Berikut ini passing grade SMA Negeri Jakarta berdasarkan data PPDB-Online tahun 2009-2010.

Peringkat

Nama Sekolah

Terendah

Tertinggi

Rata-rata

1

SMA NEGERI 8

9.19

9.89

9.38

2

SMA NEGERI 28

9.11

9.74

9.30

3

SMA NEGERI 81

8.96

9.78

9.12

4

SMA NEGERI 68

8.89

9.78

9.08

5

SMA NEGERI 34

8.85

9.78

9.08

6

SMA NEGERI 70

8.80

9.64

9.05

7

SMA NEGERI 26

8.69

9.59

8.95

8

SMA NEGERI 61

8.80

9.53

8.94

9

SMA NEGERI 47

8.61

9.65

8.88

10

SMA NEGERI 39

8.59

9.50

8.86

11

SMA NEGERI 78

8.53

9.66

8.85

12

SMA NEGERI 38

8.50

9.61

8.81

13

SMA NEGERI 21

8.56

9.58

8.80

14

SMA NEGERI 71

8.59

9.45

8.77

15

SMA NEGERI 6

8.48

9.50

8.71

16

SMA NEGERI 13

8.23

9.61

8.70

17

SMA NEGERI 14

8.43

9.54

8.70

18

SMA NEGERI 48

8.44

19

SMA NEGERI 12

8.45

9.44

8.66

20

SMA NEGERI 3

8.24

9.48

8.54

21

SMA NEGERI 82

8.30

9.34

8.52

22

SMA NEGERI 90

8.18

9.56

8.49

23

SMA NEGERI 49

8.15

9.35

8.46

24

SMA NEGERI 103

8.09

9.34

8.44

25

SMA NEGERI 99

8.10

9.49

8.40

26

SMA NEGERI 54

8.11

9.35

8.39

27

SMA NEGERI 77

8.06

9.36

8.39

28

SMA NEGERI 91

8.06

9.51

8.38

29

SMA NEGERI 66

7.94

9.38

8.36

30

SMA NEGERI 55

7.93

9.25

8.32

31

SMA NEGERI 112

7.94

9.24

8.30

32

SMA NEGERI 33

7.76

9.34

8.26

33

SMA NEGERI 62

7.96

9.19

8.26

34

SMA NEGERI 67

7.96

9.78

8.26

35

SMA NEGERI 29

7.90

9.28

8.22

9.78

8.68

69 59 SMA NEGERI 113 7.76 9.69 9.09 44 SMA NEGERI 63 7.36 SMA NEGERI 2 7.26 7.18 8.91 7.15 7.08 7.18 7.73 9.19 38 SMA NEGERI 87 7.53 72 SMA NEGERI 43 7.10 7.40 8.45 9.14 41 SMA NEGERI 42 7.93 9.19 9.30 7.69 58 SMA NEGERI 105 7.26 7.26 7.96 7.41 9.15 7.17 39 SMA NEGERI 98 7.49 9.60 9.21 7.14 9.18 7.73 57 SMA NEGERI 86 7.76 9.79 54 SMA NEGERI 74 7.66 64 SMA NEGERI 4 7.35 7.46 9.35 9.68 61 SMA NEGERI 85 7.08 45 SMA NEGERI 58 7.57 68 SMA NEGERI 104 7.33 8.01 7.61 67 SMA NEGERI 11 7.48 9.35 9.11 8.66 63 SMA NEGERI 106 7.23 9.19 37 SMA NEGERI 44 7.40 9.95 7.30 9.48 8.12 43 SMA NEGERI 65 7.15 9.74 55 SMA NEGERI 52 7.91 7.96 9.90 49 SMA NEGERI 31 7.83 53 SMA NEGERI 32 7.95 48 SMA NEGERI 109 7.89 50 SMA NEGERI 59 7.43 8.79 9.00 9.41 8.35 9.70 8.13 9.10 7.16 40 SMA NEGERI 1 7.06 46 SMA NEGERI 60 7.69 60 SMA NEGERI 50 7.57 69 SMA NEGERI 84 7.19 8.16 7.20 9.05 7.05 7.14 42 SMA NEGERI 46 7.73 56 SMA NEGERI 97 7.79 9.31 9.16 9.54 71 SMA NEGERI 36 7.21 8.16 9.99 8.34 9.52 .02 47 SMA NEGERI 53 7.31 7.68 62 SMA NEGERI 37 7.46 7.61 65 SMA NEGERI 9 7.24 7.85 9.24 8.20 8.85 52 SMA NEGERI 89 7.73 9.61 66 SMA NEGERI 35 6.35 7.19 8.56 70 SMA NEGERI 80 6.04 7.24 8.65 9.86 51 SMA NEGERI 75 7.

90 7.83 7.28 88 SMA NEGERI 57 6.93 9.81 7.83 7.06 8.73 8.95 7.00 7.90 7.64 8.05 99 SMA NEGERI 45 6.06 9.50 74 SMA NEGERI 108 7.49 6.18 9.74 106 SMA NEGERI 83 6.79 8.60 8.93 103 SMA NEGERI 18 6.89 9.73 SMA NEGERI 24 7.59 8.64 7.59 8.78 7.43 8.19 7.26 89 SMA NEGERI 79 6.14 92 SMA NEGERI 72 6.09 7.95 102 SMA NEGERI 25 6.09 96 SMA NEGERI 95 6.29 87 SMA NEGERI 5 6.78 105 SMA NEGERI 19 6.09 9.24 90 SMA NEGERI 94 6.84 7.96 7.37 81 SMA NEGERI 101 7.70 7.96 8.74 8.05 9.44 77 SMA NEGERI 51 7.13 7.56 7.33 6.33 86 SMA NEGERI 102 6.41 78 SMA NEGERI 22 7.87 104 SMA NEGERI 111 6.21 9.61 9.30 8.06 8.06 8.41 8.96 7.13 93 SMA NEGERI 76 6.50 6.37 82 SMA NEGERI 73 6.38 79 SMA NEGERI 88 7.34 84 SMA NEGERI 30 6.86 6.63 6.72 107 SMA NEGERI 114 6.45 76 SMA NEGERI 64 7.39 6.38 80 SMA NEGERI 93 7.47 75 SMA NEGERI 16 7.71 7.76 6.24 8.33 8.96 101 SMA NEGERI 96 6.66 9.33 85 SMA NEGERI 107 7.60 9.02 7.94 8.72 108 SMA NEGERI 115 6.34 83 SMA NEGERI 100 7.00 100 SMA NEGERI 7 6.40 8.24 91 SMA NEGERI 110 6.11 8.96 7.70 7.20 7.73 8.70 .69 7.38 9.59 8.05 98 SMA NEGERI 92 6.00 7.30 7.09 97 SMA NEGERI 56 6.09 95 SMA NEGERI 27 6.10 94 SMA NEGERI 23 6.93 6.66 6.11 7.66 8.35 8.05 7.66 6.80 9.71 109 SMA NEGERI 10 6.04 8.88 8.

138 7.000 7.67 112 SMA NEGERI 40 6.26 8.58 8.13 7.6 8.325 7.325 8.06 8.8 7.813 7.613 9.525 7.525 8.933 8.913 9.1 7.41 8.37 9.363 8.000 6.700 7.400 9.913 9.83 8.44 9.975 9.300 9.788 7.66 .17 8.200 8.500 8.400 8.050 9.888 7.36 7.450 7.64 113 SMA NEGERI 17 6.238 9.163 8.963 8.988 7.000 8.54 8.56 7.400 9.488 Rata-rata 8.138 8.76 8.54 8.36 6.81 7.69 7.71 8.025 7.150 9.22 7.950 8.975 9.513 9.44 7.99 8.325 9.338 7.488 7.375 7.275 7.98 6.110 9.31 8.02 7.73 7.26 8.300 8.69 7.27 7.110 SMA NEGERI 20 6.26 8.963 9.550 7.92 7.66 6.57 7.02 8.500 9.32 7.175 8.675 7.28 8.28 7.05 7.350 7.85 7.225 9.388 7.5 7.200 8.58 114 SMA NEGERI 41 6.588 7.63 7.288 8.68 111 SMA NEGERI 15 6.3 7.325 8.125 9.16 7.400 8.725 8.225 9.488 6.550 8.175 8.66 7.41 8.638 8.913 9.09 7.950 7.388 7.663 8.275 7.74 8.338 7.11 6.325 7.125 7.625 9.25 8.600 8.488 8.000 7.55 7.925 6.38 6.913 7.100 9.625 8.725 7.92 7.813 9.713 8.500 8.31 7.338 8.78 8.238 7.725 8.59 8.788 8.725 8.288 8.57 7.35 8.988 7.94 7.66 7.838 7.023 9.600 7.400 8.600 9.17 8.067 8.425 9.763 8.638 9.513 6.2 7.58 Nama Sekolah SMA NEGERI 1 SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7 SMA NEGERI 8 SMA NEGERI 9 SMA NEGERI 10 SMA NEGERI 11 SMA NEGERI 12 SMA NEGERI 13 SMA NEGERI 14 SMA NEGERI 15 SMA NEGERI 16 SMA NEGERI 17 SMA NEGERI 18 SMA NEGERI 19 SMA NEGERI 20 SMA NEGERI 21 SMA NEGERI 22 SMA NEGERI 23 SMA NEGERI 24 SMA NEGERI 25 SMA NEGERI 26 SMA NEGERI 27 SMA NEGERI 28 SMA NEGERI 29 SMA NEGERI 30 SMA NEGERI 31 SMA NEGERI 32 SMA NEGERI 33 SMA NEGERI 34 SMA NEGERI 35 SMA NEGERI 36 SMA NEGERI 37 SMA NEGERI 38 SMA NEGERI 39 SMA NEGERI 40 SMA NEGERI 41 SMA NEGERI 42 SMA NEGERI 43 SMA NEGERI 44 SMA NEGERI 45 SMA NEGERI 46 SMA NEGERI 47 SMA NEGERI 48 SMA NEGERI 49 SMA NEGERI 50 SMA NEGERI 51 SMA NEGERI 52 SMA NEGERI 53 SMA NEGERI 54 SMA NEGERI 55 SMA NEGERI 56 SMA NEGERI 57 Terendah 7.400 9.425 9.425 6.163 8.413 Tertinggi 9.61 7.438 9.563 9.450 7.713 8.63 7.463 8.200 9.225 8.87 8.038 7.

313 7.950 8. SMA Negeri 68.73 7. Karet Ps.850 7.750 8.250 8.275 7.64 7.788 9.82 7.075 8.600 7.Jl.088 7.45 7.93 8.93 8.913 8.500 7. JL.000 7.Jl.02 7.588 7.588 7.038 9.513 8.675 8. Mutiara.29 7.53 7.438 7.66 7.588 7.19 7.488 8.250 7.71 7.388 7.25 8.350 9.450 9.725 8. telp:5736914 3.325 8.838 9.150 8.663 8.550 7.713 8.19 7.575 8.938 8.72 7.075 8.67 7.500 8.87 7.000 7.89 7.238 9.725 8.938 9. JL.450 7. telp:4245969 8.725 8.188 7.600 8.2 8.150 7.700 7.713 7.14 8.013 7.82 7.94 7.300 8. Baru Barat V.99 8.825 8.850 8.538 7.838 8.938 9.900 7.925 9. Salemba Raya 18.988 8.988 7.42 7.100 7.65 7.82 8.913 7.443 8.313 7.813 Daftar SMA Negeri di Jakarta JAKARTA PUSAT 1.663 8.025 8.000 9.175 8.400 7.488 7.163 7.050 8.725 7.350 7.65 8.175 7.963 8.35 7.675 7. Mardani Raya.325 8.438 7.775 9.86 7. SMA Negeri 7.SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 7.16 7.125 7.388 7.27 .34 8.125 9. SMA Negeri 24.74 9.425 7.500 9.750 9.44 8.95 8. telp:5720934 2.375 9. SMA Negeri 35.688 9.488 7.850 9.488 7.62 7.675 9.713 8.51 7.763 8.577 8.225 8.600 9.450 7.19 8.200 8.4 8.49 7.38 7.888 8.150 6. SMA Negeri 27. telp:3142929 5. JL.900 8.36 7.863 9.488 9.74 7.44 8.28 8.850 8.925 7.638 9.39 7.59 7.357 8.55 7.07 7.98 7.16 7.863 8.888 7.300 9.15 8.788 8.2 8.74 8.275 8.85 7.52 7.488 9.97 8.800 8. Lapangan Tembak Senayan-5736984 4.

A. Bendungan Melayu No. TNI AL Kodamar. 1 Koja. SMA Negeri 19. SMA Negeri 4. Yani. Jl. SMA Negeri 30. SMA Negeri 109. Srengseng Raya. SMA Negeri 25. Jl. SMA Negeri 65. SMA Negeri 56. SMA Negeri 101. SMA Negeri 13. Raya Tugu Semper. Agung Utara STS Blok A. SMA Negeri 57. Gajah Mada 175. Jl.Kamar Raya. Perintis Kemerdekaan. Bhakti V/1. Kompleks Joglo Baru. telp:4402862 27. telp:4403010 30. 7. Seroja No. telp:5550938 40. Raya Kelapa Dua. SMA Negeri 45. Satu Maret No. SMA Negeri 72. Jl.Jl. telp:7270865 . 31. telp:6904454 34. 22-24.Jl. telp:44832842 29. SMA Negeri 110. telp:6331921 JAKARTA UTARA 14. Kemanggisan. telp:5482914 39. SMA Negeri 85. SMA Negeri 16. Jl. Jl. telp:5414576 41. Jl.42. Jl. telp:4353561 17. telp:4404611 25. Jl. Jl.6. telp:4243869 9. SMA Negeri 111. Jl. Komp. Warakas I. Jl. SMA Negeri 78. Budi Utomo No. Am. Jl. Jl. Jl. 80. SMA Negeri 15. Raya Sumur Batu. Jl. Jl. Blandongan No. Jl. Peta Barat No. Batu No. Krekot Bunder III/I. telp:5320137 38.Jl. SMA Negeri 114. Sanggrahan Meruya Utara. telp:64716130 20. telp:5403058 33. Jl. Martadinata. telp:3440021 11. RE. Jl. SMA Negeri 5. SMA Negeri 41. No. SMA Negeri 115. Kamal Raya No. telp:4401622 28. Sangaji No. SMA Negeri 112. 54. SMA Negeri 80.Jl. SMA Negeri 84. telp:4265548 7. telp:5672730 37. telp:6294318 36. Mandala Utara. Jl. Tipar Cakung. SMA Negeri 2. SMA Negeri 52. SMA Negeri 1. Jl. telp:44850555 JAKARTA BARAT 31. Jl. Perniagaan No. Rorotan X. telp:4266959 8. telp:5801665 44. telp:6452717 18. SMA Negeri 40. Jl. Jl. SMA Negeri 95. SMA Negeri 92. Jl. telp:6611703 15. Budimulya Raya. 37. Jl. Jl. Jl. telp:5840921 47. SMA Negeri 77. SMA Negeri 83. SMA Negeri 73. SMA Negeri 10. SMA Negeri 17. Prihatin Komp. Jati Raya 40. telp:3843937 13. Jl. Raya Lenteng Agung. Jl. Jl. SMA Negeri 94. telp:6518840 19. telp:4405378 26. Cempaka Putih Tengah 17. SMA Negeri 20. telp:5847332 JAKARTA SELATAN 48. Jl. Jl. Jl. Jl. SMA Negeri 18. Tipar Cakung Sukapura. telp:5492759 45. SMA Negeri 96. Raya Kedoya. Jl. Jl. Mangga Besar XIII. Belibis Terusan. 49. telp:4502584 24. 16. telp:6191043 32. telp:4350059 22.Jl. SMA Negeri 23. Raya Semanan. Laks. telp:4303676 21. telp:7271116 49. telp:5402584 42. 35. telp:6402464 16. Sunter Karya Selatan V. SMA Negeri 38. telp:4527345 23. Jend. telp:6590192 12. Bandengan Utara No. 80. 3 Gambir. Pedongkelan/Cilincing Bakti No. telp:6493216 35. telp:5457052 43. Pemadam Kebakaran. Gardu. Raya Cakung Cilincing. Jl. SMA Negeri 75. SMA Negeri 33. telp:3865001 10. telp:5850695 46.

Jl. Kompleks Paspampres. SMA Negeri 106. Jl. Jl. Jl. telp:4604674 109. telp:8296058 8. 55. Jl. 9. Tanah Mas Raya No. Amd V Manunggal V/57. Jl. SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 97. Kav. Jl. Jl. SMA Negeri 44. telp:8614101 106. Jl. Jl. SMA Negeri 100. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. telp:8090386 90. SMA Negeri 12. SMAn Klp. SMA Negeri 53. Delman Utama I. SMA Negeri 59. TNI AL. telp:7354473 90. Jl. Kompleks KODAM/Kartika Ekapaksi. telp:4602500 107. Telp: (021) 8295455. Bulungan Blok C. SMA Negeri 105. Squadron Halim PK. SMA Negeri 81. telp:8297039 JAKARTA TIMUR 76. 72. Jl. telp:8701460 80. 74. Sabar Petukangan. Jl.Panjang Komp. 58. Pertanian. Jl. Jl. Jl. 6 Kebayoran Lama. SMA Negeri 91. I. Kayu Tinggi. Jl. telp:7806293 34. 53. SMA Negeri 58. Kamp. telp:8614112 101. Pendidikan. Jl. telp:73881969 86. SMA Negeri 51. telp:4604602 108. telp:8195639 99. Perhubungan Raya. SMA Negeri 107. Jl. 66. telp:4615738 110. Jl. Jl. H. Rajawali. telp:7395831 47. telp:8194271 96. Rawa Badung Timur.50. telp:7260377 108. telp:8402939 94. SMA Negeri 42. Jl. SMA Negeri 14. Pondok Labu. telp:4802080 111. Jl. Jl. telp:8622372 102. (021) 8351782 3. SMA Negeri 50. Jl. telp:7378791 32. Jl. telp:8400278 79. Tebet Barat IV. SMA Negeri 71. 63. SMA Negeri 48. telp:8701692 77. telp:8615286 104. Batu Ampar. telp:7239257 82. Jl. Jl. 56. Jl. Taiman Barat. Pahlawan Revolusi. Jl. Gandaria I. 67. Margasatwa Raya No. telp:7395532 29. 51.Dua Wetan. telp:8629940 91. SMA Negeri 61. PLN Cipinang Muara. Jl. 1. telp:8294645 37. H. telp:8408247 78. Pepaya No. Cipinang Jaya 2 B. telp:8714579 81. telp:8444750 86. Raya Ciracas. Cilandak telp: (021)7691403 (fax) 75912283 63. Brigif 2. Bulak Timur I No. 64. Jl. SMA Negeri 11. Jl. telp:8297076 79. 60. SMA Negeri 67. SMA Negeri 36 . Menteng Pulo Ujung. Ksatriaan Cijantung. SMA Negeri 54. 65. telp:7992054 55. Jl. Jatinegara Timur IV. telp:7341866 87. telp:7246695 60. Masjid Darussalam. Jl. Kemang Timur I No. Jl. Jl. 6. Sawo Indah. Jl. Raya Bogor. Raya Cipayung. SMA Negeri 113. Jl. Jl. telp:8617255 100. SMA Negeri 9 . SMU XIV Cililitan. 10 – 11. SMA Negeri 93. Jl. 69. Minyak Raya Duren Tiga. Jl. Jalan Taman Bukitduri Tebet. Peninggaran Barat I. telp:5254663 43. Mawar Merah VI. Jl. Bintaro Raya Komp. Jl. 62. telp:8700979 82. Ragunan. telp:7260904 74. Persatuan 2. Kebon Baru Tebet. Setiabudi II. Jl. telp:8005964 88. SMA Negeri 98. SMA Negeri 39. telp:7690064 66. SMA Negeri 99. Jl. 54. SMA Negeri 62. Jl. Cibubur II. Tipar Cakung. 75. telp:7270167 28. SMA Negeri 103. Kramat No. SMA Negeri 76. Jl. Depsos. telp:8091745 92. telp:8710377 84. Pinangranti II Taman Mini. telp:4895164 112. Darma Putra XI.Sekneg Baru Cidodol. telp:8719206 83. 73. telp:8408034 85. Jl. Daha II / 15a. Jl. Jl. Bango III. Jl. SMA Negeri 104. SMA Negeri 89. telp:7996120 26. Jl. Lembah Lontar. Mahakam I/2 Blok C. 70. Kayu Tinggi. SMA Negeri 64. telp:7208762 70. telp:808872 89. 52. telp:8009437 87. Jl. telp:7246413 6. Albaido I. SMA Negeri 21. 1. SMA Negeri 102. U. telp:7222667 46. 61. 68. telp:7270960 49. 59. Jl. Jl. 71. Mawar II Bintaro. Jaha No. SMA Negeri 88. telp:8194415 97. Delima IV Perumnas Klender. telp:860063 103. SMU Negeri 9. telp:8093125 93. telp:8615180 105. Fax. telp:4893358 . Minangkabau Dalam. 57. telp:8090296 95. Jl. telp:8500881 98.

STM.Rawa Belong II-E Palmerah Jakbar 14SMEA 11 SMK 14 Jl.Rorotan Cilincing Tj.Percetakan Negara IIA Jakpus 15SMEA 15 SMK 15 Jl.Joko Sutono SH No.7 Jaktim 6 SMEA 3 SMK 6 Jl.Kebon Bawang XIV Tj. SMKK. SMIP.7 Sawah Besar Jakpus 2 SMEA 1 SMK 2 Jl. Jl.Garuda No. Kramat Asem.Priok Jakut 13SMEA 17 SMK 13 Jl.G.Raya Pejaten pasar Minggu Jaksel 9 SMEA 5 SMK 9 Jl. telp:8508665 Daftar Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta Daftar SMEA. sekolah menengah kejuruan.Pinangsia I/20 Tamansari Jakbar 12SMEA 10 SMK 12 Jl.63 Kemayoran Jakpus 4 STM 5 SMK 4 Jl. SMA Negeri 22. telp:8563352 114.Budi Utomo No.Prof. di Jakarta N o NAMA LAMA BARU ALAMAT WILAYA H 1 STM 1 SMK 1 Jl. Kayu Manis Timur.Danau Limboto II Bendungan Hilir Jakpus 021- 7996493 0216925936 0218091773 0216241342 021492785 0215492970 0214240543 0217243559 0213904112 0215484134 0217513729 .Jl.Gedong Panjang II/17 Jakbar 10SMEA 6 SMK 10 Jl.1 Rawamangun Jaktim 7 SMT GRAF TELP 0213813630 0213846219 0214209629 0214413948 0218507824 0217208718 0214711564 021- 8 SMEA 4 SMK 8 Jl.Letjen Sutoyo By Pass Cililitan Jakut 11SMEA 7 SMK 11 Jl.Ciputat Raya Kebayoran Lama Jaksel 19SMEA 14 SMK 19 Jl.3 Gambir Jakpus 3 SMEA 2 SMK 3 Jl.2 A Jaksel SMK 7 Jl. SMT Grafika yang sekarang namanya diubah menjadi SMK.Taman Amir Hamzah Jakpus 17SMEA 18 SMK 17 Jl. SMA Negeri 31.Batu No.Pisangan Baru Timur No.Mataram I Kebayoran Baru Jaksel 16SMEA 16 SMK 16 Jl.Priok Jakut 5 STM 3 SMK 5 Jl.Tenggiri No.Slipi Palmerah Jakbar 18SMEA 9 SMK 18 Jl.113.

Melati 24 Cilandak Jaksel 21SMEA 13 SMK 21 Jl.Nanas II Utan Kayu Jaktim 41SMEA 23 SMK 41 Jl.Kemayoran Gempol Jakpus 22SMEA 19 SMK 22 Jl.Tebet Dalam IV/I Jaksel 33SMKK 6 SMK 33 34STM 6 SMK 34 Jl.42 Taman Sari Jakbar 36STM 9 SMK 36 Jl.Pademangan III No.Pertanian III Pasar Minggu Jaksel 38SMKK 7 SMK 38 Jl.Dr.Prof.Sutomo No.Maritim Cilandak Jaksel 29SMT PEN SMK 29 26 STM PEMB Jl.Pakubowono VI Kebazoran Baru Jaksel 31SMEA 8 SMK 31 Jl.Baru Kosambi III Cilincing Jakut 37SMKK 4 SMK 37 Jl.5734929 20SMEA 12 SMK 20 Jl.Kramat Raya No.Balai Pustaka Baru I Rawamangun Jaktim 27SMTK SMK 27 Jl.98 Jakpus 39STM 8 SMK 39 Jl.Kebon Sirih No.Margasatwa Pondok Labu Jaksel Jl.Gading Mas Timur II Kelapa Gading Jakut 0217694223 0214247475 0218400901 021683210 0218441976 0217805695 0214720310 0213845739 0217692004 0217222471 02172221253 0214246015 0218290165 0219168446 0213909035 0216343146 0214401523 0217805787 0213441788 0214246845 0218563329 0217512190 .Joko Sutono SH.93 Jakpus 35STM 7 SMK 35 Jl.Ragunan Pasar Minggu Jaksel SMK 26 Jl.1 Kebayoran Baru Jaksel 30SMKK 2 SMK 30 Jl. No.Cempaka Putih Tengah VI/2 Jakpus 40SMEA 22 SMK 40 Jl.1 Pasar Baru Jakpus 28SMPS SMK 28 Jl.Condet Raya Pasar Rebo Jaktim 23SMEA 20 SMK 23 Jl.Kerajinan No.Kramat Jaya Baru Blok D II Jakpus 32SMKK 5 SMK 32 Jl.19 Jakut 24SMKK 3 SMK 24 Jl.Bambu Wulung Cipayung Jaktim 25SMEA 21 SMK 25 Jl.

Sarang Bango Marunda Jakut 50SMEA 32 SMK 50 Jl.Pademangan VII Jakut 56STM 12 SMK 56 Jl.KPBD Sukabumi Selatan Jakbar 46SMEA 28 SMK 46 Jl.Pusdika (Tarunajaya) Cibubur Jaktim 53STM 13 SMK 53 Jl.B7 Cipinang Pulo Jatinegara Jaktim 47SMEA 29 SMK 47 Jl.Swadaya Bambu Apus Jaktim 52STM 10 SMK 52 Jl.Kamal Raya Cengkareng Jakbar 43SMEA 25 SMK 43 Jl.Raya Pluit Timur Jakut 57SMIP SMK 57 Jl.42SMEA 24 SMK 42 Jl.Raya Perumnas Klender Jaktim 49SMEA 31 SMK 49 Jl.Cipinang Muara I Duren Sawit Jaktim 51SMEA 33 SMK 51 Jl.Cipulir Kebazoran lama Jaksel 44SMEA 26 SMK 44 Jl.Harapan Jaya 9/5 A Cempaka BaruJakpus 45SMEA 27 SMK 45 Jl.Condet Pejaten Pasar Minggu Jaksel 48SMEA 30 SMK 48 Jl.Manggabesar VI/27 Tamansari Jakbar 54STM 14 SMK 54 Jl.Taman Margasatwa 38-B Jaksel 58SMIK SMK 58 Jl.Swadaya II Bambu Apus Cipayung Jaktim 0216190365 0217257532 0214240912 0215480075 0218195127 0217995116 0218617467 02144851079 0218194466 0218444903 0218732519 0216392046 0214248741 0216412787 0216602880 0217806249 0218446304 .Bendungan Jago 53 Jakpus 55STM 11 SMK 55 Jl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful