2011

SMK BATU 17, PADANG LUMAT PANITIA BAHASA INGGERIS

[PANITIA BAHASA INGGERIS]
DRAF 1 - PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

2

BUKU PERANCANGAN PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2011-2013 No Kandungan BAHAGIAN I: PENGURUSAN & PENTADBIRAN PANITIA Pendahuluan Visi Sekolah Misi Sekolah Matlamat Panitia Objektif Panitia Mandat PERANCANGAN PANITIA 2011 Carta Organisasi Panitia 2011 Senarai Guru & Agihan Kelas 2011 Maklumat Guru Senarai Penyedia/Penyemak Soalan Anggaran Belanja Mengurus Program Khas 2011 (Program Utama & Sokongan) Perancangan Aktiviti /Carta Gantt 2011 m/s

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

BAHAGIAN II: PERANCANGAN STRATEGIK 2011 -2013 14.0 Cabaran-cabaran Utama 12.1 Analisis SWOC 15.0 Objektif, KPI, TOV dan Sasaran Pencapaian 16.0 Strategi, Pelan Tindakan, Tanggungjawab, Output, Outcome 17.0 Pelan Operasi ( Program Sokongan)

18.0 DOKUMEN SOKONGAN Format Penulisan Buku Rekod Mengajar Senarai contoh refleksi Pemeriksaan Buku Nota/Latihan Dasar Latihan Minimum Panduan Gred Peperiksaan Pengurusan Fail Stok & Inventori
PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

3

19.0 BAHAGIAN III: AKTIVITI KO -AKADEMIK Perancangan - Misi - Visi - Objektif Isu Strategik, KPI, TOV dan Sasaran Pencapaian Strategi, Pelan Tindakan, Tanggungjawab, Output, Outcome Pelan Operasi ( Program Sokongan) Takwim (Carta Gantt) 20.0 BAHAGIAN IV: ANALISIS PRESTASI AKADEMIK 20.1 Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2010 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 4 20.2 Keputusan PMR (2007 -2010) 20.3 Keputusan SPM (2007 2010) 21.0 BAHAGIAN V: LAMPIRAN Contoh Sijil Format Penulisan Kertas Kerja Format Penulisan Laporan Salinan Mandat 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. Dasar Pendidikan Kebangsaan 3. Dasar Wawasan Negara 2001-2010 4. Surat-surat Pekeliling Ikhtisas (Kurikulum) 5. Tonggak 12

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

4

BAHAGIAN I PENGURUSAN PENTADBIRAN PANITIA 1.0 PENDAHULUAN Buku Perancangan Strategik ini dihasilkan bagi menyelaras dan memudah cara untuk guru-guru Bahasa Inggeris khususnya dan pentadbir sekolah amnya mendapat akses terperinci mengenai Panitia Bahasa Inggeris. Kandungan buku ini adalah koleksi hampir segala maklumat berkaitan Panitia Bahasa Inggeris. Perlaksanaan segala program yang dirancang hendaklah berdasarkan panduan yang terdapat di dalam buku ini, akan tetapi penambahbaikan akan dilaksanakan dari masa ke semasa. Ini adalah perlu bagi membolehkan tindakan segera di ambil sekiranya berlaku sebarang perubahan. Adalah menjadi harapan Panitia Bahasa Inggeris agar pencapaian akademik dan peningkatan profesionalisme keguruan dapat ditingkatkan apabila semua yang berkaitan dirancang dengan teliti dan dilaksanakan dengan jaya. 2.0 VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 17 akan menjadi sekolah cemerlang di Daerah Kuala Muda/Yan pada tahun 2013. 3.0 MISI SEKOLAH 

  

Melahirkan pelajar cemerlang. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. Menyediakan staf yang berpengetahuan IT dan berkualiti. Membina perkongsian bestari antara sekolah dengan komuniti. Melahirkan generasi yang beriltizam, bermoral dan beriman.

4.0 MATLAMAT PANITIA 4.1 Mewujudkan persekitaran berkualiti bagi pembelajaran yang kondusif bagi merangsang minat pelajar mempelajari Bahasa Inggeris 4.2 Melahirkan pelajar yang berupaya berkomunikasi dengan baik secara bertulis dan lisan dalam Bahasa Inggeris 4.3 Memimpin pelajar supaya berupaya mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam Bahasa Inggeris dalam aktiviti harian di dalam dan luar waktu sekolah 4.4 Memastikan kualiti dan kuantiti pencapaian pelajar meningkat setiap tahun dalam peperiksaan dalaman dan awam. 4.5 Menjalin hubungan positif dengan semua pihak terutama waris pelajar dalam usaha membantu meningkatkan motivasi pelajar

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

5

5.0 OBJEKTIF PANITIA 5.1 Pengurusan Panitia Mempunyai buku perancangan strategik yang lengkap dan berkualiti sebagai sumber rujuk utama ahli panitia Mempuyai sistem fail yang terancang dan sentiasa dikemaskini Memastikan segala aktiviti dapat dilaksanakan mengikut preancangan Mendapat pengiktirafan panitia aktif dan berkesan diperingkat sekolah 5.2 Pencapaian Akademik Mencapai peratus kelulusan sekurang-kurangnya 50% dalam peperiksaan dalaman Pencapaian peperiksaan awam meningkat sekurang-kurangnya 5% dari tahun sebelumnya.

6.0 MANDAT Definisi Mandat (Stakeholder) Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan apa yang kita dilarang melakukannya. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan tugas. Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan Visi dan Misi sesebuah organisasi.Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab, perancangan, kawalan membuat keputusan dan tindakan. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan mempunyai validity dan reliability yang tinggi. Mandat adalah meliputi 6. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 7. Dasar Pendidikan Kebangsaan 8. Dasar Wawasan Negara 2001-2010 9. Surat-surat Pekeliling Ikhtisas 10. Pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 11. Arahan-arahan Perbendaharaan 12. Surat Siaran PPD dan JPN 13. Pekeliling-pekeliling Kerajaan.

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

6

Mandat berdasarkan bidang Kurikulum 1. SPI Bil. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (3 Period) oleh Guru 2. SPI Bil. 4/1986 - Panitia Mata Pelajaran 3. SPI Bil. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah 4. SPI Bil. 15/1989 - Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT/ Bahasa Inggeris di Semua SK dan SRK 5. SPI Bil. 3/1990 - Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik 6. SPI Bil 22/1998 - Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains mengikut keperluan perkhidmatan. 7. SPI Bil 25/1998 - Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 8. SPI Bil 26/1998 - Garis panduan kurikulum Prasekolah 9. SPI Bil 1/1999- Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah. 10. SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

7

7.0 CARTA ORGANISASI PANITIA

PENGETUA PnHjh Nor ani binti Abdullah

PEN. KANAN PENTADBIRAN Pn Hjh Zahirah bt Baharum

GURU KANAN M/P Pn Noor Intan binti Mohamed

KETUA PANITIA Pn Ku Nor Suriati binti Ku Ishak

AHLI PANITIA

Pn Normah bt Arifin

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

8

8.0 SENARAI GURU DAN AGIHAN KELAS 8.1 PEMBAHAGIAN KELAS
Jumlah Waktu

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 5C

-

Pn Ku Nor Suriati binti Ku Ishak Pn Ku Nor Suriati binti Ku Ishak Pn Normah binti Ariffin Pn Noor Intan binti Mohamed Pn Noor Intan binti Mohamed Pn Ku Nor Suriati binti Ku Ishak Pn Normah bt Arifin Pn Normah bt Ariffin Pn Normah bt Arifiin Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak Pn Noor Intan binti Mohamed Pn Noor Intan binti Mohamed Pn Ku Nor Suriati binti Ku Ishak

Pn Noor Intan binti Mohamed 5 waktu x 4 kelas = 20 waktu Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak 5 waktu x 6 kelas = 30 waktu Pn Normah bt Arifin 5 waktu x 4 kelas = 20 waktu

9.0 MAKLUMAT GURU BIL NAMA GURU GRED KELULUSA N/ INSTITUSI UUM MPPPP UKM MPSI TARIKH LANTIKAN OPSYEN PENGALAM AN MENGAJAR BI 20

1

Pn Noor Intan binti Mohamed Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak Pn Normah bt Arifin

DG 44(KUP) DG 44 (KUP) DG A 32

1.8.1991

2 3

1.7.1999 1.5 1979

Pengurusan Perniagaan/ Bahasa Inggeris B/Inggeris Bahasa Inggeris/Geografi

10 31

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

9

9.1 JAWATAN KHAS GURU-GURU BAHASA INGGERIS BIL NAMA GURU 1 Pn Noor Intan binti Mohamed TUGAS Guru Kanan M/P Bahasa Setiausaha/ Penyelaras Kurikulum (UPP) Penyelaras Unit Beruniform Jawatankuasa Keceriaan Sekolah Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris 6. Guru Penasihat Rumah Sukan 7. Guru Penasihat Kelab Bola Jaring

1. 2. 3. 4. 5.

1

Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak

1. Setiausaha Ko Kurikulum 2. Penolong Setiausaha Peperiksaan (Dalaman) 3. Penolong Setiausaha Perancangan Strategik 4. Ketua Panitia Bahasa Inggeris 5. Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris 6. Guru Penasihat Kadet Remaja Sekolah 7. Guru Penasihat Bola Jaring 8. Guru Penasihat Rumah Wira

2

Pn Normah bt Arifin 1. Penolong Setiausaha J/Kuasa Adab/Disiplin Pelajar/Pengawas 2. AJK Lembaga Disiplin Sekolah 3. J/Kuasa Keceriaan Kelas & Kesihatan 4. Guru Penasihat Kadet Polis 5. Guru Penasihat Bola Baling 6. Guru Penasihat Rumah Perkasa

10.0 BIL 1 2 3 4

SENARAI PENYEDIA SOALAN & PENYEMAK KERTAS UJIAN / PEPERIKSAAN Pn Ku Nor Suriati binti Ku Ishak En Noor Intan binti Mohamed Pn Normah bt Arifin Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak TING 1 TING 2 TING 3 TING 4 TING 5

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

10

11.0

ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2011 JUMLAH 298.75 2236.00 PERBELANJAAN ABM Bahasa Inggeris Buku Literature Pengurusan Kos Mencetak Nota/Bhn Mengajar Buku Latihan Lain-lain JUMLAH JUMLAH 500.00 500.00 200.00 300.00 300.00 400.00 2200.00

BIL PENDAPATAN 1 Baki 2010 Wang Bantuan Kerajaan

JUMLAH BAKI

2281.56 81.56

11.1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cadangan Keperluan Panitia 2011 Keperluan Anggaran Harga 250.00 87.50 87.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 50.00 293.00 2200.00

1 buah almari kayu bercermin (6 x4 ) untuk menyimpan buku -buku rujukan / teaching courseware/ABM (RM250 x 1) 1 set buku ulangkaji / koleksi soalan Tingkatan 3 (RM2.50 x 35 buah) 1 set buku ulangkaji /koleksi soalan tingkatan 5 (RM 2.50 x 35 buah) 1 set Buku Aktiviti Literature Tingkatan 1 (RM 7.90 x 35 buah) 1 set buku nota Literature Tingkatan 2 (RM 7.90 x 35 buah) 1 set Buku Aktiviti Tingkatan 3 (RM 7.90 x 35 buah) 1 set Buku Aktiviti Literature Tingkatan 4 (RM 7.90 x 35 buah) 1 set buku nota Literature Tingkatan 5 (RM 7.90 x 35 buah) 1 set buku kerja mirip soalan sebenar ( RM7.90 X 35 buah) 50 box file plastic untuk menyimpan nota/bahan cetakan Alat tulis pelbagai jenis untuk hadiah motivasi / insentif pencapaian JUMLAH

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

11

12.0

PROGRAM KHAS PANITIA BULAN Februari Jun Julai September Mac/Julai April OktoberNovember TINDAKAN

BIL PROGRAM 1 PROGRAM UTAMA a. Kelas Bimbingan Ting 3 dan 5 b. Kelas Intensif Ting 3 dan 5 c. Bengkel Teknik Menjawab Soalan d. Bengkel Penulisan e. Kelas Anjal

2

PROGRAM SOKONGAN a. Perhimpunan Harian Dalam Bahasa Inggeris b. Aktiviti Persatuan c. Bulan Bahasa/ Kolaborasi PSS d. Post - It- Right e. Reading Programme f. Buletin Bahasa Inggeris g. Folio Bahasa Inggeris PROJEK KHAS a. Kajian Tindakan b. Makmal Mini Bahasa Inggeris Menengah Atas (Kelas 5C)

Sepanjang tahun Februari Jun Mei Januari Oktober Januari Mei Jun Oktober Mac - Mei

3

Januari - April

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

12

13.0

PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT PANITIA 2011 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bil Perancangan 1 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum 2 Mesyuarat Panitia 3 Ujian Prestasi 4 Peperiksaan Pertengahan Tahun 5 Peperiksaan Akhir Tahun 6 Peperiksaan Percubaan PMR 7 Peperiksaan Percubaan SPM 8 Kelas Bimbingan Tingkatan 3 & 5 9 Kelas Intensif Tingkatan 3&5 10 Program Peningkatan Prestasi Ting 1 11 Program Peningkatan Prestasi Ting 2 12 Program Peningkatan Prestasi Ting 3 13 Program Peningkatan Prestasi Ting 4 14 Program Peningkatan Prestasi Ting 5 15 Program Motivasi / Kemahiran Belajar 16 Bengkel Teknik Menjawab Soalan PMR 17 Bengkel Teknik Menjawab Soalan SPM Bengkel Teknik Menjawab Soalan Tingkatan 1, 2, 4 18 Pemeriksaan Buku Nota / Latihan 19 Kursus Dalaman Panitia/ LDP 20 Fiesta Bahasa Inggeris/ Reading Campaign 21 Kajian Tindakan 22 Pencerapan PnP 23 Lawatan Akademik Perkongsian Pintar

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

13

BAHAGIAN II: PERANCANGAN STRATEGIK 2011 -2013 1.0 CABARAN-CABARAN UTAMA 1.1 ANALISIS SWOC 1.1.1 Kekuatan (Strength) 1.1.1.1 Barisan pentadbir sekolah yang komited dan berpengalaman 1.1.1.2 Guru terlatih yang mencukupi 1.1.1.3 Sumber kewangan mencukupi 1.1.1.4 Disiplin pelajar terkawal 1.1.1.5 Semangat kerja berpasukan yang tinggi 1.1.1.6 Guru berpengalaman menjadi pemeriksa kertas peperiksaan awam 1.1.1.7 Sistem analisa peperiksaan dan headcount yang mantap 1.1.1.8 Pengurusan system fail yang sistematik 1.1.1.9 Sumber bahan bantu mencukupi 1.1.1.10 Sekolah satu sesi 1.1.2 Kelemahan (Weaknesses) 1.1.2.1 Prestasi pencapaian dalam peperiksaan awam masih tidak memuaskan 1.1.2.2 Guru terlibat dengan program luar- PnP terjejas 1.1.2.3 Masalah ponteng sekolah di kalangan pelajar 1.1.2.4 Segelintir pelajar masih tidak menguasai kemahiran 3M 1.1.2.5 Sikap pelajar yang tidak serius semasa PnP

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

14

1.1.3 Peluang (Opportunity) 1.1.3.1 PPD/JPN sentiasa prihatin dengan keadaan sekolah 1.1.3.2 Sokongan daripada PIBG 1.1.3.3 Hubungan baik dengan agensi seperti PDRM, AADK, Pejabat Kesihatan Daerah 1.1.3.4 Internet akses (sambungan internet tanpa wayar) berfungsi 1.1.3.5 Komitmen guru yang amat tinggi 1.1.3.6 Terdapat pelajar yang menghadiri kelas tambahan luar bersedia berkongsi maklumat dengan pelajar lain

1.1.4 Cabaran ( Challenges) 1.1.4.1 Tahap sosio ekonomi keluarga pelajar berada di tahap sederhana dan lemah 1.1.4.2 Masalah keluarga (penceraian) di kalangan waris pelajar 1.1.4.3 Ibu bapa kurang memberi sokongan terhadap pendidikan anak -anak 1.1.4.4 Pengaruh perubahan teknologi- pelajar leka dengan aktiviti siber/sembang maya 1.1.4.5 Keluarga tidak mampu mengawal tingkah laku negative anak-anak (merokok, melepak dsb) 1.1.4.6 Pengaruh rakan sebaya/rakan social yang sudah tidak bersekolah

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

15

2.0 ANALISIS SWOC
DALAMAN KEKUATAN (STRENGTHS) S1 Barisan pentadbir sekolah yang komited dan berpengalaman S2 Guru terlatih yang mencukupi S3 Sumber kewangan mencukupi S4 Disiplin pelajar terkawal S5 Semangat kerja berpasukan yang tinggi S6 Guru berpengalaman menjadi pemeriksa kertas peperiksaan awam S7 Sistem analisa peperiksaan dan headcount yang mantap S8 Pengurusan sistem fail yang sistematik S9 Sumber bahan bantu mencukupi S10 Sekolah satu sesi KELEMAHAN (WEAKNESSES) W1 Prestasi pencapaian dalam peperiksaan awam masih tidak memuaskan W2 Guru terlibat dengan program luar- PnP terjejas W3 Masalah ponteng sekolah di kalangan pelajar W4 Segelintir pelajar masih tidak menguasai kemahiran 3M W5 Sikap pelajar yang tidak serius semasa PnP

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1 PPD/JPN sentiasa prihatin dengan keadaan sekolah O2 Sokongan daripada PIBG O3 Hubungan baik dengan agensi seperti PDRM, AADK, Pejabat Kesihatan Daerah O4 Internet akses (sambungan internet tanpa wayar) berfungsi O5 Komitmen guru yang amat tinggi O6 Terdapat pelajar yang menghadiri kelas tambahan luar bersedia berkongsi maklumat dengan pelajar lain CABARAN (CHALLENGES) C1 Tahap sosio ekonomi keluarga pelajar berada di tahap sederhana dan lemah C2 Masalah keluarga (penceraian) di kalangan waris pelajar C3 Ibu bapa kurang memberi sokongan terhadap pendidikan anakanak C4 Pengaruh perubahan teknologi- pelajar leka dengan aktiviti siber/sembang maya C5 Keluarga tidak mampu mengawal tingkah laku negative anakanak (merokok, melepak dsb) C6 Pengaruh rakan sebaya/rakan social yang sudah tidak bersekolah

S+O SO1 Meningkatkan pencapaian matapelajaran dari segi kualiti dan kuantiti SO2 Membantu pelajar membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai

W+O WO1 Memupuk nilai-nilai murni di dalam diri pelajar WO2 Menambah minat pelajar terhadap akademik dan aktiviti ko kurikulum

S+C SC1 Mencungkil potensi pelajar

W+C WC1 Memberi peluang kepada pelajar untuk berubah menjadi lebih baik

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

16

3.0 OBJEKTIF, KPI, TOV, SASARAN PENCAPAIAN Bi l 1 ISU Kualiti dan kuantiti keputusan PMR masih kurang memuaskan MATLAMAT Meningkatkan pencapaian PMR secara berterusan OBJEKTIF Meningkatkan prestasi pencapaian PMR kepada sekurangkurangnya 65% Meningkatkan prestasi pencapaian SPM kepada sekurangkurangnya 60% Meningkatkan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti yang dianjurkan sepanjang tahun Meningkatkan tahap penguasaan ICT di kalangan guru KPI TOV Peratus lulus matapelajaran Gred Purata matapelajaran % murid mencapai A % murid gagal Peratus lulus matapelajaran Gred Purata matapelajaran % murid mencapai A % murid gagal % kehadiran meningkat % penglibatan meningkat SASARAN 2011 2012

2013

2

Kualiti dan kuantiti keputusan SPM masih kurang memuaskan

Meningkatkan pencapaian SPM secara berterusan

3

Penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-akademik kurang memuaskan

Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Panitia/Persatuan Bahasa Inggeris Membudayakan penggunaan ICT di kalangan guru-guru Bahasa Inggeris

4

Tahap penguasaan ICT di kalangan guru-guru Bahasa Inggeris masih boleh dipertingkatkan
PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

Tahap penguasaan MS Word/Excel/Powerpoint Tahap penguasaan penggunaan Internet

PANITIA BAHASA INGGERIS

17

4.0 STRATEGI, PELAN TINDAKAN, TANGGUNGJAWAB, OUTPUT, OUTCOME 4.1 Strategi 1: Meningkatkan pencapaian PMR dan SPM secara berterusan dari segi kualiti dan kuantiti Bi l 1 Pelan Tindakan Program Utama 1. Kelas Bimbingan/Intensif 2. Program Mentor-Mentee 3. Bengkel Teknik Menjawab Soalan 4. Program Pecutan Akhir 5. Jadual Anjal Tanggung jawab PK 1 GKM Ketua Panitia Guru B & K Guru M/P Tempoh JanuariOktober Kos/Sumber RM30/setiap pelajar PMR RM50/setiap pelajar SPM Output Pelan Kontigensi Catatan

1

Program Sokongan 1. Program 1000 soalan 2. Essay Drill 3. Love The Lit 4. Klinik Bahasa 5. Post-It Right

GKM Ketua Panitia Guru M/P

Januari Oktober

RM10/setiap pelajar

1. % lulus pelajar 1. Jemputan meningkat penceramah dari 2. Bil pelajar kalangan guru mendapat A cemerlang bertambah 2. Kompilasi latih tubi 3. Pelajar dapat terancang menguasai teknik menjawab soalan 4. Pelajar MULUS lulus 1. % lulus pelajar meningkat 1. Modul DENDA 2. Setiap pelajar (bagi pelajar yang menunjukkan tidak dapat peningkatan % menyiapkan dalam setiap tugasan) peperiksaan/ujia n 3. Buku nota/latihan

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

18

pelajar lengkap, sistematik dan berkesan 4.2 Strategi 2: Meningkatkan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-akademik Bi l 1 Pelan Tindakan Aktiviti Panitia 1. Minggu Bahasa Inggeris 2. Word Puzzle/word maze 3. Assembly In English 4. English All Around posters/murals Aktiviti Persatuan 1. Spell-It-Right 2. Explorace Tanggung jawab PK 1 GKM Ketua Panitia Guru B & K Guru M/P Tempoh Kos/Sumber RM3/setiap pelajar yuran BI mengikut kelas Output 1. % penglibatan pelajar meningkat 2. Penyertaan di peringkat Daerah bertambah 1. % penglibatan pelajar meningkat 2. Penyertaan di peringkat Daerah bertambah Pelan Kontigensi Kerjasama/kolaborasi aktiviti PSS Catatan

Mei-Julai

1

GKM Ketua Panitia Guru M/P

Tiada

FebruariOktober

Peruntukan KOKO

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

19

4.3 Strategi 3: Meningkatkan tahap penguasaan ICT di kalangan guru-guru Bahasa Inggeris Bi l 1 Pelan Tindakan LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN - MS Word/Excel/PP - Internet Tanggung jawab PK 1 GKM Ketua Panitia Guru B & K Guru M/P GKM Ketua Panitia Guru M/P Tempoh Februari Kos/Sumber Peruntukan LDP Output 1. Guru menyediakan bahan ABM menggunaka n ICT 2. Kompilasi bahan Pelan Kontigensi 1. Bengkel ICT Catatan

1

Kursus Dalaman - Literature online - Hot Potatoes

1. Blogging Class

Jun

Peruntukan panitia

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

20

5.0 PELAN OPERASI NAMA AKTIVITI TEMPOH OBJEKTIF SASARAN LANGKAH 1 : Kelas Bimbingan /Intensif/Pecutan Terakhir : Februari September 2011 : Meningkatkan prestasi akademik dalam peperiksaan awam & dalaman : Semua pelajar Tingkatan 3 & 5 yang telah diketegorikan mengikut kumpulan tertentu PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat 1 y y Taklimat kepada Pengetua Pembentangan kertas kerja/cadangan kelas Ketua panitia 1 jam TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

2

Mesyuarat 2 y y Taklimat perancangan & Penyediaan jadual Semua ahli panitia 1 jam

3

Perlaksanaan KELAS Guru Tingkatan 3 1 jam/seminggu

4 5

Penilaian keberkesanan aktiviti Penyediaan laporan & dokumentasi
PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

Semua guru BI Ketua Panitia

Berkala 1 minggu selepas selesai program

PANITIA BAHASA INGGERIS

21

NAMA AKTIVITI TEMPOH OBJEKTIF SASARAN

: Bengkel Teknik Menjawab Soalan/Ceramah Motivasi : Mac/Julai 2011 : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan membantu meningkatkan motivasi Kendiri : Semua pelajar

LANGKAH 1

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat 1 Taklimat kepada Pengetua Pembentangan kertas kerja/cadangan program Mesyuarat 2 y y y Taklimat perancangan & pemilihan tarikh

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

Ketua panitia

1 jam

2

Semua ahli panitia 2 jam

3

Perlaksanaan bengkel / ceramah Guru Tingkatan 3 4 jam

4 5

Penilaian keberkesanan aktiviti Penyediaan laporan & dokumentasi
PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

Semua guru BI Ketua Panitia

Berkala 1 minggu selepas selesai program

PANITIA BAHASA INGGERIS

22

Nama Projek: Rasional: Tarikh/Tempoh: Kumpulan sasaran:

KURSUS DALAMAN (KEMAHIRAN PEDAGOGI) UNTUK GURU GURU BAHASA INGGERIS Guru perlu diberi pendedahan mengenai dengan ilmu terkini berkaitan dengan subjek yang diajar JUN 2011 (2 hari) Semua guru Bahasa Inggeris

LANGKAH 1

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat 1 Taklimat kepada Pengetua Pembentangan kertas kerja/cadangan program Mesyuarat 2 y y y Taklimat perancangan & pemilihan tarikh

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

Ketua panitia

1 jam

2

Semua ahli panitia

2 jam

3

Perlaksanaan bengkel / ceramah

Guru Tingkatan 3

4 jam

4 5 Nama Projek:

Penilaian keberkesanan aktiviti Penyediaan laporan & dokumentasi

Semua guru BI Ketua Panitia

Berkala 1 minggu selepas selesai program

BULAN BAHASA/KARNIVAL BAHASA

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

23

Rasional: Tarikh/Tempoh: Kumpulan sasaran:

Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-akademik MEI (1 minggu) Semua guru dan pelajar

LANGKAH

PROSES ALIRAN KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS PELAKSANAAN

1

Mesyuarat AJK PBI y Penetapan tarikh dan aktiviti y Agihan tugas y Anggaran kos

Guru Kanan Bahasa PK Kokurikulum AJK PBM

1 hari

2

Urusan surat menyurat kepada : y AJK Program

Setiausaha

1 hari 1 hari

3

Semua Guru Kanan

4

Semakan /laporan setiap minggu

Pengetua, Pen. Kanan, Semua Guru Kanan KP

1 hari

5

Penyediaan laporan & dokumentasi
PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

1 minggu

PANITIA BAHASA INGGERIS

24

18.0

DOKUMEN SOKONGAN 18.1 Format Penulisan Buku Rekod Topic Learning Outcomes Curriculum Specifications Educational Emphases Teaching Aid Moral Values Activities Reflection 18.2 Senarai/Contoh Refleksi Students were able to answer questions and draft an essay guided by teacher 12 students were able to answer the questions correctly. Others reread, re-check and re-do the questions 32 students had to be guided and explained thoroughly in order to complete the task. 18 students were able to answer the questions and list out the points needed. Lesson to be continued. 13/25 students were able to answer the questions. 21 students need extra coaching by teacher. Students were able to take short notes Students managed to list the characterizations guided by teacher. 6 students were able to give correct responses. Others need to be guided. Students were able to answer comprehension questions after discussion and explanation 15 students were able to answer literature questions. Others need to be drilled.

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

25

18.3

Standard Pemeriksaan Buku Nota/Latihan

1.1 Panduan / Kriteria Penentuan Ganjaran Buku Contoh A Stiker hijau B Stiker Kuning / oren C dan D Stiker merah ASPEK/GRED TULISAN A-CEMERLANG Kemas Cantik Senang dibaca Jelas/terang B- BAIK Kemas Mudah dibaca C SEDERHANA Kecil Sukar dibaca D MEMUASKAN Tidak seragam Tidak kemas Sukar dibaca Banyak tajuk tidak lengkap Tidak dihantar untuk disemak Tidak dibalut Buku lebam /lekang Tidak bersih Tidak menarik

LENGKAP 

Ada indeks Nota /latihan mengikut indeks Disemak mengikut masa Dibalut dengan kemas Maklumat buku/nama pelajar dan tingkatan jelas Semua tajuk utama digaris Setiap latihan ada tercatat tarikh / hari Menarik 

Ada indeks Nota /latihan mengikut indeks

KEKEMASAN 

Dibalut dengan kemas MAklumat buku / nama pelajar dan tingkatan jelas Menarik 

Ada indeks Nota/latihan tidak lengkap mengikut indeks Tidak hantar untuk disemak Tidak dibalut Bersih Tiada tarikh latihan / nota Kurang menarik 

Setiap kali memeriksa buku, guru akan memberi stiker yang berkaitan dan mencatat gred di dalam buku Rekod Mengajar Komen positif dan membina hendaklah diberi setiap kali buku diperiksa Pelajar yang mendapat 3 kali stiker merah akan didenda Buku yang hilang / rosak teruk hendaklah ditulis semula dalam tempoh sebulan dari tarikh disemak

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

26

18.4 Tingkatan

Dasar latihan Minimum Tajuk / Konstruk Peperiksaan Summary Guided Writing / Model Essays / Group Essay Literature : Objective / Personal Response Kekerapan 2 kali sebulan 2 kali sebulan 2 kali sebulan 2 kali sebulan

1, 2, dan 3 Rational Cloze / Vocabulary / Grammar / Idioms / Phrasal Verbs / Proverbs Reading Comprehension / Vocabulary Open-ended Reading Comprehension Questions / Summary Directed Writing / Continuous Writing / Model 4 dan 5 Essay Literature : Objective / Open-ended / Personal Response / Model Answer 2 kali sebulan 2 kali sebulan 2 kali sebulan 2 kali sebulan

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

27

18.5

Panduan Gred Peperiksaan 18.5.1 Tingkatan 1-3

Markah 75 - 100 60 - 74 50 - 59 40 - 49 0 - 39 18.6 Markah 85 100 75 - 84 65 - 74 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 0 - 39

Gred A B C D E Tingkatan 4-5 Gred A+ A AB+ B C+ D E G

Pernyataan Cemerlang Kepujian Baik Mencapai tahap penguasaan minimum Tidak mencapai tahap penguasaan minimum

Pernyataan Cemerlang

Kepujian

Lulus Gagal

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

28

18.7

Pengurusan Fail

NOMBOR FAIL Fail 1 SMKBt17: 30/002/2

BUTIRAN / KANDUNGAN MINIT MESYUARAT PANITIA A. Mesyuarat B. Jawatankuasa Kurikulum C. Mesyuarat Panitia SURAT MENYURAT PANITIA A. Surat KPM/JPN/PPD B. Surat Dalaman C. Surat AM pelbagai sumber MAKLUMAT GURU PANITIA A. Butir Peribadi Guru B. Jadual Waktu Guru C. Salinan Sijil Guru D. Laporan Prestasi/Penghargaan/Kepujian E. Sijil Kursus/Seminar/Bengkel F. Tugas-Tugas Khas (Sasaran Kerja tahunan) G. Lain-lain DOKUMEN PANITIA A. Buku Perancangan Strategik Peningkatan Prestasi Akademik Tahunan Panitia B. Senarai Buku Teks C. Senarai Buku Rujukan D. Senarai Teaching Courseware E. Minit Curai F. Kertas Kerja/Laporan Aktiviti G. Lain-lain - Sukatan Pelajaran - Huraian Sukatan Pelajaran - Kontrak Pengajaran Tahunan - Contoh Rancangan Pengajaran Harian KOLEKSI DAN BANK SOALAN A. Soalan Peperiksaan/Ujian Dalaman B. Soalan Peperiksaan Peringkat Daerah C. Soalan Peperiksaan AWAM D. Soalan peperiksaan Sekolah-Sekolah Lain E. Soalan Peperiksaan Portal Pendidikan

Fail 2 SMKBt17: 30/002/2

Fail 3 SMKBt17: 30/002/2

Fail 4 SMKBt17: 30/002/2

Fail 5 SMKBt17: 30/002/2

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

29

Fail 6 SMKBt17: 30/002/2

Fail 7 SMKBt17: 30/002/2 Fail 8 SMKBt17: 30/002/2 Fail 9 SMKBt17: 30/002/2 Fail 10 SMKBt17: 30/002/2 Fail 11 SMKBt17: 30/002/2 Fail 12 SMKBt17: 30/002/2 Fail 13 SMKBt17: 30/002/2

POST-MORTEM PEPERIKSAAN A. Keputusan Peperiksaan / Ujian B. Analisis Peperiksaan Ujian C. Post Mortem Peperiksaan FAIL INDUK ULBS (PENGURUSAN) FAIL INDUK PLBS ( PENGURUSAN) FAIL PENTAKSIRAN ULBS TINGKATAN 4 DAN 5 FAIL PENTAKSIRAN PLBS TINGKATAN 1 (3 KELAS) FAIL PENTAKSIRAN PLBS TINGKATAN 2 (3 KELAS) FAIL PENTAKSIRAN PLBS TINGKATAN 3 (3 KELAS) FAIL KEWANGAN PANITIA

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

30

BAHAGIAN III: AKTIVITI KO 19.0 PERANCANGAN PERSATUAN 19.1 VISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS

AKADEMIK

Persatuan Bahasa Inggeris akan mencapai taraf persatuan aktif di SMK Batu 17 pada tahun 2011. 19.2 y y y y MISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS Menyediakan suasana pembelajaran Bahasa Inggeris yang berkualiti tinggi kepada pelajar. Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh untuk pelajar melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi. Menyediakan modal insan yang mempunyai pengetahuan tinggi berkaitan aspek Bahasa Inggeris. Menyediakan pelajar yang berkualiti untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang berkaitan Bahasa Inggeris sekurangkurangnya ke peringkat daerah 19.3 y y y y y OBJEKTIF PERSATUAN BAHASA INGGERIS SMK BATU 17 Membantu mencapai visi sekolah Merancang, melaksanakan dan menyelia/memantau program-program akademik mengikut jadual yang ditetapkan. Menambah bilangan pencapaian gred A dalam mata pelajaran di bawah bidang Bahasa Inggeris. Membantu meningkatkan peratus kelulusan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Meminimumkan bilangan calon yang mendapat gred E dan G dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

31

ISU STRATEGIK 1: PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA INGGERIS
SASARAN ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 1.Meningkatkan pengurusan fail persatuan 2.Mesyuarat persatuan menepati tarikh dan jumlah serta bersistematik KPI TOV Tahap pengurusan panitia bagi persatuan bahasa Inggeris kurang memuaskan Meningkatkan pengurusan persatuan bahasa Inggeris 2011 2012 2013

Kualiti pengurusan fail meningkat

18

18

18

18

Peratus ketepatan tarikh meningkat Minit mesyuarat disiapkan dalam tempoh seminggu Penglibatan dalam aktiviti bertambah Kualiti meningkat Peratus penyertaan pelajar bertambah

70

80

90

100

50 %

60%

70%

100%

3.Meningkatkan jumlah penglibatan dan kualiti untuk program ko-akademik peringkat daerah 4.Aktiviti bulan bahasa mendapat sambutan pelajar

50%

60%

70%

100%

65%

75%

85%

100%

70%

80%

90%

100%

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2011, semua pengurusan berkaitan Persatuan Bahasa Inggeris mencapai tahap melebihi 80%.

Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013, pengurusan Persatuan Bahasa Inggeris mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang dirancang.

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

32

ISU STRATEGIK 2: PENGURUSAN AKTIVITI
SASARAN ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Pemantauan aktiviti untuk mencapai tahap pelaksanaan yang lebih berkesan OBJEKTIF 1.Meningkatkan pengurusan fail PBI 2.Meningkatkan pemantauan program/aktiviti yang dibuat KPI TOV Peratus pengurusan PBI Bilangan pemantauan Peratus pemantauan Bilangan aktiviti Peratus pelaksanaan 75 18 50 15 70 2011 80 10 60 10 50 2012 90 15 70 12 60 2013 95 18 80 14 70

Perancangan dan pelaksanaan aktiviti persatuan Bahasa Inggeris di tahap sederhana

3.Meningkatkan pelaksanaan aktiviti 4.Meningkatkan pemeriksaan buku penilaian aktiviti kokurikulum 5. Meningkatkan pemantauan prestasi pelajar (minima 1 kali setahun)

Peratus buku disemak

70

40

50

80

Bilangan pelajar dipantau Peratus pelajar dipantau Bilangan fail dipantau Peratus fail dipantau

600 66.78 3 100

700 77.78 3 100

750 83.33 3 100

800 88.89 3 100

6. Meningkatkan pemantauan fail persatuan (minima 2 kali setahun)

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2011, tahap pengurusan PBI adalah melebihi 70%. Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013, pengurusan PBI mencapai tahap 100% bagi semua objektif yang dirancang.
PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

33

ANALISIS SWOC
KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

S1. Kerjasama dan hubungan yang baik antara sekolah dengan komuniti setempat S2 Terdapat guru-guru Bahasa Inggeris yang berwibawa S3. Terdapat seorang guru pakar Bahasa Inggeris S4. Semua guru komited dalam menjalankan aktiviti diperingkat sekolah dan daerah S5 Terdapat Kaunselor Sekolah yang komited

W1. Kedudukan ekonomi persatuan yang tidak kukuh menghalang perjalanan aktiviti persatuan W2. Kebanyakan ahli persatuan tidak menjelaskan yuran W3. Beban perkeranian guru membataskan komitment guru untuk aktiviti membentuk budaya integrasi pelajar. W4. 35% murid mempunyai jati diri rendah W5. Tiada kemudahan pengangkutan menyebabkan ramai ahli tidak dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan di peringkat daerah dan negeri untuk mencungkil pengalaman. CABARAN ( C )

PELUANG ( O )

O1. Hubungan baik pihak sekolah dengan PIBG,PPD dan JPN O2. Sokongan moral dan kewangan daripada PIBG dan agensi Luar O3. Hubungan baik pihak sekolah dengan sekolah-sekolah berdekatan dalam daerah yang sama untuk menambah maklumat. O4. Hubungan baik antara guru-guru di sekolah dengan guru-guru yang arif dalam bidang ko-akademik dari sekolah-sekolah dalam daerah

C1. Masyarakat masih menganggap kegiatan kokurikulum tidak begitu penting berbanding akademik C2. Pengaruh persekitaran yang tidak baik untuk pelajar C3. 55 % waris pelajar berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah. C4. Segelintir waris tidak mengambil tahu tentang aktiviti kokurikulum sekolah C5. Segelintir waris tidak ambil ped uli masalah disiplin anaknya dan membela anak yang bermasalah disiplin

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

34

TOWS MATRIKS
KEKUATAN ( S ) S1. Kerjasama dan hubungan yang baik antara sekolah dengan komuniti setempat S2 Terdapat guru-guru Bahasa Inggeris yang berwibawa S3. Terdapat seorang guru pakar Bahasa Inggeris S4. Semua guru komited dalam menjalankan aktiviti diperingkat sekolah dan daerah S5 Terdapat 1 orang Kaunselor Sekolah yang komited TOWS MATRIKS PELUANG ( O ) O1. Hubungan baik pihak sekolah dengan PIBG,PPD dan JPN O2. Sokongan moral dan kewangan daripada PIBG dan agensi Luar O3. Hubungan baik pihak sekolah dengan sekolah-sekolah berdekatan dalam daerah yang sama untuk menambah maklumat. O4. Hubungan baik antara guru-guru di sekolah dengan guru-guru yang arif dalam bidang ko-akademik dari sekolahsekolah berdekatan CHALLENGE ( C ) C1. Masyarakat masih menganggap kegiatan kokurikulum tidak begitu penting berbanding akademik C2. Pengaruh persekitaran yang tidak baik untuk pelajar C3. 65 % waris pelajar berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah. C4. Segelintir waris tidak mengambil tahu tentang aktiviti kokurikulum sekolah C5. Segelintir waris tidak ambil peduli masalah disiplin anaknya dan membela anak yang bermasalah disiplin SC S5,S6,C2, Meningkatkan kesedaran untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam kegiatan kokurikulum akademik dari peringkat sekolah sehingga peringkat kebangsaan. SO S4,S5,O2,O3 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum akademik sehingga ke peringkat daerah KELEMAHAN ( W ) W1. Bilangan pelajar yang menjadi ahli terlalu sedikit W2. Kedudukan ekonomi sampingan persatuan yang tidak kukuh menghalang perjalanan aktiviti persatuan W3. Beban perkeranian guru membataskan komitment guru untuk aktiviti membentuk budaya integrasi pelajar. W4. 35% murid mempunyai jati diri rendah W5. Tiada kemudahan pengangkutan menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan di peringkat daerah dan negeri untuk mencungkil pengalaman. WO W3,W5,W6,O2,O3,O4 Pemantauan aktiviti pelajar oleh semua guru penasihat persatuan. W1,O1,O2,O3 Mendapatkan kemudahan pengangkutan semasa aktiviti dengan menggunakan perhubungan baik di antara sekolah dengan PIBG, PPD, JPN dan agensi luar. W5,W6,O1,O2,O3 Menggunakan perhubungan baik dengan agensi berkaitan bagi membantu melaksanakan aktiviti persatua n.

WC W3,W5,W6,C1,C2 Majlis Perjumpaan Waris Pelajar Bermasalah dan Aku Janji W2,W6,C1,C4,C5 Meningkatkan kesedaran waris tentang kepentingan kegiatan kokurikulum untuk masa depan anak

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

35

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA INGGERIS
VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (Salah satu) MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI & SASARAN (Jangka Panjang) OBJEKTIF (Jangka Pendek) STRATEGI BIL PROGRAM / PROJEK PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB TEMPOH MULA 1 Mengemaskini semua sistem fail persatuan Ketua Guru Penasihat Jan 2011 AKHIR Nov 2011 Fail lengkap dan bersistematik Bantuan daripada guru mata penasihat KOS/ SUMBER OUTPUT/ OUTCOMES PETUNJUK KEJAYAAN (KPI) PELAN KONTIGENSI Tahap pengurusan Persatuan Bahasa Inggeris kurang memuaskan Meningkatkan pengurusan persatuan Bahasa Inggeris Pengurusan Persatuan Bahasa Inggeris mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang dirancang. Semua pengurusan berkaitan Persatuan Bahasa Inggeris mencapai tahap melebihi 80%.

2

Mengadakan mesyuarat PBI sekurangkurangnya empat kali setahun

Guru Penasihat AJK PBI

Jan Apr Jun Ogos Feb Mac Jun Jul

-

Minit mesyuarat lengkap dan menepati masa

Pengendalian mesyuarat oleh Guru Penasihat

3

Mengadakan kerjasama di antara persatuan lain (program kolaborasi)

Guru Penasihat AJK PBI

-

Penyelarasan Aktiviti bersama

Guru Penasihat mewakili PK Kokurikulum

4

Melaksanakan bulan bahasa

Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat PBI AJK PBI Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat

Jun

-

RM650

Pelajar yang berjaya diberikan hadiah

Bulan Bahasa

5

Melaksanakan aktiviti bahasa

Mac

Sept

RM400

Peningkatan penguasaan Bahasa Inggeris

Ahli jawatankkuasa Terbabit dan Persatuan Bahasa Inggeris

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

36

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN AKTIVITI
VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (Salah satu) MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI & SASARAN (Jangka Panjang) OBJEKTIF (Jangka Pendek) STRATEGI BIL 1 PROGRAM / PROJEK Meningkatkan pemantauan fail persatuan (Minima 2 kali setahun) PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PK Kokurikulum TEMPOH MULA Jan 2011 AKHIR Nov 2011 KOS/ SUMBER OUTPUT/ OUTCOMES PETUNJUK KEJAYAAN (KPI) Fail lengkap dan bersistematik PELAN KONTIGENSI Bantuan daripada guru penasihat Perancangan dan pelaksanaan aktiviti persatuan Bahasa Inggeris di tahap sederhana Meningkatkan pemantauan aktiviti untuk mencapai tahap pelaksanaan yang lebih baik Pengurusan aktiviti Persatuan Bahasa Inggeris mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang dirancang. Semua pengurusan aktiviti Persatuan Bahasa Inggeris mencapai tahap melebihi 80%.

2

Meningkatkan pemantauan aktiviti yang dilaksanakan

Guru Penasihat AJK PBI

Apr Jun Ogos

Laporan aktiviti yang lengkap dan menepati masa -

Pengendalian aktiviti oleh Guru Penasihat

3

Meningkatkan pemeriksaan Buku Penilaian Kokurikulum

Guru Penasihat AJK PBI

Feb Mac Jun Jul

-

Menandatangani dan merekod pencapaian pelajar

Guru Penasihat mewakili PK Kokurikulum

4

Melaksanakan aktiviti bahasa

Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat PBI AJK PBI Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat

Jun

-

RM650

Pelajar yang berjaya diberikan sijil dan hadiah

NILAM

5

Melaksanakan aktiviti ko- akademik bahasa

Mac

Sept

RM400

Pelajar yang berjaya diberikan sijil dan hadiah

Ahli jawatankkuasa Terbabit dan Persatuan Bahasa Inggeris

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

37

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (AKADEMIK)
VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (Salah satu) MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI & SASARAN (Jangka Panjang) OBJEKTIF (Jangka Pendek) STRATEGI BIL PROGRAM / PROJEK PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB TEMPOH MULA 1 Pemeriksaan Buku Rekod Mengajar Pengetua dan Penolong Kanan Jan AKHIR Nov Semua BRM disemak setiap miunggu Guru Kanan KOS/ SUMBER OUTPUT/ OUTCOMES PETUNJUK KEJAYAAN (KPI) PELAN KONTIGENSI Tahap pengurusan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di tahap sederhana. Meningkatkan proses P&P Bahasa Inggeris supaya lebih berkesan Semua guru berjaya melakasanakan proses P&P dengan mencapai kualiti terbaik. Kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah mencapai tahap cemerlang.

2

Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran

Pengetua dan Penolong Kanan

Jan

Nov -

Minima seorang guru 2 kali setahun

Guru Kanan dan Ketua Panitia

3

Pemantauan Prestasi Pelajar

Pengetua dan Penolong Kanan

Jan

Nov -

Minima sekali setahun

Guru Kanan dan Guru Mata Pelajaran

4

Pemantauan Buku Latihan

Pengetua dan Penolong Kanan

Jan

Nov

Minima sekali setiap pelajar

Guru Kanan dan Ketua Panitia

5

Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah

PK HEM

Jan

Nov

Minima sekali setiap hari

Guru Kanan dan Guru Bertugas Mingguan

6

Laporan PKB

Penolong Kanan Kurikulum

Jan

Nov

RM30

3 kali setahun

Guru Kanan Bahasa

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

38

PELAN OPERASI
Nama Projek 1 : Bengkel Penulisan Karangan PMR Objektif : Meningkatkan kemahiran pelajar dalam penulisan karangan. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: Mei 2011 (1 hari) Sasaran : Pelajar-pelajar tingkatan 3 SMK Batu 17

LANGKAH

PROSES ALIRAN KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS PELAKSANAAN Taklimat Pembentangan Kertas Cadangan

1

Mesyuarat JK RIMUP y Penetapan tarikh y Agihan tugas y Anggaran Kos Urusan surat menyurat kepada : y AJK RIMUP y Persatuan B.Inggeris y AJK Program

Pengetua PK HEM AJK RIMUP Persatuan B.Inggeris Setiausaha

1 hari

2

1 minggu

Pemberitahuan kepada: y AJK RIMUP y PIBG y Persatuan BM y PK Kok Edaran memo/ Kertas Kerja Program Bengkel Penulisan Karangan PMR Jun

3

Taklimat pelaksanaan program

PK HEM

2 minggu sebelum program 1 hari

4

Pelaksanaan program

Jawatankuasa Kerja

5

Menyediakan dokumentasi dan laporan

JK Dokumentasi

1 minggu

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

39

PELAN OPERASI
Nama Projek 2 : Sambutan Bulan Bahasa Objektif : Dapat meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti bahasa. Mempelbagai aktiviti peringkat sekolah. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: Sepanjang bulan Oktober Sasaran : Semua guru dan pelajar LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH STATUS PELAKSANAAN

1

Mesyuarat AJK PBI y Penetapan tarikh dan aktiviti y Agihan tugas y Anggaran kos Urusan surat menyurat kepada : y AJK Program

Guru Kanan Bahasa PK Kokurikulum AJK PBI

1 hari

2

Setiausaha

1 hari 1 hari minggu kedua bulan September

3

Semua Guru Kanan

4

Semakan BRM setiap minggu

Pengetua, Pen. Kanan, Semua Guru Kanan GKK (Setiausaha PKB) GKK (Setiausaha PKB)

1 hari setiap Khamis

5 6

Mengumpul semua borang maklumat BRM Membuat laporan dan hantar ke PPD

1 minggu November

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

40

PELAKSANAAN PROGRAM (CARTA GANTT) BIL 1 2 3 PROGRAM Mesyuarat Agung Perjumpaan ahli Kemaskini Papan Kenyataan Sambutan Bulan Bahasa -Eksplorasi Bahasa -Language Games Bengkel Penulisan Karangan PMR Public Speaking/ Assembly In English Kursus Pengurusan Kelab JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

4

/

5

/

6

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

/

/

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

41

BAHAGIAN IV:ANALISIS PRESTASI AKADEMIK 20.0 PRESTASI AKADEMIK SEMASA 20.1 Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2010 Tingkatan 1 GRED A B C D E LULUS GAGAL Tingkatan 2 GRED A B C D E LULUS GAGAL Tingkatan 4 GRED A+ A AB+ B C+ C D E G LULUS GAGAL BILANGAN PELAJAR PERATUS GRED PURATA BILANGAN PELAJAR PERATUS GRED PURATA

BILANGAN PELAJAR

PERATUS

GRED PURATA

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

PANITIA BAHASA INGGERIS

42

20.2 Keputusan PMR (2007 -2010) TAHUN BIL.CALON T/H BIL. A BIL. B BIL. C BIL. D BIL. E LULUS PERATUS G/P 2007 2008 2009 2010 20.3 Keputusan SPM (2007 GRED A+ A AB+ B C+ C D E G LULUS GAGAL 2010)

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.