Anda di halaman 1dari 35

A.

IDENTITAS PEGAWAI

1. NIP : 19591225 198103 1 018


2. Nama Lengkap : ABDUL MAJID
3. Gelar Kesarjanaan :
4. Tempat / Tgl. Lahir : TAPIN tgl : 25
5. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
6. Agama : ISLAM
7. Status Kepegawaian : PNS
8. Jenis Kepegawaian : PNS. DO
9. Status Perkawinan : KAWIN
10. Golongan Darah : B
11. Alamat Tempat Tinggal : TAMBARANGAN
Rt.10 Rw. Tlp.
Desa/Kelurahan : TAMBARANGAN
Kab : TAPIN
12. Nomor KARPEG : C 044558 Nomor ASKES
13. Nomor Kartu Taspen : 130910149 Nomor KARIS/KARSU
14. NPWP : 15.159.486.8.733.000 Nomor Penduduk

B. PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS

1. Nota Persetujuan BAKN : II 34464236 tgl : 3


2. Pejabat Yang menetapkan : MENDIKBUD
3. Surat Keputusan CPNS : 45724/C/3/1981 tgl : 26
4. T.M.T CPNS : 1 MARET 1981
5. Pangkat / Gol. Ruang : JURU MUDA TK.I, I/B

C. Pengangkatan Sebagai PNS

1. Pejabat yang menetapkan : KA KANWIL DEPDIKBUD PROV.KAL.SEL.


2. Surat Keputusan PNS : 1056/KEP/C-4/1982 tgl : 23
3. T.M.T PNS : 1-Sep-82
4. Pangkat / Gol. Ruang : JURU MUDA TK.I, I/b
5. Sumpah / janji PNS : 018/1 15.5.9c/C/87

D. PANGKAT TERAKHIR

1. STLUD : Tingkat II
Nomor : 057/UD/II/94 tgl : 8
2. Nota Persetujuan BAKN : 13-16/02276/X/92 tgl : 2
3. Angka Kredit (Fungsional) :
4. Pejabat Yang Menetapkan : KA KANWIL DEPDIKBUD PROV.KAL.SEL.
5. Surat Keputusan Pangkat : NO.1609/KEP/C-2/98 tgl : 23
6. T.M.T Pangkat : 1 OKTOBER 1998
7. Pangkat / Gol. Ruang : PENATA MUDA TK.I, III/b
8. Jenis Kenaikan Pangkat : REGULER

E. KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR

1. Surat Kenaikan Gaji : 822.3/816-1/PEG tgl : 7


T.M.T KGB (Berkala) : Masa Kerja Ruang Gaji :
Gaji Pokok Terakhir : Rp.1.894.100
Angka Kredit (Fungsional) :

F. PENDIDIKAN TERAKHIR

1 Tingkat Pendidikan : SLTA Jurusan :


2 Pendidikan Umum : SMU
3 Nama Sekolah : SMA NEGERI RANTAU
4 Nama Diklat Struktural :
5 Nama Diklat Fungsional :
6 Nama Diklat Teknis :
7 Nama Penataran :
8 Nama Seminar :
9 Nama Suspin :
10 Nama Kursus :

G. TEMPAT BEKERJA TERAKHIR

1 Instansi Induk : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPIN


2 Instansi Tempat Bekerja : UPT. DISDIK K KECAMATAN
Departemen / Prop : KAL.SEL
Kabupaten / Kodya : TAPIN
Kecamatan : TAPIN SELATAN
Desa : TAMBARANGAN
3 Unit Kerja : UPT DISDIK KEC.TAPIN SELATAN
4 Lokasi Kerja : TAMBARANGAN
Propinsi : KAL.SEL
Kabupaten : TAPIN

H. JABATAN SAAT INI

1. Pejabat yang menetapkan :


Surat Keputusan Jabatan : tgl :
Jenis Jabatan : Struktural / Fungsional
Eselon :
Nama Jabatan :
SK Pelantikan : tgl :
T.M.T Jabatan :
Sumpah Jabatan : Sudah / Belum
bln : 12 thn : 1959

Kode Pos : 71181


KecamatanTAPIN
: SELATAN
Propinsi : KALIMANTAN SELATAN
17061 30015701
KARIS/KARSU 359423 C
Penduduk 4744/1862/1001/02/Pem

bln : 3 thn : 1981

bln : 5 thn : 1981

bln : 8 thn : 1982

bln : 8 thn : 1994


bln : 1 thn : 1993

bln : 10 thn : 1998


bln : 8 thn : 2008
erja Ruang Gaji :

IPS

bln : thn :

bln : thn :
I. RIWAYAT KEPANGKATAN

SURAT KEPUTUSAN
T.M.T PANGKAT
PANGKAT / GOL RUANG NOMOR
JURU MD TK.I, I/b 01-03-l981 45724/c/3/1981
SDA 01-09-1982 1743/KEP/C-2/1982
PENGATUR MD. II/a 01-10-1983 584/KEP/C-2/1984
PENGATUR MD.TK.I, II/b 01-04-1988 2173/KEP/C-2/1988
PENGATUR, II/c 01-10-1990 2675/KEP/C-2//1990
PENG.TK.I, II/d 01-10-1992 13-16/02276/KEP/X/92
PENATA MUDA III/a 01-10-1994 314/KEP/C-2/1995
PENATA MD.TK.I, III/b 01-10-1998 1609/KEP/C-2/1998
BERKALA 01-10-2008 822.3/8.16-1/PEG
SURAT KEPUTUSAN
TANGGAL PEJABAT YANG MENETAPKAN
26-09-1981 MENDIKBUD RI (CAPEG)
30-09-1982 KANWIL DEPDBUD (PNS)
05-04-1984 SDA (PENYESUAIAN IJAZAH)
14-09-1988 SDA
29-12-1990 SDA
02-01-1993 BAKN
17-03-1995 KANWIL DEPDBUD KAL.SEL
23-10-1998 SDA
07-08-2008 DISDIK KAB.TAPIN
J. RIWAYAT JABATAN

UNIT KERJA JENIS JABATAN ESELON NAMA JABATAN T.M.T

UPT.DISDIK KEC. STRUKTURAL V KAUR KEP. 24-4-89


TAPIN SELATN
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL PEJABAT YG MENETAPKAN
KEP/C-2 24-4-1989 KANWIL DEPDIKBUD
1989 PROP.KAL.SEL.
K. KEANGGOTAAN ORGANISASI

LAMA DALAM JABATAN


JENIS ORGANISASI NAMA ORGANISASI KEDUDUKAN / JABATAN
TGL. MULAI
AMA DALAM JABATAN
NAMA PIMPINAN TEMPAT
TGL. SELESAI
L. TANDA JASA / PENGHARGAAN / KEHORMATAN

SURAT KEPUTUSAN
NAMA TANDA JASA / PENGHARGAAN
NOMOR
URAT KEPUTUSAN
THN ASAL PEROLEHAN
TANGGAL
M. RIWAYAT DP-3 PEGAWAI

NILAI TAHUN 2008 TAHUN 2009


Kesetiaan 93 (AMAT BIK) 93 (AMAT BIK)
Prestasi 89 (BAIK) 89 (BAIK)
Tanggung Jawab 89 (BAIK) 89 (BAIK)
Ketaatan 88 (BAIk) 88 (BAIk)
Kejujuran 89 (BAIK) 89 (BAIK)
Kerjasama 88 (BAIK) 88 (BAIK)
Prakarsa 89 (BAIK) 89 (BAIK)
Kepemimpinan
NILAI TOTAL 625 625
NILAI RATA-RATA 89,28 (BAIK) 89,28 (BAIK)
TAHUN 2010
N. RIWAYAT HUKUMAN PEGAWAI

SURAT KEPUTU
JENIS HUKUMAN DESKRIPSI HUKUMAN
NOMOR
SURAT KEPUTUSAN
T.M.T
TANGGAL PEJABAT YG MENETAPKAN
O. RIWAYAT CUTI PEGAWAI

SURAT KEPUTUSAN
JENIS CUTI NOMOR TANGGAL TGL. CUTI TGL. AKHIR
ALASAN PENTING 850/056- 1/7/2010 21-07-10 31-07-2010
53/PEG
KEPUTUSAN
PEJABAT YANG MENETAPKAN
UPT.DISDSIKAM TAP.SELATAN
P. PENUGASAN KELUAR NEGERI

NEGARA TUJUAN JENIS PENUGASAN SURAT KEPUTUSAN


PEJABAT YG MENETAPKAN NOMOR
USAN LAMA PENUGASAN
TANGGAL TGL. MULAI TGL. SELESAI
Q. PENGUASAAN BAHASA

NAMA DAERAH BAHASA ASING


NAMA BAHASA KEMAMPUAN BICARA NAMA BAHASA
Aktif/Pasif
BANJAR AKTIF
BAHASA ASING
KEMAMPUAN BICARA
Aktif/Pasif
R. RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

TINGKAT PENDIDIKAN JURUSAN NAMA SEKOLAH / PTS / PTN TEMPAT

SDN SDN TAMBARANGAN TAMB.


SMP SMP TAMBARNGAN TAMB.
SMA N. IPS SMA N. RANTAU RANTAU
STTB
NAMA KEPSEK / REKTOR
NOMOR TANGGAL
HAIMI 5964 20-12-1973
HUDARI 809 1/12/1976
DRS. BASERI NAWARI ch. 065256 26-04-1980
S. RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL

LAMA PENDIDIKAN
NAMA DIKLAT TEMPAT DIKLAT PENYELENGGARA ANGKATAN
TGL. MULAI

T. RIWAYAT DIKLAT FUNGSIONAL

LAMA PENDIDIKAN
NAMA DIKLAT TEMPAT DIKLAT PENYELENGGARA ANGKATAN
TGL. MULAI

U. RIWAYAT DIKLAT TEKNIS

LAMA PENDIDIKAN
NAMA DIKLAT TEMPAT DIKLAT PENYELENGGARA ANGKATAN
TGL. MULAI

V. RIWAYAT PENATARAN

LAMA PENDIDIKAN
NAMA DIKLAT TEMPAT DIKLAT PENYELENGGARA ANGKATAN
TGL. MULAI

W. RIWAYAT SEMINAR / LOKAKARYA / SIMPOSIUM

LAMA PENDIDIKAN
NAMA DIKLAT TEMPAT DIKLAT PENYELENGGARA ANGKATAN
TGL. MULAI
LAMA PENDIDIKAN STTPP
TGL. SELESAI JAM NOMOR TANGGAL

LAMA PENDIDIKAN STTPP


TGL. SELESAI JAM NOMOR TANGGAL

LAMA PENDIDIKAN STTPP


TGL. SELESAI JAM NOMOR TANGGAL

LAMA PENDIDIKAN PIAGAM / SERTIFIKAT


TGL. SELESAI JAM NOMOR TANGGAL

LAMA PENDIDIKAN PIAGAM / SERTIFIKAT


TGL. SELESAI JAM NOMOR TANGGAL
X. RIWAYAT KURSUS DI DALAM / LUAR NEGRI

NAMA KURSUS TEMPAT KURSUS PENYELENGGARA


LAMA KURSUS PIAGAM / SERTIFIKAT
ANGKATAN TGL. TGL.
JAM NOMOR TANGGAL
MULAI SELESAI
Y. DATA ORANG TUA KANDUNG

1. Nama Ayah : HAMSI (ALMARHUM)


2. Tempat / Tgl. Lahir : Tgl. Bln Thn.
3. Pekerjaan :
11. Alamat Tempat Tinggal : TAMBARANGAN

RT : 10 RW : Telp : Kode Pos :


Desa/Kelurahan TAMBARANGAN
Kab/Kodya TAPIN
Kecamatan TAPIN SELATAN
Propinsi KAL.SEL.

1. Nama Ibu : ZAINAB (ALMARHUMAH)


2. Tempat / Tgl. Lahir : Tgl. Bln Thn.
3. Pekerjaan :
11. Alamat Tempat Tinggal : TAMBARANGAN

RT : 10 RW : Telp : Kode Pos :


Desa/Kelurahan TAMBARANGAN
Kab/Kodya TAPIN
Kecamatan TAPIN SELATAN
Propinsi KAL.SEL.

Z. DATA ISTERI / SUAMI

NAMA ISTRI TEMPAT / TGL. LAHIR PENDIDIKAN UMUM TGL. KAWIN PEKERJAAN

NORMILAYATI TAMBARANGAN, 08-12-1969 D II 6-10-1990 PNS

E. KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR

1. Surat Kenaikan Gaji :


T.M.T KGB :
Gaji Pokok Terakhir :
Angka Kredit :

H. JABATAN SAAT INI

1. Pejabat yang menetapkan :


Surat Keputusan Jabatan :
Jenis Jabatan :
Eselon :

Nama Jabatan :
SK Pelantikan :
T.M.T Jabatan :
Sumpah Jabatan :
Z.1. DATA ISTERI / SUAMI

NAMA ISTRI / SUAMI * TEMPAT / TGL. LAHIR PENDIDIKAN UMUM TGL. KAWIN

NORMILAYATI TAMBARANGAN, D II 06-10-1990


08-12-1969
PEKERJAAN

PNS
Z.2 DATA ANAK

NAMA ANAK TEMPAT / TGL. LAHIR JENIS KELAMIN

A. ANSHARI TAMB. 16-12-1991 LAKI-LAKI


A. KAUSAR TAPIN. 27-12-1993 LAKI-LAKI
NORZITA TALITHA TAPIN, 28-05-2000 PEREMPUAN
STATUS
PENDIDIKAN PEKERJAAN
KELUARGA TUNJANGAN
Anak/Angkat/Kandung/Tiri Dapat/Tidak

ANAK KANDUNG DAPAT PESANTRIN


ANAK KANDUNG DAPAT ALIAH
ANAK KANDUNG TIDAK SD