Anda di halaman 1dari 1

1

SHALAWAT NARIYAH

Shalawat Nariyah Ini Memiliki Faidah Yang Besar. Apabila Dibaca Setiap Selesai
Shalat Fardhu 5 kali 11 Setiap Waktu, Lebih-Lebih Mau Membacanya Sebanyak
4444 kali , Insya  Segala Hajatnya Dikabulkan Oleh .

‫ﺤﱠﻤ ِﺪﻥِ ﺍﱠﻟﺬِﻱﹾ ﺗَﻨﹾﺤﹶﻞﱡ‬


‫ﺍَﻟّﻠﻬﹸﻢﱠ ﺻﹶﻠﱢﻰ ﺻﹶَﻠﺔً ﻛَﺎِﻟﹶﻤﺔً ﻭﹶ ﺳﹶﻠﱢﻢﹾ ﺳﹶﻼﹶﻣﹰﺎَﺗﻤﱠﺎ ﻋﹶﻠﻰ [ ﺳﹶﱢﻴ ِﺪﻧَﺎﹸﻣ ﹶ‬

ِ‫ِﺑﻪِﺍﻟْﻌﹸَﻘﺪﹸ ﻭﹶﺗَﻨﹾَﻔﺮِ ﺝﹸِﺑﻪِﺍﻟْ ُﻜﺮﹶ ﺏﹸ ﻭﹶﺗُﻘْﻀﻰ[ ِﺑﻪِ ﺍْﻟﺤﹶﻮﹶِﺋﺞﹸ ﻭﹶﺗُﻨﹶﺎُﻝِﺑﻪِ ﺭﹶ ﻏَﺎﺋِﺐﹸ ﻭﹶ ﺣﹸﺴﹾﹸﻦ ﺍﻟْﺨَﻮﹶ ﺍﺗِﻢ‬

ٍ‫ﺤﺔٍ ﻭﱠَﻧﻔَﺲ‬
‫ﺻﺤﹾﺒِﻪ ] ﻓِﻲْ ﻛُﱢﻞَﻟﹾﻤ ﹶ‬
‫ﺍ [ﻟِﻪ ] ﻭﹶ ﹶ‬ [‫ﺴﻘَﻰ ﺍﻟَْﻐﻤﹶﺎﹸﻡﺑِﻮﹶ ﺟﹾِﻬِﻪ ﺍْﻟﻜَﺮِﻳﹾﻢِ ﻭﹶ ﻋﹶﻠﻰ‬
‫ﻭﹶﻳﹸﺴﹾﺘَ ﹾ‬

‫ﺑِﹶﻌﺪﹶ ﺩِ ﻛُﱢﻞ ﻣﹶﻌﹾﻠُﹾﻮ ﻡٍﻟﱠﻚﹶ ِﺑﺮﹶ ﹾﺣﹶﻤﺔِ ﻙَﻳﹶﺎَﺍﹾﺭ ﺣﹶﻢﹶ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣﻤِﻴﹾﻦﹶ‬
"Allaahumma sholli sholatangkaalimatan wasalim salaaman tammaa 'alaa
saiyidinaa Muhammadinilladzii tanhallu bihil 'uqadu watanffarihu
bihilkurabu watuqdho bihilhawa-iju watunaalu bihi raghaa-ibu wahusnul
khawaatimi wayustasqal ghamaamu biwajhihil kariim wa'alaa aalihii
washohbihii fii kulli lamhatin wanafasin bi'adadi kulli mu'luumil laka
birahmatika yaa arhamarraahimiin"
Arti :"Yaa , limpahkanlah Rahmat dan Keselamatan yang sempurna
kepada junjungan kami Nabi Muhammad b , yang menjadi sebab
terlepasnya ikatan dan hilangnya kesusahan (kesempitan),
didatangkannya berbagai hajat, tercapainya segala yang diinginkan,
dan baiknya penutup kehidupan serta diturunkannya hujan dari awan,
dengan keagungan dan kemuliaan Nabi besar dan keluarganya serta
sahabatnya, dalam setiap lirikan mata, hembusan nafas sebanyak
bilangan yang Engkau ketahui. Dengan Rahmat Engkau yang Maha
Pengasih lagi Maha penyayang."

Anda mungkin juga menyukai