Anda di halaman 1dari 1

PT 259, Kampung Keke,

______________________,
Kelantan.

_______________________,
Guru Kelas ______________,
Sekolah ______________________________,
______________ Kota Bharu,
Kelantan. 26 Jun 2010

Tuan,

Tidak Dapat Hadir Ke Sekolah

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Saya _________________________ bapa kepada ________________________ingin


menyatakan anak saya tidak dapat hadir ke sekolah selama ________ hari mulai
____________hingga __________ 2010.

3. Ketidakhadirannya adalah disebabkan_________________________________________


_________________________________________. Saya berjanji bahawa anak saya akan
kembali semula ke sekolah pada _____________ 2010.

4.           Adalah diharapkan pihak tuan dapat menyimpan segala nota dan lembaran kerja bagi
pihak anak saya.

5. Pertimbangan dan kerjasama pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian,
terima kasih.

Yang Benar,

………………………....
(____________________)