Anda di halaman 1dari 6

Tabel Hukum dan Pembayaran

Kaffarat
( Denda )
﴿ ‫﴾ جدول أحكام الكفارات‬
] Indonesia – Indonesian – [ ‫إندونيسي‬

Penyusun : Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Attayyar

Terjemah : Abu Mushlih MT

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2009 - 1431
﴾ ‫﴿ جدول أحكام الكفارات‬
« ‫» باللغة الندونيسية‬

‫ عبد الله بن محمد الطيار‬. ‫ د‬.‫ أ‬: ‫تأليف‬

‫ أبو مصلح محمد طالب‬:‫ترجمة‬


‫ إيكو هاريانتو أبو زياد‬:‫مراجعة‬

2009 - 1431

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat


( Denda )

Nama
Hukum Berurutan atau
Pelanggara Jenis Denda
nya boleh memilih
n

Sumpah Memberi Memerdek Puasa tiga Wajib Boleh memilih

2
makan antara memberi
atau a kan makan atau
hari
pakaian budak pakaian atau
berturut-
sepuluh yang memerdekakan
turut
orang beriman budak, kalau tidak
miskin ada baru berpuasa

Memberi Boleh memilih


makan Memerdek antara memberi
Puasa tiga
atau a kan makan atau
hari
Nazar pakaian budak Wajib pakaian atau
berturut-
sepuluh yang memerdekakan
turut
orang beriman budak, kalau tidak
miskin ada baru berpuasa

Memberi Boleh memilih


makan Memerdek antara memberi
Ila' Puasa tiga
atau a kan makan atau
(bersumpah hari
pakaian budak Wajib pakaian atau
tidak meng berturut-
sepuluh yang memerdekakan
gauli istri ) turut
orang beriman budak, kalau tidak
miskin ada baru berpuasa

Memberi
Memerd
Puasa dua makan
e- kakan
bulan enam
Zhihar seorang Wajib Berurutan
berturut- puluh
budak
turut orang
mukmin
miskin

Orang yang Memerd Puasa dua Memberi Wajib Berurutan


merusak e- kakan bulan makan
puasa seorang berturut- enam
dengan budak puluh

3
berhubunga
n suami istri orang
mukmin turut
siang hari miskin
Rama dhan

Memerd Puasa dua


Membu nuh e- kakan bulan
-- Wajib Berurutan
orang seorang berturut-
budak turut

Denda
Memberi
karena ada Menyem
makan
penyakit -belih
enam -- Wajib Boleh memilih
atau seekor
orang
melaku-kan kambing
miskin
larangan haji

Denda
karena
Menyem Puasa sepuluh hari;
penyakit
-belih tiga hari ketika haji dan
dengan Wajib Berurutan
seekor tujuh hari ketika sudah
mening-
kambing pulang ke keluarga
galkan wajib
haji

Denda Menyem Puasa sepuluh hari; Wajib Berurutan


karena ada -belih tiga hari ketika haji dan
hala-ngan seekor tujuh hari ketika sudah
dari kambing pulang ke keluarga
melanjut
kan ibadah
haji, denda
haji tamattu'

4
dan qiran

Menyem
-belih
hewan Memperki- Berpuasa
Denda yang rakan satu hari
membu-nuh sejenisn harga untuk tiap
binatang ya dan hewan orang
buruan yang membag yang miskin
Wajib Boleh memilih
ada i-kan dibunuh, sebagai
padanan- dagingn kemudian ganti dari
nya / ya uangnya memberi
jenisnya kepada dibelikan makan
fakir makanan mereka
miskin di
mekah

Memperkirakan Berpuasa
Denda harga hewan yang satu hari
membu-nuh dibunuh, kemudian untuk tiap
binatang mengeluarkan uang orang
buruan yang sebanyak harga miskin
Wajib Boleh memilih
tidak ada hewan itu dan sebagai
padanan- dibelikan makanan ganti dari
nya / kemudian dibagikan memberi
jenisnya kepada orang-orang makan
miskin mereka

Puasa sepuluh hari, tiga


Berhubunga Badanah
hari ketika haji dan
n suami istri (Sapi
tujuh hari ketika sudah Wajib Berurutan
sebelum atau
kembali kepada
tahallul awal Unta)
keluarga

5
Hukum
Pohon-
pohon di Kalau dia sanggup menggantinya
makkah dan maka dia harus menggantinya,
Sunat -
madinah tapi kalau tidak sanggup maka
serta hewan tidak ada denda lainnya
buruan di
madinah

Bersedekah sebanyak satu dinar


Meng-gauli
atau setengahnya ( kira-kira
istri ketika Sunat -
harganya sama dengan 119 riyal
haid
atau 59,5 riyal )

Sumber :

Buku Irsyadat fi Ahkaam al-Kaffaraat