Anda di halaman 1dari 2

The Greatest of Al-Fātihah



 


 
 

  
 
  
   


 
 
  
    
 
   
    
  

 
 

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka ( 1’); bukan (jalan) mereka
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.(2’)

1’ = Penjelasan Surah Al- Fatihah (1’) Terdapat pada Surah An-Nisa [4]:69
 

 
 
   
  
 

    
    
     
69. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-
sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi,
para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh [1”]. Dan
mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.
[1”] ialah: orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan
inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al
Faatihah ayat 7.

2’ = Penjelasan Surah Al- Fatihah (2’) penjelasannya pada Annisa[4]: 93

 
 


 

 

  
 
  
 

  
93. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan
mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.