Anda di halaman 1dari 77

Daulat Tuanku

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 1
Daulat Tuanku

BIODATA

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 2
Daulat Tuanku

Apakah Tabut itu?

Tabut makna sebenarnya adalah peti atau kotak yang terkandung di dalamnya perjanjian. Ia
dijadikan petanda barakahnya kepimpinan Talut. Pada zaman Nabi Ibrahim, Tabut
mengandungi suhuf Ibrahim, tongkat, pedang, dan sebagainya dari harta penting fi sabilillah.
Harta warisan Nabi Ibrahim ini menjadi rebutan anak cucu keturunannya sehingga peti ini telah
diambil oleh Allah Ta'ala dan dipulangkan kembali kepada mereka yang terpilih sebagai
khalifah Allah di kalangan para Rasul, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Katsir di dalam
Tafsirnya.

Pada ayat tersebut juga dinyatakan Tabut itu mengandungi sakinah atau ketenangan dari
Tuhan kamu. Para ulamak tafsir berbeza pandangan makna ayat ini. Ada yang mengatakan ia
sebagai tanda keagungan Allah. Ada yang mengatakan, maknanya rahmat dari Allah. Ibn Juraij
pula mengatakan, apa yang kamu ketahui dari tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kamu pun
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


tenang kepadanya.

Kemudian disebutkan pula dalam ayat itu, diberikan juga kepada Talut ketika itu tinggalan
daripada keluarga Musa dan Harun. Para ulamak tafsir ada yang mengatakan tinggalan itu
adalah tongkat baginda, ada yang mengatakan baju, lembaran, kasut dan sebagainya.

Selepas itu, ayat tersebut menyatakan Tabut itu akan dibawa pula oleh Malaikat. Ibn Abbas
mengatakan malaikat membawakan Tabut dan diletakkan di tangan Talut ketika orang semua
melihatnya. Ada juga ulamak tafsir mengatakan, diletakkan terus di rumah beliau.
Walhasil, ia merupakan tanda kekuasaan Allah, dan tanda betapa Talut merupakan pimpinan
yang diberkati dan pilihan Allah. Kita perlu mentaati pimpinan yang mengikuti Rasul yang telah
diutuskan oleh Allah tanpa ragu-ragu, dan dengan mentaati pimpinan sebegini sahajalah kita
akan beroleh ketenangan. Tetapi jika kita menyokong pimpinan yang bercanggah dengan
ajaran Rasul, walau cerdik bagaimana pun dia mengurus urusan, ketenangan tidak akan
tercapai.

Kunci rahsianya terdapat pada keturunan ini.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 3
Daulat Tuanku
Nuh
Salasilah Bani Jawi
, Zuriat Terus
Sam Ham ,
Arfakhazat Kanaan
Langkau Zuriat
Shalikh Heth
Abir
Falikh
Ra’u
Saru’ Anak-anak Keturah
Nahur Zimran, Jokshan,
Azar Medan, Midian, Ishbak,
Ibrahim Keturah(Jawi) Shuah, Jokshan, begat
Anak-anak Dedan
(isteri Ibrahim) Sheba dan Dedan
Asshurim, Letushim,
Paduka Ramizu 786

dan Leummim
Sarah(isteri Ibrahim)
Anak-anak Midian
Anak-cucu Sheba Ephah, Epher, Hanoch,
Ishak
Liya dan Rahil Abidah, Eldaah,
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Yaakub Reama
(Isteri Yaakub)

Anak-anak Yaakub
Mala
Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan,
Naphtali, Gad, Asher, Isacchar, ,
Zebulun, Joseph dan Benjamin Anak-anak Joseph Anak-cucu Manasseh
Manasseh, Ephraim dan Soeira, Samuel dan
Messiah Abravanel
Anak-cucu Judah
BaresHasrunRaumUmmanizab
YauksaunSalmunYuarUfiz
Isya’Uwaid DaudSulaiman Balqis
Mizo, Kuki, Chin,
, Lusei, Lai, Mara,
Hmar.

Anak Judah(Yahudi/Jews) melahirkan keturunan Raja


Puteri Shima Malai/Mus
Sulaiman dari isterinya Ratu Balqis seperti Iskandar
Zulkarnain dan Raja Mus. , Melayu ,

Carta di atas menunjukkan pertembungan zuriat antara Manasseh bin Yusuf anak cucu Mala
yang melahirkan bangsa Melayu manakala JAWI adalah gelaran bagi Keturah isteri Nabi
Ibrahim.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 4
Daulat Tuanku

Tabut di dalam Al-Quran

Kitab suci Al-Quran the Last Testament mengkhabarkan:

“Dan nabi mereka berkata kepada mereka: “Sesungguhnya tanda kerajaan (Talut) itu ialah
datangnya peti tabut yang mengandungi sakinah (ketenteraman?) daripada Tuhan kamu,
dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, dibawa oleh malaikat.
Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagimu jika benar kamu orang yang
beriman.”
(Al-Baqarah : 248)

Inilah satu-satunya ayat dalam al-Quran yang menyebut tentang tabut secara langsung. Mari
kita mengembara ke dalam ayat ini untuk mendapatkan isi tersurat dan tersiratnya.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Pertama:
Mengapa hanya sekali saja disebut?

Ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi ia perkara yang tidak penting kepada umat akhir
zaman. Namun begitu, keterbalikan daripadanya juga mungkin. Boleh jadi ia penting lalu
disebut sekali saja sebagai ‘penarik perhatian’. Apabila disebut sekali saja, orang akan tertanya-
tanya tentangnya lebih daripada perkara-perkara yang disebut banyak kali.

Dajjal tidak disebut secara langsung dalam al-Quran walaupun satu ayat, tapi kita mengakuinya
sebagai perkara yang penting. Cuma kisah Dajjal ada dinyatakan dalam beberapa hadis
sedangkan kisah tabut tidak begitu. Tapi di sini kita mendapat satu gambaran, sekalipun
sesuatu perkara itu tidak disebut banyak kali ataupun tidak disebut langsung dalam al-Quran,
hal itu tidak bererti ia tidak penting kepada kita.

Kedua:
Siapa ‘nabi mereka’ itu?

Al-Quran tidak menjelaskan identitinya. Ayat 246-248 surah al-Baqarah hanya menamakannya

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 5
Daulat Tuanku
sebagai “nabi mereka” (ada hikmahnya penggunaan nama “nabi mereka” ini yang akan kita
sentuh di bawah nanti). Menurut Bible pula, peribadi itu ialah Nabi Samuel.

Ketiga:
Siapakah Talut?

Surah al-Baqarah ayat 246-251 mengisahkan kaum Bani Israil menuntut kepada Nabi Samuel
agar mereka diberikan seorang raja. Kononnya jika diberi seorang raja, mereka akan
bersemangat untuk pergi berjihad. Sebelum itu Bani Israil dipimpin oleh para hakim. Nabi
Samuel berasa ragu. Seandainyalah Tuhan memberikan mereka seorang raja dan raja itu
mengisytiharkan jihad, mahukah mereka pergi berjihad? Maklumlah, Nabi Samuel sedia faham
kelakuan kaum Bani Israil yang banyak meminta itu ini tetapi sering saja melakukan kesalahan.

Apa yang dibimbangkan oleh Nabi Samuel menjadi kenyataan. Setelah Talut dipilih menjadi
raja dan Tuhan datangkan perintah supaya berjihad, hanya segelintir saja orang-orang Bani
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Israil yang mahu.

Antara punca keengganan mereka ialah perlantikan Talut (Bible menamakannya Saul). Mereka
memandang Talut seorang yang tidak bangsawan lagi tiada harta kekayaan. Jadi mereka tidak
suka orang yang lebih rendah kedudukannya menjadi pemerintah mereka. Tetapi Nabi Samuel
mempertahankannya kerana perlantikan Talut itu adalah atas wahyu Tuhan, mana boleh
diubah-ubah. Lagi pula, Talut memang terbukti sebagai seorang yang berpengetahuan tinggi
dan gagah.

Dan pulangnya tabut kepada Bani Israil setelah dirampas oleh orang-orang Palestin menjadi
petanda keredhaan Tuhan kepada Talut.

Dalam Bible pada sifir Samuel 1 fasal 8, 9 dan 10 mengisahkan perihal yang lebih kurang sama
dengan kisah daripada al-Quran. Cuma bahagian ‘kembalinya tabut sebagai petanda Saul
sebagai raja yang diredhai Tuhan’ tidak saya temui.

Keempat:
Apa itu ‘sakinah’?

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 6
Daulat Tuanku
Biasanya ia diterjemahkan sebagai ‘ketenteraman’. Maksudnya yang tepat hanya Allah yang
tahu. Berikut adalah ayat-ayat al-Quran yang menyentuh ‘sakinah’.

“Dialah yang menurunkan SAKINAH ke dalam hati orang-orang mukmin supaya bertambah
keimanan dan keyakinan mereka beserta keimanan dan keyakinan sedia ada; padahal Allah
menguasai tentera langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(Al-Fath: 4)

“Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan
pengakuan taat setia kepadamu (Muhammad) di bawah naungan pohon (di Hudaibiah), maka
ternyata apa yang sedia diketahuiNYa tentang yang ada dalam hati mereka, lalu Dia
menurunkan SAKINAH ke atas mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat
masa datangnya.”
(Al-Fath: 18)
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


“(Ingatlah) ketika orang-orang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh dalam hati
mereka- perasaan sombong angkuh secara jahiliah, lalu Allah menurunkan SAKINAH kepada
RasulNya dan kepada orang-orang beriman,.......”
(Al-Fath: 26)

Nampaknya ia seperti satu ‘ketenteraman yang menguatkan’ hati/ jiwa. Wallahualam.

Kelima:
Apa maksud bahagian ini: “datangnya peti tabut yang mengandungi sakinah (ketenteraman?)
daripada Tuhan kamu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, dibawa oleh
malaikat...”?

Peti tabut dikatakan mengandungi ‘sakinah’, dan menurut pemahaman kita ‘sakinah’ bukanlah
benda maujud. Kali ini Al-Quran tidak menceritakan apa-apa tentang dua loh batu berisi 10
Perjanjian yang diletakkan Nabi Musa ke dalam tabut.

Kemudian Al-Quran menyebutkan “sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun.”
Apakah barang peninggalan mereka berada di dalam tabut?
Bahagian ini memang mengelirukan.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 7
Daulat Tuanku
Jika maksud sebenar ayat ini ialah “datangnya peti tabut dan datangnya peninggalan keluarga
Musa dan Harun”, bererti kedua-duanya terpisah dan barang peninggalan itu tidak berada di
dalam tabut.

Tapi jika maksudnya ialah “datangnya peti tabut yang mengandungi sakinah dan mengandungi
peninggalan keluarga Musa dan Harun”, bererti barang-barang peninggalan itu berada di
dalam tabut.

Tabut suci itu apa? Baiklah saya ingin menjelaskan sedikit tentang Tabut Suci tersebut. Ketika
Nabi Musa keluar dari negara Mesir, Musa membuat sebuah peti yang disebut tabut.

Perkataan Tabut ini sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yg berarti peti. Di dalam tabut itu
disimpan tiga macam barang yang dianggap suci, karena barang tersebut berasal dari Allah.
Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang
pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Benda pertama melambangkan
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


(tongkat Harun) kekuasaan Allah, benda kedua (manna) melambangkan kasih sayang Allah
kepada umat manusia, benda ketiga melambangkan keinginan Allah agar manusia tidak
melakukan dosa.

Keajaiban pertama di dalam tabut tersebut, ialah walaupun manna itu sudah ribuan tahun
lamanya, tetapi masih tetap segar, tidak rosak. Bermula dari ukuran sehingga bentuknya
semuanya adalah hasil ukiran dari Allah sendiri. (Keluaran 25:10- 22) Bagaimana bentuknya
tabut tersebut? Tabut itu dari kayu akasia yang panjangnya 110 sentimeter, lebar dan tingginya
masing-masing 66 sentimeter yg di lapisi bahagian dalam dan luarnya dengan emas murni
begitu juga bingkainya dari emas. Tutupnya dari emas murni, panjangnya 110 sentimeter dan
lebarnya 66 sentimeter.

Sebagai tanda kekuasaan Allah dengan menggunakan tabut tersebut mereka boleh
menyeberangi sungai Jordan yang dalam, tanpa melalui jambatan, jadi arus sungai itu boleh
dihentikan dan ditahan oleh tabut. Dengan mana mereka boleh menyeberangi sungai,
seperti dahulu ketika Bani Israel berjalan di tengah lautan.

Bahkan tabut ini boleh digunakan sebagai senjata untuk perang. Bani Israel membawa tabut
dan mengilingi kota Yerikho selama 7 kali, langsung benteng kotanya hancur runtuh,

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 8
Daulat Tuanku
sehingga akhirnya mereka boleh menyerbu masuk ke dalam kota Yerikho.

Ketika rumah suci yang pertama dibangunkan oleh Raja Salomon, maka tabut tersebut
disimpan di dalam rumah suci itu, setelah itu tidak jelas ada di mana dan ke mana tabut
tersebut dibawa. Mereka mencari selama beribu tahun, tetapi tidak pernah ada yang
menemukannya.

Baiklah kita ikuti sejarah dari Raja Salomon, berdasarkan sejarah Kerajaan Etiopia, Ratu dari
Negara Syeba telah berkahwin dengan Raja Salomon. Dia sangat menyayangi Ratu Balqis
sehingga boleh diminta apa saja daripadanya. 2 Tawarih 9:12 Selain hadiah-hadiah balasan
yang biasanya diberikan oleh Salomon, Baginda juga memberikan kepada ratu dari negeri
Syeba itu segala apa yang dimintanya. Hasil perkawinannya dengan Ratu dari Syeba, Raja
Salomon mendapat seorang putera. Raja Menelik I adalah putera Raja Salomon.

Berdasarkan kitab sejarah resmi dari negara Etiopia yang lebih dikenali dengan nama “Raja
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Kebra-Nagast di situ tercantum apa yg telah terjadi dengan tabut perjanjian tersebut. Ketika
Ratu Syeba meninggal dunia Raja Menelik I pada ketika itu sudah berusia 19 th. Dia berhasrat
meninggalkan Jerusalem dan kembali ke negara Ibunya untuk diangkat menjadi raja disana.
Sebelum dia berangkat, Raja Salomon telah memerintahkan para tukangnya untuk
membuatkan satu lagi Tabut Suci yang akan dihadiahkan kepada Raja Menelik I, sebab dia
adalah putera dari isteri kesayangannya Ratu dari Syeba. Maklumlah Raja Menelik I telah dididik
oleh Raja Salomon supaya percaya dan taat kepada Allah.

Pada ketika pesta perpisahan Raja Menelik I membunuh imam penjaga Tabut Suci dengan
minuman anggur yang sudah dicampur dengan racun dan membawa Tabut Suci yang asli
ke Aksum (Etiopia) beserta para imam yang benar-benar
taat kepada Allah, karena dia melihat para isteri Raja
Salomon semuanya tidak percaya kepada Allah lagi,
mereka semuanya sudah menjadi murtad dan berdosa
terhadap Allah, oleh sebab itulah Tabut Suci dicuri dan
dibawa ke negaranya dan Tabut Suci yang palsu
ditinggalkan di dalam rumah suci.
Para imam di dalam rumah suci itu tidak dapat
membezakan antara yang asli dan yangTabut Suci tersebut

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 9
Daulat Tuanku
dengan catatan akan dikembalikan ke Jerusalem pada ketika bangsa Yahudi sudah tidak
murtad lagi terhadap Allah, ternyata sampai 3000 tahun kemudian hal ini belum terjadi. Bahkan
sudah tercantum di dalam Alkitab bahwa pada suatu saat Tabut Allah akan dibawa kembali dari
negara Etiopia ke Yerusalem
Yesaya 18,1,7 : “Dari sebuah negeri di seberang sungai-sungai Sudan terdengar dengingan
serangga”.

Hai, kamu semua yang mendiami bumi! Perhatikanlah apabila panji-panji dinaikkan di puncak
gunung-gunung! Akan tiba masanya persembahan-persembahan disampaikan kepada TUHAN
Yang Mahakuasa dari negeri itu yang dilintasi sungai-sungai, dari bangsanya yang kuat dan
perkasa, dari orang-orangnya yang tinggi dan berkulit halus serta ditakuti di seluruh dunia.
Mereka akan datang ke Bukit Sion, ke tempat TUHAN Yang Mahakuasa disembah.

Di manakah Tabut Suci itu sekarang yang akan mengembalikan kerajaan Allah dan
dengannya akan tertegak agama Allah? Wallahu a’lam.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Mari kita kembali menjejak pintu rahsia ……

Melayu? Dari manakah asalnya Melayu itu?

Ketika ramai pengkaji memperdebatkan kaum-kaum yang hilang seperti The Lost Tribe of
Israel, Atlantis, Lemuria, Sodom and Gomorrah malah masih mencari-cari siapakah Gog and
Magog, rahsia bangsa misteri ini masih terpelihara di dalam tabut rahsia sejak beribu-ribu
tahun. Tiada siapa yang tahu dari mana asalnya bangsa ini. Bagaimana bangsa ini boleh
wujud di tanah paling selatan benua Asia,’ di penghujung dunia’. Bangsa yang hilang masih
tidur dan ditidurkan.’

Di hujung dunia’, setelah penat mengembara, bangsa misteri berehat dan berehat…tidur
dengan lenanya…senyap sunyi tanpa siapa mengganggu walaupun Hitler telah pergi ke
Tibet menjejak bangsa misteri, tetapi dia juga ketinggalan jejak mereka…dimanakah bangsa
misteri ini meneruskan perjalanan mereka? Masih adakah masa lagi untuk menjejaki mereka?
‘Dihujung Dunia’ bangsa ini masih nyenyak tidur!

Sudah penat menjejak bangsa ini. Ke mana lagi mereka ingin berjalan? Begitu teguh azam
mereka. Begitu berani lelaki-lelaki mereka meredah panas padang pasir dan ribut salji, begitu

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 10
Daulat Tuanku
setia wanita-wanita mereka mendukung anak dengan wajah tersenyum walaupun keletihan.
Tidak terdaya kaki ini melangkah mengikut hayunan langkah mereka yang semakin laju.
Kemana mereka ingin pergi?
Dimanakah mereka ingin tujui?
Tunggu!
Tunggu aku!
Aku ingin ikut kamu!
Jangan tinggalkan aku!
Ke mana kamu semua ingin pergi?
Cakap!! Ke mana kamu semua akan pergi??!

Tidak seseorang pun mahu berkata-kata. Tidak seorang pun mahu menjawab pertanyaan itu.
Semuanya menundukkan wajah mengikut langkah ketua mereka. Semakin laju. Semakin
pantas. Apa yang ingin dikejar mereka pun langsung tidak diketahui. Kaki yang lemah tidak
mampu lagi dihayun. Lalu terjatuh. Mata hanya mampu memandang wanita terakhir yang
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


berada di barisan paling belakang bangsa pengembara itu.

Mereka semakin jauh di hadapan. Diri ini masih merangkak-rangkak melambai-lambai ke


arah mereka. Tiada siapa peduli. Mereka semakin sayup. Mulut pun merintih…
‘Kenapa tinggalkan aku…?’

Wanita terakhir di barisan paling belakang tiba-tiba menoleh. Sungguh ayu wajahnya. Dua
mata saling bertentang. Redup matanya menggamit misteri yang paling aneh.

Wanita Melayu Terakhir. Jika itulah nama yang ingin diberikan kepadanya. Wanita terakhir
kaum Maya. Keturah Jawiyah nama dan gelarannya.

Tiba-tiba wanita muda itu berpaling ke hadapan. Seorang lelaki tua memarahinya. Mereka
pun meneruskan perjalanan tanpa mempedulikan diri ini yang kepayahan dan keletihan.
Terjelepuk di dalam misteri dan persoalan.

Sayup…semakin sayup…hingga tinggal titik halus sahaja.


Badan yang masih lemah dihayun ke depan. Merangkak dan merangkak. Mentari masih
kejam menyiksa diri ini. Kesendirian di tengah-tengah dunia asing. Kesepian tanpa cinta dan

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 11
Daulat Tuanku
airmata.
Tiba-tiba di kejauhan, ada sesuatu beralun-alun di atas tanah gersang.
Sehelai selendang berwarna merah.

Di atas selendang tersulam cantik satu huruf rahsia yang aneh. Huruf yang dilihat dari jauh
seperti ‘mem’ dalam Ibrani Kuno tetapi jika didekati seperti huruf ‘mim’ dalam tulisan Arab.
Seakan-akan juga sebarisan hieroglif atau cuneiform yang ganjil. Unik sekali.
Selendang yang ditinggalkan gadis misteri dicium. Terasa wangi sekali. Amat wangi hingga
terasa hilang segala penat dan lelah.

Di sebalik itu terdapat rahsia keagungan bangsa ini yang akan mengakhiri keturunan di
sebelah bondanya. Kisah kesedihan dan kerendahan hati anak-anak Nabi Ibrahim.

Kisah Bani Jawi sebenarnya terdapat di dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir dan Ibnu Athir, begini
ceritanya. Anak-anak nabi Ibrahim dari Siti Qanturah/Keturah(dialek Hebrew) datang kepada
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


bapanya Ibrahim tadi dengan perasaan sedih dan berkata "Wahai bapa kami, tidak adakah
dari kalangan kami seorang Rasul pun yang diutuskan? Kalau begitu darjat kedudukan kami
jauh daripada darjat bapa kami, tidaklah seperti saudara-saudara kami dari nabi Ishak yang
dijanjikan kemenangan ke atas mereka dengan diutuskan ramai rasul di kalangan mereka."
Nabi Ibrahim mendiamkan diri kerana Jibril masih tidak menurunkan wahyu mengenai anak-
anaknya di kalangan anak-anak Qanturah yang digelar Jawi itu. Perasaan sedih dan rendah
diri anak-anak Jawi itu berlarutan begitu lama oleh kerana semua berita dari suhuf Ibrahim
banyak mengisahkan tentang Ishak, Yaakub dan anak cucu mereka yang memiliki mertabat
Rasul Pilihan. Begitu juga mengenai Ismail yang akan lahir dari keturunannya seorang Nabi
dan Rasul Pilihan Allah, penutup segala Nabi dan Rasul yang teragung dan bangsanya yang
dimuliakan.
Nabi Ibrahim sering berdoa demi mendengar pengaduan anak-anak Jawi-nya sambil diaminkan
oleh mereka "Ya Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka seorang Rasul yang membacakan
ke atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar mereka kitab dan hikmah dan menyucikan
mereka, sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami kurniakanlah
dari isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami seorang penyejuk mata dan jadikanlah kami
pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ."

Begitulah sayu doa nabi Ibrahim a.s. sehingga Jibril datang dan memberi perkhabaran "Wahai

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 12
Daulat Tuanku
Ibrahim, Khabarkan berita gembira ini kepada anak-anakmu dari Qanturah bahawa mereka
memperolehi satu darjat di sisimu di dalam Firdaus dan perintahkan kepada mereka untuk
pergi ke Timur dan sempurnakanlah agama Islam yang engkau sampaikan yang belum sempat
menyempurnakannya. Mereka akan kembali di akhirat kelak cahaya mereka seperti cahaya
anbiya dan rasul sedangkan mereka bukan anbiya atau pun rasul."

Perasaan gembira nabi Ibrahim jelas kelihatan dengan wajahnya yang bercahaya gilang
gemilang dan memanggil semua anak-anaknya dari Siti Qanturah, Zimran, Jokshan, Medan,
Midian, Ishbak, Shuah, anak-anak Jokshan; Sheba dan Dedan. Kata ibrahim "Wahai anakanakku,
bergembiralah bahawa kamu semua akan memperolehi cahaya para anbiya dan para rasul dan
pergilah kamu ke Timur. Aku telah meninggalkan satu kaum di sana semasa diperintahkan oleh
Allah meninggalkan Hajar dan Ismail dan kemudian aku diperintahkan untuk kembali ke
Palestin. Selama 9 tahun kaum itu aku seru kepada agama Allah dan belum sempat aku
sempurnakannya, maka di atas bahu kamu ke serahkan tugasku ini."
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Dikhabarkan bahawa nabi Ibrahim a.s. telah pergi berdakwah ke Tibet dan Burma selama 9
tahun meninggalkan anak yang masih kecil Ismail bersama ibunya Siti Hajar di suatu padang
pasir yang tandus. Apabila kembali kerana diperintahkan oleh Allah baginda melihat
anaknya sudah besar berumur 9 tahun dan di padang pasir yang tandus itu telah menjadi
sebuah perkampungan orang-orang Jurhum dari Yaman seperti dalam kisah pengorbanan
nabi ibrahim a.s. Terdapat juga air telaga dari kesan tumit kaki nabi Ismail yang dinamakan
telaga Zamzam.

Kisah Bani Jawi tersebut jelas dikhabarkan di dalam Tafsir Ibnu Kathir dan Ibnu Athir.
Penyempurnaan agama Allah yang dipikul oleh Bani Jawi telah mengangkat mertabat mereka
ke setinggi-tinggi mertabat Rasul di syurga Firdaus walau pun mereka bukan Rasul. Oleh itu,
wahai kaumku ! sedarilah tentang asal usul keturunanmu dan bangsa tidak akan dapat
dipisahkan dari umat manusia kerana Allah telah memaktubkannya di dalam Al-Quran
bertujuan untuk saling mengenali tetapi yang paling mulia dari sesuatu bangsa itu ialah
yang paling bertakwa.

Allah telah memaktubkan Quraish dengan kemuliaan mereka diutuskan nabi yang terunggul
sekali. Agama Allah dibawa atas tiket kaum sebelumnya oleh Bani Israil sehingga memuliakan
mereka dan memertabatkan mereka. Maka di atas tiket kaum Bani Jawi Allah mengangkat

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 13
Daulat Tuanku
agama nabi Ibrahim dan memuliakan Bani Jawi.

Kini Bani Jawi perlu bangkit atas millat Ibrahim membawa agama yang satu dan janganlah
berpecah-belah dalam millat Ibrahim. Agama yang diwahyukan kepada nabi Muhammad
s.a.w. itu adalah agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa ialah
agama yang satu atau Agama Tauhid menyeru manusia kepada keesaan Allah. Dengan itu
sesuatu kaum akan dimuliakan dan dimertabatkan dengan agama ini seperti firman Allah;

M‫م‬O‫ه‬O‫ل‬M‫ب‬S‫ن ق‬O‫ م‬S‫ين‬O‫ذ‬SZ‫ ال‬S‫ف‬S‫ل‬M‫خ‬S‫ت‬M‫ا اس‬S‫م‬S‫ ك‬O‫ض‬M‫ر‬SM‫ي ال‬O‫ ف‬M‫م‬i‫ه‬SZ‫ن‬S‫ف‬O‫ل‬M‫خ‬S‫ت‬M‫س‬S‫ي‬S‫ ل‬O‫ات‬S‫ح‬O‫ال‬SZ‫وا الص‬i‫ل‬O‫م‬S‫ع‬S‫ و‬M‫م‬i‫نك‬O‫وا م‬i‫ن‬S‫ آم‬S‫ين‬O‫ذ‬SZ‫ ال‬i‫ه‬SZ‫ الل‬S‫د‬S‫ع‬S‫و‬
‫ا‬x‫ئ‬M‫ي‬S‫ي ش‬O‫ ب‬S‫ون‬i‫ك‬O‫ر‬M‫ش‬i‫ ي‬S‫ي ل‬O‫ن‬S‫ون‬i‫د‬i‫ب‬M‫ع‬S‫ا ي‬x‫ن‬M‫م‬S‫ أ‬M‫م‬O‫ه‬O‫ف‬M‫و‬S‫ خ‬O‫د‬M‫ع‬S‫ن ب‬ZO‫م م‬i‫ه‬SZ‫ن‬S‫ل‬ZO‫د‬S‫ب‬i‫ي‬S‫ل‬S‫ و‬M‫م‬i‫ه‬S‫ى„ ل‬S‫ض‬S‫ت‬M‫ي ار‬O‫ذ‬SZ‫ ال‬i‫م‬i‫ه‬S‫ين‬O‫ د‬M‫م‬i‫ه‬S‫ ل‬SZ‫ن‬S‫ن‬ZO‫ك‬S‫م‬i‫ي‬S‫ل‬S‫و‬
S‫ون‬i‫ق‬O‫اس‬S‫ف‬M‫ ال‬i‫م‬i‫ ه‬S‫ك‬O‫„ئ‬S‫ول‬i‫أ‬S‫ ف‬S‫ك‬O‫„ل‬S‫ ذ‬S‫د‬M‫ع‬S‫ ب‬S‫ر‬S‫ف‬S‫ن ك‬S‫م‬S‫و‬
٥٥ :‫النور‬
"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di
muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan
sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan
Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi
aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu
apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah
orang-orang yang fasik." An-Nur 55

Marilah wahai kaumku Bani Jawi ! Bangunlah dari tidur lenamu ! Jangan kamu menjejaki
langkah kaum yang binasa seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitabNya lebih banyak
mengenai kerosakan dan kebinasaan kaum Bani Israil. Mereka dihalau dari tanah tumpah darah
mereka oleh musuh yang sangat kuat oleh kerana perbalahan yang berlaku di kalangan mereka
sendiri dan mengabaikan keesaan Allah dan penyatuan ummah.

BANGSA YANG HILANG (The Lost Tribe)


1. Reuben 5.Issachar 9.Gad
2. Simeon 6.Zebulun, 10.Asher
3. Levi 7.Dan 11.Joseph
4. Judah 8. Naphtali 12.Benjamin

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 14
Daulat Tuanku
Apakah kepentingan mencari bangsa yang hilang bagi Yahudi? Bagi Yahudi Ortodoks tiada
apa kepentingan yang amat perlu pun. Jika ada, hanyalah untuk menjejak sejarah mereka
sahaja. Tetapi bagi Yahudi Zionis, teramat perlu. KERANA MEREKA AMAT PERCAYA DENGAN
RAMALAN DI DALAM KITAB-KITAB AGAMA LEBIH-LEBIH LAGI DI DALAM ALQURAN. Mengikut
daftar bangsa yang hilang di dalam Kitab Yahudi Kuno, terdapat 12 puak Yahudi di masa lalu:
Di dalam 12 puak yang hilang ini,hanya keturunan Nabi Yusuf a.s. sahaja yang hilang daripada
rekod Yahudi. Keturunan Nabi Yusof a.s menurunkan dua puak yang lain iaitu Manasseh dan
Ephraim. Mengikut satu kitab Yahudi, satu ‘lost tribe’ Bani Israel (yang mendapat petunjuk
ILAHI, iaitu beragama Islam) akan membunuh Yahudi Zionis di Palestin.

Di dalam kitab Yahudi kuno yang lain pula, ada mencatatkan golongan Manasseh (anak kepada
Nabi Yusuf a.s.) bakal menyembelih Yahudi jahat (Zionis/Yahudi Kabbalah) di Palestin. Setelah
Yahudi membuat pencarian, terdapat banyak puak golongan Manasseh di sebelah timur.
Antaranya, Afghanistan , Pakistan Utara (Patan/Pashtun), sedikit India, sedikit Myanmar, sedikit
China, sedikit Jepun, sedikit Filipina, sedikit Western Samoa, sedikit Tonga, sedikit Ecuador ,
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


sedikit Madagascar dan sedikit Hawaii.

Namun begitu kesemua mereka tahu tentang asal-usul mereka (bercanggahan dengan prinsip
‘lost tribe’). Termasuk di Afghanistan dan Pakistan Utara juga (namun yang beragama Islam
cuma di Afghanistan dan Pakistan Utara – sebab itu mereka diserang oleh Yahudi Amerika dan
Russia).Dalam pada itu, seorang professor di Amerika bernama Ralph Olssen telah membuat
hipotesis baru. Pada mulanya Yahudi Zionis menyangkakan Red Indian Amerika adalah ibu bagi
segala orang-orang Manasseh ‘the lost tribe’. Tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif.
Kemudian Prof Ralph Olssen mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon (yang
diselewengkan dari satu manuskrip kuno) dan membuat kajian DNA sekali. Keputusan beliau
adalah, ibu bagi segala keturunan Manasseh adalah orang-orang Melayu di Semenanjung
Tanah Melayu. Untuk menguatkan lagi cerita, tidak ada seorang Melayu pun yang tahu
mengenai salasilah keturunan Bani Israel mereka. MALA ADALAH THE LOST TRIBE YANG
SEBENAR, LEBIH TERSEMBUNYI DARI THE TRIBE OF DAN. Jadi kalau berpandu kepada kitab
Yahudi tua bahwa ‘lost tribe’ dari kalangan Manasseh (anak Nabi Yusuf a.s.) yang bakal berada
di barisan hadapan tentera Imam Mahdi dan bakal menyembelih orang-orang Yahudi di
Palestin dan bakal juga memadamkan Israel daripada peta dunia adalah terdiri daripada orang-
orang Melayu. Ini tidak bercanggahan dengan mana-mana hadis mengenai Imam Mahdi.
Mengikut manuskrip kuno yang diseleweng menjadi Book of Mormon itu lagi, sebahagian

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 15
Daulat Tuanku
daripada Melayu Semenanjung (termasuk Selatan Thai) juga adalah dari keturunan Bani
Israel , iaitu dari kumpulan Lehi (iaitu terus dari Manasseh , iaitu anak kepada Nabi Yusuf a.s. .
Nabi Yusuf ada 2 orang anak sahaja, iaitu Manasseh dan Ephraim). Mengikut DNA yang
dilakukan kepada 86 lelaki Melayu oleh seorang professor perempuan di UKM baru-baru ini,
terdapat 27% variant Mediterranean dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA
Mediterranean adalah dari bangsa Euro-Semitik termasuk dari Bani Israel!Di dalam 12 puak
yang hilang ini,hanya keturunan Nabi Yusuf a.s. sahaja yang hilang daripada rekod Yahudi.
Keturunan Nabi Yusof a.s menurunkan dua puak yang lain iaitu Manasseh dan Ephraim.
Mengikut satu kitab Yahudi, satu ‘lost tribe’ Bani Israel (yang mendapat petunjuk ILAHI, iaitu
beragama Islam) akan membunuh Yahudi Zionis di Palestin.

Hipotesis ini terdapat separuh kebenaran di dalam kesamaran.Orang Melayu bukanlah 100%
berasal dari keturunan Manasseh (Yahudi Kuno) tetapi teori Ralph Olssen mengenai
pengembaraan bangsa yang hilang ‘the lost tribe’ ke Bumi Mala adalah sesuatu yang menarik
dan amat bertepatan dengan apa yang dibincangkan sebelum ini.Kenapa Ralph Olssen
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


menyebut Tanah Melayu ini ‘Bumi Mala’?Apakah yang diceritakan di dalam manukrip kuno
tentang satu bangsa misteri yang berjalan dan berlayar ke hujung dunia? Bangsa Melayu Dalam
Kesususasteraan Kuno.

‘Malai’ adalah nama yang disebut dalam manuskrip-manuskrip purba India untuk satu bangsa
yang tinggal di Kepulauan Melayu.’Malai’ bermaksud gunung atau bukit. Ini bermaksud pada
masa silam bangsa ini tinggal di dataran-dataran tinggi atau, menunjukkan arah kedatangan
mereka, dari sebelah utara India, dari arah perbatasan pergunungan.

Bangsa ini disebut-sebut dalam kesusasteraan Avestan-Vedic-Sanskrit, bahawa salah satu suku
terhormat bangsa Aryan yang berkasta Ksyatria, kasta pahlawan yang menurunkan kaum Sakya
(yang berasal dari perbatasan Himalaya) yang membawa ajaran Veda bersamasama suku kaum
Aryan yang lain menyerang Benua Kecil India dan memaksa etnik asli India bergerak ke tanah
lebih selatan. Kulit mereka lebih cerah dan mereka berperawakan tegap dan tampan.

Siapakah mereka? Dari mana datangnya mereka? Untuk mengetahui siapakah mereka, mari
kita telusuri salah satu suku Aryan yang lain, iaitu Mada.

Ingat! Jika membicarakan tentang Aryan, ia adalah berkaitan dengan budaya Parsi Kuno,

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 16
Daulat Tuanku
lama sebelum Darius II memerintah. Medes adalah nama Yunani yang merujuk kepada bangsa
Iran Kuno, yang tinggal di sebelah barat laut Iran hari ini. Kawasan ini dikenali di Yunani (Greek)
sebagai Media atau Medea.

Dalam bahasa Iran Purba, ia dipanggil dalam sebutan Mada. Ketika pemerintahan raja-raja
Assyria, kaum ini dikenali sebagai Madayu. Mereka telah memasuki kawasan ini bersamasama
gelombang pertama puak-puak Iran Purba, ketika lewat alaf sebelum masehi (ketika
keruntuhan Zaman Gangsa).

Media, Midia, Midian dan Mada adalah sukukata yang sama yang menjelaskan tentang Madyan
(dalam bahasa Arab) satu bangsa yang maju dan disebut dalam kisah Nabi Shuaib dan Kaum
Madyan. Nabi Shuaiblah rasul yang diangkat dari kalangan bangsa Mada, di mana ketika itu
kemajuan material telah melekakan bangsa Mada.

Ketika abad ke 6 Sebelum Masehi, selepas bersama-sama bangsa Babilon mengalahkan


Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Empayar Assyria Baru, Bangsa Madayu telah mampu menubuhkan empayar mereka sendiri,
yang mana membentang dari Laut Hitam dan daerah Aran (Azerbaijan sekarang) ke utara
dan Asia Tengah, Afghanistan dan Pakistan yang mana terdiri dari banyak jajahan termasuk
Tanah Parsi, yang mana akhirnya penduduk Parsi meresap masuk ke dalam Empayar
Madayu/Media ketika zaman Empayar Achaemenid Parsi. Bangsa Madayu diiktiraf sebagai
yang mengasaskan Empayar Iran pertama, yang terbesar sehinggalah Cyrus The Great
menyatukan bangsa Madayu dan Parsi menjadi Empayar Achaemenid, dengan mengalahkan
datuknya yang juga seorang Emperor, Astyages,Raja Media (Madayu).

Mari kita lihat kembali nama Bangsa ‘Mada’ (dalam sebutan Iran Kuno) ketika pemerintahan
Assyria. Kenapa kita hendak mengkaji bangsa Mada/Media/Madyan ini?

‘Now the sons of Keturah, Abraham’s wife:she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and
Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.’ (Genesis 1:32)

Bangsa Madayu adalah saudara kepada bangsa-bangsa dalam kelompok keturunan Keturah.
Dalam bahasa Avestan (bahasa keagamaan kuno Parsi Purba) kata ‘yu’ adalah suffix yang
merujuk kepada ‘mind’, 'brain’ atau ‘mentaliti’. Ia adalah ‘instrumental suffix’ (sukukata yang
ditambahkan dihujung perkataan) yang jika dilihat secara keseluruhan merujuk kepada ‘the

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 17
Daulat Tuanku
mode of thinking’ atau identiti sesuatu berdasarkan pemikiran yang boleh juga sebagai
menerangkan cara hidup, budaya atau peradaban. Jadi ‘yu’ dalam slanga bahasa Avestan
yang juga adalah ibu kepada sanskrit, adalah merujuk kepada ‘bangsa’ atau ‘budaya’. Jadi
perkataan ‘Madayu’ bermaksud ‘Bangsa Mada’.

Ingin pergi lebih jauh? Menjejaki jejak sendiri lebih sukar rupanya dari menjejak bangsa
orang lain.

Sekadar renungan, siapa yang berhenti menjejak Melayu hingga ke Vietnam, maka hanya
itulah asal keturunannya. Jika ada yang mendakwa Melayunya dari Yunnan, maka Yunnan
lah Melayunya itu. Siapa yang berkata Melayu itu pernah tinggal di Tibet, di kaki gunung
Himalaya, dia telah sampai ke separuh perjalanan bangsanya. Tidak mengapa. Jika semuanya
betul pun masih tidak mengapa. Mengapa? KERANA MELAYU ADALAH BANGSA YANG Jejak
telah hilang di sini. Dimana kunci-kunci rahsia? Tiada kunci rahsia lagi. Tiada peti yang perlu
dibuka kembali.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Kembali kepada bonda.

Nama yang ganjil bagi budaya Yahudi Kuno, bagi puak-puak bani Israel malah dalam sejarah
Akkadia-Babylon. Dari manakah datangnya gadis misteri ini? Siapakah Keturah?
Mungkin jika bertanya pada gadis aneh yang berpaling tadi, kita mungkin akan tahu siapa
moyangnya, Keturah yang misteri ini.
Tapi si dia ada meninggalkan sesuatu. Jejak.
Selendang wangi berwarna merah.
Dan huruf Ibrani Kuno ‘mem’ juga adalah ‘mim’ dalam tulisan Arab. Alter terahsia bangsa
Melayu.

Tapi…siapakah Keturah??
Menurut satu versi dari sebuah manuskrip kuno, Keturah adalah isteri ketiga Nabi Ibrahim
a.s. Setelah kewafatan Sarah, Nabi Ishak a.s. telah merayu Nabi Ibrahim a.s. untuk berkahwin
dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Champa Kuno (bukan Champa Baru di era Angkor).
Akhirnya Nabi Ibrahim a.s. bersetuju dan berkahwin dengan Keturah dan telah dikurniakan
ALLAH 6 orang anak. Nama anak-anak Keturah adalah Zimran, Jokshan, Medan, Midian,
Ishbak dan Shuah .

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 18
Daulat Tuanku
Anak-anak mereka inilah menjadi pengasas kepada bangsa Melayu. Melayu diambil dari
perkataan ‘Mala’ (nama bangsa asas Keturah). Lihat, nama ini sama dengan nama yang tertulis
dalam manuskrip yang dikaji oleh Ralph Olssen.

Bukan itu sahaja, keturunan Keturah inilah yang ramai tinggal di Tanah Melayu, Sumatera,
Jawa, Borneo, Sulawesi dan Mindanao. Kesemua tempat ini merupakan tempat yang
mempunyai tulisan purba yang diadaptasi dari tulisan Semitik Purba (termasuk di dalamnya
tulisan Aramaik Kuno dan Ibrani). Tulisan Rencong adalah tulisan rasmi Melayu. Jawa dan
Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama rasmi Melayu adalah agama Jawi.

Agama Jawi adalah agama Nabi Ibrahim a.s. Jawi dikatakan ada perkaitan dengan Levi, iaitu
anak kepada Nabi Yaakob a.s. Levi merupakan ketua Ulama dan ketua Rahib bagi agama
Nabi Ibrahim a.s. di kalangan Bani Israel. Sejak penggalian di sebuah daerah di Jordan
menemukan kota purba yang bernama Jawi/Jawa (Jevi), minat sarjana Barat untuk mengkaji
bangsa Mala semakin kuat. INGAT, YAHUDI/BANI ISRAIL BUKANLAH MELAYU TETAPI KEDUA
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


BANGSA PURBA INI ADA INTERAKSI ANTARABANGSA PADA MASA SILAM.

Keturah bukanlah Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, Keturah adalah
daripada bangsa Mala. MELAYU ADALAH BANGSA MALA YANG MEMPUNYAI DARAH
KETURUNAN NABI IBRAHIM A.S.Sekiranya kita lihat orang-orang asli seperti Mahmeri dan
Jakun, bahasa mereka adalah diambil dari bahasa Mala. Semua bangsa seperti Mahmeri,
Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau, dan seumpamanya adalah merupakan bangsa asal
Mala. DNA bagi bangsa ini adalah 01m-19a. Ini menerangkan Keturah mungkin berasal dari
satu kerajaan purba yang sedia ada di Timur ketika zaman Nabi Ibrahim a.s.(ada versi yang
mengaitkan ‘Mala’ dengan ‘Mon’ tetapi ini bukan kaum Mon pada hari ini kerana pertama
kaum Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada ertikata sebenarnya dan yang kedua jika
terdapat ‘benang-benang merah’ sekalipun antara Mon dan Melayu ia adalah proses
asimilasi Mala/Melayu yang kompleks dengan etnik-etnik Indochina, perlu diingat Melayu
juga boleh kehilangan identiti mereka akibat penjajahan, perang atau pemaksaan budaya
seperti yang berlaku pada orang Melayu di Cape Town, Filipina, Thailand dan sebagainya
jadi orang Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada ertikata sebenarnya kerana akibat
percampuran etnik yang kompleks walaupun cendekiawan mereka masih mencari-cari
kerajaan purba mereka yang dinamakan ‘Suvarnabhumi’-menunjukkan mereka mungkin
masih mahu menjejak moyang Mala mereka).

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 19
Daulat Tuanku
Jika kita lihat DNA Melayu Kedah dan Iban, kedua-dua mereka mempunyai persamaan.
Tetapi kenapa Melayu Kedah (mewakili kepada semua Melayu di semenanjung dan Indonesia
yang pernah mempunyai peradaban dan kerajaan) lebih bijak dan segak,ini adalah kerana
mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim a.s. dan Keturah. Begitu juga Melayu Selangor, Perak,
Johor dan lain-lain serta Mahmeri. Kedua-dua puak ini mempunyai DNA yang serupa. Namun
Melayu Selangor jauh lebih bijak dan segak daripada Mahmeri. Punca perbezaan adalah
daripada genetik Nabi Ibrahim a.s. Jadi jika kita menjejak Melayu dari susur galur Mala Kuno
(iaitu jurai Keturah dari kerajaan misteri dari Timur Jauh ini), jejak akan menjadi lebih kompleks,
merangkumi persoalan Ophir, Tanah Punt (The Land of Gods-nenek moyang Firaun Purba),
kerajaan-kerajaan misteri sezaman atau lebih tua dari era Nabi Ibrahim a.s dan Akkadia-Babylon
hinggalah era sebelum Banjir Besar, Lemuria dan Atlantis.

INI ADALAH KISAH YANG LAIN. MISTERI YANG LAIN.


Jawab soalan ini. Bagaimana Ptolemy boleh mengetahui peta lengkap Semenanjung Tanah
Melayu pada abad kedua Sebelum Masehi berserta gelaran Golden Chersonese (Semenanjung
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Emas) padahal mengikut sejarah moden orang-orang Barat hanya sampai di dunia sebelah sini
selepas ekspedisi penjelajah Sepanyol dan Portugis seperti Magelland?

Ada misteri di situ. Sama seperti Piri Reis yang membuat peta paling misteri di duniaKeturah
bukanlah Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, Keturah adalah daripada
bangsa Mala. MELAYU ADALAH BANGSA MALA YANG MEMPUNYAI DARAH KETURUNAN NABI
IBRAHIM A.S. Sekiranya kita lihat orang-orang asli seperti Mahmeri dan Jakun, bahasa mereka
adalah diambil dari bahasa Mala. Semua bangsa seperti Mahmeri, Jakun, Iban, Kadazan,
Melanau, Bajau, dan seumpamanya adalah merupakan bangsa asas Mala. DNA bagi bangsa ini
adalah 01m-19a. Ini menerangkan Keturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang sedia
ada di Timur ketika zaman Nabi Ibrahim a.s.(ada versi yang mengaitkan ‘Mala’ dengan ‘Mon’
tetapi ini bukan kaum Mon pada hari ini kerana pertama kaum Mon pada hari ini bukanlah
Melayu pada ertikata sebenarnya dan yang kedua jika terdapat ‘benang-benang merah’
sekalipun antara Mon dan Melayu ia adalah proses asimilasi Mala/Melayu yang kompleks
dengan etnik-etnik Indochina.

Namun Mala/Mon bukanlah bangsa asal. Mala/Mon adalah daripada bangsa Scythia. Scythia
merupakan bangsa asas kepada semua puak Eskimo, asli Yunan, asli Dai, asli Taiwan, Lembah
Mekong, Tanah Melayu, Borneo, Sumatera, Jawa, Sulawesi , Filipina, Pasifik , Madagascar dan

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 20
Daulat Tuanku
Amerika Latin.Scythia merupakan sebuah bangsa nomad berkerajaan yang berasal daripada
Asia Tengah berhampiran dengan Laut Hitam. Kaitan antara Melayu dengan Scythia telah
dirumus oleh seorang Arkaelogist Eropah di sekitar tahun 1830an lagi (lama tu). Maka , ada
kemungkinan Scythia merupakan bangsa asal daripada Nabi Adam a.s. Ini kerana Nabi Adam
a.s. mempunyai 19 pasang anak , atau bermaksud 19 bangsa asas (kalau tak silap saya). Jadi
Nabi Adam a.s. telah ajarkan 19 jenis bahasa kepada kesemua 38 orang anak beliau,
berdasarkan kepada jenis bangsa tersebut.Jadi , apa yang saya hendak tegaskan disini ialah
yang disabdakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. berkenaan Bani Ishak yang menjadi tentera
Imam Mahdi adalah merupakan anak-anak Keturah (orang Islam Asia Tenggara), dan juga Bani
Israel yang beragama Islam (mungkin keturunan Nabi Yusuf a.s. iaitu dari Afghanistan,
Pakistan dan Tanah Melayu).

Jika kita lihat hadis Nabi s.a.w., maka kita akan dapati cerita akhir zaman hanya berkisar di
kalangan keturunan Nabi Ibrahim a.s. . Persoalan sekarang adalah kenapa ALLAH melantik
tentera Imam Mahdi di kalangan Bani Ishak???
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Ini adalah kerana sewaktu dunia akhir zaman, keturunan Nabi Ibrahim a.s. di pandang hina
malah disamakan dengan Iblis laknatullah alaihi , terutama sekali di sebelah Bani Israel.

Contohnya adalah Dajjal laknatullah alaihi, Yahudi jahat, Freemason, Illuminati, dan sebagainya.
Ini semua telah memburukkan nama baik Nabi Ibrahim a.s. . Namun begitu di dalam al-Quran ,
ada terpampang tentang doa khusus Nabi Ibrahim a.s. untuk keturunannya, iaitu beliau
meminta ALLAH menjadikan keturunan Nabi Ibrahim a.s. sebagai golongan yang mendirikan
sembahyang , terus-menerus sehingga Hari Kiamat. Jadi kemunculan tentera Imam Mahdi
adalah untuk memadamkan salah faham tentang keturunan Nabi Ibrahim a.s., yakni di kalangan
Bani Israel. Mungkin ALLAH ingin menunjukkan kepada hambaNYA bahawa ada keturunan Bani
Ishak (termasuk Bani Israel) yang terus-menerus mendapat hidayat daripada ALLAH SWT. Ada
sesetengah ulama ada mengatakan terdapat lebih 60 buah kubur Sahabat Nabi s.a.w. yang
tertanam di kawasan Malaysia-Indonesia.

Maksudnya kita masih belum putus daripada hidayat ALLAH sejak zaman Nabi Ibrahim a.s.
lagi. Begitu juga Pakistan dan Afghanistan masih belum putus daripada hidayat ALLAH sejak
zaman Bani Israel lagi. Mereka juga menganut agama Islam sejak zaman awal Islam lagi.
Untuk menguatkan lagi hubungan antara Bani Ishak dengan anak-anak Keturah , cuba baca

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 21
Daulat Tuanku
kitab Yahudi tua ini :

Genesis 25:1-9 Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah. And she bare
him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And Jokshan
begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and
Leummim. And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah.
All these were the children of Keturah. And Abraham gave all that he had unto Isaac. But
unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them
away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country. And these are
the days of the years of Abraham’s life which he lived, an hundred threescore and fifteen
years. Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of
years; and was gathered to his people. And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave
of Machpelah.

Sebelum wafat, Nabi Ibrahim a.s. telah memberi semua anak-anak beliau melalui
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


perkongsian hidup bersama Keturah kepada Nabi Ishak a.s. . Ini membuktikan bahawa yang
dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. bahawa tentera Imam Mahdi adalah dikalangan Bani
Ishak adalah umat Islam di kalangan Bani Israel dan anak-anak Keturah . Yakni Afghanistan,
Pakistan, Melayu dan Nusantara.

Pasal nasab Rasulullah s.a.w., kebanyakan nasab keturunan Nabi Muhamad s.a.w. adalah
daripada Ali Zainal Abidin , iaitu anak kepada Saidina Hussein r.a. . Keturunan Ali Zainal
Abidin merupakan yang ramai sekali di nusantara. Ini termasuk Raja Aceh, Sultan Pahang,
Raja Lama Terengganu, Raja Lama Johor, Wali Songo, Sultan Banten, Sultan Cirebon, Sayyid
dari Hadramaut, Sharif dari Hadramaut, Sheikh, Syed, Raden, Habib, Wan (Pahang), Wan
(Terengganu), Megat, Meor, Tengku (Johor), Tengku (Pahang), Tengku (Terengganu), dan
seumpamanya. Walaupun mereka juga keturunan pendakwah., namun ini semua bukan
keturunan yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w. yang bakal menjadi Imam Mahdi.

Yang bakal menjadi Imam Mahdi mestilah daripada keturunan Saidina Hasan r.a. . Setelah
saya meneliti, maka keturunan Saidina Hasan r.a. adalah daripada Ali Nurul Alam, iaitu
bangsawan Majapahit yang mentadbir Kelantan Lama. Keturunan tersebut adalah terdiri
daripada Wan (kedua-dua Wan di Kelantan dan Wan di Acheh), Nik, Long dan Pangeran
(Brunei). Inilah keturunan pendakwah yang ada kemungkinan merupakan gene yang

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 22
Daulat Tuanku
dipunyai oleh Imam Mahdi.

Satu perkara yang perlu diingat, Imam Mahdi tidak pernah mengaku bahawa beliau adalah
bakal Imam Mahdi. Hanya Umat Islam yang akan mencari beliau. Mengenai Pemuda Bani
Tamim pula, mana-mana Jemaah Islam yang berkiblatkan kepada keluarga Saidina Abu
Bakar r.a. ketika waktu ini, pemimpin mereka sebenarnya adalah Pemuda Bani Tamim yang
dimaksudkan oleh Nabi s.a.w.. Tanda-tanda Pemuda ini ialah, sekiranya beliau hendak buat
satu perhimpunan, maka jumlah Umat Islam yang hadir akan mencecah jutaan orang dari
seluruh pelusuk dunia. Ini termasuk dari negara-negara yang tidak popular seperti
Nicaragua, Botswana, dan seumpamanya. Saya kira , saya tidak perlu hurai secara detail
tentang perkara ini. Anda semua boleh periksa di masjid masing-masing.

Saya ingin huraikan sedikit kenapa saya kata Imam Mahdi mungkin orang di sebelah sini.
Pertamanya , mengikut tertib ALLAH, sekiranya orang yang mulia hendak dibangkitkan,
maka keturunannya mestilah di kalangan pendakwah. Sekiranya kita lihat sekarang,
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


keturunan Nabi s.a.w. yang ada di Tanah Arab bukanlah terdiri daripada keturunan pendakwah.
Jadi kalau ALLAH hendak membangkitkan manusia mulia, ianya mestilah seorang daripada
darah pendakwah. Jadi ahlul bait yang berada di luar Tanah Arab yang sepatutnya menjadi
keutamaan di sisi ALLAH. (Namun ini hanyalah pandangan saya yg hina sahaja).

Kedua , mengikut hadis, pengikut Imam Mahdi adalah di kalangan Bani Ishak. Jadi terdapat
dua golongan sahaja dalam kategori ini. Iaitu Bani Israel Muslim dan anak-anak Keturah.
Setelah disiasat, hanya puak Nabi Yusuf a.s. sahaja yang dikatakan Bani Israel yang mendapat
hidayat untuk menjadi Umat Islam. Mereka adalah Afghanistan, Pakistan dan Tanah Melayu.
Kemudian yang ketiga, yang dikatakan sebagai anak-anak Keturah adalah orang-orang
Nusantara iaitu, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei dan seumpamanya.
Jadi maksudnya , Imam Mahdi mestilah menguasai bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa
Inggeris dan bahasa Arab. Saya kata bahasa Inggeris sebab ada dalam hadis mengatakan
bahawa Imam Mahdi akan bersemuka dengan tentera Gentile (Romawi) sebelum Tentera
Islam dan Tentera Nasrani berperang. Jadi Imam Mahdi mungkin fasih dalam 4 bahasa.
Wallahualam bissawab…..

Saya hendak tambah sedikit, Imam Mahdi mungkin akan menjadi Khalifah Islam selama 19
tahun (ada satu lagi riwayat mengatakan hanya 7 tahun). Namun selepas pemergian beliau,

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 23
Daulat Tuanku
maka Khalifah Islam yang seterusnya bernama MEGAT. Di sini perlu kita ingat. Terdapat 2
jenis Megat dalam negara ini. Satu Megat daripada Tengku. Ini adalah keturunan Syed Zainal
Abididn Tun Dagang, iaitu keturunan Nabi s.a.w. , iaitu daripada Saidina Hussein r.a. . Yang
satu lagi Megat adalah daripada Bugis Makasar, iaitu keturunan daripada Yemen. Jadi
Khalifah Islam yang dimaksudkan oleh Nabi s.a.w. adalah Megat daripada Bugis Makasar,
iaitu keturunan daripada pendakwah Yemen. Megat akan menggantikan Imam Mahdi
sebagai Khalifah Islam (selepas kewafatan Imam Mahdi) dan akan memerintah selama 70
tahun.

Kemudian , 30 tahun selepas kewafatan Megat, maka terdapat seorang lelaki perkasa yang
berkulit hitam keturunan Afrika akan menghancurkan seluruh Kaabah. Ketika itu akan
muncul binatang yang bernama Dabbatul-Ardh yang boleh berkata-kata seperti manusia,
dan akan keluar daripada perut bumi. Ketika itu juga, ALLAH akan matikan ramai orang yang
berilmu dan orang beriman. Quran juga akan hilang daripada suhufnya. Waktu itu, mereka
yang ada kalimah Tauhid LAILAHAILLALLAH sahaja yang akan mendapat keampunan dan
kasih ALLAH. Wallahualam bissawab……..
The purpose why I do not write in English is some of this issues here are based on verbal
facts. Furthermore some of facts are indeed very very sensitive matter to some of us. For
instance , the bloodline of Imam Mahdi. Obviously Arab people will feel dishearten if I say
that they are not qualified to become Imam Mahdi since they are not from the bloodline of
ancient Preachers.

Kalau mengikut semua kitab-kitab agama (baik Islam mahu pun Yahudi) , Imam Mahdi sudah
pun lahir. Beliau hanya menunggu masa sahaja perlantikan daripada ALLAH SWT . Kalau
mengikut kitab Yahudi lama, Imam Mahdi mestilah muncul di sekitar 2010 sehingga 2013. Ini
kerana negara Israel hanya dibenarkan oleh ALLAH SWT dalam lingkungan 40 tahun sahaja.
Tahun 2012 adalah tahun yang ke 40 bagi negara Israel. Iaitu Israel bermula daripada tahun
1973 hasil daripada Perjanjian Kem David diantara Israel dengan Liga Arab.

Kalau mengikut kitab Islam pula, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda , mafhum – akan terjadi 2
gerhana serentak pada 10 Ramadan (iaitu sebuah planet besar akan menutupi ruang antara
bumi dengan matahari sehingga mengakibatkan kedua-dua bumi dan bulan tertutup
daripada pancaran matahari) yang mana ianya tidak pernah berlaku sebelum ini dan tidak
akan berlaku lagi selepas ini. Ketika itu di Masjid Nabawi di Madinah, akan muncul satu suara

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 24
Daulat Tuanku
yang akan melantik Imam Mahdi sebagai Khalifah Islam. Kalau mengikut ahli kaji bintang,
sebuah planet yang bernama Nibiru akan muncul pada tahun 2012, dan akan berada pada
kedudukan sangat hampir dengan bumi sehingga ahli kaji bintang menganggap ianya
mungkin akan berlanggar dengan bumi.

Jawapan bagi soalan “Siapa gerangan yang akan menjadi Imam Mahdi”, sukar hendak saya
jawab secara spesifik. Ini kerana saya belum berjumpa dengan individu tersebut. Namun
secara amnya, namanya ialah sama ada Wan Muhammad bin Wan Abdullah atau Nik
Muhammad bin Nik Abdullah atau Long Muhammad bin Long Abdullah atau pun Pangeran
Muhammad bin Pangeran Abdullah. Beliau mungkin mempunyai pertalian dengan negeri
Kelantan (namun tidak semestinya menetap di negeri Kelantan). Beliau mestilah fasih dalam
4 bahasa , iaitu Arab, Melayu, Inggeris dan Urdu . Ini berpandu kepada hadis mengenai Bani
Ishak yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. sebagai tentera Imam Mahdi. Jadi ada kemungkinan
beliau belajar Tahfiz dan Alim di Pakistan dan beliau merupakan orang Melayu. Tentang
bahasa Inggeris pula, saya ambil dari cerita tentang peperangan antara tentera Imam Mahdi
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


dengan orang puteh, yang mana Imam Mahdi akan berdialog dengan tentera orang puteh.
Jadi mungkin beliau pernah berada di luar negara seketika iaitu tempat di mana
pertututurannya adalah bahasa Inggeris. . Beliau juga mestilah berpakaian seperti orang-orang
Pakistan utara, iaitu menyerupai pakaian Patan/Pashtun. Kegemaran beliau mestilah
sama dengan puak Patan/Pashtun iaitu meminum teh pekat panas dan memakai selendang
berbulu. Sifat beliau mestilah sama dengan sifat Saidina Ali r.a. . Iaitu pertama pantang
melihat Agama Islam dihina, kedua suka berperang , ketiga pendiam (atau tidak fasih
bertutur) dan keempat suka melayan tetamu. (Pandangan saya sahaja).Kalau ramai orangorang
saleh pernah bermimpi Nabi s.a.w. , begitu juga dengan Imam Mahdi. Malah beliau
lebih kerap bermimpi Nabi s.a.w. lebih daripada orang-orang saleh yang lain. Bukan itu
sahaja, beliau juga mestilah pernah bermimpi Saidina Ali r.a. dan juga Fatimah r.a. . Fatimah
r.a. seharusnya memanggilnya sebagai anak atau cucu.

Manakala Saidina Ali r.a. pula harus mengajarkannya satu amalan khusus yang pernah Nabi
s.a.w. ajarkan kepada Saidina Ali r.a. . Iaitu amalan yang menyebabkan Saidina Ali r.a. boleh
mendengar bumi bercakap. Jadi Imam Mahdi mestilah seorang yang mampu mendengar
percakapan bumi. Contohnya , sekiranya akan berlaku kejadian tsunami, Imam Mahdi sudah
tentu dapat mengesannya terlebih dahulu sama seperti hidupan-hidupan di laut. Namun
ALLAH sahaja Yang Lebih Mengetahui tentang siapa sebenarnya Imam Mahdi.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 25
Daulat Tuanku
Saya hendak komen sedikit tentang salah faham Umat Islam mengenai asal-usul Imam
Mahdi. Terdapat kecenderungan Umat Islam untuk mengaitkan Imam Mahdi dengan bangsa
Arab. Walaupun Imam Mahdi berketurunan Nabi Muhammad s.a.w. , namun pada pendapat
saya beliau bukannya berbangsa Arab. Sesetengah Ulama cepat untuk membuat conclusion
mengenai bangsa Imam Mahdi. Ini kerana ramai Ulama terkeliru tentang tempat kelahiran
Imam Mahdi di Madinah sebagai bangsa Arab. Walaupun Imam Mahdi lahir di Madinah ,
bukan bermakna beliau juga merupakan seorang berbangsa Arab. Paling hampir, hadis
mensabdakan bahawa (mafhum) wajah Imam Mahdi seakan-akan wajah Arab dan badan
Imam Mahdi seakan-akan badan Bani Israel. Berapa ramai orang Melayu yang berwajah Arab,
contohnya Syed Hamid Albar. Wallahualam bissawab….

Imam Mahdi sepatutnya merupakan pengikut kepada keluarga Bani Tamim.


Siapa Bani Tamim???
Bani Tamim merupakan keluarga yang terdiri daripada para wali dan Ulama tersohor di
seluruh dunia, dan mempunyai salasilah daripada keturunan Saidina Abu Bakar r.a. . Mereka
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


berpusat di sebelah Timur. Pengikut Bani Tamim terdiri daripada ramai Umat Islam dari
serata dunia. Sekiranya mereka ingin membuat satu-satu perhimpunan, maka ramai Umat
Islam dari serata dunia yang akan hadir, yang mana jumlahnya boleh mencecah jutaan
orang. Bukan itu sahaja, Umat Islam dari negara-negara yang tidak popular seperti Guatemala
dan Gabon juga akan hadir. Seperkara lagi, kalau berpandukan kepada cara
penyampaian hadis, Bani Tamim mungkin mempunyai Khalifah yang telah meninggal dunia
sebelum itu. Sebab itulah perlantikan Imam Mahdi oleh Bani Tamim di Mekah/Madinah
disambut oleh ramai Umat Islam di serata dunia. Mustahil perlantikan Imam Mahdi
disebarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada sekarang. Kerana kerajaan Umat Islam
sekarang berada dalam keadaan sangat lemah dan mempunyai pemimpin-pemimpin yang
pelbagai. Jadi pada hemat saya, Bani Tamim mempunyai Khalifah Islam yang telah
meninggal dunia sebelum kemunculan Imam Mahdi.

Jadi persoalan sekarang, kenapa kumanddie mengandaikan bahawa Imam Mahdi


merupakan orang Melayu???

Ketika perlantikan Imam Mahdi oleh seorang Pemuda Bani Tamim di hadapan Kaabah,
kemudian melalui satu suara dalam Masjid Nabawi ; dalam waktu yang singkat sahaja
pengikut-pengikut Pemuda Bani Tamim dari kalangan Bani Ishak (iaitu Bani Israel Islam dan

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 26
Daulat Tuanku
anak-anak Keturah) terus menawarkan diri untuk bersama-sama Imam Mahdi untuk
berperang Sabil. Sedangkan pengikut Pemuda Bani Tamim ini terdiri daripada seluruh Umat
Islam di serata dunia. Jadi maksudnya, Imam Mahdi rapat dengan beberapa negara sahaja,
seperti Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei dan Indonesia. Sebab
itulah , kumanddie berani membuat hipotesis bahawa Imam Mahdi boleh bertutur dalam
kedua-dua bahasa Melayu dan Urdu dengan fasih (selain bahasa Arab). Selain daripada itu,
kalau berpandukan kepada hadis mengenai peperangan antara Umat Islam dengan Romawi,
terdapat dialog antara Imam Mahdi dengan Jeneral Romawi. Maksudnya Imam Mahdi juga
fasih berbahasa Inggeris.

Seperkara lagi, saya ingin menegaskan, tentera Imam Mahdi bukan di kalangan orang-orang
Arab. Sekiranya Imam Mahdi adalah orang Arab, maka ramai daripada Umat Islam dari Tanah
Arab akan bertempur di Palestin bersama Imam Mahdi. Jadi kalau melihat kepada senario
semasa, jarang orang-orang Urdu datang ke Alam Melayu untuk belajar Agama Islam.
Sedangkan ramai orang-orang Melayu yang pergi menuntut di Alam Urdu untuk
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


mempelajari Agama Islam. Jadi maksdunya, Imam Mahdi mungkin merupakan orang Melayu
yang pernah menuntut Tahfiz dan Alim di Pakistan. Beliau juga merupakan pengikut Bani
Tamim. Dan Bani Tamim mestilah berpusat di sebelah Timur.Jadi kalau berpandukan kepada
hadis bahawa, Pemuda Bani Tamim meminta kebaikan tetapi tidak diberikan. Kemudian
mereka berusaha dan berjaya. Kumanddie mengandaikan bahawa ini merupakan percubaan
Pemuda Bani Tamim untuk memindahkan pusat Bani Tamim dari sebelah Timur ke Mekah atau
Madinah. Bendera hitam yang diberikan oleh Pemuda Bani Tamim kepada Imam Mahdi
merupakan peninggalan Rasulullah s.a.w. . Jadi ada kemungkinan , Pemuda Bani Tamim
pernah bermimpi berjumpa Rasulullah s.a.w. dan Saidina Abu Bakar r.a. . Dan Pemuda Bani
Tamim mungkin ada diberi penerangan tentang lokasi bendera hitam tersebut oleh
Rasulullah s.a.w. .

Conclusion :Imam Mahdi merupakan orang Melayu. Namun Pemuda Bani Tamim bukan
orang Melayu. Ini kerana tidak ada jumlah Umat Islam yang sangat ramai dari serata dunia
yang datang ke Alam Melayu.

Dalil mengatakan bahawa Imam Mahdi merupakan keturunan dari Saidina Hassan r.a.
http://www.youtube.com/watch?gl=CA&hl=…feature=related

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 27
Daulat Tuanku
Dalil ini adalah dari kata-kata Saidina Ali r.a. . Sedangkan Saidina Ali r.a. adalah Sahabat yang
sangat rapat dengan Nabi s.a.w. , dan sudah semestinya dalil ini adalah sah dan diambil
daripada Nabi s.a.w. . Ini mengesahkan bahawa Imam Mahdi adalah daripada salasilah
Saidina Hasan r.a. . Manakala pendapat daripada Syiah pula mengatakan Imam Mahdi
merupakan keturunan dari Saidina Hussein r.a. adalah silap. Yang menghairankan pula ialah
kebanyakan ustaz-ustaz mutaakhir lebih suka mempercayai dalil daripada syiah yang
menyeleweng ini.

Pasal cahaya merah ini, teringat saya pada satu cerita karut ala naruto. Ceritanya begini. Pada
suatu hari, kumanddie telah jatuh sakit demam panas. Maka dahi kumanddie telah dilumuri
dengan air asam jawa . Ketika berbaring, maka kumanddie pun bermimpi.Dalam mimpi
tersebut, kumanddie ternampak bumi telah dipenuhi dengan cahaya merah. Di hadapan
Kaabah, terlihat wartawan Malaysia sedang berpusu-pusu untuk ambil berita. Kemudian
kumanddie terlihat seluruh penduduk dunia dalam keadaan kebingungan dan terpinga-pinga.
Melainkan 2 kawasan sahaja yang mempunyai reaksi yang berbeza.Kawasan pertama
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


ialah di Israel.

Di situ terlihat semua askar-askar mereka dan penduduk-penduduk bertempiaran lari seolah-
olah dikejar Kingkong. Mulut-mulut mereka menyebut perkataan , “Imam Mahdi ! Imam
Mahdi !”. Kawasan kedua pula ialah di Brunei , Malaysia dan Acheh . Di sini, pendudukpenduduk
tersebut berlompat-lompat seperti terdapat pesta masyarakat. Seterusnya kumanddie terlihat 1
jalanraya yang mempunyai pembahagi jalan di tengah-tengahnya , telah dibarisi oleh banyak
kereta-kereta di sebelah tepi untuk mengambil penumpang. Semua driver tersebut berbangsa
Cina dan mereka menyebut , “Ong! Ong!”. (Mereka bukannya teksi). Kemudian saya lihat, sangat
ramai manusia yang telah dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan. Setiap kumpulan
mempunyai satu ketua. Setiap ketua kumpulan telah diberi satu bendera hitam. Kesemua
kumpulan-kumpulan ini menaiki kereta-kereta bangsa Cina yang telah berbaris panjang (seperti
cerita di atas) dan terus dihantar ke lapangan terbang secara percuma (driver Cina tersebut
tidak meminta sebarang upah).

Kemudian saya ternampak berita antarabangsa melaporkan bahawa Jabatan Udara


Antarabangsa melaporkan terdapat 100 penerbangan PIA dari Pakistan dan 450 penerbangan
AirAsia dari Malaysia . Kesemuanya menuju ke Arab Saudi.Seterusnya saya melihat, seorang
pilot kapalterbang yang sedang minum kopi, tiba-tiba air kopinya tersembur dari mulut beliau

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 28
Daulat Tuanku
ke cermin hadapan. Beliau terkejut kerana perjalanan kapalterbang menjadi begitu singkat
sekali (yakni di luar jangkaan seorang pilot kapalterbang). Kemudian saya lihat Umat Islam
bersembahyang beramai-ramai di tanah airpot Arab Saudi. Akhir sekali saya lihat , pokok dan
batu bercakap dalam Bahasa Melayu dan memberitahu bahawa seorang Yahudi sedang
bersembunyi di bawahnya . Orang Yahudi yang sedang bersembunyi tersebut tidak memahami
bahasa pokok dan batu tersebut. Oleh kerana itu beliau tidak berganjak . Kemudian orang Islam
pun turun dan membunuh Yahudi tersebut. Namun ini semua adalah sebuah cerita mimpi ala
naruto dan merupakan mainan tidur semata-mata…..

Lihat ini, planet Nibiru yang bakal menghampiri bumi pada tahun 2012 rupa-rupanya
berwarna merah.
http://www.metacafe.com/watch/1463692/new_…y_2_doomsday_2/

Saya dapati ramai pengkaji sejarah Melayu meragui tentang agama yang dianuti oleh
Melayu sebelum Islam adalah agama Nabi Ibrahim a.s. atau Agama Jawi. Sedangkan pengkaji
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


sejarah kita hanya membuka buku-buku Inggeris yang menyeleweng dan buku-buku Cina
yang tidak banyak faktanya. Pengkaji sejarah tidak pernah lihat fakta sejarah Melayu dari
simpanan Arab, Parsi, Yahudi, Amerika Latin dan lain-lain.Sebelum kewafatan Baginda Nabi
s.a.w. , beliau pernah mengarahkan para Sahabat r.huma untuk menghantar Jemaah Dakwah
ke Samudera kerana di situ ada kawan-kawan Nabi s.a.w. Cuba fikir betul-betul (kalau
pengkaji sejarah ada akal), di mana di dalam dunia ini yang ada perkataan Samudera selain
yang digunapakai oleh orang-orang Melayu. Tentulah secara rasionalnya kita akan cakap
Hadis ini merujuk kepada Jemaah Dakwah para Sahabat yang dihantar ke Alam Melayu.
Kemudian saya nak tanya kepada pembaca budiman, apa yang dimaksudkan dengan
Kawan-Kawan Ku yang dinyatakan dalam Hadis.

Sekiranya orang Melayu menganut agama sesat, maka perkataan Kawan-Kawan Ku tidak akan
disebut oleh seorang Kekasih ALLAH. Di dalam Al-Quran ada menegaskan bahawa, Nabi
Muhammad s.a.w. adalah sebaik-baik Umat Nabi Ibrahim a.s. (yakni sebelum diutus menjadi
Rasul). Jadi maksudnya, orang Melayu menganut agama Nabi Ibrahim a.s. . Ini dibuktikan
dengan perkataan Masuk Jawi dalam kamus orang-orang Melayu . Perkataan Masuk Jawi dan
Tulisan Jawi (bukan tulisan Arab) telah digunapakai oleh Orang-orang Melayu sejak sebelum
kedatangan Islam lagi.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 29
Daulat Tuanku
Sekiranya Sahabat r.huma pernah sampai ke sini , jadi mesti ada buktinya. Apa buktinya ???
Ya !!! Memang ada bukti.

Bukti 1 – Ada Ulama mengatakan terdapat 60 lebih kubur Sahabat di kawasn Malaysia-
Indonesia.

Bukti 2 – Kitab agama Islam di India menulis bahawa Malaysia telah di Islam kan oleh
Sahabat r.a. , manakala Indonesia telah diIslamkan oleh Tabiin.

Bukti 3 – Kitab Kedah Tua mengatakan pada tahun 920 Masihi, terdapat jumlah Umat Islam
yang sangat ramai di Kedah.

Bukti 4 – Arkaelogist Malaysia pernah terjumpa wang Zaman Rasulullah s.a.w. di Kuala
Berang , Terengganu.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Bukti 5 – Kitab-kitab Kuning Lama orang-orang Melayu di tulis dalam bahasa purba.
Sekiranya Islam tiba pada zaman Hang Tuah, maka bahasanya lebih moden lagi. Mengikut
ahli Sejarah, orang-orang Gujerat mengIslamkan Melayu. Jadi sepatutnya orang-orang
Melayu mestilah fasih berbahasa Gujerat sebab yang Islam kan Orang-orang Melayu adalah
pendakwah dari Gujerat India. Maka buku agama dalam Bahasa Gujerat mestilah berleluasa
di Alam Melayu. Dan Mazhab orang Melayu mestilah Mazhab Hanafi dan bukan Syafie. Saya
nak tanya Ahli Sejarah Melayu – Kenapa Orang Melayu tidak boleh bertutur dalam Bahasa
Gujerat. Mana kitab-kitab Islam dari Gujerat. Kenapa Melayu begitu asing dengan Mazhab
Hanafi. Ahli-ahli Kaji Sejarah Melayu begitu mudah diselewengkan dan diperbodohbodohkan
oleh orang-orang Inggeris. Ahli Kaji Sejarah Melayu tidak jauh bezanya dengan
Jabatan-Jabatan Agama kita yang ditipu oleh Wahabi sesat. Begitu juga sesetengah Umat
Islam begitu mudah ditipu oleh ajaran Syiah yang sesat dan menyeleweng.

Kerajaan Iran bukanlah kerajaan Islam. Tetapi kerajaan Freemason. Ayatollah Ruhollah Khomeni
adalah ahli neraka. Ini disepekatkan oleh semua Ulama muktabar masa kini dan Wali yang
diiktiraf.
Saya yakin pada waktu ini Umat Islam yang mempercayai tentang kisah Imam Mahdi
sekarang terbahagi kepada 2 golongan.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 30
Daulat Tuanku
Pertama yang mengatakan beliau adalah bangsa Arab Quraish.

Kedua yang mengatakan beliau adalah ahlul bayt dari Timur.

Bagi saya kedua-duanya betul. Begitu juga mengenai 2 gerhana pada bulan Ramadan. Ramai
Umat Islam sudah mula mengkritik kesahihan Hadis ini. Sebab sudah terjadi beberapa kali,
tetapi tidak muncul jugak Imam Mahdi. Bagi pendapat saya , yang dimaksudkan oleh Nabi
s.a.w. ialah warna merah yang terpancar ke arah bumi (bukan gelap gulita seperti gerhana
biasa).

Begitu juga, teori saya mengenai Imam Mahdi dan askarnya mungkin salah. Namun mesej
yang ingin saya sampaikan ialah bila ada tentera Islam yang berjaya membantai seluruh
Israel, maka ikutilah mereka. Yang penting bagi kita Umat Islam, bukan kita nak tahu sama
ada Sahih atau Daif tentang Hadis-Hadis. Siapa kita untuk menjadi Hakim kepada Hadis-
Hadis.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Yang penting bagi kita ialah kita ikuti Jemaah Islam yang ada satu amir. Kalau tidak ada ,
maka duduklah kita dalam hutan sampai kita mati. Janganlah kita bersama-sama dalam dua
kumpulan yang bertelagah. Tidak kira yang bertelagah itu adalah pasukan politik atau sukan
atau negara atau syarikat atau seumpamanya. Itu semua benda yang membawa kepada
Kemurkaan ALLAH S.W.T. . Dalil-dalil Hadis/Quran yang saya berikan sebelum ini, saya tidak
bertanggungjawab di atas kesahihan dan tafsir nya. Itu semua adalah andaian dan pendapat
peribadi saya sahaja.

Percaya kepada Hari Akhirat tu adalah satu daripada Rukun Iman yang 6 . Dalam Hari Akhirat,
terbahagi kepada Padang Mahsyar, Mizan, Titian Sirat dan sebagainya. Sebelum Hari Akhirat
ada Hari Kiamat. Dalam Quran telah menerangkan secara berjela-jela tentang kedahsyatan
Hari Kiamat. Jadi Hari Kiamat ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Jadi tanda
besar adalah Imam Mahdi. Hadis mengenai Imam Mahdi adalah hadis sahih. Nabi s.a.w. tidak
begitu memuliakan begitu tinggi seseorang individu selepas Sahabat-sahabat r.a.huma lebih
daripada individu yang bernama Imam Mahdi. Bahkan Nabi s.a.w. telah mewajibkan semua
umat Islam untuk ikut Imam Mahdi dan kumpulannya walaupun terpaksa merangkak di atas
ais yang sejuk. Ini menunjukkan bahawa kesama tarafan pangkat yang diberikan oleh Nabi
s.a.w. kepada Imam Mahdi menyamai dengan Khulafa’ Arrasyidin.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 31
Daulat Tuanku
“Tidak akan berlaku hari Kiamat sehingga kaum Rum sampai di A’maq atau di Dabiq untuk
menyerang kamu, maka datanglah suatu pasukan yang akan menghadapi mereka dari Kota
Madinah yang mana mereka pada waktu itu adalah manusia-manusia yang terbaik di muka
bumi ini. Apabila mereka semua telah berbaris-baris ( siap untuk berperang ) berkatalah
orang-orang Rum: ‘Biarkan kami membuat perhitungan dengan saudara-saudara kami yang
tertawan ( kaum Rum yang telah masuk Islam )’. Kemudian kaum Muslimin berkata: ‘Kami
tidak akan membiarkan kamu mengusik ( menyakiti ) saudara-saudara kami’. lalu mereka (
kaum Muslimin ) memerangi mereka.

Dalam pertempuran itu, 1/3 dari tentera Islam melarikan diri dari pertempuran yang mana
mereka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah swt selam-lamanya dan 1/3 lagi dari tentera
Islam tersebut tewas sebagai para syahid yang paling baik di sisi Allah swt. Sedangkan 1/3
lagi dari baki tentera tersebut mendapatkan kemenangan yang mana mereka tidak akan
tersesat selama-lamanya, kemudian mereka menakluki kota Kontantin dan ketika mereka
sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang, mereka telah menggantungkan
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


pedang mereka di pohon zaitun. Ketika itu, syaitan berteriak; ‘Sesungguhnya al-Masih ad-
Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kamu’.

Kemudian mereka ( tentera Islam bersama Imam al-Mahdi ) bergerak pulang. Ketika mereka
sampai di Syam, keluarlah ia ( Dajjal ) dan ketika kaum Muslimin telah bersiap-sedia untuk
berperang, tiba-tiba masuklah waktu solat, maka turunlah Isa Ibnu Maryam as., kemudian
baginda ( Isa ) pergi menuju dan menghadap kepada mereka dan apabila baginda ( Isa )
dilihat oleh musuh Allah swt maka ia ( Dajjal ) akan meleleh ( hancur ) seperti garam yang
mencair dan sekiranya ia membiarkan hal tersebut sesungguhnya ia ( musuh Allah ) akan
hancur ( meleleh ) sehingga binasa. Akan tetapi Allah swt berkehendakkan untuk
membunuhnya di tangan Isa Ibnu Maryam, maka Isa Ibnu Maryam memperlihatkan darah
Dajjal di tombaknya”.

-Diriwayatkan oleh Muslim


“Akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah, maka keluarlah
seorang lelaki dari penduduk Madinah, dan beliau lari ke Makkah, maka datanglah
kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, lalu mereka membawa lelaki
tersebut secara paksa, kemudian mereka membai’ahnya antara Hajarul- Aswad dengan
Maqam Ibrahim. – Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah ‘Aisyah Ummul-

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 32
Daulat Tuanku
Mukminin ra. telah berkata:”Ketika tidur, tubuh Rasulullah SAW bergetar, lalu kami bertanya:
‘Mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah?’,

Rasulullah SAW menjawab: ‘Akan terjadi suatu kehancuran, iaitu bahawa sekelompok orang
dari umatku akan berangkat menuju ke Baitullah untuk memburu seorang ‘lelaki’ Quraisy yang
pergi bersembunyi di Kaabah sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai di sebuah
padang pasir ( al-Baida’ ), maka mereka ditelan bumi’. Kemudian kami bertanya: ‘Bukankah di
jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang?’.

Baginda menjawab: ‘Betul, di antara mereka yang ditelan bumi itu adalah mereka yang
sengaja pergi untuk berperang dan ada pula yang dipaksa untuk berperang serta ada pula
orang yang sedang musafir, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat,
sedangkan mereka berasal dari arah ( niatnya ) yang berbeza-beza, kemudian Allah swt akan
membangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing”. –
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Diriwayatkan oleh Bukhari “Seorang lelaki akan berlindung di baitullah ( Kaabah ), maka
diutuslah suatu utusan ( oleh penguasa ) untuk mengejarnya, dan ketika mereka telah
sampai di suatu padang pasir maka mereka terbenam ditelan bumi”.- Diriwayatkan oleh

Muslim dari Ummu Salamah “Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak
bererti akan kembali ke Baitullah, maka diutuslah ( oleh penguasa ) sekelompok tentera untuk
mengejar mereka, sehingga apabila mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka
ditelan bumi”. –

diriwayatkan oleh Muslim dari Hafsah Ummul-Mukminin ra.


“Sesungguhnya Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan sehingga pasukan tersebut
telah sampai di sebuah padang pasir, maka bahagian tengah pasukan itu ditelan bumi, maka
berteriaklah pasukan bahagian hadapan kepada pasukan bahagian belakang, kemudian
semua mereka ditenggelamkan oleh bumi dan tidak ada yang tertinggal kecuali seorang
yang selamat yang akan mengkhabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka”. –
Diriwayatkan oleh Muslim dari Hafsah Ummul-Mukminin ra.
“Suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam, menuju ke Baitullah
(Kaabah) untuk mengejar seorang lelaki yang akan dijaga oleh Allah daripada mereka”. –

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 33
Daulat Tuanku
Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ummu Salamah ra
Ketika peristiwa bangunan runtuh di New York. Kejadian tersebut telah dirancang dengan
lebih awal dan diberi nama 911 . Cuba saudara-saudari tulis di kertas dengan huruf “911″ .
Kemudian sila gariskan satu garisan di bawah huruf 911 (secara bersambung dengan huruf).
Kemudian tambah satu huruf “1″ di belakang huruf “911″ (9111). Ianya menjadi huruf ALLAH .
Ini menunjukkan walaupun sang musuh-musuh ALLAH mengaturkan rancangan demi
rancangan. ALLAH juga mengatur rancangan. Dan ALLAH jualah Sebaik-baik Perancang.

Cuba anda semua fikirkan selepas kejadian 911. Terdapat 1.5 juta warga USA yang memeluk
Agama Islam secara besar-besaran. Sekarang terdapat 5 juta Islam Muallaf di USA. Ini
termasuk Orang Puteh (Gentile), Yahudi, Latino dan Kulit Hitam. Walaupun musuh-musuh
ALLAH cuba memadamkan Cahaya ALLAH. Tetapi ALLAH adalah Sebaik-baik Perencana.
Kemasukan beramai-ramai ke Agama Islam di Barat adalah garisan di sebelah bawah huruf
911. Dan akhir sekali ALLAH akan tambahkan satu huruf Alif dibelakang huruf 911 untuk
melengkapkan rancangan ALLAH dengan mengishtiharkan Imam Mahdi. Jadi lengkaplah
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


rancangan ALLAH dengan terlengkapnya huruf ALLAH hasil dari terjadinya huruf 911 melalui
rancangan jahat si Yahudi keparat.

Imam Mahdi bukanlah Ulama’ yang tersohor sebelum beliau dillantik menjadi Khalifah.
Ulama’ tersohor adalah Pemuda Bani Tamim. Imam Mahdi sendiri adalah pengikut kepada
Pemuda Bani Tamim, yakni sebelum beliau dilantik menjadi Khalifah.Ketika peperangan
dunia ketiga meletus nanti, beberapa kerat Umat Islam yang sudah mengenali Imam Mahdi
akan mengelilingi rumah Imam Mahdi dan memaksa Imam Mahdi pergi ke Mekah. Wallahu
alam bissawab……..

Bagi pendapat saya, tentera Amerika akan menakluki Turki. Di sisi Nabi s.a.w. , Rom adalah
bangsa Romawi atau Gentile (dalam kitab Yahudi) atau Orang Puteh (dalam kitab Melayu)
atau Mat Salleh (bahasa pasar Malaysia). Sungai Furat di Turki akan naik kerana empangan
hidro di negara Turki akan dipecahkan oleh tentera Amerika. Kemudian sungai Furat akan
kering dan akan timbul emas-emas berkilau-kilauan. Orang-orang Turki akan berbunuh-
bunuhan untuk merebut emas tersebut.

Gereja timur Rom yang dimaksudkan oleh Nabi s.a.w. yang menyimpan tongkat Nabi Musa
a.s. , peralatan Baitul Maqdis danInjil asal ialah di timur Cyprus. Kerana di situlah tempatnya

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 34
Daulat Tuanku
separuh bandar di dalam air dan separuh bandar di atas air seperti yang diterangkan oleh
Nabi s.a.w. . Jadi , saya percaya kitab Injil asli dipegang oleh kaum Cyprus berfahaman
kristian ortodoks.

Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim
dan al-Tirmidhi bermaksud: ” Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah akan berlaku
peperangan di antara orang Islam dan Yahudi, maka pada waktu itu (tentera) Yahudi akan
dibunuh oleh (tentera) Islam, sehingga apabila orang Yahudi berselindung di sebalik batu
dan pokok, lalu batu dan pokok itu akan bersuara dengan katanya: ‘Wahai Muslim, wahai
Hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi, marilah bunuhnya’, kecuali POKOK GHARQAD
(yang tidak bersuara), kerana sesungguhnya ia merupakan pokok Yahudi “.
The hour will not come until the Muslims fight against the Jews and kill them. The Jews will
seek shelter behind stones and trees, but the stone or the tree will speak: servant of God,
there is a [die-hard] Jew behind me, so come and kill him! But the Gharqad tree will not
speak out because it is partial to the Jews. (Saheeh Muslim)
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Seperti jangkaan saya, saudara-saudari akan minta saya buat hipotesis mengenai pokok
gharqad.

Gharqad (Arab) atau Wolfberry (UK) atau Snowberry (US) atau Boxthorn (Afrika) atau Pokok
Ceri (Kamus Melayu) atau Goji Berry (China) atau Mede Berry atau Barbary Matrimony Vine
atau Bocksdorn atau Duke of Argyll’s Tea Tree atau Murali (India) atau Red Medlar atau
Matrimony Vine atau Tibetan Goji atau Himalayan Goji. Semua inilah pokok yang sama
dalam genus Licium, family Solanaceae, order Solanales dan dalam kingdom Plantae.
Pokok ini adalah sebahagian daripada kehidupan Yahudi. Namun begitu, anda jangan
terkejut kerana di negara kita juga terdapat banyak spesis pokok ini yang sudah tertanam
sejak zaman dahulu kala lagi. Sekiranya anda tanya generasi lama (60 tahun keatas),
kesemua mereka mempunyai pengalaman tersendiri tentang pokok ceri ini. Sehinggakan
terdapat lawak jenaka di kalangan masyarakat Melayu mengenai pokok ceri ini. Ianya
sinonim dengan bisnes dan upah taip borang. Pada zaman dahulu kala, terdapat ramai
orang yang buat bisnes di bawah pokok ceri dengan mengambil upah menaip borang-borang
kerajaan. Ini kerana , pada zaman dahulu, terdapat ramai warga Malaya yang buta
huruf. Jadi tidak hairanlah pokok ceri ini menjadi sinonim kepada bisnes taip borang. Bukan
itu sahaja, malah semua jenis bisnes kecil-kecilan menjadi sinonim kepada pokok ceri.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 35
Daulat Tuanku
Pokok-pokok ceri ini banyak tertanam di bandar-bandar besar seperti Penang dan Malacca.
Ianya juga boleh dijumpai di Port Weld (Taiping), Seremban, KL, JB dan Kuala Lipis. Jadi , ini
bermaksud Yahudi pernah tinggal di Malaya.

Mungkin disebabkan terlalu ramai penduduk Yahudi di sini, maka pokok ini pun ditanam
dengan begitu berleluasa. Kebanyakan Yahudi ini, mereka menanam pokok-pokok ceri di
halaman rumah mereka , yakni sebagai pagar. Setiap pagi Ahad , anda boleh lihat orangorang
Yahudi suka memotong cantik pokok-pokok ceri ini (trim). Ianya dipotong sehingga
menjadi petak-petak seperti kelihatan macam pagar rumah.

Masyarakat Melayu begitu mudah terpengaruh dengan budaya Yahudi ini. Sekiranya anda
perhatikan kepada rumah generasi tua di kampung-kampung anda , anda mungkin boleh
terjumpa pokok-pokok ceri di halaman rumah mereka. Ini menunjukkan budaya peninggalan
penjajah sudah terpahat di dalam hati masyarakat kita. Jadi tujuan Yahudi menanam pokok
ceri setiap kali mereka bermastautin di sesuatu tempat ialah sebagai tempat mereka
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


berlindung diri daripada tentera Imam Mahdi. Rupa-rupanya lost city yang diberitahu oleh
Nabi s.a.w. , tempat di mana tentera Islam bertempur dengan tentera kafir Rumawi adalah di
Cyprus.

Saya hendak cerita sedikit mengenai Armageddon yang digembar-gemburkan oleh Yahudi
keparat :

Apa itu ARMAGEDDON ???


Armageddon adalah sebuah tempat yang bernama Megiddo di Israel yang menjadi tempat
peperangan antara Dajjal dengan Tentera ALLAH. Dalam kitab Yahudi menyebut Tentera
ALLAH itu berasal dari Timur Jauh dan mereka beragama Islam. Dan akhir sekali, Dajjal ini
akan dibunuh oleh Nabi Isa. a.s. . Pada pandangan saya, kitab Yahudi ini menerangkan
tentang kisah Imam Mahdi melawan Dajjal dan konco-konconya . Kita tidak perlu terlalu
taksub dengan kisah Armageddon dalam kitab Yahudi keparat sebab mereka sudah ubah
jalan ceritanya. Hadis-hadis Nabi s.a.w. sudah cukup untuk kita imani. Namun begitu sebagai
pengetahuan anda, saya tunjukkan gambar Megiddo di Israel yang menjadi topik perbualan
hangat Yahudi keparat : Ini bermakna , tempat di mana tongkat Nabi Musa a.s., Injil dan
peralatan Baitul Maqdis di simpan di timur Cyprus .

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 36
Daulat Tuanku
Gereja Cyprus yang paling timur sekali adalah Apostolos Andreas. Ianya terletak di Cape
Andreas. Sekarang nie, sebahagian Cyprus adalah di bawah jajahan Turki. Mungkin suatu
masa nanti Cyprus akan diambil balik oleh Nasrani sepenuhnya. Dan semua bendera Turki
akan dijatuhkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi tugas Tentera Islam adalah memasang 7
bendera yang jatuh dan bunuh yang ke lapan. Di bawah bangunan ini terdapat tongkat Nabi
Musa a.s. , Injil asal dan peralatan Baitul Maqdis. Pada asalnya , tempat ini adalah sebuah
gereja yang paling lama dalam sejarah Nasrani yang didirikan oleh orang Cyprus untuk
dihadiahkan kepada hawariyin Nabi Isa a.s. yang bernama Andrew.

Adakah anda tahu siapa 13 orang Hawariyin Nabi Isa .a.s. . 3 orang hawariyin Nabi Isa a.s.
yang tercatat dalam Surah Yasin bernama Pouls, Yuhana dan Sham’un. Mereka ini pergi
berdakwah di negara Antokiah. Rajanya bernama Antika (atau Antique). Hero dalam Surah
Yasin bernama Habibun Najar. Jadi di Cyprus, mengikut kisah lagenda orang di Cyprus,
hawariyin Nabi Isa a.s. yang pergi berdakwah di situ bernama Andrew. Jadi gereja Apostolos
Andreas telah didirikan. Di sini juga, penganut agama Christian Orthodox dari serata dunia
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


ada menziarahi gereja ini bagi melakukan amalan Haji mereka (maksudnya seperti orang
Islam bersembahyang di Masjid Nabawi). Jadi ada kemungkinan kitab Injil yang asal ada
disimpan secara rahsia di dalam gereja lama ini. Wallahualam bissawab…….

Insya ALLAH saya akan buat hipotesis mengenai Armageddon. Bagi pendapat saya
Armageddon bukanlah Peperangan Gunung. Ianya bukan juga Peperangan di Megiddo,
Israel. Ianya adalah Peperangan Melayu. Kenapa Melayu. Nanti saya akan huraikan. Insya
ALLAH.

Hadis berikut adalah tentang babak terakhir ketika Tentera Islam sudah berjaya menawan
kota Romawi dalam akhir kisah Peperangan Armageddon (iaitu sebelum kehadiran Dajjal
laknatullah alaihi) :Sabda Nabi SAW : “Jika kamu semua telah menakluk Rom, masukilah ke
gereja sebelah timur melalui pintu sebelah timur, lalu ikatkan tujuh bendera dan bunuhlah
yang ke-8 sebab di bawahnya terdapat tongkat Musa a.s. , Injil dan perhiasan Baitul
Muqaddis.”

Armageddon – Peperangan Hebat Akhir Zaman dalam kitab Yahudi dan Nasrani mengikut tafsir
kumanddie.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 37
Daulat Tuanku
Tafsir1 – oleh yahudi mabok Kalau ditafsir mengikut bahasa Ibrani (atau Hebrew atau Yahudi
mabok) , secara literalnya ianya bermaksud Pergunungan Megiddo di Israel. Har adalah gunung
. Mageddo adalah sebuah tempat di Israel . Manakala n membawa maksud tempat.

Namun begitu , tafsir sang Yahudi mabok ini membawa kepada banyak kelemahan jalan cerita.
Megiddo bukanlah sebuah tempat pergunungan . Ianya adalah sebuah dataran landai.

Tafsir 2 – oleh nasrani bengap mengikut pendapat rahib nasrani, peperangan yang paling
hebat ialah di antara Islam dengan Nasrani. Manakala peperangan di antara Islam dengan
Yahudi adalah suatu peperangan mudah. Jadi pergunungan itu mestilah berhampiran dengan
pusat Nasrani iaitu di Vatican (bukan di Israel kerana dianggap peperangan mudah).

Jadi pergunungan tersebut ditafsir kepada pergunungan Vatican. Megiddo telah ditafsir
secara generic yang membawa maksud tempat perhimpunan tentera-tentera. Namun
begitu, tafsir sang bengap Nasrani juga macam tafsir abangnya si Yahudi mabok. Ianya
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


membawa kepada banyak kelemahan jalan cerita. Walaupun har membawa maksud
gunung, Vatican bukanlah sebuah gunung asli. Ianya sebuah bandaraya Roma yang landai.

Mungkin kerana ia berada di paras yang lebih tinggi daripada Megiddo di Israel, tidak
semestinya ianya adalah sebuah gunung.Ramai penafsir ahli kitab telah terkeliru dengan r 3 –
andaian kumanddie Siapakah manusia HAR ??? Seorang profesor Melayu, Prof. Dr. Shaharir
telah mengumpulkan sejumlah 600 perkataan Khmer Kuno yang dikatakannya adalah juga
merupakan perkataan-perkataan Melayu Kuno.

SEMUANYA MENUNJUKKAN WARISAN DARI BANGSA GUNUNG YANG GAGAH.”THE


DESCENDANT OF MOUNTAIN TRIBE”
SAILENDRA-GUNUNG
FUNAN-GUNUNG
NAM-GUNUNG
MALAI-GUNUNG
TULISAN KERINCI (dijumpai di RIAU) – TULISAN GUNUNG

‘Malai’ adalah nama yang disebut dalam manuskrip-manuskrip purba India untuk satu

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 38
Daulat Tuanku
bangsa yang tinggal di Kepulauan Melayu.’Malai’ bermaksud gunung atau bukit. Bagi
pendapat saya , HAR dalam Armageddon membawa maksud MELAYU , dan bukannya
Gunung. Ini tidak bercanggah dengan kitab Yahudi yang mengatakan Tentera Islam bakal
datang daripada Timur Jauh. Begitu juga Hadis-Hadis Nabi s.a.w , menyabdakan bahawa
Tentera Islam bakal datang daripada Bani Ishak.

Saya sudah cerita mengenai kaitan Melayu dengan Bani Ishak, iaitu berdasarkan kepada
cerita Keturah dan Manasseh. Jadi bagi pendapat saya yang hina dina ini, Armageddon di
dalam kitab Yahudi-Nasrani bermaksud “Pertempuran Hebat Tentera-Tentera Melayu (Islam)” .
Ini menjurus kepada Tentera Imam Mahdi.Mula-mula tentera Imam Mahdi akan bertempur
dengan tentera Yahudi. Kemudian tentera Imam Mahdi akan bertempur dengan tentera
Nasrani. Peperangan ini dipanggil Armageddon oleh kitab-kitab Yahudi dan Nasrani.

1. Terjadinya Perang Besar (Armageddon)


“Seandainya umur dunia ini tinggal satu hari sahaja lagi, nescaya Allah akan
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


memanjangkannya sehingga Dia mengangkat seorang Amir dari keturunanku, yang mana
perang besar akan terjadi semasa pemerintahannya, dan Islamlah yang akan menang. Allah
tidak pernah mengingkari janji-Nya dan amat cepat pula hisab-Nya.”

2. Kemenangannya (Sesudah Armageddon)


“Al-Mahdi akan menundukkan Kostantinopel dan Jabal ad-Dailam.”

3. Keadilannya Meratai Penjuru Dunia (Sesudah Armageddon)


“Keadilan Al-Mahdi meratai seluruh alam. Kemudian dia diangkat menjadi Amir di Al-
Qahtani. Demi Zat yang mengutusku dengan sebenarnya, dia tidak ada yang (akan dapat)
mengalahkannya.”

4. Nabi Isa AS Bersembahyang di Belakang Imam Mahdi


“Isa bin Maryam AS akan turun dan bersembahyang di belakang Al-Mahdi.”

5. Turunnya Nabi Isa AS dan Pemberitahuannya Akan Kekhalifahan Al-Mahdi


“Isa bin Maryam akan turun dan memberitahu tentang kekhalifahan Al-Mahdi. Apabila
diminta untuk menjadi imam, maka Nabi Isa AS menjawab, “Tidak.” Lantas dia memberitahu,
“Sesungguhnya di kalangan kamu ada pemimpin yang dimuliakan oleh Allah untuk umat

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 39
Daulat Tuanku
ini.”

6. Al-Mahdi Sebagai Pertengahan Kurun


“Sesungguhnya Al-Mahdi hidup pada pertengahan kurun, manakala Nabi Isa AS hidup pada
akhir zaman.”

7. Al-Mahdi Bersembahyang di Baitulmaqdis


“Ketika Al-Mahdi dan umat manusia yang berada di Baitulmaqdis mahu mengerjakan
sembahyang subuh, tiba-tiba Isa bin Maryam AS turun. Kemudian Al-Mahdi mundur agar Isa
bin Maryam AS ke hadapan untuk menjadi imam. Lantas Isa meletakkan kedua-dua belah
tangannya di atas kedua-dua belah bahu Al-Mahdi seraya berkata, “Silakan maju dan jadi
imamlah. Sesungguhnya sembahyang ini diiqamahkan untukmu.” Kemudian Al-Mahdi
menjadi imam bagi para mukmin dan Nabi Isa AS.”

8. Al-Mahdi Menjadi Imam Sembahyang Bagi Nabi Isa AS


Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


“Al-Mahdi memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, dan ketika itu Nabi Isa turun dari
langit, laksana menitisnya air dari rambut Al-Mahdi. Lantas Al-Mahdi berkata, “Silalah ke
depan dan jadi imamlah.” Nabi Isa AS menjawab, “Sesungguhnya sembahyang ini
diiqamahkan untukmu.” Kemudian Nabi Isa AS bersembahyang di belakang seorang lelaki
dari keturunanku.”

9. Umur Al-Mahdi
“Al-Mahdi adalh dari anak keturunanku, dia berusia 40 tahun. Wajahnya bagaikan bintang
yang bergemerlapan, pipi kanannya bertahi lalat hitam, kulitnya kemerah-merahan seolaholah
dia adalah dari keturunan Bani Israel, dia akan mengeluarkan harta karun dan akan
menundukkan kota-kota maksiat.”

10. Pembaiatannya di Antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim


“Sebelum pembaiatan Al-Mahdi di antara Hajar dengan Maqam Ibrahim, ada kabilah yang
menarik perhatian Al-Mahdi mengenai sikp dan pembunuhannya terhadap jemaah haji di
Mina.”

11. Ciri-ciri Al-Mahdi


“Kulit Al-Mahdi seperti kulit orang Arab, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh Bani Israel,

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 40
Daulat Tuanku
pipi kanannya bertahi lalat dan kekhalifahannya diredai oleh seluruh penduduk bumi,
penduduk langit dan burung-burung di angkasa.”

12. Al-Mahdi Muncul dari Kampung Kurjah


“Al-Mahdi akan keluar dari Kampung Kurjah.”

13. Jihad Al-Mahdi Dalam Menegakkan Agama


“Al-Mahdi akan menegakkan agama secara keseluruhan seperti yang telah ditegakkan oleh
Nabi SAW semasa hayat baginda.”

14. Memerangi Romawi (Armageddon)


“Al-Mahdi akan memerangi Rom selama tiga hari. Pada hari ketiga itulah Rom runtuh,
kemudian menyerang Kostantinopel. Ketika mereka sedang membahagi-bahagikan emas di
Kostantinopel dengan menggunakan perisai sebagai penyukatnya, tiba-tiba ada orang yang
berteriak, “Sesungguhnya Dajjal telah menundukkan keluarga-keluarga kamu semua.”
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


15. Mengapa Umat Manusia Mengerumuni Al-Mahdi?
“Umat manusia mencari dan mengerumuni Al-Mahdi umpama lebah mengerumuni
madunya. Keadilan Al-Mahdi meratai seluruh alam, seperti sebelumnya dunia ini dipenuhi
dengan penyelewengan. Pada masa itu, umat manusia menjadi seperti semasa kecilnya,
sentiasa bermain dan tidak pernah menumpahkan darah.”

16. Penguasaan Al-Mahdi Terhadap Harta


“Al-Mahdi akan menguasai dunia seperti yang pernah dilakukan oleh Zulkarnain dan Nabi
Sulaiman AS.”

17. Berkata-kata
“Al-Mahdi termasuk orang yang sukar bertutur kata.”
18. Apabila Sukar Bercakap
“Jika Al-Mahdi berasa payah berckap, maka dia menepuk pahanya yang di sebelah kiri
dengan tangan kanannya.”

19. Peperangannya Berdasarkan Sunnah


“Al-Mahdi akan berperang berdasarkan sunnah, sama seperti Nabi SAW yang berperang

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 41
Daulat Tuanku
berdasarkan wahyu.”

20. Hamba Allah yang Terpilih


“Al-Mahdi dizahirkan pada bulan Muharam dan ada satu suara yang menyeru dari langit,
“Ketahuilah bahawa hamba Allah yang terpilih adalah si fulan, iaitu Al-mahdi. Oleh itu,
dengarlah perintahnya dan taatilah dia.”

21. Munculnya As-Sufyani (Sebelum Armageddon)


“Sebelum Al-Mahdi, As-Sufyani muncul bersama-sama 360 pasukan berkuda, dengan diiringi
oleh 30,000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, iaitu bapa saudaranya. Kemudian As-Sufyani
mengerahkan askarnya ke Iraq. Dalam serangan ini seratus ribu orang terbunuh di Zaurak,
yakni sebuah bandar di Timur. Setelah itu mereka menyerbu Kufah. Lantas muncullah Panji-
panji Hitam. Yang memegang benderanya adalah seorang pemuda dari Bani Tamim yang
digelarkan dia Syuaib bin Saleh. Dia kemudian menyerang sekelompok tawanan daripada
penduduk Kufah dan membunuhnya. Setelah itu As-Sufyani mengerahkan askar-askarnya ke
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Madinah. Mereka terus menyerang Madinah selama tiga hari lalu menuju ke Makkah. Semasa
mereka sampai di Al-Baidak, Allah memerintahkan Jibril agar menghentakkan kakinya
dengan sekali hentakan, yang mana dengan hentakan tersebut mereka trbenam ke dalam
bumi, hingga tiada yang tinggal lagi melainkan dua orang, yang kemudian menyampaikan
berita tersebut kepada As-Sufyani namun As-Suyani tidak menghiraukannya. Dia segera
mengirimkan dua orang Parsi untuk membantu menakluk Kostantinopel. Oleh raja Romawi,
permintaannya itu segera dikabulkan. Namun ketika kedua-dua orang utusan itu sampai di
pintu gerbang Damsyik, mereka dibunuh. Selain itu, As-Sufyani juga membunuh orang yang
mengingkari dirinya, bahawa ada seorang wanita yang duduk di atas pahanya di pintu
gerbang Damsyik. Pada ketika itu terdengarlah seruan dari langit yang menyatakan, “Wahai
manusia, sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang yang zalim, orang-orang
munafik dan sekutu-sekutunya. Allah telah mengangkat seorang yang terbaik dari umat
Muhammad SAW sebagai pemimpin kamu semua. Oleh itu, sambutlah dia di Makkah. Dia
adalah Al-Mahdi yang bernama Ahmad bin Abdullah.” Lantas ada satu pertanyaan yang
diajukan kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasul, bagaimana kami dapat mengenalinya?”
Rasulullah SAW menjawab, “Dia adalah dari keturunanku, yang perawakannya mirip Bani
Israel, dia memakai dua lapis jubah Qutwani, seolah-olah wajahnya bercahaya laksana
bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia seorang yang tampan, berusia empat puluh
tahun. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari Syam, Wali-wali Nujabak dari Mesir, para

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 42
Daulat Tuanku
Asoib dari Timur dan pengikut-pengikutnya. Mereka lantas pergi ke Makkah serentak,
kemudian berangkat pula ke Syam. Pada waktu itu, Jibril berada di depannya dan Mikail
berada di belakangnya.

Penghuni langit, penduduk bumi, burung-burung, binatang-binatang buas dan ikan-ikan di


laut semuanya reda kepadanya. Air menjadi mudah di negeri mana pun yang dikuasainya,
sungai-sungainya mengalir deras dan galian-galian mudah ditemui. Kemudian dia pergi
Syam dan menyembelih As-Sufyani di bawah pohon yang dahan-dahannya menjulur sampai
ke Laut Tibriyah.” “Orang yang gagal adalah orang yang gagal pada hari pembunuhan Kalb,
walaupun hanya sekadar mengikat kakinya sahaja.”

22. Bencana yang Berlaku Sebelum Al-Mahdi Muncul


“Al-Mahdi akan dibaiat pada bulan Muharam, setelah berlaku bencana dan peperangan pada
bulan Ramadan hingga Zulhijah. Kemudian terjadi ancaman terhadap jemaah haji di Mina
yang mengakibatkan banyak kematian an darah mengalir di Jamrah. Sebahagian daripada
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


jemaah haji itu ada yang menyelamatkan Al-Mahdi lalu dibaiat di antara Hajar Aswad dan
Maqam Ibrahim, namun dia enggan menerimanya. Dia lalu diancam, “Jika kamu tidak mahu
menerima baiat daripada kami, maka lehermu akan kami penggal.”

23. Ciri-ciri Kedua-dua Belah Pahanya


“Kedua-dua belah paha Al-Mahdi lebar dan renggang.”

24. Mematahkan Salib dan Membunuh Babi


“Al-Mahdi akan muncul dengan bijaksana dan adil. Salib-salib akan dihancurkan dan babibabi
akan dibunuh. Dia akan membahagi-bahagikan harta, namun tidak seorang pun yang
mahu menerimanya.”

25. Kemenangan-kemenangan Al-Mahdi (Kemuncak Peperangan Armageddon)


“Al-Mahdi akan menundukkan Rom dengan meneriakkan empat kali takbir, dan membunuh
enam ratus ribu orang. Dia akan mengeluarkan apa sahaja yang ada di Baitulmaqdis, Peti
Tabut, maidah Bani Israel, lembaran-lembaran Kitab Taurat, mhkota Nabi Adam AS, tongkat
Nabi Musa AS, singgahsana Nabi Sulaiman AS, alat penyukat Manna Bani Istael. Al-Mahdi
kemudian memasuki Kota Al-Qatik yang panjangnya seribu batu dan lebarnya 500 batu,
dengan pintunya berjumlah 360 buah. Setiap pintu itu dijaga oleh seribu orang askar.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 43
Daulat Tuanku
Kemudian mereka meneriakkan takbir sebanyak empat kali, maka runtuhlah benteng Kota
Al-Qatik itu, lalu mereka merampas seluruh harta yang ada di dalamnya. Mereka kemudian
tinggal di sana selama tujuh tahun, lalu seluruh harta yang ada di Al-Qatik itu dipindahkan
ke Baitulmaqdis. Maka datanglah perkhabaran yang mengatakan bahawa Dajjal telah keluar
di tengah-tengah kaum Yahudi Isfahan.”

26. Al-Mahdi dan Perhiasan di Baitulmaqdis (Di akhir babak Armageddon)


“Tahir bin Asmak menyerang Bani Israel, kemudian menundukkannya dan merampas
perhiasan yang berada di Baitulmaqdis. Sebahagian daripada harta ini dibakar dan
sebahagian lagi diangkut dengan 1,700 buah kapal untuk dibawa ke Rom.”"Al-Mahdi akan
mengambil dan mengembalikan semua harta tadi ke Baitulmaqdis. Kemudian dia dan
orang-orang yang bersama dengannya berjalan hingga melalui Rom, iaitu sebuah kota yang
berukuran seratus suq, yang mana setiap suq berukuran seratus ribu kaki, lantas kota ini
dikalahkan juga. Kemudian mereka melalui kota Al-Qtik yang berada di Laut Akhdar yang
diliputi harta benda, panjangnya seribu batu dan lebarnya pula 500 batu, serta memiliki tiga
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


ribu buah pintu.”

1. Kemuncak Armageddon
“Tidak akan berlaku hari Kiamat sehingga kaum Rum sampai di A’maq atau di Dabiq untuk
menyerang kamu, maka datanglah suatu pasukan yang akan menghadapi mereka dari Kota
Madinah yang mana mereka pada waktu itu adalah manusia-manusia yang terbaik di muka
bumi ini. Apabila mereka semua telah berbaris-baris ( siap untuk berperang ) berkatalah
orang-orang Rum: ‘Biarkan kami membuat perhitungan dengan saudara-saudara kami yang
tertawan ( kaum Rum yang telah masuk Islam )’. Kemudian kaum Muslimin berkata: ‘Kami
tidak akan membiarkan kamu mengusik ( menyakiti ) saudara-saudara kami’. lalu mereka
(kaum Muslimin ) memerangi mereka. Dalam pertempuran itu, 1/3 dari tentera Islam
melarikan diri dari pertempuran yang mana mereka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah
swt selama-lamanya dan 1/3 lagi dari tentera Islam tersebut tewas sebagai para syahid yang
paling baik di sisi Allah swt. Sedangkan 1/3 lagi dari baki tentera tersebut mendapatkan
kemenangan yang mana mereka tidak akan tersesat selama-lamanya, kemudian mereka
menakluki kota Kontantin dan ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan
perang, mereka telah menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun. Ketika itu, syaitan
berteriak; ‘Sesungguhnya al-Masih ad-Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kamu’.
Kemudian mereka ( tentera Islam bersama Imam al-Mahdi ) bergerak pulang. Ketika mereka

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 44
Daulat Tuanku
sampai di Syam, keluarlah ia ( Dajjal ) dan ketika kaum Muslimin telah bersiap-sedia untuk
berperang, tiba-tiba masuklah waktu solat, maka turunlah Isa Ibnu Maryam as., kemudian
baginda ( Isa ) pergi menuju dan menghadap kepada mereka dan apabila baginda ( Isa )
dilihat oleh musuh Allah swt maka ia ( Dajjal ) akan meleleh ( hancur ) seperti garam yang
mencair dan sekiranya ia membiarkan hal tersebut sesungguhnya ia ( musuh Allah ) akan
hancur ( meleleh ) sehingga binasa. Akan tetapi Allah swt berkehendakkan untuk
membunuhnya di tangan Isa Ibnu Maryam, maka Isa Ibnu Maryam memperlihatkan darah
Dajjal di tombaknya”.- Diriwayatkan oleh Muslim

2. Sebelum Armageddon
“Akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah, maka keluarlah
seorang lelaki dari penduduk Madinah, dan beliau lari ke Makkah, maka datanglah
kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, lalu mereka membawa lelaki
tersebut secara paksa, kemudian mereka membai’ahnya antara Hajarul- Aswad dengan
Maqam Ibrahim.- Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


3. Sebelum Armageddon
‘Aisyah Ummul-Mukminin ra. telah berkata:”Ketika tidur, tubuh Rasulullah SAW bergetar, lalu
kami bertanya: ‘Mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan,
wahai Rasulullah?’, Rasulullah SAW menjawab: ‘Akan terjadi suatu kehancuran, iaitu bahawa
sekelompok orang dari matku akan berangkat menuju ke Baitullah untuk memburu seorang
‘lelaki’ Quraisy yang pergi bersembunyi di Kaabah sehingga apabila orang-orang tersebut
telah sampai di sebuah padang pasir ( al-Baida’ ), maka mereka ditelan bumi’. Kemudian
kami bertanya: ‘Bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang?’.
Baginda menjawab: ‘Betul, di antara mereka yang ditelan bumi itu adalah mereka yang
sengaja pergi untuk berperang dan ada pula yang dipaksa untuk berperang serta ada pula
orang yang sedang musafir, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat,
sedangkan mereka berasal dari arah ( niatnya ) yang berbeza-beza, kemudian Allah swt akan
membangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing”.-
Diriwayatkan oleh Bukhari

4. Sebelum Armageddon
“Seorang lelaki akan berlindung di baitullah ( Kaabah ), maka diutuslah suatu utusan ( oleh
penguasa ) untuk mengejarnya, dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir maka

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 45
Daulat Tuanku
mereka terbenam ditelan bumi”.- Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah

5. Sebelum Armageddon
“Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak bererti akan kembali ke
Baitullah, maka diutuslah ( oleh penguasa ) sekelompok tentera untuk mengejar mereka,
sehingga apabila mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi”.-
Diriwayatkan oleh Muslim dari Hafsah Ummul-Mukminin ra

6. Sebelum Armageddon
“Sesungguhnya Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan sehingga pasukan tersebut
telah sampai di sebuah padang pasir, maka bahagian tengah pasukan itu ditelan bumi, maka
berteriaklah pasukan bahagian hadapan kepada pasukan bahagian belakang, kemudian
semua mereka ditenggelamkan oleh bumi dan tidak ada yang tertinggal kecuali seorang
yang selamat yang akan mengkhabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka”.-
Diriwayatkan oleh Muslim dari Hafsah Ummul-Mukminin ra.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


7. Sebelum Armageddon
“Suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam, menuju ke Baitullah
(Kaabah) untuk mengejar seorang lelaki yang akan dijaga oleh Allah daripada mereka”.-
Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ummu Salamah raAkhir ArmageddonSabda Nabi SAW : “Jika
kamu semua telah menakluk Rom, masukilah ke gereja sebelah timur melalui pintu sebelah
timur, lalu ikatkan tujuh bendera dan bunuhlah yang ke-8 sebab di bawahnya terdapat
tongkat Musa a.s. , Injil dan perhiasan Baitul Muqaddis.”

1. Andaian manusia HAR saya ambil daripada Hadis di bawah :


The preceding Hadith was reported by Thawban and is found in the references of Ibn Majah,
Al Busiri, Al Hakim, Ahmad, Nuaym, Ad-Daylami, Al Hasan, son of Sufyan, and Abu Nuaym.
“People will come from the East and will establish the government for Al Mahdi.”
2. Kostantinopel Ditakluk (Armageddon)
“Semasa menundukkan Kostantinopel, Al-Mahdi memacakkan benderanya untuk berwuduk
dan menunaikan sembahyang Subuh. Ketika itu di hadapan Al-Mahdi terbentang lautan
yang luas. Dia pun mencari jalan untuk melintasi lautan tersebut. Akhirnya dia menemukan
di sekitar itu juga, lalu memacakkan benderanya (di situ pula). Kemudian ada satu suara
menyeru, “Wahai umat manusia, melintaslah. Sesungguhnya Allah Azzawajalla membelah

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 46
Daulat Tuanku
laut ini seperti Dia membelahkan untuk Bani Israel.” Lantas mereka melintasinya sehingga
sampai di hadapan Kostantinopel. Mereka pun bertakbir, maka runtuhlah satu sudut
pertahanan Kostantinopel. Mereka bertakbir lagi, maka runtuh lagi, dan bertakbir lagi lantas
runtuh pula sekitar dua belas ketumbukan pertahanan (Rom).”

3. India Ditakluk (Sesudah Armageddon)


“Pemerintah Baitulmaqdis iaitu Al-Mahdi mengirimkan askarnya ke India. Mereka berjaya
menundukkannya dan mengambil harta simpanannya. Harta ini kemudian digunakan untuk
menghiasi Baitulmaqdis. Raja India ini menghadapinya bermati-matian, namun dengan
mudah pula dikalahkan. Akhirnya Al-Mahdi menguasai kawasan sepanjang Timur dan Barat.”

4. Menakluki Benteng Rom (Kemuncak Armageddon)


“Seluruh pertahanan Rom dan bandar-bandarnya akan ditawan oleh Al-Mahdi dengan
mengumandangkan tahlil dan takbir.”
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


5. Tersebar Perdamaian di Hampir Seluruh Dunia (Selepas Armageddon)
“Pada zaman Al-Mahdi nanti, kambing dan serigala digembala sekali, kanak-kanak bermain
dengan ular dan kala jengking, yang mana ular dan kala jengking ini tidak membahayakan
sama sekali. Manusia akan menanam satu mud benih dan akan memetik 700 mud buahnya.
Riba, perzinaan dan minuman keras hapus terus. Umat manusia berumur panjang, amanah-
amanah ditunaikan, hal-hal yang keji lenyap dan orang-orang yang bencikan keluarga Nabi
SAW habis binasa.”

6. Menghapuskan Bidaah dan Menegakkan Sunnah (Selepas Armageddon)


“Pada zaman Al-Mahdi nanti, tidak ada lagi bidaah melainkan dihapuskan dan tidak akan ada
sunnah melainkan ditegakkan. Dia akan menundukkan Kostantinopel, China dan Jabal ad-
Dailam. Dia akan menguasai kawasan tadi selama tujuh tahun, yang mana satu tahun pada
waktu itu nanti sama panjang dengan dua puluh tahun pada waktu sekarang. Kemudian
Allah akan melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki.”

7. The Hidden Treasures of Antioch I said,


“O Messenger of Allah, praise and peace be upon him,I have never seen a Roman city like the
city of Antioch and I have never seen more rain than it has.”Whereupon the Messenger of
Allah, praise and peace be upon him, said: “Yes, that is because the Torah, Staff of Moses,

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 47
Daulat Tuanku
Tablets, and the Table of Solomon, the son of David are in its caves. There is not a single
cloud that comes from any direction to it that does not pour its blessing in that valley.And
the days and night will not pass until a man from my musked children live in it. His name is
like my name and his father’s name is like my father’s name; his manners are like my
manners. He will fill the world with fairness and justice just as it had been filled by harm and
transgressions.”Reported by Tamin Ad-Dari, in the reference of Ibn Hibban Ad-Du’fa. Kemuncak
ArmageddonLokasi Konstantinople dan Siapa Tentera Imam Mahdi Abu Hurairah reports that
the Prophet s.a.w. said, ”Have you heard of a town of which a part is in the sea?” ”Yes” said they.
He said: ‘The last hour shall not occur till 70,000 of the children of Isaac shall attack it. When
they come to it, they (Muslims) will not fight with arms, nor throw arrows. They will only say:
There is no god but Allah, Allah is the greatest, and then on of its sides will fall down. They will
recite for the second time : there is no God but ALLAH, ALLAH is the greatest, and then another
of its side will fall down. After that they will say it for the third time: there is no god but Allah
and Allah is the greatest, and then it will be opened for them and they will enter and acquire
booty. While they will be dividing the booty, a proclaimer will come to them and proclaim:
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


‘Verily Dajjal has come out. ‘Then they will leave everything and return. ‘ (Muslim)

Hadis di atas adalah hadis Sahih. Kota Konstantinople yang bakal diserang oleh Tentera
Imam Mahdi adalah Kota Cyprus. Ini berdasarkan kepada penemuan Kota Atlantis yang
terletak di bawah Cyprus. Manakala Tentera Imam Mahdi pula adalah di kalangan Bani Ishak .
Jumlah Tentera Imam Mahdi adalah seramai 70,000 orang. Saya sudah terangkan sebelum
ini bahawa Melayu ada kaitan secara langsung dengan Bani Ishak. Ianya meliputi
Afghanistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Kemboja , Filipina dan Thailand.
Wallahualam bissawab………
Who are the Roman – Roman will be Cyprus.
Why Constantinople – because they breach treaty that have been made earlier between
Muslim and Christian (Initially they unite with Muslim to kill Jews). They ask us to become
their partner. In the end, they betray us and breach the treaty.
War against dajjal (damn him) will be 6 years later, i.e. 6 years after the war against Cyprus.
Main Sahabah narrated most of Imam Mahdi Hadis such as Ali r.a., Nuaym r.a., and so forth.
Therefore very authentic. They are well written in Muslim, Tirmizi, and so forth books.Mahdi
soldiers will come from east. Please read my earlier forums in this thread. I specifically
pinpoint the areas.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 48
Daulat Tuanku
Why Constantinople ???
Cuba baca hadis ini :” kamu akan mengadakan perdamaian dgn bangsa Rum dalam kedaan
aman, lalu kamu akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang
mereka. Maka kamu akan selamat dan mendapat harta rampasan perang yg byk, kemudian
kamu akan sampai ke sebuah padang rumput yg luas dan berbukit-bukit, maka berdirilah
seorang leleki Rum. Lalu dia akan mengangkat tanda salib (tentera kristian) dan melaungkan
salib telah menang maka datanglah kepadanya seorang lelaki Muslimin dan membunuh
lelaki Rum tersebut , kemudian tentera Rum mengkhianati perdamaian dan terjadilah
peperangan demi peperangan, dimana mereka akan bersatu menghadapi kamu di bawah 80
bendera , dibawah setiap bendera terdapat 12 ribu tentera”- Hadith sahih riwayat Imam
Ahmad,Imam Abu Daud, Ibnu Majah dr Zu Makhmar RA. Disahihkan oleh Tafsir Al Albani dlm
mentahkik hadis misyqat , pg 5424 dan kitab sahih al Jami’ dan ia mempunyai berapa
riwayat.

Alter Terahsia Bangsa Melayu


Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Rahsia yang terpendam beribu tahun

Tentang satu bangsa pengembara yang mencari ‘Tanah yang Dijanjikan’ semakin
lama semakin terbongkar dengan penemuan pelbagai artifak yang penuh misteri dan
mengundang pertanyaan seperti penemuan keris di sebuah, kuil purba di Okinawa Jepun,
kendi purba yang sama di Vietnam,Kemboja dan Pahang,penemuan kota purba yang
dinamakan Jawi/Jawa di Jordan dan juga penemuan keris purba di Rusia selain
gendang Dong Son dan Kapak Tua Asia Tengah yang popular itu. APA MAKSUD
KEPADA SEMUA MISTERI INI?

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 49
Daulat Tuanku
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Ketika Ptolemy, seorang ahli geografi Yunani melukis peta semenanjung Tanah
Melayu, beliau telah menamakan semenanjung ini ‘Golden Chersonese’ yang bermaksud
Semenanjung Emas ketika manuskrip-manuskrip India Purba menamakan tanah ini sebagai
‘Suvarnabhumi’ iaitu Tanah Emas.Sebuah manuskrip Yahudi Purba menceritakan sumber
bekalan emas untuk membina negarakota Kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah
kerajaan purba di Timur Jauh yang dinamakan Ophir.Kajian dari manuskrip kuno Firaun
Mesir dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahan pengawet,kapur barus
dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawet mayat diimport dari sebuah kawasan di
sebelah Nusantara ini. Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah
ketika Firaun-Firaun Mesir sedang membina Piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara
masih bercawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah
telah berjalan beribu tahun dahulu malah bangsa misteri di Nusantara telah mampu
mengeksport emas dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi,
gendang dan seramik purba.

Di dalam koleksi alat-alat kebesaran Negeri Perak, terdapat sebilah pedang misteri. Pedang
ini dinamakan Cura Simanjakini. Tiada yang istimewa tentang pedang ini. Ia tiada membawa

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 50
Daulat Tuanku
kekayaan atau keajaiban kepada pemunyanya. Ia hanyalah pedang biasa yang dibuat oleh
manusia biasa. Tetapi apa yang ingin diperkatakan di sini, pedang ini membawa 1001
tentang satu teka-teki yang akan membuka satu pintu rahsia jika ia diselesaikan.
Pedang ini adalah kunci kepada rahsia bangsa misteri.
Kunci Rahsia-rahsia.

Tetapi kunci ini ada kembarnya.


Dapatkan kembarnya dan salah satu pintu rahsia akan membawa ke lorong lainnya.
Lorong gelap yang dihujungnya cahaya.

Tetapi di manakah kita mahu mencari kembar kepada kunci rahsia ini? Alangkah baiknya jika
kita dapat menaiki mesin masa dan kembali ke zaman Wan Empuk dan Wan Malini pada
suatu pagi yang aneh ketika kedua perawan misteri ini sedang menuai padi. Ketika tiga
putera raja dikatakan muncul tiba-tiba. Alangkah baiknya jika kita dapat menyaksikan dialog
di antara Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun. Atau ketika Sumpah Palapa diucapkan
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


oleh Patih Gajah Mada. Mungkin di situ kita dapat mengutip kembar kepada kunci rahsia ini.
Dan dapat mencari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh bangsa Melayu kembali ke belakang
sebelum mereka sampai ke ‘Promised Land’ ini. Alangkah baiknya jika kita dapat menyusuri
langkah-langkah bangsa Melayu balik ke tempat kelahiran Mala ‘Bapa Melayu’ dilahirkan.
Ataupun menjejak misteri ini di Lautan Hindi ketika bangsa ini tabah menghadapi ganas
ombak dan sedang merenung bintang-bintang di waktu malam bagi memastikan ‘Promised
Land’ yang dirindui tetap dalam haluan.
Kita terlampau pasrah dengan sejarah yang ada. Begitu lama bangsa ini dijajah sehingga kita
buta jejak kita sendiri.

Baiklah, di sini terdapat dua peti menyimpan rahsia. Jangan bimbang, ia tidak berkunci. Kita
boleh membuka peti-peti ini tetapi hanya satu yang menyimpan kembar kunci rahsia. Jika
kita dapat mencantum kembar kunci ini, kita akan dapat membuka pintu rahsia itu. Peti yang
satu lagi juga mengandungi kunci, yang akan membuka pintu yang lain…
Kita mulakan dengan membuka peti pertama…

SEJARAH MELAYU (MALAY ANNALS)

Kitab paling berharga yang diberi nama Sulalatus Salatin atau lebih dikenali sebagai Sejarah

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 51
Daulat Tuanku
Melayu ini diketahui dikarang oleh Tun Sri Lanang. Pelbagai sarjana barat tertarik untuk
mengkaji karya agung ini seperti Winsted dan Shellebear. Namun hasil kajian terkini mendapati
kerja-kerja Tun Sri Lanang sebahagian besarnya berdasarkan hasil karya penulis terdahulu.

Di dalam Sejarah Melayu terdapat satu petikan popular yang mengaitkan keturunan raja-raja
Melayu adalah berasal dari Iskandar Zulkarnain.Iskandar Zulkarnain di sini kerap terkeliru
dengan Alexander The Great dari Macedonia. Sebenarnya tiada siapa pun yang memanggil
Alexander The Great sebagai Iskandar Zulkarnain kecuali sesetengah orang yang keliru.
Terdapat dua teka-teki di sini. Teka-teki ini muncul apabila diketahui bahawa Tun Sri Lanang
hanyalah seorang editor yang mengkompilasi, menyunting serta menyusun
manuskripmanuskrip purba yang telah ada lama sebelum itu.
‘… mengutuskan Seri Nara Wangsa Tun Bambang untuk memerintah Bendahara Paduka
Raja Tun Muhammad@Mahmud (Tun Sri Lanang) pada hari Khamis, 12 Rabiul Awal 1021
bersamaan 13 Mei 1612 agar menyunting salinan Sejarah Melayu yang dibawa oleh Orang
Kaya Sogoh dari Goa/Gowa.’
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Apakah yang terkandung di dalam manuskrip-manuskrip yang di bawa oleh Orang Kaya
Sogoh? Teka-teki pertama adalah jika Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander The Great
dari Macedon yang pernah menawan Parsi dan India, kemungkinan terdapat waris Melayu
yang berasal dari kempen Alexander The Great yang menggalakkan askar-askarnya
mengahwini orang-orang asing termasuk dirinya sendiri yang mengahwini seorang anak raja
satu kerajaan di India (selain dari bangsawan Parsi) di mana di dalam Sejarah Melayu
dinamakan Puteri Syahrul Bariyah.Dan Sejarah Melayu mendakwa raja-raja Melayu berasal
dari keturunan Alexander dan permaisuri Syahrul Bariyah.

Petunjuk kedua adalah, adakah Iskandar Zulkarnain itu adalah bermaksud dari Iskandar
Zulkarnain yang disebut dalam AlQuran? Memandangkan ketika itu bangsa Melayu telah
memeluk agama Islam maka petunjuk yang kedua ini lebih meyakinkan.

Perlu diingat Sulalatus Salatin (sejarah Melayu) sendiri mempunyai sekurang-kurangnya 29


versi dan versi-versi popular adalah hasil kajian sarjana Barat. Dan tidak mustahil sarjana Barat
seperti Shellabear yang menambahkan kata ‘Makaduniah’ kepada nama Iskandar Zulkarnain
untuk menamatkan jejak bangsa Melayu sekaligus menamatkan teka-teki ini.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 52
Daulat Tuanku
Jika kita pergi ke petunjuk pertama, pencarian kita akan tamat di sini. Maka raja-raja Melayu
adalah berasal dari hibrid bangsa Yunani dan satu bangsa di India (ingat,kaum di India juga
berbeza-beza seperti Tamil, Benggali, Punjab, Hindustan dll). Pencarian akan tamat
sepertimana kes Melayu dari Yunnan.

Tetapi mari kita lihat petunjuk yang kedua. Petunjuk kedua nampaknya akan membuka
banyak pintu rahsia. Satu pintu rahsia akan membawa ke banyak lagi pintu rahsia.
Iskandar Zulkarnain,begitulah nama yang disebut dalam AlQuran surah Al-Kahfi.
Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: ‘Aku akan
bacakan kepadamu cerita tentangnya.
(AlKahfi ayat 83)

Iskandar Zulkarnain ini mempunyai empayar yang luas.


‘Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah
memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, ‘
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


(AlKahfi ayat 84)

Zulkarnain bermaksud Pemunya Dua Tanduk.Zulkarnain juga yang membina tembok untuk
menghalang Ya’juj dan Ma’juj.

Mengikut kajian ahli sejarah dan arkeologi, Iskandar


Zulkarnain bukanlah Alexander dari Macedon tetapi
lebih menepati sifat-sifat Cyrus The Great, Emperor
Parsi yang menyatukan bangsa-bangsa Parsi Kuno.
Cyrus The Greatlah yang dipercayai menganut
agama Allah,seorang yang warak dan berpekerti
mulia tidak seperti akhlak Alexander The Great,
yang diketahui berfoya-foya dengan arak dan
menyimpan kekasih lelaki. Empayar Cyrus meliputi
Timur dan Barat dari Eropah termasuk

Mesopotamia, Parsi dan India dan membentang


sejauh negeri China. Cyruslah yang dipercayai mula-
mula membina tembok- tembok di negeri China.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 53
Daulat Tuanku
Sesungguhnya bukanlah Emperor Shih Huang Ti yang membina Tembok Besar sepenuhnya
di mana catatan purba menjelaskan bahawa beliau hanya menambah, menyambung dan
memperbaiki tembok-tembok purba yang terlebih dahulu wujud di negeri China.
‘Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: ‘Aku akan
bacakan kepadamu cerita tentangnya.’

Ayat ini menceritakan tentang kedatangan rombongan Yahudi (atau Nasrani?) yang
menanyakan tentang kisah Zulkarnain yang terdapat di dalam kitab Taurat/Injil.

Sememangnya di dalam Taurat/Injil ada menceritakan tentang raja Kurosh/Cyrus yang


mempunyai kerajaan yang hebat. Petunjuk ini akan membawa kita ke kisah epik bangsa Melayu
yang jejaknya dapat ditelusuri sejauh sejarah purba Cyrus The Great sehingga Cambyses,
emperor-emperor Parsi dan Medes.

Petunjuk ini akan bercantum dengan petunjuk dari bangsa Keturah yang membuat
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


perjalanan dari arah Sumeria menuju ke Timur. Mereka tidaklah membuat perjalanan
terusmenerus sehingga ke Timur Jauh tetapi di satu-satu tempat mereka akan membuat
penempatan beberapa lama sehingga menurunkan bangsa-bangsa lain. Mereka berasimilasi
dengan etnik tempatan dan menghasilkan hibrid bangsa hebat yang mampu membina
empayar-empayar.

Apakah dia kunci yang telah mencantumkan kdua-dua petunjuk ini? Kunci tersebut adalah
Cura Simanjakini.

Kunci Rahsia dari Pedang Misteri

Cura Simanjakini adalah salah satu alat kebesaran negeri Perak. Pedang ini, yang juga
dipanggil ‘Pedang Kerajaan (Negeri Perak Darul Ridzuan)’, berasal dari perkataan Sanskrit
‘Churiga (Si) Mandakini’ yang bererti Mata Pisau dari Tasik Mandakini, iaitu sebuah tasik
berhampiran dengan Sungai Ganges di Negara India.

Mengikut cerita, pedang ini pada asalnya adalah kepunyaan Sang Sapurba (juga digelar ‘Nila
Utama’) yang tiba-tiba menjelma di Bukit Si Guntang Mahameru bersama-sama dengan dua
orang adindanya.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 54
Daulat Tuanku
Mengikut Hikayat Ketinggian Salasilah Perak keturunan Sultan Perak (Darul Ridzuan) adalah
berasal dari keturunan Sang Sapurba, anakanda kepada Raja Suran dan Puteri Mahtab al- Bahari
(puteri kepada Raja Aftab al-Ardzi). Adalah dipercayai Sang Sapurba telah memerintahkan
Permasku Mambang untuk membunuh seekor naga yang diberi gelaran ‘Saktimuna’ sedang
mengancam penduduk-penduduk di Minangkabau, Sumatera. Pedang yang sama juga
digunakan oleh Parameswara semasa beliau ditabalkan sebagai Maharaja Melaka yang
pertama. Nama gelaran Maharaja ini ditukarkan kepada Sultan apabila Parameswara menganut
agama lslam.

Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Negeri Melaka, mewarisi pedang ini dan disimpan oleh
baginda sehingga baginda menjadi Sultan Kampar, Sumatera selepas baginda berjaya
melarikan diri dari serangan Portugis pada tahun 1511. Baginda mangkat di Kampar pada
tahun 1530.

Sebelum mangkat, Sultan Mahmud Shah telah menghantar anakandanya, Raja Mudzafar
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Shah, untuk menjadi Sultan yang pertama bagi Negeri Perak Darul Ridzuan. Di dalam
keberangkatan Raja Mudzafar Shah, baginda dilengkapkan dengan pedang ini dan Alat-alat
Kebesaran Kesultanan Melaka dahulu. Dari tarikh itu, pedang ‘Cura Si Manja Kini’ yang
melambangkan keagungan dan kekuasaan Raja Pemerintah telah menjadi alat perkakas
turun-temurun bagi Sultan yang memerintah Negeri Perak (Darul Ridzuan).

Mengikut kajian sejarah, pedang ini bukanlah berasal dari etnik Hindu India tetapi dari satu
kerajaan Parsi Purba yang memerintah India ketika itu ataupun satu bangsa Indo-Aryan yang
menduduki Tanah India dan menakluk etnik-etnik asli India.Teori perjalanan bangsa Mala
dari arah Parsi ke Tibet dan seterusnya ke India dapat juga ditelusuri pada sejarah Negeri
Kedah di mana nama Raja Kedah yang pertama ialah Maharaja Derbar Raja yang berasal
daripada Parsi.

Baginda terpaksa melarikan diri setelah dikalahkan oleh raja lain. Baginda sampai di suatu
tempat yang dipanggil Kedah atau Qalha.Menurut buku ini, Kedah menerima agama Islam
pada awal kurun ke 12.Maharaja Derbar Raja menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Syah
setelah memeluk agama Islam. Baginda diislamkan oleh Syeikh Abdullah.
Petunjuk ini bercantum pula dengan satu petunjuk lain, jika kita ingin membayangkan epik
pengembaraan bangsa Mala kita perlulah mengetahui satu alter lain pada nama Mala itu

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 55
Daulat Tuanku
sendiri.Alter Terahsia yang ditemui dalam peti rahsia kedua.Apa yang ada di dalam peti
kedua?

Nama ‘Melayu’ adalah nama moden yang digunakan untuk menerangkan bangsa atau
bahasa yang mendominasi Tanah Melayu dan kepulauan Melayu di Asia Tenggara. Sebelum
itu bangsa ini bukanlah bergelar Melayu lagi.Ini samalah dengan perkataan ‘Hindu’ yang
diberikan oleh sarjana Barat merujuk kepada Hind atau satu lembah di Sungai Ganges.

Padahal sebelum itu ajaran purba ini bukanlah Hindu tetapi satu ajaran kuno yang berasal
dari agama meyembah Tuhan yang Satu. Begitu juga dengan masalah yang kita bincangkan
ini,perkataan Melayu,’Malaya’ ,Malay atau Malaysia adalah nama moden yang digunakan
pada abad-abad terakhir hingga kini.Namun bangsa ini sebelum digelar Melayu mempunyai
pelbagai nama yang menerangkan tempat tinggal bangsa ini semasa pengembaraan atau
gelaran atau sifat bangsa ini. Di antara nama-nama ini adalah Malai, Funan, Sailendra, Nam
dan Champa. Malai adalah nama yang berasal dari tradisi Vedic-Parsi yang bererti ‘gunung’.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Begitu juga dengan yang lainnya SEMUANYA MERUJUK KEPADA ‘GUNUNG’ ATAU ‘BUKIT’. Ini
memberikan satu petunjuk tentang kemaraan bangsa Aryan dari arah pergunungan utara
India seperti Himalaya-Tibet dari arah Asia Tengah,dari perbatasan Parsi seperti Bactria,
Parthia dan Aria. Bangsa ini juga menerbitkan suku pahlawan Kamboja berkasta Ksyatria,
merupakan salah satu suku Aryan yang menyerang perbatasan India dan menubuhkan
kerajaan-kerajaan purba India.

Bangsa misteri ini digelar bangsa gunung atau kaum yang datang dari pergunungan adalah
kaum yang dihormati dan digeruni oleh suku-suku asli atau kerajaan-kerajaan kecil di Benua
India. Bangsa ini berubah-rubah namanya akibat asimilasi dan percampuran bangsa ini
dengan etnik-etnik asli tempatan. Bangsa ini telah melahirkan keturunan Sakya dan Ksyatria
ketika tinggal di Tibet dan di Benua India. Bangsa ini juga menghasilkan sukukaum Champa,
Funan dan Khmer juga sebahagian Viet dari asimilasi Mala dengan etnik-etnik yang kecinaan
di perbatasan sempadan Yunnan-China dan Indochina. Nampaknya bangsa misteri inilah
yang mewarnai sebahagian besar bangsa-bangsa Asia di mana bangsa ini yang berasal dari
keturunan Keturah seperti ditugaskan untuk membawa risalah ajaran Ibrahim ke Timur dan
memajukan bani Adam yang terdiri dari etnik-etnik asli yang kurang bertamadun yang
berasal dari keturunan para pengikut Nabi Nuh yang bertebaran ke sana.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 56
Daulat Tuanku
Perjalanan darat bangsa Mala dapat ditelusuri dari salah satu suku Mala-Aryan Purba yang
digelar Kambuja.

Kambuja
Menurut kajian antropologi terkini, Kamboja adalah suku kaum Ksyatria dari Zaman Besi di
India, selalu disebut dalam kesusasteraan Sanskrit dan Pali,tampil kali pertama di dalam
Mahabharata dan kesusasteraan Vedanga semasa (secara kasar dari abad ke 7 Masehi).
Kerajaan Kemboja terletak berdekatan Gandhara di barat laut India di Asia Tengah (ingat
Teori Kapak Tua?). Sesetengah sarjana menerangkan Kamboja Kuno adalah sebahagian dari
Indo-Aryan, sebahagian kecil yang lain kemungkinan dari Indo-Iranian, ketika yang lainnya
menurut Vedic Index of Keith and Macdonnel,mengiktiraf mereka sebagai mempunyai
kedua-dua keturunan India dan Iran.Walaupun begitu kebanyakan komuniti sarjana kini
bersetuju yang Kamboja adalah dari Iran yang sama dengan Indo-Scynthian. Kamboja juga
dikenali oleh sarjana sejarah sebagai sukukaum diraja bagi Scynthian.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Ketika penaklukan ke atas India ketika era Pra-Kushana, suku Kemboja telah bergerak ke
Gujerat,Selatan India,Sri Lanka dan kemudian ke Bengal dan seterusnya ke Cambodia.
Berdasarkan manuskrip purba, kaum Kamboja adalah kaum terhormat dari bangsa Aryan
dan dikelaskan setaraf dengan Vasishtas-hero dalam budaya India Kuno, dan diperkirakan di
antara 6 golongan sarjana dalam Kesusasteraan Vedic India. Pakaian dan tahap sosial
Kamboja adalah sama dengan Vasishthas. Selain muncul dalam Mahabharata, Kamboja juga
muncul dalam Kshatria-Dharama sebagai pahlawan dan pemerintah dan juga disebut
sebagai pakar dalam Vedas. Dari sukukaum Kamboja inilah munculnya kerajaan Champa dan
Funan dan juga mewariskan kerajaan Khmer. Cambodia adalah nama Perancis merujuk
kepada sukukaum Kemboja.

Walaupun begitu ramai sarjana berpendapat Kemboja Kuno adalah pusat kepada Tamadun
Iran Purba. Dalam perbincangan setakat ini tentu ada pembaca yang masih tertanya-tanya
kaitan antara budaya Iran dan India Kuno.

Kaitan Antara Budaya Iran dengan Vedic India

Semenjak di dapati bahawa terdapat persamaan kata di dalam bahasa Sanskrit dan bahasa
Parsi Kuno Zoroaster, sememangnya para sarjana antropologi sudah maklum akan

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 57
Daulat Tuanku
penyerapan budaya Iran kuno dengan India dan fenomena hibrid ini digelar budaya Vedic.
Bangsa Iran Kuno sudah lama berhubungan dengan etnik-etnik asli yang mendiami India.
Dalam kesusasteraan India, bangsa Iran yang datang menduduki India pada zaman purba
dahulu dikenali sebagai bangsa Aryan (perhatikan perubahan ‘Iran’ ke ‘Aryan’). Bangsa Aryan
inilah yang membawa budaya Vedic berserta bahasa Sanskrit yang berasal dari bahasa Iran
Kuno yang dapat ditelusuri dalam kesusasteraan Avestan seperti di dalam Kitab Zoroaster,
Zend Avesta. Mereka juga membawa juga dikatakan orang-orang yang bertanggungjawab
membawa agama Hindu ke India bermula di sebuah lembah di Sungai Ganges. Walaupun
ada sarjana yang menentang teori ini berdasarkan teori Mohenjo-Daro dan Harappa,
sebenarnya dua negarakota ini bukanlah ada kaitan dengan budaya Vedic-Aryan malah usia
kota ini lebih tua dan sezaman dengan era Sumeria-Babilon.Ini kerana terdapat bukti
perdagangan antara negarakota Ur di Sumeria dan Harappa berdasarkan penemuan artifak-
artifak yang sama di kedua-dua tapak arkeologi. Malah pakar-pakar sejarah begitu bingung
dengan penemuan kaca-kaca hitam yang berselerakan di jalan-jalan kedua-dua negarakota,
padahal kaca-kaca hitam itu tidak dapat ditemui di mana-mana tempat dan bukan
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


semulajadi kerana hanya didapati di loji-loji nuklear. Hasil dari penguraian uranium dan haba
berantai akan menghasilkan sisa-sisa buangan berbentuk kaca-kaca hitam tadi. Inilah yang
mewujudkan teori perang nuklear tambahan pula boleh dikatakan tiada rangka manusia
ditemui di tapak arkeologi. Dan ini menyebabkan Mohenjo-Daro dan Harappa dikatakan
sezaman pula dengan Kerajaan Rama,Atlantis dan Lemuria yang telah tenggelam.

Bahasa Iran Purba iaitu Avestan adalah asal kepada bahasa Sanskrit. Dan bahasa Sanskrit
adalah bahasa elit di dalam agama Hindu.Bahasa Avestan pula digunakan dalam kitab Zend
Avesta dan terdapat dalam manuskrip-manuskrip purba Iran seperti Agatha. Lihat
persamaan bahasa di antara kedua-duanya.

təm amavantəm yazatəm


tam amavantam yajatam
surəm damohu scvistəm
suram dhamasu savistham
miθrəm yazai zaoθrabyo
mitram yajai hotrabhyah

Di sebelah atas adalah Avestan dan dibawahnya adalah Sanskrit.Perhatikan juga kata ‘deva’

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 58
Daulat Tuanku
dalam Sanskrit bermaksud dewa/tuhan tetapi dewa dalam Avestan adalah ‘ahuras’ atau
‘asuras’ manakala ‘devas’ pula bermaksud syaitan.

INI ADALAH PEMBAYANG KEPADA AKTIVITI BANGSA MALA DISEMPADAN INDIA DAN PARSI.
MISI TERAHSIA KE TIMUR JAUH

Sesungguhnya memang terdapat kisah-kisah peperangan Raja-raja Babilon atau Sumeria di


dalam kitab-kitab Veda terutama di dalam Rig Veda yang merupakan yang tertua di antara
keempat-empat Veda. Kisah-kisah Mahabharata juga di dalam Upanishad juga diketahui
berasal dari kitab-kitab Babilon Purba.Ini amat menakjubkan.Malah lebih menakjubkan
terdapat juga nama Ibrahim dan Muhammad di dalam kitab Veda.Pada tahun 1935, Dr. Pran
Nath menerbitkan artikel di dalam Times of India yang menunjukkan bahawa Rig Veda
mengandungi peristiwa-peristiwa mengenai raja-raja Babilonia dan Mesir dan peperangan-
peperangan mereka. Selanjutnya, beliau menunjukkan bahawa se per lima daripada Rig
Veda adalah berasal daripada Kitab-kitab Babilonia. Dari sudut pandangan Muslim adalah
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


mungkin bahawa penganut Hindu telah diwahyukan kitab atau kitab-kitab yang
mengandungi cerita mengenai perjuangan Nabi-nabi Allah yang telah diutuskan kepada
kaum-kaum lain yang terdahulu. Adalah mungkin juga bahawa ulasan-ulasan yang ditulis
mengenainya telah digabungkan dan kemudiannya menjadi sebahagian daripada kitabkitab
yang diwahyukan.

Terdapat beberapa contoh seperti ini di dalam kitab-kitab Hindu. Atharva Veda juga dikenali
sebagai ‘Brahma Veda’ yang bermaksud Ilmu Suci. Analisa ke atas Veda menunjukkan
bahawa ‘Brahma’ sebenarnya adalah Abraham (Ibrahim), di mana huruf A di dalam Abraham
telah dipindahkan ke belakang untuk menjadikannya Brahma. Analisa ini tepat apabila
seseorang menulis dua perkataan di dalam huruf Arab, di mana Bahasa Arab adalah bahasa
yang mirip kepada bahasa yang dituturkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga, isteri pertama
Ibrahim, iaitu Sarah, disebut di dalam Veda sebagai Saraswati, dan Nabi Nuh disebut sebagai
Manuh atau Manu. Segolongan Pandit menganggap Athrva Veda sebagai Buku Ibrahim.
Nabi Ismail dan Nabi Ishak dinamakan Atahrva dan Angira, masing-masing di dalam
Veda. Ramalan tentang Nabi Muhammad di dalam Purana:
‘Seorang Malechha (dari negara asing dan bertutur dalam bahasa asing) yang merupakan
guru kerohanian akan muncul bersama-sama sahabat-sahabatnya. Namanya adalah
Mahamad…’

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 59
Daulat Tuanku
(Ayat 5 Bhavishya Puran, Prati Sarg Bahagian III:3,3)

Juga di dalam Purana:


‘Seorang Malechha (dari negara asing dan bertutur dalam bahasa asing) yang merupakan
guru kerohanian akan muncul bersama-sama sahabat-sahabatnya. Namanya adalah
Mahamad. Setelah Raja (Bhoj) memandikan Mahadev Arab (dengan keperibadian seperti
malaikat) ini, dia mempersembahkan kepadanya hadiah sebagai tanda ketaatannya yang
ikhlas dan tanda penghormatannya dan berkata, ‘Aku patuh kepadamu’. ‘Wahai engkau,
kebanggaan manusia, penghuni Arabia. Kau telah mengumpulkan kekuatan yang besar
untuk membunuh Syaitan dan kau sendiri telah dilindungi daripada penentang-penentang
malechha (penyembah berhala). Wahai engkau, yang merupakan gambar Tuhan Yang Maha
Suci, Tuhan yang terbesar, aku adalah hambamu, terimalah aku yang tunduk di kakimu.’
‘Malechha telah memijak tanah Arabia yang masyhur. Arya Dharma tidak akan ditemui di
negara itu. Sebelum itu telah muncul seorang roh jahat yang terseleweng yang telah
kubunuh [nota: contohnya Abrahah Al-Ashram, gabenor Yaman yang menyerang Mekah];
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


dia kini muncul lagi dan dihantar oleh musuh yang gagah. Untuk menunjukkan musuhmusuh
ini ke jalan yang benar dan membimbing mereka kepada Mahamad (Muhammad)
yang dikenali, yang telah kuberi nama julukan Brahma dan berusaha keras untuk membawa
golongan Pishacha ke jalan yang benar. Wahai Raja! Kau tidak perlu pergi ke negara Pishacha
yang tolol, kau akan disucikan melalui kemurahan hatiku di tempat kau diam. Pada waktu
malam, dia yang seperti malaikat, manusia yang licik, yang menyamar sebagai Pishacha
berkata kepada Raja Bhoj: ‘Wahai Raja! Arya Dharma mu telah menang mengatasi agama-
agama lain, tetapi menurut perintah ‘Ashwar Parmatma (Tuhan, Roh Yang Tinggi), aku akan
melaksanakan rukun yang kuat daripada golongan pemakan daging. Pengikut-pengikutku
terdiri daripada lelaki yang telah disunatkan, tanpa ekor (di kepalanya), menyimpan janggut,
melancarkan revolusi, mengumumkan panggilan sembahyang dan memakan semua yang
halal. Dia akan memakan semua jenis binatang kecuali khinzir. Mereka tidak akan mencari
kesucian dari pohon suci, tetapi disucikan melalui peperangan. Kerana mereka menentang
bangsa-bangsa yang tidak beragama, mereka akan dikenali sebagai Musalman (Muslim). Aku
akan menjadi pengasas agama golongan yang memakan daging ini.’
(Bhavishya Puran:Prati Sargh Part III:3,3,5)

Di dalam Kuntap Sukt (Antharva Veda):


Terjemahannya oleh Pundit Raja Ram diberikan seperti berikut:

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 60
Daulat Tuanku
‘Dia memberikan kepada Rishi Mamah seratus keping wang emas, sepuluh kalungan, tiga
ratus ekor kuda dan seribu ekor lembu’

Perkataan akar kepada perkataan Mamah adalah Mah yang bermakna yang disanjung tinggi,
dihormati, disegani, dibesarkan dan bertaraf tinggi. Perkataan ‘Muhammad’ di dalam bahasa
Arab bermaksud ‘yang dipuji’. Di dalam bahasa Sanskrit, banyak nama-nama Muslim yang
digunakan dengan sedikit pengubahsuaian. Contohnya, ‘Mahmud’ Ghaznavi yang memerintah
sebahagian daripada India, dipanggil dengan nama ‘Mamud’ Ghaznavi. Oleh itu, Mamah adalah
sinonim dengan Muhammad apabila makna keseluruhan ayat tersebut dipertimbangkan.

Di dalam agama Hindu, perkataan Rishi bermaksud guru ilmu mistik atau Nabi, dan mungkin
juga seorang yang tinggi tarafnya. Kelihatannya perkataan ini diterbitkan daripada nama Nabi
Idris dengan huruf pertama ‘i’ dipindahkan ke penghujung perkataan, sama seperti nama
Abraham dan Brahma, dan huruf ‘d’ digugurkan seperti mana Mamah (Muhammad, yang
diterbitkan daripada huruf akar h, m dan d).
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Seratus keping wang emas merujuk kepada sahabat-sahabat awal Nabi Muhammad, yang
mana lapan puluh daripada mereka berhijrah ke Habsyah untuk melepaskan diri daripada
penindasan yang tidak tertanggung. Di dalam Shatpath Brahmana yang merupakan ulasan
yang diwahyukan ke atas Yajur Veda, emas adalah digunakan sebagai metafora untuk kuasa
spiritual manusia yang tinggi.

Sepuluh kalungan merujuk kepada sepuluh sahabat Nabi Muhammad yang paling rapat
yang diberikan berita gembira mengenai syurga oleh Nabi. Umat Islam mengenali mereka
sebagai ‘Ashra-i-Mubbashshara’. Mereka adalah Abu Bakar (r.a.) , ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali, Talha,
Zubair, ‘Abdul Rahman bin Auf, S’adbin Abi Waqqas, S’ad bin Zaid, dan Abu ‘Ubaidah (moga
Allah memberkati mereka). Mereka adalah orang-orang yang disebut di dalam Veda sebagai
Dash ashrijah – ’sepuluh jambangan bunga dari syurga’.

Tiga ratus ekor kuda yang bagus (dari baka Arab) merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi
Muhammad yang berjuang di Badar. (Bilangannya yang tepat adalah 313, tetapi dalam
kebanyakan ramalan angka ini digenapkan). Perkataan Sanskrit Arvah bermakna kuda Arab
yang pantas, terutamanya yang digunakan oleh golongan Asura (bukan Arya).

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 61
Daulat Tuanku
Sepuluh ribu ekor lembu merujuk kepada sepuluh ribu sahabat yang mengiringi Nabi
semasa pembukaan Mekah. Perkataan Sanskrit ‘go’ diterbitkan daripada gaw yang bermakna
pergi berperang, dan digunakan bagi kedua-dua kerbau dan lembu. Di dalam Veda, kerbau
atau lembu digambarkan sebagai simbol peperangan, keamanan dan persahabatan. Kita
dapati kedua-dua sifat ini pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah manusia
yang beriman dan pemurah seperti lembu, dan kuat serta perkasa dalam memastikan
keamanan dan keadilan.Inilah sebab orang-orang Hindu menganggap lembu sebagai
haiwan suci padahal istilah zaman purba Avestan-Sanskrit ‘lembu’ bermaksud ‘orang suci’
atau sahabat orang suci.Penyelewengan ini juga terdapat dalam bahasa Aramaik Kuno yang
mengistilahkan ‘anak-anak Tuhan’ sebagai orang-orang suci tetapi orang-orang Kristian
menyalahanggap istilah ini.

Apakah yang terjadi kepada bangsa Mala (Aryan) yang berasimilasi dengan kaum purba
India?Apakah nama yang diberi oleh orang-orang Iran Kuno kepada saudara mereka dari
Bangsa Mala?
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Siapakah Bani Jawi?
Apakah dia yang pemberian (gift) diberi oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Apakah
misi yang digalas oleh Bani Jawi dalam perjalanan mereka ke Timur Jauh?

Jawapanya sama-sama kita cari secara berjemaah yang dipimpin oleh seorang amir.

Ahlul Bai’ath Panji Iman Bani Jawi S3 Pulau Besar Melaka

TAK MELAYU HILANG DI DUNIA

Begitulah kata-kata Hang Tuah Hulubalang


Melaka yang telah berjasa mempertahankan
kedaulatan agama, bangsa dan tanahair
tercinta.
Kita semua telah mengetahu sejarah masyhur
ini di hakayat-hikayat yang bukanlah cerita
dogeng kerana ia ditulis oleh Tun Sri Lanang.
Menurut pengenalan Sejarah Melayu naskah

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 62
Daulat Tuanku
Shellabear, Yang diPertuan Raja di Hilir Sultan Abdullah Mu’ayat Syah ibni’l Sultan Abdul Jalil
Syah telah mengutuskan. Seri Nara Wangsa Tun Bambang untuk memerintah Bendahara
Paduka Raja Tun Muhammad@Mahmud (Tun Sri Lanang) pada hari Khamis, 12 Rabiul Awal
1021 bersamaan 13 Mei 1612 agar menyunting salinan Sejarah Melayu yang dibawa oleh Orang
Kaya Sogoh dari Goa/Gowa.

Kami telah menjejak para auliya us-solehin


untuk mendapat barakah di Pulau Besar
Melaka pada hari jumaat 22 oktober 2010
yang lalu. Kami telah mengadakan program
perguruan bani jawi dan menjejak kembali
sejarah agung bangsa ini.

Dalam perjalanan sementara sampai ke pulau


besar melaka kami singgah di makam Hang
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Jebat memperingati kembali peristiwa
kekacauan yang telah berlaku di istana melaka
pada zaman Sultan Muhammad.
Al-Fatihah dan Al-Ikhlas kepada dua hulubalang Melaka yang termasyhur Hang Tuah dan Hang
Jebat.
…….Al-Fatihah……..

Kerinduan yang mendalam dan kasih kepada auliya Allah akan membenihkan Iman.
Beginilah pertama kali kami sampai ke Pulau Besar Melaka setelah diceritakan oleh sahabat
kami yang telah berkunjung sebanyak 7 kali. Kami telah mendengar kekeramatan Pulau ini.
Semakin dekat feri menghampiri Pulau, semakin berdebar-debar hati kerana Pulau ini adalah
tempat bermula penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu pada ketika masa dahulu.

Jika tidak kerana mereka, kita kini masih menyembah batu atau pokok dan yang kaya
menyembah berhala. Walau pun keadaan kami daif dengan kewangan, perbelanjaan kami
hanya RM200 sahaja, tetapi hati kami puas dan belanja kami mencukupi. Ini satu petanda
rahmat daripada Allah yang mencurah-curah kerana kami berniat baik ingin menjejaki tapak
auliya-auliya Allah.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 63
Daulat Tuanku
Setelah membersihkan diri, kami berjemaah menuju ke makam Sultanul Arifin. Sekali lagi
kejutan, pintu pagar makam itu telah sedia terbuka untuk kami masuk menziarahi makam
dengan lebih dekat lagi sedangkan kebiasaan pintu pagar perkarangan makam itu dikunci
bagi mengelakkan khurafat. Ini adalah satu petanda lagi sambutan terhadap kami.
Dengan tenang sekali, kami pun bermunajat kepada Allah dan menghadiahkan Al-Fatihah
kepada seluruh penduduk makam di situ. Mereka sebenarnya 16 orang datang dari Madinah
ke Pulau Besar ini.

Tidak lama kemudian, azan pun berkemundang menandakan masuk waktu zohor lalu kami
segera menuju ke surau bersebelahan perkarangan makam itu. Selesai solat berjemaah, kami
bersalam-salaman sambil berselawat ke atas Nabi. Hati kami merasa terharu, sebak, gembira
pun ada dan kami terbayang pengorbanan Sultanul Arifin dan pengikut-pengikutnya yamg
sanggup datang ke tempat yang asing bagi mereka demi menyebarkan agama Islam
terhadap Bani Jawi.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Selepas kami menikmati juadah, kami
pun kembali ke chalet nombor 005
untuk beristirehat
smbil berbual-bual tentang kesah
hidup Sultanul Arifin serta
pengikutnya. Kami juga
bermesyuarat secara sunnah untuk
perjalanan kami seterusnya pada
petang ini. Keputusan
telah dibuat, kami mula-mula akan
melawat gua Yunus.

Barisan kami terbentuk selepas bermuzakarah pada jam 2.00 p.m. Di bawah ialah barisan
kepimpinan Jemaah Ahlul Bai’ath Panji Iman S3 Pulau Besar Melaka.

Bai'at telah dilaksanakan pada Hari Ahad 19 September 2010 di hadapan perkarangan Makam
Sultanul 'Arifeen Shaikh Ismail ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Jabbar ibn Salih ibn 'Abd al-Qadir
al-Jilani, qaddasallahu sirrah.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 64
Daulat Tuanku

Kebangkitan Bani Jawi perlu dimasyhurkan


demi penyatuan umat Melayu , Jawa, Kerinci,
Banjar, Bugis, Mendeleng, Pasai dan
sebagainya yang mempunyai darah
keturunan Nabi Ibrahim dan telah
diperintahkan oleh Allah swt. Di dalam kitab
suci Al-Quran (Last Testament).
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah." Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus,
dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.”

Nabi Ibrahim berdoa agar zuriat keturunannya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang
bertakwa. Maka semoga kita dipilih oleh Allah berkat doa Nabi Ibrahim tersebut. Bangsa
melayu adalah teras Bani Jawi dan permulaan kebangkitan Bani Jawi adalah mengikut agama
Nabi Ibrahim yang lurus tanpa ada unsur syirik, khirafat dan sebagainya. Maka bangkitlah wahai
bangsaku di bawah payung tauhid dengan penyatuan dan perdamaian yang diperintah oleh
Allah melalui agama Nabi Ibrahim moyang Bani Jawi.

ERTI BAI’ATH

Maksud “Tangan Allah di atas tangan mereka”

“Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 65
Daulat Tuanku
kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.” (al-Fath 48: 10)
Perlu difahami bahawasanya kalimah ini ‫ه‬SZ‫ون الل‬i‫ع‬O‫اي‬S‫ب‬i‫ا ي‬S‫م‬SZ‫ن‬O‫ إ‬S‫ك‬S‫ون‬i‫ع‬O‫ين ي‬O‫ذ‬SZ‫ ال‬SZ‫ن‬O‫ إ‬memberi maksud bahawa para
sahabat membai’at (sumpah setia) Rasulullah secara langsung, sebagaimana dijelaskan dalam
firman-Nya yang lain:

“Sesungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia
kepadamu di bawh pohon.” (al-Fath 48: 18)

Tidak mungkin ada orang memahami firman Allah: “ ‫ه‬SZ‫ الل‬S‫ون‬i‫ع‬O‫اي‬S‫ب‬i‫ا ي‬S‫م‬SZ‫ن‬O‫” إ‬dengan pengertian bahawa
para sahabat membai’at Allah secara langsung, dan menganggap hal itu sebagai zahir ayat
tersebut, kerana pemahaman seperti itu bertentangan dengan awal ayat tersebut dan
kenyataan yang terjadi. Apalagi hal itu mustahil terjadi pada diri Allah Ta’ala. Maksud ayat
yang sebenarnya adalah Allah menjadikan bai’at para sahabat kepada Nabi sebagai bai’at
mereka kepada Allah, kerana mereka mambai’at Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah.
Bai’at para sahabat kepada Rasul untuk berjihad di jalan Dzat yang mengutusnya sama saja
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


dengan mereka membai’at Dzat yang mengutusnya. Ini sama halnya dalam masalah
ketaatan. Taat kepada Rasul sama saja dengan taat kepada Dzat yang mengutusnya, dengan
dasar firman Allah Ta’ala:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.” (an-Nisa’ 4: 80)

Bai’at mereka kepada Rasulullah dinisbahkan kepada Allah dimaksudkan untuk memuliakan
Rasulullah dan memberi sokongan moral kepada Nabi-Nya; di samping untuk menguatkan
dan mengangungkan kedudukan bai’at serta mengangkat kedudukan orang yang berbai’at.
Hal ini adalah sesuatu yang telah jelas sekali.

Bai'ah adalah satu aspek yang paling menonjol daripada anjakan politik yang dilakukan oleh
bangsa; seperti dalam visi Islam adalah untuk melegitimasi rakyat bahkan sebelum
pembentukan Negara dalam pengalaman Islam di era Rasulullah, ia adalah Piagam pendirian
rakyat dan alat politik Islam dengan menyatakan komitmen untuk kurikulum atau pun
undang-undang Syariah dan Majlis Syura, formula untuk membolehkan bangsa tidak tunduk
kepada negara lain dan sebagainya.

Janji setia atau Bai'ah adalah piagam kesetiaan kepada pemimpin politik Islam atau Khalifah

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 66
Daulat Tuanku
Islam dan umat Muslim dengan ketaatan kepada imam berdasarkan pandangan akidah yang
merangkumi tiga pihak;

1)khalifah sendiri
2)dan tanggungjawab Ahlul Bai'ah
3)serta disokong oleh undang-undang/Kerajaan.

Tanggungjawab negara tidak berakhir untuk menahan kesetiaan, tetapi terus menanggung
risiko untuk menjaga agama dan undang-undang syariah melalui perundingan, dan
pengawasan terhadap undang-undang serta menyarankannya, kecuali jika diperlukan
kepada yang lebih tinggi daripada negara dan rakyatnya.

Bai'at agama adalah lebih tinggi dari negara dan dunia seisinya kerana ia ialah perjanjian
dengan Allah s.w.t. untuk kehidupan yang abadi sesudah mati.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Bai'ah dalam pengalaman Nabi adalah perjanjian agama, bangsa dan tanahair; perjanjian
yang terjadi dua kali di Aqaba adalah perjanjian yang bersejarah perjanjian kehendak
manusia bebas, petunjuk untuk mencapai mesej yang mulia, sedangkan petunjuk sosial
misalnya dalam pemikiran Barat moden telah menjadi kukuh, tidak membenarkan
bahagiannya untuk kebenaran, umat Islam terpaksa melawan kuasa pemerintah melalui
mitos sejarah sebelum melihat kebenaran itu wujud, seperti yang berlaku dalam sejarah
Islam.

Bai'at Agama adalah berkaitan dengan dzat Tuhan pencipta alam, ketauhidan dan
kepatuhan hanya kepada Allah, sehingga jika seoarang pemimpin mengarah kepada
kedurhakaan terhadap Allah tidak wajib dipatuhi. Perintah dari seorang pemimpin samada
Islam atau bukan Islam hanya wajib dipatuhi segalanya yang bertepatan dengan perintah
Allah s.w.t.

Maka dengan itu bai'at agama adalah pada tahap yang sederhana tidak terlalu fanatik
kepada pemimpin sehingga wajib dipatuhi segala perintahnya yang setengah perintahnya
menyalahi undang-undang Allah. Jangan seperti ahli kitab dari kalangan Yahudi yang
menjadikan ketua mereka sebagai tuhan yang didewa-dewakan dan diagungkan ertinya
bersikap fanatik atau takut kepada kekuasaan pemimpin mereka.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 67
Daulat Tuanku
Firman Allah Taala ;
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang
tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan
tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan
sebahagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah
kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada
Allah)."

Bai'at membuang ketaksuban para sahabat terhadap Baginda Rasulullah s.a.w. setelah
baginda menyerahkan mereka di bawah naungan Allah dan ketua mereka sebenarnya ialah
Allah s.w.t. Rasulullah pernah menyatakan pada Haji Widaa' kepada para sahabatnya iaitu
setelah peninggalannya(wafat) baginda telah serahkan semua urusan umatnya kepada Allah.
"Allah menjadikan ketua kelian dan membantu urusan kelian".

Rasulullah s.a.w. mendorong para sahabat supaya benar-benar bertauhid dan hanya Allah
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


semata-mata berkuasa ke atas kelian. Baginda sendiri pun pada hakikatnya tidak berkuasa
samada kuasa politik, kuasa memerintah ke atas manusia semua. Tidak ada paksaan dalam
agama setelah kelian mengetahui kebenaran Allah dan Islam.

22. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, 23. kecuali (menambah)orang yang
berpaling dan kafir,
Al-Ghashiyah ayat 23 -22

Bantuan Allah merupakan petunjuk dan taufik yang mendorong seseorang itu patuh kepada
perintah Allah ialah semata-mata dengan kuasa dan kehendak Allah bagi sesiapa sahaja
yang hendak dipilihNya. Tidak ada daya upaya Nabi untuk memaksa seseorang itu beriman
dan patuh. Begitulah konsep bai'at agama menyerahkan ahlul bai'at itu kepada kuasa dan
kehendak Allah dengan bermohon bantuanNya semata-mata. Setelah berbai'at tangan Allah
di atas tangan-tangan mereka bererti bantuan Allah bersama mereka.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 68
Daulat Tuanku
Firman Allah Taala;

"Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang engkau cintai
tetapi Allah yang memberi hidayat bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah lebih
mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk". Al-Qasas 56

Dari hadis Rasulullah s.a.w. seperti di dalam masnad Imam Ahmad "Sesiapa yang mati dan
menarik tangannya dari berbai'ah adalah matinya dalam kesesatan".
(Shahih Ahmad)

Ini bererti seseorang yang berbai'at telah diserahkan ke bawah naungan petunjuk hidayat
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Allah dengan doa Nabi s.a.w. terserah kepada kuasa dan kehendak Allah semata-mata dan
Baginda begitu yakin dengan pertolongan dan penjagaan Allah terhadap Ahlul Bai'ah seperti
juga Baginda percaya dan yakin dengan penerimaan doa baginda sebagai syafaat untuk
umatnya yang berdosa.

Kita Ahlul Bai'ath Agama berbeza dengan semua perjanjian yang berbentuk ketaksuban/fanatik
terhadap manusia selain Allah Taala. Kepatuhan wajib diingkari ke atas apa sahaja perintah
yang melanggari perintah Allah. Jelasnya Bai'ath Agama mendapat jaminan dari Rasulullah
s.a.w. sebagai syafaat terhadap umat yang berdosa sehingga diampunkan segala dosa kecuali
syirik dan sifat fanatik adalah termasuk dalam pengertian syirik.

Firman Allah Taala;


Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah;
mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang
beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat
zalim itu[106] mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan
itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka
menyesal). Al-Baqarah 165.
[106]. Yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang menyembah

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 69
Daulat Tuanku
selain Allah(mensyirikkan Allah).

Terdapat musuh setelah kita berbai’h tetapi musuh utama bukanlah orang kafir tetapi
munafik dan sifat munafik yang wujud di dalam ahlul bai’ath itu sendiri.
Firman Allah Taala ;

Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan
(juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu
(Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti
mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang
besar. (At-Taubah 101)
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Sifat munafik ini akan merosakkan perpaduan umat dan menggalakkan perpecahan. Oleh itu
Rasulullah s.a.w. menyerahkan senarai nama orang munafik kepada Huzaifah secara tersangat
rahsia setelah diwahyukan kepada nabi tanda-tanda mereka. Ini disebabkan mereka lebih
menampakkan syari’at Islam dan serupa pakaian dan zahiriah mereka dengan Nabi saw. dan
dianggap oleh orang lain sebagai sahabat akrab Baginda Nabi.

Kerumitan berlaku apabila orang-orang munafik menghamburkan fitnah kepada Baginda


Nabi dan fitnah ini telah banyak berlaku sehingga mencemarkan nama baik Baginda. Pernah
suatu ketika perjalanan nabi pulang dari medan peperangan, menuju ke Madinah Baginda
berhenti di suatu tempat untuk menghilangkan kepenatan.

Aishah pada ketika itu turun untuk buang air di suatu tempat yang sunyi tanpa
memberitahu kepada Rasulullah s.a.w. , tiba-tiba seorang penyeru menyeru dengan suara
lantang untuk meneruskan perjalanan pulang. Tambahan pula dirasai kalungnya hilang dan
kembali mencari kalungnya di tempat hajatnya tadi. Aishah telah ketinggalan di atas
untanya kerana untanya terus berjalan mendengar laungan penyeru itu.

Para sahabat yang terakhir di belakang khafilah unta itu menemui Aishah keluar dari tempat
hajatnya. Mereka berkata “Isteri Rasulullah s.a.w. ketinggalan tunggangan untanya”. Lalu

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 70
Daulat Tuanku
mereka membawa Aishah ke atas unta seorang daripada para sahabat. Aishah seorang yang
ringan badannya dan kecil, maka Baginda tidak menyedari bahawa dia tidak ada di atas
untanya.

Apabila orang munafikin melihat perbuatan sahabat itu membawa Aishah di atas unta
sahabat tadi, mereka menghamburkan fitnah mengatakan Aishah melakukan zina dengan
sahabat itu. Fitnah itu telah tersebar luas dibesar-besarkan oleh munafikin di Madinah.

Akhirnya Aishah sampai ke Madinah di waktu malam yang gelap sambil menangis kerana
tertinggal padahal Aishah tidak mengetahui bahawa fitnah telah tersebar. Baginda
Rasulullah s.a.w. menunjukkan wajah tidak senang hati sehingga beberapa hari berlalu
Aishah diam di dalam rumahnya sedangkan ketika itu beliau demam. Aishah berkata
“Kenapa aku lihat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Baginda sehingga tidak
merasai sifat kasih sayang Baginda sebelum ini?”.
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Rasulullah s.a.w. sebelum ini memberi sepenuh kasih sayang terutama sekali ketika Aishah
sakit demam. Aishah masih tidak mengetahui apa yang berlaku dari fitnah yang
dihamburkan ke seluruh Madinah. Suatu hari Baginda masuk ke rumah lantas bertanya
“Bagaimana perkara ini berlaku ke atas kamu?”. Mulalah datang suatu keraguan di hatinya
tentang pertanyaan Baginda Rasulullah s.a.w. tadi.

Perkara dingin Baginda kepada Aishah ini berlaku sehingga 20 hari sehingga Baginda
berkata “Hai Aishah kau melakukan perkara keji, minta ampunlah kepada Tuhanmu !”. lalu
Aishah menangis sehingga terasa pecah jantung hatinya. Dengan ini Allah menurunkan
wahyu kepada NabiNya.

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu
juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik
bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.
Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita
bohong itu baginya azab yang besar. (An-Nuur 11)

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 71
Daulat Tuanku
Banyak lagi peristiwa fitnah terhadap Baginda saw. padahal fitnah itu dilakukan dari
golongan mereka sendiri yang Islam di mulut tetapi menyimpan pelbagai penyakit hati
hasad dengki dan permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah s.a.w. tidak
perlu membunuh mereka di hadapan khalayak kerana dibimbangkan orang kafir menuduh
Nabi membunuh sahabatnya sendiri kerana puak munafik berkelakuan baik di hadapan Nabi
dan tidak menunjukkan permusuhan sedikit pun.

Mereka itu ditarbiyah oleh seorang insan yang termulia maksum lagi penghulu sekelian rasul
tetapi masih ada musuh berduri di dalam daging sendiri. Masih berlaku kemunafikan yang
melampau, padahal semulia-mulia insan berada di hadapan mereka. Siapakah pula kita ini
yang cuba memberi tarbiyah iman? Seorang yang berdosa dan keji lagi hina seperti saya ini
bahkan munafik semakin berleluasa dan bermaharaja lela.

Oleh itu perkara iman ini suatu kewajiban dalam usaha untuk mendapat hidayah iman.
Tarbiyah iman yang dicuba dan diusahakan ini semoga dapat membendung sifat munafik
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


sekurang-kurangnya dapat meredakannya dari berleluasa. Bai’ah adalah satu daripada usaha
untuk itu daripada dibiarkan dunia ini dipenuhi oleh kerosakan dari golongan munafik yang
sukar dikenal-pasti kejahatannya.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 72
Daulat Tuanku
Barisan Pihak Pengurusan Maahad Tahfiz Panji Iman Bani Jawi SeDunia

Kamarul Ramizu bin Idris


(Penaung)

Ustaz Firdaus bin Jamil Ustaz Zulkifli bin Mohd Yunus


(Guru) (Waden)
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Ustaz Zulfikri bin Othman
(Pengetua)

Ahli Jawatankuasa

En. Budiman bin Idris (Pengurusi)


Mohd Najib bin Abd Gani
Puan Haslinda bt Abd Hamid
Mohd Bunyamin bin Harun
Nor Hazrin bin Mohd Mokhtar
Siti Nur Farha Azira bt Kamarul Ramizu
Ismail bin Yahya
Ramlan bin Nolia & Ramli bin Nolia

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 73
Daulat Tuanku

Ahli Jawatankuasa
Mohd Adli bin Noordin
Mohd Ikhwan bin Kamarudin
Hanif bin Ismail
Muhammad Fitri bin Kamarul Ramizu

Penganalisa Politik Dunia Sophie Lemiere mengunjungi suasana pilihanraya di Bukit Gantang.

Ketika pilihanraya Parlimen Bukit


Gantang, Parti Bebas Payung, beliau
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


datang untuk menemuramah calon
Bebas Kamarul Ramizu bin Idris
tentang Bani Jawi dan Black Hole.

Ekoran dari itu pilihanraya Dun


Penanti dan Dun Permatang Pasir,
Pulau Pinang, beliau masih bersama
calon Bebas tersebut.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 74
Daulat Tuanku
Paduka Ramizu 786

Paduka Ramizu 786


Puisi Bani Jawi

Ketahuilah ! Berat Amanah Allah di pundak dipikul,


Dan Ketahuilah olehmu! Berkat kesabaran dan bertawakkul,
Bangsa Jawi Bangsa Agung Telah tersohor di dunia, Tanah Malai tempat berkumpul,
Pada zaman dahulu termaktub Hang Tuah Laksmana,
Anak keturunan Ibrahim bertawassul,
Kitab Tun Sri Lanang meceritera akannya,
Segenting Kra tempat bertawakkul
Hikayat Malim Deman dan Merong Mahawangsa,
Raja Mus Raja Malai Raja Gangga Nagara,
Zaman Gemilang mulai menghilang,
Teragong memerintah wilayah Langkasuka,
Nabi dan Rasul sudah tidak diundang,
Puteri Shima, Raja Sri Wijaya ditawannya,
Bangsa Malai mulai cundang,
Seluruh benua Nusantara ditawannya,
Perbalahan mulai mendatang.
Tanah Melayu pusat pemerintahannya, Agama Ibrahim tersesat sudah,
Dan Ketahuilah olehmu! Gemilang Agamanya tinggal sejarah,
Kitab terdahulu Tafsir Ibnu Athir,
Termaktub semuanya dalam tafsir,
Bani Jawi anak Qantura musafir,
Berhijrah ke Timur waktu getir,
Agama Ibrahim tersebar ke Benua Akhir.

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 75
Daulat Tuanku

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 76
Daulat Tuanku

http://padukabanijawisedunia.blogspot.com
Paduka Ramizu 786 MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN PANJI IMAN BANI JAWI SEDUNIA
Page 77