Anda di halaman 1dari 1

Jelaskan lima peranan guru dalam mereleasasikan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan.

1. Guru sebagai pendidik harus mempunyai iltizam yang lebih untuk


melaksanakan aktiviti bagi mencapai aspirasi-aspirasi yang terkandung dalam
Falsafah Pendidikan Negara.
2. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang baru guru perlu bersedia
melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran baru bagi melahirkan
insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek,rohani,emosi dan
jasmani.
3. Golongan pendidik juga harus berpandangan jauh dan luas.Mereka harus
terus berusaha untuk menjadikan hasrat yang terkandung dalam Wawasan
2020 itu satu realiti.
4. Pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelenggaraan
prasarana supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat
digunakan,serta dalam keadaan yang baik dan selamat.
5. Pelaksanaan kurikulum & kokurikulum yang dapat berjaya
memperkembangkan potensi murid dari aspek intelek,jasmani,emosi dan
rohani secara keseluruhan dan bersepadu.
6. Pelaksanaan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan
perkongsian pintar(smart patnership) di antara sekolah dengan masyarakat
supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu
pembangunan sekolah,baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang
diperlukan.