Anda di halaman 1dari 4

18FEB2007

Gaya dan Model Pengurusan


Konflik

MODEL SATU DIMENSI

Konflik dilihat dalam satu dimensi


PERSAINGAN ATAU KERJASAMA

MODEL DUA DIMENSI


ISU KESESUAIAN SUASANA
Bila sesuai digunakan gaya kerjasama
dan persaingan
Kilmann & Thomas (1977)– cadangkan
5 pilihan kaedah mengurus konflik.
Tidak ada gaya pengurusan yang
terbaik kerana setiap gaya bersesuaian
dengan situasi yang tertentu.
Berasaskan teori dua dimensi iaitu
ASSERTIVENESS (pendesak-tegas-capai
matlamat sendiri) dan
COOPERATIVENESS (kerjasama-
tolakansur-memuaskan matlamat
orang lain). M.A. Rahim(2002)
mencadangkan dimensi DUAL CONCERN
MODEL (concern for others, concern for
self)
Kilmann & Thomas (1977)–
1.Pengelakan
2.Penyesuaian
3.Persaingan
4.Kerjasama
5.Kompromi

M.A. Rahim(2002)
1. Integrating
2. Obliging
3. Dominating
4. Avoiding
5. Compromising

1.Apakah situasi yang sesuai ?


2.Apakah kelebihan
3.Apakah kelemahan