Anda di halaman 1dari 41

PANDUAN PELAKSANAAN

KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU

1. PENDAHULUAN
Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat
dan cara pelaksanaannya.

2. TAKRIF
Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan
murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan
perbuatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas
mengikut kesesuaian sesebuah sekolah.

3. OBJEKTIF
a. Murid dapat mengetahui cara-cara berwuduk.
b. Murid dapat berwuduk dengan sempurna.
c. Murid dapat mengetahui cara-cara menunaikan solat dari segi bacaan
dan perbuatan.
d. Murid dapat membaca dengan betul dan lancar bacaan dalam solat.
e. Murid dapat menunaikan solat secara individu dan berjemaah.

4. KUMPULAN SASARAN
Semua murid beragama Islam Tahun Satu.

5. STRATEGI PELAKSANAAN
5.1 Panitia Pendidikan Islam bermesyuarat bagi memutuskan perkara
berikut :
5.1.1 Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah
5.1.2 Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem
Bestari Solat.
5.1.3 Menyelaras jadual aktiviti Kem Bestari Solat.
5.1.4 Menentukan guru yang akan berperanan sebagai
pembimbing.

1
5.1.5 Mengagihkan kumpulan murid yang akan mengikuti Kem
Bestari Solat.
5.2 Memberi taklimat kepada guru pembimbing/fasilitator berdasarkan
Garis Panduan Pelaksanaan LDK Kem Bestari Solat Tahun 1 yang
telah ditetapkan.
5.3 Aktiviti ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk latih tubi di luar
waktu P & P sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.
5.4 Kem ini hendaklah dilaksanakan empat kali setahun. Setiap kem
mengandungi 6 LDK dengan jumlah masa 10 jam. Pihak sekolah
boleh melaksanakan kem ini secara separuh hari dengan syarat
semua aktiviti dilaksanakan mengikut jumlah masa yang telah
ditetapkan dalam buku panduan ini.
5.5 Bilangan murid untuk setiap kumpulan tidak melebihi 10 orang murid
bagi seorang fasilitator.
5.6 Soal selidik pra dan pasca kem Bestari Solat perlu dilaksanakan
berdasarkan instrumen pada lampiran 1(a) dan 1(b)
5.7 Melaksanakan pengisian aktiviti kem seperti cadangan jadual aktiviti
Kem Bestari Solat di lampiran 2(a) dan 2(b).
5.8 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali
aktiviti dilaksanakan seperti di lampiran 3(a) dan 3(b).
5.9 Murid-murid yang dikenalpasti belum menguasai kemahiran
hendaklah diambil tindakan susulan.
5.10 Merekodkan pencapaian murid dan melaporkan kepada penyelaras
kem, ibu bapa, penjaga, Ketua Panitia, Guru Besar dan JPN.
5.11 Pengisian Borang Catatan Pelaksanaan Solat seperti di lampiran
4(a).
5.11.1 Borang Catatan Pelaksanaan Solat diedarkan kepada murid
untuk dicatat amalan solat harian selama 30 hari selepas
setiap kem dijalankan.
5.11.2 Ibu bapa/penjaga mengesahkan catatan murid di ruangan
yang disediakan.
5.11.3 Borang yang telah lengkap dikembalikan kepada pihak
sekolah untuk dianalisa menggunakan borang seperti
di lampiran 4(b).

2
5.12 Pihak sekolah menyediakan laporan untuk setiap kem yang
dilaksanakan.
5.13 Kem Bestari Solat yang seterusnya akan mengambil kira kekuatan
dan kelemahan murid berdasarkan penilaian kem yang terdahulu.

6. AGIHAN TUGAS

6.1. Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral, Penolong


Pengarah Kurikulum, Penolong Pengarah Dakwah dan Kepimpinan,
Penolong Pengarah j-QAF dan Penyelia Pendidikan Islam Daerah
bertanggungjawab :
6.1.1. Memberi taklimat pelaksanaan Model Kem Bestari Solat kepada
pihak sekolah.
6.1.2. Memantau pelaksanaan Kem Bestari Solat di sekolah.
6.1.3. Menghantar laporan pemantauan dan pelaksanaan Kem Bestari
Solat kepada Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran
Malaysia pada bulan Julai (Kem1) dan Oktober (Kem 4).
6.2. Guru Besar bertanggungjawab:
6.2.1. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bestari Solat
di peringkat sekolah.
6.2.2. Menetapkan tarikh pelaksanaan Kem Bestari Solat dalam takwim
sekolah.
6.2.3. Memastikan kem ini dilaksanakan dengan sempurna.
6.2.4. Meneliti dan mengemukakan analisa pencapaian murid dalam
Kem Bestari Solat kepada PPB, PPD/PPG dan Sektor Pengurusan
Pendidikan Islam dan Moral JPN berdasarkan lampiran 9(b) dan
10(b).
6.2.5. Tempoh masa pelaksanaan kem adalah seperti berikut:
Tempoh Masa Bilangan Kem
Januari - Mac Kem pertama
April- Mei Kem kedua
Jun- Julai Kem ketiga
Ogos- September Kem keempat

3
6.3. Peranan Guru Pendidikan Islam dan Guru j-QAF:
6.3.1. Semua Guru Pendidikan Islam bertindak sebagai pembimbing
kepada Guru j-QAF.
6.3.2. Guru j-QAF bertindak sebagai setiausaha dan penyelaras Kem
Bestari Solat.
6.3.3. Guru Pendidikan Islam dan guru j-QAF bekerjasama
melaksanakan kem ini.
6.3.4. Menghadiri mesyuarat dan perbincangan pelaksanaan kem.
6.3.5. Mengemukakan analisa pencapaian murid kepada Guru Besar
untuk disahkan seperti lampiran 9(a), 10(a) dan 10(b).

7. JAWATANKUASA PELAKSANA

Senarai tugas jawatankuasa pelaksana seperti dalam Panduan Tugas


Jawatankuasa Pelaksana Kem Bestari Solat di lampiran 5.
7.1 Penasihat - Guru Besar
7.2 Pengerusi - GPK
7.3 Setiausaha - Guru j-QAF
7.4 Bendahari - Guru Pendidikan Islam.
7.5. Ahli Jawatankuasa
7.5.1 Urusetia
7.5.2 Pendaftaran
7.5.3 Makanan dan Minuman
7.5.4 Fasilitator
7.5.5 Keselamatan / Kebajikan / Disiplin
7.5.6 Dokumentasi / Penilaian
7.5.7 Riadah
7.5.8 Kem Komandan
7.5.9 Siaraya dan Publisiti
7.5.10 Teknik dan Peralatan
7.5.10 Buku Program
7.5.11 Sijil dan Hadiah

4
8. KEWANGAN

8.1 Sumber
8.1.1 Peruntukan kewangan Kem Bestari Solat j-QAF.
8.1.2 Yuran Kegiatan Agama.
8.1.3 Sumbangan PIBG.
8.1.4 Yuran pendaftaran.
8.1.5 Sumbangan agensi swasta dan lain-lain.
8.2 Perbelanjaan
8.2.1 Penyediaan Bahan (Kertas Kerja, bahan edaran, fail
dan lain-lain).
8.2.2 Perbelanjaan runcit / rencam.
8.2.3 Perbelanjaan makan dan minum.
8.2.4 Hadiah Galakan.

9. FASILITATOR

9.1. Guru j-QAF.


9.2 Guru Pendidikan Islam.
9.3. Guru-guru lain yang berkebolehan.
9.4. Ibu bapa / penjaga yang berkebolehan.
9.5. Guru KAFA.
9.6. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah.

10. PERATURAN PELAKSANAAN

10.1 Jumlah Masa (10 jam)


10.1.1 Penerangan : secara umum kepada semua
Peserta.
10.1.2 LDK 1 - Anggota, niat dan cara berwuduk - 2 jam.
10.1.3 LDK 2 - Amali wuduk - 2 jam
10.1.4 LDK 3 - Niat solat - 1 jam
10.1.5 LDK 4 - Bacaan pendek dalam solat - 1 jam
10.1.6 LDK 5 - Perlakuan solat - 2 jam.
10.1.7 LDK 6 - Amali solat - 2 jam
(ujian perlakuan dan bacaan dalam solat)

5
10.2. Semua murid Islam Tahun 1 yang terlibat dengan Program j-QAF
diwajibkan hadir ke semua kem yang dilaksanakan..
10.3. Jadual pelaksanaan kem adalah seperti lampiran 2 (a) sepenuh hari
dan lampiran 2 (b) separuh hari.

11. TAJUK-TAJUK PENGAJARAN SOLAT UNTUK WAKTU ULUM


SYARIAH BAGI ENAM BULAN KEDUA TAHUN 1 BAGI MODEL
BESTARI SOLAT

11.1 Eleman Bestari Solat dimasukkan dalam pengajaran Ulum Syariah


bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman dan amalan solat dalam
kehidupan murid. Pihak BPI menyediakan garis panduan untuk guru
dalam melaksanakan pengajaran solat untuk waktu Ulum Syariah.
11.2 Panduan ini akan memberikan penjelasan ringkas kepada para guru
tentang tajuk-tajuk yang patut disentuh untuk melaksanakan
pengajaran ini. Dicadangkan supaya guru j-QAF mengambil
sekurang-kurangnya 5 minit masa ulum syariah untuk menjelas dan
menyoal murid tentang solat sama ada yang berkaitan dengan
bacaan atau perbuatan berdasarkan tajuk-tajuk yang dicadangkan.
Ini adalah untuk memastikan murid-murid dapat mendirikan solat
dengan sempurna melalui bimbingan para guru secara berterusan.
Agihan tajuk dan minggu adalah seperti berikut:

MINGGU TAJUK

1 Cara berdiri & takbiratul ihram


2 Niat solat lima waktu
3 Bacaan surah al-Fatihah
4 Bacaan surah al-Fatihah
5 Bacaan surah al-Fatihah
6 Bacaan doa iftitah
7 Cara rukuk
8 Bacaan ketika rukuk
9 Cara Iktidal
10 Bacaan ketika iktidal
11 Cara sujud
12 Bacaan ketika sujud
13 Cara duduk antara dua sujud
14 Bacaan ketika duduk antara dua sujud

6
MINGGU TAJUK

15 Cara duduk tahiyat


16 Bacaan Tahiyat
17 Bacaan Tahiyat
18 Doa Qunut

12. PENUTUP

Model Bestari solat adalah sebahagian daripada Program j-QAF yang wajib
dilaksanakan. Walaupun ia satu bentuk aktiviti kokurikulum semua sekolah
perlu melaksanakannya seperti yang telah ditetapkan dalam buku panduan
ini. Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk menggerakkan
pelaksanaan kem ini.

Aspek solat ditekankan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran


Pendidikan Islam. Guru j-QAF bersama dengan guru Pendidikan Islam
akan mengunakan sedikit masa Ulum Syariah untuk menerap dan
mengukuhkan aspek amalan solat kepada murid-murid secara berterusan.
Maklumat khusus perkara ini dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Ulum
Syariah 6 Bulan Kedua Tahun Satu.

Diharapkan pelaksanaan kem ini akan memberi kesan kepada murid-


murid dalam meningkatkan kemahiran, kesungguhan dan rasa
tanggungjawab untuk melaksanakan aspek Fardu Ain yang diperintahkan
oleh Allah S.W.T.

7
PERATURAN PELAKSANAAN LDK KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN CADANGAN BBB

1. Anggota 1. Murid dapat mengenal anggota- 1. Guru mempamerkan gambar anggota wuduk. 1. Gambar anggota
wuduk. anggota wuduk. wuduk
2. Guru memberi penerangan tentang had anggota wuduk berdasarkan
(Lampiran 11)
2. Niat wuduk. 2. Murid dapat membaca dan gambar yang dipamerkan.
menghafaz lafaz niat wuduk 2. Carta lafaz niat
3. Cara 3. Guru membimbing murid menghafaz lafaz niat wuduk.
dengan betul. wuduk
berwuduk.
4. Murid menghafaz lafaz niat wuduk secara latih tubi. (Lampiran 12a)
1 3. Murid dapat berwuduk dengan
- Aktiviti menulis, melukis, mewarna
betul dan tertib. 3. “Puzzle”
5. Permainan Puzzle. Murid mencantumkan potongan puzzle yang (Lampiran 12b)
mengandungi kalimah-kalimah lafaz niat wuduk.
4. Kad Imbasan
6. Guru menunjuk cara berwuduk dengan betul. (Lampiran 13)
7. Guru merekod pencapaian murid. 5. Borang penilaian
(Lampiran 3, 9a)

Amali wuduk 1. Murid dapat menunjukkan cara 1. Guru melihat dan membetulkan cara murid berwuduk secara individu. 1. Gambar orang
berwuduk dengan betul. berwuduk.
2. Guru menunjukkan cara berwuduk di paip, kolah atau perigi.
(Lampiran 14)
2. Murid dapat mengamalkan
2 3. Permainan menyusun kad anggota wuduk mengikut tertib.
kebersihan dalam kehidupan 2. VCD wuduk.
seharian. 4. Melukis atau mewarnakan gambar anggota wuduk.
3. Borang penilaian
5. Guru merekod pencapaian murid. (Lampiran 3,9a)

Niat solat 1. Murid dapat membaca dan 1. Murid membaca lafaz niat solat lima waktu mengikut stesen yang telah 1. Carta lafaz niat
menghafaz lafaz niat solat lima ditetapkan. solat lima waktu.
waktu dengan betul. - stesen Subuh (Lampiran 15)
- stesen Zuhur 2. Borang Penilaian.
3 - stesen Asar (Lampiran
- stesen Maghrib 3b,10(a)
- stesen Isyak
2. Guru merekod pencapaian murid.

8
LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN CADANGAN BBB

Bacaan pendek 1. Murid dapat membaca dan 1. Murid mendengar dan mengikut bacaan guru. 1. Carta solat
dalam solat. menghafaz bacaan pendek dalam (Lampiran 16)
solat. 2. Murid membaca secara latih tubi beramai-ramai dan individu.
2. Carta bacaan
(Lampiran 19,20 )
 Takbiratul Ihram 3. Guru membuat penilaian bacaan murid.
4  Bacaan sural al-Fatihah 3. Borang penilaian
 Bacaan rukuk 4. Permainan memilih kad seperti membaling dadu, kotak misteri atau (Lampiran 10 (a)
 Bacaan iktidal belon untuk memilih kad bacaan yang perlu dibaca. Murid
4. Borang penilaian
 Bacaan sujud dikehendaki mempamer dan membacakan kad berkenaan.
(Lampiran 3(b)
5. Guru merekod pencapaian murid.

Perlakuan solat 1. Murid dapat membuat perlakuan 1. Guru menayangkan VCD perlakuan solat. 1. Carta Solat.
solat dengan sempurna.
2. Guru menerangkan cara perlakuan solat seperti yang ditayangkan 2. VCD Perlakuan Solat.
- Berdiri betul dalam VCD.
- Rukuk 3. Borang penilaian
5 - Iktidal 3. Guru menunjuk cara perlakuan solat kepada murid.
- Sujud
- Duduk antara dua sujud 4. Murid membuat perlakuan solat secara individu.
- Duduk tahiyat awal
- Duduk tahiyat akhir 5. Guru merekod pencapaian murid.
- Memberi salam

Amali solat 1. Murid dapat melakukan amali 1. Murid membuat amali solat di tempat yang sesuai. Contoh: 1. Alatan solat seperti
solat dengan sempurna. - Surau sejadah / tikar.
- Tapak perhimpunan
2. Borang penilaian
6 - Padang sekolah
10(a), 10(b) dan 10(c)
- Dewan

2. Guru merekod pencapaian murid.

9
Lampiran 1(a)
Soal Selidik Kem Bestari Solat
Tahun Satu

Nama :………………………………………………………………………….
Tahun :………………………………..
Kem : 1/2/3/4 *
Bil Soalan Ya Tidak

1. Saya dapat menyebut anggota wuduk.


2. Saya dapat menghafaz niat wuduk.
3. Saya dapat mengambil wuduk dengan sempurna dan tertib.
4. Saya dapat menyebut lafaz niat solat lima waktu dengan betul.
5. Saya dapat membaca Surah al-Fatihah.
6. Saya dapat melakukan perlakuan Takbiratul Ihram dengan betul.
7. Saya dapat melakukan perlakuan rukuk dengan betul.
8. Saya dapat melakukan perlakuan iktidal dengan betul.
9. Saya dapat membaca bacaan iktidal dengan lancar.
10. Saya dapat melakukan perlakuan sujud dengan betul.
11. Saya dapat membaca bacaan sujud dengan lancar.
12. Setiap kali menunaikan solat, saya mengambil wuduk.
13. Sebelum menyentuh al-Quran, saya berwuduk.
14. Saya menunaikan solat bila disuruh oleh ibu bapa.
15. Saya dapat menunaikan solat dengan betul.
* Potong mana yang tidak berkenaan.

Tandakan ( / ) pada ruang berkenaan

10
Lampiran 1(b)
Ujian Lisan Pasca Kem Bestari Solat
Tahun Satu
Nama :…………………………………………………………………….
Tahun :…………………………………………………………………….
K1 K2 K3 K4
1 Sila sebut anggota rukun dan sunat wuduk.
2 Sila baca doa selepas wuduk.
3 Sila sebut lafaz niat solat seperti berikut :
i. Solat Subuh
Ii Solat Zohor
iii. Solat Asar
iv. Solat Maghrib
v. Solat Isyak
4 Beri erti lafaz niat solat :
i. Solat Subuh
Ii Solat Zohor
iii. Solat Asar
iv. Solat Maghrib
v. Solat Isyak
5 Lafaz Takbiratul Ihram
6 Sila baca Doa Iftitah
7 Sila baca surah al-Fatihah
8 Sila sebut bacaan ketika rukuk
9 Sila sebut bacaan ketika Iktidal
10 Sila sebut bacaan ketika sujud.
11 Sila sebut bacaan ketika sujud antara dua sujud
12 Sila baca surah al-Nas
13 Sila baca surah al-Falaq
14 Sila baca surah al-Ikhlas

* Nota : Tandakan  jika menguasai, K= Kem Bestari Solat

11
Lampiran 2(a)
Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Satu
(Sepenuh hari)

Masa / 8.00 - 8.30 - 09.30 - 10.30 - 11.00 - 1.00 - 2.30 - 4.30 -


Hari 8.30 9.30 10.30 11.00 1.00 2.30 4.30 5.30
Penerangan:
Taklimat, Bilangan Makan
Pembahagian anggota Solat Asar
HARI Pendaftaran
Kumpulan & Tengahari dan
PERTAMA
wuduk dan Rehat LDK 1 LDK 2 Berjemaah
Riadah. rakaat Solat Zohor
& Bersurai
dalam solat Berjemaah
lima waktu

Makan
HARI Tengahari dan Majlis
Pendaftaran LDK 3 LDK 4 Rehat LDK 5 LDK 6
KEDUA Solat Zohor Penutup
Berjemaah

LDK 1 - Anggota, niat dan cara berwuduk. (2 jam) LDK 4 - Bacaan pendek dalam solat. (1 jam)

LDK 2 - Amali wuduk. (2 jam) LDK 5 - Perlakuan solat. (2 jam)

LDK 3 - Niat solat. (1 jam) LDK 6 - Amali solat (Ujian perlakuan dan bacaan dalam solat) (2 jam)

12
Lampiran 2(b)

Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Satu


(Separuh Hari)

Masa / 08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.30- 11.00 - 12.00 1.00 -


Hari 08.30 09.30 10.30 11.00 12.00 -1.00 2.30

Penerangan: Bilangan Makan


Taklimat,
HARI Pendaftaran anggota wuduk dan Tengahari dan
PERTAMA
Pembahagian
rakaat dalam solat lima LDK 1 Solat Zohor
Kumpulan & Riadah.
waktu Berjemaah

HARI
R Makan Tengahari dan
Pendaftaran LDK 2 E LDK 3
KEDUA Solat Zohor Berjemaah
H
A
HARI T Makan Tengahari dan
Pendaftaran LDK 4 LDK 5 LDK 5
KETIGA Solat Zohor Berjemaah

HARI
Pendaftaran LDK 6
KEEMPAT

LDK 1 - Anggota, niat dan cara berwuduk. (2 jam) LDK 4 - Bacaan pendek dalam solat. (1 jam)

LDK 2 - Amali wuduk. (2 jam) LDK 5 - Perlakuan solat. (2 jam)

LDK 3 - Niat solat. (1 jam) LDK 6 - Amali solat (Ujian perlakuan dan bacaan dalam solat) (2 jam)

13
Lampiran 3
SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
SLOT WUDUK
Nama Kumpulan:…………………………

Menyapu air ke kepala


Bacaan Basmalah (S)

Basuh dua tangan ke


Membasuh muka (R)

Menyapu dua teilnga

Membasuh dua kaki


Memasukkan air ke
Membasuh dua
Bil Nama

ke buku lali (R)


Berkumur (S)
Catatan

tangan (S)

hidung (S)

Niat (R)

siku (R)

Tertib
(R)

(S)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Menguasai
Jumlah tidak menguasai

Petunjuk: / Betul (R) Rukun


X Salah (S) Sunat

Jumlah murid yang menguasai Jumlah murid yang


keseluruhan tidak menguasai

14
Lampiran 3 (a)
SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
SLOT SOLAT (PERLAKUAN)
Nama Kumpulan:……………………………………………………………….

Berdiri dengan betul

berdiri dengan betul


Kedudukan tangan

Kedudukan tangan

Duduk antara dua

Perlakuan Qunut
Duduk semasa

Duduk semasa
semasa takbir

semasa takbir
Bil Nama

Tamakninah
tayihat akhir
tayihat awal
Catatan

Salam
Rukuk

Iktidal

Sujud

sujud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah menguasai
Jumlah tidak menguasai

Petunjuk: / Betul
X Salah

Jumlah murid yang Jumlah murid yang tidak


menguasai keseluruhan menguasai keseluruhan

15
Lampiran 3 (b)
SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
SLOT SOLAT (BACAAN)
Nama Kumpulan:……………………………………………………………….
Niat

(S)
Fatihah (R)

Rukuk (S)
Takbiratul
Ihram (R)

Surah Al-

Sujud (S)
Catatan

Bilangan
Bil Nama

Maghrib
Subuh

rakaat

Iktidal
Zuhur

Isyak
Asar
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah menguasai
Jumlah tidak menguasai

Petunjuk: / Betul (R) Rukun


X Salah (S) Sunat

Jumlah murid yang Jumlah murid yang tidak


menguasai keseluruhan menguasai keseluruhan

16
Lampiran 4(a)
REKOD CATATAN PELAKSANAAN SOLAT FARDU
NAMA :…………………………………………………………………………
TAHUN :……………………………..
KEM :1/2/3/4*
SOLAT PENGESAHAN
TARIKH SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK IBU BAPA

* Potong mana yang tidak berkenaan.

17
Lampiran 4(b)
ANALISA CATATAN PELAKSANAAN SOLAT
PROGRAM BESTARI SOLAT TAHUN SATU

BULAN:…………………………… BILANGAN MURID : ……………….


TARIKH WAKTU SOLAT CATATAN
SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK

JUMLAH

Disediakan oleh: …………………… Disahkan oleh: ……………………

( ) ( )
Setiausaha j-QAF Guru Besar

18
Lampiran 5

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA


KEM BESTARI SOLAT

1. PENGERUSI
1.1 Melantik ahli Jawatankuasa Pelaksana.
1.2 Mempengerusi dan mengendali mesyuarat.

2. SETIAUSAHA
2.1. Menguruskan surat menyurat.
2.2. Menyelaras dan menyelia persiapan Jawatankuasa Pelaksana.
2.3 Membentuk Jawatankuasa Kecil, mencatat dan menyediakan
minit mesyuarat.
2.4 Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa.
2.5. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program
2.6 Mengurus mesyuarat post mortem program.

3. BENDAHARI
3.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan
3.2 Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada jawatankuasa.
3.3 Mengurus / menyelia pendapatan dan perbelanjaan.
3.4 Menyediakan laporan kewangan.

4. URUSETIA
4.1 Menentukan perkataan “backdrop”.
4.2 Menentukan pengerusi majlis.
4.3 Mengagihkan kumpulan peserta.
4.5 Menyedia bahan dan mengedar borang-borang.

5. AJK PENDAFTARAN.
5.1 Menyediakan keperluan pendaftaran.
5.2 Membuat pendaftaran peserta.
5.3 Mengedar buku program.

19
6. AJK MAKANAN DAN MINUMAN.
6.1 Menentukan menu.
6.2 Menyediakan anggaran perbelanjaan.
6.3 Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan.
6.4. Memastikan makanan dan minuman mencukupi.
6.5 Mengurus bil melalui bendahari.

7. FASILITATOR
7.1 Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan Latihan
Dalam Kumpulan (LDK).
7.2 Menyiapkan Penilaian dan Pelaporan

8. AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN.


8.1 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula.
8.2 Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan
8.3 Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.
8.4 Memantau semasa pelaksanaan kem

9. AJK PELAPORAN, DOKUMENTASI DAN PENILAIAN.


9.1 Menguruskan fotografi / rakaman audio-video.
9.2 Menyedia dan menyiapkan laporan penuh aktiviti

10. AJK RIADAH


10.1 Menyediakan tenaga pembimbing riadah dan sukan.
10.2 Menyelaras aktiviti bersenam dan permainan.

11. KEM KOMANDAN


11.1 Menyelaras dan mengelola peserta.
11.2 Memastikan peserta mengikut arahan dan menepati masa.

12. AJK SIARAYA DAN PUBLISITI


12.1 Menyediakan keperluan dan alatan siaraya untuk semua slot.
12.2 Menyediakan banner dan sepanduk publisiti.

20
13. AJK TEKNIK DAN PERALATAN
13.1 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti.
13.2 Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti.
13.3 Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika ada
gangguan.

14. AJK BUKU PROGRAM


14.1 Menentukan isi kandungan, bentuk dan saiz.
14.2 Mendapatkan senarai nama Jawatankuasa Pelaksana, fasilitator
dan penceramah.
14.3 Memastikan buku program disiapkan dengan sempurna.

15. AJK SIJIL DAN HADIAH


15.1 Menyediakan hadiah / cenderahati dan sijil.

21
Lampiran 6

Cadangan Anggaran Perbelanjaan Kem Bestari Solat

Bil Perkara Jumlah

Makanan / Minuman
1
Peserta (peruntukan KPM)

2 Alatan dan bahan cetak

3 Hadiah dan cenderamata

4 Perbelanjaan pelbagai (5%)

JUMLAH KESELURUHAN

Cadangan Sumber Pendapatan Kem Bestari Solat

Bil Perkara Jumlah

1. Peruntukan Makanan
dan minuman
(OS42000)
2. PIBG

3. Yuran Kegiatan Agama

4. Sumbangan / Derma

JUMLAH KESELURUHAN

22
Lampiran 7

SENARAI KEPERLUAN PESERTA


KEM BESTARI SOLAT

1. Pakaian
- Baju Melayu / kurung
- Pakaian harian
- Pakaian sukan / riadah
- Kasut / selipar

2. Alatan solat
- Pakaian yang sesuai
- Songkok (L)
- Sejadah
- Telekung

3. Alat Tulis
- Buku catatan
- Pensil

4. Buku PAFA

23
Lampiran 8
KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU
PERINGKAT SEKOLAH TAHUN ……….

BIL NAMA PESERTA TAHUN ALAMAT NO TEL


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

T.T. Guru Besar / Cop Sekolah Tarikh

………………………………. ………………

24
Lampiran 9 (a)
REKOD PENCAPAIAN MURID
AMALI WUDUK

NAMA :…………………………………………………………………
TAHUN :……………
KEM : 1/2/3/4 *

TAHAP PENCAPAIAN

BIL PERKARA MENGUASAI


BELUM
MENGUASAI
SEDERHANA CEMERLANG

1 Bacaan Basmalah-S
2 Membasuh Dua Tangan -S
3 Berkumur-S
4 Memasukkan air ke hidung -S
5 Niat wuduk-R
6 Membasuh muka-R
7 Basuh dua tangan hingga ke siku-R
8 Menyapu air ke kepala-R
9 Menyapu kedua-dua belah telinga-S
Membasuh kedua-dua belah kaki
10
hingga ke buku lali-R
11 Bacaan doa lepas wuduk-S
PENCAPAIAN KESELURUHAN
* Potong mana yang tidak berkenaan.

PETUNJUK UNTUK KESELURUHAN


BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

................................................ .................................................
Tandatangan Guru Penilai Tandatangan Guru Besar

25
Lampiran 9 (b)
ANALISA PENCAPAIAN MURID
AMALI WUDUK
Nama Sekolah : ……………………………………………………………
Tahun : …………………
Kem : 1/2/3/4*

MENGUASAI BELUM
JUMLAH
BIL NAMA KELAS SEDERHANA CEMERLANG MENGUASAI
MURID JUMLAH %
BIL % BIL % BIL %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH KESELURUHAN
* Potong mana yang tidak berkenaan.

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN


BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun

MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.

MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

………………………………………. Cop
Tandatangan Guru Besar Sekolah

Tarikh :

26
Lampiran 10 (a)
REKOD PENCAPAIAN MURID
AMALI SOLAT (BACAAN)

NAMA :…………………………………………………………………
TAHUN :……………
KEM : 1/2/3/4 *
TAHAP PENCAPAIAN
BIL PERKARA BELUM MENGUASAI
MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG
1 Lafaz Niat Solat Subuh
2 Lafaz Niat Solat Zohor
3 Lafaz Niat Solat Asar
4 Lafaz Niat Solat Maghrib
5 Lafaz Niat Solat Isyak
6 Takbiratul Ihram-R
7 Membaca doa iftitah-S
8 Membaca Surah Al-Fatihah-R
9 Membaca Dua Surah-S
10 Bacaan Rukuk-S
11 Bacaan Iktidal-S
12 Bacaan Sujud-S
13 Bacaan Duduk Antara Dua Sujud –S
14 Bacaan Tahiyyat Awal-S
15 Bacaan Tahiyyat Akhir-R
16 Salam Pertama-R
17 Salam Kedua-S
18 Bacaan Qunut-S
PENCAPAIAN KESELURUHAN

................................................ .................................................
Tandatangan Guru Penilai Tandatangan Guru Besar

Lampiran 10 (b)
REKOD PENCAPAIAN MURID
27
AMALI SOLAT (PERLAKUAN)

NAMA :…………………………………………………………………
TAHUN :……………
KEM : 1/2/3/4 *
TAHAP PENCAPAIAN
BIL PERKARA BELUM MENGUASAI
MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG
1 Berdiri dengan betul
2 Kedudukan tangan semasa takbir
Kedudukan tangan semasa berdiri dengan
3
betul
4 Rukuk
5 Iktidal
6 Sujud
7 Duduk antara dua sujud
8 Duduk semasa tahiyat awal
9 Duduk semasa tahiyat akhir
10 Salam
11 Perlakuan qunut
12 Tamakninah
PENCAPAIAN KESELURUHAN

................................................ .................................................
Tandatangan Guru Penilai Tandatangan Guru Besar

Lampiran 10 (c)
ANALISA PENCAPAIAN MURID

28
AMALI SOLAT
Nama Sekolah : ……………………………………………………………
Tahun : …………………
Kem : 1/2/3/4*

MENGUASAI BELUM
JUMLAH
BIL NAMA KELAS SEDERHANA CEMERLANG MENGUASAI
MURID JUMLAH %
BIL % BIL % BIL %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH KESELURUHAN
* Potong mana yang tidak berkenaan.
PETUNJUK
BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun

MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.

MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

………………………………………. Cop
Tandatangan Guru Besar Sekolah

Tarikh :

Lampiran 11

GAMBAR ANGGOTA WUDUK


29
MUKA KEPALA

TANGAN KAKI

Lampiran 12(a)

30
‫ﺍﻟْﻮ‪‬ﺿُﻮﺀ‪‬‬ ‫ﻧَﻮ‪‬ﻳ‪‬ﺖ‪‬‬

‫ﻟ‪‬ﻠﱠﻪ‪‬‬

‫ﺗَﻌ‪‬ﺎﻟَﻰ‬

‫)‪Lampiran 12(b‬‬

‫‪31‬‬
‫ م‬ ۲ ‫و‬‫م‬  ۲ 
‫ﺿﻮء‬
.‫و‬

ََ ِِ ‫ﻮ َء‬‫ُﺿ‬‫ُ ا‬ْََ‫م‬

Lampiran 13

32
Kad Imbasan

‫ﺖ‬‫ﻳ‬‫ﻧَﻮ‬

‫ﺿُﻮﺀ‬‫ﺍﻟْﻮ‬

‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻟ‬

‫ﺎﻟَﻰ‬‫ﺗَﻌ‬

Lampiran 14

33
Membasuh Muka Berkumur Membasuh Kedua Tangan

Menyapu Kepala Membasuh Telinga Membasuh Kedua


Tangan Hingga ke Siku

Membasuh Kaki

Lampiran 15

34
‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﺻﺒﺢ‬

‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪‬ﺒ‪‬ﺢِ ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺘَﻴ‪‬ﻦِ ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ‪‬ﻟ‪‬ﻠﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﻟَﻰ‬

‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﺻﺒﺢ ﺩﻭﺍ ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬

‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻇﻬﺮ‬

‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟﻈﱡﻬ‪‬ﺮِ ﺃَﺭ‪ ‬ﺑ‪‬ﻊ‪ َ‬ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ‪‬ﻟ‪‬ﻠﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﱃ‪‬‬

‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻇﻬﺮ ا‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬

‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻋﺼﺮ‬


‫‪,‬‬

‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺼ‪‬ﺮِ ﺃَﺭ‪ ‬ﺑ‪‬ﻊ‪ َ‬ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ‪ ‬ﻟ‪‬ﻠﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﱃ‪‬‬


‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻋﺼﺮ ا‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬

‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻣﻐﺮﺏ‬


‫‪35‬‬
‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﻐْﺮِﺏِ ﺛﻼﺛﺔَ ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ‪‬ﻟ‪‬ﻠﱠﻪ‪ ‬ﺗَﻌ‪‬ﺎﱃ‪‬‬

‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻣﻐﺮﺏ ‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬

‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻋﺸﺎﺀ‬

‫ﺃُﺻ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﻓَﺮ‪‬ﺽ‪ ‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺸ‪‬ﺎﺀ‪ ‬ﺃَﺭ‪ ‬ﺑ‪‬ﻊ‪ َ‬ﺭ‪‬ﻛْﻌ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ‪‬ﻟ‪‬ﻠﱠﻪ‪ ‬ﺗَﺎﱃ‪‬‬


‫ﺳﻬﺎﺝ ﺍﻛﻮ ‪ ‬ﻓﺮﺽ ﻋﺸﺎﺀ ا‪ ‬ﺭﻛﻌﺔ ﺗﻮﻧﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬

‫‪Lampiran 16‬‬

‫‪36‬‬
Qiam Takbiratul Ihram Berdiri Mengadap Kiblat

Duduk Antara Dua Sujud Sujud Rukuk R

Memberi Salam Duduk Iftirash Duduk Tahiyyat

Lampiran 17

.
‫ل‬   ‫غ د‬  ‫إ‬

37
.1

.2

.3

.4

.5

.6

Lampiran 18
Nama :__________________________ Tahun : ________

.
‫رة ا‬  ‫ ا‬ ‫ا‬
38
Lampiran 19

‫ا‬‫ة ا‬ ‫ءن‬

39
ُَ‫ ُ أ‬َ‫ا‬
‫ع‬‫س ر‬ ‫ءن‬
ِ‫ِه‬ْَِَ‫ و‬ْِَ‫َ ا‬َ‫نَ ر‬َْُ

‫ال‬‫س إ‬ ‫ءن‬


ُ‫َه‬ِَ ْَِ ُ ‫َ ا‬ِَ
‫د‬ ‫س‬ ‫ءن‬
ِ‫ِه‬ْَِَ‫ و‬ْ‫َ ا‬َ‫نَ ر‬َْُ
‫د‬ ‫را دوا‬‫ءن دودوق ام‬

‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻓَﻌ‬‫ﺍﺭ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﺍﺟ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﺍﺭ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻟ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻏْﻔ‬‫ﺏ‬‫ﺭ‬

‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﻒ‬‫ﺍﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﺎﻓ‬‫ﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﺪﻧ‬‫ﺍﻫ‬‫ ﻭ‬‫ﻲ‬‫ﺯُﻗْﻨ‬‫ﺍﺭ‬‫ﻭ‬

Lampiran 20

Nama :__________________________ Tahun : ________

  ‫دي ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ‬ ‫وه‬‫ د‬‫ن ا‬


.
40
1

41