Berikut ini passing grade SMA Negeri Jakarta berdasarkan data PPDB-Online tahun 2009-2010.

Peringkat

Nama Sekolah

Terendah

Tertinggi

Rata-rata

1

SMA NEGERI 8

9.19

9.89

9.38

2

SMA NEGERI 28

9.11

9.74

9.30

3

SMA NEGERI 81

8.96

9.78

9.12

4

SMA NEGERI 68

8.89

9.78

9.08

5

SMA NEGERI 34

8.85

9.78

9.08

6

SMA NEGERI 70

8.80

9.64

9.05

7

SMA NEGERI 26

8.69

9.59

8.95

8

SMA NEGERI 61

8.80

9.53

8.94

9

SMA NEGERI 47

8.61

9.65

8.88

10

SMA NEGERI 39

8.59

9.50

8.86

11

SMA NEGERI 78

8.53

9.66

8.85

12

SMA NEGERI 38

8.50

9.61

8.81

13

SMA NEGERI 21

8.56

9.58

8.80

14

SMA NEGERI 71

8.59

9.45

8.77

15

SMA NEGERI 6

8.48

9.50

8.71

16

SMA NEGERI 13

8.23

9.61

8.70

17

SMA NEGERI 14

8.43

9.54

8.70

18

SMA NEGERI 48

8.44

19

SMA NEGERI 12

8.45

9.44

8.66

20

SMA NEGERI 3

8.24

9.48

8.54

21

SMA NEGERI 82

8.30

9.34

8.52

22

SMA NEGERI 90

8.18

9.56

8.49

23

SMA NEGERI 49

8.15

9.35

8.46

24

SMA NEGERI 103

8.09

9.34

8.44

25

SMA NEGERI 99

8.10

9.49

8.40

26

SMA NEGERI 54

8.11

9.35

8.39

27

SMA NEGERI 77

8.06

9.36

8.39

28

SMA NEGERI 91

8.06

9.51

8.38

29

SMA NEGERI 66

7.94

9.38

8.36

30

SMA NEGERI 55

7.93

9.25

8.32

31

SMA NEGERI 112

7.94

9.24

8.30

32

SMA NEGERI 33

7.76

9.34

8.26

33

SMA NEGERI 62

7.96

9.19

8.26

34

SMA NEGERI 67

7.96

9.78

8.26

35

SMA NEGERI 29

7.90

9.28

8.22

9.78

8.68

24 7.73 9.35 7.54 71 SMA NEGERI 36 7.93 9.26 7.19 38 SMA NEGERI 87 7.06 46 SMA NEGERI 60 7.70 8.15 9.66 64 SMA NEGERI 4 7.73 56 SMA NEGERI 97 7.33 8.79 54 SMA NEGERI 74 7.61 66 SMA NEGERI 35 6.35 9.61 67 SMA NEGERI 11 7.20 8.99 8.95 7.16 7.14 41 SMA NEGERI 42 7.24 8.49 9.85 52 SMA NEGERI 89 7.48 9.05 7.01 7.91 7.96 7.19 8.85 9.91 7.08 7.48 8.18 8.43 8.69 9.79 9.66 63 SMA NEGERI 106 7.19 8.19 37 SMA NEGERI 44 7.86 51 SMA NEGERI 75 7.17 39 SMA NEGERI 98 7.96 9.00 9.09 44 SMA NEGERI 63 7.02 47 SMA NEGERI 53 7.45 9.15 7.21 7.15 7.68 61 SMA NEGERI 85 7.16 9.76 9.79 9.95 48 SMA NEGERI 109 7.34 9.11 8.57 68 SMA NEGERI 104 7.04 7.69 58 SMA NEGERI 105 7.60 9.12 43 SMA NEGERI 65 7.23 9.74 55 SMA NEGERI 52 7.05 7.30 9.26 7.31 7.13 9.31 9.14 42 SMA NEGERI 46 7.19 9.69 59 SMA NEGERI 113 7.46 9.10 7.57 69 SMA NEGERI 84 7.68 62 SMA NEGERI 37 7.35 9.52 .46 7.56 70 SMA NEGERI 80 6.89 50 SMA NEGERI 59 7.18 7.10 7.61 65 SMA NEGERI 9 7.35 9.14 9.65 9.26 7.16 9.73 9.40 9.30 7.18 7.35 7.40 8.90 49 SMA NEGERI 31 7.16 40 SMA NEGERI 1 7.24 8.83 53 SMA NEGERI 32 7.69 60 SMA NEGERI 50 7.20 9.08 45 SMA NEGERI 58 7.76 9.73 57 SMA NEGERI 86 7.41 9.36 SMA NEGERI 2 7.21 8.41 8.53 72 SMA NEGERI 43 7.

39 6.20 7.05 9.73 8.96 7.19 7.66 9.93 9.66 6.72 108 SMA NEGERI 115 6.70 7.06 8.26 89 SMA NEGERI 79 6.90 7.70 .93 6.13 93 SMA NEGERI 76 6.86 6.35 8.49 6.37 81 SMA NEGERI 101 7.95 102 SMA NEGERI 25 6.11 8.95 7.29 87 SMA NEGERI 5 6.64 7.41 8.00 7.14 92 SMA NEGERI 72 6.90 7.00 100 SMA NEGERI 7 6.09 97 SMA NEGERI 56 6.05 7.09 9.33 8.96 7.30 8.73 8.34 84 SMA NEGERI 30 6.45 76 SMA NEGERI 64 7.64 8.66 6.11 7.47 75 SMA NEGERI 16 7.79 8.09 96 SMA NEGERI 95 6.72 107 SMA NEGERI 114 6.09 7.24 8.66 8.60 8.43 8.33 85 SMA NEGERI 107 7.00 7.24 91 SMA NEGERI 110 6.81 7.78 7.87 104 SMA NEGERI 111 6.69 7.74 8.34 83 SMA NEGERI 100 7.84 7.04 8.73 SMA NEGERI 24 7.94 8.60 9.28 88 SMA NEGERI 57 6.06 9.70 7.41 78 SMA NEGERI 22 7.59 8.09 95 SMA NEGERI 27 6.50 74 SMA NEGERI 108 7.44 77 SMA NEGERI 51 7.21 9.63 6.13 7.96 7.38 79 SMA NEGERI 88 7.59 8.40 8.61 9.88 8.71 109 SMA NEGERI 10 6.96 101 SMA NEGERI 96 6.37 82 SMA NEGERI 73 6.30 7.10 94 SMA NEGERI 23 6.74 106 SMA NEGERI 83 6.71 7.24 90 SMA NEGERI 94 6.05 98 SMA NEGERI 92 6.33 86 SMA NEGERI 102 6.93 103 SMA NEGERI 18 6.38 9.05 99 SMA NEGERI 45 6.89 9.83 7.78 105 SMA NEGERI 19 6.06 8.06 8.83 7.02 7.76 6.80 9.59 8.33 6.18 9.50 6.56 7.38 80 SMA NEGERI 93 7.96 8.

913 9.163 8.325 8.27 7.41 8.838 7.463 8.63 7.450 7.71 8.300 8.713 8.200 8.600 8.225 8.425 9.3 7.025 7.38 6.613 9.588 7.913 9.325 7.225 9.57 7.963 9.63 7.375 7.26 8.54 8.400 8.17 8.67 112 SMA NEGERI 40 6.66 7.125 7.525 7.64 113 SMA NEGERI 17 6.66 6.58 8.163 8.325 8.31 7.488 6.26 8.813 9.400 9.388 7.57 7.138 7.950 7.438 9.325 7.26 8.488 Rata-rata 8.513 6.85 7.37 9.067 8.500 8.36 6.2 7.44 9.913 9.888 7.200 9.400 8.87 8.05 7.050 9.59 8.58 114 SMA NEGERI 41 6.700 7.54 8.31 8.83 8.525 8.663 8.763 8.563 9.288 8.975 9.000 7.963 8.788 8.16 7.110 SMA NEGERI 20 6.000 7.000 6.138 8.925 6.5 7.400 9.275 7.175 8.400 8.338 8.74 8.175 8.988 7.56 7.13 7.73 7.450 7.500 8.28 7.913 7.150 9.325 9.488 7.950 8.99 8.238 7.713 8.200 8.68 111 SMA NEGERI 15 6.625 9.02 7.038 7.813 7.363 8.81 7.675 7.338 7.98 6.000 8.425 6.58 Nama Sekolah SMA NEGERI 1 SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7 SMA NEGERI 8 SMA NEGERI 9 SMA NEGERI 10 SMA NEGERI 11 SMA NEGERI 12 SMA NEGERI 13 SMA NEGERI 14 SMA NEGERI 15 SMA NEGERI 16 SMA NEGERI 17 SMA NEGERI 18 SMA NEGERI 19 SMA NEGERI 20 SMA NEGERI 21 SMA NEGERI 22 SMA NEGERI 23 SMA NEGERI 24 SMA NEGERI 25 SMA NEGERI 26 SMA NEGERI 27 SMA NEGERI 28 SMA NEGERI 29 SMA NEGERI 30 SMA NEGERI 31 SMA NEGERI 32 SMA NEGERI 33 SMA NEGERI 34 SMA NEGERI 35 SMA NEGERI 36 SMA NEGERI 37 SMA NEGERI 38 SMA NEGERI 39 SMA NEGERI 40 SMA NEGERI 41 SMA NEGERI 42 SMA NEGERI 43 SMA NEGERI 44 SMA NEGERI 45 SMA NEGERI 46 SMA NEGERI 47 SMA NEGERI 48 SMA NEGERI 49 SMA NEGERI 50 SMA NEGERI 51 SMA NEGERI 52 SMA NEGERI 53 SMA NEGERI 54 SMA NEGERI 55 SMA NEGERI 56 SMA NEGERI 57 Terendah 7.69 7.41 8.288 8.275 7.09 7.225 9.550 7.06 8.725 8.388 7.600 9.425 9.300 9.32 7.488 8.94 7.625 8.76 8.413 Tertinggi 9.66 7.110 9.55 7.725 8.66 .638 8.92 7.500 9.02 8.22 7.125 9.933 8.550 8.788 7.61 7.1 7.28 8.17 8.638 9.988 7.100 9.238 9.11 6.600 7.350 7.725 7.69 7.513 9.023 9.78 8.35 8.725 8.400 9.975 9.6 8.25 8.338 7.8 7.44 7.36 7.92 7.

89 7.675 9.500 7.443 8.325 8.4 8.34 8.850 8.925 7.85 7.075 8.888 7.438 7.838 9.588 7.488 7.94 7. SMA Negeri 24.238 9.488 9.725 8.350 9.500 9.600 8.913 8.150 7.86 7.100 7.588 7. Baru Barat V.16 7.87 7.66 7.488 7.49 7.900 8.988 8.600 9.375 9.99 8.19 7.088 7.65 8.275 7.07 7. SMA Negeri 7.16 7.863 9.963 8.67 7. JL.74 7.725 8. telp:4245969 8.938 9.488 9.313 7.175 7.64 7.388 7.163 7.82 7.388 7.938 8.425 7.74 8.250 8.45 7.775 9.488 7.200 8.013 7.82 7.125 9.2 8.82 8.52 7. Salemba Raya 18.325 8.15 8.577 8.02 7.357 8.62 7.900 7.350 7.42 7.19 7. JL.850 8.850 9.450 7. Mutiara.863 8.Jl.763 8.2 8.925 9.950 8.38 7.71 7.400 7.725 7.513 8.28 8.688 9.788 8.300 8.250 7.55 7.93 8.500 8.938 9.000 7.000 7.488 8.838 8.53 7.000 9.97 8.175 8.51 7. Mardani Raya.44 8.39 7.075 8.813 Daftar SMA Negeri di Jakarta JAKARTA PUSAT 1.713 8.450 7.29 7.188 7.95 8.36 7. telp:3142929 5.300 9. telp:5720934 2.663 8.988 7.750 9.850 7. JL.550 7.25 8.65 7.93 8.438 7.225 8. telp:5736914 3.600 7.59 7.74 9.150 6.73 7.125 7.450 9.Jl.275 8.35 7.713 8.675 7.588 7. Karet Ps.19 8.SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 7.825 8.27 .538 7.025 8. SMA Negeri 27.98 7.72 7.44 8.14 8.913 7.700 7. SMA Negeri 68.675 8.575 8.750 8.050 8.800 8.038 9.788 9.150 8.313 7. Lapangan Tembak Senayan-5736984 4. SMA Negeri 35.713 7.725 8.638 9.663 8.888 8.

telp:5403058 33. SMA Negeri 41. Jl. Peta Barat No. 80. Perniagaan No. SMA Negeri 73. 7. SMA Negeri 112. Jl. Raya Lenteng Agung. Sanggrahan Meruya Utara. telp:7271116 49. 35. Raya Kedoya. Jl. SMA Negeri 84. SMA Negeri 1. Prihatin Komp. SMA Negeri 78. SMA Negeri 77. Agung Utara STS Blok A. telp:5402584 42. SMA Negeri 19. telp:5482914 39. Belibis Terusan. SMA Negeri 94. Bendungan Melayu No. SMA Negeri 38. Raya Kelapa Dua. Jl. telp:4266959 8. telp:5457052 43. Perintis Kemerdekaan. Jl. telp:5847332 JAKARTA SELATAN 48. telp:6493216 35. telp:4401622 28. Jl. telp:4350059 22. telp:3865001 10. Warakas I. Sunter Karya Selatan V. Jati Raya 40. Mandala Utara. telp:4402862 27. telp:6402464 16. SMA Negeri 4. Jl. Jl. Jl. 54. Mangga Besar XIII. telp:4303676 21. SMA Negeri 20. Jl. Am. telp:5672730 37. Komp. Budi Utomo No. telp:4405378 26. Tipar Cakung. Kamal Raya No. Kompleks Joglo Baru. Jl. SMA Negeri 65. SMA Negeri 95.42. SMA Negeri 18. SMA Negeri 96. Jl. SMA Negeri 83. Bhakti V/1. SMA Negeri 23. 16. Jl. SMA Negeri 33. Raya Tugu Semper. telp:5492759 45. Jl. telp:44850555 JAKARTA BARAT 31. Kemanggisan. Jl.6. telp:3440021 11. Jl. telp:6590192 12. SMA Negeri 114. telp:4404611 25. SMA Negeri 52. SMA Negeri 111. SMA Negeri 115. Tipar Cakung Sukapura. RE. Jl. 80. telp:5320137 38. Krekot Bunder III/I. SMA Negeri 101. telp:6452717 18. telp:4502584 24. telp:6294318 36. telp:64716130 20. telp:6191043 32.Jl. Jl. Satu Maret No. SMA Negeri 56. Gardu. telp:3843937 13. Cempaka Putih Tengah 17. Jl. SMA Negeri 45. telp:5414576 41. Jl. SMA Negeri 10. Sangaji No. SMA Negeri 17. Jl. 49. Pemadam Kebakaran. Bandengan Utara No. Raya Sumur Batu. Martadinata. telp:44832842 29. Jl. Srengseng Raya. TNI AL Kodamar. Pedongkelan/Cilincing Bakti No. Jl. telp:5550938 40. Jl. SMA Negeri 110. Jl. Jl.Kamar Raya. Jl.Jl. SMA Negeri 75. telp:4265548 7. telp:4527345 23. SMA Negeri 30. SMA Negeri 2. telp:4403010 30. telp:6611703 15. 31. No. SMA Negeri 25. SMA Negeri 5. Jl. Laks. SMA Negeri 13. Raya Cakung Cilincing. telp:4353561 17. SMA Negeri 16. Jl. SMA Negeri 92. SMA Negeri 15. SMA Negeri 72. telp:6331921 JAKARTA UTARA 14. 1 Koja. Jl. telp:6518840 19. 3 Gambir. Jl. SMA Negeri 80. Yani. Jl. Jl. Jl. Seroja No. Jl. Budimulya Raya. A. Gajah Mada 175. 22-24. Blandongan No.Jl. SMA Negeri 85. Jl. Jend. SMA Negeri 57. Raya Semanan. SMA Negeri 109.Jl. telp:5801665 44. Jl. Batu No. telp:7270865 . telp:6904454 34. telp:4243869 9. SMA Negeri 40. Rorotan X. telp:5840921 47. Jl. telp:5850695 46.Jl. 37. Jl.

Mawar II Bintaro. Jl. Jl. telp:8297039 JAKARTA TIMUR 76. TNI AL. Kayu Tinggi. telp:8617255 100. SMA Negeri 98. Jl. Kompleks Paspampres. telp:8400278 79. Jl. Tebet Barat IV. telp:8009437 87. telp:8091745 92. telp:8615286 104. Jl. telp:8296058 8. Jl. telp:7270167 28. Jatinegara Timur IV. Jl. Jl. SMA Negeri 59. SMA Negeri 36 . Jl. 67. Jl. Albaido I. Taiman Barat. Setiabudi II. Jl. Jl. SMA Negeri 89. 1. 6. Darma Putra XI. 10 – 11. 60. Jl. H. Jl. telp:8294645 37. 68. SMU XIV Cililitan. Jl. Bulak Timur I No. telp:8408247 78. telp:7690064 66. Pendidikan. SMA Negeri 53. Kamp. 51. Jl. telp:7395831 47. Jl. SMA Negeri 88. SMA Negeri 102. SMA Negeri 71. Jl. SMA Negeri 48. Daha II / 15a. 58. Sabar Petukangan. Jl. Jl. Cibubur II. Batu Ampar. telp:8093125 93. telp:7246695 60. Delima IV Perumnas Klender. Jl. Jl. Cilandak telp: (021)7691403 (fax) 75912283 63. Jl. Jl. SMA Negeri 67. SMA Negeri 54. Jl. SMA Negeri 58. Pepaya No. Jl. Jl. Pinangranti II Taman Mini. telp:7806293 34. Kayu Tinggi. Jl. SMA Negeri 106. 62. telp:808872 89. (021) 8351782 3. SMA Negeri 81. 63. Jl. telp:860063 103. SMA Negeri 44. Perhubungan Raya. telp:4895164 112. Jl. Pondok Labu. telp:8622372 102. SMA Negeri 50. Jl. SMU Negeri 9. Jl. SMA Negeri 91. telp:5254663 43. Gandaria I. telp:8714579 81. SMA Negeri 105. telp:7270960 49. telp:7260904 74. Mawar Merah VI. telp:8614112 101. Jl. telp:8500881 98. SMA Negeri 64. Pahlawan Revolusi. 53. telp:8701460 80. telp:7378791 32. telp:7354473 90. 9. Jl. Persatuan 2. Ksatriaan Cijantung. 6 Kebayoran Lama. Peninggaran Barat I. Raya Ciracas. 57.Panjang Komp. Jl. SMA Negeri 113. telp:8090296 95. 66. telp:7992054 55. U. Jl. SMA Negeri 76. SMA Negeri 104. 64. telp:8297076 79. 54. Ragunan. Jl. Tanah Mas Raya No. telp:8629940 91. Amd V Manunggal V/57. Jl. telp:8408034 85. 65. Kemang Timur I No. SMA Negeri 39. SMA Negeri 93. Jl. Fax. Kramat No.50. Jl. Cipinang Jaya 2 B. Rajawali. Jl.Dua Wetan. Jl. telp:8710377 84. telp:8701692 77. Margasatwa Raya No. telp:4615738 110. 69. Bintaro Raya Komp. Bango III. Jalan Taman Bukitduri Tebet. H. telp:8402939 94. SMA Negeri 51. Jl. Jl. telp:8090386 90. telp:7260377 108. 55. Pertanian. SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri 97. Jl. telp:8195639 99. telp:7208762 70. 75. 52. telp:8719206 83. Jl. telp:4604674 109. 71. 72. telp:8194271 96. telp:8444750 86. SMA Negeri 21. Jl. Kav. SMA Negeri 107. SMA Negeri 12. Jl. telp:8615180 105. telp:7222667 46. 1. telp:4604602 108. Mahakam I/2 Blok C. telp:8005964 88. 56. Jl. Minyak Raya Duren Tiga. Squadron Halim PK. Jl. Jl. Jl. Brigif 2. Jaha No. Tipar Cakung. Jl. Jl. Jl. 61. SMA Negeri 14. SMA Negeri 9 . 59. Jl. Jl. telp:8194415 97. Jl. SMA Negeri 42. 74. SMA Negeri 62. Masjid Darussalam. Jl. Jl. Kompleks KODAM/Kartika Ekapaksi. Telp: (021) 8295455. telp:7239257 82. telp:8614101 106. Jl. Bulungan Blok C. telp:4893358 . SMA Negeri 11. Depsos. Raya Bogor. SMA Negeri 100. 70. Jl. Sawo Indah. PLN Cipinang Muara. telp:4802080 111. Menteng Pulo Ujung. SMAn Klp. telp:7246413 6. SMA Negeri 99. telp:7395532 29. SMA Negeri 61. 73. Minangkabau Dalam. Lembah Lontar. Rawa Badung Timur. Delman Utama I. telp:7996120 26.Sekneg Baru Cidodol. I. telp:7341866 87. SMA Negeri 103. Raya Cipayung. telp:8700979 82. telp:4602500 107. telp:73881969 86. Kebon Baru Tebet.

