELUANG (0PP0RTUNITIES . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah. T3 .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.T) O1 .

Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.

100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .1.

100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 3.

Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Pengetua. Semua Penolong .7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. 2. Kursus Kepimpinan Pengawas 1.

100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental.Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. .

.

3. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental. 2.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. 2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1.

pemimpin sekolah. 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .

Menimba ilmu dan pengetahuan. 3.3. Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . 2. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. Mengemaskini perancangan aktiviti .

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

pelbagai pendekatan semasa berurusan. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada.3. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. . Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa. 4.

Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. 2. Buat kertas kerja: 1. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.7. Lembaga Warden Proses Kerja 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1.2 1.1 1. Guru Penasihat Pengawas.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua .

Taklimat Kursus 2.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4. . Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM. Pelaksanaan 4.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.1 2.1 3.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa. Lembaga Warden Penilaian 1.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. 2.4 1.1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. Guru Penasihat Pengawas. Pengesahan 3.1 4.

Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. 3.keyakinan dan ciri- 3.2. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. bagi mengenalpasti prestasi. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan.

Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2.2. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Penilaian 1. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2.masalah p 3. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas.

Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1. Menimba ilmu dan pengetahuan 3.2 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .1 1. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.

-Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.3.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.Tarikh lawatan 4.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .W ) S1 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. S5 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W2 .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah. W3 .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH . W1 .8.

.

Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan. T1 . .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.O) ANCAMAN (TREAT .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O3 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu. O2 . T2 .T) O1 .PELUANG (0PP0RTUNITIES .

8.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% . Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya.

.

.Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi.

8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. kondusif dan menarik.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. bersih. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. kebersihan -Pengetua . 3 TANDAS Meningkatkan imej.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun . PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.ANGKAT dan keceriaan tandas.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

lain. . 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.

.sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.

.

2. 4. Semua guru. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. .8. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. 3. Guru GSTT. PK HEM. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua.

NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. PK HEM. AJK 3K. semua murid PROSES KERJA 1. Guru Tingkatan. guru bertugas harian. PK HEM. menarik dan lebih kondusif.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.

Vandalisme di dalam kelas. Guru tingkatan. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. PEMANTAUAN PK HEM. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Sumber kewangan 3. guru bertugas harian.2. . PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. 2.

Guru bertugas harian.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. guru bertugas harian . Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Pelantikan penyelaras program. 2. semua murid PROSES KERJA 1. AJK 3K. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. PEMANTAUAN PK HEM. semua kaki tangan sekolah. PK HEM. AJK 3K. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. AJK Kebajikan. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas.

PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. . Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. Kenal pasti kumpulan sasaran. Warden asrama. AJK 3K. semua guru. PK HEM. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. semua muri d. KUMPULAN SASARAN Semua murid. TEMPOH Sepanjang tahun. Pelantikan penyelaras program. 2. GURU TERLIBAT Pengetua. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Penyelia Asrama.

Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. PEMANTAUAN Pengetua.2. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. 3. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. 4.1 Pembahagian murid mengikut kelas. PK HEM. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. . 5. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. Pelaksanaan aktiviti.

Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Semua guru. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. a. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. 5. c. 2. 4. b. Taklimat oleh pengetua. PK HEM. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . Pelaksanaan aktiviti.

TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. AJK 3K. PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Post-mortem program. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. Taklimat program Ucapan pengetua . PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua.6.

Ucapan PK HEM-penerangan program 2. PEMANTAUAN Pengetua.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. . semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Pelaksanaan program 3. 3.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. PK HEM.

Ketua bidang. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. . Mesyuarat pembentukan AJK 3. PK HEM. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. guru subjek PROSES KERJA 1. Pembantu makmal. 2. Taklimat oleh pengetua.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. Guru Tingkatan. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid.

Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. PK HEM. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. . PEMANTAUAN Pengetua.

Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan. .RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful