Anda di halaman 1dari 1

DOA MUDAH BERSALIN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DALAM

KANDUNGAN

‫ه‬
ِ ‫ف‬ ِ ‫ش‬ ْ ‫وا‬ َ ‫ي‬ ْ ِ ‫ي ب َطْن‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ما‬ َ ‫دا‬ َ ‫ما‬ َ ‫ي‬ ْ ‫د‬ ِ َ ‫ول‬ َ ‫ظ‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ح‬ ْ ‫ما‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫الل‬
َ ‫ؤ‬
‫ك‬ ُ ‫فا‬ َ ‫ش‬ ِ ّ ‫فاءَ إ ِل‬ َ ‫ش‬ ِ َ‫ف ل‬ ٍ ‫شا‬ َ ‫ت‬ َ ْ ‫وأن‬ َ
.‫ما‬ ً ‫ق‬ َ ‫س‬ َ ‫غاِدُر‬ َ ُ‫ل َ ي‬
ُ َ ‫قل ْب‬
‫ه‬ َ ‫ت‬ ْ ّ ‫وث َب‬ َ ‫ة‬ ً َ ‫سن‬ َ ‫ح‬ َ ً‫وَرة‬ ْ ‫ص‬ ُ ‫ي‬ ْ ِ ‫ي ب َطْن‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫وْر‬ ّ ‫ص‬ َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫الل‬
.‫ك‬ َ ِ ‫ول‬ ْ ‫س‬ ُ ‫وب َِر‬ َ ‫ك‬ ً ِ ‫ماًنا ب‬ َ ‫إ ِْيـ‬
ً ‫هل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ِ ‫ت‬ ‫د‬ َ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ْ ‫و‬ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ْ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬
ْ َ ‫الل ّهم أ‬
ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ّ ُ
.‫ما‬ ً ْ ‫سل ِي‬ ْ َ ‫وت‬ َ
‫ما‬ ً ‫عاِلـ‬ َ ‫قا‬ ً ‫حاِذ‬ َ ً ‫قل‬ ِ ‫عا‬ َ ‫و‬ َ ً ‫مل‬ ِ ‫كا‬ َ ‫حا‬ ً ْ ‫حي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫ه‬ ُ ْ ‫عل‬ َ ‫ج‬ ْ ‫ما‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫الل‬
.‫ل‬ ً ‫م‬ ِ ‫عا‬ َ
‫ه‬
ُ ‫ق‬ َ ْ ‫خل‬ َ ‫ن‬ ْ ‫س‬ ّ ‫ح‬ َ ‫و‬ َ ُ‫سدَه‬ َ ‫ج‬ َ ‫ح‬ ْ ‫ح‬ ّ ‫ص‬ َ ‫و‬ َ ُ‫مَره‬ ْ ‫ع‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫و‬ ّ َ‫م ط‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫الل‬
‫ن‬ِ ‫قْرآ‬ ُ ْ ‫ة ال‬ ِ َ‫قَراء‬ ِ ِ‫ه ل‬ ُ َ ‫وت‬ ْ ‫ص‬ َ ‫ن‬ ْ ‫س‬ ِ ‫ح‬ ْ ‫وأ‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫سان‬ َ ِ‫ح ل‬ ْ ‫ص‬ِ ‫ف‬ ْ ‫وأ‬ َ
.‫م‬ َ ّ ‫سل‬ َ ‫و‬ َ ‫د صلى الله عليه‬ ٍ ‫م‬ ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫ة‬ ِ َ ‫ث ب ِب ََرك‬ ِ ْ ‫دي‬ ِ ‫ح‬ َ ْ ‫وال‬ َ
.‫ن‬ َ ْ ‫مي‬ ِ ‫عاَلـ‬ َ ْ ‫ب ال‬ ّ ‫ه َر‬ ِ ّ ‫مدُل ِل‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫وال‬ َ
Ya Allah ,
peliharalah anakku selama ia berada di dalam kandunganku dan sihatkanlah dia, Engkaulah
yang menyembuhkan , tidak ada penawar melainkan penawar-Mu , penawar yang tidak
meninggalkan penyakit.

Ya Allah ,
Engkau perelokkanlah kejadiannya yang sempurna dan tetapkanlah hatinya agar beriman
kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu.
Ya Allah , zahirkanlah dia ke dunia dengan mudah dan selamat .
Ya Allah anugerahkanlah dia kesihatan yang sempurna , berakal dan bijaksana , alim dan
beramal .

Ya Allah ,
panjangkanlah umurnya dalam ketaatan , sihatkanlah tubuh badannya ,dan indahkanlah
akhlaknya , fasihkanlah lidahnya , perelokkanlah suaranya untuk membaca al-Quran dan
hadis dengan berkat Nabi Muhamad s.a.w. dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam .