Masyarakat Arab Jahiliah Sebelum Islam Sekiranya dianalisa daripada intipati-intipati yang terdapat dalam al-Quran secara

literalnya terdapat 4 (empat) ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Jahiliah yang dapat disimpulkan seperti berikut: Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai garis panduan dan petunjuk. Zaman yang tidak mempunyai nilai-nilai peradaban/tamadun yang unggul. Zaman di mana masyarakat yang tidak mempunyai nilai-nilai etika akhlak/moral yang murni sebaliknya mempunyai sikap yang angkuh dan bongkak. Zaman masyarakat yang jahil dibelenggu dengan pemikiran yang jumud dan lesu dari aspek intelektual serta keilmuan. Ciri-ciri yang dinyatakan di atas terdapat pada orang Arab sebelum kelahiran agama Islam. Justeru itu, dapat dirumuskan sekiranya elemen-elemen yang dinyatakan tersebut terdapat pada mana-mana masyarakat atau zaman, maka boleh diklasifikasikan sebagai masyarakat Jahiliah. Nilai-nilai negatif yang disentuh oleh al-Quran merupakan norma kehidupan masyarakat yang tidak bertamadun. Aspek-aspek kerohanian dan pembangunan insan yang positif tidak dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Manusia pada zaman tersebut terpesong dari aspek akidah yang betul dan terpengaruh dengan kecenderungan hawa nafsu.

Secara amnya, al-Quran tidak menentukan secara tepat permulaan pasca era Jahiliah. Walau bagaimanapun, al Quran hanya menyentuh ungkapan Jahiliah secara umum iaitu masyarakat sebelum lahirnya ajaran Islam. Begitu juga, kebanyakan kamus-kamus arab mendefenisikan istilah Jahiliah merujuk kepada zaman sebelum Islam. Asal usul bangsa Arab terbahagi kepada tiga komponen bangsa besar iaiitu bangsa al¶Arabaa¶, bangsa al-`Aaribah dan bangsa al-Musta`rabah. Menurut kebanyakan para pengkaji sejarah Semenanjung Tanah Arab, zaman yang dikategorikan sebagai zaman Jahiliah iaitu selepas kejatuhan dan keruntuhan kerajaan Saba¶. Justeru itu, zaman Jahiliah berlaku selama tiga abad iaitu apabila jatuhnya kerajaan Saba¶ (bangsa Arab Muta`arabah) dan kerajaan Himyar, sekitar 300M sehingga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w pada (610M). Sepanjang tempoh zaman Jahiliah, komuniti masyarakat tersebut berada dalam kekufuran dan kesesatan serta keangkuhan sebagaimana yang digambarkan dalam al-Quran. Mereka bukan sahaja mengalami zaman keruntuhan dari aspek agama bahkan merangkumi sistem politik, ekonomi, perundangan, sosial dan juga ilmu pengetahuan. Umumnya, bangsa arab sebelum kedatangan Islam terbahagi kepada 2 kelompok besar iaitu arab badawi (tinggal di desa) dan arab hadhari (tinggal di bandar).Kedua-dua kelompok masyarakat tersebut memiliki latarbelakang, mentaliti, pengaruh persekitaran,

. Kebanyakan kaum ini tinggal di desa. Sikap seperti kuat bekerja. Kebanyakan masyarakat arab yang dikategorikan sebagai badawi dari kalangan bangsa Arab Hijaz dan Najd. kebanyakan dari masyarakat tersebut sanggup melakukan sesuatu perkara yang dikatakan mencabuli hak kemanusiaan seperti berperang. Pertelingkahan ini berlaku disebabkan keperluan hidup. merompak. Oleh kerana kondisi masyarakat arab badawi yang serba kekurangan dan tidak memiliki sumber ekonomi yang stabil menyebabkan berlakunya konflik di antara puak antara satu sama lain. Perbezaan ini berlaku disebabkan corak kehidupan dan pengalaman hidup yang berbeza di antara satu sama lain. padang pasir. Unta merupakan haiwan ternakan yang penting pada ketika itu kerana digunakan sebagai kemudahan logistik di kawasan padang pasir yang luas. Bagi masyarakat yang tinggal di bandar dikenali sebagai arab hadhari. keinginan menguasai sesuatu wilayah. Kelompak arab badawi merupakan kaum yang dominan di kalangan masyarakat arab. pertalian darah di antara satu sama lain merupakan ikatan pertalian persaudaraan yang kukuh dan tidak mudah untuk diputuskan atau diganggu oleh orang asing. berani dan sentiasa berpindah dari satu tempat ke satu tempat merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat badawi. melakukan kekacauan dan perkara-perkara lain.kebudayaan dan norma-norma hidup yang berbeza. menyamun. Kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat tersebut. Sentimen kepuakan yang tinggi menyebabkan hubungan sesama puak sangat akrab seperti hubungan saudara dan ia dianggap sebagai satu perkara yang sensitif. berdikari. Kegiatan ekonomi masyarakat tersebut dengan memelihara binatang ternakan seperti unta. Masyarakat arab mempunyai semangat asabiah (kepuakan) yang tinggi di kalangan mereka. Kehidupan masyarakat tersebut lebih teratur dan tersusun berbanding dengan kehidupan masyarakat badawi. bersesuaian dengan persekitaran iklim dan keadaan semulajadi Semenanjung Tanah Arab ia banyak mempengaruhi personaliti dan tingkah laku masyarakat arab. Kegiatan ekonomi terdiri daripada hasil perniagaan yang dijalankan masyarakat setempat. kambing dan sebagainya. politik dan sosiobudaya yang terancang dapat membentuk sebuah masyarakat yang kuat dan mempunyai jati diri yang tinggi sesuai. tegas dan sanggup menghadapi sebarang cabaran. Justeru itu. tidak mudah berputus asa. membunuh. Kondisi dan situasi masyarakat ini menyebabkan diri mereka diasuh dengan sifat-sifat berani. Oleh yang demikian sekiranya hubungan ini dicabuli oleh pihak asing boleh mengakibatkan berlakunya pergaduhan dan pembunuhan dan boleh berlarutan sehingga mencetuskan peperangan. Secara keseluruhannya. sebagai lambang kekuasaan dan kemegahan atau untuk membalas dendam. berdekatan dengan gunung-gunung atau di lereng-lereng bukit.

BUKIT AQABAH ± NABI MEMBERIKAN PENERANGAN TENTANG ISLAM. MENYEBARKAN ISLAM KPD ORANG MADINAH KETIKA MUSIM HAJI : 3 TAHUN BERTURUTTURUT. SELEPAS PERJANJIAN AQABAH 1 : MU¶AB BIN UMAYR ± DIHANTAR KE MADINAH UTK: SEBARKAN ISLAM. TAHUN KE-11 KERASULAN : ORG KHZARAJ MENEMUI NABI MUHAMMAD ± TUNAIKAN HAJI. MENGAJAR AYAT ± AYAT AL QURAAN.PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM DI MADINAH DIBENTUK MELALUI DAKWAH ± GOLONGAN PENGHIJRAH/MUHAJIRIN. TERMETERINYA PERJANJIAN AQABAH 1. TUJUAN HIJRAH . MENGHASILKAN PERJANJIAN AQABAH II : MENYENTUH HAL PEPERANGAN. MELANTIK 12 NAQIB : 9 KHAZRAJ & 3 AUZ HIJRAH µPERPINDAHAN¶ PERPINDAHAN UMAT ISLAM DARI MAKKAH KE MADINAH. MUSIM HAJI BERIKUTNYA : 11 ORG KHAZRAJ & 2 ORG AUZ MENEMUI NABI. TAHUN 13 KERASULAN NABI MUHAMMAD: 73 ORG AUZ & KHAZRAJ MENEMUI NABI.

ORG ISLAM MERANCANG DGN TELITI SEBELUM HIJRAH. 5.RASA KECIWA DGN SIKAP PERMUSUHAN MUSYRIKIT DGN UMAT ISLAM DI MAKKAH. MENDAPAT TEMAN SETIA : ABU BAKAR. 3. HIJRAH : ARAHAN DRPD ALLAH & PEKERJAAN BERKAITAN DGN AGAMA. MENGIKUT PEREDARAN BULAN: 12 BULAN SETAHUN. BERGERAK DALAM KUMPULAN KECIL KEPENTINGAN HIJRAH: 1. MEMPERTINGKATKAN KEIMANAN.MEMPERGIATKAN PENYEBARAN AGAMA ISLAM. MADINAH : PUSAT SESUAI UTK PENYEBARAN ISLAM. . ROMBONGAN PERTAMA SERAMAI 70 ORANG & TIDAK DIKETAHUI ORANG MUSYRIKIN. AL-ASAD : ORANG PERTAMA YANG BERHIJRAH PADA 1 MUHARAM. KESAN : URUSAN NEGARA ISLAM DIJALANKAN DGN LANCAR. MENJALANKAN KEGIATAN POLITIK LEBIH BEBAS. KEGIATAN KETENTERAAN ISLAM BERKEMBANG LUAS. SATU PROSES JANGKA PANJANG UMAT ISLAM. MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH. DIBUAT PADA ZAMAN KHALIFAH UMAR AL-KHATAB. MEMBENTUK PIAGAM MADINAH ± PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM. 4. TAHUN HIJRAH DLM KALENDER ISLAM. MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT ISLAM YANG KUAT. KEREDAAN & RESTU ALLAH 2. ABU SALAMAH BIN ABD. 354 HARI DLM SETAHUN. MEMPERLIHATKAN UNSUR MUKJIZAT. KEDUDUKAN EKONOMI ISLAM SEMAKIN KUKUH.

. SETIAP ORANG DIBERI KEBEBASAN TANPA MENGIRA KAUM. SELEPAS HIJRAH BERASASKAN AKHLAK & AKIDAH. MEMBANTU NABI SEBELUM & SELEPAS HIJARH BANYAK BERKORBAN UTK KEMBANGKAN ISLAM. KEMAKMURAN & HIDUP LEBIH STABIL. MENDAPAT SOKONGAN & PERTOLONGAN KAUM ANSAR. MEMPERSAUDARAKAN MUHAJIRIN VS ANSAR. SISTEM EKONOMI ISLAM DIPERKENALKAN. ISTILAH BERASAL DRPD PERKATAAN HIJRAH ± PINDAH. MADINAH : KEDUDUKAN YANG STRATEGIK.KAUM ANSAR. NABI MUHAMMAD MENYATUKAN UMAT ISLAM DI MAKKAH & MADINAH. PIAGAM MADINAH : ASAS PEMBENTUKAN UMMAH. PENYEBARAN ISLAM DI MADINAH LEBIH MUDAH BERBANDING DGN MAKKAH ± UMMAH. SELEPAS HIJRAH : 2 GOLONGAN MUHAJIRIN & ANSAR. 6. SURAH AL-BAQARAH :215 & AL-IMRAN :191. 7.MUHAJIRIN MEMBERIKAN BANTUAN KPD ANSAR. a. b. PEMBINAAN MASJID ± IBADAT & MASYARAKAT. AGAMA & KETURUNAN. SOSIAL ZAMAN JAHILIAH : HIDUP SECARA INDIVIDULSTIK. PENGIKUT NABI YG BERHIJRAH DARI MAKKAH KE MADINAH.KAUM MUHAJIRIN. PENDUDUK MADINA : AUZ & KAZRAJ YG BERAGAMA ISLAM. USAHA MENDAULATKAN AGAMA ISLAM. KONSEP UMMAH. PENYATUAN UMMAH MEMPERSAUDARAKAN KAUM MUHAJIRIN & ANSAR. PWMBWNTUKAN UMMAH UMMAH : MASYARAKAT ATAU UMAT MANUSIA. C.

LEBIH KPD IKATAN PERSAUDARAAN AKIDAH & KEPERCAYAAN. ABDULLAH BIN UBAY : KOMPLOT DGN BANI QAINUQA. PERANG KHANDAK ± KAUM MUNAFIK MEMIHAK KPD YAHUDI. KUMPULAN MUNAFIK : BERPURA MENGANUT ISLAM ± MUSUH DLM SELIMUT.PERLAKSANAANNYA : MEMPERSAUDARAKAN 2 ORG MUHAJIRIN DGN ANSAR. SEMANGAT PERSAUDARAAN : TIDAK MERASAKAN PERBEZAAN ANTARA MUHAJIRIN & ANSAR. MUHAJIRIN TERLIBAT DGN PERNIAGAAN & PERDAGANGAN : TIDAK MENGHARAP SEPENUHNYA. INGIN MENDAPAT KEPENTINGAN & KERJASAMA DNG YAHUDI. TIDAK PEROLEHI APA-APA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful