PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

nusa dan bangsa.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. . Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Justru itu . Dengan demikian. Justru itu segi sahsiah muridnya. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya.

3. 5.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. 4. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . 2. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. 6. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. inhalan dan penyalahgunaan dadah.

Pengawas Asrama 5.Badan Pengawas Sekolah 7.Guru Penyelaras Tingkatan 3.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Pengurus Sahsiah Murid 2.Guru Penasihat Pengawas 1.Guru Tingkatan 4.Lembaga Disiplin Murid 5.Pengurusan Asrama 2.Penyelian Asrama 3.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.SPBT 4.Tukang Masak (Swasta) 1.Guru Pengurus Sahsiah 6.Warden Sekolah 4.

AJK Kantin Sekolah 6 .AJK Koperasi Sekolah .Kebersihan & Keceriaan 5.

S5 .1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Aspek 3K belum mantap W2.Bilangan waden mencukupi W1.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.1.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.Sistem perparitan yang tidak sempurna .

dan PPD dengan sekolah.Berdekatan dengan Klinik Desa. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8.Kemudahan pengangkutan awam kurang. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 .Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. O7 .

.

Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . 3. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Wujud gejala merokok di kalangan murid. Mengadakan kempen anti merokok.1. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Masih terdapat segelintir murid yang merokok.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Tahap kerosakan SPBT tinggi. 2. Sifar gejala merokok di kalangan murid.

. Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks.3% daripada jumlah buku.

(Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum.4. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. . Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan.

.

Semua Penolong Kanan. Semua Guru Jan Nov.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Semua Kaunselor. Sekolah Murid ponteng secara .3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 .1.

Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. PIBG. IbuBapa 7% di kalangan murid . Sekolah. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov.

masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 . Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.

Sekolah. .Semua Kaunselor. PIBG.Semua Guru Jan Nov.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. Semua Penolong Kanan. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak.

RumahKu. PK HEM. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Sekolah. IbuBapa Tahap pengurusan . Ketua Waden. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. PIBG. Semua Waden Jan Nov. Pengetua.

.asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.

Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. berdisplin . Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. Semua AJK dibawah HEM. PK HEM. Kempen Sekolah Bebas Rokok. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. PK Kokurikulum.1. Sumber Kewangan 4. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. RumahKu. Mari Belajar. Sayangi Buku Teks. Masa terhad 3.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1.berdedikasi. Masalah Pengangkutan 2. 2. AsramaKu. Tempat Pemantauan Pengetua. . 4. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. 3. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.

Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. . Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. S5 .0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. 55% pelajar tinggal di asrama. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang.

T2 .PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.Kemudahan pengangkutan awam kurang. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. .

2. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. 1. 4. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. 1. 3. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . 2.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. 2. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran.

. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. 2.dengan rela hati. 3.

Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. . tidak terancang dan berselerak.3. S2 Warden komited terhadap tugas. Kedudukan asrama yang tidak strategik. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal.

S5-Kemudahan asas ada. T6-Ancaman denggi dan malaria . W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana.bapa. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. ibu bapa dan organisasi luar. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . T2-Berdekatan dengan kampung.

T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat. 3. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah. 3.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1.Memanjangkan masa belajar malam. 2.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat .Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik. 2. 1.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tiada kebocoran paip belaku. .

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama. 3. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . 2.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

3 . Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. 2 Randau PIBG.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini.murid. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.

Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini. 4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini.

Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.

Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.3.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan . Mencungkil bakat murid 3. 2.

Ketua Warden ii. PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar.

Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur .Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Taklimat asrama 3. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama . Ketua Warden ii. .

PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2.

Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Kewangan asrama ii.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Asrama tercantik . Mesyuarat Lembaga Warden 2. Tandas 2 bintang . Ketua Warden ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Susun atur 3. kebersihan asrama .

NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG. Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .

Ahli Jawatankuasa PIBG. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. PEMANTAUAN i. Ketua Warden . Mengambil Kehadiran ibu bapa . Ucapan alu-aluan Pengetua. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Sesi soal jawab . YDP. PK1. Taklimat asrama 5. Pelaksanaan Aktiviti: . PK HEM . Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Ketua Warden. Bersurai KEKANGAN 1. hari bekerja dan urusan rasmi. Mesyuarat Lembaga Warden 2.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1.

kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan. Semua warden asrama iii.ii.. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan .

Ketua Warden . Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan.GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Pelaksanaan Aktiviti: . Gotong royong . Bersurai KEKANGAN 1. Jamuan . Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3. hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Ucapan alu-aluan Pengetua. Mengambil Kehadiran ibu bapa .

PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang . Ketua Warden ii.tangan akan tanggungjawab diri. Semua warden asrama iii.

TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. . Pelaksanaan Aktiviti: . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mesyuarat Lembaga Warden . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . . . Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Taklimat asrama 3.

Semua warden asrama iii.. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Ketua Warden ii. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i.

Cina dan Melayu) Ngajat. Kumang dan Keling (Iban.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. . belangi. joget Nyumpit Karaoke . PROSES KERJA 1. Semua warden. MT PIBG dan semua guru. Taklimat asrama 3. . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. Semua Ketua Bidang. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . . Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Bidayuh. Semua Penolong Kanan. Semua Penyelia Asrama.

Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .. Ketua Warden ii. Kewangan asrama ii. Bertaboh KEKANGAN i. Penglibatan murid PEMANTAUAN i.

Taklimat asrama 3.Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar . Mesyuarat Lembaga Warden .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1.

KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i.4. Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Semua warden asrama iii. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. Ketua Warden ii. . . Pelaksanaan Aktiviti: . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam.

Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan. W3.4.Tiada kemudahan perkakasan BOSS. W5.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. S6. S7.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi. S5. S3.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis. S4. W2.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. S8.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. W1.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. S9. W4.. . S2.

O2.Sokongan padu dari ibu bapa . T1. T4.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah. O3.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .

2. 1. 1. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. Menahan Sijil Akademik pelajar . 1. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 2. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1.4. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. 2. 1. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun.

Peratus kehilangan buku teks 0%. 1.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. .

5. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. . Mengurangkan kehilangan buku teks.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. S/U JK buku teks 4.4. PKHEM 3. Penyelaras tingkatan. Pengetua 2. 1. 3% buku teks hilang . Guru subjek Jan Okt RM0 .

semasa pemulangan pada akhir tahun. 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. . PKHEM 3. 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. 0% buku yang perlu . Peratus buku yang . . Pengetua 2. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . 3% buku yang rosak dibaikpulih . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. .

.

5. . dibaikpulih dibaikpulih 0%. teks. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula.Buku Teks buku teks. 4. Penyelaras tingkatan.

5) Guru Telibat: 1. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.4. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. . 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. 2. Mengurangkan kehilangan buku teks.(Peralihan hingga Ting. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. S/U JK buku teks.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Penyelaras tingkatan 3.1 Ucapan Pengetua 1.

2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. 5. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kekangan: 1.5. S/U Jk buku teks. Semua guru subjek. Mengurangkan kehilangan buku teks. Pelaksanaan aktiviti 5. . Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Penyelaras tingkatan. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. JK SPBT dan guru subjek. PKHEM. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. 2. 2. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. 3.

.

Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. PKHEM. Pelaksanaan aktiviti 5. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks.1 Ucapan Pengetua 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. 5. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. 4.Proses Kerja: 1. JK SPBT dan guru subjek. 5. 1.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Kekangan: 1. . Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program .

O2 . .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . S4 .0 JAWATANKUASA KANTIN 5. W1 . W2 .Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 . W3 .5.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian.Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Kantin yang uzur dan serba kekurangan. T1 . O3 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.

. 5. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. 2. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga.5. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. 4. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian.

Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

2 Penerangan tentang program 1. Program dijalankan sepanjang tahun .5. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.pengusaha dan pekerja kantin 3. Mesyuarat Program K3c 1. Kenalpasti kumpulan sasaran .1 Ucapan HEM 1.

Pemantauan AJK kantin. Kekangan 1. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.4. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. . HEM. Kesuntukan masa guru guru 2. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Pengetua.

1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. 3. . Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. 2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. Kekangan 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM. Taklimat PK HEM 1.AJK kantin Proses Kerja 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.

. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.

Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja . 2. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. .PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. 3.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.

ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa.6.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. Guru Data dan Guru Tingkatan .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. Ketua Pembantu Tadbir. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.

dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. . W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan.

PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. .

.

Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online .2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. 2. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. 1. 100 % pelajar yang layak . Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan.6. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap.

Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. . 4. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya.3. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan.

.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Bulan Januari hingga Jun RM 0. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan. Program Bantulah Mereka i.6. Guru Penolong Kanan HEM. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Promosi Biasiswa i.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

ii. Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .6. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.

Ketua Penyelaras . Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5. 5.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua .2. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan HEM.3 .AJK Biasiswa. Pelaksanaan Program: 5.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3.Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.

Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal . AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.

1 .2 .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster. Ketua Penyelaras . 5. Pelaksanaan Program: 5.AJK Biasiswa. 5. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Guru Penolong Kanan HEM.

Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .W ) S1 .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .7.S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .

Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 .T) O1 .Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap . T3 .PELUANG (0PP0RTUNITIES .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri.Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.O) ANCAMAN (TREAT . T1 . T2 . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.

Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.7.

1. 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .

3.Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .

2. Kursus Kepimpinan Pengawas 1. Pengetua.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Semua Penolong . Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang.7.

100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. .Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti.

.

Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental. 2.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.3. 2. Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1.

pemimpin sekolah. 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .

mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Menimba ilmu dan pengetahuan. 3.3. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. Mengemaskini perancangan aktiviti . Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . 2.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

4. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. pelbagai pendekatan semasa berurusan. . Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa.3.

Guru Penasihat Pengawas. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1.2 1. 2. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang.7.1 1. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . Lembaga Warden Proses Kerja 1. Buat kertas kerja: 1. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti.

1 2.1 4. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.4 1.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. Lembaga Warden Penilaian 1.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.1 3. Pelaksanaan 4.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4. Taklimat Kursus 2. Pengesahan 3.1. 2.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa. Guru Penasihat Pengawas. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. .

bagi mengenalpasti prestasi. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1.keyakinan dan ciri- 3. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . 3. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan.2. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2.

Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir.2. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas. Penilaian 1.masalah p 3.

2 1.1 1.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1. Menimba ilmu dan pengetahuan 3. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .

-Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.3.Tarikh lawatan 4.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .W ) S1 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W2 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 . S5 . W1 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. W3 .8.

.

Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.T) O1 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. O2 . T1 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.PELUANG (0PP0RTUNITIES . T2 .O) ANCAMAN (TREAT . O3 .

-mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.8.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% .

.

.Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi.

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .

bersih.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. 3 TANDAS Meningkatkan imej. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. kondusif dan menarik. kebersihan -Pengetua . -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

ANGKAT dan keceriaan tandas. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun . 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.lain.

-Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat. .sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.

.

Guru GSTT. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1.8. Semua guru. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. .4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. 4. 3. PK HEM. 2. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan.

Guru Tingkatan. PK HEM.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. menarik dan lebih kondusif. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. guru bertugas harian. AJK 3K. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM.

PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa.2.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Guru tingkatan. PEMANTAUAN PK HEM. . Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. Vandalisme di dalam kelas. 2. guru bertugas harian. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Sumber kewangan 3.

guru bertugas harian . Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. AJK 3K. AJK Kebajikan. Guru bertugas harian. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. semua kaki tangan sekolah. semua murid PROSES KERJA 1. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. PK HEM. AJK 3K. PEMANTAUAN PK HEM. Pelantikan penyelaras program. 2.

Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. PK HEM. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Kenal pasti kumpulan sasaran.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. . 2. AJK 3K. Penyelia Asrama. Warden asrama. semua guru. KUMPULAN SASARAN Semua murid. GURU TERLIBAT Pengetua. Pelantikan penyelaras program. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. semua muri d. TEMPOH Sepanjang tahun.

Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. 5. 4. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini.1 Pembahagian murid mengikut kelas. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. PK HEM.2. . Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. PEMANTAUAN Pengetua. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. Pelaksanaan aktiviti. 3.

menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . Semua guru. 4.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. 2. c. b. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. PK HEM. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. Taklimat oleh pengetua. 5. Pelaksanaan aktiviti. a. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.

6. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Taklimat program Ucapan pengetua . TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Post-mortem program. AJK 3K.

PK HEM.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. 3. PEMANTAUAN Pengetua. Pelaksanaan program 3. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. .

Mesyuarat pembentukan AJK 3. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. guru subjek PROSES KERJA 1.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. Ketua bidang. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Guru Tingkatan. Pembantu makmal. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. 2. . Taklimat oleh pengetua.

Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. . PK HEM. PEMANTAUAN Pengetua.

Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan.RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. . Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful