GERKO 1 (DPNG 1102) Kadet Bomba dan Penyelamat

Nama Pensyarah Pn Zakiah bt Hassan Disediakan Oleh Norliyana bt Abdul Rahman (0953004P) Rasidah bt MD Salim (0953036P) Siti Hadijah bt Sujak (0953230P)

SEJARAH o Ditubuhkan pada 14 Mei 1984 o Sekolah yang pertama di MRSM Seremban o Pada asalnya dipohon oleh pihak sekolah o Dilancarkan oleh Ketua Pengarah, Jabatan Bomba Negeri Sembilan o Pelancaran dibuat secara gilang gemilang

o Dibawah kumpulan agensi kerajaan o Perkhidmatan bomba dan pasukan bomba adalah dibawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. o Salah satu langkah yang diambil bagi tujuan menggerakkan pasukan bomba adalah dengan adanya Kadet Bomba

VISI Untuk mencapai misi ini kami komited untuk memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan secara profesional dan unggul untuk melindungi nyawa, harta benda dan alam sekitar serta memberikan perkhidmatan perikemanusiaan di semua keadaan bencana. MISI Ke Arah Sebuah Organisasi Kebombaan Dan Penyelamatan Bertaraf Dunia.

OBJEKTIF o Memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan o Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan kebombaan sebagai salah satu cara hidup o Meningkatkan disiplin dan setia kawan bagi memupuk semangat yakin diri serta tanggungjawab kepada harta benda dan masyarakat .

.o Mengeratkan kerjasama dan persefahaman antara ahli dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia o Mewujudkan suasana sekolah bebas dari bahaya kebakaran o Menanamkan minat untuk memilih menjadi anggota bomba dan penyelamat sebagai kerjaya.

MOTO ³Mencegah dan Menyelamat´ o Yang mana ianya selaras dengan tujuan penubuhannya. . o Pelajar di beri latihan dan didikan kaedah penyelamat bukan sahaja ketika menghadapi kebakaran tetapi juga ketika menghadapi kecemasan yang lain.

emosi. o Sesuai dengan matlamat utama penubuhan persatuan kadet bomba ialah membentuk pelajar yang peka terhadap isu-isu semasa.FALSAFAH o membina insan yang mempunyai sahsiah yang seimbang dari segi intelek. keselamatan dan kemanusiaan. o persatuan ini ternyata menarik minat ramai pelajar menyertainya. . rohani dan fizikal.

Penubuhan perlaksaan aktiviti Kadet Bomba mengikut peraturan yang telah ditetapkan.DEFINISI o DEFINISI PASUKAN KADET BOMBA Pasukan di sekolah dan telah berdaftar mengikut Buku Garis Panduan Pengurusan dan Latihan Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia. o SKOP Skop perlaksanaan Pengurusan Kurikulum Pasukan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia meliputi sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia. .

o AHLI KADET BOMBA Murid-murid sekolah berkenaan yang mengikut Pasukan Kadet Bomba mengikut Buku Garis Panduan Dan Latihan Pasukan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia. o GURU KADET BOMBA Guru yang dilantik oleh sekolah yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti pasukan kadet. . o JURULATIH KADET BOMBA Pegawai atau anggota yang dilantik untuk jurulatih dan penolong jurulatih untuk melaksanakan latihan.

Tidak akan menggunakan kedudukan jawatan untuk kepentingan diri. Berpegang teguh kepada Teras Perkhidmatan Cemerlang. Meninggikan disiplin. Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Demi. Bangsa dan Agama.IKRAR Bahawa kami. penuh tanggungjawabdan beramanah. produktiviti dan kualiti perkhidmatan awam. . Bekerja dengan ikhlas. pegawai-pegawai Bomba dan Penyelamat: Menyedari tanggungjawab pada Negara.

LOGO Merah Emas Biru Putih .Keberanian ahli kedet .Taat setia kepada raja dan negara .Air yang digunakan sebagai media utama pemadaman .Suci dan bersih .

o Bulan Bintang Melambangkan nilai-nilai islam dan nilai-nilai murni diserapkan ke dalam Kedet Bomba dan Penyelamat o Dua Rumpun Padi Kerjasama antara pasukan Kedet Bomba dan Penyelamat dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat o Helmet Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada ahli o Kapak Salah satu alat yang dapat menggandingkan antara ilmu akademik dengan kebombaan dan semangat juang .

jalur kuning. . dan jalur biru dalam satu tiga segi yang lain-lain.BENDERA Bendera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terbahagi kepada dua bahagian. tiga segi warna merah dengan logo Jabatan.

Warna merah melambangkan semangat berani yang tinggi di kalangan anggota bomba dalam menjalankan tugas operasi kebombaan dan penyelamatan untuk bangsa dan negara.15 jalur kuning dan biru membawa maksud terdapat 15 buah Jabatan Bomba dan Penyelamat negeri-negeri. Jalur warna kuning bermaksud Jabatan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan dan stake holders ke arah perkhidmatan bertaraf dunia dan mencerminkan kesetiaan kepada Raja dan Negara. . Jalur warna biru melambangkan air yang digunakan sebagai media utama pemadaman kebakaran dan menitikberatkan kebersihan alam sekitar semasa menjalankan operasi kecemasan.

Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Malaysia ( Bhg Latihan Dan PTM) 3. Balai Pelajaran Negeri Pelajaran Daerah Bomba Dan penyelamat berkenaan . Negeri Lulus / Tidak Lulus 2. Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Negeri s. Jabatan 4.k 1.ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT Sekolah Balai Bomba Dan Penyelamat s. Pejabat 5.k. Kementerian Pelajaran Malaysia Ibu Pejabat Bomba Dan Penyelamat.

sekolah bantuan kerajaan dan lain-lain institusi pendidikan o Had Umur Berumur 12 tahun ke atas o Kebenaran Ibubapa/Penjaga Kebenaran bertulis ibubapa/penjaga hendaklah diperolehi untuk menjadi ahli o Fizikal Perakuan kesihatan tubuh badan dan kecacatan anggota perlu disahkan oleh ibu/bapa/penjaga mengikut keperluan dengan mengisi dan menandatangani borang yang telah disediakan.KEAHLIAN o Ahli Terbuka kepada semua pelajar sekolah kerajaan. .

pelajar boleh mengemukakan rayuan kepada guru penasihat pasukan kadet untuk menyertai semula pasukan di sekolah berkenaan dengan nombor pendaftaran baru. o Surat lucut ahli akan dikeluarkan secara rasmi kepada pelajar dan ibu bapa oleh pihak sekolah (jika berkenaan). o Sekiranya pelajar diterima semula bersekolah.KELUCUTAN AHLI o Keahlian lucut serta merta apabila ahli kadet berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah yang dinyatakan berkuatkuasa pada tarikh surat berhenti sekolah dikeluarkan o Keahlian juga lucut apabila kadet meanggar peraturan sekolah yang menejaskan kredibility Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat jika didapati bersalah oleh lembaga disiplin sekolah. .

PAKAIAN .

(Sarjan) o Ketua Platun .PANGKAT AHLI KADET o Penolong Jurulatih o Ketua Kadet .(Kopral) o Penolong Ketua Platun .(Lans Kopral) o Ahli Kadet Biasa .

LAGU Kadet Bomba bersatu Sama berganding bahu Pemuda pemudi harapan Tiang negara Jiwa raga yang murni Tanggungjawab membantu Di mana jua Tetap bersedia Menimba ilmu jaya Demi masa hadapan Berwawasan matlamatnya Pastikan berjaya Kadet bomba bersatu Bersemangat membara Cita-cita tersemat luhur Gigih berusaha Ikrar kami sahutlah Berani beretika Harumkan nama Malaysia jaya ( 2X ) .

TEMPAT LATIHAN o Dikawasan sekolah o Balai Bomba dan Penyelamat yang berdekatan o Lain-lain tempat yang difikirkan sesuai oleh guru kedet dan jurulatih .

aktiviti dalaman dan luaran o Penilaian o Mengadakan Mesyuarat Agong .BIDANG TUGAS GURU PENASIHAT o o o o o o o o o Pendaftaran Perjumpaan Pertama dan Perlantikan AJK Merancang aktiviti tahunan dan membina taqwim Merekod data keahlian Menyediakan jadual perjumpaan Membeli. merekod dan menyimpan peralatan Mengadakan perjumpaan mingguan Merekod kehadiran pelajar Menyediakan laporan perjumpaan mingguan.

ORGANISASI Guru Penasihat Jurulatih Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Timbalan Setiausaha Bendahari AJK AJK AJK AJK AJK .

KURIKULUM Asas Satu o Sesi Pertama ‡ Kawad Kaki 1 ± 6 ‡ Gerakerja Dalaman o Sesi Kedua ‡ ‡ ‡ ‡ Sains Kebakaran Mencegah Kebakaran di Sekolah Alat Pemadam Api Gerakerja Dalaman o Sesi Ketiga ‡ Kawat Hos 1 ± 3 ‡ Gerakerja dan Perkhemahan Tahunan .

Asas Dua o Sesi Pertama ‡ Ulangan Kawat Kaki 1 ± 6 ‡ Gerakerja Dalaman o Sesi Kedua ‡ Tali dan Ikatan ‡ Gerakerja Dalaman o Sesi Ketiga ‡ Pertolongan Cemas ‡ Perkhemahan dan Gerakerja Tahunan .

Menengah 1 o Sesi Pertama ‡ Kawat Kaki 7 ± 10 ‡ Kawat Operasi Pum 2A dan 2C ‡ Gerakerja Dalaman o Sesi Kedua ‡ Alat Pernafasan ‡ Gerakerja Dalaman o Sesi Ketiga ‡ Perkhemahan dan Gerakerja Tahunan .

14 Kawat Operasi Pam 4A dan 4C Kawat Operasi Pam 5A dan 5C Gerakerja Dalaman o Sesi Kedua ‡ Pencegahan Kebakaran ‡ Undang-Undang Akta Bomba 341 ‡ Gerakerja Dalaman o Sesi Ketiga ‡ Perkhemahan dan Gerakerja Tahunan .Menengah 2 o Sesi Pertama ‡ ‡ ‡ ‡ Kawat Kaki 11 .

PEPERIKSAAN o Semua kedet dikehendaki menduduki peperiksaan akhir bagi setiap modul didalam bentuk teori dan amali yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat o Dikendalikan oleh Balai Bomba dan Penyelamat yang terlibat o Soalan digubal oleh Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat dan akan disalurkan kepada Bahagian Latihan Negeri dan diedarkan kepada balai yang terlibat o Ahli yang gagal kali pertama dibenarkan menduduki semula kertas peperiksaan kali kedua .

Merah .Hijau b) Sijil Menengah Kebombaan . o Warna sijil mengikut modul seperti berikut: a) Sijil Asas Kebombaan .PENSIJILAN o Sijil akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta ditandatangani oleh Pengarah Pendidikan Negeri dan Pengarah Bomba dan Penyelaamat mengikut negeri masing-masing.

Pengurusan KADET BOMBA DAN PENYELAMAT SMK Taman Medan Jalan Kelang Lama Petaling Jaya .

Keanggotaan pada tahun ini adalah seramai 73 orang. Puan Siti Munirah Hamzah dan Pn Ong Lay Peng. . Cik Saliha Said. Mendapat bimbingan dan latihan daripada jurulatih Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya.PENGENALAN Kadet bomba SMK Taman Medan ditubuhkan pada tahun 2002 di bawah pimpinan En Zamri bin Bahari. Pada tahun ini guru penasihat adalah En Mohd Shukri Ismail.

Kadet Bomba dan Penyelamat SMK Taman Medan pernah dinobatkan sebagai Badan Uniform terbaik peringkat sekolah pada tahun 2005. Negeri Dan Kebangsaan . 2007 dan 2009. 2006. Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat SMK Taman Medan pernah mewakili sekolah dalam beberapa jenis pertandingan kawat kaki peringkat Daerah.

unit beruniform dan kelab sukan buka kaunter pendaftaran dimeja masingmasing. ‡ Kadet Bomba SMK Taman Medan mempunyai 1 meja pendaftran ‡ Kaunter tersebut dijaga oleh AJK sesi sebelumnya. . unit beruniform dan kelab sukan secara serentak ‡ Diadakan di dewan sekolah ‡ Setiap persatuan.PENDAFTARAN ‡ Unit Kokurikulum mengadakan pendaftaran persatuan.

Penolong Setiausaha. Timbalan Pengerusi. Bendahari dan 10 orang AJK . Setiausaha.MESYUARAT AGUNG ‡ Bertujuan untuk ahli memilih dan melantik barisan AJK baru ‡ AJK yang dipilih adalah Pengerusi.

MESYUARAT J/KUASA KALI PERTAMA ‡ Merancang aktiviti ± Aktiviti mingguan ± Aktiviti Tahunan ± Menyertai Pertandingan ‡ Membina Taqwim ‡ Membuat anggaran perbelanjaan tahunan ‡ Menetapkan yuran bulanan .

Alat Pemadam Api. Pertolongan Cemas. Tali dan Ikatan dan Demonstasi Kebombaan ‡ Aktiviti Tahunan ± Perkhemahan Asas ± Perkhemahan Gabungan ± Perkhemahan Luar Sekolah . Mencegah Kebakaran. Kawat Operasi Pam. Kawat Hos.RANCANGAN AKTIVITI ‡ Aktiviti Mingguan ± Kawat Kaki.

‡ Menyertai Pertandingan ± Pertandingan Perbarisan semasa Kejohanan Sukan Sekolah ± Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Sekolah ± Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Daerah ± Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Negeri ± Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Kebangsaan .

60 % (Lulus) .PENILAIAN ‡ ‡ ‡ ‡ Kehadiran Aktiviti Mingguan Aktiviti Tahunan Pertandingan .80 % (Kepujian) .85 % (Kepujian) .85 % (Kepujian) .

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN ‡ Memastikan kehadiran pelajar menyeluruh ‡ Guru penasihat dihantar kursus kemahiran asas kadet bomba ‡ Menyambut Hari Kadet Bomba Peringkat Sekolah ‡ Melibatkan ibubapa secara tidak langsung .

.

.

.

.

2002 o Laman Web.RUJUKAN o Buku Panduan Pengurusan dan Latihan. Kadet Bomba dan Penyelamat SMK Muadzam Jaya. Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. 1997 o Garis Panduan Penubuhan Pasukan Bomba Sukarela di Malaysia. Muadzam Shah. Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pahang o Buku Panduan dan Latihan Kadet Bomba dan Penyelamat SMK Taman Medan .