SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1

TUNJANG UTAMA
1. MISI NASIONAL 2. MISI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN 3. KURIKULUM KEBANGSAAN 4. FUNGSI PENTAKSIRAN 5. TERAS-TERAS DALAM PIPP
2

NKRA
(Bidang Keberhasilan Utama Negara) Sub NKRA: Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah Meningkatkan kadar Literasi dan Numerasi Mewujudkan sekolah berprestasi tinggi Guru besar berprestasi cemerlang
3

MISI NASIONAL TERAS KEDUA ³Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama´ Kualiti modal insan negara : pengetahuan. inovasi dan nilai akan menjadi penentu utama kejayaan masa depan Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang berasaskan pengetahuan YAB PERDANA MENTERI MALAYSIA 2005 .

A. 5 Y. kemahiran dan maklumat´. ilmu.B DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI PRESIDEN UMNO 15 NOVEMBER 2006 .PERANAN PENDIDIKAN ³Membangunkan modal insan. Kita memerlukan barisan warga yang menguasai pengetahuan. disusuli dengan kelahiran masyarakat kreatif dan inovatif yang menjadi komponen kepada barisan warga berfikiran dan berbudaya kelas pertama. melalui program pendidikan berkualiti dan holistik untuk memperlengkapkan warga Malaysia bagi menghadapi dunia global.

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN Menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia ( Misi Nasional ) 6 .

PENDIDIKAN DALAM MISI & AGENDA NASIONAL Dasar Pendidikan Kurikulum Kebangsaan Agenda Pendidikan Institusi Pendidikan Personel Keguruan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 7 Pentaksiran Berpusat .

PEPERIKSAAN DALAM PENTAKSIRAN Peperiksaan dalam pendidikan di Malaysia merupakan antara kaedah pentaksiran yang digunakan untuk mengukur prestasi pencapaian individu di akhir proses pengajaran dan pembelajaran 8 .

9 .PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia ialah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan.

HUBUNGAN PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PEPERIKSAAN 10 .

SESUAI DENGAN TUJUAN DIYAKINI AWAM MENINGKAT AMALAN P&P Pentaksiran Berkualiti EFISYEN & COST EFFECTIVE TELUS 11 .

PROGRAM PENDIDIKAN KBSR (1982) 12 KBSM (1988) .

Penekanan diberikan kepada penguasaan kemahiran 3M dan perkembangan secara menyeluruh pelajar 13 .KBSR Ke arah pendidikan ASAS untuk semua pelajar.

KBSR Tumpuan kepada jenis kemahiran yang harus dikuasai menerusi gabung jalinan dan penyerapan BUKAN kepada kepentingan mata pelajaran 14 .

KBSR Kegiatan pemulihan dan pengayaan serta penilaian berterusan diberi penekanan 15 .

INTIPATI FPK: 1. MELAHIRKAN INDIVIDU YANG: PUNYA SAHSIAH YANG BAIK BERFIKIRAN KREATIF DAN RASIONAL PERCAYA DAN PATUH KEPADA TUHAN BERKETRAMPILAN BERAKHLAK MULIA SEIMBANG & SEPADU JERI S 16 BERILMU PENGETAHUAN .

MELAHIRKAN AHLI MASYARAKAT YANG: MENJAGA HUBUNGAN BAIK SESAMA INSAN SETIA KEPADA NEGARA BERUPAYA MENYUMBANG KE ARAH KEMAKMURAN NEGARA 17 MEMUPUK PERPADUAN MASYARAKAT .2.

MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN 4.TERAS-TERAS BERKAITAN DALAM PIPP KPM: 1. PEMBANGUNAN MODAL INSAN 2. MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN 3. MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 18 .

PIPP menyediakan pentaksiran alternatif mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian 19 .

Sistem Peperiksaan Kebangsaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UPSR (Pusat) PMR (Pusat) SPM (Pusat) 20 .

CIRI SISTEM PEPERIKSAAN SEDIA ADA SAMPEL IMEJ DIDOMINASI PUSAT PENSIJILAN ONE-OFF SPESIFIK MERUJUK NORMA BERFOKUSKAN KUANTITI TERMINAL 21 BERORIENTASIKAN MATA PELAJARAN .

IMPAKNYA PADA PENDIDIKAN PEPERIKSAAN yang dijalankan itu TELAH MEMATIKAN kebermaknaan pendidikan dan MEMBUNUH keseronokan dan µkemeriahan¶ alam persekolahan (the joy and fun of schooling)?  Sekolah dilihat sebagai institusi yang hanya berperanan menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan semata-mata Bersekolah disamaertikan dengan belajar untuk menghadapi peperiksaan 22 .

IMPAKNYA PADA PENDIDIKAN SISTEM PEPERIKSAAN MENJADI PENGHALANG kepada PEMBANGUNAN JARINGAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT / STAKE HOLDERS Wujud prasangka di kalangan pelbagai pihak yang berkepentingan Perasaan saling mencurigai dan saling mahu menyalahi di antara satu dengan yang lain Saling lepas tangan (KURANG BERAKAUNTABILITI) Mencari jalan mudah keluar 23 .

. 24 .SEDANGKAN KITA SANGAT-SANGAT MEMERLUKAN SISTEM PENTAKSIRAN UNTUK ««.

«..menjadi PEMANGKIN kepada PEMBANGUNAN PEDAGOGI dan PENINGKATAN KEBERKESANAN P & P: Pembangunan dan pembentukan kurikulum Pembudayaan amalan instructional yang menarik kepada murid Perkembangan budaya penyelidikan dan reflective practices di kalangan guru Peningkatan aras profesionalisme guru Penambahbaikan secara berterusan delivery processes dalam bilik darjah 25 .

pertumbuhan dan penyebaran ilmu Mendorong dan menggalak kreativiti dan inovasi 26 .menjadi PEMANGKIN kepada PEWUJUDAN BUDAYA KEILMUAN DI SEKOLAH: Keinginan dan kegairahan untuk belajar sepanjang hayat Menghargai ilmu dan rasa kecintaan mendalam terhadap ilmu Merasa bertanggungjawab dan komited terhadap usaha menjana pembangunan.

sistem peperiksaan sedia ada perlu diperkukuhkan dengan memperluaskan konsepnya kepada pentaksiran 27 .Demi menjamin kualiti pendidikan yang menjurus kepada pembangunan modal insan.

LANGKAH PENGUKUHAN   Kurangkan Peperiksaan Pusat Perkasakan Pentaksiran Sekolah Perkenalkan Ujian Psikometrik Wujudkan Standard Prestasi 28 .

/PUSAT GRADUASI AKUMULATIF MERUJUK STANDARD MENJAMIN KUALITI ROBUST BERTERUSAN BERORIENTASIKAN PEMBINAAN KAPASITI 29 .CIRI SISTEM PENTAKSIRAN DICADANGKAN IMEJ HOLISTIK SEIMBANG SEK.

30 .CADANGAN YANG DIKETENGAHKAN UNTUK MEMPERKUKUHKAN SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN DISELARASKAN DENGAN USAHA MEMBANGUNKAN MODAL INSAN SECARA BERKESAN MELALUI PENDIDIKAN.

MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN 4. MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 31 .CADANGAN INI HENDAKLAH DILIHAT DAN DITEMPATKAN DALAM KONTEKS MENGOPERASIKAN TERAS-TERAS BERIKUT DALAM PIPP KPM: 1. MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN 3. PEMBANGUNAN MODAL INSAN 2.

INI BERMAKSUD 1. IAITU UNTUK MENYEDIAKAN RUANG DAN PELUANG PENDIDIKAN KEPADA SEMUA SECARA BERAKAUNTABILITI 32 . SEKOLAH AKAN DAPAT SECARA BERKESAN MEMAINKAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB YANG TELAH DIAMANAHKAN KEPADANYA.

33 . DAN TIDAK HANYA MENGAJAR MATA PELAJARAN (TEACHING THE SUBJECT).INI BERMAKSUD 2. GURU DAPAT MEMBERI SEPENUH TUMPUAN KEPADA PROSES MENDIDIK ANAK-ANAK (EDUCATE THE CHILD).

INI BERMAKSUD 3. DAPAT MENYEDIAKAN MAKLUM BALAS DALAM BENTUK DATA KUALITATIF DAN / ATAU KUANTITATIF UNTUK MEMBOLEHKAN KITA SEBAGAI PENDIDIK «« 34 . PENTAKSIRAN AKAN. PADA AKHIRNYA.

MENGHARGAI.«« MENGENALI. SERTA MEMPUNYAI POTENSI UNTUK MENYUMBANG KEPADA PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA DAN BANGSA MENGIKUT KEUPAYAAN DAN KEBOLEHAN MASING-MASING. MEMAHAMI. MENGIKTIRAF DAN MEMULIAKAN ANAK DIDIK SEBAGAI INSAN YANG BERGUNA DAN PENTING. 35 .

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future (JFK) 36 .

If you don·t know where you are going. how can you expect to get there 37 .

Sekian 38 .