P. 1
Buku Gaya Penulisan UMS

Buku Gaya Penulisan UMS

|Views: 350|Likes:
Dipublikasikan oleh Samsudin Laupa

More info:

Published by: Samsudin Laupa on Nov 20, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

Sections

  • Bagi Pelajar Sains Sosial:
  • Bagi Pelajar Sains:
  • Pelajar Sains Sosial:
  • Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh
  • Peringatan² Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan
  • FORMAT BIBLIOGRAFI
  • FORMAT RUJUKAN
  • PENYERAHAN TESIS
  • RUJUKAN
  • TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS

Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (´««..µ) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) ²Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ««) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B«..)

Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah

: Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan

b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana

: Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan

1.

Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut:

1.1

Tajuk Tesis/Disertasi ² Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan µ....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....µ

Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

µ 1. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.Gaya Penulisan UMS 1.. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian...Segala nukilan. 1. 6 . Biasanya 5 kata kunci sahaja. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan µ. Begitulah sebaliknya.. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.4 Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic)...5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Dedikasi tidak dibenarkan.

. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.. teknologi menangkap ikan. peranan golongan pemodal.. taraf sosioekonomi komuniti nelayan. 7 . bilangan nelayan dan bot menangkap ikan.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat hulu sahaja seperti status sumber marin. jumlah pendaratan sumber marin.. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat hiliran seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.

due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the upstream level. the sosio-economic level of fishermen in their community. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the upstream level of the fishery industry. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards upstream issues. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. 1786-2000. Hence. this has affected the attention on the issues at the downstream level.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. which have occasionally been marginalized 8 .

Contoh: Masyarakat akademik.7 Isi Kandungan Semua tajuk.Gaya Penulisan UMS 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. kemiskinan. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. permasalahan 1. peribumi. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. 9 .

PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.1.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.1.2.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.

lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. Rajah membawa maksud graf. gambar. gambar rajah. beserta dengan muka surat. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . foto. sketsa. contengan.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.Gaya Penulisan UMS 1. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks.

12 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .

9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.Gaya Penulisan UMS 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 .11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2.Gaya Penulisan UMS 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). kanan dan bawah. :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

1. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994 . Banyak change sudah berlaku . BAB 2 38mm dari birai kiri.. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 .Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. SOROTAN LITERATUR 2. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.

2. 3.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. pernyataan masalah kajian. objektif dan hipotesis.5 Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.2 2. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.6 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. 2. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 . Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.Gaya Penulisan UMS 2. 2.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.4 2.

S. nama keluarga sahaja digunakan. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. (Misalnya nama pengarang pada judul. Contoh: a.1. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: 20 .C.Latham.L.J. M. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.N. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. & Kinoti S. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu. E. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.Stephenson.Gaya Penulisan UMS 3. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. 1965: 34) - - b. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Jika lebih dari dua orang pengarang. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.. Adams. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.

Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998a) (Cheah. 1992: 23) f. 1994.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al. Contoh pelajar Sains: (Ahmat.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Bagi pengarang Melayu.th. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.th.: 7) *Nota: t.th. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998b: 118) e. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. 1994: 35 d. 21 . Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. 1998a: 77) (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.

rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1992. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.1. .Gaya Penulisan UMS g.). sistem ini digunakan untuk memberi 22 . Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Selain itu juga. Mohd Sarim. 1998a. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Cheah.). ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1998b: 15) h.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan² Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Mohd Sarim. 2001:3. 1992: 12. 1998a: 25. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Bagi rujukan tanpa pengarang. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir).

halaman (. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. tempat (:) noktah bertindih. edisi (. hendaklah ditulis Ibid. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma.) koma. tahun (. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) noktah.) koma. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.) koma. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. judul-italic (.) koma.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. c. 23 . penerbit (. Jika rujukan berikutnya.

.2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah.3. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Semasa beliau tinggal di asrama. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi... 2.9. hlm. 24 .. Ibid.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. 1998. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. 63.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: .. Ibid. 3. hlm....

Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Di bawah pentadbiran BMA. cit. Contoh: . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. cit. Penggunaan op... Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Where ever we look there is destruction. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. 25 . Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.1. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.Gaya Penulisan UMS 3. Julai 19462. Perkataan op. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. far beyond more repair.

. cit. Julai 1946. op. op. 18. hlm.. hlm.M. hlm. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956.. cit. Sabah The First 100 Years. Sabah The Land Below The Wind.M. cit.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. heavilly damaged. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. as the end of the war approached. Bhd. hlm 31-32. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1.M. Supriya Bhar. 1982. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. including Jesselton. hlm. Singapore:Malaya Publishing House. Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. 3 4 5 6 7 26 . Bhd. Juga lihat H.Gaya Penulisan UMS Sementara itu. 33.. were now almost non-existent.. 14 H. op.M.. 1988. Baker.. Sandakan One Hundred Years 1879-1979 .. hlm.. 197. (tiada tahun & tiada penerbitan).4000. Baker. 2 Peter Chay. Baker.Communition never good. cit.. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. Cecilia Leong. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H... 1965.. sila lihat Peter Chay. Ibid.. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn..000. 37. H.

data mentah. Perkataan ´LAMPIRANµ diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . Setiap lampiran harus disertakan tajuk. peta. surat.Gaya Penulisan UMS 3. laporan-laporan berkaitan.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. program komputer dan sebagainya. foto. statistik.

48AVR3MTH (-3.608 0.575)* (-2.3821BR7DAY (-3.934)* (3. Model 1: KLSECI = 0.4461 IBR 7 DAY 0.274IBR7DAY (-2.549AVR3MTH -0.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.335 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.055)* 28 .696)* Model 3: KEWANGAN = 1.403)* 0.084)* (5.308TBIL3MTH + 0.824 0.384TBIL3MTH + (-5.

Tahun diterbitkan. Tajuk Penerbitan.2 Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Kerajaan Negeri Sabah. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. 2. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. 874/466-Immigration.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. Tempat diterbitkan. 1. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. C. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). 2. Bilangan Jilid (jika ada). Nama Penerbit.O. Colonial Office 874/1104 ² War With Japan. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Bilangan Edisi (jika ada). 29 . Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.

2. Los Angeles Times. 2002.). KO-NELAYAN. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. . 1986.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. World shrimp farming 2002. San Diego. 1. 2. 3-21. 7/273/11 ² Waran Peruntukan 1986. L. World Health Report 1998.6 Akhbar Contoh: 1.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 2 pp.Gaya Penulisan UMS 1. 3. USA: Shrimp News International.General. North Borneo Central Archive. No. 1. 2. 725. No. Annual Report Number 15. 1992. 30 . 1986. R. Rosenberry. M. 1. 66 ² Educational Policy of State-General. North Borneo Central Archive. Berita Harian. World Health Organization (WHO). 2. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. Parrish.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. (ed.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. Jabatan Perangkaan Malaysia. 4 August 1992. 1998. firm helps utility with innovative plan. A. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1987.

31 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Tarian-tarian Ritual Sabah. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Ismail Abas. Bengkel Enviro-course 2002. Primavera. Ahmat Adam. Tesis Sarjana. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Anton. Philipines.1989.Gaya Penulisan UMS 1. East-West Centre Honolulu. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. 1992. 2. H. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. 2003. 1. Universiti Malaysia Sabah. C.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Kota Kinabalu. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah.: Prospects for regional cooperation. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 23-25 September. Cheong. Satu Kajian Permulaan.9 Buku Contoh: 1. 1. 1216 September. 2. P. 1999. 1994. J. A. Fungsinya dan Masa Depannya. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Zulkornain bin Yusof. (Tidak diterbitkan).Kualiti Air. 3. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. H. 1996.

H. Lavens.1972. Blackwell scientific.45 (2). D. In Stickney.11 Kamus Contoh: Abd. 1. 3. Bin Nuh dan Oemar Bakry. P. S. 289-313.) Encyclopedia of ecology and environmental management. Termites.. pp. Dhont.12 Artikel Contoh: 1. 3. & Liu. Kuala Lumpur: Victory Agencies. London: Macmillan Educational Company. (ed. & Eggleton. R. Oxford. pp 744-746. P. 1996. J.S. 1993. 1998. New York: John Wiley and Sons. 798-868. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. Journal of Nutrition 124:227-282. Fuzzy set theory and its application. Treece.13 Filem Contoh: Filem Cereka. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. J. P. J. 1996. Encyclopedia of Aquaculture. Appell. Shiau. S. Bignell. Penaeus monodon. with menadione. 2. ´Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. pp. Shrimp Culture.µ JMBRAS. vol. 1. 1. 1985.D. volume 1. 2000.Y. G. Boca Raton: CRC Press. 1. Kamus Melayu-Arab-Inggeris.). Zimmerman. Coolier·s Encyclopedia.Gaya Penulisan UMS 2. 16. 2. & Sorgeloos. P. (ed). 32 . 1994. 2nd ed.N. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. In Calow. J. 1972. P. E. Kabus Malam. (ed. Jakarta: Puncak Keris.10 Ensiklopedia Contoh: 1.R. In McVey. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.

33 . L.µ 26 September 2003. Potter.htm. www. 74 tahun. 2002. Brookfield.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14.salvation. 26 September 2004. http//www. ´Salvation Army International Headquatersµ dlm.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. 1. 1996. H. Jalan Bukit. Y.unu. Papar. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. Ketua Kampung Padas..Gaya Penulisan UMS 1.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. 1. *Nota: .hk/www/what is salvation army/home. . 2.htm. Kampung Padas.org. ´Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Peta Taburan Asosiasi Tanah.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. & Byron. The eastern Sundaland region of south-east Asia.

Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.. S. Penterjemah. Kinabalu Park. Ecological diversity and its measurement. Temubual peribadi. & Choy. & Arbain. London: Croom Helm. Ahmad Fawzi Basri. Penyusun. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. Johannesburg: Global Publisher.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri ² jika ada (.) Bilangan Jilid ² jika ada (. In Edwards. K. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. H. Azizah. Maryati. Tropical rainforest research-current issues. Monographiae biologicae (eds). 117-123. Idris Salleh & Shafee Saad.) Tahun Penerbitan (. D. London. 1997. 1996. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. E.) Edisi ² jika ada (. Kluwer Academic Publishers. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. 2. H. 34 . M.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. The International Jew.. S. Penyelenggara ² jika ada(. Pengarang Bersama Contoh: 1. Pengarang Tunggal Contoh: 1.) Judul Buku ² condong (. A. W. pp. 1991.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ford. 1988. Sabah. E.) Penyunting. Booth. Mohd. Magurran. C. 2.

Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. d. 35 . J. Gilchrist.K. Oxford: Pergamon Press. 2. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. (3rd edition).Gaya Penulisan UMS c. D.S. 2001. R. R. Barnes. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Edward Arnold. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). g. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1980. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Estuarine Biology (2nd edition). Kuala Lumpur: International Law Book Service.).1974. f. Extractive Metallurgy. (ed). New York: Free Press. 1989. Karya Suntingan Contoh: Rose. Edisi Contoh: 1. 1996. e. 1984. Kumpulan Kertas Kerja 2. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.

Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. Jld. Ariff. C. 2003. Khazanah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 1980. l. j. Terj. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. 65(2):151-182. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. *Nota: Jld. i.. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 6. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Zainah Ahmad. Perayaan Di Sabah. k. Kerajaan Persekutuan. 3. Mohammad Raduan Mohd. Bil. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. 36 . 1999. Kota Kinabalu: Usaha Baru. 1981. 1993. Bermaksud Jilid. Monograf Contoh: 1. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah.Gaya Penulisan UMS h. 2003. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2. Kertas Kadangkala Bil. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Monograf 3. K.

42. Kesan Politik. o. 2.) n. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Tropical in Sabah. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Zaki Tahir. Nucleic acid profiles in Kanagurta.. Ismail Haji Ibrahim. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Sabah. Sabihah Osman.Gaya Penulisan UMS m. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.) Tahun (. 2001.. A. 31. Bernard.. New Straits Times. 1998.) Nama Akhbar (. 3 October: 9. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times. & Davies. Maryati. Kuching Sarawak.. Abdul Halim (ed. UMS. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Homathevi. Eggleton.. 2000. R. Kota 3. Mustafa. hlm. 2000. T. Pendatang Asing Di Sabah. S. July 10-14. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. (eds.). In Mohamed. pp. P. R. Borneo 2000: environment. H.) Hari/Bulan (:) Halaman (. 56-52. hlm. 2000. 37 . *Nota: Nama Pengarang (. R.). 2000.). G. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Bab Dalam Buku Contoh: 1. mackerel. Jones. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. conservation and land.) Tajuk Berita/ Rencana (. From west coast of M. Sabah to Tap Potential in Health Tourism.. Ecosystem Research Kinabalu:ums. East Malaysia. 557-586. Rastrelliger Sabah. M. D. 18-38. 2. 2003. & Ridzwan.

P. c. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Sekolah Sains Sosial. H.Gaya Penulisan UMS p. Drabble. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Mat Zin bin Mat Kib. 2000. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Sabah. Singapura: Shaw Brother. 1977. Ulasan buku J. Filem dan Karya Muzik i. 2. Sarawak native blockade pulp mill project. 38 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Yap Beng Liang. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. 2000. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. 1962. 2000. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. t. 5 Jun. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Aliran 20 (10:33) q. r. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Kertas Kerja. An Economic History of Malaysia. s. Hampshire: Macmillan Press. Laksamana Do Re Mi. Orang Bajau Pulau Omadal. Kota KInabalu. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 2002. 2001. Filem cereka. Filem Contoh: Ramlee.

vi. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah.Gaya Penulisan UMS ii. Tuaran. Filem Dokumentari. Jabatan Muzium Sabah. Laserlight Series 12036.htm. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. S. Santiago: Delta Music Incorporated. Dicetak 13 September 2002. Video Contoh: Muzium Sabah. 1976. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. vii. iv. J. Sabah. v. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. B. CD-Rom Contoh: MacRae.go. Slaid. iii. Kassim Masdor (konduktor). Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. CD Leicester: British Pshychological Society. Universiti Malaysia Sabah. 1998. ´Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitanµ (atas talian) http://www. 25 Mei. 1986. Chorus dan Orkestra. 1968. 1995. Temubual Contoh: Stephens. Introduction to Research Design and Statistic. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. 39 .dfadeplu. Sekolah Sains Sosial.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Temu bual.

Gaya Penulisan UMS 2. L. 2002. *Nota: . Potter. Y. www. H. .htm. Brookfield. & Byron. The Eastern Sundaland region of south-east Asia.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.unu.. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. 40 .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14.

1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib b.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 41 . Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.

3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.Gaya Penulisan UMS 1. 42 . a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b. 43 .

Gaya Penulisan UMS c. 44 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Preparing Dissertations and Thesis. Creswell. 1995. 1995. d. e. c. Gaya UKM. London: SAGE Publications. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. f. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. RUJUKAN Allison. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr·s guide with readings. Kristan. 1997. 1994. B. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Belmont : Wadsworth Publishing Company. John W. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Limited. Gaya Dewan. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: Kogan Page Cavina. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1998. b. 45 .

Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Bibliografi/Rujukan 50 . Objektif Kajian iii. Tajuk Kajian ii. Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Pengenalan: a.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Permasalahan Kajian b. iv. Metodologi Kajian v. Hasil Yang Diharapkan d.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Hipotesis Kajian c.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->