Anda di halaman 1dari 2

Tindakan perlu diambil oleh Negara-negara afrika untuk mencapai Millennium

Development Goals (MDGs) dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan,


kelaparan, buta huruf & kekurangan air serta masalah kebersihan awam. Cabaran
yang perlu dihadapi:

1. Kebanyakan negara-negara Afrika tidak membangun dalam aspek


pembangunan kemanusiaan

2. Sumber ekonomi utama Afrika (pertanian) menunjukkan tahap terendah di


dunia

3. Afrika sebagai negara utama yang menghadapi masalah kesihatan dimana


80% daripada keseluruhan kemudaratan

4. Sumber semulajadi yang kurang & akhirnya terkesan pada faktor ekonomi &
“physical survival”

5. Demokrasi & popularisasi dalam sains & teknologi (S & T)

6. Mengukuhkan bidang S & T serta pembangunan institusi

7. Kesepaduan S & T dalam semua bidang-bidang lain

Apakah yang dimaksudkan dengan SD? Bagaimana untuk mencapai SD?

SD iaitu “Sustainable Development” merupakan pembangunan yang mencapai


keperluan semasa tanpa mengambil kira keupayaan pencapaian masa depan.

7 tindakan untuk menjamin kualiti hidup yang lebih baik di Afrika:

a) Menyedarkan semula tentang kepentingan pembangunan

b) Mengubah kualiti pembangunan

c) Mencapai keperluan semasa untuk pekerjaan, makanan, tenaga, air &


kebersihan awam

d) Negara-negara maju perlu mengurangkan hutang pada Afrika

e) Negara-negara maju perlu mengurangkan cukai agar dapat membantu


membangunkan ekonomi Afrika

f) Penggunaan tenaga yang dapat diperbaharui


Di antara masalah-masalah yang dikenalpasti di Afrika:

a) Keupayaan S & T yang lemah

b) Masalah ekonomi & cabaran globalisasi yang semakin meluas

INDIVID
U
KELUARGA

Dimensi Pembangunan Mampan