P. 1
Buku Laporan Latihan Rumah Sukan

Buku Laporan Latihan Rumah Sukan

|Views: 829|Likes:
Dipublikasikan oleh NASOHA

More info:

Published by: NASOHA on Nov 12, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan

1. PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI DAN LATIHAN RUMAH SUKAN
A. HARI AKTIVITI / LATIHAN
i Setiap pasukan adalah wajib menjalankan aktiviti atau latihan mingguan mengikut jadual latihan yang
ditetapkan oleh majlis sukan.
ii Latihan tambahan boleh dijalankan pada hari atau masa yang lain dengan syarat :
iii Memberitahu dan mendapat keizinan daripada Guru Penasihat dan GPK Kokurikulum terlebih dahulu.
iv erdapat tempat untuk menjalankan aktiviti.
v !da Guru Penasihat yang mengawasi aktiviti.
vi arikh"tarikh aktiviti yang tidak dapat dijalankan akan diberitahu dari semasa ke semasa melalui sistem siaraya
sekolah dan di#atatkan di papan kenyataan kokurikulum.
B. MASA AKTIVITI / LATIHAN
i Sesi Latihan : Pelajar Sesi Petang " $.%% pagi & '%.%% pagi
ii Sesi Latihan : Pelajar Sesi Pagi " (.(% petang & ).(% petang
C. PAKAIAN SEMASA AKTIVITI / LATIHAN
i *aju +"shirt, rumah sukan !!-
ii *aju +"shirt, putih.
iii Seluar trek hitam atau biru tua.
iv Kasut sukan atau kasut sekolah.
D. KEHADIRAN
i Setiap ahli pasukan adalah diwajibkan hadir dalam setiap aktiviti . latihan pada masa yang ditetapkan.
ii Kehadiran ahli pasukan hendaklah di#atatkan dalam buku laporan aktiviti rumah sukan oleh Guru Penasihat
masing"masing.
iii Pelajar yang tidak hadir perlu memberikan surat yang menyatakan sebab"sebab ketidakhadiran mereka yang
ditandatangani oleh ibu bapa mereka.
iv Pelajar yang tidak hadir sebanyak tiga kali aktiviti . latihan/ guru penasihat perlu menghantar surat
pemberitahuan kepada ibu bapa mereka.
E. BUKU LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN
i Setiap pasukan hendaklah menggunapakai satu buku laporan yang telah disediakan.
ii Setiap maklumat dalam buku berkenaan hendaklah dilengkapkan dan sentiasa dikemaskini.
iii Semua aktiviti . latihan hendaklah direkodkan dalam buku laporan.
iv *uku laporan yang telah lengkap hendaklah diserahkan ke bilik GPK Kokurikulum sehari selepas aktiviti .
latihan dijalankan.
v Guru penyelaras akan menyemak dan memastikan semua buku laporan telah dihantar ke bilik GPK
Kokurikulum.
vi Guru penyelaras hendaklah menyerahkan buku laporan kepada GPK Kokurikulum pada setiap bulan untuk
disahkan dan ditandatangani.

'
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
2. MESYUARAT AGUNG RUMAH-RUMAH SUKAN SMKK 2008
S0S1 P!G1
P!S-K!2
L3K!S1 !41K5 5!41 M!S!
P04K!S!
+*14-, K!212
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ' 8 7
S!41!
+M04!5,
G0L!2GG!2G 04*-K!
!2!4! *L3K ! 8 *
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ' 8 7
P-4!
+516!-, 9!!4!2 K06!
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ' 8 7
:14!
+K-212G, 90:!2
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ' 8 7
S0S1 P0!2G
P!S-K!2
L3K!S1 !41K5 5!41 M!S!
P04K!S!
+*14-, K!212
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ) 8 ;
S!41!
+M04!5,
G0L!2GG!2G 04*-K!
!2!4! *L3K ! 8 *
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ) 8 ;
P-4!
+516!-, 9!!4!2 K06!
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ) 8 ;
:14!
+K-212G, 90:!2
'' 6!2 7%%$ 6-M!! ) 8 ;
TAKWIM PENGURUSAN

7
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
JANUARI 2008
AHAD
6 13 20 27
ISNIN
7 14
• Latihan
SATRIA 1
• Latihan PUTRA
1
• Latihan
Perbarisan 1
21
• Latihan SATRIA
3
• Latihan PUTRA
3
• Latihan
Perbarisan 3
28
• Latihan SATRIA
5
• Latihan PUTRA
5
• Latihan
Perbarisan 5
SELASA
1 8
• Mesy. Majis
!"#$ri#$$%
!ai !e&1.
• Mesy. Majis
S$#an !ai !e&1.
15
• Latihan
P'R!ASA 1
• Latihan (IRA
1
• Latihan
Perbarisan 1
22
• Latihan
P'R!ASA 3
• Latihan (IRA 3
• Latihan
Perbarisan 3
2)
• Latihan
P'R!ASA 5
• Latihan (IRA 5
• Mesy. Majis
S$#an !ai !e&2
• Latihan
Perbarisan 5
RABU
2 )
• Pen*a+taran
!"#$ri#$$%
2008
16
• Latihan
SATRIA 2
• Latihan PUTRA
2
• Latihan
Perbarisan 2
23
• Thai,$sa%
30
• Latihan SATRIA
6
• Latihan PUTRA
6
• Latihan
Perbarisan 6
KHAMIS
3 10
• A-a M$hara%
17
• Latihan
P'R!ASA 2
• Latihan (IRA
2
• Latihan
Perbarisan 2
24
• Latihan SATRIA
4
• Latihan PUTRA
4
• Latihan
Perbarisan 4
31
• Latihan
P'R!ASA 6
• Latihan (IRA 6
• Latihan
Perbarisan 6
JUMAAT
4 11
• Mesy$arat
A.$n. R$%ah
S$#an
18 25
• Latihan
P'R!ASA 4
• Latihan (IRA 4
• Latihan
Perbarisan 4
SABTU
5 12
• A#ti/iti Unit
!"#$ri#$$%
1) 26
• A#ti/iti Unit
!"#$ri#$$%
FEBRUARI 2008

(
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
AHAD
3 10 17 24
ISNIN
4 11
• Latihan SATRIA
7
• Latihan PUTRA
7
• Latihan
Perbarisan 7
18
• S$#antara
SATRIA 0
PUTRA
25
• Ra,tai 1
SELASA
5 12
• Latihan
P'R!ASA 7
• Latihan (IRA 7
• Latihan
Perbarisan 7
1)
• S$#antara
P'R!ASA 0
(IRA
• Mesy. Majis
S$#an !ai !e&3
26
• Ra,tai 2
RABU
6 13
• Latihan SATRIA
8
• Latihan PUTRA
8
• Latihan
Perbarisan 8
20
• A1ara Sebe$%
S$#an
27
• !ej"hanan
2ahra.a SM!!
!ai !e&)
KHAMIS
7
• Tah$n 3ar$
4ina
14
• Latihan
P'R!ASA 8
• Latihan (IRA 8
• Latihan
Perbarisan 8
21
• A1ara Sebe$%
S$#an
28
JUMAAT
1 8
• Tah$n 3ar$
4ina
15 22
• A1ara Sebe$%
S$#an
2)
SABTU
2 ) 16
• A#ti/iti Unit
!"#$ri#$$%
23
• !ej"hanan
Merentas 5esa
3. JADUAL LATIHAN PASUKAN RUMAH SUKAN
L!15!2 ' 8 7
5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu

<
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
Satria + Merah , '<.%'.%$ ';.%'.%$
Putra + 5ijau , '<.%'.%$ ';.%'.%$
Perkasa + *iru , ').%'.%$ '=.%'.%$
:ira + Kuning , ').%'.%$ '=.%'.%$
L!15!2 ( 8 <
5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu
Satria + Merah , 7'.%'.%$
>uti Sambutan
haipusam
7<.%'.%$
Putra + 5ijau , 7'.%'.%$ 7<.%'.%$
Perkasa + *iru , 77.%'.%$ 7).%'.%$
:ira + Kuning , 77.%'.%$ 7).%'.%$
L!15!2 ) 8 ;
5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu
Satria + Merah , 7$.%'.%$ (%.%'.%$
Putra + 5ijau , 7$.%'.%$ (%.%'.%$
Perkasa + *iru , 7?.%'.%$ ('.%'.%$
:ira + Kuning , 7?.%'.%$ ('.%'.%$
L!15!2 = 8 $
5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu
Satria + Merah , ''.%7.%$ '(.%7.%$
Putra + 5ijau , ''.%7.%$ '(.%7.%$
Perkasa + *iru , '7.%7.%$ '<.%7.%$
:ira + Kuning , '7.%7.%$ '<.%7.%$
S-K!2!4!/ !>!4! S0*0L-M S-K!2 8 M0402!S 90S!
5ari
Pasukan
1snin
'$.%7.%$
Selasa
'?.%7.%$
4abu
7%.%7.%$
Khamis
7'.%7.%$
6umaat
77.%7.%$
Sabtu
7(.%7.%$
Satria + Merah , Sukantara
!#ara"!#ara Sebelum Sukan
Kejohanan
Merentas
9esa Kali
Ke")
Putra + 5ijau , Sukantara
Perkasa + *iru , Sukantara
:ira + Kuning , Sukantara
ARAHAN KEPADA PELAJAR
!, Sesi latihan : Pelajar Sesi Petang " $.%% pagi & '%.%% pagi
Pelajar Sesi Pagi " (.(% petang & ).(% petang
*, Pakaian : '. *aju +"Shirt, rumah sukan SMK Kempas
atau
: 7. *aju +"Shirt, berwarna putih
: (. Seluar panjang +ra#k Suit, berwarna *iru Gelap atau 5itam
: <. Memakai kasut sukan atau kasut sekolah.
. JADUAL LATIHAN PERBARISAN
PASUKAN BADAN BERUNI!ORM " PASUKAN RUMAH SUKAN
L!15!2 ' 8 7
*il 5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu

)
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
' Pengakap Laut '<.%'.%$ ';.%'.%$
7 Pandu Puteri 4emaja '<.%'.%$ ';.%'.%$
( Pandu Puteri 4anjer ').%'.%$ '=.%'.%$
< Pergerakan Puteri 1slam ').%'.%$ '=.%'.%$
) P*SM ').%'.%$ '=.%'.%$
; Kadet Polis :anita ').%'.%$ '=.%'.%$
= Kadet Polis Lelaki '<.%'.%$ ';.%'.%$
$ Kadet *omba '<.%'.%$ ';.%'.%$
? K4S '<.%'.%$ ';.%'.%$
'% Silat
'' aekwondo
'7 Pembawa *endera
Kejohanan
'( Satria + Merah , '<.%'.%$ ';.%'.%$
'< Putra + 5ijau , '<.%'.%$ ';.%'.%$
') Perkasa + *iru , ').%'.%$ '=.%'.%$
'; :ira + Kuning , ').%'.%$ '=.%'.%$
L!15!2 ( 8 <
*il 5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu
' Pengakap Laut 7'.%'.%$
>
u
t
i

S
a
m
b
u
t
a
n

h
a
i
p
u
s
a
m
7<.%'.%$ 7;.%'.%$
7 Pandu Puteri 4emaja 7'.%'.%$ 7<.%'.%$ 7;.%'.%$
( Pandu Puteri 4anjer 77.%'.%$ 7).%'.%$ 7;.%'.%$
< Pergerakan Puteri 1slam 77.%'.%$ 7).%'.%$ 7;.%'.%$
) P*SM 77.%'.%$ 7).%'.%$ 7;.%'.%$
; Kadet Polis :anita 77.%'.%$ 7).%'.%$ 7;.%'.%$
= Kadet Polis Lelaki 7'.%'.%$ 7<.%'.%$ 7;.%'.%$
$ Kadet *omba 7'.%'.%$ 7<.%'.%$ 7;.%'.%$
? K4S 7'.%'.%$ 7<.%'.%$ 7;.%'.%$
'% Silat 7;.%'.%$
'' aekwondo 7;.%'.%$
'7 Pembawa *endera
Kejohanan
'( Satria + Merah , 7'.%'.%$ 7<.%'.%$
'< Putra + 5ijau , 7'.%'.%$ 7<.%'.%$
') Perkasa + *iru , 77.%'.%$ 7).%'.%$
'; :ira + Kuning , 77.%'.%$ 7).%'.%$
L!15!2 ) 8 ;
*il 5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu
' Pengakap Laut 7$.%'.%$ (%.%'.%$
7 Pandu Puteri 4emaja 7$.%'.%$ (%.%'.%$
( Pandu Puteri 4anjer 7?.%'.%$ ('.%'.%$
< Pergerakan Puteri 1slam 7?.%'.%$ ('.%'.%$

;
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
) P*SM 7?.%'.%$ ('.%'.%$
; Kadet Polis :anita 7?.%'.%$ ('.%'.%$
= Kadet Polis Lelaki 7$.%'.%$ (%.%'.%$
$ Kadet *omba 7$.%'.%$ (%.%'.%$
? K4S 7$.%'.%$ (%.%'.%$
'% Silat
'' aekwondo
'7 Pembawa *endera
Kejohanan
7$.%'.%$ 7?.%'.%$ (%.%'.%$ ('.%'.%$
'( Satria + Merah , 7$.%'.%$ (%.%'.%$
'< Putra + 5ijau , 7$.%'.%$ (%.%'.%$
') Perkasa + *iru , 7?.%'.%$ ('.%'.%$
'; :ira + Kuning , 7?.%'.%$ ('.%'.%$
L!15!2 = 8 $
*il 5ari
Pasukan
1snin Selasa 4abu Khamis 6umaat Sabtu
' Pengakap Laut ''.%7.%$ '(.%7.%$ ';.%7.%$
7 Pandu Puteri 4emaja ''.%7.%$ '(.%7.%$ ';.%7.%$
( Pandu Puteri 4anjer '7.%7.%$ '<.%7.%$ ';.%7.%$
< Pergerakan Puteri 1slam '7.%7.%$ '<.%7.%$ ';.%7.%$
) P*SM '7.%7.%$ '<.%7.%$ ';.%7.%$
; Kadet Polis :anita '7.%7.%$ '<.%7.%$ ';.%7.%$
= Kadet Polis Lelaki ''.%7.%$ '(.%7.%$ ';.%7.%$
$ Kadet *omba ''.%7.%$ '(.%7.%$ ';.%7.%$
? K4S ''.%7.%$ '(.%7.%$ ';.%7.%$
'% Silat ';.%7.%$
'' aekwondo ';.%7.%$
'7 Pembawa *endera
Kejohanan
''.%7.%$ '7.%7.%$ '(.%7.%$ '<.%7.%$ ';.%7.%$
'( Satria + Merah , ''.%7.%$ '(.%7.%$
'< Putra + 5ijau , ''.%7.%$ '(.%7.%$
') Perkasa + *iru , '7.%7.%$ '<.%7.%$
'; :ira + Kuning , '7.%7.%$ '<.%7.%$
L!15!2 ? " 4!P!1 '/ 4!P!1 7 8 M!6L1S P04!SM1!2 K0635!2!2 3L!54!G! SMKK K!L1 K0"?
*il 5ari
Pasukan
1snin
7).%7.%$
Selasa
7;.%7.%$
4abu
7=.%7.%$
Khamis
7$.%7.%$
6umaat
7?.%7.%$
Sabtu
%'.%(.%$
' Pengakap Laut
7 Pandu Puteri 4emaja
( Pandu Puteri 4anjer
< Pergerakan Puteri 1slam

=
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
4
a
p
t
a
i

K
a
l
i

K
e
"
'
$
.
%
%

p
g

"

'
%
.
%
%

p
g
4
a
p
t
a
i

K
a
l
i

K
e
"
7
$
.
%
%

p
g

"

'
%
.
%
%

p
g
K
e
j
o
h
a
n
a
n

3
l
a
h
r
a
g
a

S
M
K

K
e
m
p
a
s
) P*SM
; Kadet Polis :anita
= Kadet Polis Lelaki
$ Kadet *omba
? K4S
'% Silat
'' aekwondo
'7 Pembawa *endera Kejohanan
'( Satria + Merah ,
'< Putra + 5ijau ,
') Perkasa + *iru ,
'; :ira + Kuning ,
ARAHAN KEPADA PELAJAR
!, Sesi latihan : Pelajar Sesi Petang " $.%% pagi & '%.%% pagi
Pelajar Sesi Pagi " (.(% petang & ).(% petang
*, Pakaian : '. *eruni@orm Lengkap atau Separa Lengkap
: 7. *aju +"Shirt, rumah sukan SMK Kempas
: (. Seluar panjang +ra#k Suit, berwarna *iru Gelap atau 5itam
: <. Memakai kasut

$
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
#. MESYUARAT AGUNG PASUKAN RUMAH SUKAN
arikh : .....................................................
5ari : .....................................................
Masa : .....................................................
empat : .....................................................
Kehadiran : .....................................................
1. U$%&%' %()-%()%' &*'+*,)-.
'.' Pengerusi mengu#apkan terima kasih kepada semua pelajar yang menjadi ahli pasukan rumah sukan
AAAAAAAAAA kerana menghadiri Mesyuarat !gung Kali Pertama 4umah"4umah Sukan tahun 7%%$.
2. P*(%'/.0%' J%1%/%' K)%-% P%-)0%' R)2%3 S)0%' 2008
7.' Pengerusi :
7.7 2aib Pengerusi :
7.( Setiausaha :
7.< Penolong Setiausaha :
7.) *endahari :
7.; Penolong *endahari :
7.= !hli 6awatan Kuasa :

7.=.' :
7.=.7 :
7.=.( :
7.=.< :
7.=.) :
7.=.; :
Tindakan : Guru penasihat dan ahli pasukan

?
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
3. P*,%'$%'+%' 4%' /%01.2 %0/.5./. / (%/.3%'
(.' akwim !ktiviti
Rujuk Jadul Latihan Rumah-Rumah Sukan
(.7 !#ara yang dipertandingkan
Rujuk Jadul Latihan Rumah-Rumah Sukan
Tindakan : SU sukan /Guru penasihat
. K*(*'+0%&%' %0/.5./. / (%/.3%'
<.' *aju +"shirt, rumah sukan !!-
<.7 *aju +"shirt, putih.
<.( Seluar trek hitam atau biru tua.
<.< Kasut sukan atau kasut sekolah.
#. B%6%,%' 0*%3(.%' //%27%3%'
).' Pengerusi mengingatkan ahli"ahli bahawa bayaran keahlian atau bayaran tambahan dikenakan sebanyak
+4inggit Malaysia : ......................................................, adalah bertujuan menampung kos pengendalian latihan
seperti membekalkan ahli"ahli minuman per#uma. Selain itu/ bayaran tersebut juga digunakan bagi tujuan membeli
kelengkapan kontijen perbarisan dan kelengkapan hiasan rumah sukan.
).7 !hli"ahli pasukan rumah bersetuju sebulat suara bahawa bayaran keahlian yang perlu dibayar adalah
sebanyak +4inggit Malaysia : ......................................................,.
Tindakan : Bendahari
8. H%(-3%( L%.'
;.' Pengerusi meminta sebanyak 7% orang pelajar lelaki dan 7% orang pelajar perempuan sesi petang menyertai
kontijen perbarisan rumah"rumah sukan.
;.7 Pengerusi turut meminta pelajar"pelajar yang pernah mewakili sekolah dan pasukan rumah sukan pada sesi
7%%= agar tampil memberi nama kepada pengerusi bagi tujuan diserapkan dalam pasukan.
Tindakan : Jurulatih pasukan
9. U$%&%' &*'%'++)3%'
=.' Pengerusi mengingatkan semua ahli"ahli pasukan agar memberi '%% % komitmen semasa dalam latihan dan
dalam pertandingan agar pasukan dapat memungut seberapa pingat seterusnya mun#ul johan pada tahun 7%%$.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam AAAAAAAAAAAA pagi . petang.
Laporan disediakan oleh :
..................................................... arikh : ...........................
+ ,
Setiausaha Pasukan 4umah Sukan

'%
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
SMK Kempas/ 6ohor *ahru.
8. ORGANISASI PASUKAN RUMAH SUKAN
;.' 2ama Pasukan 4umah Sukan
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
;.7 Guru Penasihat :
*il 6awatan 2ama
' Pengerusi
7 2aib Pengerusi
( Setiausaha
< Pen. Setiausaha
) *endahari
; Pen. *endahari
= !6K
=.'
=.7
=.(
=.<
=.)
=.;
=.=
=.$

''
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
;.( !hli jawatankuasa pelajar :
*il 6awatan 2ama ing.
' Pengerusi
7 2aib Pengerusi
( Setiausaha
< Pen. Setiausaha
) *endahari
; Pen. *endahari
= !6K
=.'
=.7
=.(
=.<
=.)
=.;
=.=
=.$

'7
________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan
9. JUMLAH AHLI MENGIKUT PECAHAN TINGKATAN: KAUM DAN JANTINA
12GK!!2
M0L!B- >12! 1291! L!12"L!12 6-ML!5 6-ML!5
*0S!4
L P L P L P L P L P
P04!L15!2
S!-
9-!
1G!
0MP!
L1M!
6-ML!5

'(
8. REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
'
7
(
<
)
;
=
$
?
'%
''
'7
'(
'<
')
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
';
'=
'$
'?
7%
7'
77
7(
7<
7)
7;
7=
7$
7?
(%
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
('
(7
((
(<
()
(;
(=
($
(?
<%
<'
<7
<(
<<
<)
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
<;
<=
<$
<?
)%
)'
)7
)(
)<
))
);
)=
)$
)?
;%
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
;'
;7
;(
;<
;)
;;
;=
;$
;?
=%
='
=7
=(
=<
=)
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
=;
==
=$
=?
$%
$'
$7
$(
$<
$)
$;
$=
$$
$?
?%
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
?'
?7
?(
?<
?)
?;
?=
?$
??
'%%
'%'
'%7
'%(
'%<
'%)
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
'%;
'%=
'%$
'%?
''%
'''
''7
''(
''<
'')
'';
''=
''$
''?
'7%
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
'7'
'77
'7(
'7<
'7)
'7;
'7=
'7$
'7?
'(%
'('
'(7
'((
'(<
'()
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
'(;
'(=
'($
'(?
'<%
'<'
'<7
'<(
'<<
'<)
'<;
'<=
'<$
'<?
')%
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
')'
')7
')(
')<
'))
');
')=
')$
')?
';%
';'
';7
';(
';<
';)
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
';;
';=
';$
';?
'=%
'='
'=7
'=(
'=<
'=)
'=;
'==
'=$
'=?
'$%
REKOD KEHADIRAN AHLI PASUKAN
BIL NAMA AHLI L/P TING TARIKH AKTIVITI DIJALANKAN
SAI;
T-
SHIRT
YURAN
< RM =
'$'
'$7
'$(
'$<
'$)
'$;
'$=
'$$
'$?
'?%
'?'
'?7
'?(
'?<
'?)
'?;
'?=
'?$
7%%
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 '
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 7
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 (
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 <
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 )
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 ;
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 =
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 $
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 ?
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
LAPORAN AKTIVITI / LATIHAN MINGGUAN
L!15!2 '%
'. Guru Penasihat
'.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
'.= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. arikh . 5ari
(. empat
<. Kehadiran <.' Lelaki AAAAAA.AAAAAAA <.7 Perempuan AAAAAAA.AAAAAAAA
<.( 6umlah AAAAA.AAAAAAA
). Laporan aktiviti
;. 5al"5al Lain
9isediakan oleh : 9isahkan oleh :
............................................ .........................................
+ , + ,
Setiausaha/ Guru Penasihat
Pasukan 4umah Sukan ............... Pasukan 4umah Sukan .............
10. PENYATA KEWANGAN 2008
*il 6enis !ktiviti indakan +  =
).' !ktiviti pemanasan badan
).7 Latihan larian '%% meter
).( Latihan larian 7%% meter
).< Latihan larian <%% meter
).) Latihan larian $%% meter
).; Latihan larian (%%% meter
).= Latihan larian < C '%% meter
).$ Latihan larian < C 7%% meter
).? Latihan larian < C <%% meter
).'% Latihan lompat tinggi
).'' Latihan lompat jauh
).'7 Latihan melontar peluru
).'( Latihan melempar #akera
).'< Latihan Perbarisan 4umah Sukan
).') Kejohanan Sukantara
).'; Kejohanan 3lahraga & !#ara Sebelum Sukan
).'= Kejohanan Merentas 9esa
).'$ 4aptai Sukan
).'? Kejohanan 3lahraga
P02041M!!2 P04*0L!26!!2
arikh *utiran 6umlah
4M
arikh *utiran 6umlah
4M
JUMLAH JUMLAH
P02041M!!2 P04*0L!26!!2
arikh *utiran 6umlah
4M
arikh *utiran 6umlah
4M
JUMLAH JUMLAH
BORANG PENYERTAAN RASMI
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SMK KEMPAS KALI KE-9 2008
PASUKAN : KATEGORI : P13 / P15 / P18 / L13 / L15 / L18 *
100 meter 200 meter
1. 1.
400 meter 800 meter
1.
1.
2.
1500 meter Perempu! 3000 meter " Ter#u$%
1.
2.
1.
2.
Le&$' 5000 meter " Ter#u$% 4 ( 100 meter
1.
2.
1.
2.
3.
4.
4 ( 200 meter 4 ( 400 meter
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
L)!tr Pe&uru L)mpt T'!**'
1.
2.
1.
2.
L)mpt +u, Lempr -$er
1.
2.
1.
2.
ARAHAN :
1. Se)r!* At&et : 3 .r '!/'0'/u "term1u$ .r ter#u$% + 2 .r #erp1u$!
PINDAAN PERTAMA

________________________________________________________________________________Laporan Latihan Rumah Sukan

2. MESYUARAT AGUNG RUMAH-RUMAH SUKAN SMKK 2008 SESI PAGI

PASUKAN

LOKASI

TARIKH

HARI

MASA

PERKASA (BIRU)

KANTIN

11 JAN 2008

JUMAAT

1&2

SATRIA (MERAH)

GELANGGANG TERBUKA ANTARA BLOK A & B

11 JAN 2008

JUMAAT

1&2

PUTRA (HIJAU)

DATARAN KEJAT

11 JAN 2008

JUMAAT

1&2

WIRA (KUNING)

DEWAN

11 JAN 2008

JUMAAT

1&2

SESI PETANG

PASUKAN

LOKASI

TARIKH

HARI

MASA

PERKASA (BIRU)

KANTIN

11 JAN 2008

JUMAAT

5&6

SATRIA (MERAH)

GELANGGANG TERBUKA ANTARA BLOK A & B

11 JAN 2008

JUMAAT

5&6

PUTRA (HIJAU)

DATARAN KEJAT

11 JAN 2008

JUMAAT

5&6

WIRA (KUNING)

DEWAN

11 JAN 2008

JUMAAT

5&6

TAKWIM PENGURUSAN

2

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->