Anda di halaman 1dari 13

MAZHAB DALAM FALSAFAH

PENDIDIKAN

ESENTIALISME
EKSPERIMENTALISME
EXISTENTIALISME
ESENTIALISME

Berasal dari falsafah idealisme dan


realisme
idealisme

Dipelopori oleh Plato


Berpegang kepada hakiki dan mutlak
Dunia kita adalah bayangan untuk realiti
semasa
Pentingkan latihan untuk minda
Mementingkan kebenaran
realisme

Berkembang daripada awal zaman


perindustrian
Mementingkan kebenaran realiti dan kebenaran
Kemanusiaan ini sebahagian daripada
persekitaran
Manusia sebahagian daripada mesin yang telah
ditentukan fungsi dan kewujudannya
Realisme (samb.)

Tujuan pendidikan adalah untuk ‘condition’


minda supaya dapat berfikir dalam keadaan
yang logikal dan natural.
minda perlu dilatih untuk berfikir secara sedar
tentang persekitaran.
EKSPERIMENTALISME

Lahir daripada falsafah


Pragmatisme,
Progressivisme,
Reconstructionisme
n PRAGMATISME
• Boleh mengawal persekitaran
n PROGRESSIVISME
• Boleh mengubah dan diubah
n RECONSTRUCTIONISME
• Organisasi boleh membuat
perubahan
n Berkonsepkan reality dan
morality manusia membuat
hipotesis, menguji, dan sekiranya
dapatan itu benar bukanlah
n absolutely truth
n kerana dipengaruhi oleh
persekitaran
EXISTENTIALISME

Idea asas falsafah ini adalah individu


adalah sumber semua realiti
u menolak falsafah-falsafah lain dalam lingkungan
essentialism dan experimenatlism
u mengecam atau tidak menghormati pemikiran rasional,
empirikal dan sistematik sebagai satu cara mengetahui
realiti.
u Pengikut-pengikut existentialism; pemikiran rasional
menghalang manusia daripada menemui kewujudan
sesuatu dan menyebabkan tidak mengetahui apa-apa
(ignorant).
u Idea asas falsafah ini adalah individu adalah sumber
semua realiti.
u Semua perkara yang wujud di dunia ini merupakan
makna kepada pengalaman individu.
Tidak terdapat ilmu yang sentiasa kekal.Tidak terdapat ilmu yang mencukupi
untuk menerangkan kejadian alam semesta dan tidak terdapat takdir.
Jika kita percaya yang sebaliknya, ini menunjukkan bahawa manusia
menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dengan cara yang sempit
dan salah.
Di luar individu merupakan sesuatu yang kacau bilau.
Hanya stau sahaja realiti yang wujud iaitu kewujudan seseorang.
Hanya dengan melihat ke dalam diri seseorang kebenaran mengenai
keadaan kucar-kacir di luar dapat difahami.
Kemanusiaan adalah lebih penting daripada perkara lain.
Kebolehan manusia menghormati dirinya dan kemuliaannya adalah sangat
penting.Ini merupakan sumber dan punca kepada semua kebenaran.
Dengan kesedaran ini seseorang memperolehi penghormatan yang kuat
kepada semua manusia dan keunikannya.
Hubungan manusia menjadi sangat penting, membuktikan kemuliaan
individu dan melindungi hak individu untuk mencari kebenaran dirinya.
Unsur moraliti merupakan proses mengetahui diri dan membolehkan
kebebasan orang lain untuk melakukan perkara yang sama.
Kepercayaan yang kuat (faith), kebolehan memahami sesuatu dengan
menggunakan deria, amalan-amalan agama untuk mendapatkan
kebenaran dan kesatuan dengan Tuhan melalui sembahyang dan
meditasi (mysticism), penggunaan imej-imej (imagery) dan pengalaman-
pengalaman di luar jangkauan ilmu manusia (transcendental)
merupakan cara-cara yang diterima untuk mencari sesuatu yang
tersembunyi atau yang tidak diketahui oleh manusia sebelum ini.
Manusia bebas secara mutlak, tidak dibentuk oleh orang lain atau
dihadkan oleh ketidaktentuan perubahan oleh masa.
Manusia memiliki dalam diri mereka keupayaan untuk mencorakkan hala
tuju sendiri.
EXISTENTIALISM

View of Reality (Knowledge,truth, morality).


- Individual is source of all reality; Individual defines reality.

How to Learn about Reality.


- Engage in self discovery; create meaning.

Application to supervision
- Supervisor facilitates teacher exploration and autonomous
decision making.