SK TAMAN DAYA 3, JOHOR BAHRU PEMANTAUAN KENDIRI FAIL KOKURIKULUM UNTUK PENGREDAN AKHIR TAHUN 2010

NAMA UNIT NAMA KETUA UNIT
SKALA : 4 - CEMERLANG 3 - BAIK 2 - MEMUASKAN 1 - LEMAH 0 - TIADA MAKLUMAT

UNIT KOKURIKULUM

FAIL INDUK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PERKARA Surat kelulusan penubuhan daripada guru besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyata kelulusan penubuhan Surat pelantikan sebagai Guru pemimpin/penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan Minit Mesyuarat Agong penubuhan Perlembagaan yang disahkan oleh Guru Besar Senarai jawatankuasa yang disahkan Guru Besar Perancangan aktiviti asas yang disahkan Guru Besar Jadual aktiviti tahunan yang disahkan Guru Besar Senarai keahlian yang disahkan Guru Besar Akaun kewangan /belanjawan yang disahkan Surat kelulusan mengutip derma daripada Guru Besar Akaun kewanga /belanjawan yang disahkan Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru pemimpin kepada Guru Besar Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Besar Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan induk kepada badan induk Surat penerimaan menjadi ahli gabungan dari Badan Induk Minit-minit mesyuarat yang diadakan Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada : KPM, JPNJ, PPD dan SEKOLAH Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli Laporan setiap aktiviti Laporan tahunan Daftar penilaian bagi setiap ahli Surat penyerahan kembali kuasa dan pelantikan sebagai Guru pemimpin kepada Guru Besar Stok dan Inventori Sampel Sijil / Surat penghargaan GRED 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
%

JUMLAH MARKAH
FAIL PENGERUSI BIL PERKARA 1 Maklumat ahli 2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai guru penasihat 3 Perlembagaan 4 Minit mesyuarat

24
GRED 1 1 1 1

25.0
%

JUMLAH MARKAH
FAIL SETIAUSAHA BIL PERKARA 1 Minit mesyuarat 2 Surat-surat berkaitan 3 Buku-buku panduan 4 Perlembagaan 5 Maklumat ahli 6 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai guru penasihat 7 Laporan mingguan

4
GRED 1 1 1 1 1 1 1

25.0
%

JUMLAH MARKAH
FAIL KEWANGAN (BENDAHARI) BIL 1 Penyata kira-kira 2 Bil pembelian PERKARA

7
GRED 1 1

25.0
%

SK TAMAN DAYA 3, JOHOR BAHRU PEMANTAUAN KENDIRI FAIL KOKURIKULUM UNTUK PENGREDAN AKHIR TAHUN 2010
JUMLAH MARKAH JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 2 37 25.0 25.0

UNIT KOKURIKULUM

DTANDA TANGAN :..................................................................................... TARIKH :............./............./.....................

SK TAMAN DAYA 3, JOHOR BAHRU PEMANTAUAN KENDIRI FAIL KOKURIKULUM UNTUK PENGREDAN AKHIR TAHUN 2010

UNIT KOKURIKULUM

MARKAH 0 9 19 29 39 49 59 69 79 89

GRED EE+ DD+ CC+ BB+ AA+

INDUK PENG SU BEND

JUMLAH MARKAH 24 96 4 16 7 28 2 8 37 148 148

SK TAMAN DAYA 3, JOHOR BAHRU PEMANTAUAN KENDIRI FAIL KOKURIKULUM UNTUK PENGREDAN AKHIR TAHUN 2010

UNIT KOKURIKULUM

SK TAMAN DAYA 3, JOHOR BAHRU PEMANTAUAN KENDIRI FAIL KOKURIKULUM UNTUK PENGREDAN AKHIR TAHUN 2010

UNIT KOKURIKULUM

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA GURU PUAN INTAN ADURA BINTI JUMAAT PUAN DIANA FRANCIS LEE PUAN NORHIDAYU BINTI MUSTAFFA PUAN MAHANI BINTI ALI CIK YUHANA BINTI OMAR ENCIK HANIF BIN CHE HASIM PUAN WONG AI YIENG ENCIK MOHD. SHUKRI BIN SALLEH PUAN NORASYIDA BINTI MOHD RAN NORMISYAR BINTI ABDUL PUAN GHANI CIK HIKMAH BINTI A. RAHMAN PUAN TING LEH HONG

KAD PENGENALAN

NAMA UNIT

821122-01-5680 840319-12-5422 781214-11-5044 791004-02-5664 830425-01-6204 861223-11-5169 780105-13-5826 840126-14-6104 840314-01-5742 730125-05-5246 771004-01-5484 740806-13-5144 MARKAH TERKUMPUL KESELURUHAN MARKAH PENUH KESELURUHAN RUMUSAN KESELURUHAN TARAF PERATUS 75 A+ GRED B+ AB+ UNIT TERBAIK BUNIT PALING TIDAK DINAMIK C+ CD+ DE+ EJUMLAH

SK TAMAN DAYA 3, JOHOR BAHRU PEMANTAUAN KENDIRI FAIL KOKURIKULUM UNTUK PENGREDAN AKHIR TAHUN 2010

UNIT KOKURIKULUM

MARKAH 45 44 44 32 49 44 42 20 39 48 51 47 505 672 BILANGAN 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4

PERAT GRED KEDUDUKAN US 80 79 79 57 88 79 75 36 70 86 91 84 AB+ B+ C+ EB+ B+ D+ B+ AA+ A5 6 7 11 2 8 9 12 10 3 1 4

PERATUS 0 25 42 0 8 0 8 0 0 8 100 25 42 8 8 8 92

TARAF A B C D E