Anda di halaman 1dari 2

AGIHAN MASA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

AGIH HSP
TUNJANG TAJUK SUB-TAJUK M OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
WKT (m/s)
A3. -Menyatakan 3 otot besar yang terlibat semasa melakukan a. Berjalan pantas selama 5 minit
1.1.1 Daya Tahan 3 77 aktiviti daya tahan kardiovaskular. b. Senaman ritma selama 5 minit
Kardiovaskular A2. Menyatakan perasaan semasa melakukan akt. kelenturan. c. Menamakan tiga otot besar yang terlibat dengan aktiviti
A3.Melabelkan 3 otot utama yang terlibat dalam aktiviti a. Meregang otot-otot kaki statik
1.1.2 Kelenturan 2 78
regangan dan kelenturan. b. Mengilas badan ke kiri dan ke kanan
A1.Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan a. Golek dan tangkap bola berpasangan
1.1.3 Koordinasi 3 79 aktiviti koordinasi dengan menggunakan alatan. b. Baling dan pukul bola berpasangan
A2.Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti koordinasi. c. Golek dan kawal gelung rotan
A3. Melabelkan otot utama yang terlibat semasa melakukan a. Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik
1.1.4 Imbangan 2 80
aktiviti imbangan. b. Mengimbang atas hujung kaki dan bergerak diatas bangku gim
A1.Menyatakan 3 aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti a. Lari zig-zag mengikut tanda skital
KECERGASAN 1.1.5 Ketangkasan 3 81 ketangkasan. b. Lari ulang-alik 10 meter
1 KECERGASAN 1.1
FIZIKAL A3.Mengenalpasti otot utama yang terlibat semasa melakukan akt c. Melabelkan otot-otot utama yg terlibat semasa melakukan akt
Daya Tahan ketangkasan. a. Ketingting dalam jarak 10 meter
1.1.6 Tahan Otot 3 82 A2. Melakukan ketiga-tiga aktiviti daya tahan otot dengan langkah b. Melompat dua belah kaki dalam jarak 10 meter
keselamatan berpandukan teknik yang betul. c. Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 meter
A1. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan a. Tolak patung
1.1.7 Kekuatan 3 84 akt. kekuatan. b. Timbang garam
A2.Melakukan ketiga-tiga aktiviti kekuatan otot. c. Dukung belakang
Masa Tindak A3. Menyatakan 3 otot utama dalam melakukan aktiviti masa a. Pukul Berapa Datuk Harimau
1.1.8 2 86
Balas tindakbalas berpandukan langkan keselamatan yang betul. b. Belalang Belatuk
1.1.9 Kepantasan 1 86 A2. Menayatakan perasaan setelah melakukan akt. kepantasan. a. Lari pecut 30 meter
Konsep, definisi, A.3. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dillakukan untuk a. Menyenaraikan program meningkatkan kecergasan diri
1.1.10 Prinsip Dan 1 87 meningkatkan kecergasan diri
Kaedah Latihan
A1. Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan hoki dari a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan
segi pakaian dan peralatan permainan hoki. b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira
2.1.1 Hoki 5 87 A2.Mengenalpasti tindakan berbahaya dalam situasi permaianan. c. Menamakan otot utama yang digunakan
A3. Menyediakan folio tentang pemain hoki negara. d. Menyediakan folio individu
A3.Menyatakan otot yang digunakan dalam kemahiran asas hoki. e. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan
A1.Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bolasepak a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan
A2. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira
2.1.2 Bola Sepak (L) 4 88
A3. Menyatakan otot yg digunakan dlm kemahiran asas bola sepak c. Menamakan otot utama yg digunakan/merancang akt latih tubi
A3. Menyediakan folio tentang pemain bola sepak negara. d. Menyediakan folio individu
2 KEMAHIRAN 2.1 PERMAINAN
A1.Menyatakan aspek keselamatan dlm permainan bola jaring a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan
A2. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira
2.1.3 Bola Jaring (P) 4 89
A3.Menyatakan otot yg digunakan dlm kemahiran asas bola jaring c. Menamakan otot utama yg digunakan/rancang akt. latih tubi
A3.Menyediakan folio tentang pemain bola jaring negara. d. Menyediakan folio individu
A1. Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola baling a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan
A2. Mengenalpasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira
2.1.4 Bola Baling 5 90 A3. Menyatakan otot yg digunakan dlm kemahiran asas bola jaring c. Menamakan otot utama yg digunakan/merancang akt latih tubi
A3, Menyediakan folio tentang pemain bola baling negara. d. Menyediakan folio individu
A2. Melakukan kemahiran asas bola jaring dengan teknik yg betul. e. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan
AGIH HSP
TUNJANG TAJUK SUB-TAJUK M OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
WKT (m/s)
A1. Menayatakan aspek keselamatan ketika melakukan larian. a. Melakukan teknik asas larian dengan betul dan selamat
2.2.1 Balapan 3 91 A1. Melakukan ansur maju larian. b. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik asas larian
A3. Mengenalpasti otot-otot yang digunakan sewaktu berlari. c. Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio
2.2 OLAHRAGA
A1. Menyatakan aspek-aspek keselamatan ketika melompat. a. Melakukan teknik lompat jauh dengan betul dan selamat
2.2.2 Padang 3 93 A1. Menyatakan undang-undang dan peraturan asas lompatan. b. Menyenaraikan undang-undang dan peraturan asas lompat jauh
A2. Melakukan ansur maju lompatan dan otot yang digunakan. c. Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio
A1. Menyatakan aspekeselamatan ketika melakukan gimrama a. Melakukan kem. gimnastik irama secara individu dan kumpulan
A2.Menyatakan 3 kesalahan biasa di dalam aktiviti gimrama. b. Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio
2.3.1 Gimnastik 5 94 A3. Mengenalpasti otot-otot yg digunakan dalam akt. gimrama c. Menamakan tiga otot utama yang digunakan
2 KEMAHIRAN
Irama A3. Menggabungkan rangkaian pergerakkan seperti imbangan, d. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan
PENDIDIKAN melentik, merengkuk dan meluncur. e. Rangkaian pergerakan guna muzik, alatan dan tanpa alatan
2.3
PERGERAKAN A1. Menyatakan aspek keselamatan ketika melakukan aktiviti. a. Melakukan kemahiran gim artistik secara individu dan kumpulan
A2. Menyatakan 3 kesalahan biasa sewaktu beraktiviti. b. Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio
2.3.2 Gimnatik 5 96 A3. Merekacipta rangkaian pergerakkan menggunakan pola c. Menamakan tiga otot utama yang digunakan
Artistik pergerakan pendaratan yang statik. d. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan
A3. Menyatakan otot utama sewaktu melakukan aktiviti . e. Rangkaian pergerakan guna muzik, alatan dan tanpa alatan
REKREASI DAN A1. Menyatakan aspek keselamatan dlm melakukan akt. rekreasi a. Susun atur dan cara mendiri serta mengemas khemah
2.4 2.4.1 Rekreasi 2 98
KESENGGANGAN seperti susun atur khemah dan cara pemasangan khemah. b. Keselamatan di kawasan khemah
KESELAMATAN 3.1.1 Keselamatan A1. Menamakan alatan sukan dan langkah keselamatan a. Menyenaraikan langkah-langkah serta peraturan penggunaan
3.1 1 99
Dalam Sukan permainan alatan
3.2.1 Pengurusan Diri A1. Menyatakan kepentingan menjaga makanan dan minuman . Amalan pemakanan untuk tenaga dan pengambilan air
1 100 a.
semasa sukan
3.2 PENGURUSAN Pengurusan A1. Merancang kepentingan penjagaan alatan sukan dan a. Penjagaan alatan sukan dan permainan
3.2.2 Alatan 1 100 permainan
Sukan
ISU-ISU Kesan Membincangkan isu-isu dan kesan pengambilan ubat
a.
3 KESUKANAN PENDIDIKAN Pengambilan A1. Menyatakan kesan negatif pengambilan ubat yang dalam sukan
3.3 3.3.1 1 101
JASMANI Ubat berlebihan
DAN SUKAN Berlebihan
Semangat a. Membincangkan faktor-faktor disiplin diri pada ahli sukan
Kesukanan Membincangkan langkah-langkah menanam semangat
ETIKA Disiplin Dalam A1. Membincangkan langkah untuk meningkatkan disiplin kesukanan
3.4 3.4.1 1 102
DALAM Sukan Dan dalam sukan Membincangkan langkah-langkah meningkatkan disiplin diri
SUKAN Permainan