WAR¡8AN KEPELBAGA¡AN

BUDAYA D¡ MALAY8¡A
MUZ¡K. ALAT MUZ¡K. TAR¡AN.
KRAFTANGAN DAN
PERMA¡NAN WAR¡8AN. 8EN¡
B¡NA DAN 8EN¡ LUK¡8AN
Muzik dan alat muzik
º Ghazal
º Alat muzik
Gambus. gong
º Dondang sayang
º Hadrah
º Natheswaran
Tarian
º Zapin
º Joget
º 8inga
º 8umazau
º Ngajat
º Bharatanatyan
Kraftangan
º Pasu
º Tekat
º Bekas dari mengkuang
º Bekas Rotan
Permainan
º Gasing
º Congkak
º Galah panjang
º Wau
º Batu seremban
8eni Bina
º Penting kerana menunjukkan
kreativiti seseorang
º Mempunyai nilai-nilai sejarah yang
perlu dipelihara agar ia tidak
dilupakan
º Contoh seni bina yang terdapat di
Malaysia ialah Muzium Diraja Kuala
Kangsar. Perak. ¡stana Budaya.
Bangunan 8ultan Abdul 8amad.
Menara Kuala Lumpur dan
sebagainya.
Kepentingan 8eni Bina
1. Melambangkan identiti
masyarakat
2. 8ebagai Mercu tanda
3. Mengekalkan sejarah silam
8eni bina mengikut
kaum
8eni lukisan
º 8eni ukiran yang paling halus
ialah hasil tangan yang kreatif
dab berdaya tinggi
º Contoh lukisan dan ukiran
pelbagai kaum
º Khat . Kaligrafi dan Ranggoli
8OALAN
KE8¡MPULAN
TAMAT

:/,3,,92:
W ,, W ,92: ,2-:8 43

/7.7.3 W ..3 .38. W .908.W 43/.

7.53 W 409 .3 W .%.

$:2.W W W W $3.7.3 ..9.3.9 ..9.: .

7203:.9 0.3.3 W W W W !.19.3 .8#49.7.3 0.8/.8: %0.

!072.: .9:80702-. .3 .3 ..3.3 W W W W W .83 43.3.5.

9/ .  .3 507:/50.3.7.7./  03.3..3 W 025:3.3.:.  .2.. W !039307.::27..$033..7... /:5..3907/.5. .9.80.3 80-.:.3:3.3.7 !07.203:3:..3 70. 3..7.3-/:$.3 W 4394803-3.3$:9.38. 89..9/.:25:7/.:/.8...9808047..

 030.3/.8.380.8..7.3.3$033.:9.7.3/0399 2.2-.07.2 ...9  $0-.  0.050393.

.

:2 .203:9 .$03-3.

.

9 .1/.3 W $03:7.:2 W .3..3.--07/.:8 .35.3.93 W 4394:8..3:7.370.3 50-.3#.$03:8.34 .89.91 /..3.7...3/.

.

.

.

$  .

.

.

.

.

.

$!& .

%% .