Anda di halaman 1dari 1

َ ‫فردا‬

‫ن‬
َ ْ ‫رث ِي‬ َ ْ ‫خي ُْرال‬
ِ ‫و‬ َ ‫ت‬ َ ً ْ َ ‫ب ل َ ت َذَْرِنى‬
َ ْ ‫وأن‬ ّ ‫َر‬
( Rabbi la tadzarnii fardan wa anta khairul warisiin )
“Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling
baik” (QS.Al-Anbiyaa’: 89)

‫ن‬
َ ْ ‫حي‬
ِ ِ ‫صل‬
ّ ‫ن ال‬
َ ‫م‬
ِ ‫ب ِلى‬
ْ ‫ه‬
َ ‫ب‬
ّ ‫َر‬
( Rabbi habli minash shaalihiin )
“Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku( seorang anak) yang termasuk orang-orang yg Shaalih”
(QS.Ash-shaaffat: 100)

‫ء‬
ِ ‫عا‬
َ ّ‫ع الد‬
ُ ْ ‫مي‬
ِ ‫س‬
َ ‫ك‬ ً َ ‫ة طَي ّب‬
َ ّ ‫ة إ ِن‬ ًً ّ ‫ك ذُّري‬
َ ْ ‫ن ل ّدُن‬
َ ‫م‬
ِ ‫ب ِلى‬
ْ ‫ه‬
َ ‫ب‬
ّ ‫َر‬
( Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibatan, innaka samii’uddu’aa’ )
“Ya Rabbku, berikanlah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha
pendengar do’a” (QS.Al-Imran: 38)

‫ما‬
ً ‫ما‬
َ ِ‫ن إ‬
َ ْ ‫قي‬ ُ ْ ‫عل َْنا ل ِل‬
ِ ّ ‫مت‬ َ ‫ج‬
ْ ‫و‬
َ ‫ن‬ ْ َ ‫قّرةَ أ‬
ٍ ُ ‫عي‬ ُ ‫وذُّري َت َُنا‬
َ ‫جَنا‬
ِ ‫و‬
َ
َ ‫ن أْز‬ ِ ‫ب ل ََنا‬
ْ ‫م‬ ْ ‫ه‬
َ ‫َرب َّنا‬
( Rabbana hablanaa min azwajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata a’yunin waj’alnaa lilmuttaqiina imaa
maa )
“Ya Rabb kami, anegerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati ( kami ), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. ( QS.Al-Furqaan:
74 )