Gedong Panjang II/17 Jakbar 10SMEA 6 SMK 10 Jl.Budi Utomo No.Prof.Priok Jakut 13SMEA 17 SMK 13 Jl. di Jakarta N o NAMA LAMA BARU ALAMAT WILAYA H 1 STM 1 SMK 1 Jl.7 Jaktim 6 SMEA 3 SMK 6 Jl.G. telp:8563352 114. Jl.Letjen Sutoyo By Pass Cililitan Jakut 11SMEA 7 SMK 11 Jl. SMA Negeri 31.Batu No. sekolah menengah kejuruan.1 Rawamangun Jaktim 7 SMT GRAF TELP 0213813630 0213846219 0214209629 0214413948 0218507824 0217208718 0214711564 021- 8 SMEA 4 SMK 8 Jl.Ciputat Raya Kebayoran Lama Jaksel 19SMEA 14 SMK 19 Jl. SMT Grafika yang sekarang namanya diubah menjadi SMK.Slipi Palmerah Jakbar 18SMEA 9 SMK 18 Jl. SMKK.Priok Jakut 5 STM 3 SMK 5 Jl.3 Gambir Jakpus 3 SMEA 2 SMK 3 Jl. SMIP.Joko Sutono SH No.Pinangsia I/20 Tamansari Jakbar 12SMEA 10 SMK 12 Jl.2 A Jaksel SMK 7 Jl.Rorotan Cilincing Tj. Kayu Manis Timur.Danau Limboto II Bendungan Hilir Jakpus 021- 7996493 0216925936 0218091773 0216241342 021492785 0215492970 0214240543 0217243559 0213904112 0215484134 0217513729 . Kramat Asem.Percetakan Negara IIA Jakpus 15SMEA 15 SMK 15 Jl. SMA Negeri 22.63 Kemayoran Jakpus 4 STM 5 SMK 4 Jl.Pisangan Baru Timur No.Mataram I Kebayoran Baru Jaksel 16SMEA 16 SMK 16 Jl.Tenggiri No.113. STM.Jl.Rawa Belong II-E Palmerah Jakbar 14SMEA 11 SMK 14 Jl.Garuda No. telp:8508665 Daftar Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta Daftar SMEA.Kebon Bawang XIV Tj.Taman Amir Hamzah Jakpus 17SMEA 18 SMK 17 Jl.7 Sawah Besar Jakpus 2 SMEA 1 SMK 2 Jl.Raya Pejaten pasar Minggu Jaksel 9 SMEA 5 SMK 9 Jl.

Gading Mas Timur II Kelapa Gading Jakut 0217694223 0214247475 0218400901 021683210 0218441976 0217805695 0214720310 0213845739 0217692004 0217222471 02172221253 0214246015 0218290165 0219168446 0213909035 0216343146 0214401523 0217805787 0213441788 0214246845 0218563329 0217512190 .Pertanian III Pasar Minggu Jaksel 38SMKK 7 SMK 38 Jl.42 Taman Sari Jakbar 36STM 9 SMK 36 Jl.98 Jakpus 39STM 8 SMK 39 Jl.Melati 24 Cilandak Jaksel 21SMEA 13 SMK 21 Jl.Dr.Pademangan III No.Kramat Raya No.Kebon Sirih No.93 Jakpus 35STM 7 SMK 35 Jl.Joko Sutono SH.Tebet Dalam IV/I Jaksel 33SMKK 6 SMK 33 34STM 6 SMK 34 Jl.Cempaka Putih Tengah VI/2 Jakpus 40SMEA 22 SMK 40 Jl.19 Jakut 24SMKK 3 SMK 24 Jl.Margasatwa Pondok Labu Jaksel Jl.Prof.Kramat Jaya Baru Blok D II Jakpus 32SMKK 5 SMK 32 Jl.5734929 20SMEA 12 SMK 20 Jl.1 Pasar Baru Jakpus 28SMPS SMK 28 Jl.Ragunan Pasar Minggu Jaksel SMK 26 Jl.Kemayoran Gempol Jakpus 22SMEA 19 SMK 22 Jl.Maritim Cilandak Jaksel 29SMT PEN SMK 29 26 STM PEMB Jl.1 Kebayoran Baru Jaksel 30SMKK 2 SMK 30 Jl.Balai Pustaka Baru I Rawamangun Jaktim 27SMTK SMK 27 Jl.Nanas II Utan Kayu Jaktim 41SMEA 23 SMK 41 Jl.Bambu Wulung Cipayung Jaktim 25SMEA 21 SMK 25 Jl.Baru Kosambi III Cilincing Jakut 37SMKK 4 SMK 37 Jl.Kerajinan No. No.Pakubowono VI Kebazoran Baru Jaksel 31SMEA 8 SMK 31 Jl.Condet Raya Pasar Rebo Jaktim 23SMEA 20 SMK 23 Jl.Sutomo No.

Harapan Jaya 9/5 A Cempaka BaruJakpus 45SMEA 27 SMK 45 Jl.KPBD Sukabumi Selatan Jakbar 46SMEA 28 SMK 46 Jl.Bendungan Jago 53 Jakpus 55STM 11 SMK 55 Jl.Pademangan VII Jakut 56STM 12 SMK 56 Jl.Condet Pejaten Pasar Minggu Jaksel 48SMEA 30 SMK 48 Jl.Swadaya II Bambu Apus Cipayung Jaktim 0216190365 0217257532 0214240912 0215480075 0218195127 0217995116 0218617467 02144851079 0218194466 0218444903 0218732519 0216392046 0214248741 0216412787 0216602880 0217806249 0218446304 .Sarang Bango Marunda Jakut 50SMEA 32 SMK 50 Jl.Swadaya Bambu Apus Jaktim 52STM 10 SMK 52 Jl.Manggabesar VI/27 Tamansari Jakbar 54STM 14 SMK 54 Jl.Pusdika (Tarunajaya) Cibubur Jaktim 53STM 13 SMK 53 Jl.Raya Pluit Timur Jakut 57SMIP SMK 57 Jl.Cipulir Kebazoran lama Jaksel 44SMEA 26 SMK 44 Jl.Taman Margasatwa 38-B Jaksel 58SMIK SMK 58 Jl.Cipinang Muara I Duren Sawit Jaktim 51SMEA 33 SMK 51 Jl.Kamal Raya Cengkareng Jakbar 43SMEA 25 SMK 43 Jl.B7 Cipinang Pulo Jatinegara Jaktim 47SMEA 29 SMK 47 Jl.42SMEA 24 SMK 42 Jl.Raya Perumnas Klender Jaktim 49SMEA 31 SMK 49 Jl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful