Berikut ini passing grade SMA Negeri Jakarta berdasarkan data PPDB-Online tahun 2009-2010.

Peringkat

Nama Sekolah

Terendah

Tertinggi

Rata-rata

1

SMA NEGERI 8

9.19

9.89

9.38

2

SMA NEGERI 28

9.11

9.74

9.30

3

SMA NEGERI 81

8.96

9.78

9.12

4

SMA NEGERI 68

8.89

9.78

9.08

5

SMA NEGERI 34

8.85

9.78

9.08

6

SMA NEGERI 70

8.80

9.64

9.05

7

SMA NEGERI 26

8.69

9.59

8.95

8

SMA NEGERI 61

8.80

9.53

8.94

9

SMA NEGERI 47

8.61

9.65

8.88

10

SMA NEGERI 39

8.59

9.50

8.86

11

SMA NEGERI 78

8.53

9.66

8.85

12

SMA NEGERI 38

8.50

9.61

8.81

13

SMA NEGERI 21

8.56

9.58

8.80

14

SMA NEGERI 71

8.59

9.45

8.77

15

SMA NEGERI 6

8.48

9.50

8.71

16

SMA NEGERI 13

8.23

9.61

8.70

17

SMA NEGERI 14

8.43

9.54

8.70

18

SMA NEGERI 48

8.44

19

SMA NEGERI 12

8.45

9.44

8.66

20

SMA NEGERI 3

8.24

9.48

8.54

21

SMA NEGERI 82

8.30

9.34

8.52

22

SMA NEGERI 90

8.18

9.56

8.49

23

SMA NEGERI 49

8.15

9.35

8.46

24

SMA NEGERI 103

8.09

9.34

8.44

25

SMA NEGERI 99

8.10

9.49

8.40

26

SMA NEGERI 54

8.11

9.35

8.39

27

SMA NEGERI 77

8.06

9.36

8.39

28

SMA NEGERI 91

8.06

9.51

8.38

29

SMA NEGERI 66

7.94

9.38

8.36

30

SMA NEGERI 55

7.93

9.25

8.32

31

SMA NEGERI 112

7.94

9.24

8.30

32

SMA NEGERI 33

7.76

9.34

8.26

33

SMA NEGERI 62

7.96

9.19

8.26

34

SMA NEGERI 67

7.96

9.78

8.26

35

SMA NEGERI 29

7.90

9.28

8.22

9.78

8.68

96 9.05 7.93 9.35 9.19 8.79 9.61 67 SMA NEGERI 11 7.16 40 SMA NEGERI 1 7.33 8.86 51 SMA NEGERI 75 7.49 9.56 70 SMA NEGERI 80 6.76 9.91 7.24 8.46 7.02 47 SMA NEGERI 53 7.34 9.53 72 SMA NEGERI 43 7.66 63 SMA NEGERI 106 7.48 9.20 9.12 43 SMA NEGERI 65 7.46 9.79 54 SMA NEGERI 74 7.15 7.83 53 SMA NEGERI 32 7.73 9.23 9.73 57 SMA NEGERI 86 7.14 41 SMA NEGERI 42 7.31 7.08 7.43 8.74 55 SMA NEGERI 52 7.45 9.40 9.95 7.35 7.21 8.16 9.24 8.31 9.26 7.01 7.24 7.11 8.18 7.61 66 SMA NEGERI 35 6.96 7.68 61 SMA NEGERI 85 7.85 9.35 9.18 7.61 65 SMA NEGERI 9 7.41 9.06 46 SMA NEGERI 60 7.19 8.04 7.18 8.76 9.19 38 SMA NEGERI 87 7.68 62 SMA NEGERI 37 7.69 60 SMA NEGERI 50 7.69 59 SMA NEGERI 113 7.15 9.40 8.05 7.57 69 SMA NEGERI 84 7.99 8.16 9.69 58 SMA NEGERI 105 7.08 45 SMA NEGERI 58 7.91 7.09 44 SMA NEGERI 63 7.60 9.35 9.65 9.79 9.70 8.57 68 SMA NEGERI 104 7.69 9.16 7.14 42 SMA NEGERI 46 7.15 7.26 7.73 56 SMA NEGERI 97 7.48 8.30 7.95 48 SMA NEGERI 109 7.54 71 SMA NEGERI 36 7.36 SMA NEGERI 2 7.10 7.17 39 SMA NEGERI 98 7.21 7.20 8.26 7.66 64 SMA NEGERI 4 7.73 9.19 9.13 9.35 7.90 49 SMA NEGERI 31 7.52 .30 9.19 37 SMA NEGERI 44 7.00 9.85 52 SMA NEGERI 89 7.10 7.14 9.41 8.89 50 SMA NEGERI 59 7.

50 74 SMA NEGERI 108 7.56 7.70 7.79 8.09 97 SMA NEGERI 56 6.71 7.37 82 SMA NEGERI 73 6.34 84 SMA NEGERI 30 6.84 7.02 7.09 96 SMA NEGERI 95 6.70 .41 78 SMA NEGERI 22 7.40 8.86 6.38 79 SMA NEGERI 88 7.04 8.29 87 SMA NEGERI 5 6.66 6.09 9.96 7.72 107 SMA NEGERI 114 6.87 104 SMA NEGERI 111 6.89 9.70 7.83 7.24 91 SMA NEGERI 110 6.59 8.96 8.45 76 SMA NEGERI 64 7.61 9.00 7.88 8.38 9.96 7.78 7.95 102 SMA NEGERI 25 6.06 8.60 9.24 8.33 6.05 98 SMA NEGERI 92 6.20 7.06 8.66 6.09 95 SMA NEGERI 27 6.73 SMA NEGERI 24 7.05 7.47 75 SMA NEGERI 16 7.11 7.66 8.78 105 SMA NEGERI 19 6.14 92 SMA NEGERI 72 6.83 7.71 109 SMA NEGERI 10 6.41 8.13 93 SMA NEGERI 76 6.63 6.93 9.10 94 SMA NEGERI 23 6.33 86 SMA NEGERI 102 6.72 108 SMA NEGERI 115 6.00 7.44 77 SMA NEGERI 51 7.26 89 SMA NEGERI 79 6.73 8.81 7.38 80 SMA NEGERI 93 7.73 8.06 9.90 7.19 7.96 101 SMA NEGERI 96 6.13 7.09 7.21 9.35 8.93 103 SMA NEGERI 18 6.43 8.50 6.49 6.95 7.39 6.96 7.93 6.69 7.59 8.30 7.11 8.59 8.06 8.64 7.34 83 SMA NEGERI 100 7.33 85 SMA NEGERI 107 7.90 7.64 8.76 6.94 8.66 9.00 100 SMA NEGERI 7 6.05 99 SMA NEGERI 45 6.28 88 SMA NEGERI 57 6.74 8.18 9.30 8.33 8.74 106 SMA NEGERI 83 6.60 8.80 9.05 9.37 81 SMA NEGERI 101 7.24 90 SMA NEGERI 94 6.

325 8.32 7.59 8.425 9.400 9.56 7.913 9.400 8.513 9.38 6.74 8.17 8.66 .26 8.413 Tertinggi 9.69 7.400 8.225 8.63 7.950 7.950 8.125 9.525 7.963 9.525 8.175 8.488 8.788 7.26 8.500 8.61 7.788 8.78 8.81 7.813 9.06 8.76 8.000 7.025 7.325 7.438 9.350 7.638 8.92 7.913 9.038 7.988 7.57 7.44 9.83 8.28 7.175 8.488 6.138 7.36 7.09 7.26 8.110 SMA NEGERI 20 6.98 6.31 7.55 7.54 8.325 8.66 7.450 7.36 6.725 8.2 7.400 8.600 8.488 7.763 8.67 112 SMA NEGERI 40 6.513 6.913 7.68 111 SMA NEGERI 15 6.54 8.913 9.200 8.600 9.375 7.000 8.73 7.613 9.338 7.325 9.388 7.888 7.023 9.69 7.288 8.99 8.3 7.500 9.92 7.66 6.35 8.000 7.275 7.338 8.713 8.37 9.02 7.625 9.400 9.5 7.05 7.22 7.725 7.41 8.588 7.725 8.663 8.550 7.94 7.163 8.41 8.425 9.200 9.17 8.63 7.02 8.87 8.44 7.500 8.925 6.050 9.700 7.000 6.16 7.488 Rata-rata 8.100 9.463 8.1 7.338 7.238 7.975 9.110 9.57 7.275 7.85 7.300 9.13 7.963 8.238 9.58 114 SMA NEGERI 41 6.300 8.363 8.11 6.27 7.550 8.163 8.425 6.6 8.288 8.838 7.325 7.64 113 SMA NEGERI 17 6.813 7.28 8.600 7.713 8.71 8.125 7.388 7.225 9.8 7.58 Nama Sekolah SMA NEGERI 1 SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7 SMA NEGERI 8 SMA NEGERI 9 SMA NEGERI 10 SMA NEGERI 11 SMA NEGERI 12 SMA NEGERI 13 SMA NEGERI 14 SMA NEGERI 15 SMA NEGERI 16 SMA NEGERI 17 SMA NEGERI 18 SMA NEGERI 19 SMA NEGERI 20 SMA NEGERI 21 SMA NEGERI 22 SMA NEGERI 23 SMA NEGERI 24 SMA NEGERI 25 SMA NEGERI 26 SMA NEGERI 27 SMA NEGERI 28 SMA NEGERI 29 SMA NEGERI 30 SMA NEGERI 31 SMA NEGERI 32 SMA NEGERI 33 SMA NEGERI 34 SMA NEGERI 35 SMA NEGERI 36 SMA NEGERI 37 SMA NEGERI 38 SMA NEGERI 39 SMA NEGERI 40 SMA NEGERI 41 SMA NEGERI 42 SMA NEGERI 43 SMA NEGERI 44 SMA NEGERI 45 SMA NEGERI 46 SMA NEGERI 47 SMA NEGERI 48 SMA NEGERI 49 SMA NEGERI 50 SMA NEGERI 51 SMA NEGERI 52 SMA NEGERI 53 SMA NEGERI 54 SMA NEGERI 55 SMA NEGERI 56 SMA NEGERI 57 Terendah 7.31 8.625 8.450 7.200 8.138 8.067 8.66 7.25 8.638 9.150 9.225 9.58 8.988 7.675 7.975 9.933 8.400 9.563 9.725 8.

02 7.44 8.725 7.488 9.82 7.53 7.488 7.188 7.638 9.988 7.250 7.16 7. SMA Negeri 35.688 9.375 9.74 7.900 8.300 8.950 8.357 8. Salemba Raya 18. Baru Barat V.73 7.600 7.550 7.488 7.913 7.86 7.700 7.175 7.74 9.588 7.050 8.200 8. telp:4245969 8.675 7.500 7.600 9.82 8.725 8.350 7.925 9.275 7.175 8.99 8.988 8.19 7.813 Daftar SMA Negeri di Jakarta JAKARTA PUSAT 1.500 8.088 7.750 9.000 9.19 8.675 8. SMA Negeri 27.4 8.67 7.300 9.225 8.913 8.125 9.538 7.713 8.850 9.488 9. JL.425 7.838 9. Lapangan Tembak Senayan-5736984 4. JL.600 8.87 7.36 7.775 9.29 7.64 7.07 7.438 7.438 7.577 8.66 7.388 7.725 8.513 8.725 8.59 7. JL.27 .863 9.Jl.675 9.163 7.Jl.075 8.35 7.39 7.850 7.275 8.19 7.663 8.350 9.95 8.65 8.2 8.575 8.38 7.93 8. SMA Negeri 24.963 8.450 7.450 7.150 8.713 8.938 9.52 7.763 8.325 8. SMA Negeri 7. telp:3142929 5.74 8.863 8.588 7.013 7.93 8.97 8.65 7. telp:5720934 2.72 7.16 7.98 7.89 7.938 8.850 8.488 7.000 7.663 8.SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 7.71 7.313 7.250 8.000 7.325 8.038 9.588 7.14 8. Mardani Raya.388 7.94 7.900 7.42 7.750 8.075 8.838 8.82 7.62 7.788 9.45 7.238 9.313 7. Mutiara.400 7.925 7.788 8.28 8.55 7.850 8.800 8.150 7.888 8.888 7.25 8.2 8.825 8.44 8. telp:5736914 3.713 7.150 6. SMA Negeri 68.34 8. Karet Ps.51 7.025 8.125 7.450 9.500 9.85 7.49 7.443 8.15 8.488 8.938 9.100 7.

Jl. SMA Negeri 45. Jl. A. Peta Barat No. SMA Negeri 2. telp:5847332 JAKARTA SELATAN 48. telp:6590192 12. Jl. Warakas I. Raya Cakung Cilincing. Raya Kelapa Dua. telp:4527345 23. Tipar Cakung. Jl. Jl. telp:5402584 42. Jl. telp:4401622 28. SMA Negeri 57. telp:6518840 19. Jl. telp:4404611 25. telp:4403010 30. Raya Kedoya. SMA Negeri 23. Jl. Jl. Jl. telp:6402464 16. SMA Negeri 85. SMA Negeri 115. Raya Tugu Semper. SMA Negeri 109. SMA Negeri 77. Satu Maret No.Kamar Raya. Jl. telp:6493216 35. telp:5672730 37. Belibis Terusan. SMA Negeri 10. 80. 35. Jati Raya 40. telp:7271116 49. Jl. telp:6331921 JAKARTA UTARA 14. Laks. SMA Negeri 18. Jl. SMA Negeri 4. Bandengan Utara No. telp:4350059 22. Tipar Cakung Sukapura. telp:4266959 8. Jl. Pedongkelan/Cilincing Bakti No. Jl. Srengseng Raya. SMA Negeri 19. Komp. 80. telp:5492759 45. Pemadam Kebakaran. Blandongan No. Jl. SMA Negeri 83. telp:5482914 39. TNI AL Kodamar. Jl. Jl. Kompleks Joglo Baru. telp:3440021 11. Kemanggisan. Prihatin Komp.6. SMA Negeri 72. SMA Negeri 95. Jl. 31. 1 Koja. Sangaji No. telp:4405378 26. Mangga Besar XIII. Bhakti V/1. telp:6452717 18. telp:5457052 43. SMA Negeri 94. SMA Negeri 84.42. telp:64716130 20. 16. Jl. Bendungan Melayu No. Jl. SMA Negeri 56. Perniagaan No. telp:6904454 34. telp:4303676 21. telp:4353561 17. Gajah Mada 175. telp:3865001 10. Gardu. RE. telp:3843937 13. Budimulya Raya. telp:4402862 27.Jl. SMA Negeri 17. SMA Negeri 33. Yani. SMA Negeri 25. Jl.Jl. telp:5403058 33. telp:6191043 32. SMA Negeri 5. Jl. Jend. Budi Utomo No. telp:4265548 7. telp:5801665 44. Jl. SMA Negeri 78. SMA Negeri 112. Perintis Kemerdekaan. telp:5840921 47. Jl. Martadinata. telp:44850555 JAKARTA BARAT 31. Agung Utara STS Blok A. telp:5550938 40. Jl. telp:5320137 38. 37. Sunter Karya Selatan V. 49. Jl. 54.Jl.Jl. SMA Negeri 40. telp:6611703 15. Batu No. Jl. SMA Negeri 114. SMA Negeri 52. Cempaka Putih Tengah 17. Raya Sumur Batu. SMA Negeri 13. Jl. telp:5414576 41. Jl. telp:4243869 9. 7. SMA Negeri 38. Jl. SMA Negeri 92. Jl. Jl. Krekot Bunder III/I. Mandala Utara. telp:4502584 24. Raya Lenteng Agung. telp:6294318 36. Rorotan X. telp:7270865 . Am. SMA Negeri 75. SMA Negeri 80. Jl. Kamal Raya No. No. SMA Negeri 20. SMA Negeri 65. SMA Negeri 30. SMA Negeri 73. Seroja No. SMA Negeri 16. telp:44832842 29. Jl. Jl. SMA Negeri 101. Jl. telp:5850695 46. SMA Negeri 110. SMA Negeri 96. Jl. 3 Gambir. 22-24. SMA Negeri 1. Sanggrahan Meruya Utara. Raya Semanan. SMA Negeri 111.Jl. SMA Negeri 41. SMA Negeri 15. Jl.

telp:7270167 28. SMA Negeri 50. telp:8444750 86. Jl. Kamp. Pendidikan. Bintaro Raya Komp. SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 97. Jl. Sawo Indah. Cipinang Jaya 2 B. Fax. 63. Jl. SMA Negeri 91. telp:7260904 74. telp:7270960 49. 6 Kebayoran Lama. telp:8005964 88. telp:8701460 80. Gandaria I. Jl. Jl. Jl. telp:7806293 34. Ragunan. Peninggaran Barat I. telp:8614101 106. telp:8400278 79. Ksatriaan Cijantung. telp:7395831 47. Jl. telp:4602500 107. telp:8617255 100. Jl. telp:8091745 92. Taiman Barat. telp:4615738 110. I. SMA Negeri 39. SMA Negeri 98.Sekneg Baru Cidodol. Jl. telp:7260377 108. telp:808872 89. Sabar Petukangan. 68. Jl. telp:8615180 105. SMA Negeri 67. SMA Negeri 59. SMA Negeri 89. Kav. Jl.50. Jl. (021) 8351782 3. 62. Raya Ciracas. telp:7996120 26. Kramat No. 59. Jl. telp:7246695 60. SMA Negeri 71. telp:8194271 96. SMA Negeri 58. telp:7395532 29. SMA Negeri 54. SMA Negeri 51. Jatinegara Timur IV. Cilandak telp: (021)7691403 (fax) 75912283 63. telp:7341866 87. H. Jl. SMA Negeri 99. Jl. Jl. Jl. Jl. SMA Negeri 107. SMA Negeri 42. Pinangranti II Taman Mini. Jl. Jl. 52. Jl. SMA Negeri 11. 73. Jl. telp:4604674 109. Mawar II Bintaro. Bulak Timur I No. 1. Jl. Jl. SMA Negeri 9 . SMA Negeri 103. Rajawali. 51. telp:8195639 99. telp:7992054 55. Jl. telp:860063 103. Minangkabau Dalam. Amd V Manunggal V/57. Bango III. telp:8090296 95. SMAn Klp. SMA Negeri 105. telp:7246413 6. Mawar Merah VI. Jl. 61. Kayu Tinggi. Menteng Pulo Ujung. Jl. telp:4802080 111. Raya Bogor. Depsos. Delima IV Perumnas Klender. 9. Cibubur II. H. telp:8294645 37. Jl. Jl. SMA Negeri 88. 66. 72. Pahlawan Revolusi. 53. Darma Putra XI. Jl. SMA Negeri 36 . SMA Negeri 44. Albaido I. Tebet Barat IV. 55. telp:8629940 91. Jl. Kompleks KODAM/Kartika Ekapaksi. Jl. SMA Negeri 76. Kebon Baru Tebet. 65. SMA Negeri 21. telp:8719206 83. telp:4893358 . Mahakam I/2 Blok C.Dua Wetan. telp:8714579 81. Jl. Jl. telp:8500881 98. telp:7378791 32. Jl. telp:8297076 79. telp:8701692 77. telp:8093125 93. SMA Negeri 81. Delman Utama I. Jaha No. telp:4895164 112. Jl. Jl. Margasatwa Raya No. Masjid Darussalam. telp:8700979 82. Kompleks Paspampres. Jl. SMA Negeri 113. telp:8408034 85. 60. Perhubungan Raya. Telp: (021) 8295455. telp:8622372 102. telp:8194415 97. Jl. SMA Negeri 14. Kemang Timur I No. Pepaya No. telp:5254663 43. Kayu Tinggi. Jl. Jalan Taman Bukitduri Tebet. Tanah Mas Raya No. TNI AL. telp:8408247 78. Lembah Lontar. 6. 1. telp:8090386 90. SMA Negeri 93. Jl. telp:7222667 46. Jl. Jl. Persatuan 2. SMA Negeri 61. SMA Negeri 102. Setiabudi II. telp:4604602 108. telp:73881969 86. 10 – 11. Jl. Jl. SMA Negeri 48. SMA Negeri 64. Jl. 70. Minyak Raya Duren Tiga. 57. telp:8296058 8. Rawa Badung Timur. Jl. SMA Negeri 12. Jl. telp:8402939 94. SMA Negeri 104. telp:8009437 87. telp:8297039 JAKARTA TIMUR 76. 69. SMA Negeri 106. telp:8615286 104. Bulungan Blok C. telp:7239257 82. Jl. SMU Negeri 9. Batu Ampar. Brigif 2. 75. SMA Negeri 62. Pondok Labu. telp:7208762 70. telp:8710377 84. U. 58. Daha II / 15a. Jl. Pertanian. 56. telp:7354473 90. telp:7690064 66. Tipar Cakung. Jl. SMU XIV Cililitan. Jl. Jl.Panjang Komp. Jl. Jl. Jl. 64. 71. telp:8614112 101. Jl. 54. Squadron Halim PK. Jl. SMA Negeri 53. Jl. Raya Cipayung. Jl. Jl. Jl. 67. SMA Negeri 100. 74. PLN Cipinang Muara.

