Masyarakat Arab Jahiliah Sebelum Islam Sekiranya dianalisa daripada intipati-intipati yang terdapat dalam al-Quran secara

literalnya terdapat 4 (empat) ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Jahiliah yang dapat disimpulkan seperti berikut: Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai garis panduan dan petunjuk. Zaman yang tidak mempunyai nilai-nilai peradaban/tamadun yang unggul. Zaman di mana masyarakat yang tidak mempunyai nilai-nilai etika akhlak/moral yang murni sebaliknya mempunyai sikap yang angkuh dan bongkak. Zaman masyarakat yang jahil dibelenggu dengan pemikiran yang jumud dan lesu dari aspek intelektual serta keilmuan. Ciri-ciri yang dinyatakan di atas terdapat pada orang Arab sebelum kelahiran agama Islam. Justeru itu, dapat dirumuskan sekiranya elemen-elemen yang dinyatakan tersebut terdapat pada mana-mana masyarakat atau zaman, maka boleh diklasifikasikan sebagai masyarakat Jahiliah. Nilai-nilai negatif yang disentuh oleh al-Quran merupakan norma kehidupan masyarakat yang tidak bertamadun. Aspek-aspek kerohanian dan pembangunan insan yang positif tidak dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Manusia pada zaman tersebut terpesong dari aspek akidah yang betul dan terpengaruh dengan kecenderungan hawa nafsu.

Secara amnya, al-Quran tidak menentukan secara tepat permulaan pasca era Jahiliah. Walau bagaimanapun, al Quran hanya menyentuh ungkapan Jahiliah secara umum iaitu masyarakat sebelum lahirnya ajaran Islam. Begitu juga, kebanyakan kamus-kamus arab mendefenisikan istilah Jahiliah merujuk kepada zaman sebelum Islam. Asal usul bangsa Arab terbahagi kepada tiga komponen bangsa besar iaiitu bangsa al¶Arabaa¶, bangsa al-`Aaribah dan bangsa al-Musta`rabah. Menurut kebanyakan para pengkaji sejarah Semenanjung Tanah Arab, zaman yang dikategorikan sebagai zaman Jahiliah iaitu selepas kejatuhan dan keruntuhan kerajaan Saba¶. Justeru itu, zaman Jahiliah berlaku selama tiga abad iaitu apabila jatuhnya kerajaan Saba¶ (bangsa Arab Muta`arabah) dan kerajaan Himyar, sekitar 300M sehingga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w pada (610M). Sepanjang tempoh zaman Jahiliah, komuniti masyarakat tersebut berada dalam kekufuran dan kesesatan serta keangkuhan sebagaimana yang digambarkan dalam al-Quran. Mereka bukan sahaja mengalami zaman keruntuhan dari aspek agama bahkan merangkumi sistem politik, ekonomi, perundangan, sosial dan juga ilmu pengetahuan. Umumnya, bangsa arab sebelum kedatangan Islam terbahagi kepada 2 kelompok besar iaitu arab badawi (tinggal di desa) dan arab hadhari (tinggal di bandar).Kedua-dua kelompok masyarakat tersebut memiliki latarbelakang, mentaliti, pengaruh persekitaran,

Bagi masyarakat tersebut. sebagai lambang kekuasaan dan kemegahan atau untuk membalas dendam. keinginan menguasai sesuatu wilayah. Kegiatan ekonomi masyarakat tersebut dengan memelihara binatang ternakan seperti unta. Masyarakat arab mempunyai semangat asabiah (kepuakan) yang tinggi di kalangan mereka. Pertelingkahan ini berlaku disebabkan keperluan hidup.kebudayaan dan norma-norma hidup yang berbeza. kebanyakan dari masyarakat tersebut sanggup melakukan sesuatu perkara yang dikatakan mencabuli hak kemanusiaan seperti berperang. politik dan sosiobudaya yang terancang dapat membentuk sebuah masyarakat yang kuat dan mempunyai jati diri yang tinggi sesuai. Kegiatan ekonomi terdiri daripada hasil perniagaan yang dijalankan masyarakat setempat. Secara keseluruhannya. . merompak. Sentimen kepuakan yang tinggi menyebabkan hubungan sesama puak sangat akrab seperti hubungan saudara dan ia dianggap sebagai satu perkara yang sensitif. Perbezaan ini berlaku disebabkan corak kehidupan dan pengalaman hidup yang berbeza di antara satu sama lain. Oleh yang demikian sekiranya hubungan ini dicabuli oleh pihak asing boleh mengakibatkan berlakunya pergaduhan dan pembunuhan dan boleh berlarutan sehingga mencetuskan peperangan. membunuh. Kebanyakan kaum ini tinggal di desa. melakukan kekacauan dan perkara-perkara lain. Unta merupakan haiwan ternakan yang penting pada ketika itu kerana digunakan sebagai kemudahan logistik di kawasan padang pasir yang luas. Oleh kerana kondisi masyarakat arab badawi yang serba kekurangan dan tidak memiliki sumber ekonomi yang stabil menyebabkan berlakunya konflik di antara puak antara satu sama lain. tidak mudah berputus asa. Sikap seperti kuat bekerja. Kondisi dan situasi masyarakat ini menyebabkan diri mereka diasuh dengan sifat-sifat berani. bersesuaian dengan persekitaran iklim dan keadaan semulajadi Semenanjung Tanah Arab ia banyak mempengaruhi personaliti dan tingkah laku masyarakat arab. berani dan sentiasa berpindah dari satu tempat ke satu tempat merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat badawi. padang pasir. tegas dan sanggup menghadapi sebarang cabaran. menyamun. Kehidupan masyarakat tersebut lebih teratur dan tersusun berbanding dengan kehidupan masyarakat badawi. Justeru itu. Kegiatan ekonomi. pertalian darah di antara satu sama lain merupakan ikatan pertalian persaudaraan yang kukuh dan tidak mudah untuk diputuskan atau diganggu oleh orang asing. Kelompak arab badawi merupakan kaum yang dominan di kalangan masyarakat arab. Kebanyakan masyarakat arab yang dikategorikan sebagai badawi dari kalangan bangsa Arab Hijaz dan Najd. Bagi masyarakat yang tinggal di bandar dikenali sebagai arab hadhari. berdikari. kambing dan sebagainya. berdekatan dengan gunung-gunung atau di lereng-lereng bukit.

TAHUN KE-11 KERASULAN : ORG KHZARAJ MENEMUI NABI MUHAMMAD ± TUNAIKAN HAJI. MUSIM HAJI BERIKUTNYA : 11 ORG KHAZRAJ & 2 ORG AUZ MENEMUI NABI. MELANTIK 12 NAQIB : 9 KHAZRAJ & 3 AUZ HIJRAH µPERPINDAHAN¶ PERPINDAHAN UMAT ISLAM DARI MAKKAH KE MADINAH. MENGHASILKAN PERJANJIAN AQABAH II : MENYENTUH HAL PEPERANGAN. SELEPAS PERJANJIAN AQABAH 1 : MU¶AB BIN UMAYR ± DIHANTAR KE MADINAH UTK: SEBARKAN ISLAM.PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM DI MADINAH DIBENTUK MELALUI DAKWAH ± GOLONGAN PENGHIJRAH/MUHAJIRIN. TERMETERINYA PERJANJIAN AQABAH 1. BUKIT AQABAH ± NABI MEMBERIKAN PENERANGAN TENTANG ISLAM. MENYEBARKAN ISLAM KPD ORANG MADINAH KETIKA MUSIM HAJI : 3 TAHUN BERTURUTTURUT. TUJUAN HIJRAH . TAHUN 13 KERASULAN NABI MUHAMMAD: 73 ORG AUZ & KHAZRAJ MENEMUI NABI. MENGAJAR AYAT ± AYAT AL QURAAN.

5. MENJALANKAN KEGIATAN POLITIK LEBIH BEBAS. MENDAPAT TEMAN SETIA : ABU BAKAR. . HIJRAH : ARAHAN DRPD ALLAH & PEKERJAAN BERKAITAN DGN AGAMA. 3. MEMPERTINGKATKAN KEIMANAN. DIBUAT PADA ZAMAN KHALIFAH UMAR AL-KHATAB. 4. ABU SALAMAH BIN ABD. BERGERAK DALAM KUMPULAN KECIL KEPENTINGAN HIJRAH: 1. TAHUN HIJRAH DLM KALENDER ISLAM. SATU PROSES JANGKA PANJANG UMAT ISLAM. MEMPERLIHATKAN UNSUR MUKJIZAT. MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT ISLAM YANG KUAT.MEMPERGIATKAN PENYEBARAN AGAMA ISLAM. MEMBENTUK PIAGAM MADINAH ± PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM. ORG ISLAM MERANCANG DGN TELITI SEBELUM HIJRAH. MADINAH : PUSAT SESUAI UTK PENYEBARAN ISLAM. MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH. MENGIKUT PEREDARAN BULAN: 12 BULAN SETAHUN. AL-ASAD : ORANG PERTAMA YANG BERHIJRAH PADA 1 MUHARAM. 354 HARI DLM SETAHUN. KEDUDUKAN EKONOMI ISLAM SEMAKIN KUKUH. KESAN : URUSAN NEGARA ISLAM DIJALANKAN DGN LANCAR.RASA KECIWA DGN SIKAP PERMUSUHAN MUSYRIKIT DGN UMAT ISLAM DI MAKKAH. ROMBONGAN PERTAMA SERAMAI 70 ORANG & TIDAK DIKETAHUI ORANG MUSYRIKIN. KEGIATAN KETENTERAAN ISLAM BERKEMBANG LUAS. KEREDAAN & RESTU ALLAH 2.

KEMAKMURAN & HIDUP LEBIH STABIL. SOSIAL ZAMAN JAHILIAH : HIDUP SECARA INDIVIDULSTIK. SELEPAS HIJRAH BERASASKAN AKHLAK & AKIDAH. . MEMBANTU NABI SEBELUM & SELEPAS HIJARH BANYAK BERKORBAN UTK KEMBANGKAN ISLAM. MADINAH : KEDUDUKAN YANG STRATEGIK.MUHAJIRIN MEMBERIKAN BANTUAN KPD ANSAR. PENDUDUK MADINA : AUZ & KAZRAJ YG BERAGAMA ISLAM. C. PWMBWNTUKAN UMMAH UMMAH : MASYARAKAT ATAU UMAT MANUSIA. PENYEBARAN ISLAM DI MADINAH LEBIH MUDAH BERBANDING DGN MAKKAH ± UMMAH. SETIAP ORANG DIBERI KEBEBASAN TANPA MENGIRA KAUM. 7.KAUM ANSAR. PENYATUAN UMMAH MEMPERSAUDARAKAN KAUM MUHAJIRIN & ANSAR. b. PIAGAM MADINAH : ASAS PEMBENTUKAN UMMAH. SISTEM EKONOMI ISLAM DIPERKENALKAN. USAHA MENDAULATKAN AGAMA ISLAM. PEMBINAAN MASJID ± IBADAT & MASYARAKAT. KONSEP UMMAH. ISTILAH BERASAL DRPD PERKATAAN HIJRAH ± PINDAH. SELEPAS HIJRAH : 2 GOLONGAN MUHAJIRIN & ANSAR. MENDAPAT SOKONGAN & PERTOLONGAN KAUM ANSAR. a. MEMPERSAUDARAKAN MUHAJIRIN VS ANSAR. AGAMA & KETURUNAN.KAUM MUHAJIRIN. 6. SURAH AL-BAQARAH :215 & AL-IMRAN :191. NABI MUHAMMAD MENYATUKAN UMAT ISLAM DI MAKKAH & MADINAH. PENGIKUT NABI YG BERHIJRAH DARI MAKKAH KE MADINAH.

ABDULLAH BIN UBAY : KOMPLOT DGN BANI QAINUQA.PERLAKSANAANNYA : MEMPERSAUDARAKAN 2 ORG MUHAJIRIN DGN ANSAR. LEBIH KPD IKATAN PERSAUDARAAN AKIDAH & KEPERCAYAAN. TIDAK PEROLEHI APA-APA . PERANG KHANDAK ± KAUM MUNAFIK MEMIHAK KPD YAHUDI. KUMPULAN MUNAFIK : BERPURA MENGANUT ISLAM ± MUSUH DLM SELIMUT. MUHAJIRIN TERLIBAT DGN PERNIAGAAN & PERDAGANGAN : TIDAK MENGHARAP SEPENUHNYA. INGIN MENDAPAT KEPENTINGAN & KERJASAMA DNG YAHUDI. SEMANGAT PERSAUDARAAN : TIDAK MERASAKAN PERBEZAAN ANTARA MUHAJIRIN & ANSAR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful