PEGAWAI-PEGAWAI PERHUBUNGAN PERUSAHAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

1

UNIT PERANCANG EKONOMI

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
Noriyah bt Kandar Ketua Penolong Pengarah Seksyen Ekonomi Makro Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Putrajaya
30 Januari 2008
2

1

PENGENALAN

2
JENTERA & PROSES PEMBANGUNAN

SUSUNAN TAKLIMAT

3
FALSAFAH & DASAR PEMBANGUNAN

4 5
KESIMPULAN KEDUDUKAN EKONOMI SEMASA

3

UNIT PERANCANG EKONOMI

PENGENALAN

4

meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia serta mempromosikan pembangunan yang seimbang dan mapan melalui perancangan pembangunan yang efektif .Pengenalan….mempromosikan penggunaan optimum sumber sedia ada 5 . Bahagian Perancangan Makro dan Bahagian Perancangan Sektoral Objektif UPE .menguatkan ketahanan domestik dan daya saing antarabangsa .meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi Malaysia bagi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 .. UNIT PERANCANG EKONOMI Ditubuhkan pada 1961 Diketuai oleh Ketua Pengarah yang melaporkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dibahagikan kepada 2 bahagian utama.

Fungsi UPE UNIT PERANCANG EKONOMI Membentuk objektif. dasar dan strategi perancangan pembangunan sosio-ekonomi Menyedia Rancangan Jangka Sederhana dan Jangka Panjang (RRJP) Menentukan siling dan mengawal belanjawan pembangunan Menasihat Kerajaan dalam isu-isu tertentu Menjalankan kajian / penyelidikan ekonomi tertentu Menilai dan menentukan projek penswastaan Menyelaras pembangunan pusat pertumbuhan segi tiga Mengendalikan Program Kerjasama Teknikal Malaysia .

bebas dan berwibawa meninggikan maruah bangsa .untuk meninggikan taraf hidup rakyat .OBJEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI UNIT PERANCANG EKONOMI Memperolehi penguasaan ekonomi – – Di peringkat global Di peringkat nasional – khususnya penyertaan Bumiputera dalam ekonomi Menjadi sebuah negara yang mantap ekonominya. mampu duduk sama rendah. berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia Menjadi sebuah negara maju .

Maximus @ Johnity Ongkili Menteri UNIT PERANCANG EKONOMI Tan Sri Mohd. Sidek Hassan Ketua Setiausaha Negara Jabatan Peguam Negara Badan Pencegah rasuah Jabatan Audit Negara Unit Perancang Ekonomi Bahagian Penyelidikan Kabinet. Datuk Dr. Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan Bahagian Hal-Ehwal Undang-undang Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perangkaan Pejabat Ketua pegawai Keselamatan Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Majlis Keselamatan Negara Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Kemajuan Islam Biro Pengaduan Awam Pejabat Penasihat Sains Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 8 . Abdullah Md Zin Menteri Datuk Dr. Normawi Menteri Tan Sri Bernard Dompok Menteri Prof.CARTA STRUKTUR JABATAN PERDANA MENTERI Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Mohamad Nazri Abdul Aziz Menteri Dato' Sri Mohd Effendi b.

CARTA ORGANISASI UPE Ketua Pengarah Seksyen secara langsung di bawah Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah 1 Timbalan Ketua Pengarah 2 Industri Pembuatan Infrastruktur & Kemudahan Awam Ekonomi Makro Pengagihan Pembangunan Modal Insan K-Ekonomi Alan Sekitar Kerjasama Antarabangsa Malaysian Development Institute (MDI) Majlis Tindakan Ekonomi Negara Sosial Pertanian Tenaga Bajet Pembangunan Penswastaan & PFI Jawatankuasa Pelaburan Asing Khidmat Pengurusan Khidmat Teknik Industri Perkhidmatan Keselamatan 9 Bil. pegawai: 244 Bil staf: 219 Jumlah: 463 Undang-undang .

UNIT PERANCANG EKONOMI JENTERA DAN PROSES PEMBANGUNAN 10 .

& Agensi Persekutuan (termasuk Kem/Jab K.Raya) Kerajaan Negeri Sektor Swasta .Jentera Perancangan Pembangunan…… PARLIMEN Menteri Kabinet Majlis Perancang Negara Badan Bertindak Pelaksanaan Kebangsaan (NITF) Deraf Dasar J/K Perancang Pembangunan Negara Deraf Majlis Pelaksanaan Negara Sekretariat Unit Perancang Ekonomi Cadangan Rangka Am Dailog Sektor Swasta Pekeliling Unit Penyelarasan & Pelaksanaan Kumpulan Perancang Antara Agensi (IAPG) Cadangan Cadangan Pekeliling Dailog/Pertemuan Kem.

strategi dan dasar dan menyediakan belanjawan pembangunan J/K Perancang dan Pembangunan Negara (JPPN) Memberitahu mengenai penyediaan perancangan Kumpulan Perancang Antara Agensi (IAPG) Mengeluarkan Pekeliling Unit Perancang Ekonomi (UPE) Sektor Swasta MAPEN Terima cadangan projek Agensi Kerajaan.Proses Penyediaan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia Peringkat 1 Mengenalpasti rangka kerja makro. Jabatan dan Kerajaan Negeri . menilai semula sasaran.

Proses Penyediaan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia Peringkat 2 Membentangkan Laporan Kepada Kumpulan Perancang Antara Agensi (IAPG) Jawatankuasa Perancang Dan Pembangunan Negara (JPPN) Laporan IAPG Maklumbalas Jawatankuasa Khas Perdana Menteri Kertas Isu Maklumbalas Unit Perancang Ekonomi (UPE) .

Proses Penyediaan Rancangan Pembangunan Malaysia Lima Tahun Peringkat 3 Proses Kelulusan Parlimen Kabinet Jawatankuasa Khas Perdana Menteri Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN) Maklumbalas Maklumbalas Maklumbalas Unit Perancang Ekonomi (UPE) .

UNIT PERANCANG EKONOMI FALSAFAH DAN DASAR PEMBANGUNAN 15 .

ASAS PERANCANGAN PEMBANGUNAN UNIT PERANCANG EKONOMI Ekonomi terbuka Sistem ekonomi campuran Masyarakat berbilang kaum Persekutuan .

1991-2000 Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3). 1971-1990 Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). 2001-2010 PERANCANGAN JANGKA PERTENGAHAN Rancangan Pembangunan Lima Tahun Kajian Separuh Penggal Rancangan Rancangan Lima Tahun JANGKA PENDEK Belanjawan Tahunan • • . 1991-2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1).RANCANGAN PEMBANGUNAN • UNIT PERANCANG EKONOMI RANCANGAN JANGKA PANJANG Wawasan 2020.

Ma } Ran. laya Pe Ma rta } Ran.1956 '60 '65 '70 '75 '80 '85 '90 '95 2000 '05 RRJP3 '10 RRJP2 RRJP1 Rancangan Pembangunan Malaysia… } Ran. 1991-2020 an .M Ke al a }Ran ysia empat .M Ke al a }Ran ysia tiga . aK Ma }R lays etujuh Wawasan 2020.M du al a }Ran ysia a .M Ke }Ra alaysia lima n. Misi Nasional '15 2020 Ma ia l ay Tahun Ke si a l ap Ke an se mb ila n . Ke Ma }Ra laysi enam n. laya Ke ma Ma du l ay } Ran. sia a Pe Ma rta l ay ma }Ran si a Ke .

meningkatkan kemahiran dan daya cipta .CABARAN-CABARAN KEPADA PERTUMBUHAN JANGKA PANJANG : DI PERINGKAT GLOBAL Perubahan peraturan persaingan Perkembangan pesat ICT Ekonomi ekonomi dunia yang lebih saling berkait Peningkatan liberalisasi pasaran Daya saing bergantung kepada pengetahuan berbanding dengan faktor input Memboleh kemasukan pesaing baru (negara membangun berkos rendah) untuk bersaing dengan pengeluar sediada Memboleh negara-negara perindustrian meningkatkan bahagian dalam industri berteknologi tinggi Keperluan untuk terus mendahului negara-negara sedang membangun yang lebih dinamik dan mengejar ketahap yang setanding dengan negara maju Membina keupayaan untuk menghadapi pesaing asing Keperluan untuk lebih bersedia menerima pengetahuan membuat sesuatu.

CABARAN KEPADA PERTUMBUHAN JANGKA PANJANG: DI PERINGKAT DOMESTIK Menggalakkan sumbangan TFP kepada pertumbuhan dan kecekapan modal Pengukuhan daya tahan kepada kejutan-kejutan Aktiviti pelaburan swasta tempatan kurang dinamik Menggalakkan peranan sektor swasta untuk merangsang dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi Mengurangkan ketergantungan ke atas jenis keluaran yang terhad Memperkukuhkan perpaduan dan membangunkan masyarakat penyayang Mempertingkatkan pencapaian objektif penstrukturan semula .

janganlah hanya melihat ke hadapan sahaja. Ahmad 16 Ogos 2007 . “ …… kalau kita memandu kereta. … YAB Datuk Seri Abdullah Hj. sekali-sekala kita perlu melihat ke belakang…..UNIT PERANCANG EKONOMI Kesinambungan dasar memainkan peranan penting dalam proses pembangunan negara …..

Evolusi Dasar Ekonomi Negara MISI NASIONAL 2006-2020 Wawasan 2020 Pembangunan Menyeluruh Meningkatkan Keupayaan Negara ~ daya saing. pembahagian & kualiti hidup RRJP3 (20012010) Dasar Wawasan Negara (DWN) Membina Negara Yang Berdaya Tahan dan Berdaya Saing : Meningkatkan kualiti pembangunan & menjana pertumbuhan tinggi yang mampan Dasar RRJP2 (1991.Dasar Ekonomi 1990) Baru (DEB) Pembangunan Seimbang : Membangunkan masyarakat yang bersatu dan adil Pertumbuhan dengan ekuiti : Membasmi kemiskinan & menyusun semula masyarakat Selepas Merdeka 1957-70 • Laissez-faire / berasaskan eksport • Pembangunan ekonomi & luar bandar .Pembangunan 2000) Nasional (DPN) RRJP1 (1971.bersatu.

8 Pemilikan ( RM Juta ) 1.0 61.9 2. Bukan Bumiputera 2233.00 813.5 0. Warganegara Asing 4051.5 Pendapatan Purata Sebulan ( RM ) 172. Pertanian 67.0 India 39.6 2. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah saperti berikut: Kaum Kadar Kemiskinan ( % ) Malayu 64.Dari jumlah semua keluarga miskin 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar. Perlombongan 32.3 Pekerjaan Melayu Cina 1.6 45. Bumiputera 279.DASAR EKONOMI BARU Rasional : Dasar Ekonomi Baru Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49.2 .00 304.8 Cina 26.7 1.00 Jumlah Pemilikan % 4.00 392.2 Lain-lain 44.3 34.7 India Lain-lain 11.7 10.0 8.2 3.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Ekonomi dll 42.5 1.6 19.1 58.7 3.

penempatan dan sebagainya. . Matlamat utama ~ mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi. kebudayaan.DASAR EKONOMI BARU Objektif : Dasar Ekonomi Baru Menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu. sosial. kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru.

DASAR EKONOMI BARU Dasar Ekonomi Baru Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata: Mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi .

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991-2000) Teras Utama : Pembangunan Seimbang DPN merangkumi beberapa aspek kritikal : Imbangan optima di antara pertumbuhan ekonomi dan ekuiti Peningkatan dalam kualiti hidup beserta dengan nilai positif sosial dan kerohanian Pembangunan seimbang di antara wilayah untuk meningkatkan integrasi nasional Pembangunan seimbang di antara sektor ekonomi Pembangunan sumber manusia Pembangunan dan perlindungan alam sekitar dan ekologi .

DASAR WAWASAN NEGARA ~ DWN (2001-2010) DASAR WAWASAN NEGARA Tema : Membangunkan negara yang berdaya tahan dan berdaya saing Matlamat menyeluruh : Perpaduan Nasional Ke arah membina Bangsa Malaysia yang progresif dan makmur Mengekalkan strategi Utama DEB (membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat) dan DPN (pembanguan menyeluruh) .

kerohanian. psikologi & kebudayaan * Pembangunan Insan * Meningkatkan kualiti dan taraf hidup agar setanding dengan negara maju yang lain * Pembangunan Ekonomi * Pertumbuhan purata ekonomi sebanyak 7% setahun Peningkatan KDNK sebanyak 8 kali ganda Peningkatan pendapatan per kapita sebanyak 4 kali ganda . politik. sosial.WAWASAN 2020 * Strategi Keseluruhan * “PEMBANGUNAN MENYELURUH” dari segi ekonomi.

Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor Utama ekonomi 5. Membasmi kemiskinan di dinamik kalangan kelompok kecil yang miskin . Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan 6. Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan dalam negeri 7. pembuatan dan perkhidmatan lebih 4.DASAR WAWASAN NEGARA 1. Mencapai penyertaan Bumiputera yang berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang 2010 DIMENSI BARU DWN 3. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan 2. Menjadikan sektor pertanian.

institusi kewangan & korporat Untuk menghadaip cabaran globalisasi & liberalisasi Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Mempertingkatkan daya saing antarabangsa Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan Memperkukuhkan pembangunan sumber manusia Meneguhkan pertumbuhan jangka panjang Meningkatkan nilai ditambah & mengoptimakan daya pemikiran Mengeluarkan tenaga kerja yang cekap. nilai positif. menyemarakkan semangat patriotik. bertolak ansur & penyanyang. kualiti hidup tinggi & keutuhan ekonomi Membasmi kemiskinan & pengurangan ketidakseimbangan etnik & wilayah Mengukukuhkan sumber pertumbuhan. produktif & berpengetahuan Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan .TERAS DASAR WAWASAN NEGARA Membina bangsa yang berdaya tahan Memupuk perpaduan.

mengguna pakai teknik pengurusan dan organisasi yang lebih baik. meningkatkan tahap P&P dan S&T Memperkukuhkan S&T and P&P Menggalakkan budaya inovasi Membangunkan Keupayaan Keusahawanan dan Keusahawanan Teknologi Perlu pantas mendapatkan pengetahuan membuat sesuatu dan bersedia menggunakan pengetahuan terkini dan teknologi Membangunkan Syarikat Bertaraf Dunia Berfikir secara global dan melihat lebih jauh dari pasaran dalam negeri Membangunkan PKS Tempatan Mengguna pakai amalan pembuatan terbaik Mewujudkan Sektor Awam Bertaraf Dunia .MENGHADAPI PERSAINGAN ANTARABANGSA Meningkatkan produktiviti Meningkatkan kemahiran.

liberal dan toleransi Melahirkan masyarakat yang berhati dan berbudaya penyayang Mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik Menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya Melahirkan sebuah masyarakat yang makmur dengan ekonomi yang sesungguhnya berdaya-saing.WAWASAN 2020 : Sembilan Aspek Cabaran Melahirkan sebuah negara Malaysia yang bersatupadu Membentuk sebuah bangsa Malaysia yang bebas. dinamik. tahan lasak dan mempunyai daya ketahanan . teguh dan terbentuk jiwanya. mengamalkan sistem demokrasi Malaysia yang berorientasikan masyarakat dan berasaskan muafakat dan musyarawah Mewujudkan sebuah masyarakat yang bertata-etika dan bermoral sepenuhnya Mewujudkan masyarakat yang matang. yakin dan dihormati oleh semua bangsa lain Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang.

giat dan berdayatahan • Ekonomi berciri keusahawanan STRATEGI • Pertumbuhan didorong oleh eksport serta kuasa pasaran bebas • Industri berteknologi tinggi & berasaskan pengetahuan • Globalisasi eksport negara • Mempercepatkan proses perindustrian . dinamik.KERANGKA WAWASAN 2020 OBJEKTIF WAWASAN 2020 Negara maju menjelang 2020 • Negara Malaysia bersatu • Masyarakat bertolak ansur & penyayang • Masyarakat demokratik yang matang • Pembangunan seimbang & mampan • Berdaya saing.

Meningkatkan tahap & kemampanan kualiti hidup. Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi 5. Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina & produktif Untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 . Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas pertama’ Lima Teras Utama 4.Misi Nasional (2006 – 2020) Melangkah Ke Hadapan 1. dan 3. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara ~ menubuhkan mekanisme pelaksanaan & pemantauan yang lebih cekap 2.

UNIT PERANCANG EKONOMI DASAR-DASAR LAIN 35 .

UNIT PERANCANG EKONOMI DASAR PENSWASTAAN 36 .

Meningkatkan Kecekapan & Produktiviti Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekayaan Negara Mempercepatkan Pencapaian Matlamat Dasar Ekonomi Baru / Dasar Wawasan Negara .Objektif Dasar DASAR PENSWASTAAN Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan Mengurangkan Saiz Sektor Awam Dan Penyertaan Dalam Ekonomi Secara Terus Menggalakkan Persaingan.

kredibiliti syarikat penswastaan dan jadual pelaksanaan • Inisiatif Sektor Swasta: – Berdasarkan kepada keunikan dan bertujuan untuk menghargai daya inovasi dan ingenuity serta menggalakkan keusahawanan .Pendekatan Pelaksanaan DASAR PENSWASTAAN • Dua langkah yang telah diambil:– Inisiatif Kerajaan – Inisiatif Sektor Swasta (tiada lagi di bawah RMKe9) • Inisiatif Kerajaan: – Faktor-faktor yang diambil kira termasuk penerimaan. sumber kewangan. keutamaan.

Dasar Penswastaan Dalam RMKe-9 Dasar dan Penekanan Baru DASAR PENSWASTAAN Government driven Konsesi dipilih melalui proses bidaan yang kompetetif Memperkenalkan Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) berdasarkan : Spesifikasi Output Petunjuk Prestasi Utama (PPU) Melaksanakan sistem penyampaian berasaskan prestasi : caj tarif dan semakan semula bergantung kepada sistem ganjaran dan denda Membentuk pembanding Sektor Awam bagi menilai cadangan dan menentukan “value for money” Skim Pembiayaan Jangka Panjang melalui institusi tempatan termasuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja .

6 bn Lebuhraya RM31.8bn Tenaga RM42.3 bn Pengangkutan bandar RM12 bn Telekomunikasi/ multimedia RM6.6 bn Kumbahan Air .BIDANG-BIDANG YANG DISWASTAKAN Lapangan Terbang Pelabuhan RM7.

KAEDAH PENSWASTAAN • DASAR PENSWASTAAN • • • Projek / aktiviti sediada – Penjualan ekuiti – Penjualan aset / pertukaran tanah – Pajakan – Pembelian syarikat oleh pengurusan (MBO) – Kontrak pengurusan Projek baru – Bina-kendali-pindah (BOT) – Bina-kendali (BO) – Bina-kendali-milik (BOO) Prinsip yang digunakan – Pilih kaedah yang boleh dilaksanakan yang dapat memaksimakan pelaburan swasta Jentera Perlaksanaan • Perancangan berpusat dan pemprosesan di UPE • Pengagihan perlaksanaan oleh Kementerian dan Kerajaan Negeri • Terma dan syarat yang seragam bagi penswastaan .

220 RM154.PENCAPAIAN PENSWASTAAN SEJAK 1983 DASAR PENSWASTAAN • Jumlah projek yang diswastakan –Projek sediada –Projek baru • Pekerja yang dipindah kepada sektor swasta • Penjimatan kepada Kerajaan (juta) –Belanja Pembangunan –Hasil dari penjualan ekuiti & aset • Pasaran modal BSKL (sehingga Disember 2006) –bagi 40 entiti yang diswastakan –% kepada pasaran modal BSKL 499 348 151 113.5 .0 23.2 RM199.0 RM24.

DASAR PERSYARIKATAN DASAR PENSYARIKATAN 43 .

iaitu sektor swasta dan sektor awam. Kedua-dua sektor ini seharusnya bekerjasama dalam semua bidang untuk mencapai dan meningkatkan pembangunan dan imej negara ke tahap yang lebih baik Objektif : Mengujudkan satu kerjasama yang erat. bermakna dan berkesan di antara pihak sektor awam dengan pihak swasta dalam menjayakan pembangunan negara yang akan membuahkan munafaat yang akan dikecapi oleh kedua-dua pihak .DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA DASAR PERSYARIKATAN Rasional : Dalam sesebuah negara seperti Malaysia ini terdapat dua sektor utama yang akan menentukan maju dan mundurnya negara ini.

cabaran serta memahami dasar. objektif dan prosidur Birokrasi Kerajaan dituju untuk menyokong dan menggiatkan perniagaan ~ pro business policy Perubahan Dasar : – Dailog dengan sektor swasta – Memesatkan program penswastaan – Piagam Pelanggan dan Hari Bersama Pelanggan . tanggongjawab.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA DASAR PERSYARIKATAN Strategi Perlaksanaan : • • • Kedua sektor berkongsi maklumat.

utiliti. lapangan terbang d. kesihatan. pertengahan & panjang – untuk matlamat sosio-ekonomi Memastikan kestabilan ekonomi. politik dan sosial Menyediakan kemudahan bagi menggalakkan pelaburan sektor swasta Menyediakan kemudahan BARANGAN AWAM ~ infrastruktur jalan raya.s. . DASAR PERSYARIKATAN Menyediakan rancangan pembangunan jangka pendek.Sektor awam (Kerajaan) berperanan .b. . pelabuhan. . pendidikan.

.Sektor swasta antara lain berperanan . . DASAR PERSYARIKATAN Sebagai penggerak kepada pertumbuhan ekonomi negara Meningkatkan dayasaing dan produktiviti Menggiatkan lagi aktiviti dalam sektor berteknologi tinggi dan punyai nilai di tambah yang tinggi Meningkatkan lagi penerokaan pasaran di dalam dan di luar negara Menggiatkan aktiviti R&D dan pembaikan / peningkatan teknologi .

UNIT PERANCANG EKONOMI KEDUDUKAN EKONOMI SEMASA 48 .

80 Purata 1981.2 % 5.0 % 6.0 – 6.Prestasi Pembangunan.5% .9 % 0.5 % 8.9 % 6.8 % 7.90 Purata 1991. .3 % 4.5 % 5. Kedudukan Ekonomi Semasa Purata 1971.4 % 5.2 % 5.2000 Purata 2001.05 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007a 2008u (a) anggaran (u) unjuran 7.1 % 4.5 % 7. .

1 2000 2006 2007(u) 1.509 5. 1970 • KNK per kapita RM USD PPP (USD) • Pengangguran (%) • Inflasi (%) • Ak.841 20. .333 20.6 2.3 16.132 3.0 0.3 50 . .3 3.4 16.487 5.8 -3.663 11.4 -3.2 -13.6 7.247 4.2 13.5 -1.806 3.329 5.6 -5.900 5.4 6.5 3.284 5.1 3.7 1.1 3.299 2.663 3. Pembayaran (% kpd KNK) 1980 1990 6. Persekutuan (% kpd KDNK) • A/S Imb.360 11.5 1.9 -4. K.0 ~ 2.717 1.8 9.737 368 1.954 8.9 -2.1 -2.Petunjuk Ekonomi Utama .

9 % 8.3 % 8.9 % 30.8 % 24.8 % 31.0 % 46. .1 % 17.6 % 53.9 % 58.5 % 26. RM juta 300 250 200 150 100 50 0 12.3 % 31.2 % 37.9 % 57.Transformasi daripada pertanian kepada pembuatan .5 % 1970 Pertanian 1980 Pembinaan 1990 Pembuatan 2000 2003 2006 Perlombongan Perkhidmatan 51 .6 % 16.6 % 8.7 % 43.2 % 21. .

1 Timah Getah 1.065 juta) 2006 RM 588.1 Minyak & gas 3.1 1.Mempelbagaikan eksport…… (% kpd jumlah eksport) Pembuatan 80.1 1970 RM 5.7 9.9 4.6 Hutan 16.8 Sawit 5.2 Hutan 11.163 juta (USD2.949 juta (USD160.4 0.4 Getah 33.3 Lain-lain 9.555 juta) 52 .4 Timah 19.9 Sawit Minyak & gas Pembuatan Lain-lain 3.

0 2004 4.1 3.5 1.6 24.9 2. 53 .4 45.4 2.Kejayaan dalam Pembasmian Kemiskinan.5 1990 16. Kemiskinan tegar dianggarkan menggunakan separuh PGK.6 0.5 12.6 1.1 7.4 3.4 1.8 17. RM888 di Sabah (saiz isi rumah 5.2 Jumlah Luar Bandar Bandar Miskin Tegar Note : a/ Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) berasaskan metodologi 2005 ialah RM661 sebulan Semenanjung Malaysia (saiz isi rumah4.7 11.5 21.2).4).3 9. . .6).1 11. & RM765 di Sarawak (saiz isi rumah 4.7 2005a 5. 60 (% jumlah isi rumah) 50 40 30 20 10 0 1970 49.0 1.3 58.4 2002 5.6 1980 37.9 1999 7.

1 18.9 105 • Kesihatan • Pendidikan 100. % perubahan 1990/2004 22.9 8.2 -0.93 110 109. . .3 -21.0 6.9 18. Indeks Kualiti Hidup Malaysia.82 Perkara • Persekitaran kerja • Kebudayaan & liburan • Perumahan • Pengangkutan & komm.6 4.Kualiti hidup yang lebih baik.5 10. 110.1 15. .0 • Pendapatan & Pengagihan • Penyertaan sosial • Kehidupan berkeluarga • Alam sekitar • Keselamatan Awam IKHM 100 95 '90 '92 '94 '96 '98 '00 Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) menggunakan 42 petunjuk yang mewakili 11 komponen kehidupan '02 54 .1 21.2 18. .

3 6.3 1.8 76.2 1. 1990 68.8 76.1 884 95 2 98 2 61.387 95.6 65.387 95. .6 39.1 2.5 13.302 58 17 48 44 2/ Melitupi keseluruhan kawasan bandar 55 .2 6.8 73.533 85 131 80 80 2005 71.4 4. .Petunjuk terpilih Indeks Kualiti Hidup… 1970 Jangka hayat (tahun) : • Lelaki • Perempuan Kadar kematian bayi/ 1000 Nisbah doktor / penduduk Kadar celik huruf (%) Telefon / 1000 penduduk 1 Utiliti : • Air paip (% penduduk) • Elektrik (% isi rumah) Nota : 1/ termasuk telefon bimbit (a) anggaran .1 907 95 93 2006(a) 71. Mencapai aras yang dinikmati di negara-negara maju….

UNIT PERANCANG EKONOMI KESIMPULAN 56 .

berpendidikan dan terlatih Insentif pelaburan yang kompetitif 57 .FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN…. UNIT PERANCANG EKONOMI Sistem politik yang stabil & masyarakat yang harmoni Kerajaan yang cekap & mesra perniagaan Rekod pertumbuhan ekonomi yang baik Infrastruktur & kemudahan sosial yang bermutu tinggi Tenaga kerja muda.

Globalisasi menawarkan peluang dan cabaran. Kita perlu bersikap pragmatik dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Kita perlu bijak dalam menyambar peluang dan menghadapi cabaran. 58 .KESIMPULAN UNIT PERANCANG EKONOMI Malaysia telah melangkah jauh dalam usaha pembangunan. Perjalanan ke arah pembangunan dipenuhi cabaran.

my 59 .epu.UNIT PERANCANG EKONOMI Terima Kasih www.gov.

Proses Perancangan Perancangan dari atas Perbendaharaan Unit Perancang Ekonomi Bank Negara Jabatan Perangkaan Kumpulan Perancang Antara Agensi (IAPG) Sektor Swasta Penyesuaian Unit Perancang Ekonomi J/K Perancang Pembangunan Negara Kabinet Kementerian Lain-lain Agensi Kerajaan Negeri / Pej. Daerah Perancangan dari bawah Program dan Projek .

Operasi Rancangan Pembangunan Lima Tahun Rangka Kerja Makro dan Siling Belanjawan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Belanjawan Tahunan Kajian Separuh Penggal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kajian Semula Rancangan Projek Dibawa kepada Rancangan akan datang PABK Projek Baru Penswastaan Menyusun semula keutamaan .

200 sebulan layak untuk menerima bantuan Langkah-langkah • Pendidikan kekal sebagai jentera Utama • Melengkapkan perkhidmatan kesihatan.5 peratus pada 2005 Dimensi Baru • Sasaran khusus untuk membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil miskin atau kawasan pedalaman • Menambah pendapatan dan meningkatkan kualiti hidup penduduk 30 peratus terbawah kumpulan pendapatan • Menetapkan kriteria isi rumah berpendapatan RM1.Pembasmian Kemiskinan dan Pengagihan Pendapatan Objektif : Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum Matlamat : 0. rumah yang mampu dimiliki dan kemudahan lain • Memperkenalkan lebih banyak aktiviti yang menjana pendapatan • Menambah pendapatan bagi melindungi pekebun kecil .

Langkah Membasmi Kemiskinan (sambungan) Menyediakan latihan dan latihan semula Menggalakkan penglibatan wanita dalam pekerjaan Lebih perhatian untuk membasmi kemiskinan dalam bandar • Menjana pekerjaan yang produktif dalam bandar • Latihan yang sesuai untuk pekerjaan baru • Sektor pembuatan dan perkhidmatan menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan miskin dalam bandar • Meningkatkan peluang mendapatkan perkhidmatan dan kemudahan moden oleh masyarakat miskin bandar • Membangunkan lebih banyak rumah kos rendah yang mampu dimiliki • Mengukuhkan keupayaan dan kebolehan pengurusan pihak berkuasa tempatan Semua program pembasmian kemiskinan sedia ada akan di satukan di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) Mewujudkan kumpulan pendapatan pertengahan yang lebih besar .

Penstrukturan Masyarakat Objektif : Memperbetulkan ketidak-seimbangan ekonomi untuk menghapuskan pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi Sasaran • Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera kepada sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang 2010 • Meningkatkan pemilikan ekuiti India kepada 3 peratus Dimensi Baru • Menggalakkan penglibatan Bumiputera dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang dinamik • Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam ekonomi berasaskan pengetahuan • Meningkatkan keupayaan dan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi • Meningkatkan kualiti penyertaan untuk menangani isu ketahanan • Perhatian khusus untuk meningkatkan pemilikan ekuiti di kalangan Bumiputera di Sabah dan Sarawak • Tidak menggunakan pengstrukturan semula secara mikro bagi usahasama sedia ada .

ISO dan piawaan antarabangsa yang lain Membaik-pulih.Penstrukturan Masyarakat LANGKAH-LANGKAH Meningkatkan kapasiti dan keupayaan melalui pendidikan dan latihan Menubuh persekitaran yang menggalakkan melalui insentif dan kemudahan pembiayaan Mempermudahkan perolehan teknologi yang bersesuaian Memperbaiki prosidur pengurusan dan proses kelulusan Meningkatkan penggunaan piawaan yang lebih tinggi dan peningkatan kualiti. menggabung dan mengstruktur semula usahama kecil dan sederhana Bumiputera supaya beroleh saiz kritikal atau skala kecekapan industri Perkongsian bijak dan kerjasama antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera serta menubuh syarikat tempatan yang bertaraf dunia Membina hubungan yang strategik dengan syarikat-syarikat luar negeri Meningkatkan pemilikan Bumiputera melalui penswastaan Meningkatkan peranan institusi Bumiputera Mengubah minda. dilengkapi kemahiran berkomunikasi dan nilai positif serta etika perniagaan yang baik .

2004-2005 • Meningkatkan keupayaan pengurusan. kemahiran dan pengetahuan • Menubuh Dana Harapan dan syarikat pelaburan baru untuk menggerakkan sumber Bumiputera • Memperuntukkan sekurang-kurangnya 60 peratus perolehan dan kerja kontrak Kerajaan kepada Bumiputera yang kompeten dan diyakini kebolehan dan keupayaan mereka STRATEGI PENGUSUNAN SEMULA GUNA TENAGA.LANGKAH TAMBAHAN DI BAWAH KSP RMK8 STRATEGI PEMBASMIAN KEMISKINAN. 2004-2005 • Membangunkan peta kemiskinan dan melaksanakan program khusus bagi kumpulan sasar • Mengembangkan latihan kemahiran dan program pendidikan • Mengenal pasti dan mengukuhkan program basmi kemiskinan STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA HAK MILIK. 2004-2005 • Pendidikan dan latihan kekal sebagai strategi penting • Menggalakkan sektor swasta mengambil lebih ramai pekerja Bumiputera • Meningkatkan penyertaan bukan Bumiputera dalam perkhidmatan awam .

pengurusan pelabuhan dan sektor kewangan Meneruskan Dasar Fiskal dan Kewangan Yang Berhemat Memperkukuh Sektor Perbankan Memperluas dan Mendalamkan Pasaran Modal Memperkukuh Penyeliaan Korporat . tenaga.MENGEKALKAN PERTUMBUHAN EKONOMI Memperkukuhkan Kedinamikan Sektor-sektor sektor pembuatan. perkhidmatan dan pertanian akan terus menjadi penjana kepada pertumbuhan ekonomi Menggalakkan Pelaburan Swasta Dalam Negeri Untuk mencapai tahap dan kualiti pelaburan swasta tempatan Menggalakkan FDI Untuk terus menarik FDI dalam sektor pembuatan dan sektor yang berkait dengannya termasuk sektor-sektor strategik seperti ICT.

Mengelakkan terlalu bergantung kepada pinjaman luar dan bersaing dengan sektor swasta bagi mendapatkan pinjaman 6. Mengurus perbelanjaan dengan mengambilkira keperluan bagi meningkatkan aktiviti ekonomi Dasar fiskal . Pembayaran faedah adalah 16% daripada perbelanjaan mengurus 7. Jumlah hutang Kerajaan Persekutuan kurang 45% daripada KDNK 3. Bayaran Khidmat Hutang adalah rendah 4.Kemapanan Fiskal dan Dasar Berhemah 1. Hutang sektor awam berada ditahap yang boleh diuruskan. Tiadak akan menghasilkan risiko dalam ekonomi 2. Mengekalkan kedudukan lebihan dalam akaun semasa 5.

KDNK dan eksport . menjana dan memanfaatkan buah fikiran baru serta menggunakan teknologi dan kemahiran keusahawanan yang terbaik Ekonomi akan bercirikan peningkatan sumbangan aktiviti berasaskan pengetahuan dan industri high-tech yang lebih tinggi kepada pekerjaan. tetapi sumber manusia merupakan nadi Utama – khususnya keupayaan mencipta.EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN Merupakan sebuah ekonomi di mana penjanaan & pengunaan pengetahuan menjadi penyumbang besar kepada pertumbuhan & pewujudan kekayaan ICT merupakan alat penggerak asas. berusaha menghasilkan pembaharuan.

MEMBANGUNKAN EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN : TERAS UTAMA Membangunkan tenaga kerja bagi ekonomi berasaskan pengetahuan Mempergiatkan S&T dan P&P Mempercepatkan pembangunan infrastruktur maklumat Menyusun semula sistem kewangan Meningkatkan kandungan pengetahuan dalam sektor pertanian. pembuatan dan perkhidmatan Menyediakan sektor swasta untuk menghadai arus perubahan Merubah sektor awam Memupuk pemggunaan pengetahuan secara beretika Merapatkan jurang digital .

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Menambah penawaran tenaga manusia berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Menambah peluang pendidikan dan latihan berkualiti Meningkatkan kualiti sistem pendidikan dan latihan Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Mengoptimumkan penggunaan tenaga buruh tempatan Meningkatkan penawaran tenaga manusia dalam S&T Membangun dan mempromosi Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau Meningkatkan kualiti kemudahan pendidikan di kawasan luar bandar untuk mengurangkan jurang perbezaaan dengan bandar Memperkukuhkan nilai-nilai positif melalui sistem pendidikan dan latihan .

1 53.150 1.8 13.“Tenaga pekerja berpelajaran tinggi perlu ditingkatkan dari segi kuantiti dan kualiti” Pencapaian pendidikan tenaga buruh.594 5.2 27. 2000 Tidak bersekolah Rendah Menengah Universiti / kolej Bilangan (‘000) 497 2.330 % dari Jumlah 5.9 .

pendekatan dual training . kursus sambilan.latihan berasaskan kerja. pembelajaran menerusi laman web. mengukuhkan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. sistem yang fleksibel Membentuk pendekatan baru dalam latihan & latihan semula untuk memenuhi permintaan bagi tenaga manusia yang mempunyai pelbagai kemahiran serta asas akademik yang kukuh.KEUTAMAAN LATIHAN DAN PENDIDIKAN Membentuk kecemerlangan dalam sistem pendidikan.mengkaji semula kurikulum semasa. latihan praktikal. penggunaan komputer dan teknologi multimedia yang lebih meluas Mengembangkan pendidikan tinggi agar sekurang-kurangnya 35 peratus daripada tenaga buruh berpendidikan tinggi menjelang tahun 2010 Pembangunan guru Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat melalui pembelajaran jarak jauh. kebolehan pengetahuan & kemahiran yang pelbagai fungsi .

SAINS DAN TEKNOLOGI Mengambil pendekatan nasional yang bersepadu bagi pengunaan sumber P&P Mempercepatkan pengkomersilan bagi penemuan P&P Menggalakkan lagi penyertaan sektor swasta dalam penemuan P&P Meningkatkan penawaran gunatena S&T Memperolehi teknologi baru dan teknologi diimport Membangunkan keupayaan tempatan dan teknologi utama Memperkukuhkan keupayaan teknologi PKS .

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Meletakkan Malaysia sebagai hab ICT di peringkat global Menaik taraf dan meningkatkan infrastuktur ICT Menggalakkan P&P dalam ICT Menggalakkan e-dagang Meningkatkan keupayaan tempatan dalam pembangunan kandungan kreatif Melaksanakan aplikasi utama MSC Menggalakkan penggunaan ICT dalam IKS Mempromosikan P&P tehhadap Soft Factors .

PEMBANGUNAN SEKTOR PEMBUATAN DI BAWAH RRJP3 Membangunkan kelompok industri yang dinamik sebagai sumber pertumbuhan baru Memperkukuhkan pembuatan-perkhidmatan yang berkaitan Memperuntukkan lebih insentif dalam industri bernilai tambah yang tinggi Meningkatkan penggunaan teknologi dan dan membangunkan keupayaan dalam negeri Menggalakkan pengeluaran modal tempatan dan barangan perantaraan Menggalakkan persaningan menerusi peningkatan produktiviti improvements Membangunkan inisiatif baru dalam mempromosikan import Meningkatkan penggunaan ICT Membangunkan PKS yang lebih berdaya tahan Memperbaiki lagi sistem penyampaian .

PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI BAWAH RRJP3 Rasionalisasi dan penyatuan ladang kelapa sawit.pembalakan . getah dan koko Mempercepatkan pengeluaran makanan berskala komersil Menyatuan penanaman tanaman makanan dengan tanaman berasaskan industri dan perhutanan Menggalakan ladangan campuran di sektor perladangan terutama menternak haiwan makanan (Livestock) Membangun sumber baru pertumbuhan – akuakultur dan ikan hiasan – produk bioteknologi – barangan terpilih – herba & rempah – produk hutan bukan.

1986 • Pelan Pembangunan Industri Kedua (19962005) . 1960 • Akta Koordinasi Industrit.SEKTOR PEMBUATAN : EVOLUSI DASAR Fasa I II Strategi Perindustrian Dasar Industri • Ordinan Industri Perintis • Akta Insentif Pelaburan. 1975 • Industri berat Penekanan • Barangan pengguna yang mudah • Berorientasikan pasaran tempatan •Berorientasikan eksport •Zon Perdagangan Bebas •Elektronik dan tekstil untuk eksport •Barangan pengguna yang tahan lama •Barangan perantara dan modal •Barangan berorientasikan pasaran tempatan • Menembusi eksport • Industri kelompok • Memperkukuh rantaian industri • Meningkatkan fokus pasaran • Kesepakatan serantau untuk persaingan Industri Penggantian Import (1956-70) Industri Berorientasikan Eksport (1970-80) Industri Penggantian Import (1980-85) Industri Berorientasikan Eksport (19862005) III IV • Pelan Pembanguan Industri yang pertama (1986-95) • Pengenalan kepada Akta Pelaburan.

EVOLUSI POLISI PERTANIAN Tempoh 1960-80 Faktor/Situasi • Tenaga buruh yang banyak • Tanah pertanian yang banyak Strategi Pembangunan • Pendekatan tanah yang ekstensif • Pembangunan tanah baru • Penubuhab agensi-agensi kerajaan yang baru • Pendekatan tanah yang intensif • Pendekatan intensif pengetahuan • Penstrukturan semula agensi pertanian berasaskan komersil dan berskala besar • Sokongan sektor awam dan galakan penyertaan dikalangan sektor swasta • Berteknologi tinggi • Usahasama dengan sektor swasta 1980an & selepasnya • Kekurangan tenaga kerja • Kekurangan tanah • Persaingan dalam penggunaan tanah .

Tenaga Elektrik yang dihasilkan Bagi setiap pekerja Sebelum Pengkopratan/ Penswastaan Selepas Pengkopratan/ Penswastaan 600 kWh 1.Kecekapan dan Produktiviti Agensi Tenaga Nasional Bhd. Respon terhadap kerosakan/komplen 80% 95% Lebuhraya Utara-Selatan Masa perjalanan dari Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru 15.390 kWh Institut Jantung Negara Prosedur Perubatan yang dijalankan: Setiap Doktor Setiap Staf 667 prosedur 37 prosedur 721 prosedur 48 prosedur Telekom Malaysia Bhd.4 jam 7.5 jam .

PERTUMBUHAN EKONOMI • Penswastaan menjana pertumbuhan ekonomi melalui:- – pelaburan sektor swasta yang lebih besar – peningkatan kecekapan dan produktiviti – persaingan – kesan pengganda ke atas ekonomi .

TARIF DAN BAYARAN
• Terdapat kebimbangan yang semakin meningkat terhadap kenaikan tarif, kualiti dan standard dan perkhidmatan yang disediakan selepas penswastaan • Selepas penswastaan pengguna terpaksa membayar kos sebenar bagi perkhidmatan yang sebelum ini disubsidi oleh Kerajaan • Bagi mempertahankan kepentingan pengguna, sebarang kenaikan tarif mesti mendapat kelulusan daripada Kerajaan

Peranan Badan Pemantau
• Mengawal monopoli semulajadi • Mempertahankan kepentingan pengguna dari segi :
– harga – kualiti – Perkhidmatan yang disediakan

• Memastikan syarikat yang diswastakan memenuhi tuntutan sosial dan terus menyediakan perkhidmatan sosial

FAEDAH KEPADA ORANG AWAM
• Penswastaan memberikan faedah kepada semua rakyat Malaysia • Selain perkhidmatan yang lebih baik, orang awam juga turut diberikan peluang bagi menyertai penswastaan melalui penyenaraian entiti yang telah diswastakan • Bersedia dan sensitif terhadap pandangan dan respon daripada orang awam.

FAEDAH KEPADA PEKERJA
• Keutamaan diberi terhadap kebajikan pekerja yang terbabit • Prinsipal utama: Pekerja ditawarkan terma dan syarat perkhidmatan yang hampir sama dengan yang sedia ada • Kenaikan 17.5% gaji secara serta merta • Penyertaan ekuiti melalui Skim Opsyen Saham Pekerja dan Skim Opsyen Saham Pekerja Setia • Tiada pemberhentian bekerja dalam tempoh 5 tahun

– Pulangan berpatutan kepada pelabur. ianya telah dipakejkan dengan projek lain bagi membolehkan crosssubsidization (contoh Projek Laluan Kedua M’siaSingapura) .MENGIMBANGI KEPENTINGAN SEKTOR AWAM DAN SWASTA • Pelbagai terma konsesi telah diperluaskan kepada syarikat seperti pemberian tanah dan pinjaman mudah untuk memastikan: – Dayamaju atau Viability projek. dan – Bayaran yang munasabah kepada pengguna • Bagi beberapa projek penswastaan yang dikehendaki tapi kurang berdayamaju.

TUNTUTAN SOSIAL DAN TANGGUNGJAWAB KORPORAT • Penswastaan digunakan sebagai salah satu alat meningkatkan penyertaan Bumiputera • Dasar penswastaan menyatakan bahawa Bumiputera seharusnya memegang sekurang-kurangnya 30% ekuiti • Contoh lain bagi tuntutan sosial :– Program pembangunan vendor – Pemindahan teknologi dan kepakaran – Latihan kepada pekerja – Menyediakan perkhidmatan sosial melalui cross-subsidization .