Berikut ini passing grade SMA Negeri Jakarta berdasarkan data PPDB-Online tahun 2009-2010.

Peringkat

Nama Sekolah

Terendah

Tertinggi

Rata-rata

1

SMA NEGERI 8

9.19

9.89

9.38

2

SMA NEGERI 28

9.11

9.74

9.30

3

SMA NEGERI 81

8.96

9.78

9.12

4

SMA NEGERI 68

8.89

9.78

9.08

5

SMA NEGERI 34

8.85

9.78

9.08

6

SMA NEGERI 70

8.80

9.64

9.05

7

SMA NEGERI 26

8.69

9.59

8.95

8

SMA NEGERI 61

8.80

9.53

8.94

9

SMA NEGERI 47

8.61

9.65

8.88

10

SMA NEGERI 39

8.59

9.50

8.86

11

SMA NEGERI 78

8.53

9.66

8.85

12

SMA NEGERI 38

8.50

9.61

8.81

13

SMA NEGERI 21

8.56

9.58

8.80

14

SMA NEGERI 71

8.59

9.45

8.77

15

SMA NEGERI 6

8.48

9.50

8.71

16

SMA NEGERI 13

8.23

9.61

8.70

17

SMA NEGERI 14

8.43

9.54

8.70

18

SMA NEGERI 48

8.44

19

SMA NEGERI 12

8.45

9.44

8.66

20

SMA NEGERI 3

8.24

9.48

8.54

21

SMA NEGERI 82

8.30

9.34

8.52

22

SMA NEGERI 90

8.18

9.56

8.49

23

SMA NEGERI 49

8.15

9.35

8.46

24

SMA NEGERI 103

8.09

9.34

8.44

25

SMA NEGERI 99

8.10

9.49

8.40

26

SMA NEGERI 54

8.11

9.35

8.39

27

SMA NEGERI 77

8.06

9.36

8.39

28

SMA NEGERI 91

8.06

9.51

8.38

29

SMA NEGERI 66

7.94

9.38

8.36

30

SMA NEGERI 55

7.93

9.25

8.32

31

SMA NEGERI 112

7.94

9.24

8.30

32

SMA NEGERI 33

7.76

9.34

8.26

33

SMA NEGERI 62

7.96

9.19

8.26

34

SMA NEGERI 67

7.96

9.78

8.26

35

SMA NEGERI 29

7.90

9.28

8.22

9.78

8.68

19 8.66 64 SMA NEGERI 4 7.74 55 SMA NEGERI 52 7.10 7.01 7.61 65 SMA NEGERI 9 7.20 9.16 9.05 7.86 51 SMA NEGERI 75 7.06 46 SMA NEGERI 60 7.57 69 SMA NEGERI 84 7.09 44 SMA NEGERI 63 7.10 7.96 9.18 7.43 8.35 7.69 9.73 9.90 49 SMA NEGERI 31 7.08 7.85 9.60 9.46 9.53 72 SMA NEGERI 43 7.79 54 SMA NEGERI 74 7.73 56 SMA NEGERI 97 7.91 7.24 8.24 7.34 9.02 47 SMA NEGERI 53 7.17 39 SMA NEGERI 98 7.66 63 SMA NEGERI 106 7.24 8.15 9.68 62 SMA NEGERI 37 7.45 9.61 67 SMA NEGERI 11 7.35 7.73 57 SMA NEGERI 86 7.79 9.19 9.26 7.31 9.14 9.21 7.85 52 SMA NEGERI 89 7.46 7.95 48 SMA NEGERI 109 7.16 7.26 7.16 40 SMA NEGERI 1 7.95 7.73 9.14 42 SMA NEGERI 46 7.00 9.96 7.35 9.30 9.76 9.69 60 SMA NEGERI 50 7.20 8.30 7.61 66 SMA NEGERI 35 6.69 58 SMA NEGERI 105 7.40 8.19 37 SMA NEGERI 44 7.23 9.89 50 SMA NEGERI 59 7.21 8.26 7.48 9.91 7.56 70 SMA NEGERI 80 6.40 9.33 8.41 9.04 7.14 41 SMA NEGERI 42 7.57 68 SMA NEGERI 104 7.68 61 SMA NEGERI 85 7.13 9.48 8.36 SMA NEGERI 2 7.18 8.05 7.69 59 SMA NEGERI 113 7.35 9.08 45 SMA NEGERI 58 7.19 8.35 9.15 7.54 71 SMA NEGERI 36 7.11 8.65 9.52 .70 8.76 9.93 9.16 9.83 53 SMA NEGERI 32 7.31 7.49 9.18 7.12 43 SMA NEGERI 65 7.41 8.79 9.99 8.19 38 SMA NEGERI 87 7.15 7.

37 82 SMA NEGERI 73 6.74 106 SMA NEGERI 83 6.59 8.84 7.93 9.94 8.05 98 SMA NEGERI 92 6.33 8.63 6.45 76 SMA NEGERI 64 7.09 9.41 78 SMA NEGERI 22 7.74 8.30 7.73 SMA NEGERI 24 7.47 75 SMA NEGERI 16 7.06 8.00 100 SMA NEGERI 7 6.34 84 SMA NEGERI 30 6.95 7.64 7.70 7.96 7.56 7.73 8.50 6.96 7.87 104 SMA NEGERI 111 6.90 7.10 94 SMA NEGERI 23 6.38 9.89 9.66 6.37 81 SMA NEGERI 101 7.60 9.66 8.21 9.78 105 SMA NEGERI 19 6.00 7.96 101 SMA NEGERI 96 6.04 8.29 87 SMA NEGERI 5 6.33 6.93 6.28 88 SMA NEGERI 57 6.40 8.71 7.39 6.59 8.33 86 SMA NEGERI 102 6.72 107 SMA NEGERI 114 6.70 7.93 103 SMA NEGERI 18 6.05 99 SMA NEGERI 45 6.80 9.79 8.60 8.66 9.24 90 SMA NEGERI 94 6.34 83 SMA NEGERI 100 7.05 7.24 8.35 8.11 8.38 79 SMA NEGERI 88 7.61 9.06 8.41 8.50 74 SMA NEGERI 108 7.09 97 SMA NEGERI 56 6.13 7.11 7.83 7.96 8.05 9.30 8.09 96 SMA NEGERI 95 6.83 7.95 102 SMA NEGERI 25 6.78 7.59 8.24 91 SMA NEGERI 110 6.90 7.00 7.38 80 SMA NEGERI 93 7.44 77 SMA NEGERI 51 7.06 8.13 93 SMA NEGERI 76 6.86 6.09 7.70 .19 7.14 92 SMA NEGERI 72 6.49 6.06 9.33 85 SMA NEGERI 107 7.88 8.81 7.76 6.43 8.20 7.18 9.66 6.64 8.69 7.09 95 SMA NEGERI 27 6.72 108 SMA NEGERI 115 6.02 7.26 89 SMA NEGERI 79 6.96 7.73 8.71 109 SMA NEGERI 10 6.

138 7.513 9.16 7.400 9.975 9.638 8.76 8.58 Nama Sekolah SMA NEGERI 1 SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7 SMA NEGERI 8 SMA NEGERI 9 SMA NEGERI 10 SMA NEGERI 11 SMA NEGERI 12 SMA NEGERI 13 SMA NEGERI 14 SMA NEGERI 15 SMA NEGERI 16 SMA NEGERI 17 SMA NEGERI 18 SMA NEGERI 19 SMA NEGERI 20 SMA NEGERI 21 SMA NEGERI 22 SMA NEGERI 23 SMA NEGERI 24 SMA NEGERI 25 SMA NEGERI 26 SMA NEGERI 27 SMA NEGERI 28 SMA NEGERI 29 SMA NEGERI 30 SMA NEGERI 31 SMA NEGERI 32 SMA NEGERI 33 SMA NEGERI 34 SMA NEGERI 35 SMA NEGERI 36 SMA NEGERI 37 SMA NEGERI 38 SMA NEGERI 39 SMA NEGERI 40 SMA NEGERI 41 SMA NEGERI 42 SMA NEGERI 43 SMA NEGERI 44 SMA NEGERI 45 SMA NEGERI 46 SMA NEGERI 47 SMA NEGERI 48 SMA NEGERI 49 SMA NEGERI 50 SMA NEGERI 51 SMA NEGERI 52 SMA NEGERI 53 SMA NEGERI 54 SMA NEGERI 55 SMA NEGERI 56 SMA NEGERI 57 Terendah 7.05 7.85 7.275 7.600 8.74 8.025 7.913 9.950 8.713 8.28 8.425 9.57 7.54 8.663 8.375 7.163 8.000 7.100 9.813 7.325 9.1 7.950 7.69 7.83 8.11 6.438 9.59 8.963 8.988 7.963 9.66 6.488 8.625 9.17 8.163 8.26 8.69 7.325 7.400 9.550 8.700 7.64 113 SMA NEGERI 17 6.06 8.66 .31 7.338 7.625 8.5 7.94 7.125 7.000 6.325 8.238 7.175 8.725 8.200 9.238 9.138 8.225 9.37 9.63 7.350 7.92 7.600 9.400 8.000 8.78 8.488 7.933 8.288 8.25 8.325 7.36 7.150 9.61 7.55 7.725 7.54 8.388 7.788 8.44 7.57 7.463 8.813 9.400 9.525 7.32 7.27 7.550 7.300 9.175 8.28 7.02 7.31 8.41 8.200 8.110 9.73 7.563 9.17 8.513 6.067 8.713 8.87 8.67 112 SMA NEGERI 40 6.288 8.913 9.038 7.925 6.613 9.09 7.023 9.500 8.56 7.338 8.8 7.81 7.92 7.450 7.3 7.325 8.6 8.71 8.675 7.225 9.413 Tertinggi 9.300 8.888 7.225 8.488 6.363 8.98 6.22 7.488 Rata-rata 8.913 7.425 6.400 8.388 7.02 8.38 6.500 9.725 8.2 7.125 9.450 7.99 8.41 8.58 8.66 7.913 9.63 7.44 9.68 111 SMA NEGERI 15 6.338 7.35 8.988 7.58 114 SMA NEGERI 41 6.500 8.36 6.588 7.26 8.275 7.13 7.66 7.525 8.110 SMA NEGERI 20 6.638 9.26 8.975 9.400 8.600 7.425 9.763 8.725 8.788 7.050 9.200 8.000 7.838 7.

488 8.275 7.2 8.65 7.638 9.100 7.988 7.588 7.125 9.900 7.438 7.750 9.575 8.89 7.07 7.250 7.29 7.888 8.838 8.66 7.85 7.550 7.500 8.313 7. SMA Negeri 35.963 8.763 8.513 8.65 8.28 8. telp:3142929 5. telp:4245969 8.838 9.15 8.863 8.488 9.577 8. Baru Barat V.25 8.4 8.663 8.000 7.675 8.450 9. JL.02 7.Jl.82 7.99 8.538 7.025 8.188 7.163 7.71 7.55 7.000 7.150 7.725 8.600 8.000 9.675 9.64 7.938 9.488 9. Lapangan Tembak Senayan-5736984 4.300 9.97 8.94 7.588 7.19 7.73 7.42 7.038 9.863 9.250 8.2 8.150 8.82 8. JL.86 7.725 7.450 7. Mutiara.19 8.200 8.813 Daftar SMA Negeri di Jakarta JAKARTA PUSAT 1.688 9.175 8. SMA Negeri 68.38 7.988 8.913 8.913 7.900 8.44 8.SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 7.750 8. SMA Negeri 24.925 9.14 8.488 7.925 7.275 8.300 8. SMA Negeri 27.825 8.62 7.388 7.725 8.663 8.938 8. Karet Ps.74 9.357 8.49 7.938 9.52 7.87 7.44 8.313 7.850 8.72 7.74 7.Jl.675 7.350 7.425 7.375 9.225 8.175 7.388 7.888 7.488 7.450 7.34 8.713 8.93 8.800 8.788 8.150 6. JL.725 8.600 7.325 8.39 7.36 7.95 8.075 8. telp:5736914 3.59 7.238 9.325 8.850 8.775 9.600 9.950 8.98 7.443 8.16 7.488 7. Mardani Raya.500 9.53 7.16 7.35 7. telp:5720934 2.700 7.013 7.438 7.27 .125 7.088 7.075 8.400 7. SMA Negeri 7.050 8.51 7.850 9.93 8.713 7.67 7.45 7.350 9.74 8.500 7. Salemba Raya 18.788 9.713 8.19 7.588 7.82 7.850 7.

Tipar Cakung Sukapura. SMA Negeri 112. Perintis Kemerdekaan. Jl. SMA Negeri 101. SMA Negeri 92. Jl. telp:5672730 37. telp:44850555 JAKARTA BARAT 31. Jl. Komp. Jl. telp:4401622 28. telp:5403058 33. telp:6452717 18. Jl. telp:3843937 13. RE. Jl. Cempaka Putih Tengah 17. Satu Maret No. Pedongkelan/Cilincing Bakti No. Peta Barat No. Jl. SMA Negeri 38. Jl. 1 Koja. SMA Negeri 1. SMA Negeri 65. SMA Negeri 114. telp:4303676 21. telp:4266959 8. Krekot Bunder III/I. Jl. SMA Negeri 19. telp:6518840 19. Jl. SMA Negeri 25.42. telp:3865001 10. Bhakti V/1. Laks. telp:4404611 25. Jl. telp:6493216 35. 22-24. Jl. Kamal Raya No. Jl. SMA Negeri 115. SMA Negeri 15. Jl. SMA Negeri 45. Jati Raya 40. Bandengan Utara No. Sangaji No. SMA Negeri 56. Jl. Jl. Jl. Jl.Jl. telp:4265548 7. Jl. Jl. Jl. SMA Negeri 75. Jl. Jl. Tipar Cakung. Seroja No. telp:4403010 30. A. SMA Negeri 23.Jl. Jl. Jl. SMA Negeri 83. 54. SMA Negeri 30. Rorotan X. Batu No. Mandala Utara. 80. Kompleks Joglo Baru. Perniagaan No.Kamar Raya. SMA Negeri 16. SMA Negeri 5. SMA Negeri 17. telp:64716130 20. Raya Kelapa Dua. Jl. Jl. Budimulya Raya. Jl. Raya Semanan. Budi Utomo No. No. telp:5850695 46. Am. Agung Utara STS Blok A. telp:6331921 JAKARTA UTARA 14. SMA Negeri 96. telp:5402584 42. telp:4405378 26. Jl. Martadinata. SMA Negeri 20.Jl. telp:6590192 12. SMA Negeri 18. TNI AL Kodamar. telp:4350059 22. Kemanggisan. 49. SMA Negeri 77. telp:3440021 11. SMA Negeri 85. Belibis Terusan. telp:5414576 41. SMA Negeri 94. Jl. telp:5550938 40. Mangga Besar XIII. 35. Jl. telp:7270865 . Jl. SMA Negeri 10. SMA Negeri 13. SMA Negeri 57. Gardu.Jl. 31. telp:4243869 9. Raya Cakung Cilincing. SMA Negeri 110. SMA Negeri 84. telp:44832842 29. Jl. 37. telp:6611703 15. Jl. Bendungan Melayu No. SMA Negeri 72. Raya Lenteng Agung. SMA Negeri 73. Srengseng Raya. Jl. 16. 7. 80. Jl. Raya Sumur Batu. Jl. SMA Negeri 52. Sanggrahan Meruya Utara. Raya Tugu Semper. telp:4353561 17. Yani. Raya Kedoya. telp:4527345 23. SMA Negeri 4. telp:6402464 16. Sunter Karya Selatan V. telp:5840921 47. telp:6294318 36. SMA Negeri 109. telp:7271116 49. SMA Negeri 80. SMA Negeri 2. telp:4502584 24. Jend.Jl. SMA Negeri 40. telp:5847332 JAKARTA SELATAN 48. 3 Gambir. telp:6904454 34. Pemadam Kebakaran. telp:5457052 43. SMA Negeri 95. Jl. telp:5492759 45. SMA Negeri 41. Gajah Mada 175. Blandongan No. Warakas I. SMA Negeri 33. Prihatin Komp. telp:5320137 38. SMA Negeri 78. telp:6191043 32. Jl. telp:5482914 39. telp:4402862 27. telp:5801665 44. SMA Negeri 111.6.

telp:8710377 84. telp:8617255 100. Cibubur II. 6. Raya Bogor. telp:7354473 90. H. Kav. SMA Negeri 11. Jl. (021) 8351782 3. Jl. Jl. Jl. 67. telp:8005964 88. 9. 1. Jl. Jl. Cipinang Jaya 2 B. Jl. SMA Negeri 53. Perhubungan Raya. 62. telp:7260904 74. telp:8408247 78. SMA Negeri 102. 66. Jl. 60. Kebon Baru Tebet. 72. SMA Negeri 91.Panjang Komp. SMA Negeri 44. Jl. Jl. Jl. telp:8701460 80. Jl. Jl. telp:7239257 82. telp:4604602 108. telp:7690064 66. Jl. telp:7270167 28. Peninggaran Barat I. Jl. Jl. telp:7395831 47. SMA Negeri 12. telp:8296058 8. Jl. 57. SMA Negeri 62. Daha II / 15a. 6 Kebayoran Lama. Jl. 68. telp:8194415 97. Jl. telp:8194271 96. Jl. 54. Jl. SMA Negeri 64. SMA Negeri 58. SMA Negeri 50. telp:7806293 34. Jl. Bintaro Raya Komp. SMA Negeri 48. Jl. Jl. Depsos. telp:8614101 106. telp:8009437 87. 1. Jl. Jl. Fax. Mawar II Bintaro. Delima IV Perumnas Klender. Minangkabau Dalam. Setiabudi II. Jl. Pertanian. Mahakam I/2 Blok C. SMA Negeri 67. Kramat No. telp:4615738 110. 58. Jl. Tebet Barat IV. telp:8701692 77.Sekneg Baru Cidodol. Kayu Tinggi. telp:8297076 79. telp:4802080 111. Sabar Petukangan. Brigif 2. 56. 63. telp:4604674 109. Jl. 75. Jl. Jl. telp:8090296 95. Kayu Tinggi. SMA Negeri 98. Jl. Kamp. telp:8622372 102. telp:8400278 79. Tanah Mas Raya No. Menteng Pulo Ujung. SMA Negeri 36 . Kompleks KODAM/Kartika Ekapaksi. 73. telp:7341866 87. Jl. Jl. Kompleks Paspampres. Rajawali. SMA Negeri 42. Jl. SMA Negeri 54. telp:7222667 46. SMA Negeri 88. Jl. Masjid Darussalam. Jl. Pepaya No. telp:8714579 81. SMA Negeri 76. Gandaria I. telp:8629940 91. telp:7996120 26. Pahlawan Revolusi. Jl. Rawa Badung Timur. 64. telp:73881969 86. telp:7260377 108. U. 51. Jl. telp:7246695 60. PLN Cipinang Muara. telp:8615286 104. Jl. telp:8700979 82. 71. Jl. telp:7395532 29. 74. SMA Negeri 104. Jl. telp:7992054 55. telp:8500881 98. SMA Negeri 93. SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 97. 61. Delman Utama I. Bango III. telp:8614112 101.Dua Wetan. telp:7270960 49. Mawar Merah VI. Jl. telp:8615180 105. 65. telp:8444750 86. telp:8090386 90. telp:808872 89. Darma Putra XI. telp:7378791 32. I. Jl. Batu Ampar. SMA Negeri 39. SMA Negeri 106. Raya Ciracas. Ksatriaan Cijantung. Cilandak telp: (021)7691403 (fax) 75912283 63. TNI AL. Bulungan Blok C. Jl. SMA Negeri 100. Jalan Taman Bukitduri Tebet. 59. Jl. telp:860063 103. 69. SMA Negeri 113. Jl. Persatuan 2. Lembah Lontar. telp:4602500 107. Jl. SMA Negeri 81. Jl. telp:7208762 70. Jl. SMA Negeri 107. telp:8195639 99. Jl. 53. Pondok Labu. SMU Negeri 9. telp:8408034 85. Jl. telp:8294645 37. telp:4895164 112. Jl. Taiman Barat. Jl. Margasatwa Raya No. telp:8093125 93. Squadron Halim PK. telp:5254663 43. Jl. Telp: (021) 8295455. SMA Negeri 89. Jatinegara Timur IV.50. Bulak Timur I No. SMA Negeri 103. Amd V Manunggal V/57. SMA Negeri 59. Raya Cipayung. telp:4893358 . Jl. telp:8402939 94. telp:8091745 92. Jaha No. Jl. Ragunan. SMA Negeri 71. H. Jl. telp:7246413 6. 70. SMU XIV Cililitan. SMA Negeri 21. SMA Negeri 105. telp:8719206 83. Jl. Minyak Raya Duren Tiga. Jl. SMA Negeri 14. 55. Kemang Timur I No. Albaido I. Jl. SMA Negeri 9 . Pendidikan. 52. 10 – 11. SMA Negeri 61. Pinangranti II Taman Mini. telp:8297039 JAKARTA TIMUR 76. SMAn Klp. SMA Negeri 99. SMA Negeri 51. Sawo Indah. Jl. Tipar Cakung.

63 Kemayoran Jakpus 4 STM 5 SMK 4 Jl. STM.Joko Sutono SH No.Letjen Sutoyo By Pass Cililitan Jakut 11SMEA 7 SMK 11 Jl.Percetakan Negara IIA Jakpus 15SMEA 15 SMK 15 Jl.3 Gambir Jakpus 3 SMEA 2 SMK 3 Jl.Rorotan Cilincing Tj.Kebon Bawang XIV Tj.Slipi Palmerah Jakbar 18SMEA 9 SMK 18 Jl.Danau Limboto II Bendungan Hilir Jakpus 021- 7996493 0216925936 0218091773 0216241342 021492785 0215492970 0214240543 0217243559 0213904112 0215484134 0217513729 .Jl. Jl. SMA Negeri 22.Pisangan Baru Timur No.1 Rawamangun Jaktim 7 SMT GRAF TELP 0213813630 0213846219 0214209629 0214413948 0218507824 0217208718 0214711564 021- 8 SMEA 4 SMK 8 Jl.Gedong Panjang II/17 Jakbar 10SMEA 6 SMK 10 Jl. Kayu Manis Timur. sekolah menengah kejuruan.2 A Jaksel SMK 7 Jl. telp:8508665 Daftar Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta Daftar SMEA.Priok Jakut 5 STM 3 SMK 5 Jl.113.Mataram I Kebayoran Baru Jaksel 16SMEA 16 SMK 16 Jl.7 Jaktim 6 SMEA 3 SMK 6 Jl. SMIP.Garuda No.Tenggiri No. di Jakarta N o NAMA LAMA BARU ALAMAT WILAYA H 1 STM 1 SMK 1 Jl. SMKK. Kramat Asem.Raya Pejaten pasar Minggu Jaksel 9 SMEA 5 SMK 9 Jl.G.Rawa Belong II-E Palmerah Jakbar 14SMEA 11 SMK 14 Jl. telp:8563352 114.7 Sawah Besar Jakpus 2 SMEA 1 SMK 2 Jl.Ciputat Raya Kebayoran Lama Jaksel 19SMEA 14 SMK 19 Jl. SMA Negeri 31.Prof.Pinangsia I/20 Tamansari Jakbar 12SMEA 10 SMK 12 Jl.Priok Jakut 13SMEA 17 SMK 13 Jl.Taman Amir Hamzah Jakpus 17SMEA 18 SMK 17 Jl.Batu No.Budi Utomo No. SMT Grafika yang sekarang namanya diubah menjadi SMK.

Kramat Raya No.Pakubowono VI Kebazoran Baru Jaksel 31SMEA 8 SMK 31 Jl.Baru Kosambi III Cilincing Jakut 37SMKK 4 SMK 37 Jl.Maritim Cilandak Jaksel 29SMT PEN SMK 29 26 STM PEMB Jl.Sutomo No.1 Pasar Baru Jakpus 28SMPS SMK 28 Jl.Gading Mas Timur II Kelapa Gading Jakut 0217694223 0214247475 0218400901 021683210 0218441976 0217805695 0214720310 0213845739 0217692004 0217222471 02172221253 0214246015 0218290165 0219168446 0213909035 0216343146 0214401523 0217805787 0213441788 0214246845 0218563329 0217512190 .Kramat Jaya Baru Blok D II Jakpus 32SMKK 5 SMK 32 Jl.98 Jakpus 39STM 8 SMK 39 Jl.Kemayoran Gempol Jakpus 22SMEA 19 SMK 22 Jl.Kerajinan No.1 Kebayoran Baru Jaksel 30SMKK 2 SMK 30 Jl.Condet Raya Pasar Rebo Jaktim 23SMEA 20 SMK 23 Jl.Kebon Sirih No.Balai Pustaka Baru I Rawamangun Jaktim 27SMTK SMK 27 Jl.Bambu Wulung Cipayung Jaktim 25SMEA 21 SMK 25 Jl.Pertanian III Pasar Minggu Jaksel 38SMKK 7 SMK 38 Jl.19 Jakut 24SMKK 3 SMK 24 Jl.Margasatwa Pondok Labu Jaksel Jl.Pademangan III No.Dr.5734929 20SMEA 12 SMK 20 Jl.42 Taman Sari Jakbar 36STM 9 SMK 36 Jl.Joko Sutono SH.93 Jakpus 35STM 7 SMK 35 Jl.Nanas II Utan Kayu Jaktim 41SMEA 23 SMK 41 Jl. No.Ragunan Pasar Minggu Jaksel SMK 26 Jl.Prof.Tebet Dalam IV/I Jaksel 33SMKK 6 SMK 33 34STM 6 SMK 34 Jl.Melati 24 Cilandak Jaksel 21SMEA 13 SMK 21 Jl.Cempaka Putih Tengah VI/2 Jakpus 40SMEA 22 SMK 40 Jl.

Kamal Raya Cengkareng Jakbar 43SMEA 25 SMK 43 Jl.Bendungan Jago 53 Jakpus 55STM 11 SMK 55 Jl.Pademangan VII Jakut 56STM 12 SMK 56 Jl.42SMEA 24 SMK 42 Jl.B7 Cipinang Pulo Jatinegara Jaktim 47SMEA 29 SMK 47 Jl.Sarang Bango Marunda Jakut 50SMEA 32 SMK 50 Jl.Pusdika (Tarunajaya) Cibubur Jaktim 53STM 13 SMK 53 Jl.Swadaya II Bambu Apus Cipayung Jaktim 0216190365 0217257532 0214240912 0215480075 0218195127 0217995116 0218617467 02144851079 0218194466 0218444903 0218732519 0216392046 0214248741 0216412787 0216602880 0217806249 0218446304 .Harapan Jaya 9/5 A Cempaka BaruJakpus 45SMEA 27 SMK 45 Jl.Swadaya Bambu Apus Jaktim 52STM 10 SMK 52 Jl.Manggabesar VI/27 Tamansari Jakbar 54STM 14 SMK 54 Jl.Raya Pluit Timur Jakut 57SMIP SMK 57 Jl.Cipinang Muara I Duren Sawit Jaktim 51SMEA 33 SMK 51 Jl.Taman Margasatwa 38-B Jaksel 58SMIK SMK 58 Jl.Raya Perumnas Klender Jaktim 49SMEA 31 SMK 49 Jl.Cipulir Kebazoran lama Jaksel 44SMEA 26 SMK 44 Jl.KPBD Sukabumi Selatan Jakbar 46SMEA 28 SMK 46 Jl.Condet Pejaten Pasar Minggu Jaksel 48SMEA 30 SMK 48 Jl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful