CARITA BODOR SUNDA

HERMAN ZAMBECK

sanggeus kabeh baralik si Ohel masih keneh diuk na karpet. bari untungna teh uing make sarung jeung teu make kolor.TAHLILAN Dina hiji mangsa si Himar jeung si Ohel balik sholat magrib ti masjid. Si Himar : rek Kamana sia teh meuni rusuh kitu ? Si Ohel : ieu yeuh geus teu kuat nyeri beuteung rek modol heula ka imah. meuni kandel sareng haneut kieu. bade di ical moal bu karpetna ? Pribumi : ah moal di ical da eta mah karpet nu tatanggi. bari ngageremet na jero hate. Basa geus sababaraha jam ti harita pribumi naros ka si Ohel nu masih keneh diuk na karpet . jadi sora hitut nu brat-bret-brot tina bujur uing rada samar jeung teu pati kadangueun ku batur. engkin ku abdi di peser dua ratus rebu. Caritana tahlilan beres. Si Himar : ah engke we modol mah tahan heula. jeung geus meunang jomet. kenggeng nambut ieu oge. malah basa di ajak balik bareng ku si Himar si Ohel nitah balik ti heula ka si Himar. geus beres ieuh tahlilana. Pribumi : jang teu acan uih ? Si Ohel : muhun bu ieu teh keur ngararaoskeun karpet. Tungtungna mah si Ohel kapaksa milu jeung si Himar tahlilan di imahna pak RT. terus pribumi ngabagi-bagikeun besek kadaharan sareng kueh jang nu tahlilan. . Si Ohel : ical lah ka abdi. Si Himar : nya¶ atuh mun kitu mah saya rek balik ti heula. Si Himar : Hel hayu ah urang balik bareng. tungtungna mah gaburusut dina karpet nu keur di diukan. jadi teu keuna kana samping paranti sholat. si Ohel katinggali bagun rusuh rek balik ka imahna tapi ku si Himar di jewang lengeun kencana. meuni sae kieu nya karpet teh. sajeroning tahlilan beuteung si Ohel pupurilitan geus teu kuat nahan eusi peujit nu geus sabrol-broleun. Si Ohel : ah maneh we balik ti heula. Si Ohel : haduh untungna nu tahlilal teh tararik sorana. saya mah rek aya perlu heula ka pribumi yeuh. hayu urang ngilu tahlilan heula di imah pak RT. bari pok nyarita .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful