1

SHALAWAT NARIYAH
Shalawat Nariyah Ini Memiliki Faidah Yang Besar. Apabila Dibaca Setiap Selesai Shalat Fardhu 5 kali 11 Setiap Waktu, Lebih-Lebih Mau Membacanya Sebanyak 4444 kali , Insya  Segala Hajatnya Dikabulkan Oleh .

‫َﻟّﻠﹸﱠ ﱢﻰ َﻠً َِﻟﻤً ﹶ ﱢﹾ ﹶ ﹶﹰﺎَﺗﱠﺎ ﹶﻠﻰ [ ﹶﻴﺪَﺎ ﻣﺤﻤﺪِ ﱠﻟ ِﹾ َﹾ ﹶﱡ‬ ‫ﺍ ﻬﻢ ﹶﻠ ﹶ ﺔ ﻛﺎﹶﺔ ﻭ ﹶﻠﻢ ﺳﻼ ﻣ ﻤ ﻋ ﺳﱢ ِ ﻧ ﹸ ﹶﱠ ِ ﻥ ﺍ ﺬ ﻱ ﺗﻨﺤﻞ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺻ ﺻ‬ ‫ﻪ ﺍﻟﻌَﺪ ﻭ ﺗﻨَﺮ ﺝ ﻪ ﺍﻟ ُﺮ ﺏ ﻭ ﺗﻘ [ ﻪ ﺍ ﺤﻮ ﺞ ﻭ ﺗﻨ ُ ﻪ ﺭ ﻏﺎﺋﺐ ﻭ ﺣﺴ ﺍﻟﺨﻮ ﺗﻢ‬ ِِ‫ِﺑِْﹸﻘ ﹸ ﹶَﹾﻔِ ﹸِﺑِْﻜﹶ ﹸ ﹶُْﻀﻰ ِﺑِْﻟ ﹶﹶِﺋ ﹸ ﹶُﹶﺎﻝِﺑِ ﹶ َِ ﹸ ﹶ ﹸ ﹾﹸﻦ ْ َﹶ ﺍ‬ ٍ َ‫ﺍِﻪ ] ﹶ ﺻ ﹾِﻪ ] ِﻲْ ُﻞَﻟﻤﺤٍ ﱠَﻧ‬ ‫[ﻟ ﻭ ﹶﺤﺒ ﻓ ﻛﱢ ﹾ ﹶﺔ ﻭ ﻔﺲ‬ [‫ﹶﹸ ﹾَﺴَﻰ ْﻐﹶﺎﻡِﹶ ﹾﻬﻪ ْﻟ َِﹾِ ﹶ ﹶﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﻳﺴﺘ ﹾﻘ ﺍﻟَﻤ ﹸ ﺑﻮ ﺟِِ ﺍ ﻜﺮ ﻳﻢ ﻭ ﻋ‬

‫ِﻌ ﹶ ِ ُﻞ ﹶ ُﻮ ٍﱠ ﹶ ِﺑﹶ ﺣﻤِ َﹶﺎَﺍﺭ ﹶﹶ ﺍﻟﱠﺍ ﺣِﹾﹶ‬ ‫ﺑﹶﺪ ﺩ ﻛﱢ ﻣﹾﻠﹾ ﻡ ﻟﻚ ﺮ ﹾﹶﺔ ﻙ ﻳ ﹾ ﺣﻢ ﺮ ِﻤﻴﻦ‬ ‫ﻌ‬
"Allaahumma sholli sholatangkaalimatan wasalim salaaman tammaa 'alaa saiyidinaa Muhammadinilladzii tanhallu bihil 'uqadu watanffarihu bihilkurabu watuqdho bihilhawa-iju watunaalu bihi raghaa-ibu wahusnul khawaatimi wayustasqal ghamaamu biwajhihil kariim wa'alaa aalihii washohbihii fii kulli lamhatin wanafasin bi'adadi kulli mu'luumil laka birahmatika yaa arhamarraahimiin"

Arti :"Yaa , limpahkanlah Rahmat dan Keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad b , yang menjadi sebab terlepasnya ikatan dan hilangnya kesusahan (kesempitan), didatangkannya berbagai hajat, tercapainya segala yang diinginkan, dan baiknya penutup kehidupan serta diturunkannya hujan dari awan, dengan keagungan dan kemuliaan Nabi besar dan keluarganya serta sahabatnya, dalam setiap lirikan mata, hembusan nafas sebanyak bilangan yang Engkau ketahui. Dengan Rahmat Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang."

@