FAIL PERSATUAN

:
1. Misi dan visi a. Misi dan visi kementerian b. Misi dan visi sekolah c. Dasar Kokurikulum sekolah d. Misi dan visi persatuan Buku Laporan a. Pendahuluan, Matlamat, Objektif b. Pemohonan Bagi Mendaftarkan Sesuatu Persatuan c. Permohonan Mendaftarkan Persatuan KAEDAH 6(1) d. Penerimaan pelantikan sebagai guru penasihat e. Borang Maklumat Persatuan f. Perlembagaan Persatuan g. Laporan ringkas aktiviti h. Laporan kehadiran i. Laporan pertandingan j. Borang pendaftaran keahlian k. Pendaftaran ahli jawatankuasa l. Maklumat ahli jawatankuasa m. Maklumat guru penasihat n. Daftar Maklumat tahunan Pelajar/Ahli Persatuan o. Butir-Butir Pungutan yuran Senarai tugas a. Tugas ketua penasihat b. Tugas penasihat c. Tugas ajk Perancangan strategik a. Pelan strategik b. Pelan taktikal c. Pelan operasi d. Takwim tahunan sekolah e. Takwim tahunan kokurikulum f. Takwim tahunan persatuan g. Perancangan Tahunan h. Carta gantt i. Aktiviti-Aktiviti Kokurikulum tahunan (bil, aktiviti, tarikh, kategori) Penyata Kewangan a. Laporan kewangan tahunan b. Laporan kewangan semasa c. Butiran pungutan yuran d. Butiran perbelanjaan Surat menyurat a. Surat keluar b. Surat masuk c. Surat pekeliling d. Surat penghargaan dan sijil Minit mesyuarat a. Minit mesyuarat agung b. Minit mesyuarat AJK

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MOHAMAD HAFIZ BIN MD NGISUM | SMA HJ MOHD YATIM | 06-4381411

c. Minit mesyuarat khas 8. Struktur Organisasi Pentadbiran a. Struktur pentadbiran sekolah b. Struktur pentadbiran kokurikulum c. Struktur pentadbiran majlis sukan sekolah d. Struktur pentadbiran rumah sukan e. Struktur pentadbiran kelab permainan f. Struktur pentadbiran unit beruniform g. Struktur pentadbiran persatuan h. Struktur pentadbiran Ilmiah i. Struktur pentadbiran HEM (Asrama, Surau, Badar, dll) 9. Borang-borang pendaftaran a. Borang daftar pasukan b. Borang daftar keahlian c. Borang kehadiran guru d. Borang markah kokurikulum untuk pindah sekolah e. Borang pendaftaran mesyuarat agung f. Borang M01 dan M02 10. Lampiran a. Buku panduan b. Maklumat pengurusan

MOHAMAD HAFIZ BIN MD NGISUM | SMA HJ MOHD YATIM | 06-4381411