Masyarakat Arab Jahiliah Sebelum Islam Sekiranya dianalisa daripada intipati-intipati yang terdapat dalam al-Quran secara

literalnya terdapat 4 (empat) ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Jahiliah yang dapat disimpulkan seperti berikut: Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai garis panduan dan petunjuk. Zaman yang tidak mempunyai nilai-nilai peradaban/tamadun yang unggul. Zaman di mana masyarakat yang tidak mempunyai nilai-nilai etika akhlak/moral yang murni sebaliknya mempunyai sikap yang angkuh dan bongkak. Zaman masyarakat yang jahil dibelenggu dengan pemikiran yang jumud dan lesu dari aspek intelektual serta keilmuan. Ciri-ciri yang dinyatakan di atas terdapat pada orang Arab sebelum kelahiran agama Islam. Justeru itu, dapat dirumuskan sekiranya elemen-elemen yang dinyatakan tersebut terdapat pada mana-mana masyarakat atau zaman, maka boleh diklasifikasikan sebagai masyarakat Jahiliah. Nilai-nilai negatif yang disentuh oleh al-Quran merupakan norma kehidupan masyarakat yang tidak bertamadun. Aspek-aspek kerohanian dan pembangunan insan yang positif tidak dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Manusia pada zaman tersebut terpesong dari aspek akidah yang betul dan terpengaruh dengan kecenderungan hawa nafsu.

Secara amnya, al-Quran tidak menentukan secara tepat permulaan pasca era Jahiliah. Walau bagaimanapun, al Quran hanya menyentuh ungkapan Jahiliah secara umum iaitu masyarakat sebelum lahirnya ajaran Islam. Begitu juga, kebanyakan kamus-kamus arab mendefenisikan istilah Jahiliah merujuk kepada zaman sebelum Islam. Asal usul bangsa Arab terbahagi kepada tiga komponen bangsa besar iaiitu bangsa al¶Arabaa¶, bangsa al-`Aaribah dan bangsa al-Musta`rabah. Menurut kebanyakan para pengkaji sejarah Semenanjung Tanah Arab, zaman yang dikategorikan sebagai zaman Jahiliah iaitu selepas kejatuhan dan keruntuhan kerajaan Saba¶. Justeru itu, zaman Jahiliah berlaku selama tiga abad iaitu apabila jatuhnya kerajaan Saba¶ (bangsa Arab Muta`arabah) dan kerajaan Himyar, sekitar 300M sehingga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w pada (610M). Sepanjang tempoh zaman Jahiliah, komuniti masyarakat tersebut berada dalam kekufuran dan kesesatan serta keangkuhan sebagaimana yang digambarkan dalam al-Quran. Mereka bukan sahaja mengalami zaman keruntuhan dari aspek agama bahkan merangkumi sistem politik, ekonomi, perundangan, sosial dan juga ilmu pengetahuan. Umumnya, bangsa arab sebelum kedatangan Islam terbahagi kepada 2 kelompok besar iaitu arab badawi (tinggal di desa) dan arab hadhari (tinggal di bandar).Kedua-dua kelompok masyarakat tersebut memiliki latarbelakang, mentaliti, pengaruh persekitaran,

Kegiatan ekonomi masyarakat tersebut dengan memelihara binatang ternakan seperti unta. keinginan menguasai sesuatu wilayah. Kebanyakan masyarakat arab yang dikategorikan sebagai badawi dari kalangan bangsa Arab Hijaz dan Najd. Oleh kerana kondisi masyarakat arab badawi yang serba kekurangan dan tidak memiliki sumber ekonomi yang stabil menyebabkan berlakunya konflik di antara puak antara satu sama lain. Bagi masyarakat yang tinggal di bandar dikenali sebagai arab hadhari. menyamun. membunuh. padang pasir. berani dan sentiasa berpindah dari satu tempat ke satu tempat merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat badawi. Kehidupan masyarakat tersebut lebih teratur dan tersusun berbanding dengan kehidupan masyarakat badawi. Kebanyakan kaum ini tinggal di desa. sebagai lambang kekuasaan dan kemegahan atau untuk membalas dendam. Oleh yang demikian sekiranya hubungan ini dicabuli oleh pihak asing boleh mengakibatkan berlakunya pergaduhan dan pembunuhan dan boleh berlarutan sehingga mencetuskan peperangan. tidak mudah berputus asa. Sentimen kepuakan yang tinggi menyebabkan hubungan sesama puak sangat akrab seperti hubungan saudara dan ia dianggap sebagai satu perkara yang sensitif.kebudayaan dan norma-norma hidup yang berbeza. pertalian darah di antara satu sama lain merupakan ikatan pertalian persaudaraan yang kukuh dan tidak mudah untuk diputuskan atau diganggu oleh orang asing. Kondisi dan situasi masyarakat ini menyebabkan diri mereka diasuh dengan sifat-sifat berani. bersesuaian dengan persekitaran iklim dan keadaan semulajadi Semenanjung Tanah Arab ia banyak mempengaruhi personaliti dan tingkah laku masyarakat arab. Kelompak arab badawi merupakan kaum yang dominan di kalangan masyarakat arab. Perbezaan ini berlaku disebabkan corak kehidupan dan pengalaman hidup yang berbeza di antara satu sama lain. kambing dan sebagainya. Sikap seperti kuat bekerja. Pertelingkahan ini berlaku disebabkan keperluan hidup. . Secara keseluruhannya. melakukan kekacauan dan perkara-perkara lain. politik dan sosiobudaya yang terancang dapat membentuk sebuah masyarakat yang kuat dan mempunyai jati diri yang tinggi sesuai. Kegiatan ekonomi. tegas dan sanggup menghadapi sebarang cabaran. Justeru itu. berdikari. Unta merupakan haiwan ternakan yang penting pada ketika itu kerana digunakan sebagai kemudahan logistik di kawasan padang pasir yang luas. kebanyakan dari masyarakat tersebut sanggup melakukan sesuatu perkara yang dikatakan mencabuli hak kemanusiaan seperti berperang. berdekatan dengan gunung-gunung atau di lereng-lereng bukit. Kegiatan ekonomi terdiri daripada hasil perniagaan yang dijalankan masyarakat setempat. merompak. Masyarakat arab mempunyai semangat asabiah (kepuakan) yang tinggi di kalangan mereka. Bagi masyarakat tersebut.

BUKIT AQABAH ± NABI MEMBERIKAN PENERANGAN TENTANG ISLAM. TUJUAN HIJRAH .PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM DI MADINAH DIBENTUK MELALUI DAKWAH ± GOLONGAN PENGHIJRAH/MUHAJIRIN. TERMETERINYA PERJANJIAN AQABAH 1. MENGHASILKAN PERJANJIAN AQABAH II : MENYENTUH HAL PEPERANGAN. MENGAJAR AYAT ± AYAT AL QURAAN. MELANTIK 12 NAQIB : 9 KHAZRAJ & 3 AUZ HIJRAH µPERPINDAHAN¶ PERPINDAHAN UMAT ISLAM DARI MAKKAH KE MADINAH. SELEPAS PERJANJIAN AQABAH 1 : MU¶AB BIN UMAYR ± DIHANTAR KE MADINAH UTK: SEBARKAN ISLAM. TAHUN KE-11 KERASULAN : ORG KHZARAJ MENEMUI NABI MUHAMMAD ± TUNAIKAN HAJI. MENYEBARKAN ISLAM KPD ORANG MADINAH KETIKA MUSIM HAJI : 3 TAHUN BERTURUTTURUT. MUSIM HAJI BERIKUTNYA : 11 ORG KHAZRAJ & 2 ORG AUZ MENEMUI NABI. TAHUN 13 KERASULAN NABI MUHAMMAD: 73 ORG AUZ & KHAZRAJ MENEMUI NABI.

ORG ISLAM MERANCANG DGN TELITI SEBELUM HIJRAH. MADINAH : PUSAT SESUAI UTK PENYEBARAN ISLAM. 3. 5. KEGIATAN KETENTERAAN ISLAM BERKEMBANG LUAS. MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT ISLAM YANG KUAT. MENDAPAT TEMAN SETIA : ABU BAKAR. HIJRAH : ARAHAN DRPD ALLAH & PEKERJAAN BERKAITAN DGN AGAMA. 4. . ROMBONGAN PERTAMA SERAMAI 70 ORANG & TIDAK DIKETAHUI ORANG MUSYRIKIN. DIBUAT PADA ZAMAN KHALIFAH UMAR AL-KHATAB.RASA KECIWA DGN SIKAP PERMUSUHAN MUSYRIKIT DGN UMAT ISLAM DI MAKKAH. ABU SALAMAH BIN ABD. KEDUDUKAN EKONOMI ISLAM SEMAKIN KUKUH. SATU PROSES JANGKA PANJANG UMAT ISLAM.MEMPERGIATKAN PENYEBARAN AGAMA ISLAM. AL-ASAD : ORANG PERTAMA YANG BERHIJRAH PADA 1 MUHARAM. MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH. MEMPERTINGKATKAN KEIMANAN. MEMBENTUK PIAGAM MADINAH ± PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM. KESAN : URUSAN NEGARA ISLAM DIJALANKAN DGN LANCAR. MENJALANKAN KEGIATAN POLITIK LEBIH BEBAS. MEMPERLIHATKAN UNSUR MUKJIZAT. MENGIKUT PEREDARAN BULAN: 12 BULAN SETAHUN. KEREDAAN & RESTU ALLAH 2. 354 HARI DLM SETAHUN. BERGERAK DALAM KUMPULAN KECIL KEPENTINGAN HIJRAH: 1. TAHUN HIJRAH DLM KALENDER ISLAM.

KEMAKMURAN & HIDUP LEBIH STABIL. MENDAPAT SOKONGAN & PERTOLONGAN KAUM ANSAR. 7. PENYEBARAN ISLAM DI MADINAH LEBIH MUDAH BERBANDING DGN MAKKAH ± UMMAH. USAHA MENDAULATKAN AGAMA ISLAM. b. NABI MUHAMMAD MENYATUKAN UMAT ISLAM DI MAKKAH & MADINAH.MUHAJIRIN MEMBERIKAN BANTUAN KPD ANSAR. SISTEM EKONOMI ISLAM DIPERKENALKAN. KONSEP UMMAH. MADINAH : KEDUDUKAN YANG STRATEGIK. SELEPAS HIJRAH BERASASKAN AKHLAK & AKIDAH. C. PIAGAM MADINAH : ASAS PEMBENTUKAN UMMAH. SELEPAS HIJRAH : 2 GOLONGAN MUHAJIRIN & ANSAR.KAUM MUHAJIRIN. ISTILAH BERASAL DRPD PERKATAAN HIJRAH ± PINDAH. 6. MEMBANTU NABI SEBELUM & SELEPAS HIJARH BANYAK BERKORBAN UTK KEMBANGKAN ISLAM. PWMBWNTUKAN UMMAH UMMAH : MASYARAKAT ATAU UMAT MANUSIA. PENGIKUT NABI YG BERHIJRAH DARI MAKKAH KE MADINAH. PEMBINAAN MASJID ± IBADAT & MASYARAKAT. PENDUDUK MADINA : AUZ & KAZRAJ YG BERAGAMA ISLAM. a. PENYATUAN UMMAH MEMPERSAUDARAKAN KAUM MUHAJIRIN & ANSAR.KAUM ANSAR. SETIAP ORANG DIBERI KEBEBASAN TANPA MENGIRA KAUM. SURAH AL-BAQARAH :215 & AL-IMRAN :191. . SOSIAL ZAMAN JAHILIAH : HIDUP SECARA INDIVIDULSTIK. AGAMA & KETURUNAN. MEMPERSAUDARAKAN MUHAJIRIN VS ANSAR.

LEBIH KPD IKATAN PERSAUDARAAN AKIDAH & KEPERCAYAAN. TIDAK PEROLEHI APA-APA . KUMPULAN MUNAFIK : BERPURA MENGANUT ISLAM ± MUSUH DLM SELIMUT. ABDULLAH BIN UBAY : KOMPLOT DGN BANI QAINUQA. PERANG KHANDAK ± KAUM MUNAFIK MEMIHAK KPD YAHUDI. SEMANGAT PERSAUDARAAN : TIDAK MERASAKAN PERBEZAAN ANTARA MUHAJIRIN & ANSAR. MUHAJIRIN TERLIBAT DGN PERNIAGAAN & PERDAGANGAN : TIDAK MENGHARAP SEPENUHNYA.PERLAKSANAANNYA : MEMPERSAUDARAKAN 2 ORG MUHAJIRIN DGN ANSAR. INGIN MENDAPAT KEPENTINGAN & KERJASAMA DNG YAHUDI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful