Anda di halaman 1dari 6

Nama :

No. Matrik :
Program Pengajian :

Tajuk :

1.0 Pengenalan

2.0 Objektif

3.0 Sorotan Kajian

4.0 Pernyataan Masalah

5.0 Kepentingan Kajian

6.0 Kerelevanan Penyelidikan

a. Tujuan kajian

b. Skop kajian

7.0 Metodlogi

8.0 Dapatan-dapatan kajian lain

9.0 Konklusi

Bibliografi

Lampiran

9.0 Informan Dan Latar Belakang


NAMA: NAMA:
ALAMAT: ALAMAT:
UMUR : UMUR :
DATA SOKONGAN: DATA SOKONGAN:

NAMA: NAMA:
ALAMAT: ALAMAT:
UMUR : UMUR :
DATA SOKONGAN: DATA SOKONGAN:

10.0 Cara membuat jadual rancangan kajian


TAHUN SEMESTER BULAN PENERANGAN / PERKARA
PENGAJIAN
TAHUN 2 SEMESTER 4 FEB PEMILIHAN TAJUK KAJIAN DAN
PROSES PENYEDIAAN PROPOSAL

TAJUK YANG DIPILIH AKAN


DIPERINCIKAN DAN DIRUJUK
KEPADA PENYELIA JIKA PERLU

TAHUN 3 SEMESTER 5 FEB PROSES KAJIAN LAPANGAN


AKAN DILAKUKAN DI
BANDARAYA KOTA KINABALU DAN
KAWASAN DAERAH PITAS

Penyelidikan dan rujukan:

Perpustakaan, Pejabat daerah


Pitas, Muzium Sabah, Syarikat
Perfileman, Internet, Sorotan
kajian orang sebelum ini dan
mana-mana lokasi yang akan
dikenal pasti nanti.

PENULISAN DRAF BAB I

TAHUN 3 SEMESTER 3 JULY SEMAKAN DRAF AKAN


DILAKUKAN DENGAN
PENYELIAH BAGI MELIHAT
PERKEMBANGAN TERBARU

SEMESTER 5 PENULISAN DRAF BAB 2


TAHUN 3 SEPTEMBER
BERJUMPAN DENGAN
INFORMAN
YANG BERKAITAN DENGAN
PERFILEMAN SABAH

PENULISAN DRAF BAB 3

TAHUN 3 SEMESTER 6 AWAL PENDAFTARAN KURSUS LATIHAN


JANUARI ILMIAH

RUJUKAN PERPUSTAKAAN

FEB PERBINCANGAN DENGAN


PENYELIAH BAGI MENYEMAK
DRAF YANG TELAH DIBUAT

RUJUKAN PERPUSTAKAAN

BERJUMPA DENGAN INFORMAN


YANG BERKAITAN
DENGAN CERITA DONGENG
RAKYAT SABAH

PENULISAN DRAF BAB 4

RUJUK PENYELIA UNTUK


MAC MENYEMAK
DAPATAN TERBARU
BERJUMPA DENGAN INFORMAN
APRIL UNTUK MELENGKAPKAN
MAKLUMAT JIKA PERLU

PENGGABUNGAN DRAF

PERBINCANGAN DENGAN
PENYELIA
BAGI MENYEMAK DRAF YANG
TELAH DIGABUNGGKAN

TAHUN 3 SEMESTER 6 AWAL MEI LATIHAN ILMIAH BAGI


PELAJAR SEKOLAH SENI
HINGGA AKAN DIJALANKAN

AKHIR
OGOS

Cara Menulis Rujukan (Biblografi)

http://www2.library.ohiou.edu/info/newacq/2007-08/p.html

http://www.sabah.org.my/readmatunggong/umpatod%20buuk%20d o
%20tangon.doc
http://www.ethnologue.org/show_work.asp?id=48680

http://smp-readmatunggong.blogspot.com/2007/11/aktiviti-aktiviti-tradisi-
lisan-ict.html

Ismail Ibrahim. (2007). Warisan dan Corak Etnik Sabah, Sabah: Universiti
Malaysia Sabah

Anda mungkin juga menyukai