Anda di halaman 1dari 3

1100 Hadits Terpilih.

 Aku mengagumi seorang mukmin. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan
bersyukur. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang mukmin diberi
pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut
isterinya. (HR Ahmad dan Abu Dawud)

 Seorang muslim adalah yang menyelamatkan kaum muslimin dari lidah dan tangannya.
Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka,
dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan (kejahatan)
(HR Ahmad)

 Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan yang
ucapannya kotor (HR Bukhari)

 Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga
lurus lidahnya. (HR Ahmad)

 Al-iimaanu nishfaani : nishfun fish shabri, wa nishfun fisy syukri. Iman terbagi dua, separuh
dalam sabar dan separuh dalam syukur. (HR Al-Baihaqi)

 Iman paling afdhol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu di
manapun kamu berada. (HR Ath-Thobari)

 Sufyan bin Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang Islam. Aku tidak
akan bertanya lagi kepada orng lain." Lalu Rasulullah saw menjawab, "Ikrarkan (katakan):
Aku beriman kepada Allah, kemudian berlakukan jujur (istiqomah)." (HR Muslim)

 Mungkin hasil yang diraih seorang shoim (yang berpuasa) hanya lapar dan haus, dan
mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (qiyamul lail) hanyalah berjaga (HR
Ahmad dan Hakim)

 Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh
pahalanya, dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedikitpun
(HR Tirmidzi)

 Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukhshah (alasan yang dibenarkan) atau sakit, maka
tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup dia melakukannya (HR
Bukhari dan Muslim)

 Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan coban. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla
bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Barangsiapa bersabar maka baginya
manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. (HR At-Tirmidzi).

 Barangsiapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan, dan
menzalimi lalu beristighfar, maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-
orang yang memperoleh hidayah. (HR Al-Baihaqi)

1100 Hadits Terpilih Page 1 of 3


 Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan
tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya.
(HR Ath-Thabrani)

 Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar (jujur),
menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. (HR Al-Baihaqi)

 Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan
melindunginya dari beban gangguan manusia. (HR Adailami)

 Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah (HR
Athabrani)

 Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin al-As r.a katanya: Aku pernah mendengar
Rasulullah s.a.w bersabda: Allah s.w.t tidak mengambil ilmu Islam itu dengan cara
mencabutnya dari manusia. Sebaliknya Allah s.w.t mengambilnya dengan mengambil para
ulama sehingga tidak tertinggal walaupun seorang. Manusia melantik orang jahil menjadi
pemimpin, menyebabkan apabila mereka ditanya mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan
kepada ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula. [Bukhari
& Muslim]

 Diriwayatkan daripada Ubadah bin as-Samit r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda : Sesiapa yang
suka bertemu Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Begitu juga sesiapa yang
tidak suka bertemu Allah, nescaya Allah juga tidak suka bertemu dengannya. [Bukhari &
Muslim]

 Diriwayatkan daripada Saidatina Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda:
Sesiapa yang suka bertemu Allah, nescaya Allah juga suka bertemu dengannya. Begitu juga
sesiapa yang tidak suka bertemu Allah, nescaya Allah juga tidak suka bertemu dengannya.
Aku bertanya: Wahai Nabi Allah! Apakah kita perlu membenci mati? Di mana kami semua
membenci mati. Baginda bersabda: Bukan begitu. Seseorang mukmin apabila diberitahu
berita gembira dengan rahmat Allah, keredaanNya dan SyurgaNya nescaya dia pasti suka
untuk bertemu Allah dan Allah juga suka bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir apabila
diberitahu adanya siksa serta murka Allah, dia tidak akan suka bertemu Allah dan Allah juga
tidak suka bertemu dengannya. [Bukhari & Muslim]

 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w selalu memohon perlindungan
dari suratan takdir yang buruk, dari ditimpa kecelakaan, dari keghairahan musuh dan dari
terkena bala. [Bukhari & Muslim]

 Soal Nabi Muhammad s.a.w: "Hai lblis! Siapakah yang engkau paling suka?" Maka
jawabnya; Orang yang paling aku suka ialah laki-laki dan perempuan yang tidak mahu
mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak mereka yang telah melebihi 40 hari. Maka akan aku
duduk mengecilkan diri ditempat tersebut seperti pejat-pejat membuat sarang, dan akan aku
bergantung dan berbuai-buai pada bulu ketiak orang yang tidak mahu cabutnya atau
mencukurnya." Dari Anas r.a. menerangkan: "Kami telah diberi tempoh oleh Nabi s.a.w.
dalam hal memotong misai, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur atau
menggunting bulu kemaluan agar tidak lebih dari 40 malam. (H.r. Ahmad, Abu Dawud dan
lain-lain)

1100 Hadits Terpilih Page 2 of 3


 Hendaklah kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan
menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang
yang baik-baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan (doa mereka) (HR Abuzar)

 Jihad paling utama ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim
dan kejam (HR Aththusi dan Ashhabussunan)

 Permudahlah (segala urusan), jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik, jangan
menyebabkan orang menjauh (HR Al Bukhari) Penjelasan : Ini termasuk kebijaksanaan
dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar.

Dari :

1100 Hadits Terpilih, Sinar Ajaran Muhammad. Dr. Muhammad Faiz Al-Math,
Gema Insani Press, 1991,
From : Rumadi Hartawan Rumadi.Hartawan@telkom.net

1100 Hadits Terpilih Page 3 of 3

Anda mungkin juga menyukai