PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Dengan demikian. Justru itu segi sahsiah muridnya.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid.nusa dan bangsa. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. Justru itu . Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. .

inhalan dan penyalahgunaan dadah. 6. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama .OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. 4. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. 3. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. 5. 2.

Guru Tingkatan 4.Guru Penasihat Pengawas 1.Guru Penyelaras Tingkatan 3.Pengawas Asrama 5.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Penyelian Asrama 3.Guru Pengurus Sahsiah 6.Pengurusan Asrama 2.Tukang Masak (Swasta) 1.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .SPBT 4.Pengurus Sahsiah Murid 2.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Lembaga Disiplin Murid 5.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Badan Pengawas Sekolah 7.Warden Sekolah 4.

AJK Koperasi Sekolah . AJK Kantin Sekolah 6 .Kebersihan & Keceriaan 5.

S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.Bilangan waden mencukupi W1.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3. S5 .Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Aspek 3K belum mantap W2.Sistem perparitan yang tidak sempurna .Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.

Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . dan PPD dengan sekolah. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak .Kemudahan pengangkutan awam kurang.Berdekatan dengan Klinik Desa. O7 . T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.

.

Wujud gejala merokok di kalangan murid. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. 3. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Mengadakan kempen anti merokok. 2.1. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Tahap kerosakan SPBT tinggi. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah.

Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. . Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks.3% daripada jumlah buku.

Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan.4. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. .

.

Semua Guru Jan Nov.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Sekolah Murid ponteng secara . Semua Penolong Kanan.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Semua Kaunselor.1.

Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. IbuBapa 7% di kalangan murid . PIBG. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. Sekolah. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua.

Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 . Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.masih merokok.

Semua Penolong Kanan. .kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua.Semua Kaunselor. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak. PIBG.Semua Guru Jan Nov. Sekolah.

Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. PIBG. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. Sekolah. PK HEM. IbuBapa Tahap pengurusan . RumahKu. Ketua Waden. Semua Waden Jan Nov. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. Pengetua.

. Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%.asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.

AsramaKu. RumahKu. 3. PK HEM. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Kempen Sekolah Bebas Rokok.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. Mari Belajar. . Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. 2. Semua AJK dibawah HEM.berdedikasi. Sayangi Buku Teks. Sumber Kewangan 4. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. 4. berdisplin . Masalah Pengangkutan 2. Tempat Pemantauan Pengetua. Masa terhad 3.1. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. PK Kokurikulum.

Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin. 55% pelajar tinggal di asrama.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. S5 . Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. . W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.

T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. .Kemudahan pengangkutan awam kurang. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. T2 .

2. 2. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) .Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%. 1.2. 3. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. 1. 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1.

Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.dengan rela hati. 3. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. . 2.

Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.2.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

tidak terancang dan berselerak. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3.3. . Kedudukan asrama yang tidak strategik. S2 Warden komited terhadap tugas. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG.

Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. S5-Kemudahan asas ada. T6-Ancaman denggi dan malaria . T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak.bapa. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. T2-Berdekatan dengan kampung. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . ibu bapa dan organisasi luar. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama.

Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik. 1. 2.Memanjangkan masa belajar malam.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat . 3. 2.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1. 3. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

. Tiada kebocoran paip belaku.Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri.

2.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. 3.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun. 3 .Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. 2 Randau PIBG.murid. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua.

4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini.

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini. Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .

Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .

Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. 2.3. Mencungkil bakat murid 3.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .

Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2.

Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Semua warden asrama iii. Taklimat asrama 3. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Semua Penyelia asrama . Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. . Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur .

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1.

Susun atur 3. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Asrama tercantik . Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Kewangan asrama ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. kebersihan asrama . Semua warden asrama iii. Tandas 2 bintang .

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

Ketua Warden. PK1.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. PEMANTAUAN i. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Ahli Jawatankuasa PIBG. Taklimat asrama 5. Ketua Warden . Pelaksanaan Aktiviti: . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Ucapan alu-aluan Pengetua. Mengambil Kehadiran ibu bapa . hari bekerja dan urusan rasmi. YDP. PK HEM . Sesi soal jawab . Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Bersurai KEKANGAN 1.

PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.ii. jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Semua warden asrama iii.. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan.

Bersurai KEKANGAN 1. Jamuan . Taklimat asrama 3. Mesyuarat Lembaga Warden .GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Ucapan alu-aluan Pengetua. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Ketua Warden . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Gotong royong . Pelaksanaan Aktiviti: .

tangan akan tanggungjawab diri. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang . PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii.

. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pelaksanaan Aktiviti: .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . . Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. .

Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i..

Cina dan Melayu) Ngajat. . . Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . belangi. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. . Kumang dan Keling (Iban.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Semua warden. Semua Ketua Bidang. MT PIBG dan semua guru. Semua Penolong Kanan. Mesyuarat Lembaga Warden . Semua Penyelia Asrama. Taklimat asrama 3. Bidayuh. PROSES KERJA 1. joget Nyumpit Karaoke . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4.

. Bertaboh KEKANGAN i. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Kewangan asrama ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Penglibatan murid PEMANTAUAN i.

Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar . Mesyuarat Lembaga Warden .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.

Pelaksanaan Aktiviti: . Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Semua warden asrama iii. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. . Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Ketua Warden ii.4. . KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.

4. S6.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. W1. W5. W3.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1. .Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG. S5.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi. S4.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. W2.. S7. S8.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.Tiada kemudahan perkakasan BOSS.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. S2.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT. S3. W4. S9.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.

Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. T4.Sokongan padu dari ibu bapa . T1.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2. O2.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4. O3. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.

Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 1. Menahan Sijil Akademik pelajar . 2. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. 1. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 1. 2. 2. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. 1.4.

. 1.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. Peratus kehilangan buku teks 0%.

Mengurangkan kehilangan buku teks. 5. 1. Pengetua 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. Guru subjek Jan Okt RM0 . Penyelaras tingkatan. S/U JK buku teks 4. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. .4. 3% buku teks hilang . PKHEM 3.

. PKHEM 3. Peratus buku yang . . Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. . Pengetua 2. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1.semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. 3% buku yang rosak dibaikpulih . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku yang perlu .

.

Penyelaras tingkatan. 5.Buku Teks buku teks. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. dibaikpulih dibaikpulih 0%. teks. 4. .

Semua guru subjek Proses Kerja: 1. . 2.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.4.(Peralihan hingga Ting. S/U JK buku teks.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. 2.1 Ucapan Pengetua 1. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Penyelaras tingkatan 3.5) Guru Telibat: 1. Mengurangkan kehilangan buku teks.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin .

PKHEM. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. 2. Mengurangkan kehilangan buku teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Semua guru subjek. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. . 5. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Kekangan: 1. Penyelaras tingkatan. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. 3. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. 2. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.5. S/U Jk buku teks. Pelaksanaan aktiviti 5. JK SPBT dan guru subjek.

.

2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. Kekangan: 1. . Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. 4.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Ucapan Pengetua 1. JK SPBT dan guru subjek. PKHEM. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.Proses Kerja: 1. 5. Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program . Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. 5.

W2 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 . . O3 . O2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. T1 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah. S4 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.0 JAWATANKUASA KANTIN 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 . W1 .5. W3 .Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .

4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. 2. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. . Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. 5. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian.5.

Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

pengusaha dan pekerja kantin 3. Kenalpasti kumpulan sasaran . Mesyuarat Program K3c 1. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.2 Penerangan tentang program 1.1 Ucapan HEM 1.5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap. Program dijalankan sepanjang tahun .3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.

AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pemantauan AJK kantin. Pengetua. . HEM.4. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. Kesuntukan masa guru guru 2. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Kekangan 1.

1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Kekangan 1. 3. . Taklimat kepada pengusaha kantin 2. Taklimat PK HEM 1. 2.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.AJK kantin Proses Kerja 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM.

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.2. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. . Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.

AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1.PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. 3. . 2. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.

0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. Ketua Pembantu Tadbir. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM. Guru Data dan Guru Tingkatan .6. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa.

.dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan.

PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. .

.

100 % pelajar yang layak . 1.6. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. . Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. 4.3. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan.

.

Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Program Bantulah Mereka i. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Bulan Januari hingga Jun RM 0. Guru Penolong Kanan HEM.

00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan .Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Promosi Biasiswa i. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.ii. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM.6. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) . Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.

1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3.2. Pelaksanaan Program: 5. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Ketua Penyelaras . Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Guru Penolong Kanan HEM.3 .Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua . 5.AJK Biasiswa.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3.Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal .

melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan. 5.1 . Ketua Penyelaras .2 . Pelaksanaan Program: 5. Guru Penolong Kanan HEM. 5.AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).AJK Biasiswa. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .W ) S1 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .7.Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.

T1 .PELUANG (0PP0RTUNITIES . T3 .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri. T2 .Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.O) ANCAMAN (TREAT .T) O1 .

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.7. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .

1. 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .

100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 3.

Kursus Kepimpinan Pengawas 1. 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang.7. Pengetua. Semua Penolong .

100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental.Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. .

.

2.3. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental. Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. 2.

100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama.pemimpin sekolah. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .

2. 3. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh.3. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. Mengemaskini perancangan aktiviti . Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . Menimba ilmu dan pengetahuan.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

pelbagai pendekatan semasa berurusan. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. 4. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa.3. .

3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . 2. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM.2 1. Guru Penasihat Pengawas. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. Buat kertas kerja: 1. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump. Lembaga Warden Proses Kerja 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1.1 1.7.

Pengawas dibahagikan kepada kumpulan.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas. Lembaga Warden Penilaian 1.4 1.1 4. Taklimat Kursus 2. Pelaksanaan 4.1 2.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa. . Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. Pengesahan 3.1 3. 2.1. Guru Penasihat Pengawas.

penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. bagi mengenalpasti prestasi. 3.keyakinan dan ciri- 3.2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2.masalah p 3. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1.2. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Penilaian 1. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

Dihantar untuk kelulusan Pengetua . Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.2 1. Menimba ilmu dan pengetahuan 3.1 1. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.

penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .3. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.Tarikh lawatan 4.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.

S5 .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.S) KELEMAHAN (WEAKNESS .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 . W2 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.W ) S1 .8.Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 . W3 .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 . W1 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .

.

Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. T2 .PELUANG (0PP0RTUNITIES . T1 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu. .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. O2 .O) ANCAMAN (TREAT .T) O1 .Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan. O3 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.8. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% .

.

Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi. .

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .

2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. 3 TANDAS Meningkatkan imej.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. kebersihan -Pengetua . bersih. kondusif dan menarik. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun .ANGKAT dan keceriaan tandas. PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .

.lain. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.

sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.

.

. 4. Guru GSTT. 2. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1.8. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. Semua guru.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. 3.

AJK 3K. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. guru bertugas harian. semua murid PROSES KERJA 1.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . menarik dan lebih kondusif. PK HEM. Guru Tingkatan.

Sumber kewangan 3. guru bertugas harian. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa.2.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. PEMANTAUAN PK HEM. . AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Guru tingkatan. 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Vandalisme di dalam kelas. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.

AJK Kebajikan. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. semua kaki tangan sekolah. guru bertugas harian . PK HEM. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. semua murid PROSES KERJA 1. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. AJK 3K. Pelantikan penyelaras program. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. AJK 3K. PEMANTAUAN PK HEM. Guru bertugas harian. 2.

Pelantikan penyelaras program. AJK 3K. Penyelia Asrama. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. semua guru. Warden asrama. KUMPULAN SASARAN Semua murid. GURU TERLIBAT Pengetua. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Kenal pasti kumpulan sasaran. 2. semua muri d. PK HEM. TEMPOH Sepanjang tahun. . Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup.

PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. 3. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. 4. PEMANTAUAN Pengetua.1 Pembahagian murid mengikut kelas. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan.2. PK HEM. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. 5. Pelaksanaan aktiviti. .

NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Semua guru. b. Pelaksanaan aktiviti. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Taklimat oleh pengetua. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. 5. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. 2. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. PK HEM. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. c. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. 4. a.

PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. AJK 3K. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Post-mortem program. PK HEM.6. Taklimat program Ucapan pengetua .

1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. PEMANTAUAN Pengetua. 3. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. .1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. PK HEM. Pelaksanaan program 3.

Guru Tingkatan. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Taklimat oleh pengetua. guru subjek PROSES KERJA 1. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Ketua bidang. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Mesyuarat pembentukan AJK 3. 2. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Pembantu makmal. . PK HEM.

Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. PEMANTAUAN Pengetua. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. . PK HEM.

Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. .RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful