PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.nusa dan bangsa. Dengan demikian.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justru itu segi sahsiah muridnya.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Justru itu . Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. .

Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. 5. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. 4. 6. 3. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . inhalan dan penyalahgunaan dadah. 2. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok.

Penyelian Asrama 3.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Lembaga Disiplin Murid 5.Pengurus Sahsiah Murid 2.Badan Pengawas Sekolah 7.Guru Penasihat Pengawas 1.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.SPBT 4.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Guru Penyelaras Tingkatan 3.Pengawas Asrama 5.Pengurusan Asrama 2.Warden Sekolah 4.Guru Tingkatan 4.Guru Pengurus Sahsiah 6.Tukang Masak (Swasta) 1.

AJK Koperasi Sekolah .Kebersihan & Keceriaan 5. AJK Kantin Sekolah 6 .

Aspek 3K belum mantap W2. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.Bilangan waden mencukupi W1.1.Sistem perparitan yang tidak sempurna . 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. S5 .

PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik. O7 .Kemudahan pengangkutan awam kurang. T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8. T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. dan PPD dengan sekolah.Berdekatan dengan Klinik Desa.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak .

.

1. 3. Mengadakan kempen anti merokok. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Sifar gejala merokok di kalangan murid.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . 2. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Tahap kerosakan SPBT tinggi. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Wujud gejala merokok di kalangan murid. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%.

Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%. . Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks.3% daripada jumlah buku.

Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum.4. . Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki.

.

Semua Penolong Kanan.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Semua Guru Jan Nov.1. Sekolah Murid ponteng secara . Semua Kaunselor.

Sekolah.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. IbuBapa 7% di kalangan murid . Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%. PIBG.

masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 . Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.

IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. Semua Penolong Kanan. .Semua Kaunselor.Semua Guru Jan Nov. Sekolah. PIBG.

Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. Ketua Waden. IbuBapa Tahap pengurusan . PK HEM. Semua Waden Jan Nov. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. PIBG. Pengetua. Sekolah. RumahKu.

asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT. . Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%.

PK Kokurikulum. AsramaKu.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1.berdedikasi. Masalah Pengangkutan 2. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1.1. Masa terhad 3. berdisplin . Kempen Sekolah Bebas Rokok. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Sumber Kewangan 4. 2. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. RumahKu. 4. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. Mari Belajar. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. 3. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. . Semua AJK dibawah HEM. Tempat Pemantauan Pengetua. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Sayangi Buku Teks. PK HEM.

55% pelajar tinggal di asrama. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. . W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. S5 . Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.

T2 . O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid.Kemudahan pengangkutan awam kurang.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. . T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah.

1. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. 2. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. 1.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%.2. 3. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. 2.

dengan rela hati. . 3. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. 2.

2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

S3 Tahap disiplin murid masih terkawal. S2 Warden komited terhadap tugas. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama. Kedudukan asrama yang tidak strategik.3. .0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. tidak terancang dan berselerak.

T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. S5-Kemudahan asas ada. T6-Ancaman denggi dan malaria . W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM .bapa. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. T2-Berdekatan dengan kampung. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. ibu bapa dan organisasi luar.

Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik. 1.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. 2.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat . 3.Menyediakan tempat belajar yang kondusif. 3.Memanjangkan masa belajar malam.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1. 2. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tiada kebocoran paip belaku. .

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . 3.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. 2.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

2 Randau PIBG.murid.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. 3 .

Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini. 4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini.

Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .

Mencungkil bakat murid 3.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1. 2.3.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Ketua Warden ii. PEMANTAUAN i.

Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4. Ketua Warden ii.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Taklimat asrama 3. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama . . Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.

Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama .

Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Penglibatan murid PEMANTAUAN i. kebersihan asrama . Tandas 2 bintang . Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Asrama tercantik . Mesyuarat Lembaga Warden 2.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Ketua Warden ii. Kewangan asrama ii. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Susun atur 3.

NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG. Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .

Pelaksanaan Aktiviti: . PEMANTAUAN i. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Ucapan alu-aluan Pengetua. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Taklimat asrama 5. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Bersurai KEKANGAN 1. hari bekerja dan urusan rasmi. PK1. PK HEM . Ahli Jawatankuasa PIBG.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Ketua Warden . Sesi soal jawab . Ketua Warden. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. YDP.

Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum.. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan.ii. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan .

Bersurai KEKANGAN 1. Ucapan alu-aluan Pengetua. Pelaksanaan Aktiviti: . Jamuan . hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Mesyuarat Lembaga Warden . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4.GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Taklimat asrama 3. Gotong royong . Ketua Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mengambil Kehadiran ibu bapa .

Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang . PEMANTAUAN i.tangan akan tanggungjawab diri. Semua warden asrama iii.

Pelaksanaan Aktiviti: . . Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden . . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.

NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan.. Ketua Warden ii.

Semua Penyelia Asrama. Mesyuarat Lembaga Warden . Semua warden. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. MT PIBG dan semua guru. joget Nyumpit Karaoke . . Semua Ketua Bidang. Taklimat asrama 3. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: .(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Semua Penolong Kanan. Cina dan Melayu) Ngajat. Kumang dan Keling (Iban. PROSES KERJA 1. belangi. . Bidayuh. . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4.

Semua warden asrama iii. Bertaboh KEKANGAN i. Kewangan asrama ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program ..

Mesyuarat Lembaga Warden .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3.

Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Ketua Warden ii. . Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . . Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas .4. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. Semua warden asrama iii. Pelaksanaan Aktiviti: .

Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. S8.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.4. S7.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. W1. W3. S6. W2.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. S5. W4..Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. S3. W5.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.Tiada kemudahan perkakasan BOSS. S9.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. . S4.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi. S2.

Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3. T4. O3.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4.Sokongan padu dari ibu bapa . T1.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. O2.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.

Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. 2. 1. 2.4. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 2. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. 1. 1. Menahan Sijil Akademik pelajar .

. 1. Peratus kehilangan buku teks 0%.sehingga bayaran buku teks dilunaskan.

Guru subjek Jan Okt RM0 . 3% buku teks hilang . 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun.4. PKHEM 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. Penyelaras tingkatan. Mengurangkan kehilangan buku teks. Pengetua 2. . 5. 1. S/U JK buku teks 4.

Peratus buku yang . . Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. . 3% buku yang rosak dibaikpulih . . 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1.semasa pemulangan pada akhir tahun. Pengetua 2. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . PKHEM 3. 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. 0% buku yang perlu . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun.

.

Buku Teks buku teks. 4. dibaikpulih dibaikpulih 0%. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. 5. teks. Penyelaras tingkatan. .

Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Mengurangkan kehilangan buku teks. S/U JK buku teks. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. .3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.4. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . Semua guru subjek Proses Kerja: 1. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 2. Penyelaras tingkatan 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1.(Peralihan hingga Ting. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.1 Ucapan Pengetua 1.5) Guru Telibat: 1.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.

5. Pelaksanaan aktiviti 5. . 5. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. PKHEM. 2. Mengurangkan kehilangan buku teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Semua guru subjek. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. JK SPBT dan guru subjek. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. 2. 3. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. Penyelaras tingkatan. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. S/U Jk buku teks. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Kekangan: 1.

.

Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. JK SPBT dan guru subjek. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. PKHEM. Pelaksanaan aktiviti 5. Kekangan: 1.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. 5. 1. .1 Ucapan Pengetua 1. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. 5. 4. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.Proses Kerja: 1. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program .1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.

0 JAWATANKUASA KANTIN 5.Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan. W2 .Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah. T1 . . O2 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . O3 . W1 .5. S4 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. W3 .Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

2. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin.5. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. 4. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. 5. Kekurangan dalam keceriaan kantin. . Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013.

Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

Kenalpasti kumpulan sasaran .pengusaha dan pekerja kantin 3. Mesyuarat Program K3c 1. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.5.2 Penerangan tentang program 1. Program dijalankan sepanjang tahun .3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap.1 Ucapan HEM 1.

AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pengetua. Kekangan 1.4. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Kesuntukan masa guru guru 2. . pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. HEM. Pemantauan AJK kantin.

Taklimat PK HEM 1. .AJK kantin Proses Kerja 1. Kekangan 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. 3. 2.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM.

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. .2. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

3.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja . Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. . 2.PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.

S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. Guru Data dan Guru Tingkatan . ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. Ketua Pembantu Tadbir.6. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing.

W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan. .dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan.

O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. .PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan.

.

100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. 1. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid.6. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. 100 % pelajar yang layak .

Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak. Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. . 4.3. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa.

.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Program Bantulah Mereka i. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa. Bulan Januari hingga Jun RM 0. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan. Guru Penolong Kanan HEM.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 .6.

Promosi Biasiswa i.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 . Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.ii.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .6. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.

Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua . Pelaksanaan Program: 5. Ketua Penyelaras .Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3.2. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5.3 . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. Guru Penolong Kanan HEM.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. 5. Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.AJK Biasiswa.

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal .Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM.

1 . 5.AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster. 5. melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pelaksanaan Program: 5. Guru Penolong Kanan HEM. Ketua Penyelaras .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .2 .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).AJK Biasiswa.

0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.W ) S1 .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.

Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .T) O1 . T3 . T1 .O) ANCAMAN (TREAT .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri. T2 .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.PELUANG (0PP0RTUNITIES .Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang. O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.7. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .

1. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang . 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2.

3. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat.

Semua Penolong . Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. 2. Kursus Kepimpinan Pengawas 1. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Pengetua.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.7.

100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. .Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental.

.

2. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya.3. Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. 2.

100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan . 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama.pemimpin sekolah.

Menimba ilmu dan pengetahuan. 3. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. Mengemaskini perancangan aktiviti . 2.3. Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

pelbagai pendekatan semasa berurusan. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa.3. 4. .

2 1. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . Lembaga Warden Proses Kerja 1. Buat kertas kerja: 1.7. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Guru Penasihat Pengawas.1 1. 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1.

1 2.4 1. Guru Penasihat Pengawas.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. Pengesahan 3.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.1.1 4. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. Pelaksanaan 4.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4.1 3. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM. . Taklimat Kursus 2.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas. 2. Lembaga Warden Penilaian 1.

Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2.keyakinan dan ciri- 3.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. bagi mengenalpasti prestasi. 3.2. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Mengemaskini perancangan aktiviti 4.

masalah p 3. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Penilaian 1. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah.

Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.1 1. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.2 1.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2. Menimba ilmu dan pengetahuan 3.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .

-Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.3.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .Tarikh lawatan 4.

W3 . S5 . W2 .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.8.S) KELEMAHAN (WEAKNESS . W1 .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.W ) S1 .

.

Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.O) ANCAMAN (TREAT .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. T1 . O3 . T2 .PELUANG (0PP0RTUNITIES .T) O1 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. O2 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu. .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% .8. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.

.

Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi. .

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .

bersih. kondusif dan menarik. 3 TANDAS Meningkatkan imej. kebersihan -Pengetua .85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

ANGKAT dan keceriaan tandas. PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun .

RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

-Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah. .lain. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

.sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.

.

3. 4. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua.8. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. 2. Semua guru. Guru GSTT.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. PK HEM. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. . -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah.

AJK 3K. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. menarik dan lebih kondusif. guru bertugas harian. Guru Tingkatan.

. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.2. guru bertugas harian. Vandalisme di dalam kelas. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. PEMANTAUAN PK HEM. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Guru tingkatan. 2. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Sumber kewangan 3.

AJK Kebajikan. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. AJK 3K. Pelantikan penyelaras program. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. 2. semua kaki tangan sekolah. AJK 3K. Guru bertugas harian. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. guru bertugas harian . Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. PEMANTAUAN PK HEM.

KUMPULAN SASARAN Semua murid. semua muri d.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. PK HEM. Kenal pasti kumpulan sasaran. Pelantikan penyelaras program. GURU TERLIBAT Pengetua. TEMPOH Sepanjang tahun. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Warden asrama. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. semua guru. 2. . Penyelia Asrama.

2. 3. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. 5. 4. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Pelaksanaan aktiviti. PK HEM. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program.1 Pembahagian murid mengikut kelas. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. . PEMANTAUAN Pengetua. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan.

Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. c. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. a. 5. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. 4.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. b. PK HEM. Taklimat oleh pengetua. Semua guru. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. 2. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Pelaksanaan aktiviti. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan.

PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. PK HEM. Post-mortem program. Taklimat program Ucapan pengetua . PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. AJK 3K. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua.6.

1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Pelaksanaan program 3. . 3. PK HEM. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. PEMANTAUAN Pengetua.Ucapan PK HEM-penerangan program 2.

Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Guru Tingkatan. Ketua bidang. 2.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. guru subjek PROSES KERJA 1. PK HEM. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Taklimat oleh pengetua. Mesyuarat pembentukan AJK 3. . Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Pembantu makmal.

Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. . KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. PK HEM. PEMANTAUAN Pengetua.

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan. . Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah.