Berikut ini passing grade SMA Negeri Jakarta berdasarkan data PPDB-Online tahun 2009-2010.

Peringkat

Nama Sekolah

Terendah

Tertinggi

Rata-rata

1

SMA NEGERI 8

9.19

9.89

9.38

2

SMA NEGERI 28

9.11

9.74

9.30

3

SMA NEGERI 81

8.96

9.78

9.12

4

SMA NEGERI 68

8.89

9.78

9.08

5

SMA NEGERI 34

8.85

9.78

9.08

6

SMA NEGERI 70

8.80

9.64

9.05

7

SMA NEGERI 26

8.69

9.59

8.95

8

SMA NEGERI 61

8.80

9.53

8.94

9

SMA NEGERI 47

8.61

9.65

8.88

10

SMA NEGERI 39

8.59

9.50

8.86

11

SMA NEGERI 78

8.53

9.66

8.85

12

SMA NEGERI 38

8.50

9.61

8.81

13

SMA NEGERI 21

8.56

9.58

8.80

14

SMA NEGERI 71

8.59

9.45

8.77

15

SMA NEGERI 6

8.48

9.50

8.71

16

SMA NEGERI 13

8.23

9.61

8.70

17

SMA NEGERI 14

8.43

9.54

8.70

18

SMA NEGERI 48

8.44

19

SMA NEGERI 12

8.45

9.44

8.66

20

SMA NEGERI 3

8.24

9.48

8.54

21

SMA NEGERI 82

8.30

9.34

8.52

22

SMA NEGERI 90

8.18

9.56

8.49

23

SMA NEGERI 49

8.15

9.35

8.46

24

SMA NEGERI 103

8.09

9.34

8.44

25

SMA NEGERI 99

8.10

9.49

8.40

26

SMA NEGERI 54

8.11

9.35

8.39

27

SMA NEGERI 77

8.06

9.36

8.39

28

SMA NEGERI 91

8.06

9.51

8.38

29

SMA NEGERI 66

7.94

9.38

8.36

30

SMA NEGERI 55

7.93

9.25

8.32

31

SMA NEGERI 112

7.94

9.24

8.30

32

SMA NEGERI 33

7.76

9.34

8.26

33

SMA NEGERI 62

7.96

9.19

8.26

34

SMA NEGERI 67

7.96

9.78

8.26

35

SMA NEGERI 29

7.90

9.28

8.22

9.78

8.68

73 57 SMA NEGERI 86 7.73 9.24 7.79 9.30 7.91 7.10 7.31 7.35 7.18 7.61 66 SMA NEGERI 35 6.95 7.53 72 SMA NEGERI 43 7.34 9.66 63 SMA NEGERI 106 7.95 48 SMA NEGERI 109 7.05 7.91 7.43 8.14 9.61 65 SMA NEGERI 9 7.74 55 SMA NEGERI 52 7.24 8.73 56 SMA NEGERI 97 7.12 43 SMA NEGERI 65 7.61 67 SMA NEGERI 11 7.00 9.26 7.11 8.35 9.68 62 SMA NEGERI 37 7.33 8.96 9.01 7.96 7.48 9.36 SMA NEGERI 2 7.46 7.35 7.69 60 SMA NEGERI 50 7.19 38 SMA NEGERI 87 7.69 59 SMA NEGERI 113 7.48 8.24 8.85 52 SMA NEGERI 89 7.35 9.16 9.93 9.19 37 SMA NEGERI 44 7.08 45 SMA NEGERI 58 7.16 9.40 8.05 7.83 53 SMA NEGERI 32 7.15 9.09 44 SMA NEGERI 63 7.76 9.68 61 SMA NEGERI 85 7.20 9.66 64 SMA NEGERI 4 7.49 9.60 9.85 9.21 8.99 8.14 42 SMA NEGERI 46 7.14 41 SMA NEGERI 42 7.41 8.08 7.19 8.02 47 SMA NEGERI 53 7.69 58 SMA NEGERI 105 7.16 40 SMA NEGERI 1 7.89 50 SMA NEGERI 59 7.46 9.23 9.41 9.17 39 SMA NEGERI 98 7.65 9.06 46 SMA NEGERI 60 7.69 9.79 54 SMA NEGERI 74 7.40 9.30 9.15 7.20 8.54 71 SMA NEGERI 36 7.21 7.52 .18 8.56 70 SMA NEGERI 80 6.86 51 SMA NEGERI 75 7.26 7.26 7.04 7.31 9.19 9.57 68 SMA NEGERI 104 7.15 7.19 8.16 7.35 9.57 69 SMA NEGERI 84 7.18 7.79 9.45 9.90 49 SMA NEGERI 31 7.13 9.73 9.76 9.70 8.10 7.

73 8.73 SMA NEGERI 24 7.20 7.71 109 SMA NEGERI 10 6.09 95 SMA NEGERI 27 6.28 88 SMA NEGERI 57 6.38 79 SMA NEGERI 88 7.50 74 SMA NEGERI 108 7.34 83 SMA NEGERI 100 7.38 9.41 78 SMA NEGERI 22 7.43 8.66 6.38 80 SMA NEGERI 93 7.47 75 SMA NEGERI 16 7.34 84 SMA NEGERI 30 6.13 7.21 9.40 8.05 9.78 7.06 9.83 7.96 7.30 7.06 8.26 89 SMA NEGERI 79 6.90 7.49 6.00 7.24 8.11 7.96 101 SMA NEGERI 96 6.50 6.59 8.78 105 SMA NEGERI 19 6.14 92 SMA NEGERI 72 6.24 91 SMA NEGERI 110 6.66 6.19 7.05 99 SMA NEGERI 45 6.66 9.06 8.72 107 SMA NEGERI 114 6.80 9.72 108 SMA NEGERI 115 6.96 7.18 9.94 8.37 81 SMA NEGERI 101 7.39 6.83 7.33 85 SMA NEGERI 107 7.04 8.09 97 SMA NEGERI 56 6.61 9.41 8.88 8.87 104 SMA NEGERI 111 6.10 94 SMA NEGERI 23 6.33 8.93 103 SMA NEGERI 18 6.13 93 SMA NEGERI 76 6.02 7.00 7.79 8.59 8.60 8.76 6.95 102 SMA NEGERI 25 6.29 87 SMA NEGERI 5 6.05 7.33 86 SMA NEGERI 102 6.35 8.70 7.96 8.09 96 SMA NEGERI 95 6.89 9.60 9.84 7.09 9.93 6.74 8.86 6.59 8.30 8.37 82 SMA NEGERI 73 6.74 106 SMA NEGERI 83 6.64 7.05 98 SMA NEGERI 92 6.71 7.69 7.11 8.90 7.70 7.44 77 SMA NEGERI 51 7.24 90 SMA NEGERI 94 6.00 100 SMA NEGERI 7 6.64 8.73 8.33 6.45 76 SMA NEGERI 64 7.70 .66 8.96 7.06 8.09 7.95 7.81 7.93 9.56 7.63 6.

100 9.61 7.16 7.325 9.05 7.225 9.550 8.325 8.788 8.17 8.06 8.625 9.36 6.350 7.025 7.638 8.725 8.125 7.600 9.275 7.1 7.763 8.110 SMA NEGERI 20 6.000 8.87 8.600 7.58 114 SMA NEGERI 41 6.125 9.81 7.038 7.963 8.613 9.98 6.41 8.78 8.92 7.200 9.68 111 SMA NEGERI 15 6.31 7.36 7.400 9.400 8.63 7.64 113 SMA NEGERI 17 6.150 9.950 8.138 7.8 7.110 9.67 112 SMA NEGERI 40 6.38 6.32 7.000 7.425 9.66 7.225 8.200 8.275 7.600 8.525 8.400 8.76 8.238 9.933 8.69 7.500 9.288 8.28 8.138 8.238 7.000 7.550 7.6 8.638 9.66 7.913 7.37 9.488 8.35 8.99 8.26 8.3 7.500 8.663 8.2 7.73 7.300 9.563 9.44 9.28 7.375 7.22 7.888 7.26 8.413 Tertinggi 9.325 8.338 8.988 7.63 7.963 9.813 9.66 .31 8.57 7.023 9.69 7.92 7.400 8.300 8.838 7.488 Rata-rata 8.388 7.175 8.44 7.11 6.55 7.913 9.58 Nama Sekolah SMA NEGERI 1 SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7 SMA NEGERI 8 SMA NEGERI 9 SMA NEGERI 10 SMA NEGERI 11 SMA NEGERI 12 SMA NEGERI 13 SMA NEGERI 14 SMA NEGERI 15 SMA NEGERI 16 SMA NEGERI 17 SMA NEGERI 18 SMA NEGERI 19 SMA NEGERI 20 SMA NEGERI 21 SMA NEGERI 22 SMA NEGERI 23 SMA NEGERI 24 SMA NEGERI 25 SMA NEGERI 26 SMA NEGERI 27 SMA NEGERI 28 SMA NEGERI 29 SMA NEGERI 30 SMA NEGERI 31 SMA NEGERI 32 SMA NEGERI 33 SMA NEGERI 34 SMA NEGERI 35 SMA NEGERI 36 SMA NEGERI 37 SMA NEGERI 38 SMA NEGERI 39 SMA NEGERI 40 SMA NEGERI 41 SMA NEGERI 42 SMA NEGERI 43 SMA NEGERI 44 SMA NEGERI 45 SMA NEGERI 46 SMA NEGERI 47 SMA NEGERI 48 SMA NEGERI 49 SMA NEGERI 50 SMA NEGERI 51 SMA NEGERI 52 SMA NEGERI 53 SMA NEGERI 54 SMA NEGERI 55 SMA NEGERI 56 SMA NEGERI 57 Terendah 7.363 8.83 8.388 7.02 8.74 8.713 8.975 9.400 9.913 9.54 8.988 7.27 7.02 7.000 6.513 6.725 8.85 7.58 8.325 7.463 8.175 8.09 7.163 8.925 6.425 9.225 9.338 7.975 9.200 8.163 8.513 9.588 7.813 7.400 9.94 7.438 9.54 8.338 7.57 7.17 8.625 8.41 8.675 7.725 8.488 6.050 9.13 7.913 9.450 7.950 7.488 7.425 6.788 7.71 8.725 7.25 8.067 8.59 8.66 6.450 7.525 7.713 8.700 7.26 8.500 8.288 8.325 7.56 7.5 7.

950 8.07 7.45 7.088 7.86 7.577 8.66 7.44 8.075 8.550 7.488 7.688 9.29 7.62 7.16 7. SMA Negeri 27.59 7.000 7.150 6.675 8.713 7.375 9.55 7.438 7.925 9.357 8.725 8. JL.2 8.65 8.725 7.600 8.87 7.443 8.125 9.500 8.100 7.050 8.588 7.788 9.97 8.700 7.02 7. Mutiara.850 8.67 7.488 9.675 9.19 7.99 8.775 9.025 8.850 9.575 8.450 7.49 7.52 7.74 7.388 7.27 .93 8.16 7.175 8. telp:5720934 2.19 7.425 7.275 7.94 7.4 8.600 9.663 8.588 7.350 9.200 8.863 8.313 7.275 8.838 9.53 7.750 9.36 7.150 7.300 9.813 Daftar SMA Negeri di Jakarta JAKARTA PUSAT 1.64 7.82 8.163 7.500 9.72 7.038 9.513 8.000 9.900 7.300 8.125 7.39 7.725 8.35 7.850 8.42 7. telp:4245969 8. SMA Negeri 7.89 7.488 7.82 7.850 7.963 8. SMA Negeri 24.74 8.238 9.15 8.075 8.713 8. telp:3142929 5.013 7.588 7.19 8.600 7. JL. Baru Barat V.98 7.325 8.888 7.488 8.400 7.438 7. JL.51 7.450 7.44 8.938 9.28 8.25 8.788 8.Jl.675 7. Lapangan Tembak Senayan-5736984 4.888 8.2 8. Karet Ps.93 8.913 8.450 9.488 7.863 9.65 7.150 8.838 8.313 7. Mardani Raya.250 7. telp:5736914 3. Salemba Raya 18.38 7.350 7.638 9.175 7. SMA Negeri 35.900 8.750 8.388 7.938 8.913 7.000 7.95 8.73 7.188 7. SMA Negeri 68.725 8.500 7.938 9.663 8.34 8.14 8.85 7.988 8.250 8.800 8.763 8.SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 7.71 7.488 9.225 8.713 8.988 7.74 9.538 7.Jl.925 7.325 8.825 8.82 7.

SMA Negeri 115. SMA Negeri 2. Pemadam Kebakaran. Jl. A. Laks. Jl. Sunter Karya Selatan V. SMA Negeri 1. SMA Negeri 57. Raya Kelapa Dua. Agung Utara STS Blok A. SMA Negeri 38. telp:4243869 9. SMA Negeri 96. SMA Negeri 110. Raya Tugu Semper. telp:64716130 20. SMA Negeri 16. Jl. 1 Koja. Jl. 7. telp:5840921 47. telp:6904454 34. No. Tipar Cakung. Budimulya Raya. SMA Negeri 65. Jl.Jl. SMA Negeri 45. Rorotan X. SMA Negeri 23. 54. telp:4404611 25. SMA Negeri 80. telp:6590192 12. Jl. Kamal Raya No.Jl. Jl. Jl. Raya Lenteng Agung. Jl.Jl. 22-24. Jl. Jl. telp:5402584 42. SMA Negeri 84. Bhakti V/1.Kamar Raya. 37. SMA Negeri 73. telp:4266959 8. Jl. SMA Negeri 33. Belibis Terusan. SMA Negeri 78. Cempaka Putih Tengah 17. telp:6294318 36. telp:6402464 16. Bendungan Melayu No. telp:4527345 23. telp:4401622 28. Jl. telp:5847332 JAKARTA SELATAN 48. telp:44832842 29. SMA Negeri 75. telp:4303676 21. Raya Cakung Cilincing. Seroja No. telp:4265548 7. telp:3440021 11. Krekot Bunder III/I. SMA Negeri 4. Jl. SMA Negeri 15. SMA Negeri 10. telp:5403058 33. telp:4502584 24. Sangaji No. 3 Gambir. Tipar Cakung Sukapura. SMA Negeri 101.Jl. 80. Raya Kedoya. Am. Jl. SMA Negeri 111. telp:4402862 27. Komp. Kemanggisan. Satu Maret No. Jl. Gajah Mada 175. telp:5550938 40. 49. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Raya Sumur Batu. telp:5850695 46. Raya Semanan. SMA Negeri 94. SMA Negeri 92. SMA Negeri 19. Jl. RE. Pedongkelan/Cilincing Bakti No. 35. telp:4405378 26. SMA Negeri 77. SMA Negeri 52. telp:3865001 10. telp:3843937 13. Jl. SMA Negeri 13. Mangga Besar XIII. SMA Negeri 30. Jl. 16. Sanggrahan Meruya Utara. 31. Jl. SMA Negeri 72. SMA Negeri 112. SMA Negeri 56. Gardu. Peta Barat No. Jl. SMA Negeri 5. Jend. Budi Utomo No. Jl. SMA Negeri 20. telp:5414576 41. telp:6191043 32. Jl. telp:5457052 43. Batu No. 80. Jl. telp:4353561 17. Jl. Bandengan Utara No. Jl. SMA Negeri 85. SMA Negeri 114. Martadinata. Kompleks Joglo Baru. Jl. SMA Negeri 17. Jl. telp:6611703 15. Jl. Warakas I. telp:5672730 37. Prihatin Komp. SMA Negeri 18. TNI AL Kodamar. Blandongan No. telp:44850555 JAKARTA BARAT 31. telp:6452717 18. SMA Negeri 41. Jl. SMA Negeri 40. telp:6331921 JAKARTA UTARA 14. telp:7270865 .42. SMA Negeri 109. telp:6493216 35. Perniagaan No. telp:6518840 19. telp:5801665 44. Srengseng Raya. Jl. Perintis Kemerdekaan. Mandala Utara. Jati Raya 40.Jl. telp:5482914 39. telp:5492759 45. Yani. Jl. telp:4350059 22. telp:7271116 49. telp:4403010 30. SMA Negeri 83. Jl. telp:5320137 38. SMA Negeri 95. Jl. SMA Negeri 25.6.

Gandaria I. telp:4604602 108. 58. Kamp. SMA Negeri 42. SMA Negeri 81. telp:8093125 93. telp:7996120 26. Bango III. Ksatriaan Cijantung. Kav. telp:8500881 98. Mawar II Bintaro.Panjang Komp. H. Depsos. 64. 59. SMA Negeri 105. Rawa Badung Timur. Cilandak telp: (021)7691403 (fax) 75912283 63. Jl. SMA Negeri 44. telp:8408034 85. Amd V Manunggal V/57. H. telp:8194415 97. telp:8710377 84. Jl. Tanah Mas Raya No. telp:7246413 6. SMA Negeri 9 . Jl. Jl. SMU Negeri 9. SMA Negeri 113. Kemang Timur I No. Taiman Barat. Tipar Cakung. Telp: (021) 8295455. Jl. Sawo Indah. (021) 8351782 3. Jl. 63. 57. Jl. Pondok Labu. Jl. SMA Negeri 103. Jl. 62. Jl. SMA Negeri 102. Jl. SMA Negeri 64. telp:8400278 79. Cipinang Jaya 2 B. 6 Kebayoran Lama. telp:7270167 28. telp:4615738 110. Jl. telp:8444750 86. Jl. telp:8194271 96. Jl. Jl. Jl. telp:4895164 112. telp:73881969 86. telp:7208762 70. 53. 74. 75. telp:7239257 82.Dua Wetan. telp:8700979 82. telp:8615286 104. telp:4604674 109. Jl. Cibubur II. Jl. Brigif 2. 51. SMA Negeri 39. Menteng Pulo Ujung. telp:7246695 60. 72. telp:7378791 32. SMA Negeri 50. telp:4602500 107. telp:8614101 106. Kebon Baru Tebet. Jl. 68. Delima IV Perumnas Klender. 70.Sekneg Baru Cidodol. telp:808872 89. Pinangranti II Taman Mini. Raya Bogor. SMA Negeri 71. Kramat No. telp:8009437 87. SMU XIV Cililitan. Jl. telp:8408247 78. telp:7222667 46. SMA Negeri 106. Rajawali. Jl. Jl. SMA Negeri 48. SMA Negeri 58. Jl. Albaido I. 60. Jl. Margasatwa Raya No. Fax. SMA Negeri 62. SMA Negeri 11. Jl. PLN Cipinang Muara. U. telp:7270960 49. Jl. SMA Negeri 14. Jl. Raya Cipayung. SMA Negeri 98. Jl. SMA Negeri 61. telp:8296058 8. Jaha No. telp:4893358 . telp:8195639 99. SMA Negeri 36 . telp:8614112 101. Daha II / 15a. 1. Jl. telp:8091745 92. Masjid Darussalam. Jl. Jl. telp:7260377 108. 66. 71. 1. Jl. Bulungan Blok C. telp:8615180 105. Jl. Jl. telp:8090386 90. Peninggaran Barat I. Jl. TNI AL. telp:8402939 94. Jatinegara Timur IV. Jl. telp:7395831 47. telp:8622372 102. Jl. Jl. Pepaya No. telp:8005964 88. 67. 73. SMA Negeri 67. Pendidikan. 55. Mahakam I/2 Blok C. Jl. SMA Negeri 93. Sabar Petukangan. SMA Negeri 59. Minyak Raya Duren Tiga. Jl. telp:7341866 87. telp:7354473 90. SMA Negeri 53.50. telp:8701692 77. SMA Negeri 91. Jl. Batu Ampar. SMA Negeri 107. Jl. Jl. Perhubungan Raya. telp:7690064 66. Jl. telp:860063 103. SMA Negeri 76. SMA Negeri 88. Kayu Tinggi. telp:8714579 81. telp:8294645 37. telp:8719206 83. SMAn Klp. 65. Ragunan. 9. Persatuan 2. SMA Negeri 21. Jl. telp:8090296 95. Jl. Tebet Barat IV. Delman Utama I. Darma Putra XI. Jl. 61. Pertanian. Jl. SMA Negeri 89. Pahlawan Revolusi. Jl. SMA Negeri 54. Mawar Merah VI. Setiabudi II. Jl. telp:4802080 111. SMA Negeri 51. telp:8629940 91. 56. telp:7395532 29. Jl. Jl. Bintaro Raya Komp. telp:7992054 55. telp:8617255 100. Jl. Jl. Minangkabau Dalam. Jalan Taman Bukitduri Tebet. Jl. 54. telp:7260904 74. Jl. SMA Negeri 12. Kayu Tinggi. Raya Ciracas. SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 97. telp:8297039 JAKARTA TIMUR 76. Lembah Lontar. Kompleks KODAM/Kartika Ekapaksi. telp:5254663 43. Jl. Jl. 10 – 11. 69. Jl. Jl. telp:7806293 34. SMA Negeri 100. 52. telp:8701460 80. SMA Negeri 99. Bulak Timur I No. I. SMA Negeri 104. Jl. 6. Jl. Squadron Halim PK. telp:8297076 79. Kompleks Paspampres.

Mataram I Kebayoran Baru Jaksel 16SMEA 16 SMK 16 Jl.Pinangsia I/20 Tamansari Jakbar 12SMEA 10 SMK 12 Jl.Priok Jakut 5 STM 3 SMK 5 Jl.Budi Utomo No. SMT Grafika yang sekarang namanya diubah menjadi SMK.Rorotan Cilincing Tj. telp:8563352 114. STM.G. SMIP.Gedong Panjang II/17 Jakbar 10SMEA 6 SMK 10 Jl.Batu No. Jl.Percetakan Negara IIA Jakpus 15SMEA 15 SMK 15 Jl.2 A Jaksel SMK 7 Jl. SMA Negeri 31.Tenggiri No.Slipi Palmerah Jakbar 18SMEA 9 SMK 18 Jl. SMKK.Taman Amir Hamzah Jakpus 17SMEA 18 SMK 17 Jl.3 Gambir Jakpus 3 SMEA 2 SMK 3 Jl.Priok Jakut 13SMEA 17 SMK 13 Jl.Ciputat Raya Kebayoran Lama Jaksel 19SMEA 14 SMK 19 Jl.7 Sawah Besar Jakpus 2 SMEA 1 SMK 2 Jl.7 Jaktim 6 SMEA 3 SMK 6 Jl.1 Rawamangun Jaktim 7 SMT GRAF TELP 0213813630 0213846219 0214209629 0214413948 0218507824 0217208718 0214711564 021- 8 SMEA 4 SMK 8 Jl.Danau Limboto II Bendungan Hilir Jakpus 021- 7996493 0216925936 0218091773 0216241342 021492785 0215492970 0214240543 0217243559 0213904112 0215484134 0217513729 .Garuda No.63 Kemayoran Jakpus 4 STM 5 SMK 4 Jl. SMA Negeri 22. Kramat Asem.Pisangan Baru Timur No.Rawa Belong II-E Palmerah Jakbar 14SMEA 11 SMK 14 Jl. telp:8508665 Daftar Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta Daftar SMEA.Raya Pejaten pasar Minggu Jaksel 9 SMEA 5 SMK 9 Jl.Kebon Bawang XIV Tj.Letjen Sutoyo By Pass Cililitan Jakut 11SMEA 7 SMK 11 Jl.Prof.113.Joko Sutono SH No. sekolah menengah kejuruan. Kayu Manis Timur.Jl. di Jakarta N o NAMA LAMA BARU ALAMAT WILAYA H 1 STM 1 SMK 1 Jl.

Kramat Raya No.Cempaka Putih Tengah VI/2 Jakpus 40SMEA 22 SMK 40 Jl.Pademangan III No.Joko Sutono SH.Kerajinan No.Bambu Wulung Cipayung Jaktim 25SMEA 21 SMK 25 Jl.1 Kebayoran Baru Jaksel 30SMKK 2 SMK 30 Jl.Baru Kosambi III Cilincing Jakut 37SMKK 4 SMK 37 Jl.Kebon Sirih No.Maritim Cilandak Jaksel 29SMT PEN SMK 29 26 STM PEMB Jl.98 Jakpus 39STM 8 SMK 39 Jl.Melati 24 Cilandak Jaksel 21SMEA 13 SMK 21 Jl.1 Pasar Baru Jakpus 28SMPS SMK 28 Jl.Margasatwa Pondok Labu Jaksel Jl. No.Gading Mas Timur II Kelapa Gading Jakut 0217694223 0214247475 0218400901 021683210 0218441976 0217805695 0214720310 0213845739 0217692004 0217222471 02172221253 0214246015 0218290165 0219168446 0213909035 0216343146 0214401523 0217805787 0213441788 0214246845 0218563329 0217512190 .Prof.Pertanian III Pasar Minggu Jaksel 38SMKK 7 SMK 38 Jl.5734929 20SMEA 12 SMK 20 Jl.Nanas II Utan Kayu Jaktim 41SMEA 23 SMK 41 Jl.93 Jakpus 35STM 7 SMK 35 Jl.Pakubowono VI Kebazoran Baru Jaksel 31SMEA 8 SMK 31 Jl.19 Jakut 24SMKK 3 SMK 24 Jl.Ragunan Pasar Minggu Jaksel SMK 26 Jl.Condet Raya Pasar Rebo Jaktim 23SMEA 20 SMK 23 Jl.Sutomo No.Kramat Jaya Baru Blok D II Jakpus 32SMKK 5 SMK 32 Jl.Balai Pustaka Baru I Rawamangun Jaktim 27SMTK SMK 27 Jl.Dr.Kemayoran Gempol Jakpus 22SMEA 19 SMK 22 Jl.Tebet Dalam IV/I Jaksel 33SMKK 6 SMK 33 34STM 6 SMK 34 Jl.42 Taman Sari Jakbar 36STM 9 SMK 36 Jl.

Swadaya II Bambu Apus Cipayung Jaktim 0216190365 0217257532 0214240912 0215480075 0218195127 0217995116 0218617467 02144851079 0218194466 0218444903 0218732519 0216392046 0214248741 0216412787 0216602880 0217806249 0218446304 .Cipulir Kebazoran lama Jaksel 44SMEA 26 SMK 44 Jl.Cipinang Muara I Duren Sawit Jaktim 51SMEA 33 SMK 51 Jl.Condet Pejaten Pasar Minggu Jaksel 48SMEA 30 SMK 48 Jl.Pademangan VII Jakut 56STM 12 SMK 56 Jl.Swadaya Bambu Apus Jaktim 52STM 10 SMK 52 Jl.Sarang Bango Marunda Jakut 50SMEA 32 SMK 50 Jl.Harapan Jaya 9/5 A Cempaka BaruJakpus 45SMEA 27 SMK 45 Jl.KPBD Sukabumi Selatan Jakbar 46SMEA 28 SMK 46 Jl.Manggabesar VI/27 Tamansari Jakbar 54STM 14 SMK 54 Jl.Pusdika (Tarunajaya) Cibubur Jaktim 53STM 13 SMK 53 Jl.Raya Perumnas Klender Jaktim 49SMEA 31 SMK 49 Jl.Bendungan Jago 53 Jakpus 55STM 11 SMK 55 Jl.42SMEA 24 SMK 42 Jl.Taman Margasatwa 38-B Jaksel 58SMIK SMK 58 Jl.Kamal Raya Cengkareng Jakbar 43SMEA 25 SMK 43 Jl.Raya Pluit Timur Jakut 57SMIP SMK 57 Jl.B7 Cipinang Pulo Jatinegara Jaktim 47SMEA 29 SMK 47 Jl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful