Anda di halaman 1dari 2

Contoh soal Ujian Kemuhammadiyahan

1. Jelaskan pengertian dan tujuan Tajdid menurut pendapat Majelis Tarjih


Muhammadiyah?
2. Pengertian Tajdid yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah
merujuk kepada nas hadits Nabi yang berbunyi:
‫ قال رسول الله صلى الله عليه‬:‫عن أ َِبى هريرة قال‬
‫وسلم إن الله يبعث لهذه المة على رأس كممل مممائة‬
(‫سنة من يجدد لها أمر دينها )رواه أبو داود‬
Tulislah kembali hadis di atas lengkap dengan syakalnya dan terjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia.
3. Salah satu tokoh penting gerakan pembaharuan di dunia Islam adalah
Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Jelaskan pokok-pokok pemikiran
pembaharuannya dan sejauh mana pengaruhnya?
4. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan pembaharu Islam asal
Saudi Arab, yang banyak merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Jelaskan
langkah-langkah pembaharuannya! Benarkah Syeikh Muhammad bin
Abdul Wahhab menggunakan cara kekerasan dalam langkah
pembaharuannya? Benarkah sinyalemen yang menyatakan gerakannya
terkait dengan isu terorisme?
5. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dipandang sebagai pembaharu Islam
yang paling berpengaruh di Indonesia terutama kepada Muhammadiyah,
Al-Irsyad dan Persis. Jelaskan sisi-sisi mana keterpengaruah itu dan
bagaimana prosesnya.
6. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dipelopori oleh muslimin
keturunan Arab dengan mendirikan Jam’iyatul Khair yang kemudian
menjadi Al-Irsyad. Siapa tokoh yang membawa semangat pembaharuan di
kalangan Al-Irsyad? Apa pokok-pokok langkah pembaharuannya?
7. Kapan berdirinya Sarikat dagang Islam oleh Samanhudi? Apa saja
langkah-langkah pembaharuannya?
8. Salah satu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia adalah Persatuan
Islam. Di manakah pusat-pusat gerakan Persis tersebut, dan bentuk-
bentuk gerakannya?
9. Berdirinya Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari faktor subjektif,
yakni diri pribadi KH. Ahmad Dahlan. Pemahaman agama yang
bagaimanakah yang mendorong semangat KH Ahmad Dahlan mendirinya
Muhammadiyah.
10.Disamping faktor subjektif terdapat juga faktor objektif. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan faktor subjektif itu?
11.Dari segi politik sejak tahun 1900 Pemerintah Belanda menerapkan cara
baru dalam mengatur pemerintahan di Indenesia. Di antaranya berupa
kebijakan:
a. Politik Etis
b. Kersteening politik, dan
c. gerakan 3 G,
Jelaskan tiga kebijakan Pemerintah Belanda di atas?
12.Jelaskan tahapan-tahapan proses berdirinya Muhammadiyah secara
singkat!
13.Sebutkan tokoh awal Muhammadiyah yang menyokong berdirinya
Muhammadiyah?
14.. Apakah yang menjadi missi dan tujuan berdirinya Muhammadiyah dan
bagaimana formulasinya dari waktu ke waktu?

Anda mungkin juga menyukai