LAPORAN PUNCH CARD PKG NEGERI MELAKA

Lampiran B.1 Laporan Harian Nama PKG : Bulan : Nama Pegawai/Kakitangan Yang Datang Lambat/Pulang Awal Tarikh : Sebab-sebab Masa yang dicatitkan

Tarikh :

Tarikh :

Tarikh :

Tarikh :

Tarikh :

- Teknologi Untuk Pendidikan Bestari Unit Pengurusan PKG BTPN Melaka, 2010

LAPORAN PUNCH CARD PKG NEGERI MELAKA Lampiran B. 2010 . Jumlah Pegawai/Kakitangan Yang Memegang Kad Hijau : 3. Jumlah Pegawai/Kakitangan : 2.2 Laporan Mingguan Nama PKG : Bulan : Nama Pegawai/Kakitangan Yang Datang Lambat / Pulang Awal Tarikh : Jumlah Catitan Merah Dalam Tempoh Seminggu Warna Kad Tarikh : Tarikh : Tarikh : Tarikh : 1. Jumlah Pegawai/Kakitangan Yang memegang Kad Merah : .Teknologi Untuk Pendidikan Bestari Unit Pengurusan PKG BTPN Melaka.

LAPORAN PUNCH CARD PKG NEGERI MELAKA Lampiran B.Teknologi Untuk Pendidikan Bestari Unit Pengurusan PKG BTPN Melaka. 2. 2010 . * Sila catatkan nama Pegawai/Kakitangan 1. Jumlah Pegawai/Kakitangan Yang Memegang Kad Hijau : 3.3 Laporan Bulanan Nama PKG : Bulan : Nama Pegawai/Kakitangan Yang Datang Lambat / Pulang Awal Tarikh : 1. Jumlah Pegawai/Kakitangan : 2. 4. 3. Jumlah Pegawai/Kakitangan Yang memegang Kad Merah : Disediakan oleh : Disemak oleh : Jumlah Catitan Merah Dalam Tempoh Sebulan Warna Kad .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful