Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBARANGAN 2
DAFTAR MURID BARU / KELAS I TAHUN AJARAN 2008 / 2009
No Nomor Kelahiran
Nama Agama Nama Orang Tua Alamat Keterangan
Urut Induk Tempat Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1158 Raudah Tambarangan 05 Januari 2001 Islam Untung Hairani Komplek CRF Tambarangan
2 1173 Aditya Candara Pratama Rantau 22 Juni 2001 Islam Hendra Tambarangan
3 1180 Fatimah Tapin 09 September 2001 Islam Herman Komplek PTPN XIII
4 1190 Muhammad Zaidi Tambarangan 23 Nopember 2000 Islam Basuni Tambarangan
5 1192 M. Yoga Lintang Pri Sudar Tapin 19 Agustus 2001 Islam Yus Sudarso Lawahan Cempaka
6 1197 Muhammad Bazzi Banjarmasin 26 Nopember 2000 Islam Arda Mili Komplek SMKN I
7 1202 Selvina Tita Sari Tapin 17 Oktober 2001 Islam Zainal Abidin Komplek SMKN I
8 1208 Akhmad Maulana Tapin 08 Desember 200 Islam Tajudin Tambarangan
9 1209 Akhmad Taufik Tapin 09 Februari 2002 Islam Slamet Hadi Tambarangan
10 1146 Muhammad Rifai Tapin 15 Mei 1999 Islam Jainal Abidin Komplek PTPN XIII
11 1211` Arinni Mukhlisah. P Tapin 02 Desember 2001 Islam Jumali,S.Pt.MP Komplek SMKN I
12 1210 Akhmad Sholahudin A Tapin 02 Desember 2001 Islam Jumali,S.Pt.MP Komplek SMKN I
13 1212 Bahjatul Aniyah Tambarangan 11 Juni 2002 Islam H. Misran Komplek RSS Tambarangan
14 1213 Diah Fatmawati Mataraman 13 juni 2002 Islam Lasdiono Komplek PTPN XIII
15 1214 Desi Raqhmawati Panggung 13 Desember 2001 Islam Marsanto Komplek RSS Tambarangan
16 1215 Dina Wulandari Rantau 18 Mei 2002 Islam Sami`an Desa Tatakan
17 1216 Elisa Nursipha Tambarangan 28 Desember 2002 Islam Hasanudin Tambarangan
18 1217 Fini Akista Dwi Utami Bondowoso 01 Agustus 2002 Islam Iswoko Tambarangan
19 1218 M.Arika Deri Tambarangan 10 Juni 2002 Islam H. Basuni Komplek RSS Tambarangan
20 1219 Muhammad Maulidi Tambareangan 07 Juni 2002 Islam Haderiansyah Tambarangan
21 1220 M. Syahrial Rasid Tambarangfan 03 Juli 2002 Islam Sudirman Komplek PTPN XIII
22 1221 M. Iqwal Liqa Tapin 21 Desember 2001 Islam A. Nudian Noor Komplek PTPN XIII
23 1222 Muhammad Syaufi Kandangan 21 April 2002 Islam Drs. Rusliansyah Jl.Munggu Raya
24 1223 Muhammad Iqbal Tambarangan 20 Nopember 2002 Islam Untung Hairani Komplek PTPN XIII
25 1224 Muhammad Zalaludin Batu Malang 14 April 2002 Islam Samsul Fajri Tambarangan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBARANGAN 2
DAFTAR MURID BARU / KELAS I TAHUN AJARAN 2008 / 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 1225 M. Ridho Anugrah Tapin 14 Februari 2002 Islam Hairul Pani Tambarangan
27 1226 Muhammad Amin Tapin 05 September 2002 Islam Rasul Tambarangan
28 1227 M. Aulia Rahman Tambarangan 24 September 2002 Islam M. Abdul Hakim Desa 18 Sawang
29 1228 M. Afif Talhah Danau Salak 20 April 2002 Islam Syamsudin Komplek PTPN XIII
30 1229 M. Syarkawi Abdan Danau Salak 07 September 2002 Islam Muhammad Syafan Komplek PTPN XIII
31 1230 Noorjannah Tambarangan 14 Mei 2002 Islam Zainuddin Jl.Munggu Raya
32 1231 Norvenda Saskia P Tambarangan 21 Mei 2002 Islam Sugianto Komplek PTPN XIII
33 1232 Nahdiah Afipah Tambarangan 17 Agustus 2002 Islam Arifin Noor Atma Tambarangan
34 1233 Niken Arinta Setiani Banjarbaru 28 Februari 2002 Islam Abdul Hakim Komplek PTPN XIII
35 1234 Nabila Nur Alimah B L Pekaloingan 09 Juni 2002 Islam Budiyono,S.Pd Komplek SMKN I
36 1235 Fitria Deswita Adelia Tapin 13 Juli 2002 Islam Ade Rahman Tambarangan
37 1236 Raniy Alfianti Tambarangan 21 Juni 2002 Islam Muhammad Subli Komplek PTPN XIII
38 1237 Renne Fahlia Putri Martapura 18 Januari 2003 Islam Fahrudin Komplek PTPN XIII
39 1238 Rahmat Hidayatulla Mandurian 02 Desember 2002 Islam Muhammad Satar Komplek PTPN XIII
40 1239 Rasyid Azis Karanganyar 17 Desember 2001 Islam Haryanto Rumintin RT 02
41 1240 Rizqia Lutphia Zahra Tapin 18 Januari 2002 Islam Sanderi Tambarangan
42 1241 Rizka Alifia Anwar Tapin 17 Februari 2002 Islam Kaspul Anwar Tambarangan
43 1242 Rabiatul Adawiyah Rawa Muning II 23 Nopember 2002 Islam Ade Mulyana Komplek SMKN I
44 1243 Risal Onesimus Palalon Banjarbaru 2 Oktober 2002 Islam Suriansyah Komplek PTPN XIII
45 1244 Salsa Bellia Athaya Tapin 23 Mei 2002 Islam Sugianor Tambarangan
46 1245 Siti Noorhidayah Tambarangan 31 Nopember 2002 Islam Rasyifaninoor Rumintin RT 02

Tambarangan, 01 April 2009


Kepala SDN Tambarangan 2

ZAINUDDIN FANANI,S.Pd
NIP. 19580101 197801 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBARANGAN 2
DAFTAR MURID BARU / KELAS I TAHUN AJARAN 2010/2011

NO NISN NAMA KELAMIN TEMPAT LAHIR TGL LAHIR ALAMAT KELAS NPSN NAMA SEKOLAH KOTA KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 AHMAD AGUNG KHARIRI L Rantau 27/05/2004 RSS Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
2 AHMAD HABIBI L Pandahan 14/07/2004 RSS Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
3 BAGUS ADITIA L Tambarangan 23/02/2004 RSS Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
4 HEKMAH AYU NURIZADTI SUDARSO P Pantai Hambawang 02/11/2003 Lawahan Cempaka 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
5 KHALIMATUS SA`DATUL AMALIYAH P Tambarangan 02/11/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
6 MUHAMMAD AGUS SUPRIYADI L Tapin 17/08/2004 Komplek PTPN XIII 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
7 MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN L Tapin 15/02/2003 Komplek PTPN XIII 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
8 MUTHIA RAHMAH P Banjarbaru 17/05/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
9 MUHAMMAD FAJAR SHADIQ L Tapin 12/08/2003 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
10 MUHAMMAD AZHARI L Martapura 30/04/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
11 M. NOVAL MULIA NOR L Tapin 02/09/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
12 MUHAMMAD YAZID L Tapin 29/03/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
13 MUHAMMAD YASIEN AL HASANI L Tambarangan 27/10/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
14 MUHAMMAD HAFIDZ ANSYARI L Tapin 11/07/2003 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
15 MIFTAHUL JANNAH P Tanah Laut 06/02/2005 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
16 MUHAMMAD SAIDI L Tambarangan 17/07/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
17 MIRANTI ELYANOOR P Tapin 16/04/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
18 MUHAMMAD AMIN L Tapin 02/10/2003 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
19 NUR INAYAH P Rantau 31/10/2003 RSS Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
20 NUR AZIZAH P Rantau 01/06/2004 Komplek PTPN XIII 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
21 NORKHALISHAH P Rantau 11/04/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
22 NIDA EL HASANAH P Tambarangan 16/02/2004 RSS Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
23 QARAMAH P Tapin 19/02/2004 Komplek PTPN XIII 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
24 QEZORATUAIN SHALLICA NAZWA P Rantau 25/09/2004 RSS Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
25 RAHMINA SA`ADAH P Martapura 07/08/2004 RSS Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
26 SITI JAMILAH P Martapura 04/09/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL
27 SITI NURHALIZA P Banjabaru 27/04/2004 Tambarangan 1 30301526 SDN TAMBARANGAN 2 TAPIN TAP-SEL

Tambarangan, 26 Oktober 2010


KEPALA SEKOLAH

ZAINUDDIN FANANI,S.Pd
NIP. 19580101 197801 1 002