CARITA BODOR SUNDA

HERMAN ZAMBECK

Si Himar : ah engke we modol mah tahan heula. Si Himar : Hel hayu ah urang balik bareng. bari untungna teh uing make sarung jeung teu make kolor. bari ngageremet na jero hate. jadi teu keuna kana samping paranti sholat. terus pribumi ngabagi-bagikeun besek kadaharan sareng kueh jang nu tahlilan. Si Himar : rek Kamana sia teh meuni rusuh kitu ? Si Ohel : ieu yeuh geus teu kuat nyeri beuteung rek modol heula ka imah. Pribumi : jang teu acan uih ? Si Ohel : muhun bu ieu teh keur ngararaoskeun karpet. jadi sora hitut nu brat-bret-brot tina bujur uing rada samar jeung teu pati kadangueun ku batur. sajeroning tahlilan beuteung si Ohel pupurilitan geus teu kuat nahan eusi peujit nu geus sabrol-broleun. meuni sae kieu nya karpet teh. bari pok nyarita .TAHLILAN Dina hiji mangsa si Himar jeung si Ohel balik sholat magrib ti masjid. tungtungna mah gaburusut dina karpet nu keur di diukan. bade di ical moal bu karpetna ? Pribumi : ah moal di ical da eta mah karpet nu tatanggi. kenggeng nambut ieu oge. geus beres ieuh tahlilana. malah basa di ajak balik bareng ku si Himar si Ohel nitah balik ti heula ka si Himar. Si Himar : nya¶ atuh mun kitu mah saya rek balik ti heula. hayu urang ngilu tahlilan heula di imah pak RT. Si Ohel : haduh untungna nu tahlilal teh tararik sorana. sanggeus kabeh baralik si Ohel masih keneh diuk na karpet. meuni kandel sareng haneut kieu. . saya mah rek aya perlu heula ka pribumi yeuh. jeung geus meunang jomet. Si Ohel : ical lah ka abdi. Tungtungna mah si Ohel kapaksa milu jeung si Himar tahlilan di imahna pak RT. si Ohel katinggali bagun rusuh rek balik ka imahna tapi ku si Himar di jewang lengeun kencana. Caritana tahlilan beres. Basa geus sababaraha jam ti harita pribumi naros ka si Ohel nu masih keneh diuk na karpet . Si Ohel : ah maneh we balik ti heula. engkin ku abdi di peser dua ratus rebu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful