Masyarakat Arab Jahiliah Sebelum Islam Sekiranya dianalisa daripada intipati-intipati yang terdapat dalam al-Quran secara

literalnya terdapat 4 (empat) ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Jahiliah yang dapat disimpulkan seperti berikut: Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai garis panduan dan petunjuk. Zaman yang tidak mempunyai nilai-nilai peradaban/tamadun yang unggul. Zaman di mana masyarakat yang tidak mempunyai nilai-nilai etika akhlak/moral yang murni sebaliknya mempunyai sikap yang angkuh dan bongkak. Zaman masyarakat yang jahil dibelenggu dengan pemikiran yang jumud dan lesu dari aspek intelektual serta keilmuan. Ciri-ciri yang dinyatakan di atas terdapat pada orang Arab sebelum kelahiran agama Islam. Justeru itu, dapat dirumuskan sekiranya elemen-elemen yang dinyatakan tersebut terdapat pada mana-mana masyarakat atau zaman, maka boleh diklasifikasikan sebagai masyarakat Jahiliah. Nilai-nilai negatif yang disentuh oleh al-Quran merupakan norma kehidupan masyarakat yang tidak bertamadun. Aspek-aspek kerohanian dan pembangunan insan yang positif tidak dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Manusia pada zaman tersebut terpesong dari aspek akidah yang betul dan terpengaruh dengan kecenderungan hawa nafsu.

Secara amnya, al-Quran tidak menentukan secara tepat permulaan pasca era Jahiliah. Walau bagaimanapun, al Quran hanya menyentuh ungkapan Jahiliah secara umum iaitu masyarakat sebelum lahirnya ajaran Islam. Begitu juga, kebanyakan kamus-kamus arab mendefenisikan istilah Jahiliah merujuk kepada zaman sebelum Islam. Asal usul bangsa Arab terbahagi kepada tiga komponen bangsa besar iaiitu bangsa al¶Arabaa¶, bangsa al-`Aaribah dan bangsa al-Musta`rabah. Menurut kebanyakan para pengkaji sejarah Semenanjung Tanah Arab, zaman yang dikategorikan sebagai zaman Jahiliah iaitu selepas kejatuhan dan keruntuhan kerajaan Saba¶. Justeru itu, zaman Jahiliah berlaku selama tiga abad iaitu apabila jatuhnya kerajaan Saba¶ (bangsa Arab Muta`arabah) dan kerajaan Himyar, sekitar 300M sehingga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w pada (610M). Sepanjang tempoh zaman Jahiliah, komuniti masyarakat tersebut berada dalam kekufuran dan kesesatan serta keangkuhan sebagaimana yang digambarkan dalam al-Quran. Mereka bukan sahaja mengalami zaman keruntuhan dari aspek agama bahkan merangkumi sistem politik, ekonomi, perundangan, sosial dan juga ilmu pengetahuan. Umumnya, bangsa arab sebelum kedatangan Islam terbahagi kepada 2 kelompok besar iaitu arab badawi (tinggal di desa) dan arab hadhari (tinggal di bandar).Kedua-dua kelompok masyarakat tersebut memiliki latarbelakang, mentaliti, pengaruh persekitaran,

Perbezaan ini berlaku disebabkan corak kehidupan dan pengalaman hidup yang berbeza di antara satu sama lain. Bagi masyarakat yang tinggal di bandar dikenali sebagai arab hadhari. Kegiatan ekonomi masyarakat tersebut dengan memelihara binatang ternakan seperti unta. Oleh kerana kondisi masyarakat arab badawi yang serba kekurangan dan tidak memiliki sumber ekonomi yang stabil menyebabkan berlakunya konflik di antara puak antara satu sama lain. membunuh. berdikari. kebanyakan dari masyarakat tersebut sanggup melakukan sesuatu perkara yang dikatakan mencabuli hak kemanusiaan seperti berperang. berani dan sentiasa berpindah dari satu tempat ke satu tempat merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat badawi. kambing dan sebagainya. merompak. Kondisi dan situasi masyarakat ini menyebabkan diri mereka diasuh dengan sifat-sifat berani. Secara keseluruhannya. tegas dan sanggup menghadapi sebarang cabaran. . Kebanyakan kaum ini tinggal di desa. menyamun. Sentimen kepuakan yang tinggi menyebabkan hubungan sesama puak sangat akrab seperti hubungan saudara dan ia dianggap sebagai satu perkara yang sensitif. Kegiatan ekonomi. melakukan kekacauan dan perkara-perkara lain. bersesuaian dengan persekitaran iklim dan keadaan semulajadi Semenanjung Tanah Arab ia banyak mempengaruhi personaliti dan tingkah laku masyarakat arab. tidak mudah berputus asa. Justeru itu. Masyarakat arab mempunyai semangat asabiah (kepuakan) yang tinggi di kalangan mereka. berdekatan dengan gunung-gunung atau di lereng-lereng bukit. Kebanyakan masyarakat arab yang dikategorikan sebagai badawi dari kalangan bangsa Arab Hijaz dan Najd. keinginan menguasai sesuatu wilayah. Kelompak arab badawi merupakan kaum yang dominan di kalangan masyarakat arab.kebudayaan dan norma-norma hidup yang berbeza. Kehidupan masyarakat tersebut lebih teratur dan tersusun berbanding dengan kehidupan masyarakat badawi. Kegiatan ekonomi terdiri daripada hasil perniagaan yang dijalankan masyarakat setempat. padang pasir. politik dan sosiobudaya yang terancang dapat membentuk sebuah masyarakat yang kuat dan mempunyai jati diri yang tinggi sesuai. Bagi masyarakat tersebut. sebagai lambang kekuasaan dan kemegahan atau untuk membalas dendam. pertalian darah di antara satu sama lain merupakan ikatan pertalian persaudaraan yang kukuh dan tidak mudah untuk diputuskan atau diganggu oleh orang asing. Unta merupakan haiwan ternakan yang penting pada ketika itu kerana digunakan sebagai kemudahan logistik di kawasan padang pasir yang luas. Oleh yang demikian sekiranya hubungan ini dicabuli oleh pihak asing boleh mengakibatkan berlakunya pergaduhan dan pembunuhan dan boleh berlarutan sehingga mencetuskan peperangan. Sikap seperti kuat bekerja. Pertelingkahan ini berlaku disebabkan keperluan hidup.

TAHUN 13 KERASULAN NABI MUHAMMAD: 73 ORG AUZ & KHAZRAJ MENEMUI NABI. MENGHASILKAN PERJANJIAN AQABAH II : MENYENTUH HAL PEPERANGAN. MUSIM HAJI BERIKUTNYA : 11 ORG KHAZRAJ & 2 ORG AUZ MENEMUI NABI. MELANTIK 12 NAQIB : 9 KHAZRAJ & 3 AUZ HIJRAH µPERPINDAHAN¶ PERPINDAHAN UMAT ISLAM DARI MAKKAH KE MADINAH. MENYEBARKAN ISLAM KPD ORANG MADINAH KETIKA MUSIM HAJI : 3 TAHUN BERTURUTTURUT. SELEPAS PERJANJIAN AQABAH 1 : MU¶AB BIN UMAYR ± DIHANTAR KE MADINAH UTK: SEBARKAN ISLAM. MENGAJAR AYAT ± AYAT AL QURAAN.PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM DI MADINAH DIBENTUK MELALUI DAKWAH ± GOLONGAN PENGHIJRAH/MUHAJIRIN. TUJUAN HIJRAH . TAHUN KE-11 KERASULAN : ORG KHZARAJ MENEMUI NABI MUHAMMAD ± TUNAIKAN HAJI. TERMETERINYA PERJANJIAN AQABAH 1. BUKIT AQABAH ± NABI MEMBERIKAN PENERANGAN TENTANG ISLAM.

3. DIBUAT PADA ZAMAN KHALIFAH UMAR AL-KHATAB. KEDUDUKAN EKONOMI ISLAM SEMAKIN KUKUH.MEMPERGIATKAN PENYEBARAN AGAMA ISLAM. ABU SALAMAH BIN ABD. ROMBONGAN PERTAMA SERAMAI 70 ORANG & TIDAK DIKETAHUI ORANG MUSYRIKIN. MADINAH : PUSAT SESUAI UTK PENYEBARAN ISLAM. MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH. BERGERAK DALAM KUMPULAN KECIL KEPENTINGAN HIJRAH: 1. MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT ISLAM YANG KUAT. KEGIATAN KETENTERAAN ISLAM BERKEMBANG LUAS. 4. SATU PROSES JANGKA PANJANG UMAT ISLAM. MENGIKUT PEREDARAN BULAN: 12 BULAN SETAHUN. . AL-ASAD : ORANG PERTAMA YANG BERHIJRAH PADA 1 MUHARAM. MENJALANKAN KEGIATAN POLITIK LEBIH BEBAS. HIJRAH : ARAHAN DRPD ALLAH & PEKERJAAN BERKAITAN DGN AGAMA. MEMBENTUK PIAGAM MADINAH ± PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM.RASA KECIWA DGN SIKAP PERMUSUHAN MUSYRIKIT DGN UMAT ISLAM DI MAKKAH. MEMPERTINGKATKAN KEIMANAN. MEMPERLIHATKAN UNSUR MUKJIZAT. MENDAPAT TEMAN SETIA : ABU BAKAR. KEREDAAN & RESTU ALLAH 2. KESAN : URUSAN NEGARA ISLAM DIJALANKAN DGN LANCAR. TAHUN HIJRAH DLM KALENDER ISLAM. 354 HARI DLM SETAHUN. 5. ORG ISLAM MERANCANG DGN TELITI SEBELUM HIJRAH.

NABI MUHAMMAD MENYATUKAN UMAT ISLAM DI MAKKAH & MADINAH. PENYEBARAN ISLAM DI MADINAH LEBIH MUDAH BERBANDING DGN MAKKAH ± UMMAH. PIAGAM MADINAH : ASAS PEMBENTUKAN UMMAH. KEMAKMURAN & HIDUP LEBIH STABIL. KONSEP UMMAH. MEMBANTU NABI SEBELUM & SELEPAS HIJARH BANYAK BERKORBAN UTK KEMBANGKAN ISLAM. SOSIAL ZAMAN JAHILIAH : HIDUP SECARA INDIVIDULSTIK. MENDAPAT SOKONGAN & PERTOLONGAN KAUM ANSAR. PEMBINAAN MASJID ± IBADAT & MASYARAKAT. a. ISTILAH BERASAL DRPD PERKATAAN HIJRAH ± PINDAH. C.KAUM ANSAR. 6. SETIAP ORANG DIBERI KEBEBASAN TANPA MENGIRA KAUM. SELEPAS HIJRAH BERASASKAN AKHLAK & AKIDAH.KAUM MUHAJIRIN. . 7. PENYATUAN UMMAH MEMPERSAUDARAKAN KAUM MUHAJIRIN & ANSAR. PWMBWNTUKAN UMMAH UMMAH : MASYARAKAT ATAU UMAT MANUSIA. SELEPAS HIJRAH : 2 GOLONGAN MUHAJIRIN & ANSAR. MEMPERSAUDARAKAN MUHAJIRIN VS ANSAR. SISTEM EKONOMI ISLAM DIPERKENALKAN. AGAMA & KETURUNAN. SURAH AL-BAQARAH :215 & AL-IMRAN :191. USAHA MENDAULATKAN AGAMA ISLAM.MUHAJIRIN MEMBERIKAN BANTUAN KPD ANSAR. MADINAH : KEDUDUKAN YANG STRATEGIK. b. PENGIKUT NABI YG BERHIJRAH DARI MAKKAH KE MADINAH. PENDUDUK MADINA : AUZ & KAZRAJ YG BERAGAMA ISLAM.

SEMANGAT PERSAUDARAAN : TIDAK MERASAKAN PERBEZAAN ANTARA MUHAJIRIN & ANSAR. MUHAJIRIN TERLIBAT DGN PERNIAGAAN & PERDAGANGAN : TIDAK MENGHARAP SEPENUHNYA.PERLAKSANAANNYA : MEMPERSAUDARAKAN 2 ORG MUHAJIRIN DGN ANSAR. PERANG KHANDAK ± KAUM MUNAFIK MEMIHAK KPD YAHUDI. TIDAK PEROLEHI APA-APA . ABDULLAH BIN UBAY : KOMPLOT DGN BANI QAINUQA. INGIN MENDAPAT KEPENTINGAN & KERJASAMA DNG YAHUDI. LEBIH KPD IKATAN PERSAUDARAAN AKIDAH & KEPERCAYAAN. KUMPULAN MUNAFIK : BERPURA MENGANUT ISLAM ± MUSUH DLM SELIMUT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful