Anda di halaman 1dari 5

HUKUM NUN MATI ATAU TANWIN

JENIS HUKUM HURUF HUKUM


Izhar Halqi Apabila bertemu huruf : Dijelaskan bacaan tanpa
Dengung
- Hamzah (‫ )أ‬contoh ‫من أمن‬ - Ha (‫ )ه‬contoh ‫من هاد‬
- Ain (‫ )ع‬contoh ‫من علم‬ - Ha (‫ )ح‬contoh ‫من حليم‬
- Gin (‫ )غ‬contoh ‫من غل‬ - Kho (‫ )خ‬contoh ‫من خير‬

Ikhfa' Hakiki Apabila Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Dibunyikan dengung sedikit
ikhfa : dan dimasukkan dengung ke
dalam huruf-huruf ikhfa.
‫تثجدذزسشصضطظفقك‬

Idgham Maal Apabila bertemu dengan huruf : Memasukkan bunyi nun


Ghunnah ‫ ي‬,‫ و‬,‫ن‬, ‫م‬ mati atau tanwin ke dalam
huruf-huruf Idgham Maal
Ghunnah beserta dengan
dengung

Idgham Bila Apabila bertemu huruf-huruf : Memasukkan bunyi suara


Ghunnah ‫ ر‬, ‫ﻝ‬ nun mati atau tanwin ke
dalam huruf-huruf Idgham
Bila Ghunnad tanpa
berdengung

Iqlab Apabila bertemu huruf : Mengubah bunyi nun mati


‫ﺏ‬ atau tanwin kepada suara
mim

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )


HUKUM MIM MATI
JENIS HUKUM HURUF HUKUM
Ikhfa Syafawi Apabila mim mati bertemu dengan ‫ ﺏ‬pada kalimah seterusnya. Disembunyikan mim mati ke
dalam ‫ ﺏ‬dengan sedikit
dengung

Izhar Syafawi Apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain daripada Dibunyikan suara mim mati
‫ م‬atau ‫ﺏ‬ itu dengan jelas tanpa
dengung
Idgham Mithlain Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Memasukkan bacaan mim
mati dengan mim
selepasnya serta dengung

QALQALAH
Pengertian :
Bunyi dentuman (refleks) terhadap huruf Qalqalah ketika dalam bacaan.
Huruf-huruf Qalqalah ( bertanda mati ) :
‫ﺏ‬, ‫ﺝ‬,‫د‬, ‫ﻁ‬, ‫ﻕ‬

JENIS HUKUM CONTOH HUKUM


Qalqalah Sughra Apabila huruf qalqalah bertanda mati berada di tengah kalimah Berlaku dentuman atau
refleksi yang sederhana

Qalqalah Kubra Apabila huruf qalqalah bertanda mati yang berada di akhir Bunyi dentuman yang kuat
kalimah disebabkan wakaf atau mati asalnya dan tebal sebutannya.

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )


WAJIBUL GHUNNAH

Mim atau Nun yang bertasydid / sabdu:

LAM TA'ARIF
JENIS HUKUM CONTOH HUKUM
ALIF LAM Apabila bertemu dengan : Diidghamkan
SYAMSIAH
,‫ ﻅ‬,‫ ﺽ‬,‫ ﺹ‬,‫ ﺵ‬,‫ ﺱ‬,‫ ﺯ‬,‫ﺙ‬,‫ ﺭ‬,‫ ﺫ‬, ‫د‬,‫ﻁ‬,‫ﺕ‬
‫ﻥ‬, ‫ﻝ‬

ALID LAM , ‫ﻡ‬,‫ک‬, ‫ﻕ‬, ‫ﻑ‬, ‫ﻍ‬, ‫ﻉ‬, ‫ﺥ‬, ‫ﺡ‬, ‫ﺝ‬, ‫ﺏ‬ Diizharkan
QAMARIAH
‫ ء‬, ‫ ﻱ‬, ‫ﻩ‬, ‫ﻭ‬

HUKUM-HUKUM MAD
Huruf-huruf :
Alif ( ‫ ) ﺍ‬sebelumnya baris atas Wau ( ‫ ) ﻭ‬sebelumnya baris hadapan Ya ( ‫ ) ﻱ‬sebelumnya baris bawah.

JENIS HUKUM CONTOH HUKUM


Mad Asli / Selepas huruf mad bertemu huruf-huruf selain hamzah ( ‫) ء‬ Bacaan dipanjangkan
Mad Tabie bacaan sekadar dua harakat

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )


MAD FAR'IE

JENIS HUKUM CONTOH HUKUM


Mad Badal Huruf Hamzah yang mati diiringi sebelumnya dengan huruf Bacaan dipanjangkan dua
hamzah ( ‫ ) ء‬yang berbaris harakat

Mad Jaiz Huruf-huruf mad bertemu dengan hamzah ( ‫ ) ء‬pada awal Bacaan panjang sekadar 2,
Munfasil kalimah lain 4, 5 harakat.

Mad Aridh Huruf-huruf mad yang diiringi selepasnya oleh huruf-huruf mati Bacaan dipanjangkan
Lissukun disebabkan wakaf / berhenti sekadar 2 , 4, 6 harakat
( pada asalnya huruf-huruf tersebut berbaris)

Mad Iwadh Huruf-huruf berbaris dua di atas yang terjadi mad apabila Bacaan dipanjangkan
diwakafkan pada kalimah tersebut sekadar 2 harakat

Mad Lin Terdapat huruf berbaris atas sebelum huruf mad - Panjangkan 2 harakat jika
Ya ( ‫ & ) ﻱ‬Wau ( ‫) ﻭ‬ disambung dengan bacaan
dan jika diwakafkan, ia sama
dengan Mad Aridh Lissukun

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )


MAD FAR'IE

JENIS HUKUM CONTOH HUKUM


Mad Tamkin Dua huruf Ya ( ‫ ) ﻱ‬bertemu satu sama lain pada satu kalimah. Bacaan dipanjangkan
sekadar 2 harakat
Ya ( ‫ ) ﻱ‬yang pertama bertasydid dan berbaris bawah
Ya ( ‫ ) ﻱ‬yang kedua bertanda mati

Mad Silah
Huruf Ha ( ‫ ) ﻩ‬berbaris hadapan dan berbaris bawah.
Dinamakan Ha Dhamir – dengan syarat huruf sebelum dan selepasnya berbaris ( tidak mati)

JENIS HUKUM CONTOH HUKUM


Mad Silah Terdapat huruf selain hamzah ( ‫ ) ء‬selepas Ha Dhamir. Bacaan dipanjangkan
Qasirah sekadar 2 harakat

Mad Silah Terdapat huruf hamzah ( ‫ ) ء‬selepas Ha Dhamir Bacaan dipanjangkan 4 – 5


Tawilah harakat.

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )