Anda di halaman 1dari 5

Doa Sebelum Belajar dan curahkan kepada kami khazanah-

‫ن‬
َ ِ ‫خَزآئ‬َ ‫شْر ع َل َي َْنا‬ ُ ْ ‫َوان‬
Dengan asma AllahYang Maha Pengasih
‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu
dan Maha Penyayang wahai Yang Maha Pengasih dari segala ‫م‬ َ ‫ك َياا َْر‬
َ ‫ح‬ َ ِ ‫مت‬
َ ‫ح‬
ْ ‫ك ب َِر‬ َ ‫م‬ ِ ْ‫ع ُل ُو‬
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada
Rasulullah dan keluarganya
‫اللهم صل على محمد‬ yang mengasihi.
،‫ن‬ َ ْ ‫مي‬ِ ‫ح‬
ِ ‫الّرا‬
‫وآل محمد‬
Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya
kebingungan
‫ن‬ْ ‫م‬ ِ ‫جِني‬ ْ ِ‫خر‬ ْ َ‫م ا‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
ْ ِ ‫ما‬ َ ُ ‫ظ ُل‬،
ِ ‫ت الوَهْم‬ Doa Sebelum Belajar
ْ ْ ِ‫وَا َك ْر‬
ِ ‫مِني ب ِن ُوْرِ الَفهْم‬
dan muliakan aku dengan cahaya
pemahaman
Dengan asma AllahYang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang
‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫ب‬
َ ‫وا‬ َ ْ ‫ح عَل َي َْنا ا َب‬ ْ َ ‫م افْت‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-
pintu rahmat-Mu
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada
Rasulullah dan keluarganya
‫اللهم صل على محمد‬
‫ك‬َ ِ ‫مت‬ َ ‫ح‬ْ ‫َر‬ ‫وآل محمد‬
dan curahkan kepada kami khazanah-
khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu
‫ن‬َ ِ ‫خَزآئ‬ َ ‫شْر ع َل َي َْنا‬ ُ ْ ‫َوان‬ Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya
kebingungan
‫ن‬ْ ‫م‬ ِ ‫جِني‬ ْ ِ‫خر‬ ْ َ‫م ا‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
wahai Yang Maha Pengasih dari segala
yang mengasihi.
‫م‬َ ‫ح‬َ ‫ك َياا َْر‬ َ ِ ‫مت‬ َ ‫ح‬
ْ ‫ك ب َِر‬ َ ‫م‬ ِ ْ‫ع ُل ُو‬ ِ ‫ت الوَهْم‬
ْ ِ ‫ما‬ َ ُ ‫ظ ُل‬،
،‫ن‬ َ ْ ‫مي‬ ِ ‫ح‬ ِ ‫الّرا‬ ْ ْ ِ‫وَا َك ْر‬
ِ ‫مِني ب ِن ُوْرِ الَفهْم‬
dan muliakan aku dengan cahaya
pemahaman
‫ب‬
َ ‫وا‬ َ ْ ‫ح ع َل َي َْنا ا َب‬ ْ َ ‫م افْت‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-
pintu rahmat-Mu
Doa Sebelum Belajar ‫ك‬َ ِ ‫مت‬ َ ‫ح‬ْ ‫َر‬
Dengan asma AllahYang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang
‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ dan curahkan kepada kami khazanah-
khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu
‫ن‬َ ِ ‫خَزآئ‬ َ ‫شْر ع َل َي َْنا‬ ُ ْ ‫َوان‬
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada
Rasulullah dan keluarganya
‫اللهم صل على محمد‬ wahai Yang Maha Pengasih dari segala
yang mengasihi.
‫م‬َ ‫ح‬َ ‫ك َياا َْر‬ َ ِ ‫مت‬َ ‫ح‬ ْ ‫ك ب َِر‬ َ ‫م‬ ِ ْ‫ع ُل ُو‬
‫وآل محمد‬ ،‫ن‬ َ ْ ‫مي‬ ِ ‫ح‬ ِ ‫الّرا‬
Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya
kebingungan
‫ن‬ْ ‫م‬ ِ ‫جِني‬ ْ ِ‫خر‬ ْ َ‫م ا‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
ْ ِ ‫ما‬ َ ُ ‫ظ ُل‬،
ِ ‫ت الوَهْم‬ Doa Sebelum Belajar
ْ ْ ِ‫وَا َك ْر‬
ِ ‫مِني ب ِن ُوْرِ الَفهْم‬
dan muliakan aku dengan cahaya
pemahaman
Dengan asma AllahYang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang
‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫ب‬َ ‫وا‬َ ْ ‫ح عَل َي َْنا ا َب‬ْ َ ‫م افْت‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-
pintu rahmat-Mu
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada
Rasulullah dan keluarganya
‫اللهم صل على محمد‬
َ ِ ‫مت‬
‫ك‬ َ ‫ح‬ْ ‫َر‬ ‫وآل محمد‬
Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya
kebingungan
‫ن‬ْ ‫م‬ ِ ‫جِني‬ ْ ِ‫خر‬ ْ َ‫م ا‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
ْ ِ ‫ما‬ َ ُ ‫ظ ُل‬،
ِ ‫ت الوَهْم‬
ْ ْ ِ‫وَا َك ْر‬
ِ ‫مِني ب ِن ُوْرِ الَفهْم‬
dan muliakan aku dengan cahaya
pemahaman
‫ب‬
َ ‫وا‬ َ ْ ‫ح عَل َي َْنا ا َب‬ ْ َ ‫م افْت‬ ّ ُ‫َالل ّه‬
Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-
pintu rahmat-Mu
‫ك‬َ ِ ‫مت‬ َ ‫ح‬ْ ‫َر‬
dan curahkan kepada kami khazanah-
khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu
‫ن‬َ ِ ‫خَزآئ‬ َ ‫شْر ع َل َي َْنا‬ ُ ْ ‫َوان‬
wahai Yang Maha Pengasih dari segala
yang mengasihi.
‫م‬
َ ‫ح‬َ ‫ك َياا َْر‬ َ ِ ‫مت‬ َ ‫ح‬
ْ ‫ك ب َِر‬ َ ‫م‬ ِ ْ‫ع ُل ُو‬
،‫ن‬ َ ْ ‫مي‬ ِ ‫ح‬ ِ ‫الّرا‬

Bismillâhir Rahmânir Rahîm


Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi, wa akrimnî bi nûril fahmi. Allâhummaftah


‘alaynâ abwâba rahmatika, wansyur ‘alaynâ khazâina ‘ulûmi- ka birahmatika yâ
Arhamar râhimîn.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya
pemahaman. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, dan curahkan
kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha
Pengasih dari segala yang mengasihi.

Amin....
Doa Cepat Tanggap dalam Memahami Ilmu :

Doa Setelah Belajar :

Allahumma alhimni ‘ilman a’rifu bihi awamiraka wa a’rifu bihi nawahiyaka warzuqni.
Allahumma balagata fahman nabiyyina wa fasahata hifzil mursalina wa sur’ata ilhamil
malaikatil muqarrabina wa akrimni. Allahumma binuril ‘ilmi wa sur’atil fahmi wa
akhrijni min zulumatil wahmi waftahli abwaba rahmatika wa ‘allimni israra hikmatika
ya rabbal ‘alamina.

Allahumma inni astaudi’uka ma ‘allamtanihi fardudhu ilayya ‘inda hajati ilaihi wa laa Artinya: “Ya Allah ilhamilah saya dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk semua
tansanihi ya rabbal ‘alamina. suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Berikanlah kepadaku ya
Allah, kefahaman yang mendalam dari para nabi. Dan kefasihan hafalan para Rasul.
Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan pada-Mu apa yang telah Engkau Dan cepatnya ilmu para Malaikat yang dekat dengan-Mu. Dan karuniakanlah kepadaku
ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah padaku saat aku membutuh¬kannya dan ya Allah dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam memahaminya. Dan
janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam.” keluarkanlah saya dari kgelapan keraguan. Dan bukalah untukku semua pintu rahmat-
Mu dan ajrakanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.”

Doa Ketika akan Memasuki Ujian:


Aku ridlo Alloh sebagai Tuhanku
‫سلِم ِدْينًا‬ ْ‫ل‬ِ ‫َوبا‬،
WABIL ISLAAMIDIINA
Dan agama Islam itu sebagai agamaku,
ً ‫سْو‬
‫ل‬ ُ ‫حّمٍد َنِبّيًا َوَر‬
َ ‫وِبُم‬
WABIMU_HAMMADIN NABIYYAWWAROSUULAA
Dan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Utusan Alloh
(HR. Achmad no.18199, Ibnu Maajah no.3860)
& kitab Al-Adzkaar An-Nawawy halaman 74

Rabbana atinaa mil ladunka rahmatan wa hayyi’ lana min amrina rasyada. DO'A SEBELUM BELAJAR 03
‫عْلًما‬
ِ ‫ب ِزْدِني‬ ّ ‫َر‬،
Artinya: “Ya Allah, Tuhan kami berilah kami di sisi-Mu suatu rahmah, dan persiapkan ROBBII ZIDNII 'ILMAA
kami mengenai urusan kami dengan petunjuk-Mu.” Ya Alloh Tambahkanlah aku ilmu
‫ي َفْهًما‬ْ ‫َواْرُزْقِن‬
DO'A SEBELUM BELAJAR 01 WARZUQNII FAHMAA
Do'a Awal Majlis Dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya
َ ‫عْوُذ ِب‬
‫ك‬ ُ ‫َألّلُهّم ِإّنى َأ‬ َ ‫حْي‬
‫ن‬ ِ ‫صاِل‬
ّ ‫ن ال‬ َ ‫ي ِم‬
ْ ‫جَعْلِن‬
ْ ‫َوا‬
ALLOHUMMA INNII A’UDZUBIKA WAJ'ALNII MINASH-SHOOLI_HIIN
Ya Alloh aku mohon perlindunganMu Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang shooli_h
‫ل‬
ّ‫ض‬ َ ‫ل َأْو ُأ‬ ّ‫ض‬ ِ ‫ن َأ‬ ْ ‫َأ‬
AN ADLILLA AU UDLOLLA َ ‫ب اْلَعاَلِمْي‬
‫ن‬ ّ ‫آمين يا َر‬
dari tersesat atau disesatkan AMIIN YA ROBBAL 'AALAMIIN
‫ل‬
ّ ‫ل َأْو ُأَز‬ّ ‫َأْو َأِز‬ Ya Alloh kabulkanlah do'aku ini
AU AZILLA AU UZALLA
atau dari terpeleset atau dipelesetkan/dipalingkan DO'A SEBELUM BELAJAR 03
َ‫ظَلم‬
ْ ‫ظلَِم َأْو ُأ‬
ْ ‫َأْو َأ‬ ْ ‫صْدِر‬
‫ي‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ح ِل‬ ْ ‫شَر‬
ْ ‫با‬ ّ ‫َر‬
AU ADHLIMA AU UDHLAMA ROBBISYRO_HLII SHODRI
atau dari berbuat dholim atau didholimi Ya Tuhanku lapangkanlah dadaku,
ّ ‫عَل‬
‫ي‬ َ ‫ل‬ َ ‫جَه‬ْ ‫ل َأْو ُي‬
َ ‫جَه‬ ْ ‫َأْو َأ‬ ْ ‫ي َأْمِر‬
‫ي‬ ْ ‫سْرِل‬ّ ‫َوَي‬
AU AJHALA AU YUJHALA ‘ALAYYA. WAYASSIRLII AMRII
atau dari berbuat bodoh atau dibodohi dan mudahkanlah untukku urusanku,
‫رواه أبو داود‬ ْ ‫ساِن‬
‫ي‬ َ ‫ن ِل‬
ْ ‫عْقَدًة ِم‬ُ ‫ل‬ْ ‫حُل‬
ْ ‫َوا‬
(24 ‫)الذكار ص‬ WA_HLUL ‘UQDATAMMILLISAANII
(HR Abu Dawud) dan lepaskanlah ikatan (kekakuan) lidahku,
kitab Al-Adzkaar An-Nawawy halaman 24 ْ ‫َيْفَقُهْوا َقْوِل‬
‫ي‬
YAFQOHUU QOULII
DO'A SEBELUM BELAJAR 02 supaya mereka mengerti perkataanku
‫ل َربًّا‬
ّ ‫ت با‬
ُ ‫ضْي‬
ِ ‫َر‬،
RODLIITU BILLAAHIROBBAA (QS. Toha Juz;16 Ayat;25-28 Surat;20)
Hanya milikMulah segala kemuliaan atas segala keadaan
DO'A SEBELUM BELAJAR 04 (HR At Tirmidzi)
‫عْلًما‬ ِ ‫ي‬ ْ ‫ب ِزْدِن‬ ّ ‫َر‬، kitab Tawajjuhaat halaman 70
ROBBI ZIDNII ‘ILMAA
Ya Alloh Tambahkanlah ilmuku
ْ ‫ي ِرْزِق‬
‫ي‬ ْ ‫ي ِف‬ْ ‫سْع ِل‬ ِ ‫َوَو‬،
WA WASSI'LII FI RIZQII
luaskanlah rizqiku
‫ي‬ْ ‫ي ِفْيَما َرَزْقَتِن‬ ْ ‫ك ِل‬ْ ‫َوَباِر‬،
WA BAARIKLII FIIMAA ROZAQTANII
dan berkahilah rizqi yang telah Engkau berikan kepadaku
ْ‫عَباِدك‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ي ُقُلْو‬ ْ ‫حُبْوًبا ِف‬
ْ ‫ي َم‬ْ ‫جَعْلِن‬ ْ ‫َوا‬،
WAJ'ALNII MA_HBUUBAN FII QULUUBI 'IBAADIK
jadikanlah aku orang yang dicintai dalam hati ham-bahMu
‫عُيْوِنِهْم‬ ُ ‫ي‬ ْ ‫عِزْيًزا ِف‬ َ ‫َو‬،
WA ‘AZIIZAN FII 'UYUUNIHIM
serta mulia dalam pandangan mereka
‫خَرِة‬ ِ‫ل‬ َ ‫جْيًها ِفي الّدْنَيا َوْا‬ ِ ‫ي َو‬ ْ ‫جَعْلِن‬ْ ‫َوا‬,
WAJ'ALNII WAJIIHAN FID DUN-YAA WAL AAKHIROH
Jadikanlah aku terpandang di dunia dan akhirat
َ ‫ن اْلُمَقّرِبْي‬
‫ن‬ َ ‫َوِم‬،
WA MINAL MUQORROBIIN
dan termasuk orang-orang yang dekat denganMu
‫ل‬
ِ ‫َياَكِثْيَرالّنَوا‬،
YAA KATSIIRON NAWAAL
wahai dzat yang banyak memberi
‫ل‬
ِ ‫ن اْلِفَعا‬ َ‫س‬ َ‫ح‬َ ‫َيا‬،
YAA _HASANAL FI'AAL
Wahai dzat yang baik (sempurna) dalam segala urusan
‫ل‬
ٍ ‫لَزَوا‬ َ ‫َياَقاِئًماِب‬،
YAA QOO-IMAM BILAA ZAWAAL
Wahai dzat yang tegap berdiri (berkuasa) tanpa tergelincir (turun tahta)
‫ل‬
ٍ ‫َياُمْبِدًأ ِبلَ ِمثَا‬،
YAA MUBDI'AN BILAA MITSAAL
Wahaai dzat yang memulai tanpa ada satu contoh
‫حْمُد َوَلكَ اْلِمّنُة‬ َ ‫ك اْل‬َ ‫َفَل‬,
FALAKAL _HAMDU WALAKAL MINNAH
Hanya bagiMu segala puji dan segala anugrah
‫ل‬
ٍ ‫حا‬ َ ‫ل‬ ّ ‫عَلى ُك‬ َ ‫ف‬ ُ ‫شَر‬ ّ ‫ك ال‬َ ‫َوَل‬
WALAKASy- SYAROFU ‘ ALAA KULLI _HAAL