TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN NAMA PENGGUBAL PILIHAN 5

Rekabentuk daan Penghasilan projek 2.1 Pengenalan Rekabentuk dan Teknologi Sederhana B Latipah Sidin KT

Rajah 3 menunjukkan perubahan dalam teknologi.

Rajah 5

Antara berikut pernyataan yang manakah paling tepat menerangkan situasi tersebut? A B C D Perubahan dalam kefungsian Perubahan dalam reka bentuk Perubahan dari segi ketahanan reka bentuk Perubahan dari segi kos yang tidak membebankan

TAJUK

Rekabentuk daan Penghasilan projek

SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN NAMA PENGGUBAL PILIHAN

2.1 Pengenalan Rekabentuk dan Teknologi Sederhana A Latipah Sidin KT

6

Rajah 5 Antara yang berikut, pernyataan yang manakah yang paling tepat menerangkan Rajah 1. A. B. C. D. Perubahan dalam teknologi. Perubahan dalam reka bentuk produk. Perubahan dari segi ketahanan reka bentuk. Perubahan dari segi kos penyelenggaraan alat.

TAJUK

Rekabentuk daan Penghasilan projek

SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN NAMA PENGGUBAL PILIHAN

2.4 Alatan tangan dan mesin Sederhana C Latipah Sidin KT

7 Berikut adalah cara-cara menggunakan sesiku L dalam aktiviti mengukur dan menanda.

Rajah 6 Apakah aktiviti yang ditunjukkan dalam Rajah 10? A Menguji kepersegian tepi kayu B Membuat garisan bersudut tepat C Menentukan ketepatan sudut 90o D Menguji kerataan permukaan kayu

Tajuk Subtajuk Konstruk

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Produk c. Jenis bahan dan pengikat ( Ting : 1 )

Aras kesukaran Kunci jawapan Nama penggubal Pilihan

R/S/T C Julie Johwina Teras

1

Rajah 1 menunjukkan sebatang skru kepala benam.

P Q R

S

Rajah 1

Bahagian yang manakah akan menentukan saiz skru ? A P B C Q R

D S

Tajuk Subtajuk Konstruk Aras kesukaran Kunci jawapan Nama penggubal Pilihan 1

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Produk e. Proses ( Ting : 1 ) R/S/T D Julie Johwina Teras

Antara berikut, alatan tangan manakah yang digunakan dalam proses menanda ? I Penggarit

II III

Penebuk pusat Pisau penanda

IV Tolok penanda A B C D I, II, III II, III, IV I, III, IV I, II, III, IV

TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN

RBT ( tg 1& 2) Pengenalan reka bentuk & teknologi P06 kriteria R B

1

Rajah 1 menunjukkan perubahan dalam menghasilkan produk.

Rajah 1 Antara yang berikut, pernyataan yang manakah yang paling tepat menerangkan situasi ini? A Perubahan dalam teknologi

sumber dan system C Proses penyelesaian masalah yang dapat memperbaiki kefungsian serta rupa bentuk sesuatu produk D Penghasilan sesuatu produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna TAJUK RBT ( tg 1& 2) SUB TAJUK Faktor reka bentuk KONTRUK P02 fakta ARAS KESUKARAN S KUNCI JAWAPAN A 3 Rajah 2 menunjukkan satu produk reka bentuk.B C D Perubahan dalam reka bentuk produk Perubahan dari segi ketahanan reka bentuk Perubahan dari segi kos yang tidak membebankan RBT tg 1 Pengenalan reka bentuk & teknologi P01 terminologi R B TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 2 A Antara yang berikut yang manakah definisi teknologi? Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk B Pengajian dan pengetahuan dalam usaha mencipta dan menggunakan pelbagai alat. Rajah 2 Antara berikut. factor yang manakah perlu diambil kira supaya produk ini mendapat sambutan di pasaran? I II III IV A B C D Rupa bentuk yang menarik Mengutamakan nilai komersial Proses pembinaan yang rumit Pemilihan bahan yang mahal I dan II I dan IV II dan III III dan IV .

Lakaran Y telah dipilih untuk proses reka bentuk seterusnya.TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 4 RBT ( tg 2) Faktor reka bentuk P02 fakta S A Rajah 3 menunjukkan lakaran dua bangku X dan X. Rajah 3 Antara factor reka bentuk berikut. yang manakah menyebabkan lakaran Y dipilih? I Kefungsian II Ketahanan III Kaedah pembinaan IV Kesesuaian bahan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV TAJUK SUB TAJUK RBT ( tg 2) Jenis bahan dan pengikat .

y Boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan warna. y Penabat elektrik yang baik. . Jadual 1 Apakah bahan yang dimaksudkan? A Perspek B Papan lapis C Mounting board D Medium Densety Fibre Board (MDF) TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 6 A B C D RBT ( tg 2) Jenis bahan dan pengikat P02 fakta R B Antara bahan berikut yang manakah dilarutkan dengan spirit metal? Lekar Syelek Cat alas Cat licau TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 7 RBT ( tg 1 dan 2) Alat tangan dan mesin P02 fakta S B Rajah 4 menunjukkan sekeping papan yang dipotong bahagian yang berlabel X. y Boleh dibentuk menggunakan haba.KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 5 P02 fakta R A Pernyataan dalam jadual 1 menunjukkan cirri-ciri sesuatu bahan.

alatan yang manakah paling sesuai digunakan untuk membentuk lengkok yang berlabel X? I II III IV A I B I C II dan IV D III dan IV TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 8 dan II dan III RBT ( tg 1) Alat tangan dan mesin P02 fakta R D Rajah 5 menunjukkan pahat tepi serong. .Rajah 4 Antara berikut.

I. I. Sapu glu pada permukaan yang hendak dicantum Bersihkan glu yang berlebihan dengan kain lembap Pastikan glu telah kering sebelum apit dibuka Cantum dan apitkan kedua-dua bahagian tanggam I.Rajah 5 Saiz alat ini ditentukan oleh? A P B Q C R D S TAJUK RBT ( tg 2) SUB TAJUK Proses KONTRUK P04 Urutan ARAS KESUKARAN S KUNCI JAWAPAN B 8 I II III IV A B C D Susun langkah mengglu tanggam mengikut urutan. III. IV. pelarasan tolok serong yang manakah betul untuk menanda garisan X? A B . II. III. III II. IV. Rajah 6 Antara berikut. IV I. II. III RBT ( tg 2) Proses P07 metodologi S C TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 9 Rajah 6 menunjukkan sekeping kayu yang hendak dipotong. IV II.

C D TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN RBT ( tg1 dan 2) Reka bentuk projek P07 Metodologi R C 10 Rajah 7 menunjukkan tiga lakaran dalam proses reka bentuk bekas pensel. Rajah 7 Apakah tujuan lakaran itu di hasilkan? A Pengujian projek B Pembinaan projek C Pemilihan reka bentuk D Perancangan reka bentuk .

TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk dan penghasilan projek Jenis bahan Aplikasi R/S/T B 1 Rajah 1 menunjukkan sebuah bekas penyimpanan. Rajah 1 Apakah bahan yang sesuai digunakan pada X ? A Medium Density fibre board (MDF) B Polyvinyl chloride (PVC) C Papan lapis D Perspek TAJUK Reka bentuk dan penghasilan projek .

pembinaan dan pengubahsuaian projek Fakta S C 3 Mengapakah jadual kerja perlu disediakan semasa proses perancangan pembinaan projek ? A B C D Memastikan projek dibina dengan selamat Memastikan projek dibina dengan mudah Memastikan projek dibina mengikut masa ditetapkan Memastikan projek dibina mengikut kriteria yang ditetapkan . Rajah 2 Antara yang berikut manakah tidak menepati faktor reka bentuk produk itu ? A Fungsi B Rupa bentuk C Kesesuaian bahan D Keselamatan Nombor soalan: 3 TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk dan penghasilan projek Perancangan .SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Faktor Rekabentuk Fakta R/S/T C 2 Rajah 2 menunjukkan tempat menyimpan sudu di dapur.

Nombor soalan : 4 TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk dan penghasilan projek Alatan tangan Metodologi T D 4 Rajah 3 menunjukkan aktiviti menggergaji Rajah 3 Apakah tujuan ibu jari diletakkan pada bahagian X ? A. Memastikan mata gergaji lurus B Memudahkan kerja menggergaji C Mempercepatkan kerja menggergaji D Memandu bilah gergaji di permulaan kerja TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk dan penghasilan projek Perancangan .pembinaan dan pengubahsuaian projek Fakta S C 5 Antara yang berikut pada peringkat yang manakah kerja pengubahsuaian projek boleh dilakukan ? A B C D Pemilihan alatan Penyediaan bahan Pengujian dan penilaian Pembinaan dan pencantuman Reka bentuk dan penghasilan projek Faktor reka bentuk Kreteria TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK .

mesra pengguna dan mesra alam I II III IV Jadual 1 Antara yang berikut pasangan manakah yang betul ? A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Reka bentuk dan penghasilan projek Penyataan masalah atau keperluan TAJUK SUB TAJUK .III dan IV II . tepat dan menarik Sesuai dengan fungsi dan penggunaan Selamat digunakan.III dan IV Reka bentuk dan penghasilan projek Faktor reka bentuk Kreteria T D TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 7 Jadual 1 menunjukkan faktor reka bentuk dan penerangannya Faktor Fungsi Rupa bentuk Kemasan Ketahanan Penerangan Reka bentuk yang kukuh Saiz sesuai . II dan IV I .ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S B 6 Antara yang berikut faktor manakah perlu dipertimbangkan semasa memilih lakaran reka bentuk projek ? I II Kefungsian Ketahanan III Teknologi IV Nilai komersial A B C D I. II dan III I .

KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Terminologi S A 8 Antara yang berikut idea penyelesaian manakah dalam bentuk grafik ? A B C D Lakaran bebas Penyataan Penulisan Jadual TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKABENTUK Alatan tangan dan mesin P02 Fakta R B 10 Rajah 10 menunjukkan sejenis alatan tangan Rajah 10 Antara yang berikut pengikat yang manakah digunakan dengan alat itu ? A B C D TAJUK SUB TAJUK REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK Alatan tangan dan mesin .

X Rajah 11 Apakah alatan tangan yang paling sesuai digunakan untuk membentuk bahagian x ? A B C D Gergaji besi Gergaji puting Gergaji tangan Gergaji lengkung halus TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK REKABENTUK Kemasan P07 Metodologi .KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN P02 Fakta S D 11 Rajah 11 menunjukkan sekeping papan yang dipotong .

Rajah12 Apakah tujuan bongkah kayu di gunakan dalam aktiviti itu ? A Memelihara ira kayu B C D Menimbulkan ira kayu Membersihkan permukaan kayu Mendapatkan tekanan yang sama TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK REKABENTUK Proses membentuk dan mencantum P02 Fakta .ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN R D 12 Rajah 12 menunjukkan persediaan untuk aktiviti melelas.

X Rajah 13 Apakah nama bahan pemasangan yang bertanda x ? A Rivet B Engsel C Pendakap D Penyangkut TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKA BENTUK Kemasan P02 Fakta S A 14 Antara yang berikut padanan manakah yang betul ? Bahan pemasangan A B C D Cat licau Tone kayu Syelek Lekar Pelarut Turpentine Spirit metil Turpentine Spirit Metil TAJUK SUB TAJUK REKABENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK Alatan tangan dan mesin .ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN R C 13 Rajah 13 menunjukkan proses pemasangan projek.

KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN P02 Fakta R C 16 Apakah alat yang digunakan untuk membuat garisan pelbagai sudut dengan tepi kayu ? A B C D TAJUK SUB TAJUK REKA BENTUK Alatan tangan dan mesin .

KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN P01 Terminologi S B 16 Rajah 16 menunjukkan sekeping papan yang dipotong. X Rajah 16 Alatan manakah yang digunakan untuk memotong bahagian berlabel x ? A B C D TAJUK SUB TAJUK REKA BENTUK Alatan tangan dan mesin .

KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN P02 fakta S C 17 Antara yang berikut yang manakah menunjukkan pasangan yang betul ? Alatan Kegunaan Memotong lurus atau lengkung pada bahan A B Melelas kayu atau plastik Menyambung dua bahan yang nipis C D Mencantum dua jenis bahan yang sama jenis TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK REKA BENTUK Alatan tangan P02 Fakta .

Rajah 19 Namakan bahan itu ? A B C D engsel Penyangkut Penggantung Bracet (pendakap) TAJUK SUB TAJUK REKA BENTUK Alatan tangan . Rajah 18 Apakah fungsi alatan itu ? A Mengukur panjang B Memindahkan sudut C Menguji keratan kayu D Menanda ketebalan kayu TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 19 REKA BENTUK Alatan tangan P01 Terminologi R D Rajah 19 menunjukkan sejenis bahan pemasangan.ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S D 18 Rajah 18 menunjukkan sejenis alat tangan untuk kerja kayu.

KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 20 P01 Terminologi R C Rajah 20 menunjukkan sejenis mesin mudah alih. Rajah 20 Manakah jenis pengikat yang digunakan bersama mesin itu ? A B C D No soalan 21 TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKA BENTUK Pembinaan P02 Fakta R A 21 Antara alatan yang berikut yang manakah digunakan dalam proses menanda projek ? A B C D No soalan 22 TAJUK REKA BENTUK .

3 .SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Proses P07 Metodologi S C 22 Rajah 22 menunjukkan kaedah menggerudi menggunakan mesin gerudi mudah alih. X Rajah 22 Apakah kegunaan reja kayu yang bertanda x ? A Menguatkan cengkaman ragum meja B Menghalang bendakerja daripada pecah atau patah C Mengelakkan sebarang kesan pada permukaan kayu D Memberikan tekanan yang lebih pada mesin gerudi mudah alih TAJUK SUB TAJUK Rekabentuk Pembinaan (1.e ii) .

KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN P07 Metodologi S B 23 Antara berikut yang manakah kaedah menggergaji yang betul ? A B Ben K C RA D TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK Reka Cipta Pemilihan idea Fakta .

I .ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S A 24 Rajah 1 menunjukkan faktor penting dalam pemilihan idea bagi reka cipta .Keupayaan Kendiri IV .Kepentingan produk PEMILIHAN IDEA III .Melayari internet II .Pengetahuan dan Kemahiran RAJAH 1 Antara berikut yang manakah tidak terlibat dalam pemilihan idea tersebut ? A B C D I II III IV TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK Reka cipta Pengenalpastian masalah PO1 FAKTA .

ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S A 25 Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada proses dalam mereka cipta PENGENAL PASTIAN MASALAH MENGANALISIS MAKLUMAT PEMILIHAN IDEA x Rajah 2 Apakah langkah kerja yang sesuai di petak X ? A B C D Perekaan projek Membuat jadual kerja Perancangan pembinaan projek Menyenarai dea penyelesaian masalah TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK Reka bentuk Alatan tangan dan mesin P01 Fakta .

ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN R B 25 Antara berikut yang manakah digunakan dalam proses mencantum B projek A C D TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 26 Reka bentuk Proses pembinaan S C Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti dalam pembinaan projek . Rajah 3 Apakah proses kerja itu ? A Mengukur tebal kayu B Membuat garisan bersudut tepat C Menguji ketepatan sudut 90º kayu D Menguji kepwesegian permukaan tepi kayu TAJUK Reka bentuk SUB TAJUK Proses KONSTRUK .

ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S D 27 Antara berikut yang manakah terlibat dalam proses pembinaan projek ? A B C D Membuat lakaran reka bentuk Mengumpul maklumat dan data Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk Kemasan R D 28 Antara kemasan berikut yang manakah sesuai digunakan pada keluli lembut? A Lekar B Varnis C Syelek D Cat licau TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK Reka bentuk Kemasan .

ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S A 29. Antara yang berikut pilih padanan yang betul ? Kemasan A Lekar Pelarut Thinner B Syelek Turpentin C Cat licau Air D Tona kayu Spirit methil TAJUK SUB TAJUK Rekabentuk Pembinaan .

Rajah 5 Apakah fungsi alat itu ? A Memotong PVC B Memotong perspek C Memotong aluminium D Memotong keluli lembut TAJUK Rekabentuk SUB TAJUK Alatan tangan dan mesin KONSTRUK . X Rajah 4 Antara alatan berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian X ? A B C D TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Rekabentuk Alatan tangan dan mesin R B 31 Rajah 5 menunjukkan sejenis alatan tangan.KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN R B 30 Rajah 4 menunjukkan bahagian yang hendak di buang.

yang manakah formula untuk mengira kos projek? A Kos bahan + kos upah + kosoverhed B Kos pengeluaran + kos upah + kos bahan C Kos upah + kos overhed + kos pengeluaran D Kos bahan + kos pengeluaran + kos overhed TAJUK Reka bentuk .ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN R B 32 Rajah 6 menunjukan sebuah mesin mudah alih. Rajah 6 Apakah kerja yang boleh dilakukan oleh mesin mudah alih pada rajah 6 ? A Meribet B Melelas C Mengglu D Memotong TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Rekabentuk Pendokumentasian R A 33 Antara yang berikut.

SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 34 Faktor reka bentuk S B Antara berikut faktor manakah yang harus dipertimbangkan semasa membuat keputusan mengenai sesuatu produk reka bentuk? I Ketahanan produk II Kefungsiannya III Pemilihan alatan IV Kesesuaian bahan A B C D I. II dan IV I. Bahagian A B C D Takal Tuas masuk Kunci bindu Bindu Fungsi Mengawal kelajuan putaran bindu Menempatkan ragum gerudi Menurun dan menaikan bindu Menghidup dan mematikan motor TAJUK SUB TAJUK Reka bentuk Pembinaan . III dan IV II. II dan III I. III dan IV Reka bentuk Alatan tangan dan mesin S A TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 35 Antara pasangan berikut yang manakah benar mengenai mesin gerudi lantai.

II dan III I .KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 36 S C Rajah 8 menunjukkan bahagian tanggam yang akan dibuang. II dan IV I .ing sesuai digunakan untuk membuang bahagian X ? I II III A B C D I . X RAJAH 8 Antara alatan berikut yang manakah pa. III dan IV IV TAJUK SUB TAJUK Reka bentuk Definisi . III dan IV II .

TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk Faktor rekabentuk S C y y y 2 Tepat Sistematik mudah Apakah faktor utama reka bentuk yang menepati keterangan diatas ? A. Kaedah pembinaan D. Satu senarai perincian pembelian bahan bagi menghasilkan sesuatu produk. Satu jadual kerja yang terperinci bagi menghasilkan sesuatu produk C. Faktor keselamatan TAJUK SUB TAJUK Reka bentuk Jenis bahan dan pengikat . Suatu susunan kerja yang sistematik bagi menghasilkan sesuatu produk D. B.KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN 1 S A Antara berikut yang manakah menerangkan Reka Bentuk ? A. Suatu aturan perancangan bahan bagi menghasilkan sesuatu produk. Rupa bentuk C. Ketahanan B.

II . II Tandakan pusat lubang dengan penebuk pusat III Tekan hulu riveter sehingga dawai revet putus IV Tekan riveter untuk merapatkan dua kepingan logam A I . I D IV . kabel elektrik dan peralatan rumah. III . IV . B Perspek C Keluli lembut D PVC (Polyvinyl Chloride) TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk Pembinaan T B 4. IV B II .KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN R B 3 Antara berikut yang manakah benar ? Jenis bahan A Aluminium Keterangan diperbuat daipada campuran besi dan karbon mudah dibentuk dan dipotong digunakan membuat skru. II TAJUK Reka bentuk SUB TAJUK Alatan tangan dan mesin . III . I . diperolehi dari bahan galian bauksit tidak berkarat dan mudah dilbentuk digunakan untk membuat perhiasan.tidak berkarat mudah dikendalikan digunakan untuk system perpaipan dan pendawaian elektrik.paku dan jeriji pintu kepingan plastik keras membuat prototaip atau model membuat plat kenderaan atau papan tanda bersifat ringan. Susunkan langkah pemasangan rivet mengikut aturan yang betul ? I Gerudi lubang bersaiz rivet . II . III C III . I . IV.

Proses mencantum dan memasang II. I. I . IV TAJUK SUB TAJUK Reka bentuk Pembinaan . II . I . Proses menanda III. IV .KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN R B 6 Alat tangan manakah yang digunakan untuk membentuk dan mengetuk kepingan logam lembut tanpa meninggalkan kesan ketukan.Proses kemasan yang sesuai A B C D I . II . III . III . IV III . A B C D TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk Pembinaan S C 7 Susunkan proses-proses dalam pembinaan projek.Proses memotong dan membentuk bahan IV. IV II . II I . III .

Rajah 2 Apakah nama tanggam yang bertanda X ? A B C D Tanggam temu Tanggam lekap T Tanggam parit terus Tanggam parit buntu TAJUK Reka bentuk SUB TAJUK Pembinaan KONSTRUK ARAS KESUKARAN S KUNCI JAWAPAN B 9 Rajah 3 menunjukkan satu proses menanda projek reka bentuk.KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S C 8 Rajah 2 menunjukkan satu kaedah proses mencantum produk menggunakan tanggam. Rajah 3 Apakah proses itu? A Menanda garisan pada bahan menggunakan sesiku L dan pensil B Menanda garisan pada bahan menggunakan sesiku L dan penggarit C Menanda garisan pada bahan menggunakan pembaris keluli dan pensil D Menanda garisan pada bahan menggunakan sesiku L dan pisau penanda TAJUK Reka bentuk SUB TAJUK Alatan tangan dan mesin .

KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S C 10 Rajah 4 menunjukkan sejenis mesin mudah alih. Rajah 4 Pilih penyataan yang betul tentang mesin itu ? I Mesin ini berfungsi menggunakan bateri yang boleh dicas semula II Mesin ini digunakan untuk memotong garis lurus atau bentuk lengkung pada bahan III Mata pemotongnya boleh ditukar ganti untuk disesuaikan dengan bahan IV Kelajuan mesin ini bergantung kepada jenis bahan yang dipotong. A B C D I dan II I dan III II dan III III dan IV TAJUK SUB TAJUK Reka bentuk Kemasan .

Jenis Kos Kos bahan Kos upah Kos overhead Jadual 1 Jumlah (RM) 2. III dan IV D.Apakah tujuan membuat kemasan pada sesuatu produk reka bentuk ? I.00 . Mencantikan permukaan produk III.00 Berapakah kos pengeluaran bagi seunit rak serbaguna itu ? A B C D RM 33. I .00 RM 38. Melindungi permukaan produk II. I .Menambahkan mutu dan kualiti penggunaan produk IV.00 800.00 RM 36. III dan IV TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk Pendokumentasian S 13 Jadual 1 menunjukkan kos pengeluaran bagi 100 unit rak serbaguna. dan IV C. II dan III B.00 500. II .500. I .00 RM 34.Memudahkan kotoran dibuang daripada permukaan produk A. II .KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN S B 12 .

Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek 1. Pengenalan Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Rekabentuk daan Penghasilan projek (Ting 1) Pengenalan Rekabentuk dan Teknologi P02 Fakta Sederhana B 1 Rajah 1 menunjukkan perubahan dalam reka bentuk Rajah 1 Antara berikut manakah paling tepat menerangkan situasi tersebut? A Perubahan dalam kefungsian B Perubahan dalam reka bentuk C Perubahan dari segi ketahanan reka bentuk D Perubahan dari segi kos yang tidak membebankan .

III dan IV D II . Faktor Reka Bentuk TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk dan penghasilan projek (Ting 1) Faktor reka bentuk P02 Fakta S B 1 Antara berikut faktor manakah perlu dipertimbangkan semasa memilih lakaran reka bentuk projek ? I Kefungsian II Ketahanan III Teknologi IV Nilai komersial A I. II dan IV C I .III dan IV . II dan III B I .2.

TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (Ting 1) Alatan tangan dan mesin P01 Terminologi R B 2 Rajah 3 menunjukkan sekeping papan yang dipotong . X Rajah 3 Apakah alatan tangan yang sesuai digunakan untuk membentuk bahagian X ? I Gergaji jig II Gergaji puting III Gergaji tangan IV Gergaji lengkung halus A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV .

Jenis Bahan Dan Pengikat TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (Ting 1) Jenis Bahan P02 Fakta R B 1 Nyatakan ciri keistimewaan Medium Density Fibreboard (MDF) jika dibandingkan dengan Mounting Board ? I Lebih ringan II Lebih tahan haba III Diperoleh dalam saiz 4¶ x 8¶ IV Mudah dibentuk dan dipotong A I dan II B II dan III C III dan IV D II.3. III dan IV .

III dan IV D II. II dan III B I. III bahan yang diimport IV bahan yang sesuai A I. II dan IV C I. III dan IV .TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (Ting 1) Jenis Bahan P02 Fakta R B 2 Apakah perkara yang perlu diambil perhatian semasa membuat pemilihan bahan? I harga murah II mudah didapati.

TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (Ting 2) Pengikat P02 Fakta R C 3 Rajah 1 menunjukkan sejenis pengikat Rajah 1 Apakah nama bahan pengikat itu ? A Paku payung B Rebet aluminium C Skru kepala bulat D Skru kepala benam .

4. Alatan Tangan Dan Mesin TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka Bentuk dan penghasilan projek (Ting 1) Alatan tangan dan mesin P02 Fakta R A 1 Rajah 1 menunjukkan sebuah mesin gerudi lantai X Rajah 1 Apakah fungsi X? A Mencengkam mata gerudi B Mengawal kelajuan putaran bindu C Melonggar dan mengetatkan rahang D Menghidupkan dan mematikan motor .

TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKABENTUK Alatan tangan dan mesin P02 Fakta R B 2 Rajah 2 menunjukkan sejenis alatan tangan Rajah 2 Antara berikut pengikat manakah digunakan bersama alat itu ? A B C D .

5. Proses TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Rekabentuk dan penghasilan projek (Ting1) Proses P07 Metodologi S B 3 Antara berikut yang manakah kaedah menggergaji yang betul ? A B Ben K C D .

TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN REKA BENTUK (Ting 1) Proses P07 Metodologi S C 4 Rajah 4 menunjukkan kaedah menggerudi menggunakan mesin gerudi mudah alih. X Rajah 4 Apakah kegunaan reja kayu yang bertanda X ? A Menguatkan cengkaman ragum meja B Menghalang bendakerja daripada pecah atau patah C Mengelakkan kesan pada permukaan belakang kayu D Memberikan tekanan yang lebih pada mesin gerudi mudah alih .

TAJUK SUB TAJUK KONTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk dan penghasilan projek (Ting 1) Proses P07 Metodologi S D 5 Rajah 5 menunjukkan aktiviti menggergaji Rajah 5 Apakah tujuan ibu jari diletakkan pada bahagian X ? A. Memastikan mata gergaji lurus B Memudahkan kerja menggergaji C Mempercepatkan kerja menggergaji D Memandu bilah gergaji di permulaan kerja .

Reka Bentuk Projek TAJUK SUB TAJUK KONSTRUK ARAS KESUKARAN KUNCI JAWAPAN Reka bentuk dan Penghasilan Projek (Ting 1) Reka bentuk Projek P04 Urutan T C 1 Susun semula urutan untuk menghasilkan satu reka bentuk projek. VI Merancang.6.. A I. I. V. VI. III. I Mendokumentasi II Mengumpul maklumat dan data. II.1 Pengenalan Reka Bentuk dan Teknologi Fakta Sederhana C 1 Manakah antara perkara-perkara berikut bukan berkaitan dengan teknologi? A melakukan kemasan projek . IV. IV C III. III. I D IV. V B II. membina dan mengubahsuai projek. V. I Tajuk Sub-Tajuk Kontruk Aras Kesukaran Jawapan Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek 2. III Mengenal pasti masalah atau keperluan. III. V Menentukan aspek masalah yang hendak diselesaikan. V. II. II.

II dan IV C I. II dan III B I.2 Faktor Reka Bentuk Fakta D 2 Antara yang berikut. III dan IV D I. manakah yang merupakan faktor-faktor dalam menghasilkan rekabentuk? I fungsi II ketahanan III kesesuaian bahan IV keselamatan penggunaan A I. II.B C D menyambung dua keping bod MDF mengenal pasti jenis-jenis lakaran memotong kayu menggunakan gergaji Tajuk Sub-Tajuk Kontruk Aras Kesukaran Jawapan Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek 2. III dan IV .

I cengkaman skru lebih kuat II dapat diskrukan dibawah permukaan kayu III dapat dipasang dan ditanggalkan jika perlu IV memberikan kemasan yang lebih cantik A I dan II B I dan III C II dan IV D I.Tajuk Sub-Tajuk Kontruk Aras Kesukaran Jawapan Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek 2.3 Jenis Bahan dan Pengikat Fakta B 3 Kebaikan menggunakan skru berbanding dengan paku ialah««.4 Alatan Tangan dan Mesin Fakta D 4 Manakah padanan bahagian mesin gerudi lantai dan fungsinya di bawah ini yang betul? Bahagian Fungsi . II dan IV Tajuk Sub-Tajuk Kontruk Aras Kesukaran Jawapan Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek 2.

II dan III B I. II dan IV C I.6 Reka Bentuk Projek Fakta D 5 Cara-cara untuk mengumpulkan maklumat dan data dalam dalam reka bentuk boleh melalui«««. I lawatan II pemerhatian III sumbangsaran IV melayari internet A I. III dan IV . III dan IV D I.Mesin A B C D Takal Suis Rahang Motor Mencengkam mata gerudi Mengawal kelajuan putaran bindu Menurun dan menaikkan bindu Memutarkan sistem takal dan bindu Tajuk Sub-Tajuk Kontruk Aras Kesukaran Jawapan Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek 2. II.