Anda di halaman 1dari 12

Pelan Operasi Program Peningkatan

1.1 Nama Program :

Latih Tubi Terancang

1.2 Rasional :

Pencapaian prestasi pelajar dalam PMR akan dapat ditingkatkan sekiranya pelajar-
pelajar dapat membuat dan menyelesaikan latihan yang telah disediakan mengikut
jadual yang telah ditetapkan. Program ini perlu dijalankan memandangkan sikap
ramai pelajar yang kurang membuat latihan sendiri tanpa arahan dari guru. Dengan
berjalannya program ini diharapkan prestasi pelajar akan dapat ditingkatkan di dalam
PMR tahun 2009 ini.

1.3 Objektif :

a) Pelajar dapat menguasai topik yang telah dipelajari dengan baik.


b) Pelajar dapat menjawab soalan-soalan dengan lebih yakin dan cekap.

1.4 Tempoh Perlaksanaan :

Januari hingga Oktober 2009

1.5 Jawatankusa Pelaksanaan dan Senarai Tugas :

Bil Jawatankuasa Senarai Tugas


1. Pengerusi : 1. Mempengerusikan mesyuarat dan program yang
Ketua Panitia hendak dijalankan.
2. Memastikan program berjalan dengan lancar.
3. Melaksanakan program.
4. Memastikan segala keperluan mencukupi sepanjang
mesyuarat dijalankan.

2. Ahli Jawatankuasa : 1. Memastikan segala keperluan mencukupi sepanjang


Guru Mata Pelajaran program dijalankan.
Matematik 2. Membuat penilaian keseluruhan program yang telah
dilaksanakan.
3. Menyediakan laporan program.

1.6 Kos Pelaksanaan:

Anggaran kos yang diperlukan adalah sebanyak RM 100.00 bagi peralatan dan bahan
cetak.

1.7 Jadual dan Kaedah Pelaksanaan :

5 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

Aktiviti Huraian Aktiviti Kaedah Sasaran


Latih Tubi 1. Guru mata pelajaran 1. Penerangan dari Pelajar Tingkatan
Terancang menetapkan tarikh guru mata 3
program yang akan pelajaran.
dijalankan.
2. Pelajar dikehendaki 2. Pemberian bahan
menyediakan peralatan cetak kepada
sepanjang program pelajar.
dijalankan.

1.8 Penilaian Program :

Nama Pelajar : ......................................

Tingkatan : ......................................

Nama Guru : ......................................

Skor : Cemerlang ( 80 – 100 ) Kepujian ( 65 – 79 ) Sederhana ( 50 – 64 )


Lulus ( 40 – 49) Gagal ( 20 – 39) Kritikal ( 0 – 19)

Bil Peperiksaan Markah Catatan


1. Pertengahan Tahun
2. Percubaan PMR
Purata
Skor

1.9 Tindakan Susulan :

Pelajar-pelajar yang berada di peringkat gagal dal kritikal akan diberi lebih tumpuan
dan perhatian. Ulangan soalan asas matematil akan kerap diberikan supaya pelajar
tersebut dapat menguasainya dengan baik dan pelajar tersebut mendapat keputusan
sekurang-kurangnya lulus dalam PMR.

6 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

2.1 Nama Program :

Kelas Tambahan Terancang

2.2 Rasional :

Dalam usaha untuk menghabiskan sukatan pelajaran berakhir pada bulan September,
maka adalah perlu dilaksanakan kelas tambahan terancang untuk menampung
kekangan masa yang wujud. Selepas selesai sukatan pelajaran, kelas tambahan masih
perlu untuk meningkatkan pencapaian murid dalam Matematik. Dengan itu
diharapkan kualiti dan kuantiti pencapaian murid dalam peperiksaan PMR akan
meningkat.

2.3 Objektif :

a) Menambahkan masa P&P di luar waktu sekolah untuk menghabiskan sukatan


pelajaran.
b) Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti.

2.4 Tempoh Perlaksanaan :

March hingga September 2009

2.5 Jawatankusa Pelaksanaan dan Senarai Tugas :

Bil Jawatankuasa Senarai Tugas


1 Pihak Pentadbir Kurikulum Menyediakan jadual kelas tambahan terancang
Sekolah peringkat sekolah.

2 Ketua Panitia Memastikan perjalanan program berjalan lancar.

3 Guru Mata Pelajaran Melaksanakan program seperti yang dirancang.

2.6 Kos Pelaksanaan:

Kertas untuk cetakan bahan edaran / latihan murid.

2.7 Jadual dan Kaedah Pelaksanaan :

7 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

Aktiviti Huraian Aktiviti Kaedah Sasaran


Kelas tambahan Guru mata pelajaran P&P seperti biasa dan Pelajar
untuk P&P melaksanakan P&P ditulis dalam buku Tingkatan 3
dirancang semasa kelas rekod mengajar.
tambahan.
Kelas tambahan Pelajar diberi kelas Kelas tambahan Pelajar
untuk kualiti dan tambahan sebagai diteruskan selepas Tingkatan 3
kuantiti dalam pengukuhan serta tamat sukatan pelajaran
SPM pemulihan dalam dalam bentuk
Matematik. pengukuhan isi
pelajaran dan pelbagai
latihan.

2.8 Penilaian Program :

Nama Pelajar : ............................................

Tingkatan : ............................................

Nama Guru : ............................................

Penilaian Markah Gred


Ujian Selaras 1
Ujian Selaras 2
Peperiksaan Pertengahan Tahun
Ujian Selaras 3
Peperiksaan Percubaan PMR

2.9 Tindakan Susulan :

Pelajar yang mencapai tahap kepujian dan cemerlang diberikan pengukuhan


Matematik untuk mendapatkan bilangan calon yang berkualiti.
Pelajar yang gagal, lemah atau tidak menunjukkan peningkatan markah dan gred
diberikan bimbingan khas untuk pemulihan mereka supaya kuantiti pencapaian
dalam PMR dapat ditingkatkan.

8 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

3.1 Nama Program :

Teknik Menjawab Soalan

3.2 Rasional :

Pencapaian prestasi PMR dari segi kuantiti dan kualiti akan dapat dipertingkatkan
sekiranya pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran teknik menjawab soalan
dengan baik. Program ini amat diperlukan memandangkan pelajar agak lemah dalam
teknik menjawab soalan.

3.3 Objektif :

a) Meningkatkan kualiti dan kuantiti dalam pencapaian PMR.


b) Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan Matematik PMR bagi kertas 1
dan kertas 2.

3.4 Tempoh Perlaksanaan :

April dan September 2009

3.5 Jawatankusa Pelaksanaan dan Senarai Tugas :

Bil Jawatankuasa Senarai Tugas


1 Pengerusi : 1. Mempengerusikan mesyuarat dan program yang
Kaunselor hendak dilaksanakan.
2. Memastikan program berjalan lancar.
3. Melaksanakan program.

2 Ahli Jawatankuasa : 1. Memastikan segala keperluan-keperluan ketika


Ketua Panitia Matematik menjalankan mesyuarat.
Guru Mata Pelajaran 2. Menyediakan segala keperluan dalam pelaksanaan
program.
3. Membuat penilaian keseluruhan program yang
telah dilaksanakan.

3.6 Kos Pelaksanaan:

Memerlukan RM 80 untuk bayaran penceramah dan peralatan.

3.7 Jadual dan Kaedah Pelaksanaan :

9 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

Aktiviti Huraian Aktiviti Kaedah Sasaran

Teknik 1. Kaunselor menetapkan 1. Penerangan dari Pelajar


Menjawab tarikh program dengan kaunselor Tingkatan 3
Soalan persetujuan dari
penceramah jemputan. 2. Penerangan dari
penceramah
2. Pelajar dikehendaki
menyediakan peralatan 3. Penilaian
yang perlu semasa
program.

3.8 Penilaian Program :

Nama Pelajar : ......................................

Tingkatan : ......................................

Nama Guru : ......................................

Skor : Cemerlang ( 70 – 100 ) Baik ( 31 – 69 ) Sederhana ( 0 – 30 )

Bil Peperiksaan Markah Catatan


1. Pertengahan Tahun
2. Percubaan PMR
Purata
Skor

3.9 Tindakan Susulan :

Pelajar-pelajar yang mendapat skor sederhana akan diberikan lebih perhatian.


Soalan-soalan ringkas berbentuk kertas 2 kerap diberi supaya pelajar dapat sekurang-
kurangnya lulus Gred D dalam PMR.

10 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

4.1 Nama Program :

Gerak Gempur (Learning To Score)

4.2 Rasional :

Gerak Gempur Matematik bertujuan untuk membiasakan pelajar kepada soalan-


soalan Matematik ala-PMR supaya mereka mahir dalam bentuk-bentuk soalan PMR
sebenar. Mereka juga dapat melatih dan mendisiplinkan diri utnuk menjawab dengan
betul soalan-soalan dalam masa yang ditentukan. Dengan itu diharapkan kualiti dan
kuantiti pencapaian pelajar dalam peperiksaan PMR sebenar akan meningkat.

4.3 Objektif :

a) Membiasakan pelajar kepada bentuk soalan dan tempoh menjawab soalan seperti
dalam peperiksaan PMR yang sebenar.
b) Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti.

4.4 Tempoh Perlaksanaan :

3 kali iaitu Julai, Ogos dan September 2009

4.5 Jawatankusa Pelaksanaan dan Senarai Tugas :

Bil Jawatankuasa Senarai Tugas


1 Pihak Pentadbir Kurikulum Sekolah Mendapatkan tarikh dan bahan gerak
gempur dari JPN Perak.
2 Ketua Panitia Memastikan perjalanan program berjalan
lancar.
3 Guru Mata Pelajaran Melaksanakan program seperti yang
dirancang.

4.6 Kos Pelaksanaan:

Kertas untuk cetakan soalan.

4.7 Jadual dan Kaedah Pelaksanaan :

Aktiviti Huraian Aktiviti Kaedah Sasaran


Gerak Gempur Gerak Gempur Pelajar menjalani gerak Pelajar
Matematik gempur mengikut jadual Tingkatan 3
dilaksanakan mengikut sekolah atau secara
jadual gerak gempur berasingan dari jadual gerak
peringkat sekolah gempur sekolah, jika perlu.

4.8 Penilaian Program :

11 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

Nama Pelajar : ............................................

Tingkatan : ............................................

Nama Guru : ............................................

Penilaian Markah Gred


Gerak Gempur 1
Gerak Gempur 2
Gerak Gempur 3

4.9 Tindakan Susulan :

Pelajar yang mencapai tahap kepujian dan cemerlang diberikan pengukuhan


Matematik untuk mendapatkan bilangan calon yang berkualiti.
Pelajar yang gagal, lemah atau tidak menunjukkan peningkatan markah dan gred
diberi bimbingan khas untuk pemulihan mereka supaya kuantiti pencapaian dalam
PMR dapat dipertingkatkan.

12 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

5.1 Nama Program :

Latihan Topikal

5.2 Rasional :

Pencapaian prestasi pelajar dalam PMR akan dapat ditingkatkan sekiranya pelajar-
pelajar dapat membuat dan menyelesaikan latihan yang telah disediakan mengikut
jadual yang telah ditetapkan. Program ini perlu dijalankan memandangkan sikap
ramai pelajar yang kurang membuat latihan sendiri tanpa arahan dari guru. Dengan
berjalannya program ini diharapkan prestasi pelajar akan dapat ditingkatkan di dalam
PMR tahun 2009 ini.

5.3 Objektif :

a) Pelajar dapat menguasai topik yang telah dipelajari dengan baik.


b) Pelajar dapat menjawab soalan-soalan dengan lebih yakin dan cekap.

5.4 Tempoh Perlaksanaan :

Januari hingga Oktober 2009

5.5 Jawatankusa Pelaksanaan dan Senarai Tugas :

Bil Jawatankuasa Senarai Tugas


1. Pengerusi : 1. Mempengerusikan mesyuarat dan program yang
Ketua Panitia hendak dijalankan.
2. Memastikan program berjalan dengan lancar.
3. Melaksanakan program.
4. Memastikan segala keperluan mencukupi sepanjang
mesyuarat dijalankan.

2. Ahli Jawatankuasa : 1. Memastikan segala keperluan mencukupi sepanjang


Guru Mata Pelajaran program dijalankan.
Matematik 2. Membuat penilaian keseluruhan program yang telah
dilaksanakan.
3. Menyediakan laporan program.

5.6 Kos Pelaksanaan:

Anggaran kos yang diperlukan adalah sebanyak RM 100.00 bagi peralatan dan bahan
cetak.

5.7 Jadual dan Kaedah Pelaksanaan :

13 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

Aktiviti Huraian Aktiviti Kaedah Sasaran


Latihan 1. Guru mata pelajaran 1. Penerangan dari Pelajar Tingkatan
Topikal menetapkan tarikh guru mata 3
program yang akan pelajaran.
dijalankan.
2. Pelajar dikehendaki 2. Pemberian bahan
menyediakan peralatan cetak kepada
sepanjang program pelajar.
dijalankan.

5.8 Penilaian Program :

Nama Pelajar : ......................................

Tingkatan : ......................................

Nama Guru : ......................................

Skor : Cemerlang ( 80 – 100 ) Kepujian ( 65 – 79 ) Sederhana ( 50 – 64 )


Lulus ( 40 – 49) Gagal ( 20 – 39) Kritikal ( 0 – 19)

Bil Peperiksaan Markah Catatan


1. Pertengahan Tahun
2. Percubaan PMR
Purata
Skor

5.9 Tindakan Susulan :

Pelajar-pelajar yang berada di peringkat gagal dal kritikal akan diberi lebih tumpuan
dan perhatian. Ulangan soalan asas matematil akan kerap diberikan supaya pelajar
tersebut dapat menguasainya dengan baik dan pelajar tersebut mendapat keputusan
sekurang-kurangnya lulus dalam PMR.

14 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

6.1 Nama Program :

Klinik Matematik

6.2 Rasional :

Matematik sering dianggap sebagai satu mata pelajaran yang sukar untuk difahami,
apatah lagi untuk lulus. Pelajar yang beranggapan sedemikian pula akan selalunya
menutup minda mereka untuk mempelajari Matematik. Lantaran itu, mereka akan
menyisihkan diri dan kadangkala merasakan mereka tidak mungkin akan lulus dalam
Matematik. Menyedari hakikati ini, maka Klinik Matematik diharapkan akan dapat
menyuntik kesedaran pelajar bahawa mereka masih diberi perhatian, dorongan dan
bimbingan oleh guru Matematik untuk sekurang-kurangnya boleh lulus dalam
Matematik. Dengan itu diharapkan kuantiti pencapaian pelajar dalam peperiksaan
PMR akan meningkat.

6.3 Objektif :

a) Meningkatkan kuantiti pencapaian dalam PMR.

6.4 Tempoh Perlaksanaan :

Februari hingga September 2009 (Sebulan sekali)

6.5 Jawatankusa Pelaksanaan dan Senarai Tugas :

Bil Jawatankuasa Senarai Tugas


1 Guru Penasihat Memastikan perjalanan program berjalan lancar.
Persatuan Sains &
Matematik
2 Persatuan Sains & Melaksanakan program seperti yang terancang.
Matematik

6.6 Kos Pelaksanaan:

Kertas untuk cetakan bahan edaran / latihan pelajar.

6.7 Jadual dan Kaedah Pelaksanaan :

Aktiviti Huraian Aktiviti Kaedah Sasaran


Kenalpasti Guru mata pelajaran Senarai TOV 2008 Pelajar
pelajar yang mengenalpasti pelajar yang dirujuk dan kumpulan Tingkatan 3
gagal gagal Matematik berdasarkan pelajar dikenalpasti gagal
Matematik TOV 2008. dan direkodkan. Matematik

Sesi taklimat khas bagi pelajar Pelajar terpilih Pelajar yang

15 Panitia Matematik
Pelan Operasi Program Peningkatan

yang telah dikenalpasti untuk dikumpulkan dalam telah


menerangkan kepada mereka satu kelas untuk dikenalpasti
tentang program. diberikan taklimat
Bimbingan Pelajar diberi kelas bimbingan Kelas bimbingan Pelajar yang
Khas PMR khas sebagai pemulihan khas dalam bentuk telah
semasa waktu dalam Matematik semasa pengukuhan isi dikenalpasti
perjumpaan waktu perjumpaan. pelajaran dan
pelbagai latihan.

6.8 Penilaian Program :

Nama Pelajar : ............................................

Tingkatan : ............................................

Nama Guru : ............................................

Skor : Cemerlang (70 – 100); Baik (31 – 59); Sederhana (0 – 30)

Penilaian Markah Gred


Ujian Selaras 1
Ujian Selaras 2
Peperiksaan Pertengahan Tahun
Ujian Selaras 3
Peperiksaan Percubaan PMR

6.9 Tindakan Susulan :

Pelajar yang masih gagal, lemah atau tidak menunjukkan peningkatan markah dan
gred diberikan bimbingan kaunseling atau dirujukkan kepada guru disiplin (jika
perlu) untuk pemulihan mereka supaya kuantiti pencapaian dalam PMR dapat
dipertingkatkan.

16 Panitia Matematik