Joko Sutono SH No.G. SMT Grafika yang sekarang namanya diubah menjadi SMK. telp:8508665 Daftar Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta Daftar SMEA.Taman Amir Hamzah Jakpus 17SMEA 18 SMK 17 Jl.Danau Limboto II Bendungan Hilir Jakpus 021- 7996493 0216925936 0218091773 0216241342 021492785 0215492970 0214240543 0217243559 0213904112 0215484134 0217513729 . di Jakarta N o NAMA LAMA BARU ALAMAT WILAYA H 1 STM 1 SMK 1 Jl.Jl.Letjen Sutoyo By Pass Cililitan Jakut 11SMEA 7 SMK 11 Jl.7 Sawah Besar Jakpus 2 SMEA 1 SMK 2 Jl.Priok Jakut 13SMEA 17 SMK 13 Jl.Batu No.Priok Jakut 5 STM 3 SMK 5 Jl. SMA Negeri 22.Rorotan Cilincing Tj.7 Jaktim 6 SMEA 3 SMK 6 Jl. SMKK.Pisangan Baru Timur No.Slipi Palmerah Jakbar 18SMEA 9 SMK 18 Jl.2 A Jaksel SMK 7 Jl. STM.3 Gambir Jakpus 3 SMEA 2 SMK 3 Jl. sekolah menengah kejuruan.Tenggiri No.Raya Pejaten pasar Minggu Jaksel 9 SMEA 5 SMK 9 Jl.63 Kemayoran Jakpus 4 STM 5 SMK 4 Jl.Garuda No.113.Pinangsia I/20 Tamansari Jakbar 12SMEA 10 SMK 12 Jl.Ciputat Raya Kebayoran Lama Jaksel 19SMEA 14 SMK 19 Jl.Prof. Kayu Manis Timur. SMIP. Kramat Asem.Mataram I Kebayoran Baru Jaksel 16SMEA 16 SMK 16 Jl. SMA Negeri 31.Gedong Panjang II/17 Jakbar 10SMEA 6 SMK 10 Jl. telp:8563352 114.Rawa Belong II-E Palmerah Jakbar 14SMEA 11 SMK 14 Jl.1 Rawamangun Jaktim 7 SMT GRAF TELP 0213813630 0213846219 0214209629 0214413948 0218507824 0217208718 0214711564 021- 8 SMEA 4 SMK 8 Jl.Kebon Bawang XIV Tj.Budi Utomo No. Jl.Percetakan Negara IIA Jakpus 15SMEA 15 SMK 15 Jl.

19 Jakut 24SMKK 3 SMK 24 Jl.Bambu Wulung Cipayung Jaktim 25SMEA 21 SMK 25 Jl.Kerajinan No.42 Taman Sari Jakbar 36STM 9 SMK 36 Jl.Cempaka Putih Tengah VI/2 Jakpus 40SMEA 22 SMK 40 Jl.Balai Pustaka Baru I Rawamangun Jaktim 27SMTK SMK 27 Jl.1 Pasar Baru Jakpus 28SMPS SMK 28 Jl.Pakubowono VI Kebazoran Baru Jaksel 31SMEA 8 SMK 31 Jl.Kramat Jaya Baru Blok D II Jakpus 32SMKK 5 SMK 32 Jl.Kramat Raya No.Kebon Sirih No.Pademangan III No.Maritim Cilandak Jaksel 29SMT PEN SMK 29 26 STM PEMB Jl.Dr.Baru Kosambi III Cilincing Jakut 37SMKK 4 SMK 37 Jl.5734929 20SMEA 12 SMK 20 Jl.Pertanian III Pasar Minggu Jaksel 38SMKK 7 SMK 38 Jl.Margasatwa Pondok Labu Jaksel Jl.Condet Raya Pasar Rebo Jaktim 23SMEA 20 SMK 23 Jl.Prof.93 Jakpus 35STM 7 SMK 35 Jl.Sutomo No.Nanas II Utan Kayu Jaktim 41SMEA 23 SMK 41 Jl.Kemayoran Gempol Jakpus 22SMEA 19 SMK 22 Jl. No.Tebet Dalam IV/I Jaksel 33SMKK 6 SMK 33 34STM 6 SMK 34 Jl.1 Kebayoran Baru Jaksel 30SMKK 2 SMK 30 Jl.Joko Sutono SH.Gading Mas Timur II Kelapa Gading Jakut 0217694223 0214247475 0218400901 021683210 0218441976 0217805695 0214720310 0213845739 0217692004 0217222471 02172221253 0214246015 0218290165 0219168446 0213909035 0216343146 0214401523 0217805787 0213441788 0214246845 0218563329 0217512190 .98 Jakpus 39STM 8 SMK 39 Jl.Melati 24 Cilandak Jaksel 21SMEA 13 SMK 21 Jl.Ragunan Pasar Minggu Jaksel SMK 26 Jl.

Swadaya Bambu Apus Jaktim 52STM 10 SMK 52 Jl.Bendungan Jago 53 Jakpus 55STM 11 SMK 55 Jl.B7 Cipinang Pulo Jatinegara Jaktim 47SMEA 29 SMK 47 Jl.Condet Pejaten Pasar Minggu Jaksel 48SMEA 30 SMK 48 Jl.Cipinang Muara I Duren Sawit Jaktim 51SMEA 33 SMK 51 Jl.Raya Perumnas Klender Jaktim 49SMEA 31 SMK 49 Jl.Taman Margasatwa 38-B Jaksel 58SMIK SMK 58 Jl.Swadaya II Bambu Apus Cipayung Jaktim 0216190365 0217257532 0214240912 0215480075 0218195127 0217995116 0218617467 02144851079 0218194466 0218444903 0218732519 0216392046 0214248741 0216412787 0216602880 0217806249 0218446304 .Raya Pluit Timur Jakut 57SMIP SMK 57 Jl.Pademangan VII Jakut 56STM 12 SMK 56 Jl.Pusdika (Tarunajaya) Cibubur Jaktim 53STM 13 SMK 53 Jl.Cipulir Kebazoran lama Jaksel 44SMEA 26 SMK 44 Jl.KPBD Sukabumi Selatan Jakbar 46SMEA 28 SMK 46 Jl.Harapan Jaya 9/5 A Cempaka BaruJakpus 45SMEA 27 SMK 45 Jl.Sarang Bango Marunda Jakut 50SMEA 32 SMK 50 Jl.Manggabesar VI/27 Tamansari Jakbar 54STM 14 SMK 54 Jl.Kamal Raya Cengkareng Jakbar 43SMEA 25 SMK 43 Jl.42SMEA 24 SMK 42 Jl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful