CARITA BODOR SUNDA

HERMAN ZAMBECK

jadi teu keuna kana samping paranti sholat. tungtungna mah gaburusut dina karpet nu keur di diukan. bari untungna teh uing make sarung jeung teu make kolor. Si Ohel : ah maneh we balik ti heula. Si Himar : ah engke we modol mah tahan heula. geus beres ieuh tahlilana. jadi sora hitut nu brat-bret-brot tina bujur uing rada samar jeung teu pati kadangueun ku batur. sanggeus kabeh baralik si Ohel masih keneh diuk na karpet. saya mah rek aya perlu heula ka pribumi yeuh. Basa geus sababaraha jam ti harita pribumi naros ka si Ohel nu masih keneh diuk na karpet . jeung geus meunang jomet. bari pok nyarita . sajeroning tahlilan beuteung si Ohel pupurilitan geus teu kuat nahan eusi peujit nu geus sabrol-broleun. hayu urang ngilu tahlilan heula di imah pak RT. bade di ical moal bu karpetna ? Pribumi : ah moal di ical da eta mah karpet nu tatanggi. kenggeng nambut ieu oge.TAHLILAN Dina hiji mangsa si Himar jeung si Ohel balik sholat magrib ti masjid. Si Himar : rek Kamana sia teh meuni rusuh kitu ? Si Ohel : ieu yeuh geus teu kuat nyeri beuteung rek modol heula ka imah. meuni sae kieu nya karpet teh. bari ngageremet na jero hate. Si Himar : Hel hayu ah urang balik bareng. si Ohel katinggali bagun rusuh rek balik ka imahna tapi ku si Himar di jewang lengeun kencana. meuni kandel sareng haneut kieu. Caritana tahlilan beres. malah basa di ajak balik bareng ku si Himar si Ohel nitah balik ti heula ka si Himar. Si Himar : nya¶ atuh mun kitu mah saya rek balik ti heula. Pribumi : jang teu acan uih ? Si Ohel : muhun bu ieu teh keur ngararaoskeun karpet. Tungtungna mah si Ohel kapaksa milu jeung si Himar tahlilan di imahna pak RT. terus pribumi ngabagi-bagikeun besek kadaharan sareng kueh jang nu tahlilan. engkin ku abdi di peser dua ratus rebu. Si Ohel : haduh untungna nu tahlilal teh tararik sorana. . Si Ohel : ical lah ka abdi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful