P. 1
Fail Meja Rabiatul

Fail Meja Rabiatul

|Views: 2,788|Likes:
Dipublikasikan oleh Mahkotaadeen Abdullah

More info:

Published by: Mahkotaadeen Abdullah on Nov 24, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

F A I L M E J A
P e m b a n t u G M E D mC a- 1 7 R ak l

PU A N R A B I A T U L B I N T I M O H D H
S M K IB R A H IM 08000 SU N G AI PETAN I KED AH D ARU L AM AN N A M A A G E N SSI M K I B R A H I M : ALAM AT :

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I,K E D A 044212633 044227461 861104 – 38 – 7348

N O . T E L E F: O N N 0. FAKS : N O . I/C :

M AKLU M AT PEG AW AI
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

Nam a Ja w a ta n H a k ik i G e la ra n Ja w a ta n G re d Ja w a ta n B a h a g ia n / U n it T a rik h M e m e g a n g Ja w a ta n T a rik h P e n e m p a ta n S e k o la h D a h u lu

PU A N R A B IA T U L B IN T I M O H D H A S H IM PEM BANTU M AKM AL P EM B A N T U M A K M A L C -1 7 Ja b a ta n S a in s d a n M a te m a tik 0 6 D IS E M B E R 2 0 0 9 0 9 D IS E M B E R 2 0 0 9 S M K . IB R A H IM 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I, K E D A H

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF JABATAN
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

4

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

2. 3.

Objektif Sekolah / Carta Organisasi Sekolah Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

5-6

3.1

Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan untuk keperluan eksperimen bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal sains. Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan dan peralatan yang diperlukan di makmal sains. Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan stok bahan, radas dan peralatan serta mengemaskinikan stok tahunan. Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. Penyeliaan Staf Sokongan sains. Membantu guru-guru sains semasa eksperimen, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan. Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

7-10

3.2 3.3

11-14

15-19

3.4

20-24

3.5 3.6 3.7

25-28 29-32 33-37

4. 5. 6.

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal Senarai borang-borang yang digunakan Senarai tugas harian

39 40

7.

8.

9. 10.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H

Page 49

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL

2010

untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Kedah.

1.1 belajar.

Memastikan semua kanak-kanak , mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat

1.2 Memastikan bekalan guru-guru mencukupi. 1.3 1.4 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara. Melaksanakan konsep “Pendemokrasian Pendidikan “ dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas. 1.5 Meluaskan dasar “ Pendemokrasian Pendidikan ” sebagai langkah untuk mengimbangi kesemua aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. 1.6 Memastikan semua murid memperolehi pendidikan yang berkualiti selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. 1.7 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah. 1.8 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan. 1.9 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT. 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matalamat 60 : 40. Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat. Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas. Memastikan semua pelajar JPN menguasai asas 3M.

1.15

Piagam Pelanggan SMK Ibrahim,Sungai Petani Kedah
o
Kami Guru-Guru/Anggota Kumpulan Sokongan SMK. Ibrahim,Sungai Petani,Kedah dengan penuh tekad dan azam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

S E K O L A H

M E N E N G A H

I B R A H I M , 0 8 0 0 0

S U N G A I

P E T A N I

K E D A H

Page 49

Carta Organisasi Sekolah Seperti di Lampiran 1 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal) - Seperti di Lampiran 2 Senarai Tugas Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .  Memastikan ibubapa dan pelawat yang datang ke sekolah diberi layanan mesra dan semua masalah diselesaikan dengan adil dan saksama.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL  2010 Meningkatkan Kecemerlangan Akademik pelajar dengan membuat persediaan secukupnya supaya proses pembelajaran dan pengajaran sentiasa menarik dan berkesan.  Menyemaikan rasa hormat menghormati.  Melaksanakan pendidikan Komputer dan Internet.  Sentisa berfikiran terbuka dan bersikap positif serta sanggup menerima pandangan .  Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum .  Mengurangkan kes-kes disiplin di kalangan pelajar. dan teguran yang membina dari mana-mana pihak. sebagai satu usaha tambahan sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar ke arah literasi dalam teknologi maklumat. akan kepentingan keceriaan dan kebersihan sekolah dengan mengamalkan konsep Sekolah Ku Rumah Ku. kelab dan persatuan. sukan. secara aktif supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan masa lapang mereka dengan berfaedah. tolong-menolong dan cinta mencintai di kalangan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah penyayang.  Terus memperkembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu untuk membina insan yang seimbang dan harmonis. syor. dengan menggalakkan semua pelajar menyertai kegiatan unit beruniform .  Mengendalikan kemudahan-kemudahan sekolah dengan baik supaya sentiasa dapat digunakan dengan berkesan. permainan.  Meningkatkan kesedaran dikalangan pelajar. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . dengan sistem kawalan dan bimbingan yang berkesan.

Proses Kerja.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Seperti di Lampiran 3 2010 Peraturan-Peraturan Pentadbiran. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .1URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal 6.

6. Aktiviti 6. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan Borang/Buku Permohonan Guru Subaktiviti (a) Bil 1 S E K O L A H Sediakan/Pengisian Borang Pesanan persediaan. 5. Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi. Sebarang kerosakan perlu direkodkan. Sebarang bentuk tambahan barangan standard perlu diisikan dalam borang KEW. 2. M E N E N G A H I B R A H I M . Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh diperlukan. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.PS-6.1. 0 8 0 0 0 Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 4.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. 1.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. berfungsi serta selamat digunakan 3.1. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.2 PROSES KERJA : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.

Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan peralatan yang telah digunakan (sekiranya ada) Simpan peralatan yang telah digunakan dalam keadan bersih dan teratur Rekodkan keperluan stok (sekiranya ada) Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Nota Minta/ KEW. Rujuk kepada Guru Sains sekiranya ada keperluan.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Ketua Panitia Sains 2 3 4 5 6 7 Terima borang pesanan persediaan daripada guru sains.1.PS-11/ KEW. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Berada dalam makmal sains semasa P & P dijalankan. RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.PS-6 2010 8 9 10 11 Aktiviti 6. Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan/dikembalikan. Semak keperluan berdasarkan stok. MUL A Sediakan Buku/Borang Persediaan Subaktiviti (a) Tempatkan Buku/Borang Persediaan di setiap Bilik Makmal Terima pesanan berdasarkan keperluan Semak keperluan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

S E K O L A H Page 49 . RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI. Semak semula bilangan yang telah digunakan selepas tamat amali sains. Semak keperluan Bahan/Radas melalui Buku/Borang Pesanan Guru dan penggunaan makmal pada setiap hari.1.4 CHEKCLIST : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN. Pastikan peralatan yang telah digunakan akan digunakan kembali atau tidak bersama Guru Sains dan M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Subaktiviti (a) TANDA ( ) CATATAN Pesanan Guru boleh didapati melalui Buku atau Borang di setiap makmal sains.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK 2010 Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya kekurangan stok dan sebagainyaLENGKAP Sediakan keperluan Tempatkan keperluan di Bilik Makmal Sains yang akan digunakan Berada di makmal sains semasa P & P dijalankan Semak bilangan peralatan yang dikembalikan setelah digunakan. TINDAKAN 1. Semak semula bilangan yang telah disediakan mengikut keperluan Pengajaran & Pembelajaran ujikaji secara individu atau kumpulan. 4. Rekodkan kerosakan (sekiranya ada) Bersihkan dan simpan keperluan ke tempat simpanan AKH IR Aktiviti 6. 3. 2.

2.PS-4 Catatan : Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di makmal sains ( bilik khas Jab. Pastikan sebarang kerosakan direkodkan.2URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS. BAHAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6. Sains ) untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan. 2010 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 6. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan dan di simpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur. Penggunaan Kad KEW. 3 Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains atau Guru Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan. 7.1 PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS. 5 S E K O L A H Memastikan Nota Minta atau KEW. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti 1 2 (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun Sebut harga perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum pembelian dilakukan. 5. Rekodkan kemasukan/pengeluaran stok.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL membuat penambahan atau pengurangan (sekiranya ada). 4 Bagi pembelian bahan dan peralatan sains semasa dalam tempoh persekolahan hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi keperluan dan kuantiti serta kemampuan kewangan.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan oleh M E N E N G A H I B R A H I M .

0 8 0 0 0 Ketua Panitia Mata Pelajaran /Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pengetua 2 3 Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal 4 S E K O L A H Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Pentadir Sekolah (Pengetua).2.PA-11 untuk diluluskan oleh Pengetua sekolah Dapatkan sebutharga dari syarikat pembekal sains untuk dibuat perbandingan harga Berbincang mengenai pembelian Bahan/Radas M E N E N G A H I B R A H I M . 2010 Aktiviti 6. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktivit i Bil (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Sesi Undangundang Peraturan 1 Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan senarai tambahan dari guruguru sains Mengisi borang ‘Nota Minta’ atau KEW.2 PROSES KERJA : URUSAN PEMBELIAN RADAS.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL atau peralatan berdasarkan kualiti dan sebutharga yang terendah.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . 5 Mengisi ‘ Borang Pesanan Kerajaan’ (Local Order) Pembantu Makmal 2010 Ketua Pembantu Makmal/Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – TPA-Bil 5/2007 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan – TPS-Bil 5/2009 6 Rekodkan BPK ke dalam Buku daftar pembelian Aktiviti 6.PA-11 beserta dengan anggaran pembelian Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan Terima kelulusan pembelian dari Pengetua Membuat permohonan pembelian kepada Syarikat Pembekal yang terpilih. BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Subaktiviti (a) MUL A Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan sebutharga dari pembekal Terima jawapan sebutharga dari pembekalpembekal sains Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran Sains Mengisi Borang Nota Minta/KEW. Terima pesanan dari pembekal dengan mengesah dan menandatangani dokumen (Invoice/Delivery Order) pembelianP E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .2.

BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN Tindakan 1.PA-1/ KEW.PS- Page 49 . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Sekiranya terdapat kekurangan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL YA/ TIDAK KEW.PA-2 PASTIKAN LENGKAP Mengisi Borang Pesanan Kerajaan 2010 Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan AKHI R Aktiviti 6. kira dan sahkan pesanan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Isi Nota Minta/KEW. Semak Nota Minta /KEW.PS-1/KEW. Semak senarai pembelian Tanda ( ) Catatan 2.PA-11(Stor Unit) 4. Terima pesanan dari Syarikat Pembekal 7.PA-1/ KEW. 6.2. Penggunaan Borang KEW.4 CHEKCLIST : URUSAN PEMBELIAN RADAS.PA-11 yang telah diluluskan oleh Pengetua 5. Pesanan pembelian dari Syarikat Pembekal yang terpilih. Semak senarai sebutharga dari Syarikat Pembekal 3. Periksa.

PENYIMPANAN. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. 5 Satu senarai laporan mesti dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009. mencukupi dan mengikut jenama serta spesifikasi yang dikehendaki. 2 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanannya. sempurna. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .3.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1/KEW. PELUPUSAN STOK BAHAN. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 4 Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah direkod bagi tujuan pelupusan. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Aktiviti 6.PS-2 DIPERLUKAN 8. PENYIMPANAN. Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta Modal 6.3 URUSAN PENERIMAAN. 3 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS).1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Penerimaan. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Penyimpanan. PELUPUSAN STOK Subaktiviti (a) BAHAN. RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN 1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas yang diterima dalam keadaan baik. Pelupusan Stok Bahan.

PENYIMPANAN BAHAN.PA-16 KEW.PS-2 Sesi Undangundang Peraturan 1 Terima dokumen dari Syarikat Pembekal Sains.3.PS-20 KEW.PS-4 Invoice Syarikat NOTA MINTA KEW.PA-1 KEW. Penyimpanan.PS-4 KEW.PS-11 KEW. Semak dan pastikan kualiti dan jenama yang dipesan mengikut spesifikasi yang dipesan.2 PROSES KERJA : Urusan Penerimaan.PA-2 KEW. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal/ Pengetua Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Bidang Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Makmal/Tadbir Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW. Tandatangan dokumen (Invoice dan Delivery Order). Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan Subaktiviti Bil (a) TATACARA PENERIMAAN.PA-17 KEW.PS-3 KEW.PS-19 KEW. Pelupusan Stok Bahan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. cop dan tarikh Catat dan rekod dalam Stok /Inventori/Harta Modal Serahkan dokumen pembelian ke pejabat untuk tujuan pembayaran Menyimpan Bahan/radas/peralatan mengikut cara penyimpanan Merekod penagihan alat/radas ke makmal-makmal (Stor Unit) Menyemak rekod Alat/rekod yang pecah dan hilang bagi tujuan pelupusan dan hapuskira Isi Borang Pelupusan dan Hapuskira 2 3 4 5 6 7 8 9 Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal KEW. 0 8 0 0 0 Ketua Bidang Sains/ Guru Kanan Matapelajaran S E K O L A H S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PA-3 KEW.PS-1 KEW.PS-21 KEW.PS-22 10 Serah semua dokumen dan laporan kepada Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran M E N E N G A H I B R A H I M .

PENYIMPANAN BAHAN. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN. KEW. Penyimpanan.3. PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN Subaktiviti (a) MUL A Terima bahan dari pembekal Kemukakan semula Kepada Pembekal (KEW. KEW. Pelupusan Stok Bahan. Pengesahan (Invoice/Delivery Order) Catat Rekod di KEW. Pelupusan Stok Bahan.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan AKH IR S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PA-1/KEW.PS-2) Tidak memuaskan Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi pesanan mengikut Tandatangan Dokumen Penerimaan.PA-3.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6. Penyimpanan.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan. KEW.PS-4.PA-2.3. Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan pembayaran Simpan alat/radas ke dalam stor Rekod pengagihan bahan/radas ke makmal-makmal Semak buku rekod alat/radas yang pecah untu tujuan pelupusan/hapuskira Buat senarai Pelupusan/Hapuskira Serah kepada Ketua Bidang Sains Aktiviti 6.PS-3.

Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL Subaktiviti (c) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Subaktiviti (b) ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN ALATAN RADAS DALAM DAFTAR STOK JABATAN SAINS MUL A BUKU DAFTAR INVENTORI BERPUSAT DAFTAR STOR UTAMA/PUSAT AGIH KE MAKMAL SAINS DENGAN MENGGUNAKAN KAD PETAK KEW.PA3/ KEW. Penyimpanan.PA-2/ KEW.3.3 CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan.PS-3) Agihkan kepada Stor Unit REKOD PERALATAN PECAH DAN ROSAK REKOD PEMINDAHAN DAN PINJAMAN AKHI R Aktiviti 6.PS4 MENGIKUT LOKASI DAFTAR STOR UNIT Terima dari Pembekal Rekod dalam KEW. 0 8 0 0 0 MUL A S U N G A I Mengenalpasti rekod pecah P E T A N I K E D A H Page 49 . Pelupusan Stok Bahan.

4 CHECKLIST : Urusan Penerimaan. PENYIMPANAN. Menandatangani dan mengesah Invoice dan rekod penerimaan M E N E N G A H I B R A H I M .PS-19/ KEW. Penyimpanan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Menyedia laporan pelupusan stok bernilai rendah kepada Unit Pengurusan Aset KEW. Pelupusan Stok Bahan. RADAS DAN PERALATAN Subaktiviti (a) Tindakan 1. Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan TATACARA PENERIMAAN.3. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H Page 49 . PELUPUSAN STOK BAHAN. Semak peralatan yang diterima Tanda ( ) Catatan 2.PS-21 Disemak oleh Pegawai Pemeriksa dan disahkan oleh Ketua Jabatan TIDAK Lengkap YA Terima Kelulusan Ambil tindakan mengikut kelulusan AKH IR Aktiviti 6.

Terima syor hasil laporan pelupusan atau kerosakan 7. Kemaskini stok 6. Subaktiviti 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.1 Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .4. air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada M E N E N G A H I B R A H I M . 2 Alat Pemadam Api dari jenis yang betul. elektrik. sempurna dan teratur.4 MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL. diperiksa dan diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala. Stok peralatan/radas di simpan mengikut kesesuaian atau diagihkan kepada stor-stor unit Penyediaan laporan pelupusan dan kerosakan untuk dihantar kepada Unit Pengurusan Aset/Pentadbir 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 3. 6. sempurna. Daftar stok peralatan/radas ke dalam Daftar Rekod Stok 4. PERATURAN PENTADBIRAN : Aktiviti 6. Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik. bersih. 3 S E K O L A H Sistem gas.

0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 . 8 Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa. Merujuk kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran berkaitan Ketua Pembantu Makmal / P E T A N I K E D A H S E K O L A H 6 M E N E N G A H Memastikan kebersihan di Bilik I B R A H I M . 5 Menggantung dan mempamerkan carta-carta yang bersesuaian. Subaktiviti Bil 1 (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.PA 9 Mengenalpasti alat pemadam api di periksa mengikut jadual berkala. radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul. Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan. 7 Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai sesi pembelajaran dijalankan. Penyimpanan peralatan. 2 Membuat pembaikan kecil ke atas peralatan dan radas yang tidak berfungsi atau rosak 3 Membantu dan menyenggara peralatan PPSMI di makmal sains JK Kerja ICT/ACTL – En Zulhilmi bin Shaharom 4 Membersih segala peralatan dan radas yang telah digunakan.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL dalam keadaan optimum sebelum digunakan. 4 5 6 2010 Peralatan dan radas hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan. PROSES KERJA : Aktiviti 6.4. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Ketua Pembantu Makmal/ JK Pembangunan / Penyelenggaraan Sekolah-En Ahmad Akibi bin Abdullah Sesi Undangundang Peraturan Melengkapka n Borang Kew.2 Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

Membersih peralatan dan radas ke ruang penyimpanan dalam keadaan bersih dan teratur. MUL A Menjalankan kerja-kerja pengawasan peralatan dan kemudahan asas yang tamat tempoh selenggara. Ambil tindakan hasil syor/laporan Kerosakan Besar JKR/JPN/PPD Memasang. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.3 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal. AKHI R S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Guru Kanan Sains / Pen.4. mempamer carta/ papan tanda yang bersesuaian. Kanan ( Akademik ) 2010 CARTA ALIRAN : Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Persediaan dan Bilik Makmal berada dalam keadaan optima. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Kerosakan Kecil Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan peralatan sains.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .4 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CHEKCLIST : Aktiviti 6. Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL. Semak bilangan dan keperluan Alat Pemadam Api dan lain-lain kemudahan 2. Tindakan telah diambil hasil syor atau laporan 7. Pastikan kerosakan besar dilapor kepada Pegawai atasan 6.4. Tindakan Tanda ( ) Catatan 1. Pastikan kerosakan kecil dibaiki 5. Pastikan kebersihan dan keceriaan dilaksanakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Pastikan semua peralatan dan kemudahan asas berfungsi dengan baik 4. Semak peralatan sains dan lain-lain radas dalam keadaan kemas dan teratur 3.

2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 6. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.5. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H Page 49 . 5. dalam hal-hal perkhidmatan.5. 5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. kemudahan cuti dan lainlain peraturan pentadbiran. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting.2 PROSES KERJA : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M .1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. 4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar.5 MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS Aktiviti 6.

Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk 2010 Sesi Undangundang Peraturan 1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. dalam hal-hal perkhidmatan. 5. Pengetua/ Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 2 Pengetua/ Guru Kanan sains/ Ketua Pembantu Makmal 3 Ketua Panitia Mata Pelajaran / Guru Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Guru Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Makmal 5 Ketua Pembantu Makmal Aktiviti S E K O L A H 6. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H M E N E N G A H Page 49 .3 CARTA ALIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid I B R A H I M .5. Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 MUL A Memastikan Jadual Waktu Kerja dipamerkan dengan jelas. Memastikan Guru / Pelajar berada dalam kelas mengikut perancangan Menentusahkan lokasi dan bidang P&P makmal-makmal sains / amali berjalan lancar/ merekod semua kebarangkalian berlaku kerosakn / keselamatan.4 CHEKCLIST : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid TATACARA MEMBANTU GURU SAINS. MENGAWAS DAN Subaktiviti (a) MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN SAINS SEMASA AMALI Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Melaksanakan arahan tugas dari semasa ke semasa.5. 0 8 0 0 0 Tanda ( √ S U N G A I P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 .2 dan Biologi Ting. 5 berkenaan dengan permohonan cuti. Cari pengganti (jika perlu) Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains Ting. AKHI R Aktiviti 6.

mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. 3. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan. 4. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. 6.6 MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL SAINS Aktiviti 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. 5. Subaktiviti (a) S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Membantu guru / pelajar ” settingup” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran. kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2. Lain-lain arahan dari masa ke semasa. dalam hal-hal perkhidmatan. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. 5. Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.6.

Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul.6. 2 Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Biologi ) Guru Mata Pelajaran ( Sains. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Guru Mata Pelajaran ( Sains. Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal Sesi Undangundang Peraturan Subaktiviti Bil 1 (a) Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Aktiviti 6. Biologi ) Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Mata Pelajaran 5 6 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 3 Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal 4 Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.2 2010 PROSES KERJA : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.

7. Pn Siti Azura binti Abdul Rahim (sains) 18. 3. Pn Yim Poh Leong (kimia) 14.Abdul Halim bin Md Noh (sains) 22. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan I B R A H I M . Senarai Guru Mata pelajaran mengikut agihan Jabatan Sains & Matematik : 2010 1.3 M E N E N G A H CARTA ALIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Pn Che Som binti Abd Hamid (sains) 17. Pn Tan Bee Tin (kimia) 15. Pn Norrida binti Hassim (Biologi) 9. 8. Pn Salmah binti Mahmud (Biologi) Pn Maimunah binti Nasir (Biologi) Pn. Pn Che Ramlah (kimia) 13.Suzalina binti Sungit (Biologi) Pn.Khatirasan (kimia) 16. 4.Halimahton binti Baharom ( Fizik) Pn Azila binti Muhammad (Fizik) Pn See Ai King (Fizik) Pn Teoh Gim Suan (Fizik) (Biologi) 10. En Ahmad Akibi bin Abdullah (sains) Aktiviti S E K O L A H 6. Pn Nabilah binti Ahmad ( GKS ) 2. 5. Pn Masnira binti Md Akhir 11. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Pn Masnira binti Md Akhir (sains) 20. Pn Yuslina binti Yaacob (sains) 19.6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. En. En. 6. Pn Norrida binti Hassim (Sains) 21. Pn Tengku Azariah binti Tengku Nordin ( kimia ) 12.

Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. AKHI R Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI. 0 8 0 0 0 S U N G A I Tanda ( √ P E T A N I ) K E D A H Catatan Page 49 . 2010 . Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.. Subaktiviti (a) Tindakan S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Aktiviti 6. MUL A Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan.4 CHEKCLIST : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan.6. mengawal kelas amali harian dan peperiksaan TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI..

6. Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . Menerima arahan dari guru matapelajaran / berada di bilik makmal semasa kelas dijalankan 2. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 1. Subaktiviti (a) 1. 6. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali. 5. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji . 3.7 MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS Aktiviti 6.7.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2. Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . Aktiviti 6. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Subaktiviti (a) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi UndangUndang / Pearturan 1. 7. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. Kanan ( Akademik) Guru Kanan Sains 2. 2010 Menyediakan Peraturan Makmal Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. jika berlaku kecemasan / kebakaran. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. 8. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal 5. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.2 PROSES KERJA : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. 6. 3. 0 8 0 0 0 Guru Kanan Sains P E T A N I K E D A H S U N G A I Page 49 .7. 4. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Pen. S E K O L A H Menyediakan Peraturan Makmal M E N E N G A H I B R A H I M .

Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti . jika berlaku kecemasan / kebakaran. Guru Kanan Sains S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 6. Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik makmal. Kanan Hal Ehwal Murid 7. JK Penyelenggaran / Keselamatan 4. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas. Guru Kanan Sains / Pen. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . Ketua Pembantu Makmal 8. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal 5.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar. 2010 3. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun. JK Latihan Kebakaran Sekolah. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap.

Mempamerkan tanda-tanda amaran. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .Peraturan Am Makmal 2. Memeriksa / Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik untuk tujuan baik-pulih / penyelenggaraan / pelupusan / hapus-kira / perbekalan baru @ perolehan gentian stok.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Aktiviti 6.Peraturan Makmal Bagi Pelajar Memeriksa/Menyemak kelengkapan peralatan kebakaran / Peti Pertolongan Cemas / merekodkan kekurangan ubatan / mendapatkan kelulusan untuk tujuan pembelian Subaktiviti (a) MUL A Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun.7.3 CARTA ALIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran/ kemalangan yang tidak disengajakan. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar : 1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

2.4 CHEKCLIST : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains. Bekerjasama mengadakan satu latihan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar Tindakan Tanda ( √ ) Catatan Subaktiviti (a) 1. 6. Memeriksa / Menyediakan / Memastikan Peti Pertolongan Cemas sentiasa lengkap. TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.7. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 4.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Melaporkan kepada Guru Kanan Sains / Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran berhubung perkara-perkara yang berkaitan kerosakan yang belum di ambil tindakan. Menyedia dan mengedar peraturan am makmal kepada pelajar. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H AKHI R Page 49 AKHI R . 5. Memeriksa dan Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan baik 3. Menyediakan gebar api di setiap bilik makmal. Menyediakan dan mempamerkan satu plan latihan kebakaran menunjukkan peta laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran. AKHI R Aktiviti 6.

1 3. KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta Merta Keselamatan Di Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980 3. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal. 3. Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. Meletakkan Notis “ AMARAN MERBAHAYA “ di pintu-pintu bilik stor dan bilik gas. 2. 7. Kementerian Pelajaran Malaysia. – Lampiran 5 6.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 7. 2010 1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-TPS) 4. Senarai Borang-borang yang digunakan. Pusat Perkembangan Kurikulum. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia . Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4 5. Senarai tugas harian Norma Kerja Pembantu Makmal S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINS SMK IBRAHIM.SUNGAI PETANI KEDAH PENGETUA PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK KETUA PANITIA MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN GURU-GURU MATA PELAJARAN KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 LAMPIRAN 2 SMK IBRAHIM.SUNGAI PETANI KEDAH CARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) AKS-SAINS JABATAN SAINS LAMPIRAN 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 PEMBANTU MAKMAL C17 PUAN ASAMI BINTI SALLEH SAINS T3/4/5 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17 LAMPIRAN 3 S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

8. 10. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal. memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 2. Ketua Panitia Sains dan Guru –guru di dalam melaksana. Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat (bertugas di makmal sains) Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Biologi bagi Tingkatan 5. Bertanggungjawab di Makmal Biologi Tingkatan 5 dan Makmal Sains Tingkatan 2. penyimpanan bahan-bahan. 3. Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM 2010 Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah. ( urusetia) Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 9. 7. Semua penyediaan hendaklah mengikut Buku Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum sesuatu ujikaji dijalankan. Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains (Makmal Am Biologi Ting 5 dan Sains Ting 2. 11. Guru Kanan Sains. berikut:dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara 1. 12. Makmal Sains Tingkatan 2.) Menguruskan penerimaan. 13. Menyelia dan membimbing Pembantu Am Pejabat Gred N1 @ N4 (Jika ada) Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. alatan dan bahan kimia untuk aktiviti ujikaji-ujikaji. 6. 5. 14. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah termasuk makmalmakmal sains. 4. Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan. LAMPIRAN 4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

JALAN KOLAM AIR. ENCIK AHMAD YAZI BIN SERAJ KHALIJAH BINTI ISMAIL - - PEG.) 2010 ENCIK AHMAD AKIBI BIN ABDULLAH (PEN. SEMUA GURU KANAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 4. 5.SUNGAI PETANI KEDAH PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3 SETIAUSAHA : : : : : ENCIK RAMLI BIN ABD RAHMAN. 3. KANAN PENTDB. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .PEMERIKSA (HARTA MODAL) PEG. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 3. BCK ENCIK ABD HALIM BIN MD NOH (PEN. PENOLONG KANAN HEM 2.PEMERIKSA (HARTA IVENTORI) PEG.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) S/U JAWATAN KUASA PENGURUSAN ASET KERANI ASET PN MASNIRA BINTI MOHD AKHIR ENCIK KARTHEGES A/L PONNIAH ENCIK MUKRIM BIN BAKAR PN HASNAH BINTI SHAFIE PN NOR HAYATI BINTI ALI LEMBAGA PEMERIKSA 1.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL SMK. KANAN HEM) ENCIK MAD SAAD BIN (PEN. KANAN KO-KU) KETUA PEMBANTU MAKMAL (S/U PENYELARAS) AHLI JAWATANKUASA 1. 2. 6. IBRAHIM. 7.ASET SEKOLAH PEG.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET) PEG.

0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 Buat lampiran 5 berasingan split paper BUKU REKOD PERALATAN ROSAK BIL TARIKH BUTIRAN PERALATAN KUANTITI BILANGAN NAMA PELAJAR T/T PELAJAR NAMA GURU MATAPELAJARAN T/ T GURU CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS BIL TARIKH MASA NAMA PELAJAR JENIS KEMALANGA N TINDAKAN/CATATAN S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

2.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR 1. Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan. Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru sains. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 .

lidi dan mancis tidak dibenarkan. 2010 Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau seperti yang diarahkan oleh guru. Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia adalah beracun dan mengkakis. 2. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan. 9. Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains. Penggunaan kertas. 11. Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. 2. Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan guru dan Pembantu Makmal. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru. 14. Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains. 15.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. 8. Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang akan digunakan itu adalah betul. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA 1. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 4. Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam. 13. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru. PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI 1. 7. 4. 5. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . 10. Sisa-sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan. Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah dikembalikan semula ke habitatnya. Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. 12. 3. Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur. 6. 5. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki.

.. Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah. Tarikh :………………..FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3.. Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk P E T A N I Masa : 3 hari sebelum K E D A H S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .. Tandatangan Nama :……………………….. ianya hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit. 0 8 0 0 0 S U N G A I Page 49 .. 2010 PERINGATAN PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS ………………………… Tandatangan Ketua Bidang Sains ………………………………………..... Tandatangan Pengetua PENGAKUAN “Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku akan mematuhi segala peraturan di dalamnya” ………………………….. Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma... 4. SENARAI TUGAS HARIAN – ‘CORE BUSSINESS’ PEMBANTU MAKMAL TARIKH HARI TUGASAN HARIAN – KUANTITI/MASA/KOS 1.

Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan keceriaan makmal sains. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 unit 1 unit Page 49 . memproses hapus kira dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan.O. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. 6. Menyelenggara dan menyenggara peralatan. mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM. Mengisi borang pesanan ( Nota Minta ) 20 min 2. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. 5. NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 15 min 1. 4. 7.) Kuantiti : 2 ujikaji – 7 set bagi individu pelajar Masa : 1 jam Kuantiti : 1 makmal Masa : 2 jam Kuantiti : Stok/Aset /Makmal Tingkatan 5 Biologi / Sains KBSM Ting 2 2. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M . alatan dan bahan kimia untuk aktiviti eksperimen (ujikaji). 3.FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Kuantiti : 1 ujikaji – 2010 10 set bagi individu pelajar dari segi Masa : 3 hari sebelum Kuantiti : 1 ujikaji – 10 set bagi individu pelajar Masa : 2 masa (80 min. Menguruskan penerimaan. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 8. Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan Ketua Pembantu Makmal. radas-radas. Kuantiti : 6 orang staf makmal sains Masa : 1 jam Kuantiti : Mengikut keperluan semasa Masa : Kuantiti : Mengikut Keperluan Semasa. penyimpanan bahan- bahan. Menerima Borang Pesanan / L.

4. 15 min 1 unit CATATAN: Masa yang diambil bergantung kepada jumlah makmal di sekolah. S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M .FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 3. 15 min. Mengawasi PAR mengemas bilik makmal Penyemakan stok secara rawak Memngawasi aspek-aspek keselamatan / keceriaan Latihan / Bimbingan / In. 5.house Training / Kursus Perkembangan Staf 45 min 50 min 450 min 450 min 1 unit 15 unit 15 unit 15 unit 2010 7. 8. 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49 . 6. Merekod dan menyimpan stok Mengeluarkan stok / Memeriksa stok Mengawasi dan membantu PAR di dalam bilik persediaan. 15 min 1 unit 1 unit 9.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->