Anda di halaman 1dari 3

Apa itu Disleksia?

2- Pengamatan dan Tingkah Laku


- Keliru dengan konsep arah
 Disleksia - ketidakupayaan memperoleh - Keliru dengan konsep masa
pengetahuan daripada proses pembelajaran - Kerap terasa tertekan
akibat kesukaran mentafsir kod ayat. - Keliru memakai kasut pada kaki yang betul
 Mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah - Konsep kendiri yang rendah
walaupun mereka telah berusaha bersungguh-
sungguh 3- Kecelaruan Pandangan dan Penglihatan
 Mempunyai keupayaan intelek yang normal - Mengeja dengan tidak konsisten
 Telah mendapat ransangan dan pembelajaran - Sering meninggalkan huruf pada pangkal
yang mencukupi. perkataan
 Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak - Sering menambah huruf pada hujung
berfungsi dalam menghubungkan simbol visual perkataan
dengan bunyi. - Masalah dalam susunan huruf
 Mereka mungkin mengalami kesukaran - Sukar memahami perkataan
membaca, menulis, memahami,mengeja dan - Daya ingatan yang lemah
mengira.. - Sukar membayangkan perkataan
 Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah
4- Kemahiran Motor
Disleksia berbanding perempuan.
- Koordinasi yang lemah
Ciri-ciri Disleksia - Pergerakan pergelangan tangan yang luar
biasa
Ciri-ciri kanak-kanak disleksia ialah: - Lambat menulis
1- Umum - Tulisan yang buruk
- Perkembangan pertuturan dan bahasa yang - Sukar memegang pensel dengan betul
lambat - Sukar menggunting
- Kemahiran mengeja yang lemah - Sukar mengimbangkan badan
- Kemahiran membaca yang lemah - Sukar menyepak dengan baik
- Keliru dengan perkataan yang hamper serupa - Sukar menaiki tangga dengan betul
- Sukar mengikut arahan Kehadiran kanak-kanak disleksia biasanya tidak disedari
- Sukar menyalin oleh guru sekiranya guru tidak mempunyai
- Sukar menggunakan jalan yang berliku pengetahuan mengenai cirri-ciri disleksia. Tambahan
pula, daripada segi fizikal, kanak-kanak disleksia tidak
mengalami sebarang kecacatan lain dan tahap
kecerdasan yang normal.
Kemahiran Membaca
Jenis-jenis Disleksia
Disleksia dapat dibahagikan kepada 3 kategori iaitu:
Dalam pendidikan khas, aspek bacaan paling
1- Disleksia Visual diutamakan dan ditekankan pada peringkat awal
bersama kemahiran-kemahiran lain seperti menulis dan

Berkaitan dengan masalah kanak-kanak dalam mengira. Kebolehan membaca merupakan asas utama
menggunakan deria penglihatan. Walaupun seseorang itu mencapai kejayaan dalam kehidupan
kanak-kanak itu dapat melihat dengan baik
sehari-hari.
tetapi ia tidak dapat membezakan apa yang
dilihat ataupun menginterpretasi serta Berikut adalah 6 peringkat sebagai panduan ibu bapa /
mengingatinya. guru melatih kanak-kanak menguasai keamhiran itu
iaitu :

2- Disleksia Auditori
1- Berkenalan dengan huruf konsonan dan vokal.
Berkaitan dengan masalah kanak-kanak dalam 2- Membaca dan membunyikan dua suku kata dan
menggunakan deria pendengaran.Walaupun
ada baiknya dua suku kata itu diwarnakan.
kanak-kanak itu dapat mendengar tetapi ia
mengalami kesukaran dalam mendiskriminasikan 3- Mengeja dan membaca dua suku kata terbuka.
bunyi, membezakan persamaan dan perbezaan 4- Membaca gabungan huruf konsonan-vokal-
antara bunyi, mengenal pasti bunyi bagi
konsonan (KVK)
perkataan ataupun membahagikan perkataan
dalam suku kata. 5- Membaca perkataan yang sukar gabungan
konsonan dan vokal.
6- Membaca karangan mudah.
3- Disleksia Visual-Auditori

Kanak-kanak pada tahap kategori ini adalah agak


teruk kerana kedua-dua deria penglihatan dan Ditulis oleh : Cikgu ziela, 2010
pendengaran tidak dapat membantunya
menginterpretasi apa yang dilihat dan didengar.
Sumber : Jamila, (2005), Pendidikan Khas untuk Kanak-
kanak Istimewa,