Anda di halaman 1dari 18

TEORI KITARAN HIDUP

KEPIMPINAN GURU
TEACHER LEADERSHIP LIFE CIRCLE THEORIES
RU HI
E NGA
P
MEM

UMUR

PERISTIWA MEMPENGARUHI TEORI


PUTARAN HIDUP
KEHIDUPAN

PENGEMBANGAN
PERANAN SOSIAL
MEMPEN
G ARUHI
Levinson & Neugarten (1977)

20-35 t
Menca
ri kesel e hn
saan, k
status ebahagiaan

UMUR 35-55
Membina impian, bermuhasabah
dan susun semula keutamaan
mengikut kemampuan dan peluang

24-25sion perguruan
r profe ,
e nc e b u m ker j a
Mula m k selesa dala jukan diri,
Ta g mema a kurang
e l ua n j
Tiada p ian dalam ker
g a
Kepeba
GURU BERPENGLAMANAN
(SENIOR)

Apakah reaksi ?
Apakah tindakan ?

24-25
Mula mencebur profesion perguruan
Tak selesa dalam kerja,
Tiada peluang memajukan diri,
Kepebagaian dalam kerja kurang

GURU PERMULAAN / GURU BARU


GURU PERTENGAHAN USIA (SENIOR)

Reaksi

cuba membetulkan dan membimbing
tetapi perspektif tersebut menimbulkan
rasa sensitif di kalangan guru-guru baru
GURU PERTENGAHAN USIA (SENIOR)

Pandangan
Gehrke (1991) –
Perlu ada kefahaman dalam pembelajaran dewasa membina

program perkembangan untuk guru-guru permulaan melalui


motivasi – FOKUS (sensitiviti terhadap keperluan guru-guru
muda) dan (faktor hubungan rapat.)
• Tindakan
Guru-guru pertengahan umur yang mempunyai kamahiran dan
kepakaran dalam mendidik kanak-kanak sepatutnya digalakkan
untuk mendidik guru-guru atau mengajar keperluan untuk
perkembangan kendiri dan peningkatan pencapaian.

(samb)
Pandangan
Levine (1987) menyarankan guru-guru pertengahan umur dibenarkan
mendidik kanak-kanak di samping mentadbir tugas-tugas
pentadbiranya yang dilakukan dengan tidak mengorbankan tugas
mendidik kanak-kanak.
Tindakan
Jawatankuasa pembuat keputusan dan pementoran perlu
melaksanakan kerja penyediaan panduan kepada rakan sejawat yang
lebih muda.
(samb)
Pandangan

Krupp (1987) mungkin wujud perbezaan antara jender dari segi keperluan
pengalaman lebih kepada pencapaian sedangkan lebih kepada
perhubungan dan pendidikan.

Tindakan

Pembelajaran dewasa boleh meningkatkan profesional mereka melaui


bengkel yang diadakan di sekolah seperti bengkel –bengkel yang berkaitan
pengurusan kewangan ,penjagaan kesihatan,pengurusan pencen.
Willis & Baltes (1980)
PERISTIWA
NORMATIF

PERISTIWA
KEHIDUPAN PERISTIWA
BERSEJARAH

PERISTIWA LUAR BIASA


FISKE & CHIRIBOGA (1990)
MEMASUKI ALAM DEWASA

GERBANG PERKAHWINAN
PERISTIWA
KEHIDUPAN

PENGALAMAN
KESUNYIAN IBUBAPA

MENGHAMPIRI HARI-HARI
PERSARAAN
NEUGARTEN (1987)

ERISTIWA MEMPENGARUHI
HIDUPAN KEHIDUPAN
INDIVIDU
BLUM & MEYER (1981)

PENERIMAAN
PERISTIWA
KRITIKAL

UMUR MUDA
UMUR
PERISTIWA PERTENGAHAN
KEHIDUPAN

UMUR TUA
JUHASZ (1989)

PERANAN
UTAMA ORANG
DEWASA

KELUARGA

PENGEMBANGAN
PERANAN SOSIAL KERJAYA

PEMBANGUNAN
DIRI
MERRIAM & CLARKS (1991,1993)

KAITAN PEMBELAJARAN
DEWASA DENGAN
KEHIDUPAN KERJAYA
DAN KELUARGA

SEGMENTATION

PENGEMBANGAN COMPENSATORY
PERANAN SOSIAL

GENERALIZATION
MASLOW
KESIMPULAN
Kebenaran Diri

Penghargaan Diri
Rasa sepunya / kasih sayang
Keselamatan
Keperluan Fisiologi
PENGEMBANGAN
PERANAN SOSIAL

motivasi
DUA FAKTOR
HERZBERG

hygiene
KESIMPULAN
CIRI-CIRI
PROFESION
PERGURUAN

PERKEMBANGAN
DAN
PEMBELAJARAN
GURU
PERSEKITARAN
SEKOLAH

ADULT LEARNING DAN


PERKEMBANGAN
MOTIVASI
KESIMPULAN

DARIPADA PELBAGAI PUTARAN


HIDUP GURU DAN KERJAYA GURU
MENAMPAKKAN BAHAWA
PENGETUA SEBAGAI PENGURUS
MANUSIA DI SEKOLAH HARUS
MENGGUNAKAN PELBAGAI
PENDEKATAN BERKAITAN DENGAN
ASPEK PENYELIAAN
SEKIAN TERIMAKASIH