Anda di halaman 1dari 5

BORANG SOAL SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN IT (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

DI KALANGAN USAHAWAN DESA ITU - UUM

Nama : _________________________________
Kawasan : _________________________________
Tel : _________________________________
e-Mel : _________________________________

BAHAGIAN A – LATAR BELAKANG DEMOGRAFI

1. Jantina : Lelaki
Perempuan

2. Umur : Kurang dari 18 tahun


Antara 18 – 30 tahun
Antara 30 – 55 tahun
Lebih dari 55 tahun ke atas

3. Kelayakan Akademik : SPM


Diploma
Ijazah Sarjana Muda
Lain-Lain ____________________

4. Pengalaman Menjadi Usahawan : Belum ada


Setahun Jagung
2-5 tahun
Lebih 5 tahun

5. Adakah anda mempunyai latihan secara formal dalam bidang komputer :


Ya
Tidak
6. Tandakan Literasi Teknologi Maklumat yang anda gunakan :
Pengenalan Komputer, Internet dan Sistem Pengoperasian Windows (Introduction)
Asas Microsoft Office (Basic)
Lanjutan Microsoft Office (Advance)
Microsoft Office - Word (Text Processing)
Microsoft Office - Excel (Spreadsheet)
Microsoft Office - Access (Database)
Microsoft Office - Outlook (Personal Management)
Adobe (Macromedia) Dreamweaver (Web Development)
Adobe Fireworks (Web Graphics)
Adobe Flash (Web Animation)
Sistem Pengoperasian Linux (OS)
Lain-lain (Nyatakan di bawah)

7. Adakah anda pernah menggunakan perisian ini untuk membantu tugas anda.

Active Directory (AD/LDAP)


Active Server Pages (ASP)
Adobe Creative Suite (CS)
Cloud Computing
Adobe/Macromedia Coldfusion
Computer Forensics
Computer Securities & Hacks
Cryptography
Google Adwords
Google Apps
Google Blogger (Blogspot)
Google SketchUp
Manga Studio
Microsoft Certified Software Engineer (MSCE) Certification
Microsoft SQL
Online Surveys
OpenOffice.org
Oracle
Paint Shop Pro
Paypal
PC Modding
PC Repair
Search Engine Optimization (SEO)
Second Life
Semantic Web
Service Management
Service Oriented Architechture (SOA)
Software Project Management
Sun Solaris
SQL
Storage Area Network (SAN)
Windows 7
XHTML, XML & XSLT
Youtube
Zoho etc.
Lain-lain (Nyatakan di bawah)

8. Perniagaan, Pelaburan & Kerjaya

Accounting (Perakaunan)
Balanced Scorecard Strategy
Bond Investing
Bookkeeping
Branding (Penjenamaan)
Business Contracts
Business Etiquette
Business Math
Business Plans (Rancangan Perniagaan)
Business Valuation
Buzz Marketing (Pemasaran)
Call Centres
Coaching & Mentoring
Online Money Management (Pengurusan Wang Dalam Talian)
Marketing (Pemasaran)
Market Research (Penyelidikan Pasaran)
Meeting & Event Planning (Perancangan Mesyuarat/Acara)
Motivating Employees
Mutual Funds
Negotiating
Network Marketing (Pemasaran Langsung/MLM dsbnya)
Outsourcing (Penyumberluaran)
Patents, Copyrights & Trademarks
Pay Per Click Search Engine Marketingg
Personal Finance (Kewangan Peribadi)
Presentations (Pembentangan)
Professional Networking (Perangkaian)
Project Management (Pengurusan Projek)
Property Management (Pengurusan Hartanah)
Public Relation (Perhubungan Awam)
Public Speaking
Quality Control (QC - Kawalan Mutu)
Quicken QuickBooks
Training
Twitter Marketing
Web Marketing
Writing a Romance Novel (Penulisan Novel Cinta/Asmara)
Writing Copy (Penulisan Iklan)
Your Dream Career (Kerjaya Impian Anda)
Lain-lain (Nyatakan) _________________________

9. Adakah anda menggunakan komputer untuk tugas anda

Ya
Ya Dengan Bantuan
Tidak
BAHAGIAN B

Soalan-soalan di bawah ini memerlukan persetujuan anda mengenai terapan dan perubahan-perubahan
yang wujud daripada pengimplementasian IT dalam tugas anda

1 2 3 4
Sangat Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

i. Latarbelakang akademik / harian


1. Latarbelakang akademik saya membantu kerja-kerja saya menggunakan komputer

1 2 3 4

2. Saya memperolehi kemahiran menggunakan ICT melalui rakan-rakan usahawan seperjuangan


1 2 3 4

3. Latihan Kursus melalui telecenter atau mana-mana organisasi pembangunan usahawan


menyebabkan saya memperolehi kemahiran menggunakan ICT.
1 2 3 4

4. Kekerapan dalam penggunaan komputer dalam tugas seharian dapat menambah kemahiran
saya.
1 2 3 4

5. Usahawan yang mempunyai kemahiran ICT adalah lebih positif daripada usahawan yang tidak
mempunyai kemahitan ICT.

ii. Kemudahan Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan

1. Saya sering mengunjungi Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan


1 2 3 4

2. Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan memberi perkhidmatan ICT yang secukupnya
1 2 3 4

3. Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan ada memberi latihan ICT yang secukupnya
1 2 3 4

4. Telecenter / Pusat e-Komuniti yang berdekatan ada memberi maklumat kepada masyarkat
tempatan (melalui pembangunan kandungan tempatan)
1 2 3 4

SEKIAN, TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai