JABATAN PELAJARAN SABAH 2010-2012

1.1 PENGENALAN Membaca menulis dan mengira adalah sebahagian daripadakomponen kamahiran utama yang ditekankan dalam kurikulum.
`

1.2 KONSEP Kerjasama dengan LINUS dengan GPK
`

1.3 MATLAMAT LINUS tegar dapat menguasi Konstrak 1& 2
`

` ` `

1.5

PUNCA DAN BIDANG KUASA

1.5.1 Surat-surat pekeliling KPM i) Ikhtisas KPM Ruj:KP(BPK)400-32/6 jld.3(610 Bertarikh 22April 2010 ii) KPPM Ruj:KPM.BPKHAS:300-2/2/12 bertarikh 4 Ogos 2010 JPNS Ruj: JPS(SB)1400/KHAS/9jld.6(69) Bertarikh 28 Julai 2010

`

`

`

1.5.2

Peruntukan Masa P&P

`

i) Sekiranya murid pemulihan tahun 2 dan 3 melebihi 15 orang.GPK hendaklah menggunakan masa persediaan 4 masa ii) Kurang daripada 15 Orang
BM Thn 110 masa M3 Thn 17/8 masa BM Thn 2&38 masa Matematik 7 masa Masa Persediaan-2/1

`

`

1.6 TUGAS,TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN

`

1. GPK perlu mendapat data murid L.T untuk penyediaan RPI ± Rekodkan kehadiran dalam buku kehadiran 2. Membantu GLT mengajar murid LT 3. Mengajar LT sepenuh masa 4. Membantu menyediakan ABM ikut GL 5. Membantu mengajar tetapi tidak terilbat dengan UJIAN murid LT

` ` ` ` `

` `

1.7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.7.1 Proses dan P&P menggunakan Modul dan panduan PK.RPH dan RPI mengikut format sedia ada. 1.7.2 KONSEP Literasi LINUS

` `

KONSTRUK 1 Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan Fukus Utama: i) Abjad ii) Huruf-huruf vokal

`

KONSTRUK 2 Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka.
Fokus topik:

i) Suku kata KV ii) Suku kata V+KV iii) Perkataan KV+KV iV) Perkataan KV+KV+KV

`

1.7.3 Konsep Numerasi KONSTRUK 1 Keupayaan Pra Nombor dan Mengenal Angka. Fokus topik i ) Pra-Nombor ii) Konsep Angka KONSRTUK 2 i ) Mengenal No ii) Mengenal 1-9 iii)Nombor 1- 9 dengan turutan menaik dan menurun

`

TAHUN 1 SARINGAN 1,2,3 PEMERIKSAAN DOKTOR MURID BERKEPERLUA N KHAS PENCALONAN MURID LINUS TEGAR MENYEDIAKAN RPI MURID L.T

P&P

LINUS DALAM KELAS

LINUS TEGAR

TAHUN 2

`

Dengan ujudnya bahan Panduan Pelaksanaan Pemulihan Khas yang dihasilkan oleh Unit Pemulihan Khas JPN Sabah Edisi Percubaan dalam LINUS ini,maka adalah diharapkan hasrat KPM dan JPN sifar % pemulihan khas pada hujung tahun 2012 dapat di realisasikan.

` SEKIAN `
` `

DAN jumpa lagi««.