Anda di halaman 1dari 1

PENYATA KEWANGAN

PERSATUAN XYZ
KETERANGAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI
1HB. JANUARI 2007HINGGA 31 HB. DISEMBER 2007

PENDAPATAN/PENERIMAAN RM PERBELANJAAN/PEMBAYARAN RM

Baki pada 1.1….. 14,000.00 Sewa rumah, cukai dan lain-lain 00.00

Yuran dari ahli 1,000.00 Gaji 500.00

Derma 100.00 Alat tulis, cetak dan lain-lain 300.00


Faedah 100.00 Mesyuarat Agung 80.00

Bayaran Perkhidmatan 1,000.00 Jumlah Perbelanjaan: 880.00

Baki pada akhir tahun:


16420.00
Wang Tunai di bank
Upah angkat barang lama 1,000.00

Wang Tunai di tangan 100.00

JUMLAH: 17,400.00 JUMLAH: 17,400.00

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :
:
Jawatan Jawatan : Pemeriksa Kira-Kira
(Pemegang Jawatan
Utama)

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :

Jawatan : Jawatan : Pemeriksa Kira-Kira


(Pemegang Jawatan
Utama)

Tandatangan Induk :
(Jika Berkenaan)