Anda di halaman 1dari 5

BobspekRockers AlKubra Berpeganglah pada Kitab Allah, keluarkan zakat, dirikan

solat dan yakin akan adanya hari akhirat..


27 minutes ago · LikeUnlike


Epi Berserah
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.Ia mendapat
pahala[dari kebaikan]yang diusahakannya dan ia mendapat siksa[dari kejahatan]yang
dikerjakannya.[Mereka berdo’a]:"Ya Tuhan kami,janganlah Engkau hukum kami j...ika
kami lupa atau kami tersalah.Ya Tuhan kami,janganlah Engkau bebankan kepada kami
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum
kami.Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup
kami memikulnya.Beri ma’aflah kami;ampunilah kami;dan rahmatilah kami. Engkaulah
Penolong kami,maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".See more
26 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Dialah) Tuhan yang mentadbirkan dua timur dan Tuhan yang
mentadbirkan dua barat. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu,
yang kamu hendak dustakan? Dia biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar)
mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Di antara keduanya ada penyekat yang
memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Maka yang mana satu
di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?
25 minutes ago · LikeUnlike


Epi Berserah Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari
Tuhannya,demikian pula orang-orang yang beriman.Semuanya beriman kepada
Allah,malaikat-malaikat-Nya,kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.[Mereka
mengatakan]:"Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun dari rasul rasul-
Nya",dan mereka mengatakan:"Kami dengar dan kami ta’at".[Mereka
berdo’a]:"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".
24 minutes ago · LikeUnlike


Epi Berserah
Dia-lah yang menurunkan Al Kitab[Al Qur’an]kepada kamu.Di antara [isi]nya ada ayat-
ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain
mutasyaabihaat.Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada
kesesatan,maka mereka ...mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk
menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta’wilnya,padahal tidak ada yang mengetahui
ta’wilnya melainkan Allah.Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami
beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat,semuanya itu dari sisi Tuhan kami."Dan
tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal.See more
22 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Dia biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar)
mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Di antara keduanya ada penyekat yang
memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Maka yang mana satu
di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?
19 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra "Dan Kami jadikan lapisan berlapis-lapis sehingga mereka
tidak memahami alQuran, dan tidaklah menambah alQuran itu pada mereka melainkan
kerugian"
17 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Dan orang-orang yang ingkar itu berkata: "Kami tidak akan
beriman sehinggalah kami diberi sama yang diberikan (diturunkan) kepada Rasul Allah:
dan mereka tidak berselisih melainkan setelah datang pengetahuan kepada mereka"
16 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Dan orang-orang yang berhujah menyangkal dan membantah
tentang kebenaran agama Allah sesudah disambut dan diterima agamaNya itu bantahan
mereka itu sia-sia belaka di sisi Tuhan mereka dan mereka pula ditimpa kemurkaan serta
mereka beroleh azab seksa yang seberat-beratnya.
15 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra
Katakanlah:Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran yang aku
sampaikan itu, kasih mesra (kamu terhadapku) disebabkan pertalian kerabat dan sesiapa
yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya ...(dengan
menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi
sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur
kepadaNya).

bahkan mereka mengatakan: Dia telah mereka-reka perkara dusta terhadap Allah kerana
Allah berkuasa jika Dia menghendaki menutup hatimu. Dan sememangnya Allah tetap
menghapuskan perkara yang salah serta Dia menetapkan yang benar dengan kalimah-
kalimah wahyuNya dan keputusanNya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui akan segala
(isi hati) yang terkandung di dalam dada.See more
12 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga, tetapi
Allah melimpahkan kurniaNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-
hambaNya dan kami tiadalah berkuasa membawa kepada kamu sebarang bukti (mukjizat)
melainkan dengan izin Allah dan dengan yang demikian maka kepada Allah jualah
hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri
11 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra
Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu terhadap orang yang menjadikan hawa
nafsunya: Tuhan yang dipatuhinya dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana
diketahuiNya (bahawa dia tetap kufur ingkar) dan dimeteraikan pula atas pendengarannya
...dan hatinya serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi
yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia
berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu tidak ingat dan insaf?

Dan mereka berkata: Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini.
Kita mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan
edaran zaman.

Pada hal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu; mereka
hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-
ayat keterangan Kami yang jelas nyata (mengenai soal hidup semula sesudah mati),
tidaklah ada hujah mereka (untuk menolak kebenarannya) selain daripada berkata:
Bawakanlah datuk nenek kami (hidup semula) kalau betul kamu orang-orang yang benar!
See more
8 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Dia
menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Dia berfirman kepada (hakikat) benda itu: Jadilah
engkau!. Maka ia terus menjadi. Oleh itu akuilah kesucian Allah Tuhan yang memiliki
dan menguasai tiap-tiap sesuatu dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.
7 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Dann sunnahtullah tidak berubah
7 minutes ago · LikeUnlike
Submit

BobspekRockers AlKubra "Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan
tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah dan kalau aku
mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan
banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah dan (tentulah) aku tidak ditimpa
kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah orang yang memberi amaran dan membawa berita
gembira bagi orang-orang yang beriman. "
5 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah
menurunkan kitab (Al-Quran), dan Dialah jua Yang Menolong dan Memelihara orang-
orang yang berbuat kebaikan Dan benda-benda yang kamu sembah selain Allah, tidak
akan dapat menolong kamu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
4 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu
imbasan hasutan dari Syaitan, mereka ingat (kepada ajaran Allah) maka dengan itu
mereka nampak (jalan yang benar).

Sedang saudara (pengikut) Syaitan-syaitan, diban...tu oleh Syaitan-syaitan itu dalam


melakukan kesesatan, kemudian mereka tidak berhenti-henti .

Dan apabila engkau tidak membawa kepada mereka sesuatu ayat Al-Quran (sebagaimana
yang mereka kehendaki), berkatalah mereka (secara mengejek): Mengapa engkau tidak
bersusah payah membuat sendiri akan ayat itu?See more
3 minutes ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra
Dan apabila engkau tidak membawa kepada mereka sesuatu ayat Al-Quran (sebagaimana
yang mereka kehendaki), berkatalah mereka (secara mengejek): Mengapa engkau tidak
bersusah payah membuat sendiri akan ayat itu?

Katakanlah: Sesungguhnya aku ...hanya menurut apa yang diwahyukan kepadaku dari
Tuhanku. Al-Quran ini ialah panduan-panduan yang membuka hati dari Tuhan kamu dan
petunjuk serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila Al-Quran itu
dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk
mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat.
Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendah diri serta
dengan perasaan takut (melanggar perintahnya) dan dengan tidak pula menyaringkan
suara, pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang
lalai. Sesungguhnya mereka (malaikat) yang ada di sisi Tuhanmu tidak bersikap angkuh
(ingkar) daripada beribadat kepadaNya dan mereka pula bertasbih bagiNya dan
kepadaNyalah jua mereka sujud.See more
about a minute ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra "Dan kalaulah aku tidak mahu Rahmat Allah ini tersebar di
kalangan kalian, nescaya aku tidak akan berbicara dengan kalian"
A few seconds ago · LikeUnlike

Submit

BobspekRockers AlKubra "Dan bagaimana aku perlu mengikut kamu di dunia ini sedang
di akhirat kamu yang perlu mengikutku"
A few seconds ago · Like