Anda di halaman 1dari 1

‫م ِفي‬ ْ ْ َ

َ ْ‫جن ّةِ الي َو‬


َ ‫ب ال‬ َ ‫حا‬
َ ‫ص‬
ْ ‫نأ‬ّ ِ‫إ‬
َ ‫ل َفاك ُِهو‬
‫ن‬ ٍ ُ ‫شغ‬ُ
Sesungguhnya penduduk Syurga pada hari itu, berada dalam keadaan sibuk leka
menikmati kesenangan;

َ
‫ل ع َلى‬ َ َ
ٍ ‫م ِفي ظ ِل‬ ْ ُ ‫جه‬
ُ ‫م وَأْزَوا‬
ْ ُ‫ه‬
‫ن‬ ُ
َ ‫مت ّك ِئو‬ َ
ِ ِ ‫اْلَرائ‬
ُ ‫ك‬
Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, sambil
duduk berbaring di atas pelamin;

‫ن‬
َ ‫عو‬
ُ ّ ‫ما ي َد‬ ‫هم‬َ ‫ل‬
ّ ُ َ َ‫و‬ ‫ة‬
ٌ ‫ه‬ِ ‫ك‬ َ
‫فا‬ ‫ها‬
َ ‫في‬
ِ ‫م‬ َ
ْ ُ ‫ل‬
‫ه‬
Mereka beroleh dalam Syurga itu pelbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh
apa sahaja yang mereka kehendaki;

‫م‬ ‫حي‬
ِ ‫ر‬
ّ ‫ب‬
ّ ‫ر‬ ‫من‬
ّ ّ ًْ
‫ل‬ ‫و‬َ ‫ق‬ ‫م‬
ٌ َ
‫ل‬ ‫س‬
َ
ٍ
(Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.