Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 5

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 1. Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular
1 a. berjalan dan berlari perlahan
Nilai: 1. berjalan dan berlari perlahan dan / pantas 1000M. Pemerhatian
a) berdikari pantas sejauh 1000M . Contoh Aktiviti: senarai semak
b) kebebasan 2. mengetahui dan memahami berjalan - naik turun bangku
c) menyayangi tubuh badan dan berlari perlahan dan pantas pad perlahan/pantas
jarak 1000M. - bersenam dengan ritma tanpa
3. berinteraksi dan berkomunikasi berhenti.
dengan rakan dalam suasana yang
menyeronokan ketika menjalani
aktiviti.
PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 1.1 Permainan
2. 2.1. 1 sofbal Lembaran kerja R.B.P.G m/s
Nilai: 1. melakukan teknik kemahiran asas di Contoh aktiviti: 39.
a) mematuhi arahan dalam permainan sofbal. - cara memegang kayu
b) disiplin 2. Mematuhi arahan serta peraturan - bilangan bola (pitch)
c) semangat kesukanan semasa beraktiviti bagi menjaga - kedudukan kaki dan tangan y
d) keyakinan. keselamatan. - Memukul bola
3. Menimbulkan minat dalam dirinya - Larian
terhadap permainan sofbal - Peraturan asas.
PK: 1.Kesihatan Diri Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.1 Kesihatan Diri
3. Keluarga. a. menjaga dan menyayangi diri Folio
1. Mengenal diri sendiri dan sendiri
Nilai: mengamal penjagaan diri. - seksualiti
a) menyayangi tubuh badan. 2. Mengeksploitasi pengetahuan dan - akil baligh
kemahiran kesihatan dalam - haid - ihtilam
kehidupan seharian. Contoh aktiviti:
3. Memahami dan melahirkan - menyenaraikan perubahan
perasaan dengan yakin. am fizikal selepas akil baligh
- menulis dan merekod.
MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 1 .Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.2 Daya Tahan Otot (abdomen)
4 Contoh Aktiviti: Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan aktiviti fizikal bagi - bangkit tubi lutut bengkok 5
a) Menyayangi tubuh badan. meningkatkan keupayaan . x
2. memahami arahan serta peraturan. - Tekan tubiGantung bengkok
3. Berinteraksi dan berkomunikasi siku
dengan rakan.
PJ: 2. Kemahiran.
5. Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1 Permainan Permainan Bersyarat
Nilai : 2.1.1 Sofbol
a) bekerjasama 1. memukul bola dengan cara dan Contoh Aktiviti:
b) kepimpinan teknik yang betul - memukul bola
2. menyatakan alat yang digunakan - larian
dalam permainan sofbol. - peraturan asas.
3. Berasa yakin, riang dan seronok
melakukan aktiviti.
PK: 1. Kesihatan Diri Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.1 Kesihatan Diri Folio
6. Keluarga . a. Pengurusan Kesihatan Diri
1. merekod amalan kesihatan diri b. Merekod amalan asas
Nilai: 2. memahami kepontingan kesihatan
a) Kesyukuran mengamalkan pengurusan Contoh Aktiviti:
kesihatan. - cara mengurus diri di
peringkat awal remaja.
- Mengemas diri semasa, sebelum
dan selepas waktu sekolah.
PJ : 1. Kecergasan
7. Di akhir proses p&p murid dapat: 1.2 Kekuatan Permainan Bersyarat.
Nilai: Contoh Aktiviti:
a) Semangat bermasyarakat 1. Melakukan sekurang-kurangnya - tolak bahu berpasangan.
b) Bekerjasama satu aktiviti dari setiap kemahiran - tekan tubi pada meja/bangku.
yang diajar.
2. Memahami arahan serta peraturan
semasa beraktiviti bagi menjaga
keselamatan.
MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 2 .Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1 Permainan
8. 2.1.1 .Badminton Permainan Bersyarat.
Nilai: 1. memahami kemahiran asas i. Cara memegang reket
a) mematuhi arahan permainan dengan baik. Contoh Aktiviti:
b) keyakinan 2. Memegang reket dengan teknik - pegang kilas
yang betul. - pegang depan
3. Berasa yakin, riang dn seronok - pegang rata/mendatar
ketika melakukan aktiviti.

PK: 1.Kesihatan Diri Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.1 Kesihatan Diri
9. Keluarga a. menjaga dan menyayangi diri Ujian Bertulis
1. menyenaraikan perubahan- sendiri.
Nilai: perubahan fizikal yang berlaku b. Pengurusan kesihatn diri.
a) Hormat menghormati selepas akil baligh. c. Merekodkan amalan asas
b) kasih sayang 2. Memahami dam melahirkan kesihatan.
perasaan dengan yakin. - seksualiti
3. Menerangkan langkah kebersihan - akil baligh
yang diambil semasa haid dn - haid, ihtilam
ihtilam. Contoh Aktiviti:
- menyenarai
- perbincangan
- banding & beza
PJ: 1 Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat:
10. 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular. Latihan litar
Nilai: 1. melakukan latihan litar mengikut Contoh Aktiviti: (mengikut stesyen)
a) disiplin stesyen yang ditetapkan. - berjalan dan berlari 1000M Ujian cooper
b) keyakinan 2. Mematuhi arahan serta peraturan - naik turun bangku gimnastik.
semasa beraktiviti. - Senaman ritma selama 5 min.
3. Menimbulkan minat dalam diri 1.2 Daya Tahan Otot (abdomen)
terhadap pelajaran. Contoh Aktiviti:
- bangkit tubi lutut bengkok 5 x
-tekan tubi
-lari/jalan 12 min.
MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 2. Kemahiran. Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1 Permainan
11. 2.1.2 Badminton Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan cara pikulan depan, atas ii. cara pukulan Permainan Bersyarat.
a) mematuhi arahan kepala dan servis dengan cara dan iii. servis
b) keberanian teknik yang betul. Contoh Aktiviti:
- depan
- atas kepala
- Pertandingan
PJ: 1. Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.1Kelenturan
12. Contoh Aktiviti: Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan sekurang-kurangnya satu - meregang otot kaki Petandingan
a) Menyayangi tubuh badan. kali setiap aktiviti yang dijalankan. - mengecilkan badan Kecergasan mengikut
2. Memahami arahan serta peraturan - mengilas badan ke kiri dan ke stesyen.
semasa beraktiviti bagi menjayakan kanan
keselamatan. - duduk dan jangkau.
3. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana yang
menyeronokan.

PJ: 1 KEMAHIRAN (PJ) Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1 Pemainan
13. 2.1.2 Badminton. Pertandigan bersyarat,
Nilai: 1. melakukan teknik kemahiran asas i. cara prgang reket Ujian kemahiran asas.
a) Bekerjasama dalam permainan badminton dengan Contoh Aktiviti:
b) berkeyakinan betul. - prgang kilas
2. Menggunakan kemahiran dalam - pegang depan
situasi permainan dan pertandingan. - pegang rata
3. Memahami dan mengamalkan sikap - pegang mendatar.
positif dalam bidang sukan yang ii. cara pukulan
diceburi. Contoh aktiviti:
- depan
- atas kepala
- smasy
iii. servis.
MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PK: 1. Kesihatan Diri Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.2. Perasaan
Keluarga. Memahami perasaan Folio
14. 1. Menyenaraikan masaalah-masaalah i. setelah dapat menolong
remaja yang dihadapi oleh remaja. keluarga
Nilai: 2. Mengenalpasti tanda-tanda Contoh Aktiviti:
a) Kasih sayang keremajaan. - melebel
b) Hormat menghormati - perbincangan
1.3. kekeluargaan
i. keremajaan
Contoh Aktiviti:
- buku skrap
- membanding dan membeza
kumpul maklumat

PJ: 2. Kemahiran. Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1Permainan


15. 2.1.3. ragbi sentuh. Permainan bersyarat.
1. melakukan kemahiran hantaran dan i. hantaran
Nilai: menerima dari pelbagai arah cara Contoh Aktiviti:
a) bekerjasama yang betul. - statik
b) disiplin 2. Memahami dan mengamalkan sikap - bergerak
c) keberanian positif dalam bidang sukan yang ii. menreima
d) keyakinan diceburi. Contoh Aktiviti:
3. Mengamalkan nilai yang lebih baik - statik
semasa bersukan. - bergerak
iii. larian
Contoh Aktiviti:
- berjalan sisi
- tukar arah
MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 1. Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.4Imbangan
16. Contoh Aktiviti:
Nilai: 1. melakukan aktiviti kecergasan - berdiri sambil mengangkat
a) menyayangi tubuh badan berkaitan dengan imbangan dengan lutut dan depa tangan.
b) berdikari riang dan yakin.
c) berdisiplin 2. Memahami dan mematuhi peraturan - Meniti di atas kayu kecil atau
semasa melakukan aktiviti. tali
3. Memahami dan mengamalkan sikap
positif dalam aktiviti yang - Dirian bangau.
dijalankan.
PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1 Permainan
17. 2.1.3 badminton. Latihan amali.
Nilai: 1. bermain badminton dengan semua Contoh Aktiviti: Permainan Bersyarat.
a) bekerjasama kemahiran asas yang telah - cara memegang reket
b) kepimpinan dipelajari. - cara pukulan
c) disiplin 2. Membina keyakinan diri semasa - servis
melakukan aktiviti.
3. Berinteraksi dan berkomuniksi
dengan rakan dalam suasana yang
menyeronokan

PJ: 1. Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.6 Ketangkasan


18. Latihan litar
Nilai: 1. melakukan aktiviti kecergasan Contoh Aktiviti: Ujian Ketangkasan Illinois
a) berdisiplin berkaitan dengan ketangkasan .
b) berkeyakinan 2. berinteraksi dan berkomunikasi -berlari anak dan tukar arah.
c) menyayangi tubuh badan. dengan rakan dalam suasana yang - Skip dan tukar arah
menyeronokan. - Melompat dekam melintasi
tali
MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG Cadangan Penilaian

PJ: 2.Kemahiran Di akgir proses p&p murid dapat: 2.2.Olahraga


19. 1. melakukan teknik kemahiran di a. Padang Pemerhatian
Nilai: dalam acara lompat tinggi dengan i. lompat tinggi Pertandingan
a) Keberanian cara yang betul. Contoh Aktiviti:
b) keyakinan diri 2. Menerangkan fasa-fasa lompatan . - lari landas
c) berdisiplin 3. Lebih keyakinan ,seronok dn - lonjakan
selamat semasa melakukan aktiviti - penerbangan
bersama rakan sebaya. - pendaratan
PK: 2. Gaya Hidup Sihat Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1. Pemakanan
20. a. Pengenalan cara makan yang Folio
Nilai: 1. mengenal pasti cara pemilihan sihat Ujian Lisan
a) kebersihan mental dan makanan yang sesuai untuk i. makan pelbagai jenis
fizikal pertumbuhan badan. makanan
b) kesederhanaan 2. Melakar dan menulis jenis makanan ii. imbangan makanan yang
yang baik untuk pertumbuhan dimakan dengan aktiviti
badan. fizikal.
iii. Pilih makanan yang
banyak mengandungi
bijirin dan kekacang.
Contoh Aktiviti:
- perbincangan
- poster
PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.3.Gimnastik
21. i. Gerak edar Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan pergerakan mengikut Contoh Aktiviti:
1. Keberanian tema dan fasa yang betul - langkah ketingting
2. keyakinan 2. mematuhi arahan serta peraturan - langkah schottische
3. disiplin semasa beraktiviti bagi menjaga - langkah silang
4. penghargaan terhadap leselamatan. - langkah waltz
nilai estetika. ii. Pusing badan.
Contoh Aktiviti:
- pusingan beredar atas 2 kaki
- pusingan berdua atas 1 kaki
setempat
MINGGU TUNJANG, TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN

PJ: 1 Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.7 Kuasa


22. Contoh Aktiviti: Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan aktiviti fizikal bagi - Lonjak dan menjaring bola tampar Pemainan Bersyarat.
a) Keberanian meningkatkan keupayaan - Lonjak dan menjaringkan bola
b) disiplin kecergasan fizikal. baling
2. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana yagn
menyeronokan.
PJ: 2. Kemahiran Di akhir Proses p&p murid dapat: 2.2 Olahraga.
23. a. Padang Pertandingan
Nilai: 1. melakukan teknik lompat tinggi i. lompat tinggi Pemerhatian
a) Disiplin yang betul. Contoh Aktiviti:
b) keyakinan 2. Menunjukan fasa-fasa lompatan i. dari landas
c) keberanian yang telah dipelajari. - lonjakan
3. Lebih keyakinan , seronok dan - penerbangan
selamat semasa melakukan aktiviti - pedaratan
bersama rakan sebaya. ii. dengan cara
Contoh Aktiviti:
- gaya pelana
- gaya flosbury flop
PK: 2 Gaya Hidup Sihat Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1.Pemakanan
24. 2.1.1. Pengamalan makan yang sihat. Lembaran kerja
Nilai: 1. mengenalpasti cara pemilihan iv. lebih makan buah-buahan dan Folio
a) bertata tertib makanan yang sesuai untuk sayur-sayuran
pertumbuha badan. v. .pilih makanan yang rendah lemak
PK: 1.Kesihatan Diri Dan 2. Menerangkan jenis-jenis makanan dan kolestrol.
Keluarga yang bersih dan selamat.
3. Memahami , mengenalpasti cara 1.2 Perasaan
Nilai: makan yang baik serta bertatatertib a. memahami perasaan sendiri
a) kebersihan mental/fizikal ketika makan. i.setelah dapat menolong keluarga.
Contoh Aktviti:
- melukis poster
- perbincangan - Simulasi
MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 1 Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.8 Masa Tindak balas
25. Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan aktiviti dalam jangka Contoh Aktiviti:
a) bekerjasama masa yang ditetapkan setelah - tampar lutut
b) menghormati menerima arahan -merampas pundi kacang
2. berinteraksi dan berkomunikasi berpasanan.
dengan rakan suasana yang
menyeronokan.
PJ: 3 Kesukanan Di akhir proses p&p murid dapat: 3.1 Keselamatan
26. a. keselamatan semasa beraktiviti Lembaran kerja
Nilai: 1. memahami arahan serta peraturan Contoh Aktiviti: Ujian bertulis
a) bermasyarakat semasa beraktiviti bagi menjaga - menyenarai
b) bekerjasama keselamatan - menjawab soalan/kuiz
2. mengenalpasti makanan yang sesuai - melukis
semasa latiahan dan bersukan. 3.2 Pengurusan
a. pengurusan diri
i. makanan bervitamin
semasa latihan dan
bersukan.
Contoh Aktiviti:
- membina jadual
- melebel
- perbincangan
PK: 2. Gaya Hidup Sihat Di akhir proses p&p murid dapat: 2.1 Penyalah gunaan bahan.
27. a. kemahiran menyatakan tidak Folio
Nilai: 1. mengenalpasti bahan yang kepada Ujian bertulis
a) Kebersihan fizikal dan mengandungi dadah dalam - rokok
mental kehidupan seharian. - alkohol
b) Menyayangi diri 2. Menyatakan kesan keburukan akibat - dadah
penyelahgunaan bahan. Contoh Aktiviti:
- melukis poster
- syarahan
- perbincangan
MINGGU TUNJANG, TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN /ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 1. Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.9 Kepantasan
Contoh Aktiviti: Pemerhatian
28. Nilai: 1. melakukan aktivit bagi - lari pecut 30M Latihan Litar
a) keberanian meningkatkan keupayaan - lari berganti-ganti 50M
b) keyakinan kecergasan fizikal . - ujian Nelson
c) disiplin 2. berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana yang
menyeronokan.
PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.2 Olahraga
29. a. padang Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan fasa-fasa melompat i. lompat tinggi
a) disiplin tinggi dengan betul Contoh Aktiviti:
c) keyakinan 2. memahami dan mengamalkan sikap - gaya pelana
d) keberanian positif dalam bidang sukan yang - gaya flosbury flop
diceburi. - lari landas
3. Berinteraksi dan berkomunikasi - lonjakan
dengan rakan dalam suasana yang - penerbangan
menyeronokan. - pendaratan
PK: 3. Kebersihan Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 3.1.Keselamatan
30. Keselamatan Persekitaran. Contoh Aktiviti: Lembaran kerja
1. memahami dan mematuhi arahan - Keselamatan di rumah Ujian bertulis
Nilai: serta peraturan keselamatan semasa - Keselamatan di sekolah
a) hormat menghormati dalam perjalanan dan situasi tertentu - Keselamatan di t empat permainan
c) berdikari bagi menjaga keselamatan diri. - Keselamatan di jalanraya
d) berdisiplin 2. Mengaplikasikan pengetahuan dan - Keselamatan api
kemahiran dalam kehidupan - Keselamatan di air
seharian.
PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.3Gimnastik. Pemerhatian
31. 1. melakukan pergerakan gerak edar, a. gimnastik irama Rangkaian pergerakan.
Nilai: pusingan badan, teknik alatan dam Contoh Aktiviti:
a) kebranian rangkaian dengan cara yang betul. - gerak edar - rangkaian
b) keyakinan 2. Berinteraksi dan berkomnikasi - pusingan badn
c) disiplin dengan rakan dalam suasana yang - teknik alatan
menyeronokan
MINGGU TUNJANG, TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 3. Kesukanan Di akhir proses p&p murid dapat: 3.2. Pengurusan
32. a. pengurusan diri Lembaran kerja
1. mengetahui dan memahami b. alatan sukan Ujian bertulis
Nilai: keburukan penyalahgunaan dadah Contoh Aktiviti:
a) disiplin dalam sukan. - melukis dan melebel
b) bekerjasama 2. Menyenaraikan cara menyimpan - membina jadual
,menjaga dan menyusun alatan - Menyenarai
sukan. 3.3. Isu dalam Pendidikan Jasmani
dan Sukan.
a. penyalahguanaan dadah dalam
sukan
i. jenis dadah yang diambil
semasa bersukan.
ii. Kesan dadah
Contoh Aktiviti:
- melukis poster
- simulasi - menyenarai
PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.3 Gimnastik
33. a. gimnastik irama Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan kemahirn asas dalam Contoh Aktiviti:
a) keberanian gimnastik
b) keyakinan 2. memahami arahan serta peraturan - teknik alatan-alatan bulat, lembut
c) berdisiplin semasa beraktiviti semasa menjaga dan panjang.
keselamatan. - Rangkaian
3. Memahami dan mengamalkan sikap
posotif dalam bidang sukan yang
diceburi.
PK: 3. Kebersihan Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 3.2. Penyakit tidak berjangkit.
34. Keselamatan a. jenis penyakit. Folio
1. mengetahui jenis-jenis penyakit b. Cara mencegah Ujian bertulis
Nilai: berjangkit dan cara mencegahnya. Contoh Aktiviti:
a) patuh peraturan 2. Menerangkan tanda-tanda awal - Melebel - kuiz
b) disiplin seseorang dijangkiti penyakit. - Melukis - simulasi
c) kasih sayang
MINGGU TUNJANG, TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN /ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 2 Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.3 Gimnastik
35. a. gimnastik irama Latihan amali
Nilai: 1. melakukan kemahiran asas dalam i. teknik alatan
a) keberanian gimnastik dengan betul. Contoh Aktiviti:
b) disiplin 2. Memahami dan mengamalkan sikap - bulat , lembut panjang
c) kepimpinan positif dalam bidang sukan yang
diceburi. ii. rangkaian.
3. Mematuhi arahan serta peraturan
semasa beraktiviti bagi menjaga
keselamatan.
PJ: 1 Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.6 Ketangkasan.
36. Contoh Aktiviti: Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan aktiviti fiziakal bagi - lari anak dan tukar arah Latihan litar
a) disiplin meningkatkan kecergasan . - skip dan tukar arah
b) keyakinan 2. memahami arahan sertra peraturan -
c) keberanian semasa beraktiviti bagi menjaga 1.7 .Kuasa
keselamatan. Contoh Aktiviti:
- lonjak dan menjaring bol atampar
- lonjak dan menjaring bola
baling

PK: 3 Kebersihan Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 3.2 Pertolongan cemas
37. Keselamatan Persekitaran. a. rawatan awal pertolongan cemas Folio
1. memahami tentang rawatan awal. b. perkhidmatan kesihatan dan Praktikal
2. Menghuraikan maksud pertolongan keselamatan. Ujian bertulis
Nilai: cemas. - pusat kesihatan kecil
1. tolong menolong 3. Mengenalpasti pusat kesihatan dan - polis - tentera - bomba
2. hormat menghormati keselamatan. Contoh Aktviti:
3. baik hati - melukis poster
4. kesederhanaan - simulasi
- menjawab soalan-soalan
MINGGU TUNJANG, TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.3Gimnastik
38. c. gimnastik artistik Pemerhatian
Nilai: 1. melakukan kemahiran asas dalam Contoh Aktiviti:
a) keberanian gimnastik dengan cara yang betul. - gerak edar
b) keyakinan diri 2. Memahami dan mengamalkan sikap - putaran
positif dalam bidang sukan yang - rangkaian
diceburi.
3. Mematuhi arahan dan peraturan
semasa beraktiviti bagi menjaga
keselamatan.

PJ: 1. Kecergasan Di akhir proses p&p murid dapat: 1.1 Kelenturan


39. Contoh Aktiviti: Lembaran kerja
Nilai: 1. melakukan sekurang-kurangnya satu - meregang otot kaki statik Ujian bertulis
kali setiap aktiviti yang dijalankan. - mengecilkan badan
a) Menyayangi tubuh badan. 2. Memahami arahan serta peraturan - mengilas badan ke kiri dn ke
semasa beraktviti bagi menjayakan kanan
keselamatan. - duduk dan jangkau.
3. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana yang
menyeronokan.

PJ: 2. Kemahiran Di akhir proses p&p murid dapat: 2.3 Gimnastik


40. d. Gimnastik Artistik Pemerhatian
Nilai: 1. mematuhi arahan dan peraturan Contoh Aktiviti:
a) keberanian semasa beraktiviti bai menjaga - rangkaian aktiviti
b) keyakinan diri keselamatan.
2. Mengamalkan sikap positif dalam
bidang sukan yang diceburi.
MINGGU TUNJANG, TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNG CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
PK: 3. Kebersihan Dan Di akhir proses p&p murid dapat: 3.2 penyakit berjangkit
41. Keselamatan Persekitaran. a. jenis penyakit
1. memahami bagaimana xcara b. cara mencegah
penyakit berjangkit , merebak dn Contoh Aktiviti: Folio
Nilai: cara mencegah dari dijangkiti. - pebincangan Menjawab soalan
a) Patuh kepada peraturan 2. Memahami tentang pertolongan - koleksi dari akhbar
c) Kebersihan fizikal. cemas dan rawatam awal. 3.3. pertolongan cemas.
a. rawatan awal pertolongan cemas.
Contoh Aktiviti:
- simulasi
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
PENDIDIKANKAN KESIHATAN
TAHUN 5

DISEDIAKAN OLEH;
PN. LATIFAH BT. HJ. SUKOR
PN RASHIDAH BT. AB. MAJID