Anda di halaman 1dari 11

Rancangan Pengajaran Harian.

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam


Kelas : 1 Al-Fatihah
Tarikh : 29 Ogos 2010
Masa : 9.00 pagi-9.30 pagi
Bilangan Pelajar : 17 Orang
Bidang : Jawi
Tajuk : Mengenal, Menyebut dan Menulis huruf jawi tunggal

Pengetahuan sedia ada: Murid telah belajar asas-asas huruf hijaiyyah semasa pra
sekolah.
Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran ini murid dapat:

Aras 1: Menyebut huruf ‫ل‬،‫ك‬،‫ق‬،‫ ف‬dengan baik.


Aras 2: Menulis huruf ‫ل‬،‫ك‬،‫ق‬،‫ ف‬dengan tulisan yang betul.
Aras 3: Meyebut dan menulis huruf-huruf ‫ل‬،‫ك‬،‫ق‬،‫ ف‬dengan betul
Kemahiran Berfikir: Banding beza bentuk huruf.
Penerapan nilai: Kerjasama, bertolak ansur,
Gabung jalin: Jawi dan Al-Quran
Penerapan: Bahasa arab dan jawi
Bahan Bantu Mengajar: kad huruf tunggal, gambar , Kertas lembaran kerja.

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti p&p Catatan


Doa ‫اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من‬ Guru meminta semua nilai:
3 minit murid membaca doa pengharapan

8
.‫خزائن رمحتك يا أرحم الرمحني‬ kepada Allah.

Soalan: gambar
1. Guru mempamerkan
1. Guru mempamerkan
gambar.
gambar.
2. Murid melihat
2. Cuba kamu perhatikan
gambar tersebut.
apakah yang terdapat
3. Guru
didalam gambar tersebut?
mengemukakan soalan
kepada murid.
Set 4. Murid menjawab
induksi
( 3 minit ) pertanyaan guru.
5. Guru mengaitkan
jawapan murid dengan
tajuk pembelajaran
pada hari ini.
6. Guru menulis tajuk :
Mengenal, menyebut
dan membeza bentuk
dan bunyi huruf
Langkah Menyebut huruf ‫ل‬،‫ك‬،‫ق‬،‫ف‬ 1. Guru mempamerkan BBM:
pertama
kad huruf kepada 1. Kad Huruf
(14 minit)
murid. 2. Gambar.
2. Guru menyebut
huruf tersebut Nilai:
Bersungguh-
beberapa kali.
‫فادي‬ sungguh dan
3. Murid diminta melatih
‫ف‬ mendengar
mendengar dengan
dengan teliti.
teliti.
4. Guru meminta murid
menyebut secara
kelas, kumpulan dan
‫القرءان‬ individu.

9
5. Guru memadankan
‫ق‬ huruf tersebut dengan
gambar.
6. Guru menyebut satu
persatu huruf berserta
dengan gambar.
‫كافل‬ 7. Guru meminta murid
‫ك‬ menyebutnya
beberapa kali secara
kelas, kumpulan dan
individu.
8. guru meminta murid
‫لمفو‬
secara kumpulan
‫ل‬
memadankan kad
huruf dengan gambar.
1. guru menyanyi BBM : Kertas
Tiga titik itu huruf fa, seni kata lagu
bersama dengan
Dua titik pula huruf qaf,
murid.
Bentuk sama sahaja Cuma
( 2. guru meminta murid
Langkah beza titiknya,
kedua menukar huruf pada
(5 minit) Mari kita sebut huruf fa dan
seni kata kepada huruf
qaf.
‫ ك‬dan‫ل‬
(lagu : kalau rasa gembira)

Lembaran kerja 1. Guru mengagihkan BBM: Kertas


Langkah kertas lembaran kerja lembaran kerja.
Ketiga kepada setiap orang
( 5 minit ) murid. Nilai: Cermat
2. Guru meminta murid dalam membuat
menyiapkan latihan kerja.
tersebut dirumah.
3. Guru menasihati

10
murid agar rajin
membaca dan menulis
huruf-huruf jawi dan
berani untuk mencuba.
4. Guru menerangkan
kepentingan mengenal
huruf hijaiyah dalam
mempelajari Al-Quran.

11
BBM

1. kad – kad huruf

‫ق ف‬
‫ك‬ ‫ل‬
12
‫‪2. Gambar‬‬

‫فادي‬

‫القرءان‬

‫‪13‬‬
‫كافل‬

‫ف‬ ‫ق‬

‫لمفو‬
Tiga titik itu huruf fa,
Dua titik pula huruf qaf,
Bentuk sama sahaja Cuma beza titiknya,
Mari kita sebut huruf fa dan qaf.
3. Seni kata lagu

‫ف‬ ‫ق‬
14
(Lagu: kalau rasa gembira)
4. Lembaran Kerja

‫تاهون‬ __________________: ‫نام‬


_________________:
15
‫تاريخ ‪________________:‬‬
‫‪.١‬ورناكن حورف يغ سام‪.‬‬

‫ف‬ ‫ف‬ ‫ق‬


‫ف‬
‫ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫ف‬ ‫ق‬ ‫ق‬
‫ق‬
‫ق‬ ‫ف‬ ‫ق‬
‫توليس سموال حروف‪ ۲‬برايكوت‪.‬‬ ‫‪.۲‬‬

‫ل‬ ‫ك‬
‫‪16‬‬
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

REFLEKSI

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T dapatlah saya menyiapkan kerja kursus yang
bertajuk kelas pemulihan JAWI tahun 1 mengikut panduan j-Qaf yang telah
diamanahkan kepada saya. Sebelum ini saya tidak begitu mengetahui kaedah-kaedah
yang digunapakai dalam pembelajaran dan pengajaran pemulihan JAWI mengikut
panduan j-Qaf. Namun dalam proses penyediaan kerja kursus ini saya dapat belajar
dan mengetahui adanya banyak kaedah-kaedah yang boleh saya praktikkan dan
laksanakan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap kaedah-kaedah
tersebut dapatlah saya menyusun strategi-strategi pengajaran yang lebih berkesan
pada masa akan datang,insyallah. Saya juga menyedari bahawa betapa pentingnya
guru-guru menyusun strategi untuk menarik minat para pelajar untuk belajar.
Pentingnya penerapan nilai-nilai murni seperti berkerjasama,bertolak ansur dan lain-lain
17
lagi dalam setiap proses langkah pengajaran. Saya juga belajar betapa pentingnya
menganalisis persekitaran murid dalam menetapkan kaedah-kaedah P&P supaya lebih
berkesan dan mencapai objektif seperti yang telah dirancang. Saya menyedari betapa
kerajaan begitu mengambil berat dalam memertabatkan penulisan JAWI yang semakin
dilupakan dalam masyarakat kita pada hari ini. Semoga segala usaha yang telah dibuat
mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T. Saya juga ingin merakamkan ucapan
jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantu secara langsung dan tidak
langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini.

RUJUKAN

1. Ammar Azizul &Kamarul Hazeri. 2008.Kamus j-Qaf(edisi kedua). Petaling Jaya, Sasbadi
SDN.BHD.
2. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2004. Sukatan Pelajaran Pemulihan Jawi. Kuala
Lumpur. Malaysia.Kementerian pendidikan, Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan
Moral.
3. http://www.scribd.com/doc/21515979/Kaedah-Pengajaran-Jawi-Latest.
4. http://kelaspemulihanjawi.blogspot.com/
5. http://j-qafsks3f.blogspot.com/2008/07/model-kelas-pemulihan-jawi-j-qaf.html
6. http://www.spikel.bpi.edu.my/index.php?
option=com_content&view=article&id=62&Itemid=90

18

Anda mungkin juga menyukai