P. 1
Fail Meja Rabiatul

Fail Meja Rabiatul

|Views: 2,626|Likes:
Dipublikasikan oleh Mahkotaadeen Abdullah

More info:

Published by: Mahkotaadeen Abdullah on Nov 24, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

F A I L M E J A
P e m b a n t u G M E D mC a- 1 7 R ak l

PU A N R A B I A T U L B I N T I M O H D H
S M K IB R A H IM 08000 SU N G AI PETAN I KED AH D ARU L AM AN N A M A A G E N SSI M K I B R A H I M : ALAM AT :

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I,K E D A 044212633 044227461 861104 – 38 – 7348

N O . T E L E F: O N N 0. FAKS : N O . I/C :

M AKLU M AT PEG AW AI
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

Nam a Ja w a ta n H a k ik i G e la ra n Ja w a ta n G re d Ja w a ta n B a h a g ia n / U n it T a rik h M e m e g a n g Ja w a ta n T a rik h P e n e m p a ta n S e k o la h D a h u lu

PU A N R A B IA T U L B IN T I M O H D H A S H IM PEM BANTU M AKM AL P EM B A N T U M A K M A L C -1 7 Ja b a ta n S a in s d a n M a te m a tik 0 6 D IS E M B E R 2 0 0 9 0 9 D IS E M B E R 2 0 0 9 S M K . IB R A H IM 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I, K E D A H

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF JABATAN
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

4

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

2. 3.

Objektif Sekolah / Carta Organisasi Sekolah Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

5-6

3.1

Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan untuk keperluan eksperimen bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal sains. Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan dan peralatan yang diperlukan di makmal sains. Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan stok bahan, radas dan peralatan serta mengemaskinikan stok tahunan. Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Penyeliaan Staf Sokongan sains. Membantu guru-guru sains semasa eksperimen, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan. Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

7-10

3.2 3.3

11-14

15-19

3.4

20-24

3.5 3.6 3.7

25-28 29-32 33-37

4. 5. 6.

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal Senarai borang-borang yang digunakan Senarai tugas harian

39 40

7.

8.

9. 10.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Kedah.

1.1 belajar.

Memastikan semua kanak-kanak , mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat

1.2 Memastikan bekalan guru-guru mencukupi. 1.3 1.4 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara. Melaksanakan konsep “Pendemokrasian Pendidikan “ dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas. 1.5 Meluaskan dasar “ Pendemokrasian Pendidikan ” sebagai langkah untuk mengimbangi kesemua aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. 1.6 Memastikan semua murid memperolehi pendidikan yang berkualiti selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. 1.7 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah. 1.8 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan. 1.9 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT. 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matalamat 60 : 40. Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat. Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas. Memastikan semua pelajar JPN menguasai asas 3M.

1.15

Piagam Pelanggan SMK Ibrahim,Sungai Petani Kedah
o
Kami Guru-Guru/Anggota Kumpulan Sokongan SMK. Ibrahim,Sungai Petani,Kedah dengan penuh tekad dan azam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

S E K O L A H

M E N E N G A H

I B R A H I M , 0 8 0 0 0

S U N G A I

P E T A N I

K E D A H

Page 49

permainan.  Mengurangkan kes-kes disiplin di kalangan pelajar.  Mengendalikan kemudahan-kemudahan sekolah dengan baik supaya sentiasa dapat digunakan dengan berkesan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .  Meningkatkan kesedaran dikalangan pelajar.  Melaksanakan pendidikan Komputer dan Internet.  Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum . dan teguran yang membina dari mana-mana pihak.  Menyemaikan rasa hormat menghormati.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL  2010 Meningkatkan Kecemerlangan Akademik pelajar dengan membuat persediaan secukupnya supaya proses pembelajaran dan pengajaran sentiasa menarik dan berkesan. kelab dan persatuan. tolong-menolong dan cinta mencintai di kalangan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah penyayang. sebagai satu usaha tambahan sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar ke arah literasi dalam teknologi maklumat. akan kepentingan keceriaan dan kebersihan sekolah dengan mengamalkan konsep Sekolah Ku Rumah Ku.  Memastikan ibubapa dan pelawat yang datang ke sekolah diberi layanan mesra dan semua masalah diselesaikan dengan adil dan saksama. dengan menggalakkan semua pelajar menyertai kegiatan unit beruniform . secara aktif supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan masa lapang mereka dengan berfaedah.  Sentisa berfikiran terbuka dan bersikap positif serta sanggup menerima pandangan . Carta Organisasi Sekolah Seperti di Lampiran 1 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal) - Seperti di Lampiran 2 Senarai Tugas Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . sukan. syor.  Terus memperkembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu untuk membina insan yang seimbang dan harmonis. dengan sistem kawalan dan bimbingan yang berkesan.

RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .1URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Proses Kerja.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Seperti di Lampiran 3 2010 Peraturan-Peraturan Pentadbiran. Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal 6.

RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.1. berfungsi serta selamat digunakan 3.PS-6.2 PROSES KERJA : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Aktiviti 6. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan Borang/Buku Permohonan Guru Subaktiviti (a) Bil 1 S E K O L A H Sediakan/Pengisian Borang Pesanan persediaan. 2.1. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh diperlukan. 1. Sebarang kerosakan perlu direkodkan. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. 0 8 0 0 0 Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Sebarang bentuk tambahan barangan standard perlu diisikan dalam borang KEW. Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik. 6. 4.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. M E N E N G A H I B R A H I M . 5.

Berada dalam makmal sains semasa P & P dijalankan. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan/dikembalikan.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.PS-6 2010 8 9 10 11 Aktiviti 6. Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Ketua Panitia Sains 2 3 4 5 6 7 Terima borang pesanan persediaan daripada guru sains.1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PS-11/ KEW. MUL A Sediakan Buku/Borang Persediaan Subaktiviti (a) Tempatkan Buku/Borang Persediaan di setiap Bilik Makmal Terima pesanan berdasarkan keperluan Semak keperluan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan peralatan yang telah digunakan (sekiranya ada) Simpan peralatan yang telah digunakan dalam keadan bersih dan teratur Rekodkan keperluan stok (sekiranya ada) Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Nota Minta/ KEW. Semak keperluan berdasarkan stok. Rujuk kepada Guru Sains sekiranya ada keperluan.

1. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan dan simpan keperluan ke tempat simpanan AKH IR Aktiviti 6.4 CHEKCLIST : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Semak semula bilangan yang telah disediakan mengikut keperluan Pengajaran & Pembelajaran ujikaji secara individu atau kumpulan. Semak keperluan Bahan/Radas melalui Buku/Borang Pesanan Guru dan penggunaan makmal pada setiap hari. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Subaktiviti (a) TANDA ( ) CATATAN Pesanan Guru boleh didapati melalui Buku atau Borang di setiap makmal sains. 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK 2010 Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya kekurangan stok dan sebagainyaLENGKAP Sediakan keperluan Tempatkan keperluan di Bilik Makmal Sains yang akan digunakan Berada di makmal sains semasa P & P dijalankan Semak bilangan peralatan yang dikembalikan setelah digunakan. 3. Semak semula bilangan yang telah digunakan selepas tamat amali sains. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. 2. TINDAKAN 1. S E K O L A H Page 49 . Pastikan peralatan yang telah digunakan akan digunakan kembali atau tidak bersama Guru Sains dan M E N E N G A H I B R A H I M .

2URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS. 4 Bagi pembelian bahan dan peralatan sains semasa dalam tempoh persekolahan hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi keperluan dan kuantiti serta kemampuan kewangan. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan dan di simpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur. 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL membuat penambahan atau pengurangan (sekiranya ada). Sains ) untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 3 Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains atau Guru Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan. 5.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan oleh M E N E N G A H I B R A H I M . 7. BAHAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. 2010 6. 5 S E K O L A H Memastikan Nota Minta atau KEW. Pastikan sebarang kerosakan direkodkan.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS. Rekodkan kemasukan/pengeluaran stok.PS-4 Catatan : Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di makmal sains ( bilik khas Jab. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti 1 2 (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun Sebut harga perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum pembelian dilakukan. Penggunaan Kad KEW.2.

BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktivit i Bil (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan 1 Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan senarai tambahan dari guruguru sains Mengisi borang ‘Nota Minta’ atau KEW. 0 8 0 0 0 Ketua Panitia Mata Pelajaran /Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pengetua 2 3 Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal 4 S E K O L A H Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2010 Aktiviti 6.PA-11 untuk diluluskan oleh Pengetua sekolah Dapatkan sebutharga dari syarikat pembekal sains untuk dibuat perbandingan harga Berbincang mengenai pembelian Bahan/Radas M E N E N G A H I B R A H I M .2.2 PROSES KERJA : URUSAN PEMBELIAN RADAS.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Pentadir Sekolah (Pengetua).

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL atau peralatan berdasarkan kualiti dan sebutharga yang terendah. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Subaktiviti (a) MUL A Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan sebutharga dari pembekal Terima jawapan sebutharga dari pembekalpembekal sains Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran Sains Mengisi Borang Nota Minta/KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 .PA-11 beserta dengan anggaran pembelian Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan Terima kelulusan pembelian dari Pengetua Membuat permohonan pembelian kepada Syarikat Pembekal yang terpilih. 5 Mengisi ‘ Borang Pesanan Kerajaan’ (Local Order) Pembantu Makmal 2010 Ketua Pembantu Makmal/Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – TPA-Bil 5/2007 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan – TPS-Bil 5/2009 6 Rekodkan BPK ke dalam Buku daftar pembelian Aktiviti 6. Terima pesanan dari pembekal dengan mengesah dan menandatangani dokumen (Invoice/Delivery Order) pembelianP E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .3 CARTA ALIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS.2.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK KEW.4 CHEKCLIST : URUSAN PEMBELIAN RADAS. Pesanan pembelian dari Syarikat Pembekal yang terpilih. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Sekiranya terdapat kekurangan. Isi Nota Minta/KEW.PA-2 PASTIKAN LENGKAP Mengisi Borang Pesanan Kerajaan 2010 Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan AKHI R Aktiviti 6. Periksa. 6. Semak senarai pembelian Tanda ( ) Catatan 2. Terima pesanan dari Syarikat Pembekal 7. Semak senarai sebutharga dari Syarikat Pembekal 3.2.PA-1/ KEW. Penggunaan Borang KEW. kira dan sahkan pesanan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .PA-11(Stor Unit) 4.PA-1/ KEW. Semak Nota Minta /KEW.PS-1/KEW. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Tindakan 1.PA-11 yang telah diluluskan oleh Pengetua 5.PS- Page 49 .

PENYIMPANAN. PENYIMPANAN.3 URUSAN PENERIMAAN. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanannya. mencukupi dan mengikut jenama serta spesifikasi yang dikehendaki. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Aktiviti 6. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 4 Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah direkod bagi tujuan pelupusan. PELUPUSAN STOK Subaktiviti (a) BAHAN. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .3. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. Penyimpanan. PELUPUSAN STOK BAHAN. 5 Satu senarai laporan mesti dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1/KEW. 3 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS). RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN 1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas yang diterima dalam keadaan baik. Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta Modal 6. Pelupusan Stok Bahan. sempurna.PS-2 DIPERLUKAN 8.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Penerimaan.

PS-2 Sesi Undangundang Peraturan 1 Terima dokumen dari Syarikat Pembekal Sains.PA-1 KEW.PS-21 KEW.PS-4 Invoice Syarikat NOTA MINTA KEW. cop dan tarikh Catat dan rekod dalam Stok /Inventori/Harta Modal Serahkan dokumen pembelian ke pejabat untuk tujuan pembayaran Menyimpan Bahan/radas/peralatan mengikut cara penyimpanan Merekod penagihan alat/radas ke makmal-makmal (Stor Unit) Menyemak rekod Alat/rekod yang pecah dan hilang bagi tujuan pelupusan dan hapuskira Isi Borang Pelupusan dan Hapuskira 2 3 4 5 6 7 8 9 Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW.PA-17 KEW.PS-3 KEW.3.PS-20 KEW. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan Subaktiviti Bil (a) TATACARA PENERIMAAN.PS-22 10 Serah semua dokumen dan laporan kepada Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran M E N E N G A H I B R A H I M .2 PROSES KERJA : Urusan Penerimaan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.PA-16 KEW.PA-3 KEW. Penyimpanan. Semak dan pastikan kualiti dan jenama yang dipesan mengikut spesifikasi yang dipesan. 0 8 0 0 0 Ketua Bidang Sains/ Guru Kanan Matapelajaran S E K O L A H S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pelupusan Stok Bahan.PS-19 KEW. Tandatangan dokumen (Invoice dan Delivery Order).PA-2 KEW.PS-11 KEW.PS-4 KEW. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal/ Pengetua Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW.PS-1 KEW. PENYIMPANAN BAHAN.

PS-3. KEW. Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan pembayaran Simpan alat/radas ke dalam stor Rekod pengagihan bahan/radas ke makmal-makmal Semak buku rekod alat/radas yang pecah untu tujuan pelupusan/hapuskira Buat senarai Pelupusan/Hapuskira Serah kepada Ketua Bidang Sains Aktiviti 6. Penyimpanan.PA-2.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.PS-4. Pelupusan Stok Bahan. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Subaktiviti (a) MUL A Terima bahan dari pembekal Kemukakan semula Kepada Pembekal (KEW. KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . KEW.PA-3. Penyimpanan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.PS-2) Tidak memuaskan Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi pesanan mengikut Tandatangan Dokumen Penerimaan. Pengesahan (Invoice/Delivery Order) Catat Rekod di KEW.PA-1/KEW.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan AKH IR S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .3. PENYIMPANAN BAHAN. Pelupusan Stok Bahan.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.3.

PS4 MENGIKUT LOKASI DAFTAR STOR UNIT Terima dari Pembekal Rekod dalam KEW.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.PS-3) Agihkan kepada Stor Unit REKOD PERALATAN PECAH DAN ROSAK REKOD PEMINDAHAN DAN PINJAMAN AKHI R Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Subaktiviti (b) ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN ALATAN RADAS DALAM DAFTAR STOK JABATAN SAINS MUL A BUKU DAFTAR INVENTORI BERPUSAT DAFTAR STOR UTAMA/PUSAT AGIH KE MAKMAL SAINS DENGAN MENGGUNAKAN KAD PETAK KEW.PA3/ KEW. Penyimpanan.PA-2/ KEW. 0 8 0 0 0 MUL A S U N G A I Mengenalpasti rekod pecah P E T A N I K E D A H Page 49 . Pelupusan Stok Bahan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL Subaktiviti (c) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .3.

Pelupusan Stok Bahan.4 CHECKLIST : Urusan Penerimaan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Menyedia laporan pelupusan stok bernilai rendah kepada Unit Pengurusan Aset KEW. Semak peralatan yang diterima Tanda ( ) Catatan 2. Menandatangani dan mengesah Invoice dan rekod penerimaan M E N E N G A H I B R A H I M . PENYIMPANAN.PS-19/ KEW. PELUPUSAN STOK BAHAN.PS-21 Disemak oleh Pegawai Pemeriksa dan disahkan oleh Ketua Jabatan TIDAK Lengkap YA Terima Kelulusan Ambil tindakan mengikut kelulusan AKH IR Aktiviti 6. RADAS DAN PERALATAN Subaktiviti (a) Tindakan 1.3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H Page 49 . Penyimpanan.

sempurna dan teratur. elektrik. air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Terima syor hasil laporan pelupusan atau kerosakan 7.4. Daftar stok peralatan/radas ke dalam Daftar Rekod Stok 4. sempurna. 3 S E K O L A H Sistem gas. bersih.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 3. 6. diperiksa dan diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala. Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik. PERATURAN PENTADBIRAN : Aktiviti 6. Subaktiviti 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Kemaskini stok 6.4 MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL. Stok peralatan/radas di simpan mengikut kesesuaian atau diagihkan kepada stor-stor unit Penyediaan laporan pelupusan dan kerosakan untuk dihantar kepada Unit Pengurusan Aset/Pentadbir 5. 2 Alat Pemadam Api dari jenis yang betul.1 Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

PROSES KERJA : Aktiviti 6. 2 Membuat pembaikan kecil ke atas peralatan dan radas yang tidak berfungsi atau rosak 3 Membantu dan menyenggara peralatan PPSMI di makmal sains JK Kerja ICT/ACTL – En Zulhilmi bin Shaharom 4 Membersih segala peralatan dan radas yang telah digunakan.4. 5 Menggantung dan mempamerkan carta-carta yang bersesuaian.2 Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Subaktiviti Bil 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL dalam keadaan optimum sebelum digunakan. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Ketua Pembantu Makmal/ JK Pembangunan / Penyelenggaraan Sekolah-En Ahmad Akibi bin Abdullah Sesi Undangundang Peraturan Melengkapka n Borang Kew. 8 Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa. Merujuk kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran berkaitan Ketua Pembantu Makmal / P E T A N I K E D A H S E K O L A H 6 M E N E N G A H Memastikan kebersihan di Bilik I B R A H I M . Penyimpanan peralatan. 7 Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai sesi pembelajaran dijalankan. 4 5 6 2010 Peralatan dan radas hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan.PA 9 Mengenalpasti alat pemadam api di periksa mengikut jadual berkala. radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan.

Guru Kanan Sains / Pen. Membersih peralatan dan radas ke ruang penyimpanan dalam keadaan bersih dan teratur. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Kerosakan Kecil Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan peralatan sains. Ambil tindakan hasil syor/laporan Kerosakan Besar JKR/JPN/PPD Memasang.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Persediaan dan Bilik Makmal berada dalam keadaan optima. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. MUL A Menjalankan kerja-kerja pengawasan peralatan dan kemudahan asas yang tamat tempoh selenggara. mempamer carta/ papan tanda yang bersesuaian. AKHI R S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .4. Kanan ( Akademik ) 2010 CARTA ALIRAN : Aktiviti 6.3 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

4 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.4. Semak bilangan dan keperluan Alat Pemadam Api dan lain-lain kemudahan 2. Tindakan telah diambil hasil syor atau laporan 7. Semak peralatan sains dan lain-lain radas dalam keadaan kemas dan teratur 3. Tindakan Tanda ( ) Catatan 1. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Pastikan kerosakan kecil dibaiki 5. Pastikan kebersihan dan keceriaan dilaksanakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CHEKCLIST : Aktiviti 6. Pastikan semua peralatan dan kemudahan asas berfungsi dengan baik 4. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pastikan kerosakan besar dilapor kepada Pegawai atasan 6.

2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. 5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.5.5 MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS Aktiviti 6. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 5. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H Page 49 .2 PROSES KERJA : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M . 3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. kemudahan cuti dan lainlain peraturan pentadbiran. dalam hal-hal perkhidmatan.5.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. Aktiviti 6. 4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk 2010 Sesi Undangundang Peraturan 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H M E N E N G A H Page 49 . Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. 5. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. dalam hal-hal perkhidmatan.5. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar.3 CARTA ALIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M . Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. Pengetua/ Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 2 Pengetua/ Guru Kanan sains/ Ketua Pembantu Makmal 3 Ketua Panitia Mata Pelajaran / Guru Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Guru Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Makmal 5 Ketua Pembantu Makmal Aktiviti S E K O L A H 6.

5 berkenaan dengan permohonan cuti. Melaksanakan arahan tugas dari semasa ke semasa.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 MUL A Memastikan Jadual Waktu Kerja dipamerkan dengan jelas. 0 8 0 0 0 Tanda ( √ S U N G A I P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 . MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Cari pengganti (jika perlu) Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains Ting.4 CHEKCLIST : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS.5. AKHI R Aktiviti 6. Memastikan Guru / Pelajar berada dalam kelas mengikut perancangan Menentusahkan lokasi dan bidang P&P makmal-makmal sains / amali berjalan lancar/ merekod semua kebarangkalian berlaku kerosakn / keselamatan.2 dan Biologi Ting.

Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting.6. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. 6. Membantu guru / pelajar ” settingup” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. Subaktiviti (a) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 5. 2. dalam hal-hal perkhidmatan. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. 4. 3.6 MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 5.

Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Aktiviti 6. Biologi ) Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Mata Pelajaran 5 6 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .2 2010 PROSES KERJA : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 3 Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal Sesi Undangundang Peraturan Subaktiviti Bil 1 (a) Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Guru Mata Pelajaran ( Sains. 2 Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .6. Biologi ) Guru Mata Pelajaran ( Sains.

En. 8. Pn Siti Azura binti Abdul Rahim (sains) 18. 7. Pn Yim Poh Leong (kimia) 14.Halimahton binti Baharom ( Fizik) Pn Azila binti Muhammad (Fizik) Pn See Ai King (Fizik) Pn Teoh Gim Suan (Fizik) (Biologi) 10.6. Pn Norrida binti Hassim (Sains) 21. 3.3 M E N E N G A H CARTA ALIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. Senarai Guru Mata pelajaran mengikut agihan Jabatan Sains & Matematik : 2010 1. Pn Norrida binti Hassim (Biologi) 9. Pn Che Ramlah (kimia) 13. Pn Tengku Azariah binti Tengku Nordin ( kimia ) 12.Suzalina binti Sungit (Biologi) Pn. 6. En. Pn Tan Bee Tin (kimia) 15. Pn Masnira binti Md Akhir 11.Abdul Halim bin Md Noh (sains) 22. En Ahmad Akibi bin Abdullah (sains) Aktiviti S E K O L A H 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pn Che Som binti Abd Hamid (sains) 17. Pn Yuslina binti Yaacob (sains) 19. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan I B R A H I M .Khatirasan (kimia) 16. 5. 4. Pn Nabilah binti Ahmad ( GKS ) 2. Pn Salmah binti Mahmud (Biologi) Pn Maimunah binti Nasir (Biologi) Pn. Pn Masnira binti Md Akhir (sains) 20.

2010 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.. Subaktiviti (a) Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .4 CHEKCLIST : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. MUL A Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan.6. AKHI R Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. 0 8 0 0 0 S U N G A I Tanda ( √ P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 . mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .. Aktiviti 6. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.

Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. 6. Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan 4.7 MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Menerima arahan dari guru matapelajaran / berada di bilik makmal semasa kelas dijalankan 2. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Subaktiviti (a) 1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 3. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul.7. 5. 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .

7. Kanan ( Akademik) Guru Kanan Sains 2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2. 8. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal 5. Subaktiviti (a) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi UndangUndang / Pearturan 1.7. S E K O L A H Menyediakan Peraturan Makmal M E N E N G A H I B R A H I M . 6. Aktiviti 6. 0 8 0 0 0 Guru Kanan Sains P E T A N I K E D A H S U N G A I Page 49 . Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Pen. 2010 Menyediakan Peraturan Makmal Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . 3. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. 4. jika berlaku kecemasan / kebakaran.2 PROSES KERJA : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

6. JK Penyelenggaran / Keselamatan 4. JK Latihan Kebakaran Sekolah. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Ketua Pembantu Makmal 8.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. Guru Kanan Sains S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Kanan Hal Ehwal Murid 7. Guru Kanan Sains / Pen. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 5. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. jika berlaku kecemasan / kebakaran. 2010 3.

Memeriksa / Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik untuk tujuan baik-pulih / penyelenggaraan / pelupusan / hapus-kira / perbekalan baru @ perolehan gentian stok.7. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar : 1.3 CARTA ALIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran/ kemalangan yang tidak disengajakan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.Peraturan Makmal Bagi Pelajar Memeriksa/Menyemak kelengkapan peralatan kebakaran / Peti Pertolongan Cemas / merekodkan kekurangan ubatan / mendapatkan kelulusan untuk tujuan pembelian Subaktiviti (a) MUL A Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .Peraturan Am Makmal 2. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Mempamerkan tanda-tanda amaran.

Menyediakan dan mempamerkan satu plan latihan kebakaran menunjukkan peta laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H AKHI R Page 49 AKHI R . Memeriksa / Menyediakan / Memastikan Peti Pertolongan Cemas sentiasa lengkap. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Tindakan Tanda ( √ ) Catatan Subaktiviti (a) 1. Menyedia dan mengedar peraturan am makmal kepada pelajar.4 CHEKCLIST : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.7. 2. Menyediakan gebar api di setiap bilik makmal. AKHI R Aktiviti 6. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Memeriksa dan Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan baik 3. 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Melaporkan kepada Guru Kanan Sains / Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran berhubung perkara-perkara yang berkaitan kerosakan yang belum di ambil tindakan. 4. Bekerjasama mengadakan satu latihan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal. 5.

2010 1. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. – Lampiran 5 6.1 3.2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-TPS) 4. KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta Merta Keselamatan Di Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980 3. Senarai Borang-borang yang digunakan. Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. Senarai tugas harian Norma Kerja Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 7. 2. Meletakkan Notis “ AMARAN MERBAHAYA “ di pintu-pintu bilik stor dan bilik gas. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia . 3.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINS SMK IBRAHIM. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .SUNGAI PETANI KEDAH PENGETUA PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK KETUA PANITIA MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 2 SMK IBRAHIM.SUNGAI PETANI KEDAH CARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) AKS-SAINS JABATAN SAINS LAMPIRAN 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PUAN ASAMI BINTI SALLEH SAINS T3/4/5 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 LAMPIRAN 3 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal. Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains (Makmal Am Biologi Ting 5 dan Sains Ting 2. Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah. 10. Bertanggungjawab di Makmal Biologi Tingkatan 5 dan Makmal Sains Tingkatan 2. 4. 6. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti ujikaji-ujikaji. Guru Kanan Sains. 5. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah termasuk makmalmakmal sains. Makmal Sains Tingkatan 2. Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat (bertugas di makmal sains) Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Biologi bagi Tingkatan 5. 12. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan.) Menguruskan penerimaan. Ketua Panitia Sains dan Guru –guru di dalam melaksana. penyimpanan bahan-bahan. 3. 9. LAMPIRAN 4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . berikut:dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara 1. Semua penyediaan hendaklah mengikut Buku Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum sesuatu ujikaji dijalankan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM 2010 Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah. 13. 8. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 7. ( urusetia) Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas. 14. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Menyelia dan membimbing Pembantu Am Pejabat Gred N1 @ N4 (Jika ada) Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 2. 11.

) 2010 ENCIK AHMAD AKIBI BIN ABDULLAH (PEN.PEMERIKSA (HARTA MODAL) PEG. ENCIK AHMAD YAZI BIN SERAJ KHALIJAH BINTI ISMAIL - - PEG.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) S/U JAWATAN KUASA PENGURUSAN ASET KERANI ASET PN MASNIRA BINTI MOHD AKHIR ENCIK KARTHEGES A/L PONNIAH ENCIK MUKRIM BIN BAKAR PN HASNAH BINTI SHAFIE PN NOR HAYATI BINTI ALI LEMBAGA PEMERIKSA 1. 7. IBRAHIM. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) PEG.SUNGAI PETANI KEDAH PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3 SETIAUSAHA : : : : : ENCIK RAMLI BIN ABD RAHMAN. KANAN KO-KU) KETUA PEMBANTU MAKMAL (S/U PENYELARAS) AHLI JAWATANKUASA 1. KANAN PENTDB. 6. KANAN HEM) ENCIK MAD SAAD BIN (PEN. 3.ASET SEKOLAH PEG. 2. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 3. 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SMK.PEMERIKSA (HARTA IVENTORI) PEG. 4. BCK ENCIK ABD HALIM BIN MD NOH (PEN. SEMUA GURU KANAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . PENOLONG KANAN HEM 2.JALAN KOLAM AIR.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Buat lampiran 5 berasingan split paper BUKU REKOD PERALATAN ROSAK BIL TARIKH BUTIRAN PERALATAN KUANTITI BILANGAN NAMA PELAJAR T/T PELAJAR NAMA GURU MATAPELAJARAN T/ T GURU CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS BIL TARIKH MASA NAMA PELAJAR JENIS KEMALANGA N TINDAKAN/CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR 1. Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru sains. Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru. 14. Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru. 7. 4. Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains. 2. 5. Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang akan digunakan itu adalah betul. 6. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains. 5. 13. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 11. 15. Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam. Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal. Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah dikembalikan semula ke habitatnya. Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan guru dan Pembantu Makmal. Sisa-sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI 1. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur. Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia adalah beracun dan mengkakis. 4. 12. Penggunaan kertas. 9. 10.lidi dan mancis tidak dibenarkan. 3. 2010 Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau seperti yang diarahkan oleh guru. 2. 8. Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA 1.

.... Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk P E T A N I Masa : 3 hari sebelum K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma.. Tandatangan Pengetua PENGAKUAN “Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku akan mematuhi segala peraturan di dalamnya” …………………………. ianya hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit... Tandatangan Nama :………………………..FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3... 4.. Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah.. SENARAI TUGAS HARIAN – ‘CORE BUSSINESS’ PEMBANTU MAKMAL TARIKH HARI TUGASAN HARIAN – KUANTITI/MASA/KOS 1. 2010 PERINGATAN PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS ………………………… Tandatangan Ketua Bidang Sains ………………………………………. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 .. Tarikh :………………..

Menerima Borang Pesanan / L. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti eksperimen (ujikaji). memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan Ketua Pembantu Makmal. 7. Kuantiti : 6 orang staf makmal sains Masa : 1 jam Kuantiti : Mengikut keperluan semasa Masa : Kuantiti : Mengikut Keperluan Semasa. 4. 6. Menyelenggara dan menyenggara peralatan. 3. Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan keceriaan makmal sains. Menguruskan penerimaan. NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 15 min 1. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. radas-radas. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Kuantiti : 1 ujikaji – 2010 10 set bagi individu pelajar dari segi Masa : 3 hari sebelum Kuantiti : 1 ujikaji – 10 set bagi individu pelajar Masa : 2 masa (80 min. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 unit 1 unit Page 49 . penyimpanan bahan- bahan.) Kuantiti : 2 ujikaji – 7 set bagi individu pelajar Masa : 1 jam Kuantiti : 1 makmal Masa : 2 jam Kuantiti : Stok/Aset /Makmal Tingkatan 5 Biologi / Sains KBSM Ting 2 2. Mengisi borang pesanan ( Nota Minta ) 20 min 2.O. 8. 5. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.

15 min 1 unit CATATAN: Masa yang diambil bergantung kepada jumlah makmal di sekolah. 15 min. 15 min 1 unit 1 unit 9. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 8. 4.house Training / Kursus Perkembangan Staf 45 min 50 min 450 min 450 min 1 unit 15 unit 15 unit 15 unit 2010 7. 5. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. Mengawasi PAR mengemas bilik makmal Penyemakan stok secara rawak Memngawasi aspek-aspek keselamatan / keceriaan Latihan / Bimbingan / In. 6. Merekod dan menyimpan stok Mengeluarkan stok / Memeriksa stok Mengawasi dan membantu PAR di dalam bilik persediaan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->