REAL QUICK COUNT

PILKADA KOTA MAKASSAR
29 Oktober 2008

www.scriptintermedia.com

Perolehan Suara Pilkada Kota Makassar
[ Home ] Jumlah TPS = 1784 | TPS yang masuk = 1784
Perolehan Suara
No Kecamatan

1

Biring
Kanaya

2

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

11.506
6.092
[20.4%] [10.8%]

974
[1.73%]

16.386
5.616
1.519
[63.5%] [21.76%] [5.89%]

516
[2%]

1.051
459
[4.07%]

[1.78%]

125

28.218
6.245
2.323
[71.46%] [15.81%] [5.88%]

745
[1.89%]

1.001
679
[2.53%]

[1.72%]

96

96

18.634
4.502
1.657
[68.19%] [16.47%] [6.06%]

612
[2.24%]

603
[2.21%]

1.020
[3.73%]

136

136

32.523
8.220
3.024
[69.82%] [17.65%] [6.49%]

931
[2%]

719
[1.54%]

71

71

15.110
4.408
1.191
[66.3%] [19.34%] [5.23%]

623
[2.73%]

Panakkukang

192

192

61.135
9.719
3.513
[77.15%] [12.26%] [4.43%]

8

Rappocini

205

205

9

Tallo

181

10 Tamalanrea
11 Tamalate

194

194

Bontoala

87

87

3

Makassar

125

4

Mamajang

5

Manggala

6

Mariso

7

35.201
[62.4%]

847
[1.5%]

1.459
[2.59%]

885

[1.9%]

332
[0.59%]
259
277

280

Jumlah
Suara

56.411

[1%]

25.806

[0.7%]

39.488

299
[1.09%]

27.327

[0.6%]

46.582

375
936
[1.65%]

[4.11%]

146
[0.64%]

22.789

1.747
[2.2%]

1.537
[1.94%]

1.220
[1.54%]

372
[0.47%]

79.243

44.050
10.112
5.105
[68.51%] [15.73%] [7.94%]

1.347
[2.1%]

1.586
[2.47%]

1.642
[2.55%]

[0.7%]

64.295

181

37.376
12.445
2.686
[64.5%] [21.48%] [4.64%]

1.429
[2.47%]

1.916
[3.31%]

1.482
[2.56%]

610
[1.05%]

57.944

137

137

22.954
6.096
3.267
[66.67%] [17.71%] [9.49%]

671
[1.95%]

427
803
[1.24%]

[2.33%]

209
[0.61%]

34.427

200

200

45.646
10.584
[68.31%] [15.84%]

4.547
[6.8%]

1.570
[2.35%]

2.468
[3.69%]

1.608
[2.41%]

[0.6%]

66.826

Ujung
Pandang

46

46

9.235
2.901
747
[66.95%] [21.03%] [5.42%]

294
[2.13%]

311
144
[2.25%]

[1.04%]

161
[1.17%]

13.793

13 Ujung Tanah

64

64

13.892
5.823
803
[63.75%] [26.72%] [3.68%]

339
[1.56%]

372
[1.71%]

[2.1%]

105
[0.48%]

21.792

12

458

453

403

14 Wajo

50
Total Suara

50

9.063
2.883
784
[67.37%] [21.43%] [5.83%]

151
[1.12%]

389.423 101.060 37.258
68.3 % 17.72 % 6.53 %

11.949
2.1 %

213
160
[1.58%]
13.426
2.35 %

[1.19%]

12.955
2.27 %

199
[1.48%]
4.105
0.72 %

13.453
570.176

Kecamatan : Biring Kanaya
[ Home ] Jumlah TPS = 194 | TPS yang masuk = 194
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

1

Bulurokeng

2

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

62
[1.86%]

170
[5.1%]

14

[0.42%]

3.334

[2%]

64
[1.47%]

67
[1.54%]

34

[0.78%]

4.348

2.992
1.735
[19.5%] [11.31%]

243
[1.58%]

188
[1.23%]

281
[1.83%]

54

[0.35%]

15.344

26

4.568
1.208
987
[62.89%] [16.63%] [13.59%]

100
[1.38%]

181
[2.49%]

169
[2.33%]

50

[0.69%]

7.263

40

40

7.111
[61.83%]

1.046
[9.09%]

225
[1.96%]

143
[1.24%]

455
[3.96%]

60

[0.52%]

11.501

47

47

8.119
3.307
1.528
[58.88%] [23.98%] [11.08%]

206
[1.49%]

207
[1.5%]

312
[2.26%]

110

[0.8%]

13.789

3

3

558
140
[67.07%] [16.83%]

52
[6.25%]

2
[0.24%]

5

[0.6%]

10

[1.2%]

832

847
1.5 %

1.459
2.59 %

9

9

Daya

16

16

3

Paccerakang

53

53

4

Pai

26

5

Sudiang

6

Sudiang
Raya

7

Untia

Total Suara

2.247
473
[67.4%] [14.19%]

307
[9.21%]

2.747
925
[63.18%] [21.27%]

424
[9.75%]

9.851
[64.2%]

35.201
62.4 %

2.461
[21.4%]

11.506
20.4 %

65
[7.81%]
6.092
10.8 %

61
[1.83%]

Jumlah
Suara

87

974
1.73 %

332
0.59 %

56.411

Kecamatan : Bontoala
[ Home ] Jumlah TPS = 87 | TPS yang masuk = 87
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

1

Baraya

9

9

1.825
590
157
32
[66.85%] [21.61%] [5.75%] [1.17%]

2

Bontoala

4

4

648
249
54
[64.74%] [24.88%] [5.39%]

40
[1.47%]

3

Bontoala
Parang

6

6

1.207
434
98
40
111
[61.83%] [22.23%] [5.02%] [2.05%]

[5.69%]

40
[2.05%]

4

Bontoala
Tua

7

7

1.346
426
[66.63%] [21.09%]

38

[1.88%]

33
[1.63%]

5

Bunga
Ejaya

8

8

1.488
589
109
72
128
[58.79%] [23.27%] [4.31%] [2.84%]

[5.06%]

6

Gaddong

8

8

1.252
381
92
89
127
[62.69%] [19.08%] [4.61%] [4.46%]

7

Layang

12

12

2.399
1.212
184
36
[59.62%] [30.12%] [4.57%] [0.89%]

8

Malimongan
Baru

5

9

Parang
Layang

10
11

[0.26%]

2.730

[1.7%]

1.001

22

[1.13%]

1.952

19

[0.94%]

2.020

[3%]

69

[2.73%]

2.531

[6.36%]

29
[1.45%]

27

[1.35%]

1.997

85

[2.11%]

79
[1.96%]

29

[0.72%]

4.024

5

921
292
154
45
156
[57.67%] [18.28%] [9.64%] [2.82%]

[9.77%]

21
[1.31%]

[0.5%]

1.597

7

7

1.318
407
179
17
[66.03%] [20.39%] [8.97%] [0.85%]

[1.25%]

1.996

Timungan
Lompoa

9

9

1.619
538
186
38
[64.58%] [21.46%] [7.42%] [1.52%]

[0.4%]

2.507

Tompo
Balang

5

5

938
168
67
14
[67.39%] [12.07%] [4.81%] [1.01%]

12 Wajo Baru

7

7

1.425
330
130
76
[69.21%] [16.03%] [6.31%] [3.69%]

Total Suara

16.386
63.5 %

8
[0.8%]

109
49
[5.4%] [2.43%]

5.616
1.519
21.76 % 5.89 %

516
2%

79

[2.89%]

15

22
54

60

[1.5%]

[1.1%]

10

76

28

[1%]

[1.4%]

7

Jumlah
Suara

17

8
25

[2.15%]

62
[2.47%]

10

176
[12.64%]

21
[1.51%]

8

[0.57%]

1.392

[2.91%]

20
[0.97%]

18

[0.87%]

2.059

1.051
4.07 %

459
1.78 %

259
1%

25.806

Kecamatan : Makassar

[ Home ] Jumlah TPS = 125 | TPS yang masuk = 125
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

1

Bara-Baraya

10

10

2

Bara-Baraya
Selatan

9

9

3

Bara-Baraya
Timur

11

11

4

Bara-Baraya
Utara

8

5

Barana

6

Lariangbangngi

7

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

2.548
[78.76%]

323
153
[9.98%] [4.73%]

57
[1.76%]

2.355
402
138
[74.48%] [12.71%] [4.36%]

57
[1.8%]

2.991
[84.78%]

267
[7.57%]

101
[3.12%]
143
57
[4.52%]

40
[1.24%]

13

Jumlah
Suara

[0.4%]

3.235

[1.8%]

10

[0.32%]

3.162

148
[4.2%]

44
[1.25%]

46
[1.3%]

26
[0.74%]

6

[0.17%]

3.528

8

1.840
419
118
[73.13%] [16.65%] [4.69%]

36
[1.43%]

60
[2.38%]

34
[1.35%]

9

[0.36%]

2.516

10

10

2.231
551
270
[67.08%] [16.57%] [8.12%]

59
[1.77%]

99
[2.98%]

87
[2.62%]

29

[0.87%]

3.326

7

7

1.547
397
86
[71.55%] [18.36%] [3.98%]

21
[0.97%]

37
[1.71%]

53
[2.45%]

21

[0.97%]

2.162

Maccini

12

12

2.178
599
312
[65.5%] [18.02%] [9.38%]

49
[1.47%]

79
[2.38%]

89
[2.68%]

19

[0.57%]

3.325

8

Maccini
Gusung

12

12

2.534
[65.01%]

721
[18.5%]

234
[6%]

140
[3.59%]

183
[4.69%]

49
[1.26%]

37

[0.95%]

3.898

9

Maccini Parang

12

12

2.558
688
[70.16%] [18.87%]

186
[5.1%]

33
[0.91%]

87
[2.39%]

68
[1.87%]

26

[0.71%]

3.646

10 Maradekaya

6

6

1.386
450
137
[66.57%] [21.61%] [6.58%]

26
[1.25%]

44
[2.11%]

15
[0.72%]

24

[1.15%]

2.082

11

Maradekaya
Selatan

4

4

738
169
79
[71.58%] [16.39%] [7.66%]

7
[0.68%]

25
5
[2.42%]

[0.48%]

8

[0.78%]

1.031

12

Maradekaya
Utara

5

5

925
215
56
[73.53%] [17.09%] [4.45%]

3
[0.24%]

20
[1.59%]

25
[1.99%]

14

[1.11%]

1.258

13 Maricaya
14 Maricaya Baru

9

9

10

10

Total Suara

2.236
492
[68.93%] [15.17%]

201
[6.2%]

147
[4.53%]

46
[1.42%]

92
[2.84%]

30

[0.92%]

3.244

2.151
552
205
[69.95%] [17.95%] [6.67%]

66
[2.15%]

31
[1.01%]

39
[1.27%]

31

[1.01%]

3.075

28.218
6.245
2.323
71.46 % 15.81 % 5.88 %

745
1.89 %

1.001
2.53 %

679
1.72 %

277
0.7 %

39.488

Kecamatan : Mamajang

[ Home ] Jumlah TPS = 96 | TPS yang masuk = 96
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

1

Baji
Mappakasunggu

7

7

1.118
256
147
41
[68.17%] [15.61%] [8.96%]

2

Bonto Biraeng

7

7

3

Bonto Lebang

6

4

Karang Anyar

5

Jumlah
Suara

[2.5%]

39
[2.38%]

28
[1.71%]

11
[0.67%]

1.640

1.404
341
101
[69.85%] [16.97%] [5.02%]

50
[2.49%]

41
[2.04%]

49
[2.44%]

24
[1.19%]

2.010

6

1.380
200
[74.88%] [10.85%]

140
[7.6%]

12
[0.65%]

55
[2.98%]

34
[1.84%]

22
[1.19%]

1.843

7

7

1.285
367
157
[65.59%] [18.73%] [8.01%]

32
[1.63%]

37
[1.89%]

59
[3.01%]

22
[1.12%]

1.959

Labuang Baji

3

3

628
106
69
[75.21%] [12.69%] [8.26%]

13
[1.56%]

8
9
[0.96%]

[1.08%] 2

[0.24%]

835

6

Mamajang
Dalam

5

5

1.023
222
118
[67.39%] [14.62%] [7.77%]

12
[0.79%]

21
82
[1.38%]

[5.4%]

40
[2.64%]

1.518

7

Mamajang Luar

6

6

337
71
[20.6%] [4.34%]

50
[3.06%]

51
[3.12%]

74
[4.52%]

55
[3.36%]

1.636

8

Mandala

6

6

1.100
256
104
[66.27%] [15.42%] [6.27%]

60
[3.61%]

59
[3.55%]

57
[3.43%]

24
[1.45%]

1.660

9

Maricaya
Selatan

8

8

1.438
438
161
[64%] [19.49%] [7.17%]

62
[2.76%]

62
[2.76%]

65
[2.89%]

21
[0.93%]

2.247

8

8

1.687
378
90
[74.58%] [16.71%] [3.98%]

31
[1.37%]

38
[1.68%]

29
[1.28%]

[0.4%]

2.262

11 Parang

10

10

1.913
[66.7%]

350
173
[12.2%] [6.03%]

127
[4.43%]

72
[2.51%]

214
[7.46%]

19
[0.66%]

2.868

12 Sambung Jawa

15

15

3.075
[64.79%]

916
262
[19.3%] [5.52%]

88
[1.85%]

85
[1.79%]

276
[5.82%]

44
[0.93%]

4.746

10 Pa'batang

998
[61%]

9

13

Tamparang
Keke

8

Total Suara

8

1.585
335
64
[75.37%] [15.93%] [3.04%]
18.634
4.502
1.657
68.19 % 16.47 % 6.06 %

34
[1.62%]
612
2.24 %

35
[1.66%]
603
2.21 %

44
6
[2.09%]
1.020
3.73 %

[0.29%]
299
1.09 %

2.103
27.327

Kecamatan : Manggala

[ Home ] Jumlah TPS = 136 | TPS yang masuk = 136
Perolehan Suara
Jumlah TPS
No Desa/Kel
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah
Suara

1

Antang

29

29

7.013
1.401
415
193
[74.61%] [14.91%] [4.42%] [2.05%]

143
[1.52%]

175
[1.86%]

59

[0.63%]

9.399

2

Bangkala

26

26

6.236
1.755
726
227
[67.1%] [18.88%] [7.81%] [2.44%]

158
[1.7%]

143
[1.54%]

49

[0.53%]

9.294

3

Batua

26

26

6.017
1.546
523
135
[70.91%] [18.22%] [6.16%] [1.59%]

109
[1.28%]

113
[1.33%]

42

[0.49%]

8.485

4

Borong

22

22

4.811
1.240
579
157
[66.99%] [17.27%] [8.06%] [2.19%]

141
[1.96%]

213
[2.97%]

41

[0.57%]

7.182

5

Manggala

23

23

5.653
1.331
542
168
[70.24%] [16.54%] [6.73%] [2.09%]

86
[1.07%]

202
[2.51%]

66

[0.82%]

8.048

6

Tamangapa

10

10

2.793
947
239
51
[66.91%] [22.69%] [5.73%] [1.22%]

82
[1.96%]

[0.93%]

23

[0.55%]

4.174

Total Suara

32.523
8.220
3.024
69.82 % 17.65 % 6.49 %

931
2%

719
1.54 %

39

885
1.9 %

280
0.6 %

46.582

Kecamatan : Mariso
[ Home ] Jumlah TPS = 71 | TPS yang masuk = 71
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah
Suara

1

Bontomarannu

9

9

2.078
674
124
[67.75%] [21.98%] [4.04%]

47
[1.53%]

41
[1.34%]

89
[2.9%]

14

[0.46%]

3.067

2

Kampung
Buyang

6

6

1.414
401
103
[68.28%] [19.36%] [4.97%]

40
[1.93%]

26
[1.26%]

65
[3.14%]

22

[1.06%]

2.071

3

Kunjung Mae

6

6

1.432
423
149
[68.42%] [20.21%] [7.12%]

[1%]

32
[1.53%]

15

[0.72%]

2.093

4

Lette

5

5

1.094
351
66
[67.36%] [21.61%] [4.06%]

27
[1.66%]

54
[3.33%]

16
[0.99%]

16

[0.99%]

1.624

5

Mario

8

8

1.251
269
[59.46%] [12.79%]

120
[5.7%]

57
[2.71%]

24
[1.14%]

366
[17.4%]

17

[0.81%]

2.104

6

Mariso

11

11

2.247
916
230
[61.01%] [24.87%] [6.24%]

80
[2.17%]

53
[1.44%]

142
[3.86%]

15

[0.41%]

3.683

7

Mattoangin

6

6

1.231
297
83
[67.82%] [16.36%] [4.57%]

65
[3.58%]

37
[2.04%]

81
[4.46%]

21

[1.16%]

1.815

8

Panambungan

12

12

2.599
656
205
[66.62%] [16.82%] [5.26%]

258
[6.61%]

74
[1.9%]

91
[2.33%]

18

[0.46%]

3.901

9

Tamarunang

8

8

1.764
421
111
[72.56%] [17.32%] [4.57%]

28
[1.15%]

45
[1.85%]

54
[2.22%]

8

[0.33%]

2.431

Total Suara

15.110
66.3 %

4.408
1.191
19.34 % 5.23 %

21

[1%]

623
2.73 %

21

375
1.65 %

936
4.11 %

146
0.64 %

22.789

Kecamatan : Panakkukang
[ Home ] Jumlah TPS = 192 | TPS yang masuk = 192
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

1

Karampuang

16

16

3.163
636
376
[69.05%] [13.88%] [8.21%]

2

Karuwisi

15

15

3.338
[66.85%]

3

Karuwisi
Utara

11

4

Masale

5

70

[1.53%]

82
[1.79%]

31

[0.68%]

4.581

809
265
[16.2%] [5.31%]

120
252
[2.4%]

[5.05%]

170
[3.4%]

39

[0.78%]

4.993

11

2.441
563
297
[65.16%] [15.03%] [7.93%]

180
111
[4.81%]

[2.96%]

129
[3.44%]

25

[0.67%]

3.746

15

15

2.660
579
281
[69.45%] [15.12%] [7.34%]

75
[1.96%]

53

[1.38%]

145
[3.79%]

37

[0.97%]

3.830

Pampang

20

20

3.997
1.187
353
[61.98%] [18.41%] [5.47%]

197
524
[3.05%]

[8.13%]

148
[2.29%]

43

[0.67%]

6.449

6

Panaikang

23

23

4.955
1.217
194
[74.96%] [18.41%] [2.93%]

90
[1.36%]

62

[0.94%]

64
[0.97%]

28

[0.42%]

6.610

7

Pandang

15

15

684
350
[2.63%] [1.34%]

104
[0.4%]

90

[0.35%]

97
[0.37%]

30

[0.12%]

26.055

8

Paropo

23

23

4.665
1.460
412
[66.51%] [20.82%] [5.87%]

245
[3.49%]

80

[1.14%]

120
[1.71%]

32

[0.46%]

7.014

9

Sinrijala

6

6

1.276
274
159
[70.26%] [15.09%] [8.76%]

17
[0.94%]

51

[2.81%]

21
[1.16%]

18

[0.99%]

1.816

10 Tamamaung

34

34

6.864
1.361
652
[70.32%] [13.94%] [6.68%]

423
192
[4.33%]

[1.97%]

204
[2.09%]

65

[0.67%]

9.761

11 Tello Baru

14

14

3.076
949
174
[70.1%] [21.63%] [3.97%]

73
[1.66%]

[1.19%]

40
[0.91%]

24

[0.55%]

4.388

Total Suara

24.700
[94.8%]

61.135
9.719
3.513
77.15 % 12.26 % 4.43 %

223
[4.87%]

Jumlah
Suara

1.747
2.2 %

52

1.537
1.94 %

1.220
1.54 %

372
0.47 %

79.243

Kecamatan : Rappocini

[ Home ] Jumlah TPS = 205 | TPS yang masuk = 205
Perolehan Suara
No Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah
Suara

1

Balla
Parang

18

18

3.514
835
[68.7%] [16.32%]

377
131
[7.37%]

[2.56%]

103
[2.01%]

111
[2.17%]

44

[0.86%]

5.115

2

Bantabantaeng

29

29

6.104
1.348
[69.68%] [15.39%]

641
152
[7.32%]

[1.74%]

264
[3.01%]

185
[2.11%]

66

[0.75%]

8.760

3

Bonto
Makkio

8

8

1.763
371
[70.72%] [14.88%]

199
[7.98%]

80

[3.21%]

33
[1.32%]

34
[1.36%]

13

[0.52%]

2.493

4

Buakana

16

16

3.484
929
[67.53%] [18.01%]

321
[6.22%]

90

[1.74%]

92
[1.78%]

210
[4.07%]

33

[0.64%]

5.159

5

Gunung
Sari

48

48

10.680
2.257
[69.54%] [14.69%]

1.252
291
[8.15%]

[1.89%]

366
[2.38%]

394
119
[2.57%]

[0.77%]

15.359

6

Karunrung

16

16

3.082
699
553
106
[63.23%] [14.34%] [11.35%]

[2.17%]

278
[5.7%]

119
[2.44%]

37

[0.76%]

4.874

7

Kassikassi

23

23

5.372
1.264
[70.63%] [16.62%]

515
162
[6.77%]

[2.13%]

110
[1.45%]

147
[1.93%]

36

[0.47%]

7.606

8

Mapala

15

15

3.489
598
[69.84%] [11.97%]

429
[8.59%]

110

[2.2%]

170
[3.4%]

172
[3.44%]

28

[0.56%]

4.996

9

Rappocini

13

13

2.586
914
[64.04%] [22.63%]

252
[6.24%]

62

[1.54%]

84
[2.08%]

115
[2.85%]

25

[0.62%]

4.038

19

19

3.976
897
[67.45%] [15.22%]

566
163
[9.6%]

[2.77%]

86
[1.46%]

155
[2.63%]

52

[0.88%]

5.895

10 Tidung

Total Suara

44.050
10.112
68.51 % 15.73 %

5.105
7.94 %

1.347
2.1 %

1.586
2.47 %

1.642
2.55 %

453
0.7 %

64.295

Kecamatan : Tallo
[ Home ] Jumlah TPS = 181 | TPS yang masuk = 181
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

1

Buloa

10

10

1.868
796
86
[55.78%] [23.77%] [2.57%]

85

[2.54%]

2

Bunga Eja
Beru

12

12

2.371
1.638
64
[53.67%] [37.08%] [1.45%]

73

3

Kaluku
Bodoa

25

25

5.380
1.593
322
[65.94%] [19.52%] [3.95%]

398

4

Kalukuang

8

8

1.479
[64.98%]

446
171
[19.6%] [7.51%]

5

La' Latang

7

7

1.558
421
179
[67.68%] [18.29%] [7.78%]

6

Lakkang

2

2

7

Lembo

15

15

3.270
997
184
[69.06%] [21.06%] [3.89%]

103

[2.18%]

95

8

Pannampu

22

23

5.022
1.605
203
[66.09%] [21.12%] [2.67%]

164

9

Rappojawa

9

9

2.001
433
214
[64.47%] [13.95%] [6.89%]

10 Rappokalling

20

20

3.850
915
433
[67.78%] [16.11%] [7.62%]

11 Suangga

13

13

2.511
775
255
[65.82%] [20.31%] [6.68%]

12 Tallo

10

10

2.191
814
50
[62.32%] [23.15%] [1.42%]

13 Tammua

12

12

530
[83.6%]

2.081

353
[10.54%]

134
[4%]

27
[0.81%]

3.349

[1.65%] 172

[3.89%]

53
[1.2%]

47
[1.06%]

4.418

[4.88%] 186

[2.28%]

114
[1.4%]

166
[2.03%]

8.159

53

[2.33%]

67

[2.94%]

32
[1.41%]

28
[1.23%]

2.276

40

[1.74%]

54

[2.35%]

36
[1.56%]

14
[0.61%]

2.302

0

32
3
[5.05%]

[0.47%]

634

[2.01%]

49
[1.03%]

37
[0.78%]

4.735

[2.16%] 406

[5.34%]

106
[1.39%]

93
[1.22%]

7.599

29

[0.93%]

67

[2.16%]

346
[11.15%]

14
[0.45%]

3.104

95

[1.67%] 140

[2.46%]

189
[3.33%]

58
[1.02%]

5.680

[1.6%] 108

[2.83%]

72
[1.89%]

33
[0.87%]

3.815

85

[2.42%]

205
[5.83%]

32
[0.91%]

3.516

[2.47%] 121

[3.36%]

46
23
[7.26%] [3.63%]

1.003

252

Jumlah
Suara

0

61
139
89

[0%]

[3.95%]

[0%]

26

26

3.598

[57.84%] [27.88%]
Ujung
14 Pandang
Baru
15

WalaWalaya

[7%]

6

5

1.010
269
56
[73.35%] [19.54%] [4.07%]

21

[1.53%]

10

[0.73%]

10

10

2.254
694
194
[66.65%] [20.52%] [5.74%]

79

[2.34%]

52

[1.54%]

Total Suara

37.376
64.5 %

12.445
2.686
21.48 % 4.64 %

1.429
2.47 %

1.916
3.31 %

[0.72%]

[0.72%]

7
4
[0.51%]

[0.29%]

1.377

28
[0.83%]

3.382

81
[2.4%]
1.482
2.56 %

610
1.05 %

57.944

Kecamatan : Tamalanrea

[ Home ] Jumlah TPS = 137 | TPS yang masuk = 137
Perolehan Suara
No Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah
Suara

1

Bira

12

12

2.487
897
[62.16%] [22.42%]

301
[7.52%]

89
[2.22%]

49
[1.22%]

136
42
[3.4%]

[1.05%]

4.001

2

Kapasa

18

18

3.601
[68.07%]

857
[16.2%]

467
[8.83%]

109
[2.06%]

92
[1.74%]

133
31
[2.51%]

[0.59%]

5.290

3

Parang Loe

12

12

2.221
510
[68.74%] [15.78%]

205
[6.34%]

82
[2.54%]

37
[1.15%]

153
23
[4.74%]

[0.71%]

3.231

4

Tamalanrea

53

53

8.848
2.154
[69.13%] [16.83%]

1.159
[9.05%]

207
[1.62%]

123
[0.96%]

253
56
[1.98%]

[0.44%]

12.800

5

Tamalanrea
Indah

21

21

2.457
539
372
97
[68.52%] [15.03%] [10.37%]

[2.7%]

57
[1.59%]

47
17
[1.31%]

[0.47%]

3.586

6

Tamalanrea
Jaya

21

21

3.340
1.139
763
[60.52%] [20.64%] [13.82%]

87
[1.58%]

69
[1.25%]

81
40
[1.47%]

[0.72%]

5.519

Total Suara

22.954
6.096
66.67 % 17.71 %

3.267
9.49 %

671
1.95 %

427
1.24 %

803
2.33 %

209
0.61 %

34.427

Kecamatan : Tamalate

[ Home ] Jumlah TPS = 200 | TPS yang masuk = 200
Perolehan Suara
No Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

1

Balang
Baru

23

23

4.166
1.308
[61.54%] [19.32%]

409
[6.04%]

128
[1.89%]

418
[6.17%]

2

Barombong

14

14

3.958
1.030
[70.58%] [18.37%]

135
[2.41%]

82
[1.46%]

329
[5.87%]

3

Bongaya

13

13

2.793
422
[75.94%] [11.47%]

236
[6.42%]

118
[3.21%]

52
[1.41%]

4

Jongaya

17

17

3.851
659
[67.68%] [11.58%]

338
[5.94%]

211
[3.71%]

451
[7.93%]

5

Maccini
Sombala

21

21

5.420
1.471
[70.91%] [19.25%]

307
[4.02%]

131
[1.71%]

130
[1.7%]

6

Mangasa

28

28

5.154
1.291
[62.82%] [15.74%]

806
[9.82%]

256
[3.12%]

414
[5.05%]

7

Mannuruki

15

15

3.128
635
547
[69.14%] [14.04%] [12.09%]

46
[1.02%]

71
[1.57%]

76

8

Pa'baengBaeng

20

20

4.904
968
757
[67.02%] [13.23%] [10.35%]

245
[3.35%]

223
[3.05%]

168

9

Parang
Tambung

38

38

10.105
2.052
[72.01%] [14.62%]

892
[6.36%]

289
[2.06%]

264
[1.88%]

10

Tanjung
Merdeka

11

11

2.167
748
[64.49%] [22.26%]

120
[3.57%]

64
[1.9%]

116
[3.45%]

45.646
10.584
68.31 % 15.84 %

4.547
6.8 %

Total Suara

1.570
2.35 %

2.468
3.69 %

Jumlah
Suara

295
[4.36%]

46

[0.68%]

6.770

36

[0.64%]

38

[0.68%]

5.608

47

[1.28%]

10

[0.27%]

3.678

136
[2.39%]

44

[0.77%]

5.690

[1.9%]

39

[0.51%]

7.643

[3%]

37

[0.45%]

8.204

[1.68%]

21

[0.46%]

4.524

[2.3%]

52

[0.71%]

7.317

338
[2.41%]

92

[0.66%]

14.032

[3.6%]

24

[0.71%]

3.360

145
246

121

1.608
2.41 %

403
0.6 %

66.826

Kecamatan : Ujung Pandang
[ Home ] Jumlah TPS = 46 | TPS yang masuk = 46
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah
Suara

1

Baru

3

3

450
96
23
[73.53%] [15.69%] [3.76%]

12
[1.96%]

16
[2.61%]

10
[1.63%]

5

[0.82%]

612

2

Bulo Gading

4

4

1.016
264
63
[71.9%] [18.68%] [4.46%]

10
[0.71%]

13
[0.92%]

29
[2.05%]

18

[1.27%]

1.413

3

Lae-Lae

2

2

453
161
26
[67.51%] [23.99%] [3.87%]

17
[2.53%]

11
[1.64%]

1
[0.15%]

[0.3%]

671

4

Lajangiru

8

8

1.594
662
219
[60.7%] [25.21%] [8.34%]

72
[2.74%]

32
[1.22%]

19
[0.72%]

28

[1.07%]

2.626

5

Losari

4

4

882
[73.38%]

[0.5%]

4

[0.33%]

1.202

6

Maloku

4

4

815
245
64
3
[69.78%] [20.98%] [5.48%]

[0.26%]

15
[1.28%]

11
[0.94%]

15

[1.28%]

1.168

7

Maloku

2

1

207
78
19
1
[65.51%] [24.68%] [6.01%]

[0.32%]

5
[1.58%]

4
[1.27%]

2

[0.63%]

316

8

Mangkura

3

3

650
128
[78.13%] [15.38%]

25
[3%]

17
[2.04%]

2
[0.24%]

1
[0.12%]

9

[1.08%]

832

9

Pisang
Selatan

6

7

1.375
489
102
[63.89%] [22.72%] [4.74%]

87
[4.04%]

56
[2.6%]

20
[0.93%]

23

[1.07%]

2.152

10 Pisang Utara

6

6

1.343
584
128
[61.35%] [26.68%] [5.85%]

48
[2.19%]

9
[0.41%]

29
[1.32%]

48

[2.19%]

2.189

11 Sawerigading

4

4

450
100
32
5
[73.53%] [16.34%] [5.23%]

[0.82%]

4
[0.65%]

14
[2.29%]

7

[1.14%]

612

Total Suara

94
46
[7.82%] [3.83%]

9.235
2.901
747
66.95 % 21.03 % 5.42 %

22
[1.83%]

294
2.13 %

148
6
[12.31%]

311
2.25 %

144
1.04 %

2

161
1.17 %

13.793

Kecamatan : Ujung Tanah
[ Home ] Jumlah TPS = 64 | TPS yang masuk = 64
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

1

Barrang
Caddi

6

6

1.145
996
105
[49.59%] [43.14%] [4.55%]

5
[0.22%]

8
[0.35%]

43
[1.86%]

2

Barrang
Lompo

5

5

1.797
[87.32%]

193
16
[9.38%] [0.78%]

10
[0.49%]

7
[0.34%]

26
[1.26%]

3

Camba Berua

6

6

1.332
529
86
[58.27%] [23.14%] [3.76%]

26
[1.14%]

42
[1.84%]

264
[11.55%]

4

Cambaya

8

8

1.936
878
114
[62.67%] [28.42%] [3.69%]

51
[1.65%]

55
[1.78%]

31

5

Gusung

5

5

997
356
31
[68.43%] [24.43%] [2.13%]

28
[1.92%]

6

Pattingalloang

7

7

1.413
589
117
[63.05%] [26.28%] [5.22%]

7

Pattingalloang
Baru

5

5

860
[72.03%]

8

Pulau
Kodingareng

5

9

Tabaringan

[0.3%]

2.309

9

[0.44%]

2.058

7

[0.31%]

2.286

[1%]

24

[0.78%]

3.089

28
[1.92%]

10
[0.69%]

7

[0.48%]

1.457

63
[2.81%]

25
[1.12%]

16
[0.71%]

18

[0.8%]

2.241

228
73
[19.1%] [6.11%]

15
[1.26%]

13
3
[1.09%]

[0.25%]

2

[0.17%]

1.194

5

1.237
967
19
[54.61%] [42.69%] [0.84%]

2
[0.09%]

28
6
[1.24%]

[0.26%]

6

[0.26%]

2.265

7

7

1.263
385
87
[67.94%] [20.71%] [4.68%]

28
[1.51%]

46
39
[2.47%]

[2.1%]

11

[0.59%]

1.859

10 Tamalabba

4

4

895
[64.34%]

288
73
[20.7%] [5.25%]

20
[1.44%]

98
[7.05%]

12
[0.86%]

5

[0.36%]

1.391

11 Totaka

4

4

694
269
71
[60.98%] [23.64%] [6.24%]

84
[7.38%]

12
4
[1.05%]

[0.35%]

4

[0.35%]

1.138

12 Ujung Tanah

2

2

323
145
11
[63.96%] [28.71%] [2.18%]

7
[1.39%]

10
4
[1.98%]

[0.79%]

5

[0.99%]

505

13.892
5.823
803
63.75 % 26.72 % 3.68 %

339
1.56 %

Total Suara

372
1.71 %

458
2.1 %

7

Jumlah
Suara

105
0.48 %

21.792

Kecamatan : Wajo
[ Home ] Jumlah TPS = 50 | TPS yang masuk = 50
Perolehan Suara
No

Desa/Kel

Jumlah TPS
TPS
Masuk

IASmo

idial

H&J

RI

PASmi

IKRAR

idola

-

-

-

-

-

-

-

11
6
[0.99%]

[0.54%] 8

[0.72%]

11

[0.99%]

1.114

825
341
57
[59.83%] [24.73%] [4.13%]

15
[1.09%]

73
[5.29%]

27
[1.96%]

41

[2.97%]

1.379

7

1.310
[64.76%]

447
148
[22.1%] [7.32%]

49
[2.42%]

23
[1.14%]

38
[1.88%]

[0.4%]

2.023

8

8

1.660
380
226
[70.25%] [16.08%] [9.56%]

27
[1.14%]

22
[0.93%]

44
[1.86%]

4

[0.17%]

2.363

Mampu

5

5

777
369
137
[57.86%] [27.48%] [10.2%]

15
[1.12%]

17
[1.27%]

13
[0.97%]

15

[1.12%]

1.343

6

Melayu

8

8

1.665
418
63
[74.97%] [18.82%] [2.84%]

25
[1.13%]

26
[1.17%]

13
[0.59%]

[0.5%]

2.221

7

Melayu
Baru

6

6

1.078
249
69
[72.64%] [16.78%] [4.65%]

0

17
[1.15%]

11
[0.74%]

60

[4.04%]

1.484

8

Pattunuang

6

6

1.015
366
52
9
[66.51%] [23.98%] [3.41%]

[0.59%] 29

[0.39%]

49

[3.21%]

1.526

1

Butung

4

4

2

Ende

6

6

3

Malimongan

7

4

Malimongan
Tua

5

Total Suara

733
[65.8%]

313
32
[28.1%] [2.87%]

Jumlah
Suara

9.063
2.883
784
67.37 % 21.43 % 5.83 %

[0%]

151
1.12 %

[1.9%] 6

213
1.58 %

160
1.19 %

8

11

199
1.48 %

13.453