Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

2

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

1. Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas 2. Memberi penjelasan / kefahaman melalui latihan dalaman kepada semua staf tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi 3. Semak tahap ¶readiness for succes / change ( anjakan paradigma ) 4. Pemilihan model Perancangan Strategik & Format Dokumentasi 5. Menyediakan senarai tugas dan membina pelan kerja ( work plan ) membina perancangan strategik

3

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBINAAN PERANCANGAN STATEGIK SEKOLAH

Penasihat

: Tn Hj Abdul Talib bin Hamid PPD Kuala Langat

Pengerusi

: Pn Hjh Foziah binti Hj Mohd Azahari Pengetua

Tim. Pengerusi

: En Mahyani bin Simis Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I

: Tn Hj Bakar bin Ahmad Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi I I

: En Md Zairin bin Mohd Ariffin Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha

: Tn Hj Khafidz bin Mahmud Guru Bimbingan Dan Kaunseling I

Pen. Setiausaha

: En Balachandran a/l Arunasalam Guru Bimbingan Dan Kaunseling II

AJK Utama

: En Johan Mohalana bin Abdul Hamid GKMP Kemanusiaan : Pn Zaidan binti Samad GKMP Bahasa : En Ooi Bok Tiek GKMP Sains : En Bahasudin bin Abdul Manaf GKMP Teknik Vokasional

4

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

SENARAI TUGAS GURU PERANCANGAN STATEGIK AJK PENTADBIRAN AM 1. 2. 3. 4. 5. 8. Penyelaras PSS Jadual Rekod & Dokumentasi Penyelaras Bestari Kajian tindakan LADAP Pn Noormah binti Ishak En Ooi Bok Teik Pn Salmiah bin Safari Cik Yumizah binti Yusof En Wahid bin Ahmad Pn Paridah binti Hassan

AJK KURIKULUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Setiausaha JKS Projek PMR Projek SPM Peperiksaan KP Bidang Bahasa KP Bidang Kemanusiaan KP Bidang Sains KP Bidang TVK Guru Kanan GKMP Pn Azrina binti Mohd Juhdi Pn. Sheliza binti Mohd Shahar Cik Zarina binti Shahrim Pn. Zaidan binti Samad En. Johan Mohalana bin Abd Hamid En Ooi Bok Teik En. Bahasudin bin Abd Manaf

AJK HEM 2 1. 2. 3. 5. Setiausaha HEM Kerohanian & sahsiah Disiplin Perabot Sekolah Tn Hj Khafidz bin Mahmud Pn Hjh Normah binti Ismail En Jalaludin bin Paiman En Mohd Saparuddin bin Mohd Yusof

AJK KOKURIKULUM

1. 2. 3. 4. 5.

Penyelaras S/P Penyelaras B/U Penyelaras K/P Setiausaha Sukan Setiausaha kokurikulum

-

Tn Hj Samsudin bin bin Mohd Sharif Tn Hj Huzaini bin Soronto Pn Mislina binti Makin En Roslan bin Kadir Pn Norhashimah Hanim binti Husain

5

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

JADUAL KERJA

BIL 1. 2.

AKTIVITI Penubuhan Jawatankuasa Induk Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana Proses Pertama

TARIKH 09 Nov 2009 11 Nov 2009

TINDAKAN Pengetua Pengetua

3.

11 Nov 2009

JK Induk

4.

4.1 Pra Perancang 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.1.1 Sejarah Sekolah 4.1.1.2 Enrolmen Murid 4.1.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.1.4 Prestasi akademik, koakademik dan kokurikulum 4.1.1.5 Disiplin Murid 4.1.1.6 Demografi Penduduk 4.1.1.7 Persekitaran Sekolah 4.1.1.8 Kemudahan Fizikal 4.1.2 Pencapaian Terbaik Sekolah 4.1.3 Laporan Analisis Program 4.1.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1.4.1 Menyemak tahap Kesediaan Sekolah. 4.1.4.2 Menyemak tahap Kesediaan Staf. 4.1.5 Mandat 4.1.6 Jadual Proses Kedua 5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.1.1 Menyemak pernyataan visi

11 Nov 2009

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

5.

11 Nov 2009

JK Induk, JK Kerja &

6

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

5.1.2 Menyemak pernyataan misi 5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.4 Menyemak pernyataan moto,slogan,logo, warna Organisasi Proses Ketiga 6.1 Analisis persekitaran 6. 6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.1.2 Analisis SWOT 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran Proses Keempat 7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.2 Mengenal pasti & memilih isu- isu strategik 7.3 Membentuk isu, matlamat strategik & KPI 7.4 Menetapkan objektif jangka pendek & 7. panjang 7.5 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik ) 7.6 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik 7.8 Pembinaan pelan taktikal 7.9 Pembinaan Pelan Operasi Proses Kelima 8.1 Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan Proses Keenam 9. 9.1 Kajian Semula dan Proses Perancangan Strategik Tahunan 15 Nov 2009 15 Nov 2009

JK Pelaksana

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

JK Induk, 3 Bulan sekali JK Kerja & JK Pelaksana JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

8.

7

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

SEJARAH SEKOLAH SMK Jenjarom merupakan sekolah menengah kebangsaan harian yang telah dibina pada tahun 1980. Sekolah ini telah memulakan sesi persekolahan yang pertama pada tahun 1983. En Md Sanusi bin Ibrahim merupakan pengetua yang pertama berkhidmat dengan kerjasama 11 orang guru dan mempunyai seramai 305 orang pelajar. SMK Jenjarom telah dirasmikan secara rasminya oleh Yang Amat Berhormat Dato¶ Seri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, iaitu Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 1986. Pada 1998 sekolah ini telah dinaik taraf ke Gred A dengan jumlah pelajar seramai 1526 orang. Kini dibawah pimpinan pengetua Pn Hjh Foziah binti Hj Mohd Azahari dan kerjasama seramai 106 guru, sekolah ini mampu menyediakan suasana pembelajaran yang terancang, terkawal, sempurna, berkemahiran ICT untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan individu ke arah kecemerlangan insan yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara.

8

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

EROLMEN MURID

TAHUN TINGKATAN L PERALIHAN SATU DUA TIGA EMPAT LIMA JUMLAH 39 159 177 169 160 126 830 2010 P 11 166 165 186 158 142 828 J 50 325 342 355 318 268 1658 L 35 180 159 165 169 160 868 2011 P 15 170 166 163 180 158 852 J 50 350 325 328 349 318 1720 L 33 153 178 156 168 169 857 2012 P 17 169 168 166 165 180 865 J 50 322 346 322 333 349 1722 L 31 152 162 178 156 170 849 2013 P 19 175 172 168 166 165 865 J 50 327 334 346 322 335 1714 L 33 150 156 170 178 156 843 2014 P 17 169 175 172 168 166 867 J 50 319 331 342 346 322 1710

9

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

ENROLMEN GURU DAN STAF TAHUN KATEGORI L GURU STAF SOKONGAN STAF SWASTA PENGAWAL KESELAMATAN JUMLAH 27 2010 P 69 J 96 L 27 2011 P 69 J 96 L 27 2012 P 69 J 96 L 27 2013 P 69 J 96 L 27 2014 P 69 J 96

4

10 2

14 6

4

10 2

14 6

4

10 2

14 6

4

10 2

14 6

4

10 2

14 6

4

4

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

37

83

120

43

66

109

44

65

109

44

65

109

44

65

109

10

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

BIODATA PEMIMPIN SEKOLAH SENARAI PENGETUA SMK JENJAROM

BIODATA PENGETUA

Nama Pengetua Jawatan

: :

Pn. Foziah Bt Hj Mohd Azahari Pengetua SMK Jenjarom (2005 ± 2009) B.A (Hons) Geografi / Pengajian Melayu ± UKM (1980) Diploma Pendidikan

Pencapaian Akademik dan Iktisas :

Anugerah Pengalaman Mengajar

: :

Anugerah Khidmat Cemerlang ± JPS (1998) Geografi ( Ting 4,5 & 6) ± (1980- 1984) Bahasa Melayu (4 & 5) ± (1985- kini).

Sumbangan di tempat bertugas

:

1. Penyelia kawasan peperiksaan awam, 2. Penyelia kawasan peperiksaan PTK, 3. Panel penilaian tugasan individu, 4. Pemeriksa STPM (Geografi), 5. Pemeriksa SPM (B. Melayu& Geografi), 6. Pemeriksa PMR (B.Melayu).

Sumbangan / Penglibatan Agensi Luar

: 1. Penasihat Mahkamah Juvana ± JKM ( 5 tahun). 2. Pengerusi J/Kuasa Keb. Kanak- kanak Kuala Langat ± JKM (6 tahun). 3. Ahli GPMS. 4. Ahli Kelab Pencegahan Jenayah Malaysia ± NGO (3 tahun). 11

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PRESTASI AKADEMIK ANALISIS PMR 2008-2009

BIL

MATA PELAJARAN 2009 BIL 27 17 18 11 16 14 10 7 39 18 49 39 16 15

A % 8.5 5.7 5.7 3.7 5.0 4.8 3.2 2.4 27.3 15.1 15.4 13.1 5.0 5.1 BIL 83 81 38 30 40 35. 28 9 46 38 48 38 44 36

B % 26.1 27.3 12.0 10.1 12.6 11.9 8.8 3.0 32.2 31.9 15.1 12.8 13.8 12.1 BIL 73 69 53 55 59 52 59 70 30 39 48 42 53 36

C % 23.0 23.2 16.7 18.5 18.6 17.7 18.6 23.6 21.0 32.8 15.1 14.1 16.7 12.1 BIL 69 70 86 86 152 146 146 136 15 13 134 124 138 134

D % 21.7 23.6 27.0 29.0 47.8 49.7 46.1 45.9 10.5 10.9 42.1 41.6 43.4 45.1

A+B+C+D BIL 252 237 195 182 267 247 243 222 130 108 279 243 251 221 % 79.2 79.8 61.3 61.3 84.0 84.0 76.7 75.0 90.9 90.8 87.7 81.5 78.9 74.4 BIL 66 60 123 115 51 47 74 74 13 11. 39 55 67 76

E % 20.8 20.2 38.7 38.7 16.0 16.0 23.3 25.0 9.1 92 12.3 18.5 21.1 25.6

BIL. AMBIL 318 297 318 297 318 294 317 296 143 119 318 298 318 297

MG TH

3.2/ 13 3.3/ 9 3.8/13 3.99 3.6/13 3.612 3.8/14 3.910 2.4/4 2.73 3.2/13 3.48 3.6/13 3.79

1

B.Melayu 2008 2009 B.Inggeris 2008 2009

2

3

Sejarah 2008 2009

4

Geografi 2008 2009

5

P.Islam 2008 2009

6

Matematik 2008 2009

7

Science 2008

12

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

BIL

MATA PELAJARAN 2009 BIL 7 16 1 1 0 0 10 3 14 19 8 2

A % 5.6 14.5 0.9 1.1 0.0 0.0 19.6 5.4 10.7 15.6 34.8 8.3 BIL 23 18 7 10 15 5 17 21 30 22 3 5

B % 18.4 16.4 6.4 11.0 32.6 10.2 33.3 37.5 22.9 18.0 13.0 20.8 BIL 70 34 28 30 15 12 19 22 20 22 6 1

C % 56.0 30.9 25.7 33.0 32.6 24.5 37.3 39.3 15.3 18.0 26.1 4.2 BIL 14 28 48 35 14 25 5 10 33 29 5 2

D % 11.2 25.5 44.0 38.5 30.4 51.0 9.8 17.9 25.2 23.8 21.7 8.3

A+B+C+D BIL 114 96 84 76 44 42 51 56 97 92 22 10 % 91.2 87.3 77.1 83.5 95.7 85.7 100 100 74.0 75.4 95.7 41.7 BIL 11 14 25 15 2 7 0 0 34 30 1 14

E % 8.8 12.7 22.9 16.5 4.3 14.3 0.0 0.0 26.0 24.6 4.3 58.3

BIL. AMBIL 125 110 109 91 46 49 5.1 56 131 122 23 24

MG TH 3.0/0 3.10 3.8/0 3.60 3.1/0 3.70 2.4/0 27.0 3.3/8 3.2 2.5/1 3.81

8

KHB-KT 2008 2009

9

KHB-ERT 2008 KHBPERT 2009 2008 2009

10

11

KHB-PK 2008 2009

12

B.Cina 2008 2009

13

B.Tamil 2008

13

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PRESTASI KOAKADEMIK 2009

BIL

ACARA Pertandingan Roket Air

PERINGKAT

TEMPAT

PENCAPAIAN

1

- Sasaran Terbaik - Payung Terjun - Keseluruhan

Daerah

SMK Bkt Changgang

Ketiga Ketiga Kedua Ketiga

2 3 4 5 6

Pesta Pantun Pertandingan Pidato Diraja Forum Remaja Pertandingan Nasyid Pertandingan Kompang Formating

Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Smk Telok Datok SMK B.Banting Dewan Wawasan Kpg Medan Stadium Jugra

Johan Johan Ketiga Ketiga

14

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 2009

BIL

UNIT BERUNIFORM / ACARA

PERINGKAT

PENCAPAIAN

PUTERI ISLAM 1 Perkhemahan Bersepada Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah KRS Dan NGO Puteri Perkhemahan Pergerakan Puteri Islam Malaysia Amali Sembelihan Kebangsaan (Kelantan) Negeri (K.Langat) Daerah (SMK Sg Manggis) Penyertaaan Penyertaan Penyertaan

KADET REMAJA SEKOLAH 2 Perkhemahan Kenaikan Pangkat Perkhemahan Perdana KRS Perkhemahan Perdana KRS Negeri Daerah Daerah Negeri/Kebangsaan 1 orang ± Staf Sarjan 3 orang ± Kopral 3 orang ± L/Kopral 4 orang/1 orang

3

RANJER PUTERI Perkhemahan Pandu Puteri Antarabangsa (Thailand) Kebangsaan Penyertaan

4

KADET POLIS Pemilihan Wakil Daerah Hari Kor polis Pemilihan Ketua Platun Daerah Daerah 19 terpilih 2 orang Sub-Inspektor 15

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

2 orang Sarjan 2 orang Koperal Sambutan hari Polis Kuala Langat Pertandingan Juara Penuh Disiplin Kadet Polis Selangor Pertandingan Perbarisan Hari Kor Kadet Polis Selangor Pemilihan Wakil Daerah Perkhemahan Perkhemahan Kadet Polis Selangor Daerah Negeri Negeri Daerah Negeri Penyertaan Johan Penyertaan 7 ahli terpilih Ke-3 keseluruhan Johan-Jalan Lasak(P) Johan-Rentas Halangan (P) Johan-Pandu Arah (L) N.Johan-Rentas Halangan (L) Perkhemahan Kadet Polis Kebangsaan Pertandingan Menembak Kadet Polis Perkhemahan kadet Polis Kuala Langat Kebangsaan Daerah Daerah Ke-3 Rentas Halangan Ke-3 Individu Wanita Johan Keseluruhan Johan-Rentas Halangan (L&P) Johan-Pandu Arah (P) Johan kawad Pasukan Johan-Kawad Individu (P) N.Johan-Jalan Lasak (P) Ke-3 Pandu Arah (L) 5

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

16

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

- Perkhemahan PBSM

Daerah

Johan Keseluruhan Johan Bina Penempatan Johan Pertolongan Cemas Asas Johan Nyanyian Patriotik Solo Johan Gubahan Bunga Hantaran

17

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN 2009 BIL ACARA NAMA PELAJAR Perempuan Bawah 18 1 Bola Baling Khusna Abd Aziz Jesicca Lazola 2 3 Kriket Kabbadi Lelaki Bawah 18 Loganathan Perempuan Bawah 15 Lelaki Bawah 15 4 Bola Keranjang Perempuan Bawah 15 Perempuan Bawah 18 Olahraga Lompat Jauh L2 100m L2 5 400m P3 400m P1 200m P3 Lompat Jauh P2 100m P2 6 Bola Jaring Nooriman Noorharidan Nooriman Noorharidan Vithya Subramaniam Shantini Balasubramaniam Nurazmira Rozaimi Noramalina Ramdan Noramalina Ramdan Jessica Lazola Khusna Abd Aziz Daerah / Negeri Daerah Daerah / Negeri Daerah Negeri / Negeri Daerah Daerah Negeri Negeri Gombak Stadium Jugra Stadium Shah Alam Emas Perak Emas Perak Emas Perak Perak Keempat Keempat PERINGKAT Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Daerah Daerah Daerah Daerah SMK Tg Sepat TEMPAT SMK B.Banting Sepang Kedah SMK Jugra Gombak SMK Jugra PENCAPAIAN Naib johan Naib johan Keempat Keempat Johan Ketiga Naib johan Naib johan Naib johan

18

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

DISIPLIN PELAJAR

KEKUATAN

S1 Disiplin sekolah yang terkawal S2 Pengurusan biasiswa pelajar yang baik S3 Amalan-amalan baik yang telah membantu membentuk sahsiah yang baik S4 Kawalan persekitaran yang kondusif menjuruskan kepada keselamatan yang padu S5 Pengurusan HEM keseluruhannya yang cekap dan efisyen S6 Mengamalkan Sistem Rumah bagi menerapkan sikap kerjasama dan semangat berpasukan S7 Kedudukan sekolah yang jauh dari penempatan penduduk yang boleh mempengaruhi pelajar

KELEMAHAN

W1Terdapat segelintir pelajar yang masih mengamalkan sikap negatif seperti ponteng kelas, tidak mematuhi peraturan sekolah. W2 Kekurangan jati diri di kalangan pelajar

19

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PELUANG

O1 Pengurusan PIBG yang efektif dapat membentuk persekitaran yang kondusif O2 Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak sekolah membantu dalam pengurusan HEM

ANCAMAN

T1 Salah guna kemudahan komunikasi (komputer, telefon bimbit dan internet) dalam kalangan pelajar T3 Terdapat sebilangan kecil pelajar yang terlibat dalam salah laku berat seperti buli dan pergaduhan.

20

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

DEMOGRAFI PENDUDUK SEKITAR SMK JENJAROM 1.0 Pengenalan

2.0 Kegiatan Ekonomi 2.1 sektor pertanian 2.2 sektor perikanan 2.3 sektor awam 2.4 sektor swasta 2.5 lain-lain 3.0 Petempatan Penduduk 3.1 berpusat 3.2 berjajar 3.3 berkelompok Jenjarom merupakan sebuah pekan kecil yang terletak di daerah Kuala Langat, Selangor iaitu kira-kira 55 km ke barat Kuala Lumpur. Pekan Jenjarom dibahagikan kepada dua kawasan iaitu Sungai Jarom dan Kampung Jenjarom. Kebanyakkan komuniti di Sungai Jarum terdiri dari penduduk bangsa Cina Hokkien iaitu kira-kira dalam 65%, manakala selebihnya adalah penduduk berbangsa Melayu (23%), India (10%) dan lain-lain (2%). Sungai Jarum amat terkenal sebagai sebuah pusat pelancongan yang popular kerana terdapat sebuah tokong Buddha Dong Zen Fo Guang Shan sehingga ada satu masa pelancong yang datang melawat mencecah suku juta pada tahun 2004. Sosioekonomi utama penduduk Sungai Jarum adalah perniagaan dan pertanian. Berbeza dengan penduduk di Kampung Jenjarom yang terdiri daripada majoriti bangsa Melayu (85%), Cina(5%), India(5%) dan lain-lain(5%). Menurut sejarah nama Kampung Jenjarom berasal daripada sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai Rumput Purun. Keluasan kampung ini dianggarkan kira-kira 22 km persegi. Kebanyakan penduduk Kampung Jenjarom terlibat dalam aktiviti pertanian, keusahawanan, penternakan haiwan dan sebagainya. Jumlah penduduk yang menjadi pekebun

21

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

dianggarkan mencapai 70 peratus. Pendek kata, mereka gigih berusaha dalam meningkatkan taraf hidup mengikut kepakaran masing-masing. Antara penyumbang pendapatan ekonomi penduduk ialah kegiatan perladangan kelapa sawit. Keluasan ladang-ladang kelapa sawit di kampung ini mencecah sehingga 670 hektar. Ada juga segelintir penduduk yang mengusahakan tanaman seperti kelapa, pisang, nanas dan sebagainya. Malah ada penduduk kampung yang menjalankan penternakan lembu, kambing dan ikan dalam sangkar. Selain itu, ada juga penduduk yang membuka perniagaan sendiri seperti kedai runcit, butik andaman pengantin, kedai jahitan, kedai makanan, bengkel motor dan sebagainya. Bidang perniagaan sedikit sebanyak memberi pendapatan sampingan kepada penduduk kampung di sini. Kegiatan ekonomi penduduk Jenjarom terdiri daripada beberapa sektor iaitu :Sektor Awam (25%) Profesional ( Guru, dan lain-lain ) Staf Sokongan( Kerani, PTR, Buruh dan lain-lain ) Sektor Pertanian Penternak Pekebun Sektor Swasta (15%) Pelancongan Lain-lain (10%) (50%)

1) 2) 3) 4) -

Peniaga( Restoran dan kedai runcit ) Pengusaha Stesen Minyak

22

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

Petempatan penduduk Jenjarom terdiri daripada beberapa pola iaitu :Berpusat Rumah PPRT ( 15%) Perumahan Awam Kos Rendah ( 30%) Berjajar Penduduk Asal ( 50% ) Berkelompok Rumah Guru ( 5% )

1) 2) 3) -

Kesimpulan

Secara amnya penduduk di sekitar Jenjarom boleh dikategorikan sebagai golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Kebanyakan penduduk di sini bekerja dalam sektor pertanian dan sektor awam. Dalam sektor pertanian mereka mengusahakan tanaman kelapa sawit dan mendapat bantuan daripada pihak jabatan pertanian iaitu penempatan, baja dan anak benih. Penduduk yang bekerja dalam sektor awam pula kebanyakkannya bekerja sebagai guru, kerani, dan sebagainya.

Selain itu, pola petempatan penduduk di sini tidak mengikut perancangan kerana ada yang pola berpusat, berjajar dan berkelompok. Ini kerana penempatan berpusat kepada tempat pekerjaan mereka iaitu petani disekitar ladang kelapa sawit dan berjajar bagi penduduk tempatan yang menetap di tanah persendirian. Jalanraya merupakan perhubungan antara penduduk dan Bandar. Oleh sebab itu, ramai peniaga membuka gerai jualan secara kecil-kecilan. berusaha

23

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PERSEKITARAN SEKOLAH

Lokasi kedudukan SMK Jenjarom ialah terletak kira 11km dari lebuhraya Shah Alam dan 11km dari pekan Banting. SMK Jenjarom terletak di kampung Jenjarom yang dikelilingi oleh kawasan ladang kelapa sawit. Lokasi Dari Pandangan Satelit

24

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

Lokasi Dari Pandangan Peta

25

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

Fizikal Sekolah

26

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

KEMUDAHAN FIZIKAL

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

6 29 1 1 5 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 4

Blok Bangunan Bilik Darjah Pejabat Sekolah Pusat Sumber Bilik Sains Bilik Tayang Kantin Bilik KH Bilik Sains Pertanian Bangunan MPV / landskap Bilik ERT Bilik Jahitan Stor PJK Bilik Seni Bilik B&K Bilik SPBT Makmal Komputer Bilik Akses Komputer Bilik SAL Bilik Kerohanian Surau Bilik S/U Peperiksaan Bilik Rawatan Pondok Basikal Tempat Kereta

27

MANDAT

Kepentingan Kefahaman tentang MANDAT sebelum membina strategi: y y Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang disuruh atau diarah oleh ³stakeholder´. Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan.

MENYEMAK MANDAT KERAJAAN

y y y y y y y

Akta Pendidikan 1996 Pekeliling KemaJuan Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Dasar Pendidikan Negara :eg ± PIPP 2006-2010 Arahan Perbendaharaan Surat Siaran JPN dan PPD Semua peraturan dan undang-undang negara

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002 / Akta 1152 Ibubapa boleh di denda tidak hantar anak ke sekolah. 2. 1973 laporan Murad ( RMT, SPBT, Biasiswa, Penekanan ) kepada 3M. 3. Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan ) 1997 P.U (A) 531. 4. The Education Ordinan / 1997 ( No2 of 57 ) The schools ( Tours ) Regulations 1957. 5. Surat Pek Unit Pendaftaran 1 / 1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan / Persatuan Di Sekolah. 6. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

DASAR WAWASAN NEGARA

1. Rancangan Pembangunan Pendidikan. 2. Skim Pinjaman buku Teks. 3. Rancangan Makanan Tambahan 4. Asrama Harian. 5. Biasiswa.

SURAT PEKELILING IKHTISAS

y y y y

SPI 1 / 1985 ± Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah. SPI 2 / 1985 ± Lencana / logo dan lagu sekolah. SPI 4 / 1985 ± Sekolah sebagai institusi masyarakat. SPI 5 / 1985 ± Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasannya ( Lanskaping ). SPI 7 / 1886 ± Langkah ± langkah keberkesanan disiplin sekolah. SPI 6 / 1988 ± Panduan tajaan oleh syarikat / badan perniagaan di sekolah. SPI 8 / 1988 ± Keselamatan diri pelajar di sekolah SPI 15 / 1988 ± Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah. SPI 2 / 1989 ± Rancangan kesihatan sekolah. SPI 4 / 1989 ± Menangani masalah ponteng di sekolah. SPI 1 / 1996 ± Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar. SPI 1 / 1997 ± Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah. SPI 3 / 1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang. SPI 5 / 1997 ± Sekolah sebagai kawasan larangan merokok. SPI 6 / 1997 ± Amalan kebersihan di sekolah.

y y y y y y y y y y y

29

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PERATURAN PERKHIDMATAN AWAM

y y

Bil 1 / 1999 ± Garis panduan pelaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan awam. Bil 1 / 2001 ± Pekeliling pentadbiran awam ± Garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasa undang ± undang di peringkat pentadbiran daerah. Bil 1 / 2002 ± Pekeliling pentadbiran awam ± Garis panduan semakan semula prosedur dan proses kerja di agensi kerajaan. Bil 2 / 2002 ± Pekeliling pentadbiran awam ± Pemberian anugerah cemerlang anggota perkhidmatan awam.

y

y

y

Bil 1 / 1992 ± Pekeliling pentadbiran awam ± Panduan pengurusan kualiti menyeluruh ( TQM ) bagi perkhidmatan awam. Bil 7 / 1991 ± Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja KMK. Bil 6 / 1991 ± Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam

y y

ARAHAN PERBENDAHARAAN :

y y

Tatacara kewangan / Akauntabiliti. Surat Siaran JPN / PPD

30

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

PERINCIAN MANDAT

BIDANG KURIKULUM

‡ ‡ ‡ ‡

Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Wajib ) 2002-Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997-Akta Pendidikan 1996 SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran. SPI Bil 3/1981 ± Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. SPI Bil 3/1987 ± Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah

‡

BIDANG KO-KURIKULUM

‡

SPI Bil 9/2000 ± Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan ko-kurikulum & sukan di dalam dan luar kawasan sekolah.

‡

SP Pendaftaran Bil 2/1997 ± Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri JPN Selangor ± Panduan menawarkan perkhidmatan jurulatih luar untuk kelab seni mempertahankan diri. Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998 SP Unit Pendaftaran 1/1995 ± Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah SPI Bil 1/1989 ± Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah. SPI Bil 2/1986 ± Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar.

‡

‡ ‡ ‡ ‡

BIDANG HAL EHWAL MURID

‡ ‡ ‡

SPI Bil 6/1975 ± Menangai masalah ponteng di sekolah SPI Bil 1/1972 ± Peraturan-peraturan ( tatatertib sekolah ) Pelajar ,1959 SPI Bil 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.

31

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

‡

Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan ±peraturan Pendidikan ( Penerimaan Masuk Murid ke sekolah penyimpan daftar & syarat bagi pengekalan murid belajar di sekolah) 1998. SPI Bil 3/1983 ± Pakaian Seragam Murid ± Murid Sekolah bertarikh 9 Mac,1983.

‡

BIDANG KEWANGAN

‡

Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 ± Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah. SP Kew Bil 8 Tahun 2000 ± Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama. SPI Bil 1/2004 ± Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4,5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan. SP Kew Bil 1 Tahun 2005 ± Bantuan Skim Baucer Tuisyen (SBT ) di sekolah. SP Kew Bil 1 Tahun 2003 ± Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002 SPP Bil 1 Tahun 2002 ± Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera. SPI Bil 3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang Peraturan-peraturan pendidikan ( Akaun & Audit ) 2002

‡

‡

‡ ‡

‡

‡

‡

BIDANG PENGURUSAN PEJABAT

‡

SPP Bil 12 Tahun 1995 ± Penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor dan aset di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun SPP Bil 3 Tahun 2002 ± Peningkatan Amaun pelupusan & Hapus kira harta benda kerajaan yang boleh diluluskan oleh Kementerian /Jabatan. SPP Bil 7 Tahun 1995 ± Garis panduan pelupusan peralatan komputer. SPP Bil 2 Tahun 1987 ± Garis panduan pelupusan aset & barang kerajaan SPP Bil 2 Tahun 1991 ± Penggunaan borang ±borang baru bagi pengurusan harta modal, inventori & bekalan pejabat

‡

‡ ‡ ‡

32

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

BIDANG SUMBER MANUSIA

‡

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 Tahun 1991 ± Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 ± Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3 Tahun 1993 ± Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. SPI Bil 6/1986 ± Urusan Temuduga Guru ± guru ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran. SPI Bil 2/1990 ± Peranan Baru Kakitangan Sumber Dan Prosedur Pembayaran.

‡

‡

‡

‡

BIDANG FIZIKAL

‡ ‡

SPI Bil 1/1987 ± Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian. SPI Bil 5/1985 ± Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya ( landscaping ) SPI Bil 15/1988 ± Penyelenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah. SPI Bil 12/1989 ± Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Asrama. SPI Bil 14/1989 ± Kebersihan Sekolah

‡

‡

‡

BIDANG PERHUBUNGAN LUAR

‡ ‡ ‡ ‡

SPI Bil 6/1988 ± Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 12/1988 ± Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah - Sekolah Peraturan ± Peraturan Pendidikan ( Persatuan Ibu Bapa ± Guru ) 1998 SPI Bil 7/1991 ± Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 9/1991 ± Permohonan Mengundang Orang ± Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institut Pendidikan.

‡

33

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

‡

SPI Bil 6/1992 ± Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikat atau Kerajaan Negara Luar.

DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH ( PINDAAN 2000 )

‡

SPI.Bil.9/2000 - Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran PJK Serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan di dalam dan luar kawasan sekolah. SPI:Bil.1/1972 ± Peraturan-peraturan (tataterib sekolah) Pelajaran 1959 SPI:Bil. 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah

‡ ‡

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002

y

SPI: Bil.3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan akaun pungutan wang.

34

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

35

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

VISI

Sekolah Menengah Kebangsaan Jenjarom Terbilang Tahun 2010

MISI

Memastikan pencapaian akademik, kokurikulum dan sukan sekolah sentiasa cemerlang membangun dan menguruskan sumber manusia dalam bentuk latihan untuk meningkatkan kecekapan di kalangan warga sekolah. Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran sekolah yang kondusif. Membangunkan dan melaksanakan Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

MOTO

Berilmu, beramal, berbakti

PIAGAM PELANGGAN Kami staff sekolah ini berikrar untuk : -

³Melahirkan insan pelajar yang berilmu pengetahuan, beramal dan berbakti kepada bangsa dan negara. Serta untuk mencapai kecermelangan yang menyeluruh dan seimbang selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara.´ Di samping itu juga kami:-

1. Berusaha memupuk dan membina perpaduan antara kaum keluarga dalam kalangan warga sekolah supaya dapat mewujudkan satu keluarga yang aman dan harmoni serta menghindarkan prasangka kaum.

36

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

2. Mewujudkan muafakat pendidikan dan mengeratkan hubungan dua hala antara komuniti iaitu komuniti sekolah, ibu bapa dan masyarakat bagi mencapai kecermelangan dalam semua bidang pengajaran dan pembelajaran. 3. Berusaha bagi meningkatkan kesedaran betapa pentingnya disiplin kendiri untuk membentuk sahsiah, sikap dan moraliti yang tinggi mengutamakan kecermelangan dalam bidang akademik. 4. Berusaha membimbing, memupuk dan mengembangkan bakat serta potensi pelajar dalam aspek kokurikulum bagi mencapai hasrat melahirkan individu yang berwibawa, berkarisma dan cergas. 5. Berusaha membina dan memelihara persekitaran sekolah supaya lebih indah dan bersih dengan mewujudkan µSEKOLAH DALAM TAMAN¶

37

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

LOGO SEKOLAH

38

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

LAGU SEKOLAH

Di sini kami tegak berdiri Berikrar janji suci Tabah menuntut ilmu Cergas dan maju Menuju wawasan putera-puteri SMKJ Maju terus maju Wahai bangsaku Buktikan sumpah dan janji Berganding bahu bantu terus membantu Beramal, berilmu berbakti Semoga Tuhan berkati Usaha yang murni Itulah tekad kami Berilmu beramal dan berbakti Itulah prinsip kami Tabah menuntut ilmu Cergas dan maju Menuju wawasan putera-puteri SMKJ

39

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

40

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

NKRA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

YAB Perdana Menteri telah mengumumkan fokus Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) bagi kerajaan apabila beliau mula memegang tampuk pimpinan negara. NKRA tersebut turut merangkumi bidang pendidikan negara yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang keutamaan yang dikenalpasti yang diberi keutamaan oleh negara ialah meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

Di bawah NKRA KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu: 1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012. 2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012. 4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010. Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi : 1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. 3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

41

Pelan Strategik Induk SMK Jenjarom

2010-2014

42