CARITA BODOR SUNDA

HERMAN ZAMBECK

tungtungna mah gaburusut dina karpet nu keur di diukan. Si Himar : Hel hayu ah urang balik bareng.TAHLILAN Dina hiji mangsa si Himar jeung si Ohel balik sholat magrib ti masjid. Si Himar : rek Kamana sia teh meuni rusuh kitu ? Si Ohel : ieu yeuh geus teu kuat nyeri beuteung rek modol heula ka imah. si Ohel katinggali bagun rusuh rek balik ka imahna tapi ku si Himar di jewang lengeun kencana. kenggeng nambut ieu oge. jadi teu keuna kana samping paranti sholat. . engkin ku abdi di peser dua ratus rebu. bari pok nyarita . hayu urang ngilu tahlilan heula di imah pak RT. Si Ohel : haduh untungna nu tahlilal teh tararik sorana. meuni sae kieu nya karpet teh. meuni kandel sareng haneut kieu. sajeroning tahlilan beuteung si Ohel pupurilitan geus teu kuat nahan eusi peujit nu geus sabrol-broleun. bari untungna teh uing make sarung jeung teu make kolor. Si Ohel : ah maneh we balik ti heula. Tungtungna mah si Ohel kapaksa milu jeung si Himar tahlilan di imahna pak RT. bade di ical moal bu karpetna ? Pribumi : ah moal di ical da eta mah karpet nu tatanggi. saya mah rek aya perlu heula ka pribumi yeuh. Si Ohel : ical lah ka abdi. Pribumi : jang teu acan uih ? Si Ohel : muhun bu ieu teh keur ngararaoskeun karpet. geus beres ieuh tahlilana. terus pribumi ngabagi-bagikeun besek kadaharan sareng kueh jang nu tahlilan. Caritana tahlilan beres. Si Himar : nya¶ atuh mun kitu mah saya rek balik ti heula. sanggeus kabeh baralik si Ohel masih keneh diuk na karpet. Si Himar : ah engke we modol mah tahan heula. bari ngageremet na jero hate. jeung geus meunang jomet. malah basa di ajak balik bareng ku si Himar si Ohel nitah balik ti heula ka si Himar. jadi sora hitut nu brat-bret-brot tina bujur uing rada samar jeung teu pati kadangueun ku batur. Basa geus sababaraha jam ti harita pribumi naros ka si Ohel nu masih keneh diuk na karpet .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful